Chuyển tới nội dung
Home » WordPress Automatic Plugin Download | Download WordPress Automatic Plugin

WordPress Automatic Plugin Download | Download WordPress Automatic Plugin

How to Use Wordpress Automatic Plugin with OpenAi ChatGPT Autoblog Tutorial

Tự động đăng từ các trang web khác trên WP

Plugin tự động của WordPress là một tiện ích hữu ích cho các trang web WordPress. Nó tự động đăng các bài viết từ nhiều nguồn lên trang web của bạn. Plugin WordPress này có giao diện đơn giản và được chứng minh là khá dễ sử dụng. Vì nó giúp tạo ra một sản phẩm tự động hoặc đăng lên một trang web, nó là một lựa chọn lý tưởng cho những người viết blog mới chưa có nhiều nội dung trên trang web. So với Yoast SEO , Biểu mẫu liên hệ 7 và WP Rocket , plugin này có lẽ là công cụ cần thiết nhất cho các blogger.

Tải xuống plugin tự động của WordPress tự động đăng các bài viết được nhắm mục tiêu chất lượng cao, sản phẩm Clickbank, sản phẩm Amazon, bài đăng trên nguồn cấp dữ liệu, video YouTube, đấu giá eBay, video Vimeo, hình ảnh Instagram, hình ảnh Flickr, tweet Twitter, SoundCloud bài hát, ghim Pinterest, bài đăng trên Facebook, v.v. Với phạm vi như vậy, plugin WP này là một lựa chọn tuyệt vời cho các blogger.

Tự động đăng nội dung lên blog WP của bạn

Không giống như các plugin WordPress tương tự khác, plugin này phục vụ mục đích giúp đăng nội dung lên blog hoặc trang web dễ dàng hơn. Nếu bạn đang cân nhắc một công cụ để tự động hóa blog WordPress của mình, thì Plugin tự động WordPress là một lựa chọn tuyệt vời.

Làm cách nào để thiết lập Plugin tự động cho WordPress?

Thật dễ dàng để thiết lập tải xuống Trình cắm tự động WordPress của bạn. Khi bạn đã lưu tệp zip trên PC của mình, hãy truy cập trang web mà bạn muốn tải tệp lên. Đi tới ‘Plugin’, nhấp vào ‘Mới’ và chọn ‘Tải lên’. Bạn cần tải tệp lên và đợi quá trình kết thúc. Trong cửa sổ trình duyệt, bạn sẽ có thể theo dõi tiến trình. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hãy nhấp vào ‘Kích hoạt’ và bạn đã sẵn sàng sử dụng.

Plugin tự động của WordPress cần bạn có gói trả phí hoặc cao cấp. Plugin WordPress này không hoạt động miễn phí. Bạn cần mua đăng ký trước khi thiết lập plugin WP. Sau khi thanh toán cho đăng ký, bạn có thể sao chép giấy phép hoặc khóa kích hoạt trong tùy chọn ‘cài đặt’ và lưu các chi tiết.

Một lựa chọn tuyệt vời cho các blogger mới cũng như có kinh nghiệm

Tải xuống Plugin tự động của WordPress giúp bạn đăng hình ảnh, video, bài viết hoặc các dạng nội dung khác một cách tự động trên trang web WP của bạn . Với plugin WP này, thật dễ dàng để nhập nội dung từ một loạt các trang web phổ biến, chẳng hạn như Twitter và YouTube. & Nbsp;

Are you wondering about a plugin to auto-pilot your website? Free Download WordPress Automatic Plugin – Up to Date. This is the premium version of the WP automatic and it will help you in starting auto-blogging. Many amazing features are added to this plugin. You can easily scrape content from various social, affiliate, and other sites. A spinner plugin is supported to spin the articles. Similarly, various API keys are supported to use functionalities from various tools. The download link is provided in the below section. While some of the basic info and features are discussed in detail in this article.

WordPress Automatic is an outstanding WordPress plugin for auto-blogging that works as the best content scraper. This is an amazing plugin that allows you to automate your blogging just after the installation. It scraps the content from the internet and displays it as unique content on your site.

The amazing plugin is being designed and developed by ValvePress and available for sale on the Codecanyon market. There are more than 20000+ active websites, that are using this awesome plugin and generating their revenue.

There are multiple options regarding scrapping of the content in WordPress Automatic Plugin. You can display the content from various sources to your site. The sources include Pinterest, eBay, Amazon Products, Youtube, Feed Posts, and much more. All of the jobs are done in an automated process. The thing you have to do is to create a campaign.

The plugin is provided with its own dashboard, within the Wp dashboard. You can simply run a campaign by following some easy steps. All you have to do is to configure your plugin, set keywords, campaign topic, and you are done. An auto-pilot mode will lead your site content publishing and start engaging the audience. The plugin is really helpful and changed the concept of classic blogging.

There are more than 20 campaign modes, which can be applied while going to scrap web content for your own site. It has enough power to catch content from almost all of the social media sites, affiliate sites, and even from the regular sites i.e news sites or magazine sites. Content could be spun by applying the best spinner API key to the plugin settings. Similarly, you can autopilot your affiliate site. Overall, you will find all of the deep tools and modules for an auto WordPress site in the plugin.

Sales Page and Live Demo of WordPress Automatic WordPress Plugin

https://codecanyon.net/item/wordpress-automatic-plugin/1904470

WordPress Automatic Plugin is a powerful tool that allows users to automatically post content to their WordPress websites. With this plugin, you can easily create blog posts, news articles, product reviews, and much more, without having to spend hours researching and writing content.

The WordPress Automatic Plugin Nulled is a premium plugin available on CodeCanyon. It is designed to automate the process of content creation by automatically importing content from a variety of sources, including RSS feeds, YouTube, Vimeo, Flickr, Twitter, and more. With this plugin, you can easily create high-quality content for your website without having to spend hours writing and researching.

How to Use WordPress Automatic Plugin with OpenAi ChatGPT Autoblog Tutorial
How to Use WordPress Automatic Plugin with OpenAi ChatGPT Autoblog Tutorial

WP Automatic Features

Some of the key features of the WordPress Automatic Plugin include:

1. Auto-posting: The plugin allows you to automatically post content to your website at a set interval. You can choose to post content on a daily, weekly, or monthly basis.

2. Content Sources: The plugin supports a wide range of content sources including RSS feeds, YouTube, Vimeo, Flickr, Twitter, and more. You can easily import content from these sources and use them to create blog posts, news articles, and other types of content.

3. Customization: The plugin allows you to customize the imported content by specifying keywords and categories. You can also add your own custom post templates to create a unique look and feel for your website.

4. Translation: The plugin includes a built-in translation feature that allows you to automatically translate imported content into different languages.

5. Spinning: The plugin supports content spinning, which allows you to create unique content by automatically replacing certain words and phrases with synonyms.

6. Affiliate Integration: The plugin includes built-in support for affiliate marketing. You can easily add your affiliate links to the imported content and earn commissions from clicks and sales.

WordPress Automatic Plugin posts from almost any website to WordPress automatically.

It can import from popular sites like Youtube and Twitter utilizing their APIs or from almost any website of your choice using its scraping modules. It can NOW generate content using OpenAI GPT!

Auto post from OpenAI GPT3 to WordPress

Auto post from RSS feeds to WordPress

Auto post from almost any web page to WordPress

Auto post from almost any website to WordPress

Auto post Amazon products to WordPress

Auto post eBay products to WordPress

Auto post AliExpress products to WordPress

Auto post ClickBank products to WordPress

Auto post from Envato to WordPress

Auto post Craigslist listings to WordPress

Auto post from CareerJet to WordPress

Auto post from Facebook to WordPress

Auto post from Twitter to WordPress

Auto post from Instagram to WordPress

Auto post from Pinterest to WordPress

Auto post from Reddit to WordPress

Auto post Flickr images to WordPress

Auto post Youtube videos to WordPress

Auto post Vimeo videos to WordPress

Auto post DailyMotion videos to WordPress

Auto post SoundCloud sounds to WordPress

Auto post from Itunes to WordPress

Auto post Spintax to WordPress

Auto post TikTok videos to WordPress posts

Auto import Telegram channel posts to WordPress

Auto-post Google maps places to WordPress

Auto post articles to wordpress.The plugin can search ezinearticles.com for your specified keywords & post quality matched articles on auto-pilot.

Fetch full content from summary feeds. WordPress automatic can convert truncated feeds to full content posts with a big success ratio .

Extract specific parts of original feeds posts. WordPress automatic can extract two specified parts of the original post by CSS id/class, XPath or REGEX and concat them to post to your wordpress.

Search and replace. The plugin can search extracted content for any text/area and replace with specified text.

Original time posts. WordPress automatic can set the post created at wordpress to the same time the post was created at the feed.

Extract Categories. The plugin can set the created post categories to the same categories for the original posts.

Extract original tags. WordPress automatic can extract tags from the original post using CSS id/class and set as tags at the created post.

Extract original author. WordPress automatic can extract author name from the original post and assign as at the created post as the author if exists or will create it, if not exists.

Skip posts with no content. The plugin can verify the extracted content and skip posts if it has not content.

Skip non-English posts. WordPress automatic has the option to set the post status as pending,if it suspects that it is not written in English.

Skip posts without images . The plugin have the option to check the extracted content and skip if it does not contain images.

Post oldest items first. WordPress automatic has the option to post older items first, By default it posts newest items first.

Decode html entities. WordPress automatic has the option to decode html entities of the extracted content/title.

Convert encoding before posting. The plugin has the option to convert extracted content encoding from any specific encoding to utf-8 to be compatible with wordpress.

Duplicate title skip. The plugin can verify that there is no previous posted post with the same title.

Featured image from Facebook og:image tag. The plugin can extract the image used for facebook as a thumbnail to set as a featured image .

Auto post amazon products to wordpress. WordPress automatic can search Amazon for products matching your keywords, post them and add your affiliate links automatically so you can make commissions from products sold via your referrals.

Browse Nodes support. You can post from amazon browse node which is a sub-category. just visit browsenodes.com and get the desired node id. Once you have the node id,Add your specified node and the plugin will limit posting to items from this node only

Price range filter.You can set a price range where the plugin will get items with price between the minimum and maximum prices values.

Search order support.You can set the sorting value of items returned. For example ordering items by salesrank, price, etc.

Search Criteria support.You can set a search criteria to filter the returned results. For example posting movies featuring a specific Actor or post electronics from a specific manufacturer like Apple.

Add to chart purchase link.Links back to amazon can be either to product page or add to chart confirmation directly.

Woo-Commerce support. Amazon items can be added as woo-commerce products and function just like any product added to your wordpress woo-commerce products.

– Supported Amazon sites are:

clickbank.net for products matching your specified keywords, post to your blog and add your affiliate links automatically.

youtube.com for videos matching your keywords and post them to your wordpress blog

* (all languages now supported)

Specific channel support. you can post from any youtube channel by keyword or without filtering.

Specific playlist support. wordpress automatic can post from any specific playlist.

Full video description support. wordpress automatic can grab the full description from youtube for the posted video.

Post Youtube Tags as Tags. wordpress automatic can fetch the tags for the video and set these tags as wordpress tags.

Post Youtube Comments as Comments. The plugin can grab the video comments and post them as wordpress comments.

Relivance to specific language and country. Videos relivance can be set to a specific language and also to a specific country.

Auto play videos. posted videos can be auto-played.

Various Filters. Lot’s of filters like order,category,license,type,duration and definition.

Disable suggestions. wordpress automatic can disable video suggestions at the end of the video.

Skip non-embeddable videos. wordpress automatic can skip videos that are not allowed to be embeded.

Date control. wordpress automatic can skip videos older than a specific date, post videos with it’s original date or post older items firstly.

vimeo.com for videos matching your keywords and post them to your wordpress blog. You can also post from a specific user/channel.

Auto post videos from specific youtube channel/user to wordpress . you can automatically add channel videos to wordpress. you have the option to add videos from a specific user/channel by searching for specific keywords or without filtering.

Auto post eBay auctions to wordpress. wordpress automatic plugin can post ebay.com auctions for keywords you specify. you can also post from a specific eBay seller by searching his items for specified keywords or even without filtering. – Supported ebay sites: US, IE, AT, AU, BE, CA, FR, IT, DE, ES, CH , UK , NL

flicker.com images for keywords you specify. it also can post from a specific flickr user by searching this user items for specified keywords or without filtering.

Auto post from Facebook to WordPress. WordPress Automatic Plugin can post from Facebook pages, Facebook open groups, closed groups or personal profiles and each new post from FB will be added as a post to WordPress automatically. where it can post full sized images shared on the page, videos and links.NEW: it can now post from facebook personal profiles

Auto post from Twitter to wordpress. wordpress automatic plugin can post Twitter tweets to wordpress automatically. Where it can post by search, hastag or specific user and tweets can be posted as plain text or as a twitter card.

Auto post from SoundCloud to wordpress. wordpress automatic plugin can post SoundCloud songs to wordpress automatically. Where it can post by keyword, user or playlist.

Auto post from Itunes to WordPress. WordPress automatic plugin can import Itunes items to WordPress automatically by keyword or artist so it can post apps, songs, movies, ebooks, podcasts and more from Itunes. It works as a WordPress iTunes affiliates plugin as it automatically set your affiliate link on the fly.

Auto post from Envato to wordpress. wordpress automatic plugin can import form Envato markets like ThemeFores, CodeCanyon, VideoHive, AudioJungle,GraphicRiver and 3dOcean items to wordpress automatically by keyword , author, tag or category so it can post themes,plugins,html files,psd, audio and more . It works as an wordpress envato affiliates plugin as it automatically set your affiliate link on the fly.

Auto post from DailyMotion to wordpress. WordPress Automatic Plugin can import form DailyMotion by keyword, user or playlist with various options like importing the tags, auto play videos and more.

Auto post from Reddit to wordpress. WordPress Automatic Plugin can import post Reddits to WordPress with the option to filter Reddits by type and also import comments.

Auto post from Walmart to wordpress. WordPress Automatic Plugin can import Walmart products to WordPress with complete support to Woo-Commerce so posted items can get posted as woo products.

Automatic ads insertion. you can specify two ads slots to be inserted automatically to the posts.

Campaign based. you can setup unlimited number of campaigns with different keywords & different post options and these campaigns will work together to post to your site.

Post to specific category. you can set what category to add the new posts to one category per campaign.

Post using a specific author. you can choose the new post author one author per campaign.

Post keywords as tags. plugin can post keywords as wordpress tags.

Custom post types support . plugin can post to your custom post type like woo-commerce product.

Auto hyperlink keywords . plugin can automatically hyperlink specified keywords with your affiliate link or any specified link.

Automatically set wordpress featured image. plugin can auto set post featured image from the first image in the post content.

Cache images to your server. plugin can cache images to the server and change their links to your site link.

Choose must exist words and phrases. you can specify words that must be in the wordpress post content.

Execlude words and phrases. you can set words and phrases that must not be in the wordpress post content.

Translate the content before posting . you can set the plugin to automatically translate the content before posting using Google translate, Microsoft translator, Deepl or Yandex translate. You can set it to translate it twice to get unique content.

Automatically add custom fields to new posts . you can set the plugin to add custom fields to the posted posts automatically these fields can contain any info from the post added like title, author , content, image, price, rating .. etc. Allowed tags are listed automatically to choose from and differ for each campaign type.

Auto search and replace support. The plugin can search the content before posting for your specified words and replace them.

keyword suggestion. Writing the first letters of the keyword lists all keywords starting with this letter to choose from.

Support for automatic content spin using the best spinner. the best spinner (thebestspinner.com) takes the article and replace synonyms using its synonyms database to create 100% unique article.

Support posts templates. the content of the post can be formed in different formats by using tags like [post_content] , [post_title],[product_price].. etc. supported tags differ for each campaign and listed atutomatically to choose from.

set & forget cron job. to post every specific interval you specify for each campaign in the form of (days/hours/minutes).

Internal cron job. wordpress automatic supports posting automatically based on the internal wordpress cron job.

Two post status. you can set new post status to draft or published.

Unlimited keywords. you can add unlimited keywords per campaign. when the campaign start being processed these keywords will be used one by one to get the content so if the first keyword is exhaused or no more having matches the second one will be used.

Automatic keyword hyper-linking. automatic hyper-link matched keyword with specified link

Spintax enabled. like {awesome|nice|helpful}. you can use this form in the post content and only one word will be chosen in the final article randomly.

Automatic link stripping. option to strip all links from the original content before posting.

WordPress multi-site network support. plugin can be installed in multi-site wordpress installation and function properly in each zombie blog.

proxy support.web proxies can be used by the plugin on the form ip:port

TrueMag/NewsTube/VideoPro theme on the fly integration. If you are posting videos from Youtube/Vimeo/Instagram and you are using one of these great video themes named TrueMag,VideoPro,NewsTube, then the plugin knows if you are using this theme and will automatically add needed configuration to layout the video with the theme.

Free updates. for any update I release you can download automatically by visiting your download page and re-download new versions . Various updates released since 2012 and will keep improving the plugin

Version 3.91.0 (13 February 2024) NEW: Dalle 3 new option to set size under modify OpenAI parameters NEW: Option to remove consequent br tags from the content Fix: AliExpress affiliate link generation now works correctly, a new cookie is now required Fix: custom fields tag [featured_img_source] now works when using the FIFU plugin Fix: YouTube hyperlink inline links now consider utf8 characters Fix: Deepl translate the source language for English now back to work Fix: Feeds/multi-scraper extract original meta description now works for Rank Math SEO plugin Version 3.90.0 (28 January 2024) NEW: new OpenAI models added gpt-4-0125-preview NEW: Google places a new option to set the language of the search Fix: Facebook imports events from groups back to work after recent changes Fix: Removed Ezinearticles.com as a supported source, site shutdown Fix: Translation of tags now works correctly Version 3.89.0 (27 January 2024) NEW: New campaign type to import from Google Maps places/business NEW: YouTube option to truncate the transcript to the desired length NEW: APIFY now supports cookies for simulating logged-in and importing from protected sites with login NEW: Updated Deepl-supported languages list Version 3.88.0 (6 January 2024) NEW: Dalle 3 support, now you can generate featured images using OpenAI Dalle 3 NEW: YouTube option to skip shorts NEW: YouTube option to only import shorts NEW: Option to disable fixing NoScript lazyloading images Fix: TikTok is stuck when posting from a specific user when a gallery is found sorted Version 3.78.0 (28 December 2023) Fix: Updated TikTok module to work again after recent changes NEW: custom fields tags [post_title] and [post_content] NEW: tag [inline_link] to return the inline link found in the content NEW: A new tutorial on how to increase the number of OpenAI articles added to the tutorials section Fix: Amazon excerpt now removes Price and as of the date Fix: {} can now be used in the post template, previously it was removed Version 3.77.7 (19 December 2023) NEW: option to show private post types on the campaign page Fix: Facebook broken links when the post is shared now sorted Version 3.77.6 (17 December 2023) Fix: The Facebook module has updated to cope with new changes, and now correctly gets the post links Fix: The Reddit module updated to cope with new changes, a session cookie is now required NEW: settings page option to set a finite list of categories to display on the campaign page Fix: The plugin no more truncates prompts cause the new turbo model is 16k tokens instead of 4k Version 3.77.5 (3 December 2023) Fix: Facebook module imported duplicate posts, now sorted NEW: Custom post slug now supports [post_title] to use the final post title Fix: WooCommerce products that are on sale are now displayed on on sale filter Version 3.77.4 (7 December 2023) Fix: Facebook group posts import now back to work after recent changes NEW: Tutorial added on how to set post template Version 3.77.3 (3 December 2023) Fix: Load multi-paged content Feeds/multi-scraper caused the campaign to fail, now sorted Version 3.77.2 (3 December 2023) Fix: Facebook is back to work after recent changes from the Facebook side Fix: Vimeo search index now reset after reaching 10k result Fix: Selected categories now get saved correctly Improved: Clickbank now uses the new HTTPS affiliate link format Version 3.77.1 (01 December 2023) Fix: A fatal error caused by the previous version was sorted out Version 3.77.0 (30 November 2023) Fix: Facebook is back to work after recent changes Fix: Featured images now get extracted from original content after removal from an OpenAI prompt Fix: Amazon now can import book author-name Fix: eBay all image extraction is now back to work Version 3.76.0 (7 November 2023) NEW: upgraded OpenAI 3.5 turbo model to the latest version gpt-3.5-turbo-1106 NEW: Added new OpenAI model gpt-4-1106-preview NEW: Integration with Internal Link Juicer plugin for automatic internal links, a new tutorial added to the tutorials section Fix: Multi-scraper 404 feed error posts are now sorted Improved: Timeout increased for OpenAI calls to 300 seconds to cope with slow calls Fix: Amazon import from best sellers pages now back to work Fix: Amazon product price extraction for Electronics is now back to work Fix: Auto hyperlink keywords now support non-latin characters Version 3.75.0 (19 October 2023) NEW: Feeds/multi-page scraper option to import multi-page posts NEW: OpenAI option to use a fine-tuned model NEW: OpenAI option to remove H1 from the generated content NEW: Feeds/multi-scraper now auto-fix noscript lazyloading images NEW: Feeds/multi-scraper new tag [source_url_decoded] to return the source URL decoded NEW: new tag [title_words_as_slug] to return the title words as slug NEW: Feeds/multi-scraper campaign can now auto-extract tags from source post Schema tags Improved: OpenAI campaigns now auto-remove unnecessary HTML tags like HTML & body from generated content Fix: Amazon will not set the _sale_price if the product is not on sale Fix: Multi-scraper campaign now deletes generated .xml containing found links if found empty Improved: Campaigns page now does not list all multi-scraper fixed links Version 3.74.1 (12 September 2023) NEW: Now you can add multiple OpenAI API keys and the plugin will rotate between them NEW: Tiktok option to remove @user from the post content NEW: Tiktok option to remove music used from the post content NEW: Feeds/Multi-scraper can now extract a speicfic part before or after another text (tutorial added) NEW: Bulk option to Deactivate and Activate selected campaigns Fix: Tiktok now remove music from generated title Fix: Amazon price extraction algorithm updated to cope with new changes Fix: fix of critical error when loading all campaigns page Fix: campaigns processing algorithm updated to correct memory limit issue when too many campaigns Improved: Feeds/Multi-scraper category extraction algorithm improved to detect cats in span inside a tags Improved: Feeds/Multi-scraper post from specific links now auto fill the first link for visusal selector Version 3.74.0 (26 August 2023) NEW: Telegram support, now you can auto-post from Telegram to WordPress posts NEW: Images to Gallery option now can add galleries in Classic old format or Gutenberg blocks Fix: Feeds/Multi-scraper now add required JS scripts for Instagram/Tiktok embeds if missing Fix: Amazon product features extraction is now back to work Fix: Multi-scraper can now load items feed even if the server/CloudFlare blocked the request Fix: Amazon Post item even if there is already a posted one from another campaign now works Version 3.73.1 (4 August 2023) Fix: AliExpress is back to work again after changes from the AliExpress side NEW: Tutorial added on how to auto-post recent videos from a YouTube channel Version 3.73.0 (27 July 2023) Urgent: Google Translate back to work after a recent change NEW: option to trim the post slug to a specific number of words NEW: option to remove images from the post content for any campaign type Fix: add WooCommerce custom product attribute back to work Improved: Adjust numeric tags now considers the numeric value if not already numeric Improved: Feeds/Multi-scraper og:image extraction algorithm improved to cover more cases NEW: Tutorial added on how to import from Google Trends to Multi-scraper campaign NEW: [gpt] shortcode now processes inner shortcodes inside the prompt Fix: Facebook like button in post content now gets removed correctly Improved: Feeds/multi-scraper remove paragraphs containing specific text now removes it even if inside a span or a tags Version 3.72.0 (14 June 2023) NEW: OpenAI gpt-3.5-turbo model upgraded to gpt-3.5-turbo-0613 which is 25% cheaper NEW: OpenAI gpt-3.5-turbo-16k model added for longer size content generation Version 3.71.2 (14 June 2023) Fix: license or domain not valid error message with internal cron now sorted NEW: Tutorial added to OpenAI module tutorials section on how to increase the content size Version 3.71.1 (8 June 2023) NEW: Approve/Exclude post if criteria applies option now can compare two fields like [list_price_numeric] and [price_numeric] NEW: added a new tutorial to the Amazon campaign tutorials section on how to import on-sale products only Fix: eBay item description now gets imported correctly after changes from the eBay side Fix: Undefined variable $source_link error sorted Fix: Twitter filter:videos and similar now get converted to has:videos for backward compatibility Fix: Single quote in the keywords box now work Version 3.71.0 (1 June 2023) NEW: Youtube posts from playlist can now accept playlist URL instead of ID Fix: Twitter module back to work using the latest API v2 Fix: The ClickBank module updated to cope with changes from the Clickbank side Fix: The price update feature now works for amazon.fr Fix: Careerjet full job description extraction now back to work NEW: Tutorial added to tutorials section on how to post to bbPress forums Improved: The youtube campaign UI improved by separating options to post from playlist and channel Improved: FB now can change page type (Legacy/new page experience) without the need to create a new campaign Improved: Run Now button now display errors if any caused the process to fail Improved: Auto-remove quotes from generated OpenAI titles Improved: OpenAI prompt processing in the post template now gets cached in case of timeout errors, not repeating the same call Fix: Facebook campaigns now download images to the server as FB now expires images links Fix: Amazon set product description as excerpt now works for the normal post type Version 3.70.0 (12 May 2023) NEW: can now set _regular_price and _sale_price for WooCommerce products on custom fields section NEW: Amazon can now overwrite the sale price with the list price on custom fields section NEW: Tutorial added on how to import from a specific site in mulitple languages Fix: OpenAI content now insert br tags instead of new lines Fix: Reddit returned an error when processing the campaign, now sorted out Fix: AliExpress deleted products now get deleted from the database Fix: Auto clean excluded links cache added Fix: Timeout for slow gpt-4 calls now increased to 5 minutes Version 3.69.0 (23 March 2023) NEW: option to disable plugin front end scripts and styles embeded by default NEW: added Korean language to deepl supported languages and updated the list of supported languages NEW: Tutorial added to tutorials section on how to set tags using OpenAI API Fix: [gpt] short-code now works on custom fields section alongside with [gpt3] short-code Version 3.68.0 (18 March 2023) NEW: gpt-4 support, click Modify OpenAI call parameters and pick the model you want to use NEW: option for hyperlink specific keywords with specific links to hyperlink once FIX: Amazon product description for books now back to work Version 3.67.2 (13 March 2023) Fix: Amazon buy now button image now works again NEW: Multi-scraper/Feeds new option to remove unwanted paragraphs containing specific text Version 3.67.1 (9 March 2023) Fix: Prompt processing stopped working on version 3.67.0, this update sorts it out Fix: Feeds/Multi-scraper extract original author now works better Version 3.67.0 (8 March 2023) NEW: OpenAI advanced option to set temperature,top_p & other options for the prompt NEW: Feeds/Multi-scraper extract original author can now auto detect author name NEW: Generate SEO meta description from content using OpenAI GPT-3 tutorial added Fix: Multi-scraper now set the post as pending if posting specific links & auto-detect failed Fix: Youtube channel ID extraction now work for servers located in Europe Version 3.66.0 (2 March 2023) NEW: OpenAI API requests now use the new ChatGPT gpt-3.5-turbo which is 1/10th the price NEW: Feeds/Multi-scraper Strip images from the content option Version 3.65.0 (19 Feb 2023) NEW: Web Stories support, now you can import web stories & tutorial added New: Feeds/Multi-scraper Visual selector/XPath now can return URL of a link New: Feeds/Multi-scraper copy rule number button added and UI improved NEW: OpenAI UI improved + new fixes to handle errors Fix: Amazon simulate location feature now works better Version 3.64.1 (7 February 2023) NEW: PixaBay new option to add post search keyword as featured image alt text Fix: Google news now back to work after recent changes from Google Version 3.64.0 (5 February 2023) NEW: Apify new option to wait for specific milliseconds before returning the result NEW: Support for setting WooCommerce product attributes on add custom fields option NEW: option to import the post even if it was imported from another campaign Fix: Google news now back to work after recent changes from Google Version 3.63.0 (1 February 2023) NEW: [gpt3]Prompt[/gpt3] shortcode now can be used on custom fields section NEW: PixaBay new option to add search keyword as featured image alt text NEW: Option for custom post slug/permalink NEW: new tag [now] to get current server timestamp Fix: Translate now protect shortcode from translation Fix: Youtube single quote now saved correctly in the database Fix: Skip the post if the a specific criteria applies now support empty text Version 3.62.0 (25 January 2023) NEW: OpenAI article generation prompt now supports the [keyword] tag NEW: Youtube now can get transcript of imported videos, use tag [transcript] NEW: PixaBay keyword now supports the [keyword] tag NEW: Cron option to set number of campaigns to process per cron run Version 3.61.0 (19 January 2023) NEW: Import/Export feature for campaigns NEW: Multi-page scraper/Feeds new option to remove unwanted parts by Visual selector/XPath NEW: Multi-page scraper original time now support custom REGEX for extraction NEW: Only import the post if the a specific criteria applies new option to allow if any NEW: Skip the post if the a specific criteria applies new option to check all NEW: Feeds/Multi-Scraper new option to search and replace in extracted tags NEW: OpenAI new option to only post one article per keyword Fix: eBay now reset the page number if reached last page Fix: Multi-scraper now bypass cache for created feed files especially on OVH Version 3.60.1 (13 January 2023) NEW: OpenAI option to use keywords directly for articles instead of generating titles NEW: OpenAI option to set the post as pending if prompt failed Fix: [gpt3] shortcode now works for Amazon campaigns Fix: Youtube skip posts older than a specific minute now generate a dynamic date for search Fix: Careerjet module updated to get full description again after changes from CJ side Version 3.60.0 (3 January 2023) NEW: OpenAI GPT support to create articles and use with any module with shortcode [gpt3] prompt [/gpt3] NEW: option to translate the content between square brackets NEW: Facebook events import now set the post date to the event start date if option enabled Fix: Amazon custom HTML product extraction algorithm improved Version 3.59.1 (14 December 2022) NEW: option to extract and import amazon products from any page HTML Fix: Facebook events import back to work after recent changes from FB Fix: Youtube Auto-hyperlink URLs now correctly hyperlink links with @handle Fix: Reddit flairs as categories/tags back to work Fix: Tiktok back to work again after new changes Fix: eBay all images extraction back to work after new changes from eBay Version 3.59.0 (22 November 2022) NEW: Option to filter the comments and skip comments containing a specific keyword NEW: Youtube new tag [vid_duration_in_seconds] for duration filteration NEW: Make permalink link directly to the source now works for custom post types Fix: Instagram featured image now works correctly Fix: Workaround added to sort WordPress adding line breaks inside JavaScript Fix: Fixing relative paths algorithm improved Fix: Tiktok can now import from users with dot in username Fix: CareerJet now reset page index after 1000 results Fix: Search and replace now aware of encoded chars like & char Fix: Tags/Categories extraction now removes unnecessary slashes Fix: Amazon now returns book description Fix: Amazon now returns correct description/item features Fix: Envato now reset page after reaching page 60 Version 3.58.1 (19 October 2022) Fix: Apify back to work after recent changes that triggered an error Field input.proxyConfiguration is required Fix: Facebook group posts full text extraction now back to work Improved: Youtube posting from a channel can now accept channel URL instead of ID Version 3.58.0 (6 October 2022) NEW: Feeds/Multi-scraper option to extract original meta description and set as SEO meta description NEW: Twitter option to auto embed direct video URL instead of Twitter embed code NEW: Twitter new tag [item_video_url_direct] to get direct video URL for embed NEW: Reddit option to set flairs as tags/categories and a new tag [item_flairs] to return them NEW: option to not remember imported posts urls Fix: Facbook events import back to work for new page experience pages Fix: eBay now reset the keyword search index after reaching 10k results which is eBay limit Fix: Feeds/Multi-scraper relative links fix algorithm improved Version 3.57.4 (19 September 2022) NEW: Option to filter returned posts by fields equal to a specific value, contains a specific value, greater than a specific value and more Fix:Feeds/Multi scraper specific part to custom field regex extraction single value tag now work Fix: Keyword to category check option now works correctly Fix: Twitter format from:user filter:videos now works Version 3.57.3 (6 September 2022) Fix: The previous version created categories even if the option was not enabled, now sorted Version 3.57.2 (4 September 2022) NEW: option to search PixaBay from title keywords and get a featured image NEW: AliExpress option to send an email notification if the cookie expired and needs renewal NEW: Amazon option to set the imported product categories as WordPress categories Fix: AliExpress link generation back to work after recent changes from AliExpress Fix: Now reviews work for latest WooCommerce version 6.8.2 Version 3.57.1 (24 August 2022) NEW: Amazon option to delete no more available products on amazon NEW: Amazon option to set out of stock products to pending and publish them when back to stock NEW: Facebook/Instagram session expire email notification option added NEW: Feeds/Multi-page scraper original categories can now be set as tags NEW: Reddit now support importing gallery reddits Fix: Facebook now imports events from new experience FB pages Fix: add all content image as gallery now use the block format instead of legacy Fix: Cron improved to bypass cloudflare and siteground cache Fix: TikTok now works for non-latin keywords like Japanese Version 3.57.0 (11 August 2022) NEW: Option to set featured image from pixabay.com NEW: Option to create a gallery from found post images NEW: Set post tags option now supports current post tags like [original_title] NEW: Twitter new option to get recent or popular tweets NEW: Amazon can now import from best sellers pages Fix: Facebook now back to import comments after recent changes Fix: Instagram popular posts only option back to work Version 3.56.2 (16 July 2022) Fix: ClickBank module updated to work again after changes Fix: Make permalink link directly to the source now works for eBay and AliExpress affiliate links Version 3.56.1 (5 July 2022) NEW: eBay new tag for item condition description Fix: Amazon switch from non-API to API campaigns now work Fix: TikTok module imporved to bypass if your server is blocked Fix: Instagram module updated to cope with new changes Version 3.56.0 (8 June 2022) NEW: Now supports AliExpress New: Amazon option to set a custom location if the server country is different NEW: Multi-page scraper original date extraction algorithm improved NEW: Youtube new option to skip live videos NEW: Instagram tag [item_comments_count] Fix: eBay module updated to cope with recent changes Fix: Instagram module updated to cope with new changes, multiple images back to work Fix: Download images from the content now download webp as well Fix: Multi-page scraper title extraction by regex now consider \s Fix: Multi-page scraper now get the title when posting from custom list of URLs Fix: Multi-page scraper/feed extract by REGEX now return correct result for [rule_1] tag Fix: Title words as tags now keeps the dot character Fix: Twitter post from a specific user up to a specific date now skips pagination Version 3.55.6 (20 April 2022) Fix: Array error when translation using Google translate is now sorted Version 3.55.5 (17 April 2022) Fix: TikTok module updated to back to work again NEW: custom field [featured_img_id] for created thumbnail ID NEW: Amazon [item_rating] new tag Fix: hyperlinking specific keywords algorithm improved Fix: Single page scraper update post duplicate custom fields issue fixed Fix: Single page scraper update post date now stay as-is Version 3.55.4 (12 March 2022) Fix: Facebook updatd to cope with new changes NEW: Amazon new tag [item_details] NEW: eBay affiliate reference ID support Version 3.55.3 (11 February 2022) Fix: Google translation back to work normally NEW: Careerjet now imports the logo image NEW: Reddit can now filter videos only and Gifs only Fix: Amazon images now load correctly Version 3.55.2 (7 February 2022) – Fix: Instagram module code updated to work again correctly – NEW: Option to set the slug to original post slug Version 3.55.1 (28 January 2022) – Fix: UI updated to work with WordPress 5.9 – Fix: amazon last time price updated tag now returns correct date Version 3.55.0 (19 January 2022) – Fix: eBay module rewritten to use the new eBay Browse API – Fix: Facebook now import description if containing quotes – Fix: The plugin now keep backslashes in title and content – Fix: Careerjet full description extraction better method – Fix: Instagram can now import popular images without issues – Fix: Youtube embed back to load normally – NEW: option to hyperlink specific keywords with a specific link – NEW: option to not remove html tags from title – NEW: Feeds/multi-scraper option to only check top post – NEW: Deepl new fomality option – NEW: Option to set parent category for created categories – NEW: Option to remove inline links from the post content Version 3.54.2 (15 November 2021) – Fix: Facebook back to import images after new changes Version 3.54.1 (9 November 2021) – Fix: Amazon price extraction now works with recent changes from Amazon Version 3.54.0 (3 November 2021) – NEW: JavaScript support for Single/Multi-page scraper/Feeds – NEW: Pinterest skip pins with no title Version 3.53.6 (18 October 2021) – Fix: amazon without API and EzineArticles recent changes handled – New: option to skip posts longer than a specific length Version 3.53.5 (26 September 2021) – Fix: Youtube fixed invalidPageToken error Version 3.53.4 (20 September 2021) – Fix: Craigslist back to work with major improvements and full Woo support – Updated: Deepl free API can now be used on the plugin settings page – Fix: Adjust numeric values option now can adjust values containing a comma – Fix: List of languages updated for Deepl Version 3.53.3 (23 August 2021) – Urgent: Fix of a core bug, all users must upgrade to this version – Fix: Facebook removal of translation links of group posts Version 3.53.2 (31 July 2021) – NEW: PolyLang plugin full support – Fix: Facebook updated to fix not logged in for EU users – Fix: Amazon extra part on the description CDATA now fixed – Fix: CareerJet now save the sorting option as date Version 3.53.1 (3 July 2021) – Fix: Instagram posting back to work – Fix: Facebook posting from events now get end date again Version 3.53.0 (28 May 2021) – NEW: option to adjust numeric values e.g: increase returned price – Fix: SoundCloud module updated to work again after new changes – Fix: Facebook pinned post now get skipped – Fix: Facebook events now return the date – Fix: Facebook option to skip shared posts now works – Fix: Amazon books now get imported with more details – Improved: new user nick name from display name when creating a user Version 3.52.0 (5 April 2021) – NEW: Multi-page scraper now supports Infinite scroll – Fix: TikTok posting from a specific user back to work Version 3.51.5 (22 March 2021) – Fix: FB empty images issue sorted – Fix: FB videos back to embed normally – Fix: Multi-page scraper Fixed pattern next page URL now supports negative steps Version 3.51.4 (6 March 2021) – Fix: eBay updated to support new links format – NEW: Youtube safe search option added – NEW: Google translate now supports Traditional Chinese Version 3.51.2 (24 February 2021) – Fix: Facebook now reports when a cookie is a must – NEW: Reddit video embeds now supports sound – Fix: TikTok can now import by keyword normally – Fix: TikTok can now set the featured image if cache is disabled as well Version 3.51.1 (4 February 2021) – Fix: Facebook posting from groups now back to work normally Version 3.51.0 (31 January 2021) – NEW: Now supports TikTok – NEW: Japanese and Chinese languages added to Deepl option – NEW: Youtube option to limit search to videos that have closed captions – Fix: PHP 8 support – Fix: Facebook import corrections – Fix: Microsfot translate now works with any region, region code must be added Versin 3.50.12 (18 December 2020) – Urgent Fix: Amazon posting without API _c url error message sorted – NEW: Option to limit processing time for each campaign – NEW: Multi-page scraper option to skip posts older than a specific date – NEW: Reddit tag item_nsfw returns yes or no – Fix: Feeds visual selector now works if multiple feed URLs are used Versin 3.50.11 (8 December 2020) – Important: SoundCloud now back to fully work – NEW: Option to set default values for tags that will return empty – NEW: Facebook option to skip posts shared from other posts – NEW: content only added to search and replace option – Fix: Facebook events place_name non-latin chars fix – Fix: Facebook now can get full posts from profiles – Fix: eBay hong kong and Singabore links fix – Fix: Reddit now accept URLs that contain parameters – Fix: Instagram popular images instead of recent for USA servers – Improved: serialized arrays on custom fields can now have tags Version 3.50.10 (11 November 2020) – NEW: Feeds/Multi-page option to skip following JS redirects – Fix: Facebook module updated to fully work with the new UI – Fix: Feeds/Multi-page fix for relative links when a base URL exists Version 3.50.9 (24 October 2020) – Fix: Facebook back to partially work for pages and profiles, other features to work on coming release – Fix: Multi-page scraper random posts order now corrected – Fix: Set the post to pending when featured image was missing now works with FIFO plugin Version 3.50.8 (30 September 2020) – Fix: eBay module updated to work with the official eBay finding API – Fix: Twitter auto title now do not have links when expand url option is active Version 3.50.7 (14 September 2020) – Temporary patch: FB now works better (full description/image sizes) till complete revamp Version 3.50.6 (2 September 2020) – Urgent: Instagram updated to work again after recent changes – NEW: Youtube option to post live videos only – NEW: Twitter option to expand short links – Improved: Feed original time if higher than current time, now get ignored – Fix: Amazon add to cart link now uses https instead of http – Fix: Amazon API search indexes got updated – Fix: Amazon no API ebook image extraction now works Version 3.50.5 (13 August 2020) – Fix: UI now compatible with WordPress 5.5 Version 3.50.4 (12 August 2020) – Fix: Amazon featured image using API sometimes did not work – Fix: Amazon posting without API now returns the image when posting from amazon.com.au – Fix: Strip original links from the post now leaves twitter embed links Version 3.50.3 (19 July 2020) – Fix: Amazon featured image using API sometimes did not work – Fix: Amazon posting without API now returns the image when posting from amazon.com.au – Fix: Stip original links from the post now leaves twitter embed links – Fix: Translation algorithm improvements – Fix: FB links import from RTL pages now works – Fix: Removed [review_iframe] from Amazon campaigns and imported amazon posts Version 3.50.2 (1 July 2020) – Fix: Settings page checkboxes now get saved – Fix: Single page scraper can now remove by ID/Class without issues – Fix: Youtube [vid_date] tag now returns the date considering the site timezone – Fix: WPML tag now get added to the correct language tags – Fix: Instagram now displays an error if the session is expired – Improved: Youtube tags as WordPress tags now uses the official API Version 3.50.1 (24 June 2020) – Fix: Google translate auto-detect method now work normally it returned Array Array➤ Visit older change logs!

WordPress Automatic Plugin đăng bài từ hầu hết mọi trang web lên WordPress một cách tự động tương tự plugin WP Content Crawler. Nó có thể nhập từ các trang web phổ biến như Youtube và Twitter bằng cách sử dụng API của họ hoặc từ hầu hết bất kỳ trang web nào bạn chọn bằng cách sử dụng các mô-đun cạo của nó

Nó có thể đăng các bài báo có chất lượng được nhắm mục tiêu, Sản phẩm Amazon, Sản phẩm Clickbank, Sản phẩm Walmart, Video Youtube, Video Vimeo, Video DailyMotion, Bài đăng trên nguồn cấp dữ liệu, Đấu giá eBay, Hình ảnh Flickr, Hình ảnh Instagram, Ghim Pinterest, Reddits, Twitter tweet, Bài đăng trên Facebook, Phân loại Craigslist , Ứng dụng Itunes / bài hát / sách điện tử / phim / podcast, các mục Envato và bài hát SoundCloud trên chế độ tự động thí điểm.

Giờ đây, bằng cách sử dụng mô-đun mới có tên “Single Scraper” được giới thiệu trong phiên bản mới nhất, Bạn có thể cạo các phần của hầu hết mọi trang web. Vì vậy, bạn có thể lấy ví dụ, xác định tỷ giá hối đoái, dự báo thời tiết, tử vi hàng ngày, v.v. Nó có một bộ chọn trực quan đẹp mắt, vì vậy chỉ cần thêm URL và chọn phần bạn muốn.Tự động đăng nội dung từ Nguồn cấp dữ liệu. plugin có thể kiểm tra các nguồn cấp dữ liệu được chỉ định của bạn thường xuyên và đăng mọi mục nguồn cấp dữ liệu mới dưới dạng một bài đăng mới.

Tìm nạp nội dung đầy đủ từ các nguồn cấp dữ liệu tóm tắt. WordPress tự động có thể chuyển đổi các nguồn cấp dữ liệu bị cắt ngắn thành các bài đăng có nội dung đầy đủ với tỷ lệ thành công lớn.

Trích xuất các phần cụ thể của bài đăng nguồn cấp dữ liệu gốc. WordPress tự động có thể trích xuất hai phần cụ thể của bài đăng gốc bằng CSS id / class, XPath hoặc REGEX và nối chúng lại để đăng lên wordpress của bạn.

Tìm kiếm và thay thế. Plugin có thể tìm kiếm nội dung được trích xuất cho bất kỳ văn bản / khu vực nào và thay thế bằng văn bản được chỉ định.

Thời gian ban đầu bài viết. WordPress tự động có thể đặt bài viết được tạo tại wordpress đồng thời với bài viết được tạo tại nguồn cấp dữ liệu.

Trích xuất danh mục. Plugin có thể đặt các danh mục bài đăng đã tạo thành cùng danh mục cho các bài đăng gốc.

WP Automatic Plugin Free Download Latest Version: WP Automatic Plugin is a premium content scraper WordPress plugin developed by ValvePress. It allows you to automatically post content from various sources to your WordPress website. This plugin is available for purchase on the Codecanyon marketplace. It has already sold over 34500 copies up until now. This plugin is especially useful for bloggers, small businesses, and anyone who wants to keep their website updated with fresh content automatically.

The WordPress Automatic Plugin can be also used to create powerful and efficient content using OpenAI GPT-3 integration. Additionally, you can also customize the content imported from OpenAI GPT-3 using this plugin’s advanced features. To integrate with OpenAI, you just need to grab the API key from your OpenAI account and add it to the settings page of the WordPress Automatic plugin.

This plugin also allows integration with Amazon to import and promote products from Amazon to your website, without having to manually copy and paste product information. It can grab product information, description, images, prices, and much more automatically. You don’t even need to set up affiliate links; they will be automatically set up by the plugin itself. The WordPress Automatic Plugin also checks and updates Amazon product prices daily automatically.

The WordPress Automatic Plugin can also be used to import content from various social media networks. If you want to display your social media activity on your WordPress website, then this plugin can do it automatically. You can easily set up a campaign to regularly post your social media account updates including images, text, and videos to your WordPress website.

Overall, WP Automatic Plugin by ValvePress is a powerful tool to automate the publishing of content to your website.

Recommended SEO Plugins:

Core Features of WordPress Automatic WordPress Plugin

 • This plugin is designed to auto-pilot your blogging site and provide constant posting as per your campaign.
 • It has the ability to share articles from various different sites including social media sites, affiliate sites, and news sites.
 • Support many software, tools, and Saas API key. It supports the API key for The Best Spinner, Amazon, Clickbank, eBay, EzineArticle, Flicker, and others.
 • Not only to most common social media platforms but you can be able to scrape and share content from the sites like Youtube, iTunes, and Pinterest.
 • Fully compatible with Woo-commerce. You can create an auto-pilot website and list various products with relaxation and easiness.
 • In WordPress automatic plugin, you can limit and set the number of posts in each campaign. You can set, that how many posts, after how much time should be posted on your website.
 • Cross languages support. It supports up to 52 different languages to create your blog while setting it on auto-pilot mode.
 • You can set a manual for post structure and post template. However, there are multiple pre-build structures are available in the plugin to perform its function.
 • There are many of the other features including featured image selection, credit link, post filters, keywords placement, word replacement, and many others.
WordPress Automatic Plugin Free Download | WordPress Automatic Plugin Lifetime free
WordPress Automatic Plugin Free Download | WordPress Automatic Plugin Lifetime free

What’s New (Changelog) in WordPress Automatic v3.91.0

Version 3.91.0 (13 February 2024)NEW: Dalle 3 new option to set size under modify OpenAI parametersNEW: Option to remove consequent br tags from the contentFix: AliExpress affiliate link generation now works correctly, a new cookie is now requiredFix: custom fields tag [featured_img_source] now works when using the FIFU pluginFix: YouTube hyperlink inline links now consider utf8 charactersFix: Deepl translate the source language for English now back to workFix: Feeds/multi-scraper extract original meta description now works for Rank Math SEO plugin

WordPress Automatic Plugin v3.36.0

DOWNLOAD

Tùy chỉnh nguồn wordpress Automatic Plugin :

Tại Campaign Type chọn là Feed.

 • Maximum number of posts to post: Số lượng bài tối đa, khi đạt tới mức này chiến dịch sẽ dừng lại, không lấy bài nữa
 • Rotate Feeds: Xoay vòng link rss, khi bạn có nhiều link rss thì lấy xong 1 bài nó sẽ đổi link tiếp theo.
 • Chọn Post Full Content from summary feeds: Lấy đầy đủ nội dung của bài.
 • Add posts with it’s original time: Thời gian đăng bài giống với thời gian gốc
 • Skip posts with no content : Bỏ qua bài viết không có nội dung

  • Skip posts if shorter than a specific length: Bỏ qua bài viết nếu ngắn hơn con số quy định, ví dụ bài nào dưới 300 ký tự thì không lấy
 • Skip posts without images: Bỏ qua bài viết không có hình ảnh

Tùy chỉnh nội dung Automatic Plugin :

 • Post title template: Tiêu đề của bài viết. Mặc định là giống bài viết gốc
 • Post text template: Phần nội dung với các shortcode mà bạn có thể chèn, hoặc không chèn và sắp xếp thứ tự sao cho phù hợp. Theo mình là để cái [matched_content] với cái [source_link] là đủ.

  • [matched_content]: Nội dung chính
  • [original_title]: Tiêu đề gốc
  • [publish_date]: Ngày đăng
  • [ad_2] , [ad_1]: Phần quảng cáo. Cái này chèn mã quảng cáo trong phần Setting
  • [source_link]: Link nguồn
 • Post type: Loại bài đăng, có thể là page hoặc post, nhưng thông thường là Post
 • Post posts to this category: Bài viết lấy về sẽ đăng vào chuyên mục nào
 • Keyword to category: Thêm từ khóa cho danh mục
 • Posts author: Chọn tác giả cho bài đăng
 • New post status: Bài đăng về sẽ nằm ở dạng nào, Đăng ngay, chờ duyệt,…
 • Strip original links from the post (hyperlinks): Xóa bỏ các link có trong bài viết
 • Set First image/Vid image as featured image: Đặt ảnh đầu tiên làm ảnh đại diện
 • Download images to my server: Tải ảnh về host của mình (Cái này hơi tốn dung lượng nếu bạn lấy nhiều bài)
 • Add Canonical Tag with the original post link to the post for SEO: Thêm canonical tag để ghi rõ nguồn gốc, tránh bị google cho rớt hạng.
 • Skip the post if there is there is a published one with same title: Giúp không đăng bài bị trùng tiêu đề

Tính năng dịch bài viế bằng Google Translate:

Translate the post before posting (using Microsoft Translator/Google Translate): Cái này tick vào và chọn google translate, rồi chọn ngôn ngữ gốc và ngôn ngữ cần dịch ra (có 3 ô, chỉ cần chọn 2 ô đầu).

Tính năng chỉnh thời gian đăng bài :

Bài có thể đăng từ từ chứ không phải đăng 1 lần bằng cách bạn chọn thời gian tại ô Update every, khoảng cách ngắn nhất giữa 2 bài là 1 phút

Sau khi chỉnh xong bạn có thể bấm Publish để hoàn tất phần cấu hình cho chiến dịch

Demo Automatic Plugin :

http://codecanyon.net/item/wordpress-automatic-plugin/1904470

Download Automatic Plugin :

https://mfiles.ro/download/wpautomatic3360.rar/1627538http://www.mirrorcreator.com/files/17JKOYGE/wpautomatic3360.rar_linkshttp://uploaded.net/file/symft4kbhttp://www35.zippyshare.com/v/QzEuJHIY/file.htmlhttp://userscloud.com/6bhmnclbqea7http://www.mediafire.com/file/0ks75mywyooyl5x/wpautomatic3360.rarhttps://www.sendspace.com/file/f4aijyhttps://www.mupload.net/4ij1j02lv92bhttps://openload.co/f/dH2DAbvC2NM/wpautomatic3360.rarhttps://clicknupload.org/e3c36wvb9e83https://tusfiles.net/0v77xqrrre7t

WordPress Automatic Plugin là một plugin mạnh mẽ dành cho WordPress, giúp bạn tự động đăng bài viết, bài tin tức, video, hình ảnh và nhiều nội dung khác từ các nguồn tin tức, blog và trang web khác trên Internet. Với plugin này, bạn có thể dễ dàng tạo ra một trang web hoàn toàn tự động, liên tục cập nhật nội dung mới mà không cần phải làm tay.

WordPress Automatic Plugin cho phép bạn tùy chỉnh và quản lý các nguồn tin tức, chọn chuyên mục, từ khóa, tạo bài viết một cách tự động theo lịch trình. Bạn có thể cấu hình plugin để tự động tải xuống và đăng các hình ảnh và video từ các nguồn bên ngoài, và thậm chí cả tạo bài viết đa phương tiện với các nội dung được tải lên. Plugin cũng hỗ trợ tích hợp các công cụ SEO để giúp tăng cường tối ưu hóa cho bài viết tự động của bạn.

Với WordPress Automatic Plugin, bạn có thể tạo ra một trang web đa dạng với nội dung phong phú và liên tục được cập nhật. Bạn có thể chọn các nguồn tin tin cậy và phù hợp với chủ đề của bạn, giúp cung cấp nội dung hữu ích và hấp dẫn cho người đọc.

Plugin cung cấp giao diện quản lý thân thiện với người dùng, cho phép bạn kiểm soát các cài đặt và lịch trình đăng bài. Bạn cũng có thể xem các bài viết đã được đăng, chỉnh sửa hoặc xóa chúng theo ý muốn.

WordPress Automatic Plugin là công cụ lý tưởng cho các trang web tin tức, blog, trang web với nhu cầu nội dung liên tục và tự động. Với plugin này, bạn tiết kiệm được thời gian và công sức trong việc tạo ra nội dung mới, giúp bạn tập trung vào việc phát triển trang web và tạo ra trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

12 đánh giá cho WordPress Automatic Plugin

 1. ” srcset=”” alt=”” width=”60″ height=”60″ data-src=”https://www.Tonycong.com/wp-content/litespeed/avatar/b2c216aa1201bdde0f0d0f4e46a38a5e.jpg?ver=1669922422″ data-srcset=”https://www.Tonycong.com/wp-content/litespeed/avatar/5528a20b36abe4691b1db31294b1d79e.jpg?ver=1669922422 2x” />

  admin cho hỏi mình đã tải và sử dụng wordpress automatic plugin rồi, nhưng sau đó 1 thời gian thì thấy thông báo update trong dasboar, mình update trực tiếp trong đó được ko, hay phải tải bản mới tại website của Tonycong

Trước khi mua sản phẩm, hãy đọc kỹ điều khoản sử dụng tại trang: https://www.Tonycong.com/chinh-sach-bao-mat/

Tất cả sản phẩm các sản phẩm đều được miễn phí cập nhật trong vòng 1 năm kể từ ngày mua. Tuy nhiên, với các khách hàng mua gói thành viên Silver hay Gold sẽ được cập nhật trong khoản thời gian của gói thành viên.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng đọc kỹ mục FAQ ở đường dẫn sau: https://www.Tonycong.com/hoi-dap

Nếu như bạn không tìm được câu trả lời cho câu hỏi của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email [email protected], hoặc hệ thống hỗ trợ trực tuyến.

Mỗi sản phẩm bạn có thể sử dụng cho không giới hạn website.

*Lưu ý: Không dùng IDM để download sản phẩm, vì IDM sẽ gửi rất nhiều request lên server làm gây nhầm lẫn khiến bạn bị hết lượt tải giới hạn trong một ngày với Membership

How to download the WP Automatic plugin and activate the WP Automatic license key
How to download the WP Automatic plugin and activate the WP Automatic license key

Changelog

Version 3.78.0 (28 December 2023) Fix: Updated TikTok module to work again after recent changes NEW: custom fields tags [post_title] and [post_content] NEW: tag [inline_link] to return the inline link found in the content NEW: A new tutorial on how to increase the number of OpenAI articles added to the tutorials section Fix: Amazon excerpt now removes Price and as of the date Fix: {} can now be used in the post template, previously it was removed Version 3.77.7 (19 December 2023) NEW: option to show private post types on the campaign page Fix: Facebook broken links when the post is shared now sorted Version 3.77.6 (17 December 2023) Fix: The Facebook module has updated to cope with new changes, and now correctly gets the post links Fix: The Reddit module updated to cope with new changes, a session cookie is now required NEW: settings page option to set a finite list of categories to display on the campaign page Fix: The plugin no more truncates prompts cause the new turbo model is 16k tokens instead of 4k Version 3.77.5 (3 December 2023) Fix: Facebook module imported duplicate posts, now sorted NEW: Custom post slug now supports [post_title] to use the final post title Fix: WooCommerce products that are on sale are now displayed on on sale filter

WordPress Automatic Plugin v3.36.0 – là plugin wordpress tự động lấy và tạo nội dung chất lượng từ các nguồn, Sản phẩm Amazon , Sản phẩm Clickbank , Videos Youtube, Vimeo video, bài viết từ trang khác, đấu giá eBay, Flicker, Instagram , Pinterest , Twitter , bài viết Facebook và cả SoundCloud một cách tự động. chỉ cần cài đặt và lưu lại, nó sẽ làm việc 24/7 * tạo nội dung mới cho blog của bạn.

Danh mục

Download WordPress Automatic Plugin

Overall, the WordPress Automatic Plugin free download is a powerful tool for automating content creation on your WordPress website. It allows you to easily import content from a variety of sources and customize it to create unique and high-quality content for your website. With its wide range of features and customization options, it is a must-have tool for any website owner looking to save time and streamline their content creation process.

how to download wordpress automatic plugin free
how to download wordpress automatic plugin free

Key Features of WordPress Automatic Plugin

 • Post content automatically from various sources
 • Allow customizing the layout of imported content
 • Option to add keywords to imported content
 • Post scheduling – to keep your website updated with fresh content even when you’re not available
 • Option to skip non-English posts
 • Option to skip duplicate title
 • Allow import content from Amazon
 • Can automatically add affiliate links to Amazon products
 • Can add Clickbank products with your affiliate links automatically
 • Auto-post videos from YouTube, Vimeo, and Daily motion platforms
 • Auto-post content from Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, and Reddit
 • Custom post-type support
 • Search and replace the content
 • The best spinner integration to spin the content before posting
 • OpenAI support
 • Easy-to-use plugin interface
 • Update frequency setting
 • Translation support
 • Allow choosing custom posting time
 • Advanced content filtering option

What’s New in WordPress Automatic Plugin v3.91.1 (Changelog)

 • NEW: Dalle 3 new option to set size under modify OpenAI parameters.
 • NEW: Option to remove consequent br tags from the content.
 • Fix: AliExpress affiliate link generation now works correctly, a new cookie is now required.
 • Fix: custom fields tag [featured_img_source] now works when using the FIFU plugin.
 • Bugfix: YouTube hyperlink inline links now consider utf8 characters.
 • Fix: Deepl translated the source language for English now back to work.
 • Fix: Feeds/multi-scraper extract original meta description now works for Rank Math SEO plugin.
 • NEW: new OpenAI models added gpt-4-0125-preview.
 • NEW: Google places a new option to set the language of the search.
 • Fix: Facebook imports events from groups back to work after recent changes.

Mediafire Link:

https://www.mediafire.com/file/erbg3o8pyutmatp/wp-automatic.3.91.1.zip

Mega Link:

https://mega.nz/file/n0wyhC4Y#IV-DvZrxW2UXC0UJL9xLWOubsPmhp83v9mX7veciGDo

Recommended Multi-Purpose WordPress Themes:

WordPress Automatic Plugin đăng bài từ hầu hết mọi trang web lên WordPress một cách tự động.

Nó có thể nhập từ các trang web phổ biến như Youtube và Twitter bằng cách sử dụng API của họ hoặc từ hầu hết mọi trang web bạn chọn bằng cách sử dụng các mô-đun thu thập dữ liệu của nó. Nó NGAY BÂY GIỜ có thể tạo nội dung bằng OpenAI GPT!

Create A Fully Automatic WordPress Website🔥#autoblogging WordPress Website | WP Automatic Plugin
Create A Fully Automatic WordPress Website🔥#autoblogging WordPress Website | WP Automatic Plugin

Tự động đăng bài từ nguồn cấp RSS lên WordPress

 • Thêm bất kỳ nguồn cấp RSS nào cho plugin để sao chép bài đăng từ bất kỳ trang web nào. Nó có thể nhập toàn bộ nội dung, tác giả , thẻ, danh mục và đặt hình ảnh nổi bật.
 • Tự động đăng từ hầu hết mọi trang web lên WordPress
 • Công cụ quét một trang có thể nhập phần mong muốn từ bất kỳ URL nào. Nó sẽ tiếp tục theo dõi phần này và sao chép sang một bài đăng mới hoặc cập nhật một bài đăng hiện có nếu nó thay đổi.
 • Tự động đăng bài từ hầu hết mọi trang web lên WordPress Công cụ quét nhiều trang có thể nhập nhiều bài đăng từ bất kỳ trang web nào. Nó cũng hỗ trợ phân trang để bạn có thể nhập tất cả các bài đăng từ hầu hết mọi trang web.

Keywords searched by users: wordpress automatic plugin download

Wordpress Automatic Plugin - Update Tự Động V3.90.0
WordPress Automatic Plugin – Update Tự Động V3.90.0
Free Download WordPress Automatic V3.91.0 WordPress Plugin
Free Download WordPress Automatic V3.91.0 WordPress Plugin
Wordpress Automatic Plugin - How To Install & Setup A Feed/Post For Amazon W/ 20+ Other Campaigns - Youtube
WordPress Automatic Plugin – How To Install & Setup A Feed/Post For Amazon W/ 20+ Other Campaigns – Youtube
Wordpress Automatic Plugin 3.91.0 - Gplplus
WordPress Automatic Plugin 3.91.0 – Gplplus
Wordpress Automatic Plugin - Plugin Tự Động Crawl Content Tốt Nhất | Digi-4U
WordPress Automatic Plugin – Plugin Tự Động Crawl Content Tốt Nhất | Digi-4U
Wordpress Automatic Plugin 3.55.2 Download Free - Lk Exporters
WordPress Automatic Plugin 3.55.2 Download Free – Lk Exporters
Wordpress Automatic Plugin (WordPress) - Download
WordPress Automatic Plugin (WordPress) – Download
How To Setup WordPress Automatic Plugin - Content Or Product Importer Plugin Customise Full Tutorial - Youtube
How To Setup WordPress Automatic Plugin – Content Or Product Importer Plugin Customise Full Tutorial – Youtube
Free WordPress Automatic Plugin V3.90.0 Nulled Download : R/Wordpressthemeplugins
Free WordPress Automatic Plugin V3.90.0 Nulled Download : R/Wordpressthemeplugins
Wp Automatic Plugin Free Download V3.91.0 [100% Working]
Wp Automatic Plugin Free Download V3.91.0 [100% Working]
Download WordPress Automatic Plugin 3.91.0
Download WordPress Automatic Plugin 3.91.0
Download Wp Automatic WordPress Plugin - Colaboratory
Download Wp Automatic WordPress Plugin – Colaboratory
Wordpress Automatic Plugin Free Download (Latest Version + Lifetime Access) | Gpl » Downloadandenjoy
WordPress Automatic Plugin Free Download (Latest Version + Lifetime Access) | Gpl » Downloadandenjoy
Wordpress Automatic Plugin Nulled V3.56.3 Pre-Activated Free Download | Plugins, WordPress, Activated
WordPress Automatic Plugin Nulled V3.56.3 Pre-Activated Free Download | Plugins, WordPress, Activated
Wp Automatic - World Best WordPress Automatic Plugin
Wp Automatic – World Best WordPress Automatic Plugin
Wp Automatic - World Best WordPress Automatic Plugin
Wp Automatic – World Best WordPress Automatic Plugin
Latest Version Wp Automatic Plugin Free Download And Installation Guide [100% Working] 2021 - Youtube
Latest Version Wp Automatic Plugin Free Download And Installation Guide [100% Working] 2021 – Youtube

See more here: kientrucannam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *