Chuyển tới nội dung
Home » Visual Studio 2017 Html | Javascript Extensions

Visual Studio 2017 Html | Javascript Extensions

How to create HTML project in Visual Studio 2019

JavaScript Extensions

Babel ES6/ES7

Thêm cú pháp JavaScript Babel es6/es7.

Debugger cho Chrome

Debug code JavaScript của bạn trong trình duyệt Chrome, hay bất kì trình duyệt nào hỗ trợ giao thức Chrome Debugger.

ESLint

Tích hợp ESLint vào VS Code.

JavaScript (ES6) code snippets

Extension chứa các code snippet cho JavaScrit trong cú pháp ES6 (hỗ trợ cả JavaScript và TypeScript).

Code Spell Checker

Một trình kiểm tra chính tả cơ bản làm việc tốt với camelCase.

Node.js Modules Intellisense

Plugin tự động hoàn thành các câu lệnh import module trong JavaScript/TypeScript.

React-Native/React/Redux snippets for ES6/ES7

TSLint

Tích hợp tslint linter cho TypeScript vào VS Code.

vscode-styled-components

Highlight cú pháp cho các styled-component.

yarn

Các lệnh yarn cho VS Code

Wondering which tool is best for you? We can help

Visual Studio Code for Mac

Highlights

 • Free code editor
 • Built on open source and runs everywhere
 • Hundreds of programming languages supported

 • Add on the C# DevKit for Visual Studio Code

Visual Studio Code for Windows

Lightweight yet powerful source code editor with tons of
extensions for many languages and runtimes.Download Visual Studio Code

Highlights

 • Free code editor
 • Built on open source and runs everywhere
 • Hundreds of programming languages supported

Visual Studio Code for Mac

Highlights

 • Free code editor
 • Built on open source and runs everywhere
 • Hundreds of programming languages supported

Visual Studio Code for Linux

Highlights

 • Free code editor
 • Built on open source. Runs everywhere
 • Hundreds of programming languages supported

Visual Studio for Windows

A complete array of development tools and features in one
place to elevate and enhance every stage of your
software development.How to install offline Compare editions

Highlights

 • Free for individual use
 • Code faster, test, debug, deploy any app from one place
 • Visual Studio built-in features empower full development cycle.

How to create HTML project in Visual Studio 2019
How to create HTML project in Visual Studio 2019

Python

Visual Studio is a powerful IDE for Python language through its built-in Python Development and Data Science workloads. Python is a popular, easy to learn, free to use programming language with many free libraries. In Visual Studio, use Python to build web applications, web services, desktop apps, scripting, and scientific computing. It is used by many universities, scientists, casual, and professional developers alike.

Data Science and Analytical applications

Step by step tutorial

Create your first Python app using interactive development

Desktop app

Step by step tutorial

Desktop app using Python in Visual Studio

Additional guides

Web applications

Step by step tutorial

All Downloads

Good morning,

I (think) I’ve search everywhere and I can’t find an answer and I’m sure it’s going to be a simnple one.

I have a main VB.net project that processes webrequest and xml response, connects to DB and saves data. Now, a functionality I need is to represent this data on a Gantt-style form and there is no solution that works well with windows forms.

I’ve found a site that has a set of Java libraries that take XML and represent charts of all types on a HTML page- it’s commercial but the watermarked one will do for now.

So, my question: how on earth, in VB.NET, do I call/open this html page that is under my Solution Explorer and saved locally?? This page is totally independent from the rest of the funtions and variables, it’s got it’s own set of procedures that deal with the DB data saved, so there is no paramaters passed or anything.

Just call/open the HTML form from a VB.net windows form, on a Visual Studio 2017 solution.

Many thanks for your replies…

Bài viết được dịch từ: medium.freecodecamp.org

Add An HTML File To Your Visual Studio Web Application Project
Add An HTML File To Your Visual Studio Web Application Project

Bài viết này đã được cùng viết bởi Stan Kats. Stan Kats là kỹ sư công nghệ, giám đốc điều hành và chuyên gia công nghệ chính của Tập đoàn Tư vấn CNTT STG tại West Hollywood, California. Stan cung cấp các giải pháp công nghệ toàn diện cho doanh nghiệp thông qua dịch vụ CNTT và cung cấp cho cá nhân thông qua công ty dịch vụ tiêu dùng của anh là Stan’s Tech Garage. Anh có bằng cử nhân quan hệ quốc tế của Đại học Nam California. Anh bắt đầu sự nghiệp tại một công ty thuộc nhóm Fortune 500. Stan thành lập các công ty riêng để cung cấp dịch vụ chuyên môn cấp độ doanh nghiệp cho các các nhân và công ty nhỏ.
Bài viết này đã được xem 35.744 lần.

Visual Studio Code là trình biên tập mã nguồn của Microsoft. Chương trình hiện có sẵn dành cho Windows, macOS và Linux. Với Visual Studio Code, bạn sẽ có thể viết và chỉnh sửa mã theo nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau, bao gồm cả HTML. Nhưng bạn sẽ làm gì khi muốn triển khai mã HTML nào đó? May mắn là có nhiều tiện ích mở rộng dành cho Visual Studio Code giúp chúng ta dễ dàng thực thi mã HTML ngay trên Visual Studio Code. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng Terminal để chạy tập tin HTML. wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách chạy tập tin HTML trên Visual Studio Code.

JavaScript/TypeScript

Visual Studio provides rich support for JavaScript development, both using JavaScript directly, and also using the TypeScript, an open-source language which builds on JavaScript and is often used in large size web app development.

Web application

Learn how to create an ASP.NET Core web application using Typescript

Additional guides

Các bước

Tạo, mở và lưu tập tin HTML

 1. Mở Visual Studio Code. Chương trình có biểu tượng tương tự ruy-băng xanh dương và thường nằm trong menu Windows Start (Windows), thư mục Applications (Mac) hoặc menu Apps (Linux). Hãy nhấp vào biểu tượng Visual Studio Code để khởi chạy phần mềm.

  • Nếu như chưa cài đặt, bạn có thể tải Visual Studio Code miễn phí tại https://code.visualstudio.com/. Chỉ cần nhấp vào nút Download (Tải xuống) trên trang web và mở tập tin cài đặt ngay trên trình duyệt web hoặc trong thư mục Downloads. Sau đó, tiến hành theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình cài đặt.
 2. Mở hoặc tạo tập tin HTML mới. Áp dụng một trong những bước dưới đây để mở hoặc tạo tập tin mới:

  • Để tạo tập tin mới, hãy nhấp vào File (Tập tin) trong thanh menu phía trên cùng. Sau đó, nhấp vào New File (Tập tin mới). Bắt đầu nhập mã HTML.
  • Để mở tập tin sẵn có, bạn nhấp vào File trong thanh menu phía trên cùng. Sau đó, chọn Open File (Mở tập tin). Đi đến tập tin HTML mà bạn muốn mở và nhấp vào để chọn. Cuối cùng, nhấp vào Open (Mở).
 3. Lưu tập tin dưới định dạng HTML. Khi đã sẵn sàng để chạy tập tin HTML trên Visual Studio Code, trước tiên bạn cần lưu tập tin dưới định dạng HTML. Sau khi lưu tập tin, bạn có thể khởi chạy trên bất cứ trình duyệt web nào. Hãy tiến hành những bước sau để lưu tập tin HTML trong Visual Studio Code:

  • Nhấp vào File trong thanh menu phía trên cùng.
  • Nhấp vào Save as (Lưu thành).
  • Nhập tên tập tin vào trường “File Name.”
  • Sử dụng trình đơn thả xuống cạnh mục “Save as type” (Lưu dưới dạng) để chọn “HTML”.
  • Nhấp vào Save (Lưu).

  Quảng cáo

Sử dụng Terminal

 1. Mở Visual Studio Code. Chương trình có biểu tượng tương tự ruy-băng xanh dương và thường nằm trong menu Windows Start (Windows), thư mục Applications (Mac) hoặc menu Apps (Linux). Hãy nhấp vào biểu tượng Visual Studio Code để khởi chạy phần mềm.
 2. Mở hoặc tạo tập tin HTML mới. Nếu như tập tin HTML chưa mở sẵn, hãy tiến hành mở tập tin sẵn có hoặc tạo mới và lưu dưới định dạng HTML. Nếu tập tin HTML đang mở sẵn, bạn có thể xem bằng cách nhấp vào thẻ chứa tập tin HTML nằm phía đầu màn hình.
 3. Mở cửa sổ Terminal mới. Để thực hiện, bạn nhấp vào biểu tượng Terminal ở đầu màn hình, sau đó nhấp vào New Terminal. Terminal là cách duy nhất để chạy tập tin HTML trên Visual Studio Code mà không sử dụng tiện ích mở rộng. Đây cũng là cách phức tạp nhất.

  • Hoặc bạn có thể nhấp vào View ở phía trên cùng và chọn Terminal.
 4. Nhập cd cùng với đường dẫn đến tập tin HTML và nhấn ↵ Enter. Bạn sẽ được chuyển đến vị trí của tập tin HTML. Chẳng hạn, nếu tập tin HTML nằm trong thư mục Documents, hãy nhập cd \Users\username\Documents và nhấn Enter (nhớ thay “username” bằng tên người dùng của bạn).

  • Nếu tập tin HTML được lưu trong ổ đĩa có tên chữ cái khác với ổ đĩa hệ điều hành, bạn cần thay đổi sang ổ đĩa đó trong dấu nhắc lệnh trước khi điều hướng đến tập tin HTML. Để tiến hành, chỉ cần nhập chữ cái tên ổ đĩa (ví dụ như D: đối với ổ đĩa D:) và nhấn Enter.
  • Nếu như không biết tập tin HTML được lưu ở đâu, bạn có thể nhấp phải vào thẻ dành cho tập tin HTML ở đầu màn hình và chọn Copy Path (Sao chép đường dẫn). Nhập cd vào Terminal và dán đường dẫn vào ngay sau đó. Xóa tên tập tin vào cuối đường dẫn và nhấn Enter.
  • Nếu có bất kỳ thư mục nào trong đường dẫn đến tập tin HTML có khoảng cách trong tên, Terminal sẽ không thể điều hướng đến thư mục đó. Hãy sử dụng File Explorer (Windows) hoặc Finder (Mac) để đi đến những thư mục có khoảng cách trong tên và đổi tên sao cho không còn khoảng cách (ví dụ: nếu có thư mục “HTML Files”, bạn cần đổi thành “HTML_Files”.)
 5. Nhập start cùng với tên tập tin HTML và nhấn ↵ Enter. Chẳng hạn, nếu bạn muốn chạy tập tin index HTML, hãy nhập start index.html và nhấn Enter. Tập tin HTML sẽ khởi chạy trong cửa sổ riêng và bạn có thể xem trước.

  • Để đóng bản xem trước, bạn chỉ cần nhấp vào biểu tượng “x” ở đầu cửa sổ.[1] X Nguồn nghiên cứu

  Quảng cáo

Sử dụng tiện ích mở rộng “HTML Preview”

 1. Mở Visual Studio Code. Chương trình có biểu tượng tương tự ruy-băng xanh dương và thường nằm trong menu Windows Start (Windows), thư mục Applications (Mac) hoặc menu Apps (Linux). Hãy nhấp vào biểu tượng Visual Studio Code để khởi chạy phần mềm.
 2. Nhấp vào nút Extensions (Tiện ích mở rộng). Nút này có biểu tượng 4 hình vuông và nằm bên trái thanh menu. Trình đơn tìm kiếm Extensions sẽ hiện ra.
 3. Nhập HTML Preview vào thanh tìm kiếm. Thanh tìm kiếm nằm đầu menu Extensions hiện ra bên trái. Danh sách các tiện ích mở rộng khớp với từ khóa mà bạn nhập sẽ xuất hiện. “HTML Preview” là tiện ích mở rộng dành cho Visual Studio Code cho phép bạn xem trước các tập tin HTML từ trong Visual Studio Code bằng chế độ màn hình chia đôi hoặc cửa sổ toàn màn hình.
 4. Nhấp vào tiện ích mở rộng “HTML Preview”. Tiện ích này được tạo bởi Thomas Haakon Townsend và sẽ hiển thị đầu tiên trong danh sách. HTML Preview có biểu tượng chiếc khiên màu cam với số “5” ở giữa (logo HTML 5).
 5. Nhấp vào Install (Cài đặt). Tùy chọn này nằm bên dưới tiêu đề “HTML Preview” trên trang thông tin nằm bên phải menu tiện ích mở rộng. Tiện ích sẽ bắt đầu được cài đặt và quá trình này mất khoảng vài phút.
 6. Mở hoặc tạo tập tin HTML mới. Nếu như tập tin HTML chưa mở sẵn, hãy tiến hành mở tập tin sẵn có hoặc tạo mới và lưu dưới định dạng HTML. Nếu tập tin HTML đang mở sẵn, bạn có thể xem bằng cách nhấp vào thẻ chứa tập tin HTML nằm phía đầu màn hình.
 7. Nhấp vào nút xem trước với biểu tượng màn hình chia đôi và kính lúp bên trái. Nút này nằm ở góc trên bên phải màn hình. Bản xem trước của tập tin HTML sẽ hiện ra trên màn hình chia đôi trong Visual Studio Code.

  • Nhấn giữ phím Alt và nhấp vào nút xem trước để xem bản xem trước của mã HTML ở chế độ toàn màn hình.
  • Để đóng bản xem trước, bạn chỉ cần nhấp vào biểu tượng dấu “x” trong thẻ chứa bản xem trước nằm phía đầu màn hình.

  Quảng cáo

Sử dụng tiện ích mở rộng “open in browser”

 1. Mở Visual Studio Code. Chương trình có biểu tượng tương tự ruy-băng xanh dương và thường nằm trong menu Windows Start (Windows), thư mục Applications (Mac) hoặc menu Apps (Linux). Hãy nhấp vào biểu tượng Visual Studio Code để khởi chạy phần mềm.
 2. Nhấp vào nút Extensions. Nút này có biểu tượng 4 hình vuông và nằm bên trái thanh menu. Trình đơn tìm kiếm Extensions sẽ hiện ra.
 3. Nhập open in browser trong thanh tìm kiếm. Thanh tìm kiếm nằm đầu menu Extensions ở bên trái. Danh sách các tiện ích mở rộng khớp với từ khóa tìm kiếm sẽ hiện ra. “open in browser” là một tiện ích mở rộng dành cho Visual Studio Code cho phép bạn mở tập tin HTML trong trình duyệt web thường dùng ngay trên Visual Studio Code
 4. Nhấp vào tiện ích “open in browser”. Đây sẽ là lựa chọn nằm đầu danh sách. Tiện ích này được tạo bởi TechER với tên toàn bộ viết thường. Hãy nhấp vào tiện ích mở rộng để chọn.
 5. Nhấp vào Install. Tùy chọn này nằm phía dưới tiêu đề “open in browser” trên trang thông tin nằm bên phải menu tiện ích mở rộng. Tiện ích sẽ bắt đầu cài đặt, quá trình này thường diễn ra trong vài phút.
 6. Mở hoặc tạo tập tin HTML mới. Nếu như tập tin HTML chưa mở sẵn, hãy tiến hành mở tập tin sẵn có hoặc tạo mới và lưu dưới định dạng HTML. Nếu tập tin HTML đang mở sẵn, bạn có thể xem bằng cách nhấp vào thẻ chứa tập tin HTML nằm phía đầu màn hình.
 7. Nhấp phải vào bất cứ đâu trong mã HTML. Trình đơn ngữ cảnh sẽ hiện ra.
 8. Nhấp vào Open in Default Browser (Mở trong trình duyệt mặc định). Tập tin HTML sẽ mở ra trong trình duyệt web mặc định và bạn có thể xem.[2] X Nguồn nghiên cứu

  • Hoặc bạn có thể nhấp vào Open in Other Browser (Mở trong trình duyệt khác) và nhấp đúp vào trình duyệt web mà bạn muốn sử dụng.
  • Nếu được yêu cầu chọn trình duyệt mặc định, hãy nhấp vào trình duyệt mà bạn muốn mở tập tin và nhấp Ok.

  Quảng cáo

Skip to main content
Skip to main content
Microsoft
Visual Studio
Visual Studio
Visual Studio
Home
Learn About Feedback
Guidelines
Problems
Suggestions
Code of Conduct
Downloads
Support
Visual Studio IDE
Visual Studio Code
Azure DevOps
Team Foundation Server
Accounts and Subscriptions
Subscriber Access
More
All Microsoft
Global
Microsoft Security
Azure
Dynamics 365
Microsoft 365
Microsoft Teams
Windows 365
Tech & innovation
Tech & innovation
Microsoft Cloud
AI
Azure Space
Mixed reality
Microsoft HoloLens
Microsoft Viva
Quantum computing
Sustainability
Industries
Industries
Education
Automotive
Financial services
Government
Healthcare
Manufacturing
Retail
All industries
Partners
Partners
Find a partner
Become a partner
Partner Network
Find an advertising partner
Become an advertising partner
Azure Marketplace
AppSource
Resources
Resources
Blog
Microsoft Advertising
Developer Center
Documentation
Events
Licensing
Microsoft Learn
Microsoft Research
View Sitemap
Sign in
You need to enable JavaScript to run this app.
Sorry this browser is no longer supported
Please use any other modern browser like ‘Microsoft Edge’.

Microsoft Visual Studio 2017

Microsoft Visual Studio 2017 là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) từ Microsoft. Nó được sử dụng để phát triển chương trình máy tính cho Microsoft Windows, cũng như các trang web, các ứng dụng web và các dịch vụ web. Visual Studio sử dụng nền tảng phát triển phần mềm của Microsoft như Windows API, Windows Forms, Windows Presentation Foundation, Windows Store và Microsoft Silverlight. Nó có thể sản xuất cả hai ngôn ngữ máy và mã số quản lý.

Visual Studio bao gồm một trình soạn thảo mã hỗ trợ IntelliSense cũng như cải tiến mã nguồn. Trình gỡ lỗi tích hợp hoạt động cả về trình gỡ lỗi mức độ mã nguồn và gỡ lỗi mức độ máy. Công cụ tích hợp khác bao gồm một mẫu thiết kế các hình thức xây dựng giao diện ứng dụng, thiết kế web, thiết kế lớp và thiết kế giản đồ cơ sở dữ liệu. Nó chấp nhận các plug-in nâng cao các chức năng ở hầu hết các cấp bao gồm thêm hỗ trợ cho các hệ thống quản lý phiên bản (như Subversion) và bổ sung thêm bộ công cụ mới như biên tập và thiết kế trực quan cho các miền ngôn ngữ cụ thể hoặc bộ công cụ dành cho các khía cạnh khác trong quy trình phát triển phần mềm.

Visual Studio hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau và cho phép trình biên tập mã và gỡ lỗi để hỗ trợ (mức độ khác nhau) hầu như mọi ngôn ngữ lập trình. Các ngôn ngữ tích hợp gồm có C,[4] C++ và C++/CLI (thông qua Visual C++), VB.NET (thông qua Visual Basic.NET), C# (thông qua Visual C#) và F# (như của Visual Studio 2010[5]). Hỗ trợ cho các ngôn ngữ khác như J++/J#, Python và Ruby thông qua dịch vụ cài đặt riêng rẽ. Nó cũng hỗ trợ XML/XSLT, HTML/XHTML, JavaScript và CSS.

Visual Studio Professional 2017

SHA-1: 82E1C91E00AC90990B209A52A9538D8F1E67AF06

Downloads

how to open html page in visual studio
how to open html page in visual studio

Các Extension khác

Color Highlight

Extension này sẽ hiển thị các style css với màu sắc trong tài liệu của bạn.

Custom CSS và JS loader

Tùy chỉnh CSS cho VS Code dựa trên vscode-icon của Roberto Huertasm.

EditorConfig cho VS Code

EditorConfig giúp các lập trình viên định nghĩa và duy trì các coding style thống nhất giữa các editor và IDE khác nhau. EditorConfig bao gồm một tệp tin định dạng để định nghĩa các coding style và một tập hợp các plugin, cho phép các editor đọc tệp tin định dạng và tuân theo các style đã định nghĩa.

File Templates

Extension này cho phép nhanh chóng tạo ra các file mới dựa trên các template đã được định nghĩa sẵn.

Git History (git log)

Xem git log với biểu đồ và thông tin chi tiết. Xem lịch sử của một file (Git log) hay lịch sử của một dòng trong file (Git Blame). Xem các phiên bản của một file. So sánh các phiên bản trước với phiên bản đang làm việc hay với một phiên bản khác. Xem chi tiết một commit. So sánh các commit.

Guides

Một extension thêm các đường hướng dẫn cho những phần thụt đầu dòng khác nhau.

Material Icon Theme

Material Icon Theme cung cấp nhiều icon dựa trên Material Design cho VS Code.

Rainbow Brackets

Cung cấp màu sắc cho các dấu ngoặc tròn, ngoặc vuông và ngoặc nhọn.

Prettier

Dùng để định dạng JavaScript/TypeScript/CSS sử dụng Pettier.

Project Manager

Quản lý các dự án của bạn ngay trong VS Code. Dễ dàng truy cập và chuyển đổi giữa chúng.

Theme — Seti-Monokai

Bảng màu Seti Monokai.

WakaTime

Thu thập thông tin, theo dõi thời gian các hoạt động lập trình của bạn.

Settings Sync

Đồng bộ hóa các thiết lập, snippet, theme, icon, keybinding, workpace và extension trên nhiều máy sử dụng GitHub Gist.

Learn to code in Visual Studio

Stay up to date with everything Visual Studio

Git/GitHub Tooling – Version Control

Visual Studio provides a first-class built-in Git and GitHub experience. Features like authentication, cloning, and creating new repositories are built into Visual Studio making it very easy to get started with Git and GitHub. You no longer need to rely on external tools to manage your source control nor need to be a Git expert to be able to utilize Git and GitHub in Visual Studio.

how to create responsive website in asp.net - using Bootstrap || visual studio 2017
how to create responsive website in asp.net – using Bootstrap || visual studio 2017

Node.js

Web/Cloud development with Node.js tools

Create a web app in Visual Studio using Node.js tools with Express web app framework

React Web UI

React is a popular JavaScript library developed by Facebook for building web application user interfaces. Create a simple web app using Node.js tools in Visual Studio with React. Join Node.js Tools for Visual Studio community on GitHub

Markdown Extensions

Auto-Open Mardown Preview

Extension này sẽ tự động hiển thị Markdown preview bất cứ khi nào bạn mở một tệp tin Markdown mới. Nếu bạn đang cảm thấy phiền phức vì phải nhấn “Ctrl+K V” hay “⌘+K V” (chế độ xem preview mặc định của VSCode) nhiều lần, thì extension này sẽ giúp bạn.

Mackdown TOC

Tạo TOC (mục lục – table of content) từ các tiêu đề của một tệp tin markdown đã được phân tích (parse).

Markdown Theme Kit

Một tập hợp các theme dựa trên SublimeText-Markdown/MarkdownEditing.

Code Spell Checker

Một trình kiểm tra chính tả cơ bản làm việc tốt với camelCase.

Visual Studio 2022 | Getting Started Web Design | HTML & CSS
Visual Studio 2022 | Getting Started Web Design | HTML & CSS

Expand your Visual Studio skills by area

Ready to do more? Extend your skills with additional learning modules recommended for your learning path

DevelopWrite and manage your code using the code editor

BuildCompile and build your source code

Version ControlShare code using source control technologies such as Git and TFVC.

DeployShare your apps and code by using Web Deploy, InstallShield, NuGet, Continuous Integration, and more.

ExtendAdd your own functionality to the Visual Studio IDE improve your development experience.

DataCreate data apps that connect to any database or service, and anywhere—local or cloud.

DebugWrite and manage your code using the code editor

CollaborateShare, edit, and debug code in a collaborative, real-time enviroment.

DevOpsContinuously build and release your apps in the cloud, and implement Agile practices with Azure DevOps Services.

.NET

Using Visual Studio and .NET, you can develop applications for desktop, web, mobile, games, and IoT. You can write .NET apps in C#, F# or Visual Basic language.

Desktop development using .NET Core

Step-by-step tutorial

To start simple, create a Windows console app with .NET Core. Also learn how to debug and publish

Ready to do more? Here’s another .NET Core step-by-step tutorial to follow along and learn:

Web/Cloud development using ASP.NET Core

Step by step tutorial

Create web app with ASP.NET Core Razor pages

Game development using Unity

Machine Learning using ML.NET

Step-by-step 10 minute tutorial

Using ML.NET in Visual Studio train and use your first machine learning model

Create HTML Autocomplete with JQuery, JSON, C# .net, and Visual Studio 2017
Create HTML Autocomplete with JQuery, JSON, C# .net, and Visual Studio 2017

Getting started with Visual Studio IDE

To develop any type of app or learn a language, you’ll be working in the Visual Studio Integrated Development Environment (IDE). Beyond code editing, Visual Studio IDE brings together graphical designers, compilers, code completion tools, source control, extensions and many more features in one place.

Watch this short video to get familiar with the IDE and to learn how to use it for basic tasks.

Download and install the latest version of Visual Studio to get started. Visual Studio is free for learning and individual use. You can save installation time and disk space by selecting just the components needed. You can incrementally add more components later at any time as needed.

You can personalize the Visual Studio IDE in various ways to best support your own development style and requirements.

Prefer dark theme? Want to change the layout of windows to your liking? Have favorite keyboard shortcuts?

Check out this short video where we walk you through some cool personalization options like themes, fonts, window layout, and custom keyboard shortcuts available in Visual Studio.

C++

C++, C, and assembly language development tools and libraries are available as part of Visual Studio on Windows. You can use C++ in Visual Studio to create anything from simple console to Windows desktop apps, from device drivers and operating system components to cross-platform games for mobile devices, and from small IoT devices to multi-server computing in the Azure cloud.

Desktops apps

Step by step tutorial

Let’s get started with something simple. Begin your learning by creating a console calculator app

Additional Guides

Live Coding: Cắt giao diện từ Figma sang HTML CSS
Live Coding: Cắt giao diện từ Figma sang HTML CSS

Keywords searched by users: visual studio 2017 html

Download Visual Studio 2017 Professional + Enterprise - High Speed Link - Qthang Blog
Download Visual Studio 2017 Professional + Enterprise – High Speed Link – Qthang Blog
C# Code Style In Visual Studio 2017
C# Code Style In Visual Studio 2017
How To Install Html Preview On Visual Studio Code 2022 - Quick Installation - Youtube
How To Install Html Preview On Visual Studio Code 2022 – Quick Installation – Youtube
Visual Studio - Wikipedia
Visual Studio – Wikipedia
Productivity Power Tools 2017/2019 - Visual Studio Marketplace
Productivity Power Tools 2017/2019 – Visual Studio Marketplace
Visual Studio 2017 15.0 Release Notes | Microsoft Learn
Visual Studio 2017 15.0 Release Notes | Microsoft Learn
Visual Studio Code - Wikipedia
Visual Studio Code – Wikipedia

See more here: kientrucannam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *