Chuyển tới nội dung
Home » Visual Studio 2012 Mvc 5 | Lập Trình Website Với Asp.Net Mvc Cơ Bản

Visual Studio 2012 Mvc 5 | Lập Trình Website Với Asp.Net Mvc Cơ Bản

Microsoft .Net MVC 5 - Basic Template Setup in Visual Studio 2013

Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Khóa học

Lập trình website với ASP.Net MVC cơ bản

Lập trình website với ASP.Net MVC cơ bản

Đánh giá

Bình luận

Dạ cho em hỏi ạ. Luyện tập thử thách không ngại khó là làm gì ạ?

Thanks Hkteam đã chia sẽ kiến thức mong hkteam ra thêm nhiều clip hay và thực tế

1. Tổng quan về ứng dụng webCác ứng dụng web là các chương trình thực thi trên máy chủ web (Web server) và truy cập và tương tác với người sử dụng thông qua trình duyệt web. Khái niệm này được người sử dụng thừa nhận rộng rãi, tuy nhiên ngày nay CNTT phát triển mạnh mẽ, một loạt các nền tảng công nghệ ra đời, ứng dụng web hoàn toàn có thể không cần phải tương tác hoặc thực thi trên máy chủ web, có nghĩa là ứng dụng web này chạy thuần túy trên trình duyệt duyệt web. Điều đó có nghĩa ứng dụng web không cần kết nối Internet vẫn có thể chạy được.Ứng dụng web cho phép người sử dụng có thể chia sẻ và truy cập thông tin thông qua Internet. Lập trình viên có thể tạo các ứng dụng web để phục vụ mục tiêu thương mại ví dụ như các website bán hàng trực tuyến …Ứng dụng web có thể được nhìn theo nhiều hướng khác nhau: Hướng nhìn của các nhà phát triển ứng dụng, thường chia ứng dụng web thành nhiều các phân tầng khác nhau, mỗi phân tầng đảm nhiệm một số các nhiệm vụ mang tính logic của ứng dụng. Hướng nhìn triển khai ứng dụng, thường phân chia ứng dụng thành các thành phần vật lý khác nhau, các thành phần vật lý này được cài đặt tại các máy tính (các nút mạng) khác nhau trong hệ thống.1.1. Phân tầng trong ứng dụng Web.Hướng tiếp cận này phân tách ứng dụng thành các thành phần mang tính logic. Đây là hướng nhìn của các nhà phát triển ứng dụng, thông thường ứng dụng web được phân chia thành các phân tầng sau :

 • Tầng trình diễn (Presentation Layer): Thành phần giao diện, là các form của chương trình tương tác với người sử dụng.
 • Tầng xử lý nghiệp vụ (Business Logic Layer): Xử lý các nghiệp vụ của chương trình như tính toán, xử lý hợp lệ và toàn vẹn về mặt dữ liệu.
 • Tầng dữ liệu (Data Layer): Lưu trữ, xử lý thông tin liên quan tới dữ liệu của chương trình. Thông thường tầng này bao gồm tầng giao tiếp với các hệ Quản trị CSDL và hệ Quản trị CSDL.

1.2. Kiến trúc ứng dụng webTheo hướng tiếp cận này, phân chia ứng dụng thành các thành phần vật lý. Đây là hướng nhìn triển khai ứng dụng, ứng dụng web thường được phân chia như sau :

 • Single-Tier : Tất cả các phân tầng (layer) của ứng dụng đều được tích hợp và cài đặt trên 1 máy tính.
 • Two-Tier : Theo kiến trúc này cả 3 tầng (layer) được phần bố cài đặt trên 2 tier đó là client và server, tầng trình diễn cài đặt trên client, 2 tầng (Tầng nghiệp vụ và tầng dữ liệu) cài đặt trên server.
 • Three-Tier : Theo kiến trúc này 3 tầng (layer) sẽ được cài đặt tại các máy tính khác nhau, mỗi layer sẽ giao tiếp với các layer khác nhằm đáp ứng các yêu cầu trao đổi thông tin giữa chúng thông qua cơ chế (Request/Response).
 • N-Tier : Đây là kiến trúc mở rộng của kiến trúc Tree-Tier, thay vì phân chia thành 3-tier thì chúng ta chia thành N-Tier; Tuy nhiên thông thường với các kiến trúc phức tại chỉ dừng lại ở mức độ 5-tier.

Chú ý : Layer khác hoàn toàn với Tier. Mọi người thường hay nhầm lẫn giữa chúng. Tier thường gắn liền với phần cứng (phân chia ứng dụng thành các thành phần vật lý khác nhau, khái niệm này gắn liền với mô hình Client/Server). Còn layer là các lớp cấu tạo nên một ứng dụng (Phân chia ứng dụng thành các thành phần Logic khác nhau). Layer gắn với mô hình phát triển còn Tier gắn với mô hình triển khai.2. Giới thiệu ASP.Net MVC2.1. Tổng quát Asp.Net MVCAsp.Net MVC là một Framework sử dụng .Net Framework cho việc phát triển ứng dụng web động, trước khi Asp.Net MVC ra đời, lập trình viên sử dụng công nghệ Asp.Net Web Form trên nền tảng .Net Framework để phát triển ứng dụng Web động.Asp.Net MVC phát triển trên mẫu thiết kế chuẩn MVC, cho phép người sử dụng phát triển các ứng dụng phần mềm. MVC là tên một mẫu phát triển ứng dụng, phương pháp này chia nhỏ một ứng dụng thành ba thành phần để cài đặt, mỗi thành phần đóng một vai trò khác nhau và ảnh hưởng lẫn nhau, đó là models, views, và controllers.Hình vẽ sau đây mô tả mô hình thiết kế MVC.

Các đặc trưng chính của Model, View và Controller trong mẫu thiết kế chuẩn MVC.

 • Models: Các đối tượng Models là một phần của ứng dụng, các đối tượng này thiết lập logic của phần dữ liệu của ứng dụng. Thông thường, các đối tượng model lấy và lưu trạng thái của model trong CSDL. Ví dụ như, một đối tượng Employee (nhân viên) sẽ lấy dữ liệu từ CSDL, thao tác trên dữ liệu và sẽ cập nhật dữ liệu trở lại vào bảng Eployees ở SQL Server. Trong các ứng dụng nhỏ, model thường là chỉ là một khái niệm nhằm phân biệt hơn là được cài đặt thực thụ, ví dụ, nếu ứng dụng chỉ đọc dữ liệu từ CSDL và gởi chúng đến view, ứng dụng khong cần phải có tầng model và các lớp lien quan. Trong trường hợp này, dữ liệu được lấy như là một đối tượng model (hơn là tầng model).

  Views: Views là các thành phần dùng để hiển thị giao diện người dùng (UI). Thông thường, view được tạo dựa vào thông tin dữ liệu model. Ví dụ như, view dùng để cập nhật bảng Employees sẽ hiển thị các hộp văn bản, drop-down list, và các check box dựa trên trạng thái hiện tại của một đối tượng Employee.

  Controllers: Controller là các thành phần dùng để quản lý tương tác người dùng, làm việc với model và chọn view để hiển thị giao diện người dùng. Trong một ứng dụng MVC, view chỉ được dùng để hiển thị thông tin, controller chịu trách nhiệm quản lý và đáp trả nội dung người dùng nhập và tương tác với người dùng. Ví dụ, controller sẽ quản lý các dữ liệu người dùng gởi lên (query-string values) và gởi các giá trị đó đến model, model sẽ lấy dữ liệu từ CSDL nhờ vào các giá trị này.

Ví dụ: sử dụng biểu đồ tuần tự để mô tả mô hình MVC.

2.2. Lợi ích khi xây dựng ứng dụng web dựa trên mô hình MVCNền tảng ASP.NET MVC mang lại những lợi ích sau:

 • Dễ dàng quản lý sự phức tạp của ứng dụng bằng cách chia ứng dụng thành ba thành phần model, view, controller
 • Hỗ trợ tốt hơn cho mô hình phát triển ứng dụng hướng kiểm thử (TDD)
 • Hỗ trợ tốt cho các ứng dụng được xây dựng bởi những đội có nhiều lập trình viên và thiết kế mà vẫn quản lý được tính năng của ứng dụng

2.3 Tính năng của ASP.Net MVC

 • Tách bạch các tác vụ của ứng dụng (logic nhập liệu, business logic, và logic giao diện), dễ dàng kiểm thử và mặc định áp dụng hướng phát triển TDD. Tất cả các tính năng chính của mô hình MVC được cài đặt dựa trên interface và được kiểm thử bằng cách sử dụng các đối tượng mocks, mock object là các đối tượng mô phỏng các tính năng của những đối tượng thực sự trong ứng dụng. Bạn có thể kiểm thử unit-test cho ứng dụng mà không cần chạy controller trong tiến trình ASP.NET, và điều đó giúp unit test được áp dụng nhanh chóng và tiện dụng. Bạn có thể sử dụng bất kỳ nền tảng unit-testing nào tương thích với nền tảng .NET.
 • MVC là một nền tảng khả mở rộng (extensible) & khả nhúng (pluggable). Các thành phần của ASP.NET MVC được thiết kể để chúng có thể được thay thế một cách dễ dàng hoặc dễ dàng tùy chỉnh. Bạn có thể nhúng thêm view engine, cơ chế định tuyến cho URL, cách kết xuất tham số của action-method và các thành phần khác. ASP.NET MVC cũng hỗ trợ việc sử dụng Dependency Injection (DI) và Inversion of Control (IoC). DI cho phép bạn gắn các đối tượng vào một lớp cho lớp đó sử dụng thay vì buộc lớp đó phải tự mình khởi tạo các đối tượng. IoC quy định rằng, nếu một đối tượng yêu cầu một đối tượng khác, đối tượng đầu sẽ lấy đối tượng thứ hai từ một nguồn bên ngoài, ví dụ như từ tập tin cấu hình. Và nhờ vậy, việc sử dụng DI và IoC sẽ giúp kiểm thử dễ dàng hơn.
 • ASP.NET MVC có thành phần ánh xạ URL mạnh mẽ cho phép bạn xây dựng những ứng dụng có các địa chỉ URL xúc tích và dễ tìm kiếm. Các địa chỉ URL không cần phải có phần mở rộng của tên tập tin và được thiết kế để hỗ trợ các mẫu định dạng tên phù hợp với việc tối ưu hóa tìm kiếm (URL) và phù hợp với lập địa chỉ theo kiểu REST..
 • Hỗ trợ các tính năng có sẵn của ASP.NET như cơ chế xác thực người dùng, quản lý thành viên, quyền, output caching và data caching, seession và profile, quản lý tình trạng ứng dụng, hệ thống cấu hình…
 • ASP.NET MVC sử dụng view engine Razor View Engine cho phép thiết lập các view nhanh chóng, dễ dàng và tốn ít công sức hơn so với việc sử dụng Web Forms view engine.

2.4. Lịch sử phát triển của Asp.Net MVCAsp.Net 1.0 : Phiên bản đầu tiên được phát hành vào tháng 3 năm 2009 trên nền tảng bộ .Net Framework 3.5 bộ Visual Studio 2008.Asp.Net 2.0 : Phiên bản này được phát hành vào tháng 3 năm 2010 trên bộ .Net Framework 3.5 và .Net Framework 4.0 bộ Visual Studio 2010.Asp.Net MVC 3 : Phiên bản này được phát hành vào tháng 1 năm 2011 trên nền tảng bộ .Net Framework 4.0, các đặc điểm chính của phiển bản này :

 • So với phiên bản ASP.NET MVC2 thì tính năng mới được hỗ trợ thêm HTML5 và CSS3; tính năng này chỉ hỗ trợ cho những trình duyệt mới;
 • Cải thiện về Model validation;
 • Hỗ trợ 2 View Engine: RAZOR, ASPX, kể cả Open source trong khi ASP.NET MVC2 chỉ có ASPX;
 • Controller được cải tiến hơn như thuộc tính ViewBag và kiểu ActionResult;
 • Cải thiện Dependency Injection với IDpendencyResolver (có 2 phần: DependencyResolver và interface IDpendencyResolver)trong ASP.NET MVC3; đây là lớp thực thi mô hình Service Locator, cho phép framework gọi DIContainer khi cần làm việc với 1 lớp thực thi từ 1 kiểu cụ thể
 • Cách tiếp cận với JavaScript được hạn chế;
 • Hỗ trợ caching trong Partial page;

Asp.Net 4.0 : Phiên bản này được phát hành vào tháng 8 năm 2012 trên nền tảng bộ .Net Framework 4.0 và .Net Framework 4.5 trên phiên bản Visual Studio 2010 SP1 and Visual Studio 2012. Phiên bản này có các đặc điểm chính như sau :

 • ASP.NET Web API ra đời, nhằm đơn giản hoá việc lập trình với HTML hiện đại và đây là một cải tiến mới thay cho WCF Web API;
 • Mặc định của dự án được cải thiện hơn về hình thức bố trí, giúp dễ nhìn hơn;
 • Mẫu Empty Project là project trống, phù hợp cho những tín đồ developer muốn nâng cao khả năng lập trình với ASP.NET MVC4;
 • Giới thiệu jQuery Mobile, và mẫu Mobile Project cho dự án;
 • Hỗ trợ Asynchrnous Controller;
 • Kiểm soát Bundling và Minification thông qua web.config
 • Hỗ trợ cho việc đăng nhập OAuth và OpenID bằng cách sử dụng thư viện DotNetOpenAuth;
 • Phiên bản mới Windows Azure SDK 1.6 được phát hành;

Asp.Net MVC 5 : Phiên bản này được phát hành vào tháng 10 năm 2013 trên nền tảng bộ .Net Framework 4.5 và .Net Framework 4.5.1 trên phiên bản Visual Studio 2013. Các đặc điểm chính của phiên bản này như sau :

 • Với MVC5 thì cải tiến hơn so với ASP.NET MVC4, Bootstrap được thay thế mẫu MVC mặc định;
 • Chứng thực người dùng Authentication Filter được tuỳ chỉnh hoặc chứng thực từ hãng thứ 3 cung cấp;
 • Với Filter overrides, chúng ta có thể Filter override trên Method hoặc Controller;
 • Thuộc tính Routing được tích hợp vào MVC5;

3. Kiến trúc ứng dụng Asp.Net MVC3.1 Giao tiếp trong kiến trúc Asp.Net MVCCác thành phần cơ bản của ứng dụng Asp.Net MVC bao gồm :

 • MVC Framework
 • Route engine
 • Route configuration
 • Control
 • Model
 • View engine
 • View

Các thành phần này giao tiếp với nhau nhằm xử lý các yêu cầu của ứng dụng Asp.Net MVC. Quá trình xử lý yêu cầu thường liên quan tới một chuỗi các xử lý, mỗi xử lý sẽ được một component trong Asp.net đảm nhiệm.

 1. Trình duyệt gửi yêu cầu của ứng dụng Asp.Net MVC
 2. MVC Engine chuyển yêu cầu tới cho Routing engine (Bộ điều hướng)
 3. Routing engine kiểm tra cấu hình điều hướng (route configuration) của ứng dụng nhằm chuyển đến các controller phù hợp với yêu cầu.
 4. Khi Controller được tìm thấy, control này sẽ được thực thi
 5. Nếu Controller không được tìm thấy, bộ điều hướng sẽ chỉ ra rằng controller không được tìm thấy và MVC Engine sẽ thông báo lỗi cho trình duyệt.
 6. Controller giao tiếp với model, tầng Model đại diện cho các Entity bên trong hệ thống, Controller làm việc với tầng model để lấy thông tin cần cho người dùng.
 7. Controller yêu cầu View engine hiển thị thông tin dựa trên dữ liệu của tầng model
 8. View engine trả kết quả cho controller
 9. Controller gửi kết quả cho trình duyệt thông qua giao thức Http.

3.2. Các vấn đề cơ bản về Url và RoutingHầu hết các Web Framework như Asp.net Web Form, jsp … đều ánh xạ url vào 1 file được lưu trữ trên ổ đĩa.4.Tạo ứng dụng Asp.Net MVC trong Visual Studio 2015Bước 1 : Tạo Project và lựa chọn kiểu ứng dụng Asp.net MVC cần phát triển. Chọn New Project, Sau đó lựa chọn Visual C# phía bên trái, Sau đó chọn Web và lựa chọn ASP.NET Web Application. Đưa tên Ứng dúng Asp.Net MVC vào “MvcFirstApp”, chọn thư mục lưu trữ và click OK để chuyển sang màn hình khác.

Bước 2 : Lựa chọn cấu hình ứng dụng Asp.Net MVC, chúng ta chọn Empty cho ứng dụng đầu tiên này.

Sau đó chúng ta click OK để tạo Project

Bước 3 : Chạy chương trình sử dụng (F5 hoặc chọn Menu Debug/Start Debugging). Chúng ta sẽ nhìn thấy thông báo lỗi ở hình số 9, do đây là project rỗng, khi chạy chương trình:

 • Routing engine kiểm tra cấu hình điều hướng trong file RouteConfig nằm trong thưc mục App_Start của ứng dụng, chuyển đến các controller “Home” và action “Index” để thực thi
 • Do Home Controller và phương thức Index không được tìm thấy, bộ điều hướng sẽ chỉ ra rằng controller không được tìm thấy và MVC Engine sẽ thông báo lỗi cho trình duyệt.

Bước 4 : Thêm mới control Home và phương thức Index để thực hiện chương trình, thông qua các bước sau :

 • Click phải vào thưc mục Controllers trong thư mục ứng dụng, chọn Add sau đó lựa chọn Controller từ pop-up menus.
 • Chọn MVC 5 Control-Empty để tạo Control
 • Nhập tên Controller vào trong cửa sổ, Chú ý tên controller này phải chính xác với tên control nằm trong RouteConfig

Bước 5 : Chạy lạy chương trình chương trình. Chúng ta sẽ nhìn thấy thông báo lỗi ở hình số 12, do đây ASP.Net MVC chưa tìm thấy view tương ứng với Control Home và phương thức Index.

Bước 6 : Tạo mới View, thông qua các bước sau :

 • Click phải vào phương thức Index trong Controller Home, sau đó chọn Add View.
 • Bổ sung một số các thuộc tính khi Add View, ví dụ như sử dụng Layout Page

Bước 7 : Xem và chỉnh sửa nội dung của View. Bổ xung thêm nội dung vào View

Hello World !

,

Bước 8 : Tiến hành chạy chương trình

Xuất câu “Hello Howkteam” trong ASP.Net MVC

Ở phần thứ nhất các bạn đã nắm được cách hoạt động của View, Controller rồi, bây giờ chúng ta cùng tạo 1 ví dụ đơn giản đó là xuất ra câu “Hello Howkteam” nhé.

 • Đầu tiên các bạn Controllers > Add > Controller
 • Tại giao diện này, các bạn chon MVC 5 Controller – Empty, sau đó chọn Add
 • Tại giao diện này, các bạn nhập tên Controller, mình để là Example rồi nhấn Add
 • Tiếp theo, để hiển thị câu “Hello Howkteam” chúng ta cần có View hiển thị, cách tạo View như sau
 • Bạn click phải chuột vào Index > chọn Add View. Sau đó các bạn làm theo các bước sau
 • Tại Template các bạn chọn Empty (without model), các bước còn lại làm theo hình nhé.
 • Sau khi tạo View Index xong thì để xuất câu “Hello Howkteam” thì bạn thay đổi 1 chút:
 • Tại thẻ bạn thay đổi nội dung bên trong: “Index” > “Hello Howkteam”. Sau đó các bạn vào RouteConfig trong App_Start để thay đổi Controller và Action > để chúng ta mặc định hiển thị trang chứa dòng chữ “Hello Howkteam” hiện lên đầu tiên
 • Tại controller bạn thay đổi nội dung bên trong Home > Example, còn action thì các bạn giữ nguyên giá trị là Index sau đó các bạn Run project lên kiểm tra, nếu màn hình chạy đúng như hình phía dưới thì các bạn đã tạo ví dụ thành công
Microsoft .Net MVC 5 - Basic Template Setup in Visual Studio 2013
Microsoft .Net MVC 5 – Basic Template Setup in Visual Studio 2013

Introduction

Today, I am creating an ASP.NET Web Application using the MVC 5 Project Template in Visual Studio 2012. Surprised? Well, I think you don’t know that Microsoft revealed the ASP.NET and Web Tools 2013.1 version for the Visual Studio 2012. I have also described this update in New Web Tools for Visual Studio. As I said, we will describe the MVC 5 template later, so here I am creating the MVC 5 application in Visual Studio 2012.

The selection of a MVC 5 project creates an Empty Project in Visual Studio 2012. We need to create an entire application. We can view some folders in the application solution like Models, Controllers, Views, App_Start and so on as shown in the following screenshot:

Prerequisites

 • Visual Studio 2012 (updated with Web Tools 2013.1)

Note: Please note that you must have updated your Visual Studio 2012, otherwise you cannot work on a MVC 5 project in Visual Studio 2012. Read the Full Information.

We will now create our Home Page to display the Application Home Page and then we’ll perform the CRUD Operations. So, proceed with the following sections:

 • Getting Started with Empty Application
 • Perform CRUD Operations
 • Database Connection

Getting Started with Empty Application

Use the following procedure to create a sample of your empty application.

Working with Controller

Step 1: At first we need to add a Controller. Just right-click on your Controllers folder to add one.

Step 2: Select the MVC 5 Empty Controller in the next wizard.

Step 3: Enter the Controller name as HomeController.

Step 4: Modify your code with the following code:

using System.Web.Mvc;

namespace MvcCricketer.Controllers

public class HomeController : Controller

//

// GET: /Home/

public ActionResult Index()

return View();

public ActionResult Welcome()

ViewBag.Message = “Your Welcome Page”;

return View();

Step 5: Build your solution.

After scaffolding the HomeController, by default Index() is created. I have added one more method, in other words Welcome() to this controller.

Working with View

As you saw, we have created the Controllers, so now we’ll create a View for our Controller using the following procedure.

Step 1: Create a new Home folder in the Views folder.

Step 2: Right-click on the “Home” folder to add a View.

Step 3: Enter the View name as “Index”.

Step 4: Create some content to be shown in your home page. You can see my screenshot of “Index.cshtml”.

Step 5: Create a “Welcome.cshtml” page in the “Home” folder and you can replace your code with the following code:

@{

ViewBag.Title = “Welcome”;

Tải xuống

Tài liệu

Nhằm phục vụ mục đích học tập Offline của cộng đồng, Kteam hỗ trợ tính năng lưu trữ nội dung bài học Tạo 1 project ASP.Net MVC đơn giản và giải thích cấu trúc, vai trò của View, Controller trong mô hình MVC. dưới dạng file PDF trong link bên dưới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các tài liệu được đóng góp từ cộng đồng ở mục TÀI LIỆU trên thư viện Howkteam.com

Đừng quên like và share để ủng hộ Kteam và tác giả nhé!

Tạo ứng dụng đầu tiên

Để tạo mới một Project, bạn chọn File -> New -> Project như hình bên dưới:

Sau đó chọn “Visual C#” tại danh sách bên trái, chọn “ASP.NET Web Application (.NET Framework)”. Đặt tên cho Project là “MvcMovie” và chọn đường dẫn lưu Project, sau đó nhấn “OK”:

Tại màn hình “New ASP.NET Web Application”, chọn “MVC” và nhấn “OK”:

Visual Studio sẽ sử dụng template mặc định cho dự án ASP.NET MVC vừa được tạo:

Bạn nhấn phím F5. Visual Studio sẽ khởi động IIS Express Web Server để chạy ứng dụng Web. Visual Studio sau đó sẽ khởi chạy trình duyệt và mở trang chủ của ứng dụng. Thanh địa chỉ của trình duyệt sẽ có dạng: “http://localhost:port#/”. Đó là vì localhost luôn trỏ tới máy tính cục bộ của bạn. Khi Visual Studio chạy một dự án WEB, một cổng ngẫu nhiên sẽ được sử dụng cho máy chủ WEB. Khi chạy ứng dụng chúng ta sẽ thấy những cổng khác nhau. Trong hình dưới đây, số cổng là “50061”:

Thu nhỏ kích cỡ cửa sổ trình duyệt. Nhấn vào “icon navigation” bạn sẽ thấy đường dẫn đến trang “Home”, “About”, “Contact”.

Ứng dụng cũng hỗ trợ “Đăng kí” và “Đăng nhập”. Bài học tiếp theo, chúng ta sẽ thay đổi cách ứng dụng này hoạt động và tìm hiểu một chút về ASP.NET MVC.

Xem thêm các bài chuyên môn tại đây.

Sử dụng ASP.NET MVC5 trong Visual Studio 2013

Tháng Năm 27, 2014

Khi bạn cài đặt Visual Studio thì mặc định đã có MVC 5 rồi

Khi cần tạo 1 project sử dụng MVC 5 trong Visual Studio 2013 bạn làm theo các bước sau

1. @Start Page –>

New Project

>

Templates

>

Visual C#

>

Web

>

ASP.NET Web Application

> Press

OK

> Select

MVC

> Press

OK

– Lưu ý: Không chọn thư mục con Visual C# > Web > Visual Studio 2012

Share this:

Thích

Đang tải…

Có liên quan

Sử dụng ASP.NET MVC5 trong Visual Studio 2013

Tháng Năm 27, 2014

Khi bạn cài đặt Visual Studio thì mặc định đã có MVC 5 rồi

Khi cần tạo 1 project sử dụng MVC 5 trong Visual Studio 2013 bạn làm theo các bước sau

1. @Start Page –>

New Project

>

Templates

>

Visual C#

>

Web

>

ASP.NET Web Application

> Press

OK

> Select

MVC

> Press

OK

– Lưu ý: Không chọn thư mục con Visual C# > Web > Visual Studio 2012

Share this:

Thích

Đang tải…

Có liên quan

Release Notes for ASP.NET and Web Tools 2013.1 for Visual Studio 2012

by Microsoft

This document describes the release of ASP.NET and Web Tools 2013.1 for Visual Studio 2012.

Tự học ASP.NET MVC 5 - Bài 1 - Giới thiệu, tạo project trong Visual Studio, cấu hình IIS
Tự học ASP.NET MVC 5 – Bài 1 – Giới thiệu, tạo project trong Visual Studio, cấu hình IIS

Lập trình website với ASP.Net MVC cơ bản

Danh sách bài học

Dẫn nhập

Qua bài giới thiệu tổng quát về ASP.Net MVC đầu tiên, các bạn đã phần nào hiểu được cấu trúc cũng như cách thức hoạt động của nó.

Tuy nhiên, đã là lập trình thì không thể không thực hành, vì vậy trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn do các bạn cách tạo 1 project ASP.Net MVC và chúng ta sẽ làm 1 ví dụ đơn giản nhưng khá kinh điển đó là xuất câu “Hello Howktem”, qua ví dụ này các bạn sẽ nắm rõ về cách hoạt động của ASP.Net MVC bây giờ chúng ta cùng đi vào bài học nhé.

Nội dung

Để đọc hiểu bài này tốt nhất các bạn nên có kiến thức cơ bản về các phần:

 • Biết cách cài đặt Visual Studio bản 2012 trở lên, nếu chưa biết hay chưa cài đặt được thì các bạn tham khảo qua bài này nhé: Cài đặt môi trường phát triển (IDE) Visual studio 2015
 • Đã đọc qua bài: Giới thiệu tổng quan về công nghệ web ASP.Net MVC
 • Biết C# căn bản là 1 lợi thế, tuy nhiên nếu chưa có thì cũng không sao, các bạn sẽ được hướng dẫn cụ thể.

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề:

 • Hướng dẫn tạo 1 project ASP.Net MVC, giải thích cấu trúc và vai trò của View, Controller
 • Xuất câu “Hello Howktem” sử dụng ASP.Net MVC

Kết luận

Qua bài học ngày hôm nay, các bạn đã hiểu về View, Controller cũng như cách tạo 1 project ASP.Net MVC và tạo 1 ví dụ đơn giản là xuất câu “Hello Howkteam” ra màn hình rồi nhé.

Bài sau chúng ta sẽ đi vào Tìm hiểu về Layout Page trong View và tạo ví dụ minh họa

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

ASP.NET MVC 5 : 2.2 Getting Started - Visual Studio Express 2013
ASP.NET MVC 5 : 2.2 Getting Started – Visual Studio Express 2013

Known Issues and Breaking Changes

ASP.NET Scaffolding

MVC and Web API Scaffolding – HTTP 404, Not Found error

If you encounter an error when adding a scaffolded item to a project, it is possible your project will be left in an inconsistent state. Some of the changes made be scaffolding will be rolled back but other changes, such as the installed NuGet packages, will not be rolled back. If the routing configuration changes are rolled back, users will receive an HTTP 404 error when navigating to scaffolded items.

To fix this error for MVC, add a new scaffolded item and select MVC 5 Dependencies (either Minimal or Full). This process will add all of the required changes to your project.

To fix this error for Web API:

 1. Add the following WebApiConfig class to your project.


  public static class WebApiConfig { public static void Register(HttpConfiguration config) { config.MapHttpAttributeRoutes(); config.Routes.MapHttpRoute( name: "DefaultApi", routeTemplate: "api/{controller}/{id}", defaults: new { id = RouteParameter.Optional } ); } }


  Public Module WebApiConfig Public Sub Register(ByVal config As HttpConfiguration) config.MapHttpAttributeRoutes() config.Routes.MapHttpRoute( name:="DefaultApi", routeTemplate:="api/{controller}/{id}", defaults:=New With {.id = RouteParameter.Optional} ) End Sub End Module

 2. Configure WebApiConfig.Register in the Application_Start method in Global.asax as follows:


  public class WebApiApplication : System.Web.HttpApplication { protected void Application_Start() { GlobalConfiguration.Configure(WebApiConfig.Register); } }


  Public Class WebApiApplication Inherits System.Web.HttpApplication Sub Application_Start() GlobalConfiguration.Configure(AddressOf WebApiConfig.Register) End Sub End Class

Visual Studio Express 2012 for Web stops working after adding a scaffolded item

If Visual Studio Express 2012 for Web stops working after adding scaffolded item with Entity Framework (such as Web API 2 Controller with actions, using Entity Framework), it is possible that Visual Studio Express failed to load the native image of an assembly dependent on System.Web.Extensions.

To correct this problem, configure Visual Studio Express to work with the MSIL image of System.Web.Extensions:

 1. Open Command Prompt in the Administrator mode.

 2. Go to %ProgramFiles%\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE or %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE (for 64 bit Windows).

 3. Open VWDExpress.exe.config in a text editor.

 4. Add the following line under the

  /

  element:

 5. Restart Visual Studio Express 2012 for Web.

ASP.NET Razor 3

Viewing cshtml file with Browse With or F5 causes a server error

When you create an MVC 5 project in Visual Studio 2012 (or open in Visual Studio 2012 an MVC 5 project that was created in Visual Studio 2013) and attempt to view a cshtml file by using Browse With or F5, you will receive an error that states – Server Error in ‘/’ Application. The server attempts to navigate to

http://localhost:XXXX/Views/../XXXX.cshtml

To resolve this issue, change the Start Action setting in your project to Specific Page. You do not need to provide a value for the page.

After making this change, selecting F5 navigates to the root of your application (

http://localhost:XXXX

). This behavior is not the same as the behavior for MVC 5 projects in Visual Studio 2013, where the Current Page setting launches the open page.

Url Rewrite and Tilde(~)

After upgrading to ASP.NET Razor 3 or ASP.NET MVC 5, the tilde(~) notation may no longer work correctly if you are using URL rewrites. The URL rewrite affects the tilde(~) notation in HTML elements such as , , , and as a result the tilde no longer maps to the root directory.

For example, if you rewrite requests for asp.net/content to asp.net, the href attribute in resolves to /content/content/ instead of /. To suppress this change, you can set the IIS_WasUrlRewritten context to false in each Web Page or in Application_BeginRequest in Global.asax.

Templates

When you create ASP.NET MVC projects with Visual Studio 2012 on Windows 8.1 or Windows Server 2012 R2, Visual Studio displays an error message that states “Configuring Web [url] for ASP.NET 4.5 failed.”

You see this error because Visual Studio 2012 does not enable the ASP.NET 4.5 feature when it is installed on those releases of Windows. To enable ASP.NET 4.5, perform the steps described in Turn Windows features on or off.

Alternatively, you can enable ASP.NET 4.5 through the command line.

 1. Open Command Prompt in the Administrator mode.
 2. Run the following command to enable ASP.NET 4.5.

  dism /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx4Extended-ASPNET45 /Quiet /NoRestart

Get started

Start by installing Visual Studio 2017. Then, open Visual Studio.

Visual Studio is an IDE, or integrated development environment. Just like you use Microsoft Word to write documents, you’ll use an IDE to create applications. In Visual Studio, there’s a list along the bottom showing various options available to you. There’s also a menu that provides another way to perform tasks in the IDE. For example, instead of selecting New Project on the Start page, you can use the menu bar and select File > New Project.

Create Login Page in Asp.net (MVC 5 & SQL Server)
Create Login Page in Asp.net (MVC 5 & SQL Server)

Create your first app

On the Start page, select New Project. In the New project dialog box, select the Visual C# category on the left, then Web, and then select the ASP.NET Web Application (.NET Framework) project template. Name your project “MvcMovie” and then choose OK.

In the New ASP.NET Web Application dialog, choose MVC and then choose OK.

Visual Studio used a default template for the ASP.NET MVC project you just created, so you have a working application right now without doing anything! This is a simple “Hello World!” project, and it’s a good place to start your application.

Press F5 to start debugging. When you press F5, Visual Studio starts IIS Express and runs your web app. Visual Studio then launches a browser and opens the application’s home page. Notice that the address bar of the browser says

localhost:port#

and not something like

example.com

. That’s because

localhost

always points to your own local computer, which in this case is running the application you just built. When Visual Studio runs a web project, a random port is used for the web server. In the image below, the port number is 1234. When you run the application, you’ll see a different port number.

Right out of the box this default template gives you

Home

,

Contact

, and

About

pages. The image below doesn’t show the Home, About, and Contact links. Depending on the size of your browser window, you might need to click the navigation icon to see these links.

The application also provides support to register and log in. The next step is to change how this application works and learn a little bit about ASP.NET MVC. Close the ASP.NET MVC application and let’s change some code.

For a list of current tutorials, see MVC recommended articles.

Feedback

Submit and view feedback for

It’s always nice to be using the latest and greatest of things, however not everyone really enjoys “change” (especially with regard to their development environments). So this quick article will cover how to go about creating and using ASP.NET MVC 5 applications within Visual Studio 2012 for those out there that want to keep up with the newest version of their favorite development technology but may not have the courage (or the cash) to upgrade to Visual Studio 2013. In November of this year, the .NET team released the ASP.NET and Web Tools 2013.1 Update for Visual Studio 2012. I wish I could say the steps necessary to integrate MVC 5 into Visual Studio 2012 were more complicated than simply downloading this, but they aren’t. You can download the update itself from the link provided below:

You’ll find that after installing the update and restarting Visual Studio 2012 that you’ll be able to create a new ASP.NET MVC 5 application through Visual Studio 2012: After installing the update, you’ll see that MVC 5 is now available in Visual Studio 2012. Great! What else? The update not only provides the necessary foundation for creating MVC 5 applications, but it features the following additional improvements as well:

 • Bootstrap Integration – All MVC 5 applications and application templates by default will have their markup “bootstrap-ified” using Twitter Bootstrap (which is integrated into the applications by default).
 • Web API 2 Templates – The latest version of Web API template isn’t going to be left out either. You’ll be able to create new Web API services just like MVC 5 applications.
 • Entity Framework 6 – Entity Framework 6 will be installed and included within this update and will be used for all of the scaffolding operations in Web API or MVC 5.
 • Improved Scaffolding – This improved scaffolding functions as a code generation framework for ASP.NET Web applications. It makes it easy to add boilerplate code to your project that interacts with a data model and will ensure that any items added through scaffolding will have all of the necessary dependencies (packages, references, etc.).
 • Razor Editor Improvements – You’ll find that the toolkit has a variety of improvements and supports the Razor 3 engine.
 • New NuGet – This update also includes the latest version of NuGet 2.7, which removes some of the need for manually restoring packages that go missing and also ensuring that all of your packages are up to date.

So if you are a bit hesitant to give Visual Studio 2013 a try, but you want to play around with some of the newer features and development templates that it provides, I would recommend downloading and checking out this update.

Loạt bài này sẽ hướng dẫn bạn những điều cơ bản để xây dựng ứng dụng WEB ASP.NET MVC 5 sử dụng Visual Studio 2017.

Tạo ứng dụng ASP.NET Web Form đầu tiên với Visual Studio 2012
Tạo ứng dụng ASP.NET Web Form đầu tiên với Visual Studio 2012

Welcome

Welcome to Visual Studio 2012 that is upgraded by ASP.NET Web Tools 2013.1

Working with View Layout

Use the following procedure to create your home page layout:

Step 1: Open the _Layout.cshtml file.

Step 2: Modify your code with the code below in the screenshot:

Step 3: Debug your application from HomeController.

Step 4: Click on “Welcome” to open the Welcome Page.

Perform CRUD Operations

Now, as we saw that our empty project has a new controller and view to display the page using a page layout. In this section we will perform Create, Read, Update and Delete (CRUD) operations to the records we saved in our application. So, proceed with the following sections.

Creating Model

At first we need to create a Model in our application using following steps:

Step 1: Add an Entity Framework reference to your project.

Step 2: Install an Entity Framework.

Step 3: Add a class as Cricketer by right-clicking on the Models folder.

Step 4: Replace the boilerplate code with the following code:

using System.Data.Entity;

namespace MvcCricketer.Models

public class Cricketer

public int ID { get; set; }

public string Name { get; set; }

public int ODI { get; set; }

public int Test { get; set; }

public string Grade { get; set; }

public class CricketerDbContext : DbContext

public DbSet

Cricketers { get; set; }

Step 5: Build the solution.

Database Connectivity

We need to set our context named “CricketerDbContext” with the database. So, open the Web.Config file and paste in the following code:

connectionString=”Data Source=(LocalDb)\v11.0;AttachDbFilename=|DataDirectory|\MyCricketers.mdf;Integrated Security=true”

providerName=”System.Data.SqlClient”/>

webconfig image

Connectivity with Controller

You have successfully created your model, now we need to connect the model with the controller using the following procedure.

Step 1: Right-click on “Controllers” and add a new Scaffolded item.

Step 2: Select the MVC 5 Controller with the Views option.

Step 3: Enter the controller name as “CricketerController” then select the model and data context class,

Visual Studio automatically scaffolds your CricketerController and creates the view also. Check out the Solution Explorer for the Cricketer folder newly created in the Views folder.

Step 3: Modify the page links in your home page from the “Page_Layout” file with the following code:

 • @Html.ActionLink(“Home”, “Index”, “Home”)
 • @Html.ActionLink(“Welcome”, “Welcome”, “Home”)
 • @Html.ActionLink(“Cricketer”, “Index”, “Cricketer”)
 • I added a Cricketer link in my home page.

  Working with CRUD Operation on the application

  We now have the Model, View and Controller. We are prepared to run our application.

  • Create

   Step 1: Debug the application and click on the “Cricketers” link. It will open the page and you can create new records. Click on the “Create New” link as shown below:

   Step 2: Enter the records

   Enter more records in your application.

  • Read

   In this section you will read the record. Step 1: Click on the “Details” link on the record.Step 2: Show the details and click on “Back to the List”.

  • UpdateIn this section you will update the record. Step 1: Click on the “Edit” link on the record that is to be updated.Step 2: Update the record and save it.
  • DeleteIn this section we will delete the records.Step 1: Click on the “Delete” link to delete the record.Step 2: The final step to delete any record.

  Database Connection

  We can also check out the records in our application using the Server Explorer.

  Step 1: Check out the data context in the Server Explorer.

  Step 2: In your table, right-click and click “Show table data”.

  Step 3: You can see the table records.

  Summary

  This article will help you to create an empty project and create a model, view and controller. It will also help you to perform CRUD operations with MVC 5 in Visual Studio 2012. Thanks for reading.

  Getting started with ASP.NET MVC 5

  Note

  An updated version of this tutorial is available here using the latest version of Visual Studio. The new tutorial uses ASP.NET Core MVC, which provides many improvements over this tutorial.

  This tutorial teaches ASP.NET Core MVC with controllers and views. Razor Pages is a new alternative in ASP.NET Core, a page-based programming model that makes building web UI easier and more productive. We recommend you try the Razor Pages tutorial before the MVC version. The Razor Pages tutorial:

  • Is easier to follow.
  • Covers more features.
  • Is the preferred approach for new app development.

  This tutorial teaches you the basics of building an ASP.NET MVC 5 web app using Visual Studio 2017. The final source code for the tutorial is located on GitHub.

  This tutorial was written by Scott Guthrie (twitter@scottgu ), Scott Hanselman (twitter: @shanselman ), and Rick Anderson ( @RickAndMSFT )

  You need an Azure account to deploy this app to Azure:

  • You can open an Azure account for free – You get credits you can use to try out paid Azure services, and even after they’re used up you can keep the account and use free Azure services.
  • You can activate MSDN subscriber benefits – Your MSDN subscription gives you credits every month that you can use for paid Azure services.

  New Features in ASP.NET and Web Tools 2013.1 for Visual Studio 2012

  Bootstrap

  When you scaffold MVC 5 controllers and views, the markup for the views uses Bootstrap.

  Templates

  ASP.NET MVC 5 template

  We added a new MVC 5 template. It references the latest MVC 5 NuGet packages, and you can use scaffolding to add controllers and views.

  ASP.NET Web API 2 template

  We added a new Web API 2 template. It references the latest Web API 2 NuGet packages, and you can use scaffolding to add controllers and views.

  Item Templates

  We added new item templates for MVC 5 views, Web Pages (Razor 3), and Web API 2 controllers. They install the related NuGet packages to the project while adding new items.

  Entity Framework 6

  When you scaffold an MVC or Web API controller using Entity Framework, we use Framework 6. For more information about Entity Framework, see the Entity Framework Version History.

  You can also download and install the Entity Framework 6 Tools for Visual Studio 2012. See the Get Entity Framework.

  ASP.NET Scaffolding

  ASP.NET Scaffolding is a code generation framework for ASP.NET Web applications. It makes it easy to add boilerplate code to your project that interacts with a data model.

  In previous versions of Visual Studio, scaffolding was limited to ASP.NET MVC projects. With this update, you can now use scaffolding for any ASP.NET project, including Web Forms. This update does not support generating pages for a Web Forms project, but you can still use scaffolding with Web Forms by adding MVC dependencies to the project. Support for generating pages for Web Forms will be added in a future update.

  When using scaffolding, we ensure that all required dependencies are installed in the project. For example, if you start with an ASP.NET Web Forms project and then use scaffolding to add a Web API Controller, the required NuGet packages and references are added to your project automatically.

  To add MVC scaffolding to a Web Forms project, add a New Scaffolded Item and select MVC 5 Dependencies in the dialog window. There are two options for scaffolding MVC; Minimal and Full. If you select Minimal, only the NuGet packages and references for ASP.NET MVC are added to your project. If you select the Full option, the Minimal dependencies are added, as well as the required content files for an MVC project.

  Support for scaffolding async controllers uses the new async features from Entity Framework 6.

  For more information and tutorials, see ASP.NET Scaffolding Overview. These tutorials show scaffolding with Visual Studio 2013, but they are also applicable to ASP.NET and Web Tools 2013.1 for Visual Studio 2012.

  Razor Editor

  With this update, Visual Studio 2012 now supports Razor 3 tooling/editing.

  NuGet 2.7

  NuGet 2.7 includes a rich set of new features which are described in detail at NuGet 2.7 Release Notes.

  This version of NuGet removes the need for users to explicitly allow NuGet to restore missing packages. When installing NuGet 2.7, users implicitly consent to automatically restoring missing packages. Users can explicitly opt out of package restoration through the NuGet settings in Visual Studio. This change simplifies how package restoration works.

  Learn Visual Studio 2022 in 45 minutes | Amit Thinks
  Learn Visual Studio 2022 in 45 minutes | Amit Thinks

  Hướng dẫn tạo 1 project ASP.Net MVC, giải thích cấu trúc và vai trò của View, Controller

  Đầu tiên các bạn mở Visual Studio lên, sau đó ngay tại thanh menu bạn chọn FILE >New >Project hoặc là cách đơn giản hơn là bạn nhấn tổ hợp phím tắt Ctrl + Shift + N

  Sau khi bạn làm xong bước trên, chúng ta tiếp tục làm theo như hình nhé.

  • Sau khi bảng hội thoại hiện lên, bạn chọn Visual C# > Web > ASP.NET Web Application.
  • Tại ô (4) bên cạnh vị trí Name bạn đặt tên cho project.
  • Chọn Browse… để chọn nơi lưu project.
  • Cuối cùng bạn chọn OK.

  Sau khi bạn nhấn OK ở bước trên thì sẽ có 1 bảng hội thoại xuất hiện các bạn làm theo hình nhé

  • Các bạn lưu ý trong phần Select a template có rất nhiều lựa chọn, tuy nhiên để học khóa học này các bạn chọn MVC nhé, sau đó chọn OK để kết thúc việc tạo project.

  Sau khi hoàn thành việc tạo project, bây giờ chúng ta cùng đi phân tích cấu trúc của nó nhé.

  • Như hình mình show ra cho các bạn ở phía trên, vùng màu đỏ chính là Controller, vùng màu xanh là Models và vùng màu tím chính là Views trong mô hình MVC
  • Tương ứng với 1 controller thì sẽ có 1 view đi kèm theo, mặc định project khi tạo gồm có 2 controller đó là Account và Home vì vậy các bạn sẽ thấy có 2 folder đó là Account và Home trong phần View. Do ban đầu chúng ta chưa truy xuất cơ sở dữ liệu nên models mình sẽ chưa đề cập đến trong bài học ngày hôm nay.

  Khi project được tạo ra thì chúng ta có thể chạy project lên brower, vậy để chạy được các bạn làm như sau:

  • Trên thanh menu bạn sẽ nhìn thấy nút mũi tên màu xanh, đây là nút giúp bạn Run project lên, tuy nhiên ban đầu nếu bạn nào thấy tại nút này không có hiển thị trình duyệt mặc định trong máy mình như cốc cốc, chrome, firefox … thì các bạn chọn Browse With..
  • Sau khi chọn, 1 hộp thoại hiện lên, đầu tiên các bạn chọn trình duyệt mà mình muốn sử dụng mặc định khi chạy project lên, sau đó các bạn chọn Set as Default, vậy là các bạn đã hoàn thành.
  • Để chạy project bạn click vào nút Run Project

  Giao diện hiển thị khi chạy thành công như hình

  Vậy có bạn nào tự hỏi là tại sao lại có màn hình này chạy lên khi chúng ta chạy project lên ban đầu không? Rất dễ hiểu các bạn ạ, các bạn cùng theo dõi giải thích phía dưới nhé

  Để giải thích cho lý do mà mình nêu ra ở phần trên thì trước tiên các bạn vào mục Controller.

  Sau đó các bạn chọn và mở HomeController lên thì sẽ thấy kết quả như hình dưới

  Khi vào HomeController thì bạn sẽ thấy màn hình như phía trên. Các bạn để ý nhé, trong Controller có cung cấp 1 phương thức có tên gọi là ActionResult. Phương thức này trả về rất nhiều kiểu dữ liệu khác nhau, và trong trường hợp này các bạn thấy kiểu trả về là View().

  • View() là 1 trong các kiểu dữ liệu được trả về từ hàm ActionResult , trong khuôn khổ bài này mình sẽ không phân tích rõ về phương thức ActionResult mà sẽ có bài hướng dẫn rất rõ về nội dung này.
  • Kiểu trả về View() dùng để hiển thị giao diện mà mình muốn xuất ra cho người dùng khi ActionResult được gọi lên.

  Ở phần trên mình có đề cập, 1 Controller sẽ có 1 View kèm theo, các bạn hãy xuống phần View mở folder đó ra.

  Như các bạn thấy, trong HomeController bao gồm 3 ActionResult đó là About, Contact, Index. Mà cả 3 ActionResult này đều trả về kiểu dữ liệu là View() vì vậy trong folder home sẽ cũng có 3 View tương ứng cho 3 ActionResult đó.

  Cụ thể khi ActionResult Index được gọi lên thì Index.cshtml sẽ được hiển thị, và 2 cái còn lại tượng tự như vậy. Bây giờ, bạn click vào Index.cshtml để xem nội dung của file này thì các bạn sẽ thấy nội dung của nó giống y chang nội dung được hiển thị khi chúng ta chạy project lên.

  Nhìn vào hình vẽ thì các bạn cũng thấy giao diện đó chính là do file Index.cshtml hiển thị, có nghĩa là ActionResult Index được gọi lên ban đầu, vậy lại có 1 câu hỏi đặt ra là tại sao trong HomeController gồm có 3 ActionResult mà cái Index lại được mặc định chạy đầu tiên mà không phài là About hay Contact? Các bạn chú ý nhé!

  • Các bạn mở folder App_Start > mở file RouteConfig.
  • Như các bạn thấy, trong RouteConfig tại 2 vị trí mà mình trỏ mũi tên vào thì đó là nguyên nhân khi các bạn chạy project lên là ActionResult Index được hiển thị mà không phải là About hay Contact.
  • Controller được gọi lên là HomeController, trong đó ActionResult Index được thực thi. Các bạn có thể thay đổi Controller và Action nào mà các bạn muốn mặc định chạy lên ban đầu.
  • Qua những giải thích đó thì các bạn đã hiểu về View, Controller cũng như cách hoạt động của chúng rồi, vậy để xuất câu “Hello Howkteam” chúng ta sẽ đi qua phần thứ 2 nhé

  Keywords searched by users: visual studio 2012 mvc 5

  Using Asp.Net Mvc5 Within Visual Studio 2012 - Codeproject
  Using Asp.Net Mvc5 Within Visual Studio 2012 – Codeproject
  Creating Asp.Net Web Projects In Visual Studio 2013 | Microsoft Learn
  Creating Asp.Net Web Projects In Visual Studio 2013 | Microsoft Learn
  Asp .Net Mvc - Phần 1: Tạo Ứng Dụng Asp .Net Mvc Đầu Tiên
  Asp .Net Mvc – Phần 1: Tạo Ứng Dụng Asp .Net Mvc Đầu Tiên
  Adding A Controller 2012 | Microsoft Learn
  Adding A Controller 2012 | Microsoft Learn
  Tutorial (Asp.Net 4.X) | Reactjs.Net
  Tutorial (Asp.Net 4.X) | Reactjs.Net
  Intro To Asp.Net Mvc 4 | Microsoft Learn
  Intro To Asp.Net Mvc 4 | Microsoft Learn
  Adding A View 2012 | Microsoft Learn
  Adding A View 2012 | Microsoft Learn
  Lab06.1 - Data Access In Aspnet Mvc 5 | Devmaster
  Lab06.1 – Data Access In Aspnet Mvc 5 | Devmaster
  Release Notes For Asp.Net And Web Tools 2013.1 For Visual Studio 2012 | Microsoft Learn
  Release Notes For Asp.Net And Web Tools 2013.1 For Visual Studio 2012 | Microsoft Learn
  Tạo 1 Project Asp.Net Mvc Đơn Giản Và Giải Thích Cấu Trúc, Vai Trò Của View, Controller Trong Mô Hình Mvc. | How Kteam
  Tạo 1 Project Asp.Net Mvc Đơn Giản Và Giải Thích Cấu Trúc, Vai Trò Của View, Controller Trong Mô Hình Mvc. | How Kteam
  Creating Asp.Net Web Projects In Visual Studio 2013 | Microsoft Learn
  Creating Asp.Net Web Projects In Visual Studio 2013 | Microsoft Learn
  Asp.Net Mvc 5 Tutorial In Urdu - Introduction To Asp.Net Mvc 5 - Youtube
  Asp.Net Mvc 5 Tutorial In Urdu – Introduction To Asp.Net Mvc 5 – Youtube
  Visual Studio 2012 - A More Productive Ide For Modern Applications | Microsoft Learn
  Visual Studio 2012 – A More Productive Ide For Modern Applications | Microsoft Learn

  See more here: kientrucannam.vn

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *