Chuyển tới nội dung
Home » Seo Web Lấy Data Trong Sql | Tìm Hiểu Tổng Quan Database Là Gì?

Seo Web Lấy Data Trong Sql | Tìm Hiểu Tổng Quan Database Là Gì?

Tự học Database và SQL Cơ Bản siêu nhanh trong 10 phút

Giải bài tập truy vấn có điều kiện

Trong phần cuối của bài TRUY VẤN KẾT HỢP ĐIỀU KIỆN chúng ta có một số câu thực hành tự luyện, sẽ được giải đáp ngay dưới đây sử dụng database mẫu Howkteam:

 1. Xuất ra thông tin giáo viên và Giáo viên quản lý chủ nhiệm của người đó


SELECT GV1.HOTEN, GV2.HOTEN AS 'GV QUẢN LÝ' FROM dbo.GIAOVIEN AS GV1, dbo.GIAOVIEN AS GV2 WHERE GV1.GVQLCM = GV2.MAGV

 1. Xuất ra số lượng giáo viên của khoa CNTT


-- Cách 1 SELECT COUNT(*) FROM dbo.GIAOVIEN AS GV, dbo.BOMON AS BM, dbo.KHOA AS K WHERE gv.MABM = bm.MABM AND bm.MAKHOA = k.MAKHOA AND k.MAKHOA = 'CNTT' -- Cách 2 SELECT COUNT(*) AS 'SL CNTT' FROM dbo.GIAOVIEN AS GV, dbo.BOMON AS BM WHERE GV.MABM = BM.MABM AND BM.MAKHOA = 'CNTT'

 1. Xuất ra thông tin giáo viên và đề tài người đó tham gia khi mà kết quả là đạt


SELECT GV.* FROM dbo.GIAOVIEN AS GV, dbo.THAMGIADT AS TG WHERE GV.MAGV = TG.MAGV AND TG.KETQUA = N'Đạt'

Tải xuống

Tài liệu

Nhằm phục vụ mục đích học tập Offline của cộng đồng, Kteam hỗ trợ tính năng lưu trữ nội dung bài học Tìm kiếm gần đúng trong SQL Server dưới dạng file PDF trong link bên dưới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các tài liệu được đóng góp từ cộng đồng ở mục TÀI LIỆU trên thư viện Howkteam.com

Đừng quên like và share để ủng hộ Kteam và tác giả nhé!

Tự học Database và SQL Cơ Bản siêu nhanh trong 10 phút
Tự học Database và SQL Cơ Bản siêu nhanh trong 10 phút

Tìm hiểu tổng quan Database là gì?

Trước khi đi vào tìm hiểu cách lấy database của website, bạn nên hiểu rõ những thông tin cơ bản của database là gì. Bạn có thể hiểu đơn giản, database là cơ sở dữ liệu hay nền tảng dữ liệu giúp lưu trữ các bài viết mà admin đăng len website, cụ thể gồm những thông tin giới thiệu doanh nghiệp, giới thiệu sản phẩm hay những đơn hàng đã bán,…

Bạn có thể sử dụng nhiều cách khác nhau để truy xuất thông tin và dữ liệu database. Những thông tin từ database luôn đảm bảo tính toàn vẹn, không trùng lặp. Bên cạnh đó, trong cùng lúc nhiều người có thể sử dụng một database.

Ưu điểm khi sử dụng Database

+ Không cần thao tác các bước phức tạp để truy xuất dữ liệu từ các cách khác nhau nếu muốn dùng dữ liệu cùng một lúc.

+ Hoàn toàn có thể lưu trữ dưới nhiều dạng như USB, ổ cứng, đĩa CD,…

+ Đảm bảo tính thống nhất và toàn vẹn thông tin.

+ Thông tin không trùng lặp cho nên giảm thời gian xử lý dữ liệu đồng thời tránh sai sót khi kiểm tra cơ sở dữ liệu.

Xem thêm: Hướng dẫn cách xóa dữ liệu trên hosting đơn giản và hiệu quả nhất

Cách lấy database của website trên hosting cPanel

Trước khi tìm hiểu cách lấy database của websie bạn cần chú ý xác định rõ tên của database (database name) bạn muốn lấy bằng cách xem trên file “config” của mã nguồn.

Bạn có thể thực hiện bằng 2 cách để lấy được database sau khi đã có tên cụ thể.

Cách 1: Export database từ phpmyadmin

Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào cPanel và di chuyển đến mục PhpMyadmin để nhấp chuột vào đó.

Bước 2: Để tải về, bạn hãy nhấn chọn Database và click chọn Export.

Bước 3: Lúc này, PhpMyadmin sẽ tự động chuyển đến trang để chọn định dạng export.

+ Lựa chọn mặc định hoặc nhấp chuột ô Thực hiện để tải về từ database.

Xem thêm: Làm thế nào để ngăn Google Crawling dữ liệu không quan trọng trên Website?

Cách 2: Export database từ tính năng Backup của cPanel

Bạn hãy thao tác theo 3 bước dưới đây để thực hiện cách lấy database của website từ tính năng backup.

Bước 1: Truy cập vào cPanel và click mục Backup.

Bước 2: Màn hình sẽ hiển thị chi tiết toàn bộ Database có trên hosting tại phần Download a MySQL Database Backup.

Bước 3: Để tải về máy tính bạn hãy nhấp chuột vào database đó.

Xem thêm: Backup là gì? Đùng bỏ qua nếu bạn không muốn bị mất dữ liệu

Connect database - lấy dữ liệu từ database hiển thị lên trang chủ - get product into home page
Connect database – lấy dữ liệu từ database hiển thị lên trang chủ – get product into home page

Một số ví dụ

Để hiểu thêm về cách truy vấn cơ bản, chúng ta cùng nhau đi đến một số ví dụ đơn giản. Kteam khuyến khích bạn tự thao tác để có thể hiểu bài tốt hơn.

Ví dụ 1: Xuất ra thông tin giáo viên mà tên bắt đầu bằng chữ l


SELECT * FROM dbo.GIAOVIEN WHERE HOTEN like 'l%'

Ví dụ 2: Xuất ra thông tin giáo viên mà tên kết thúc bằng chữ n


SELECT * FROM dbo.GIAOVIEN WHERE HOTEN LIKE '%n'

Ví dụ 3: Xuất ra thông tin giáo viên mà tên có tồn tại chữ ng ở vị trí bất kỳ


SELECT * FROM dbo.GIAOVIEN WHERE HOTEN LIKE N'%ng%'

Ví dụ 4: Xuất ra thông tin giáo viên mà tên có tồn tại chữ ế


SELECT * FROM dbo.GIAOVIEN WHERE HOTEN LIKE N'%ế%'

Ví dụ 5: Xuất ra thông tin giáo viên mà tên có tồn tại chữ iế và có độ dài ít nhất 4 ký tự


SELECT * FROM dbo.GIAOVIEN WHERE HOTEN LIKE N'_%iế%_'

Ví dụ 6: Xuất ra thông tin của giáo viên mà tên bắt đầu bằng chữ Tr và kết thúc bằng chữ ng


SELECT * FROM dbo.GIAOVIEN WHERE HOTEN LIKE 'Tr%ng'

Khái quát về database

Database là cơ sở dữ liệu hay dữ liệu nền tảng. Database lưu trữ các bài mà Admin đăng lên gồm thông tin giới thiệu doanh nghiệp, đơn hàng, sản phẩm,… Database có khả năng truy xuất thông tin và dữ liệu theo nhiều cách khác nhau. Thông tin từ Database được đảm bảo nhất quán và toàn vẹn, không trùng lặp hoặc trùng lặp với tỷ lệ rất thấp. Một Database có thể có nhiều người cùng sử dụng trong một lúc.

Database có những ưu điểm sau:

 • Thông tin có sự thống nhất, toàn vẹn
 • Thông tin không trùng lặp cho nên giảm thời gian xử lý dữ liệu đồng thời tránh sai sót khi kiểm tra cơ sở dữ liệu
 • Có thể truy xuất dữ liệu từ các cách khác nhau nên người dùng không cần thực hiện các khâu phức tạp khác nếu muốn dùng dữ liệu cùng một lúc
 • Database có thể được lưu trữ dưới nhiều dạng khác nhau như USB, ổ cứng, đĩa CD,…
Hướng dẫn cách lấy data dữ liệu từ Form HTML trên website về Google sheet
Hướng dẫn cách lấy data dữ liệu từ Form HTML trên website về Google sheet

Database mẫu

Để thao tác tốt với bài này, chúng ta sử dụng database HowKteam sau:


-- 1/ Tạo DB + Sử dụng DB Create Database HowKteam Go Use HowKteam Go -- 2/ Tạo các table + Khoá chính Create Table THAMGIADT ( MAGV nchar(3), MADT nchar(4), STT int, PHUCAP float, KETQUA nvarchar(10), Primary Key (MAGV,MADT,STT) ) go Create Table KHOA ( MAKHOA nchar (4), TENKHOA nvarchar (50), NAMTL int, PHONG char(3), DIENTHOAI char(10), TRUONGKHOA nchar(3), NGAYNHANCHUC datetime, primary key (MAKHOA) ) go create table BOMON ( MABM nchar(4), TENBM nchar (50), PHONG char(3), DIENTHOAI char(11), TRUONGBM nchar(3), MAKHOA nchar (4), NGAYNHANCHUC date, primary key (MABM) ) go create table CONGVIEC ( MADT nchar(4), SOTT int, TENCV nvarchar(50), NGAYBD datetime, NGAYKT datetime, primary key (MADT,SOTT) ) go create table DETAI ( MADT nchar(4), TENDT nvarchar(50), CAPQL nchar(20), KINHPHI float, NGAYBD date, NGAYKT date, MACD nchar(4), GVCNDT nchar(3), primary key (MADT) ) go create table CHUDE ( MACD nchar(4), TENCD nvarchar(30), primary key (MACD) ) go create table GIAOVIEN ( MAGV nchar(3), HOTEN nvarchar(50), LUONG float, PHAI nchar(3), NGSINH date, DIACHI nchar(50), GVQLCM nchar(3), MABM nchar(4), primary key (MAGV) ) go create table NGUOITHAN ( MAGV nchar(3), TEN nchar(12), NGSINH datetime, PHAI nchar(3), primary key (MAGV,TEN) ) go create table GV_DT ( MAGV nchar(3), DIENTHOAI char (10), primary key (MAGV,DIENTHOAI) ) go -- 3/ Tạo khoá ngoại --Tạo khoá ngoại ở bảng THAMGIADT Alter table THAMGIADT add constraint FK_HG1_MADT foreign key (MADT, STT) references CONGVIEC(MADT,SOTT) go --Tạo khóa ngoại ở bảng CONGVIEC Alter table CONGVIEC add constraint FK_HG2_MADT foreign key (MADT) references DETAI(MADT) go --Tạo khóa ngoại ở bảng DETAI Alter table DETAI add constraint FK_HG3_MACD foreign key (MACD) references CHUDE(MACD) go --Tạo khóa ngoại ở bảng DETAI Alter table DETAI add constraint FK_HG4_GVCNDT foreign key (GVCNDT) references GIAOVIEN(MAGV) go --Tạo khóa ngoại ở bảng THAMGIADT Alter table THAMGIADT add constraint FK_HG5_MAGV foreign key (MAGV) references GIAOVIEN(MAGV) go --Tạo khóa ngoại ở bảng GIAOVIEN Alter table GIAOVIEN add constraint FK_HG6_GVQLCM foreign key (GVQLCM) references GIAOVIEN(MAGV) go --Tạo khóa ngoại ở bảng KHOA Alter table KHOA add constraint FK_HG7_TRUONGKHOA foreign key (TRUONGKHOA) references GIAOVIEN(MAGV) go --Tạo khóa ngoại ở bảng NGUOITHAN Alter table NGUOITHAN add constraint FK_HG8_MAGV foreign key (MAGV) references GIAOVIEN(MAGV) go --Tạo khóa ngoại ở bảng GIAOVIEN Alter table GIAOVIEN add constraint FK_HG9_MABM foreign key (MABM) references BOMON(MABM) go --Tạo khóa ngoại ở bảng BOMON Alter table BOMON add constraint FK_HG10_MAKHOA foreign key (MAKHOA) references KHOA(MAKHOA) go --Tạo khóa ngoại ở bảng BOMON Alter table BOMON add constraint FK_HG11_TRUONGBM foreign key (TRUONGBM) references GIAOVIEN(MAGV) go --Tạo khóa ngoại ở bảng GV_DT Alter table GV_DT add constraint FK_HG12_MAGV foreign key (MAGV) references GIAOVIEN(MAGV) go -- 4/ Nhập data --Nhập data cho bảng CHUDE Insert Into CHUDE(MACD,TENCD) values ('NCPT', N'Nghiên cứu phát triển') Insert Into CHUDE(MACD,TENCD) values ('QLGD', N'Quản lý giáo dục') Insert Into CHUDE(MACD,TENCD) values ('UDCN', N'Ứng dụng công nghệ') go --Nhập data cho bảng GIAOVIEN Insert Into GIAOVIEN(MAGV,HOTEN,LUONG,PHAI,NGSINH,DIACHI) values ('001',N'Nguyễn Hoài An',2000.0,N'Nam','1973-02-15',N'25/3 Lạc Long Quân, Q.10,TP HCM') Insert Into GIAOVIEN(MAGV,HOTEN,LUONG,PHAI,NGSINH,DIACHI) values ('002',N'Trần Trà Hương',2500.0,N'Nữ','1960-06-20',N'125 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP HCM') Insert Into GIAOVIEN(MAGV,HOTEN,LUONG,PHAI,NGSINH,DIACHI,GVQLCM) values ('003',N'Nguyễn Ngọc Ánh',2200.0,N'Nữ','1975-05-11',N'12/21 Võ Văn Ngân Thủ Đức, TP HCM',N'002') Insert Into GIAOVIEN(MAGV,HOTEN,LUONG,PHAI,NGSINH,DIACHI) values ('004',N'Trương Nam Sơn',2300.0,N'Nam','1959-06-20',N'215 Lý Thường Kiệt,TP Biên Hòa') Insert Into GIAOVIEN(MAGV,HOTEN,LUONG,PHAI,NGSINH,DIACHI) values ('005',N'Lý Hoàng Hà',2500.0,N'Nam','1954-10-23',N'22/5 Nguyễn Xí, Q.Bình Thạnh, TP HCM') Insert Into GIAOVIEN(MAGV,HOTEN,LUONG,PHAI,NGSINH,DIACHI,GVQLCM) values ('006',N'Trần Bạch Tuyết',1500.0,N'Nữ','1980-05-20',N'127 Hùng Vương, TP Mỹ Tho',N'004') Insert Into GIAOVIEN(MAGV,HOTEN,LUONG,PHAI,NGSINH,DIACHI) values ('007',N'Nguyễn An Trung',2100.0,N'Nam','1976-06-05',N'234 3/2, TP Biên Hòa') Insert Into GIAOVIEN(MAGV,HOTEN,LUONG,PHAI,NGSINH,DIACHI,GVQLCM) values ('008',N'Trần Trung Hiếu',1800.0,N'Nam','1977-08-06',N'22/11 Lý Thường Kiệt,TP Mỹ Tho',N'007') Insert Into GIAOVIEN(MAGV,HOTEN,LUONG,PHAI,NGSINH,DIACHI,GVQLCM) values ('009',N'Trần Hoàng nam',2000.0,N'Nam','1975-11-22',N'234 Trấn Não,An Phú, TP HCM',N'001') Insert Into GIAOVIEN(MAGV,HOTEN,LUONG,PHAI,NGSINH,DIACHI,GVQLCM) values ('010',N'Phạm Nam Thanh',1500.0,N'Nam','1980-12-12',N'221 Hùng Vương,Q.5, TP HCM',N'007') go --Nhập data cho bảng DETAI Insert Into DETAI(MADT,TENDT,CAPQL,KINHPHI,NGAYBD,NGAYKT,MACD,GVCNDT) values ('001',N'HTTT quản lý các trường ĐH',N'ĐHQG',20.0,'2007-10-20','2008-10-20',N'QLGD','002') Insert Into DETAI(MADT,TENDT,CAPQL,KINHPHI,NGAYBD,NGAYKT,MACD,GVCNDT) values ('002',N'HTTT quản lý giáo vụ cho một Khoa',N'Trường',20.0,'2000-10-12','2001-10-12',N'QLGD','002') Insert Into DETAI(MADT,TENDT,CAPQL,KINHPHI,NGAYBD,NGAYKT,MACD,GVCNDT) values ('003',N'Nghiên cứu chế tạo sợi Nanô Platin',N'ĐHQG',300.0,'2008-05-15','2010-05-15',N'NCPT','005') Insert Into DETAI(MADT,TENDT,CAPQL,KINHPHI,NGAYBD,NGAYKT,MACD,GVCNDT) values ('004',N'Tạo vật liệu sinh học bằng màng ối người',N'Nhà nước',100.0,'2007-01-01','2009-12-31',N'NCPT','004') Insert Into DETAI(MADT,TENDT,CAPQL,KINHPHI,NGAYBD,NGAYKT,MACD,GVCNDT) values ('005',N'Ứng dụng hóa học xanh',N'Trường',200.0,'2003-10-10','2004-12-10',N'UDCN','007') Insert Into DETAI(MADT,TENDT,CAPQL,KINHPHI,NGAYBD,NGAYKT,MACD,GVCNDT) values ('006',N'Nghiên cứu tế bào gốc',N'Nhà nước',4000.0,'2006-10-12','2009-10-12',N'NCPT','004') Insert Into DETAI(MADT,TENDT,CAPQL,KINHPHI,NGAYBD,NGAYKT,MACD,GVCNDT) values ('007',N'HTTT quản lý thư viện ở các trường ĐH',N'Trường',20.0,'2009-05-10','2010-05-10',N'QLGD','001') go --Nhập data cho bảng CONGVIEC Insert Into CONGVIEC(MADT,SOTT,TENCV,NGAYBD,NGAYKT) values ('001',1,N'Khởi tạo và Lập kế hoạch','2007-10-20','2008-12-20') Insert Into CONGVIEC(MADT,SOTT,TENCV,NGAYBD,NGAYKT) values ('001',2,N'Xác định yêu cầu','2008-12-21','2008-03-21') Insert Into CONGVIEC(MADT,SOTT,TENCV,NGAYBD,NGAYKT) values ('001',3,N'Phân tích hệ thống','2008-03-22','2008-05-22') Insert Into CONGVIEC(MADT,SOTT,TENCV,NGAYBD,NGAYKT) values ('001',4,N'Thiết kế hệ thống','2008-05-23','2008-06-23') Insert Into CONGVIEC(MADT,SOTT,TENCV,NGAYBD,NGAYKT) values ('001',5,N'Cài đặt thử nghiệm','2008-06-24','2008-10-20') Insert Into CONGVIEC(MADT,SOTT,TENCV,NGAYBD,NGAYKT) values ('002',1,N'Khởi tạo và lập kế hoạch','2009-05-10','2009-07-10') Insert Into CONGVIEC(MADT,SOTT,TENCV,NGAYBD,NGAYKT) values ('002',2,N'Xác định yêu cầu','2009-07-11','2009-10-11') Insert Into CONGVIEC(MADT,SOTT,TENCV,NGAYBD,NGAYKT) values ('002',3,N'Phân tích hệ thống','2009-10-12','2009-12-20') Insert Into CONGVIEC(MADT,SOTT,TENCV,NGAYBD,NGAYKT) values ('002',4,N'Thiết kế hệ thống','2009-12-21','2010-03-22') Insert Into CONGVIEC(MADT,SOTT,TENCV,NGAYBD,NGAYKT) values ('002',5,N'Cài đặt thử nghiệm','2010-03-23','2010-05-10') Insert Into CONGVIEC(MADT,SOTT,TENCV,NGAYBD,NGAYKT) values ('006',1,N'Lấy mẫu','2006-10-20','2007-02-20') Insert Into CONGVIEC(MADT,SOTT,TENCV,NGAYBD,NGAYKT) values ('006',2,N'Nuôi cấy','2007-02-21','2008-09-21') go --Nhập data cho bảng THAMGIADT Insert Into THAMGIADT(MAGV,MADT,STT,PHUCAP) values ('001','002',1,0.0) Insert Into THAMGIADT(MAGV,MADT,STT,PHUCAP) values ('001','002',2,2.0) Insert Into THAMGIADT(MAGV,MADT,STT,PHUCAP,KETQUA) values ('002','001',4,2.0,N'Đạt') Insert Into THAMGIADT(MAGV,MADT,STT,PHUCAP,KETQUA) values ('003','001',1,1.0,N'Đạt') Insert Into THAMGIADT(MAGV,MADT,STT,PHUCAP,KETQUA) values ('003','001',2,0.0,N'Đạt') Insert Into THAMGIADT(MAGV,MADT,STT,PHUCAP,KETQUA) values ('003','001',4,1.0,N'Đạt') Insert Into THAMGIADT(MAGV,MADT,STT,PHUCAP) values ('003','002',2,0.0) Insert Into THAMGIADT(MAGV,MADT,STT,PHUCAP,KETQUA) values ('004','006',1,0.0,N'Đạt') Insert Into THAMGIADT(MAGV,MADT,STT,PHUCAP,KETQUA) values ('004','006',2,1.0,N'Đạt') Insert Into THAMGIADT(MAGV,MADT,STT,PHUCAP,KETQUA) values ('006','006',2,1.5,N'Đạt') Insert Into THAMGIADT(MAGV,MADT,STT,PHUCAP) values ('009','002',3,0.5) Insert Into THAMGIADT(MAGV,MADT,STT,PHUCAP) values ('009','002',4,1.5) go --Nhập data cho bảng KHOA Insert Into KHOA(MAKHOA,TENKHOA,NAMTL,PHONG,DIENTHOAI,TRUONGKHOA,NGAYNHANCHUC) values (N'CNTT',N'Công nghệ thông tin',1995,'B11','0838123456','002','2005-02-20') Insert Into KHOA(MAKHOA,TENKHOA,NAMTL,PHONG,DIENTHOAI,TRUONGKHOA,NGAYNHANCHUC) values (N'HH',N'Hóa học',1980,'B41','0838456456','007','2001-10-15') Insert Into KHOA(MAKHOA,TENKHOA,NAMTL,PHONG,DIENTHOAI,TRUONGKHOA,NGAYNHANCHUC) values (N'SH',N'Sinh học',1980,'B31','0838454545','004','2000-10-11') Insert Into KHOA(MAKHOA,TENKHOA,NAMTL,PHONG,DIENTHOAI,TRUONGKHOA,NGAYNHANCHUC) values (N'VL',N'Vật lý',1976,'B21','0838223223','005','2003-09-18') go --Nhập data cho bảng NGUOITHAN Insert Into NGUOITHAN(MAGV,TEN,NGSINH,PHAI) values ('001',N'Hùng','1990-01-14',N'Nam') Insert Into NGUOITHAN(MAGV,TEN,NGSINH,PHAI) values ('001',N'Thủy','1994-12-08',N'Nữ') Insert Into NGUOITHAN(MAGV,TEN,NGSINH,PHAI) values ('003',N'Hà','1998-09-03',N'Nữ') Insert Into NGUOITHAN(MAGV,TEN,NGSINH,PHAI) values ('003',N'Thu','1998-09-03',N'Nữ') Insert Into NGUOITHAN(MAGV,TEN,NGSINH,PHAI) values ('007',N'Mai','2003-03-26',N'Nữ') Insert Into NGUOITHAN(MAGV,TEN,NGSINH,PHAI) values ('007',N'Vy','2000-02-14',N'Nữ') Insert Into NGUOITHAN(MAGV,TEN,NGSINH,PHAI) values ('008',N'Nam','1991-05-06',N'Nam') Insert Into NGUOITHAN(MAGV,TEN,NGSINH,PHAI) values ('009',N'An','1996-08-19',N'Nam') Insert Into NGUOITHAN(MAGV,TEN,NGSINH,PHAI) values ('010',N'Nguyệt','2006-01-14',N'Nữ') go --Nhập data cho bảng GV_DT Insert Into GV_DT(MAGV,DIENTHOAI) values ('001','0838912112') Insert Into GV_DT(MAGV,DIENTHOAI) values ('001','0903123123') Insert Into GV_DT(MAGV,DIENTHOAI) values ('002','0913454545') Insert Into GV_DT(MAGV,DIENTHOAI) values ('003','0838121212') Insert Into GV_DT(MAGV,DIENTHOAI) values ('003','0903656565') Insert Into GV_DT(MAGV,DIENTHOAI) values ('003','0937125125') Insert Into GV_DT(MAGV,DIENTHOAI) values ('006','0937888888') Insert Into GV_DT(MAGV,DIENTHOAI) values ('008','0653717171') Insert Into GV_DT(MAGV,DIENTHOAI) values ('008','0913232323') go --Nhập data cho bảng BOMON Insert Into BOMON(MABM,TENBM,PHONG,DIENTHOAI,MAKHOA) values (N'CNTT',N'Công nghệ tri thức','B15','0838126126',N'CNTT') Insert Into BOMON(MABM,TENBM,PHONG,DIENTHOAI,MAKHOA) values (N'HHC',N'Hóa hữu cơ','B44','0838222222',N'HH') Insert Into BOMON(MABM,TENBM,PHONG,DIENTHOAI,MAKHOA) values (N'HL',N'Hóa Lý','B42','0838878787',N'HH') Insert Into BOMON(MABM,TENBM,PHONG,DIENTHOAI,TRUONGBM,MAKHOA,NGAYNHANCHUC) values (N'HPT',N'Hóa phân tích','B43','0838777777','007',N'HH','2007-10-15') Insert Into BOMON(MABM,TENBM,PHONG,DIENTHOAI,TRUONGBM,MAKHOA,NGAYNHANCHUC) values (N'HTTT',N'Hệ thống thông tin','B13','0838125125','002',N'CNTT','2004-09-20') Insert Into BOMON(MABM,TENBM,PHONG,DIENTHOAI,TRUONGBM,MAKHOA,NGAYNHANCHUC) values (N'MMT',N'Mạng máy tính','B16','0838676767','001',N'CNTT','2005-05-15') Insert Into BOMON(MABM,TENBM,PHONG,DIENTHOAI,MAKHOA) values (N'SH',N'Sinh hóa','B33','0838898989',N'SH') Insert Into BOMON(MABM,TENBM,PHONG,DIENTHOAI,MAKHOA) values (N'VLĐT',N'Vật lý điện tử','B23','0838234234',N'VL') Insert Into BOMON(MABM,TENBM,PHONG,DIENTHOAI,TRUONGBM,MAKHOA,NGAYNHANCHUC) values (N'VLUD',N'Vật lý ứng dụng','B24','0838454545','005',N'VL','2006-02-18') Insert Into BOMON(MABM,TENBM,PHONG,DIENTHOAI,TRUONGBM,MAKHOA,NGAYNHANCHUC) values (N'VS',N'Vi Sinh','B32','0838909090','004',N'SH','2007-01-01') go --Cập nhật thêm dữ liệu cho bảng GIAOVIEN update GIAOVIEN set MABM = 'MMT' where (MAGV = '001') update GIAOVIEN set MABM = 'HTTT' where (MAGV = '002') update GIAOVIEN set MABM = 'HTTT' where (MAGV = '003') update GIAOVIEN set MABM = 'VS' where (MAGV = '004') update GIAOVIEN set MABM = N'VLĐT' where (MAGV = '005') update GIAOVIEN set MABM = 'VS' where (MAGV = '006') update GIAOVIEN set MABM = 'HPT' where (MAGV = '007') update GIAOVIEN set MABM = 'HPT' where (MAGV = '008') update GIAOVIEN set MABM = 'MMT' where (MAGV = '009') update GIAOVIEN set MABM = 'HPT' where (MAGV = '010') GO

Nội dung chính

Để theo dõi tốt nhất bài này, bạn nên có kiến thức về:

 • Khởi tạo và thao tác với DATABASE, TABLE trong SQL.
 • KIỂU DỮ LIỆU trong SQL.
 • Insert, Delete, Update Table trong SQL.
 • KHÓA CHÍNH, KHÓA NGOẠI trong SQL.
 • TRUY VẤN CÓ ĐIỀU KIỆN trong SQL.

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số vấn đề sau:

 • Database mẫu
 • Giải bài tập TRUY VẤN CÓ ĐIỀU KIỆN.
 • Tìm kiếm gần đúng
 • Một số ví dụ
JDBC-02: Tạo database trên SQL Server.
JDBC-02: Tạo database trên SQL Server.

Trong thời đại công nghệ 4.0 như hiện nay, đối với các doanh nghiệp hay cá nhân thì database được coi như tài nguyên quý hiếm. Bởi vậy, các doanh nghiệp, cá nhân luôn quan tâm trực tiếp đến bảo mật và trích xuất database. Để tránh bất tiện khi muốn lấy database, hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây của Nhân Hoà, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách lấy database của website nhanh chóng và đơn giản nhất.

Cách lấy Database của website trên Hosting cPanel

Cách lấy Database của website trên Hosting cPanel từ phpmyadmin

Cách lấy Database của web trên Hosting cPanel từ phpmyadmin theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập cPanel

Bước 2: Vào phpMyadmin

Bước 3: Chọn Database

Bước 4: Nhấn chọn Export để tải về

Bước 5: phpMyadmin chuyển đến trang để bạn có thể chọn định dạng Export

Bước 6: Để mặc định

Bước 7: Chọn “Thực hiện” để tải về Database

Cách lấy Database của website trên Hosting cPanel từ tính năng Backup

Cách lấy cơ sở dữ liệu của website từ tính năng Backup của cPanel, bạn thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Truy cập cPanel

Bước 2: Chọn Backup

Bước 3: Toàn bộ Database có trên Hosting có đầy đủ và chi tiết tại phần Download a MySQL Database Backup

Bước 4: Click vào Database muốn tải về máy tính

Trên đây, BKNS đã hướng dẫn bạn cách lấy Database của website trên Hosting cPanel từ phpmyadmin và từ tính năng Backup của cPanel. Hy vọng, những thông tin mà BKNS cung cấp thực sự hữu ích với bạn. Chúc bạn thực hiện thành công! Đừng bỏ lỡ những bài viết khác liên quan đến dịch vụ thiết kế, quảng cáo và lưu trữ website bằng cách truy cập BKNS thường xuyên nhé.

>> Tìm hiểu thêm:

Mọi người cho em hỏi … e muốn select từ bảng trong database mà trong bảng có dữ liệu từ hôm nay đến sáng tháng… em muốn lấy dữ liệu tự động từ bảng lên web mỗi ngày… ví dụ như hôm nay thì lấy dữ liệu của hôm nay, ngày mai lấy dữ liệu ngày mai…Ai chỉ em cách đuợc ko

Lấy dữ liệu tự động từ database lên web mỗi ngày

Mọi người cho em hỏi … e muốn select từ bảng trong database mà trong bảng có dữ liệu từ hôm nay đến sáng tháng… em muốn lấy dữ liệu tự động từ bảng lên web mỗi ngày… ví dụ như hôm nay thì lấy dữ liệu của hôm nay, ngày mai lấy dữ liệu ngày mai…

Keyword cho bạn trong trường hợp này chắc là cronjob.

Nghĩa là cứ đến thời điểm ngày mới là website tự động select và hiển thị dữ liệu ngày hôm đó phải không bạn.

Có lẽ ý bạn muốn là sysdateĐiều kiện ngày của data = sysdate

đúng ý em rồi đấy ạ!!

là như thế nào vậy a!!

Mình nghĩ là mỗi lần người dùng tạo request đến website của bạn thì nó sẽ tạo truy vấn với điều kiện là Date của ngày hôm đó bằng ngôn ngữ lập trình (hoặc dùng luôn hàm sysdate trong sql để lấy thời gian hiện tại) rồi vào CSDL lấy dữ liệu ra và hiển thị lên thôi. Vì web của bạn là web động chứ có phải web tĩnh đâu mà nhỉ.

Tất nhiên là table chứa các bài viết muốn hiện lên của ngày hôm đó thì phải có một trường để làm điều kiện của select, nếu không thì không cách nào thực hiện được việc mong đợi cả.

Cho nên, khi các bài viết/ dữ liệu ta muốn hiển thị lên được đưa vào web thì ta sẽ phải thiết lập cho nó một trường có ngày tháng sẽ hiện trong tương lai. Việc còn lại là cứ query thấy đúng ngày tháng thì sẽ hiện lên thôi.

Còn nếu không có trường chứa ngày tháng thì ít ra cũng phải có quy luật/ điều kiện, ví dụ như hiện có 10 ngàn bài viết/ mẩu dữ liệu cần hiện lên theo ngày, mỗi ngày hiện 100 bài, thì ta cứ ngày đầu tiên ta lấy 100 bài, và save lại vào một file con số đó, đến ngày hôm sau lại đọc file đó lên, lấy 100 bài tiếp theo.

Cách hiểu đơn giản nhất là ra nhà ga/ bến cảng xem bảng “lịch tàu chạy” hoặc chạy tới phường xem “lịch công tác” là hình dung nếu chưa bao giờ thấy một cái kiểu ngày nào làm việc ngày đó như đang hỏi.

Hãy cho table dữ liệu lên đây để mọi người góp ý. Khi câu query chạy ổn rồi thì đơn giản là viết một script và đưa vào cron cho nó chạy.

Tại sao phải cron làm gì ạ, em tưởng là mỗi lần có request đến web thì mình vào CSDL select các trường thỏa mãn của ngày hôm đó ra và hiển thị lên thôi chứ ạ.

Dự báo thời tiết à bạn. wt_province_date là chứa cái gì ở đó? Có phải là ngày được lập trước để đến ngày đó hiển thị lên không? Nếu vậy, câu lệnh SQL gần như sau:


SELECT province_name, wt_province_temperature, FROM tên_table WHERE wt_province_date = CURRENT_TIMESTAMP

Hãy thử chạy câu query có CURRENT_TIMESTAMP để xem nó dài/ ngắn/ có tương thích với cột wt_province_date để điều chỉnh cho đúng hoặc sử dụng hàm để cắt/ nối để có thể so sánh nhằm so khớp wt_province_date với CURRENT_TIMESTAMP hoặc dùng hàm GETDATE(). Vì không biết CSDL đang đề cập là MySQL hay SQL Server hay gì đó & table cũng không có dòng dữ liệu nào nên không thể minh họa bằng 1 câu truy vấn chính xác.

Trường hợp của bác là lý do tại sao các Web framework khi tạo model luôn có sẵn 3 field: createAt, updateAt kiểu timestamp, và id cho primary key.

CURRENT_TIMESTAMP có cả ngày giờ đúng ko chị ơi… làm thế nào để cắt lấy ngày thôi ạ

Hướng dẫn phân tích cơ sở dữ liệu cho Website Blog

Đăng lúc: 08:42 AM – 17/11/2022 bởi Charles Chung – 1180

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu cho một website blog đơn giản dựa vào các yêu cầu của khách hàng, bài viết có video phân tích và tạo cơ sở dữ liệu trên SQL Server.

Đề bài: Xây dựng website blog chia sẻ kiến thức tổng hợp (blog88.com)

1. Yêu cầu của khách hàng

 • Trang chủ blog:

  • Header (full width) hiển thị logo blog, ô tìm kiếm
  • Banner (full width) hiển thị slide show các ảnh ứng với các bài viết do quản trị chỉ định, khi kích vào ảnh sẽ link tới 1 bài viết đó.
  • Phần nội dung bên dưới chia làm 2 cột theo tỷ lệ 3:9

   • Cột 1 hiển thị chủ đề bài viết theo cấu trúc menu đa cấp.
   • Cột 2 hiển thị danh mục bài viết sắp xếp theo ngày tháng giảm dần có phân trang, 10 bài trên 1 trang.
   • Nếu chủ đề được chọn thì hiển thị bài viết theo chủ đề chọn, bài viết được hiển thị gắn gọn gồm tiêu đề, ngày giờ đăng, ai đăng, hình ảnh, hiển thị có phân trang theo cấu trúc 5×3 (5 hàng, mỗi hàng 3 bài).
   • Nếu bài viết được chọn thì hiển thị nội dung chi tiết bài viết gồm có các thông tin cụ thể như tiêu đề, ngày giờ tạo, ai là người tạo, nội dung mô tả ngắn gọn, nội dung đầy đủ, hình ảnh, thẻ tìm kiếm, ở cuối bài viết sẽ hiển thị các thẻ tìm kiếm (kích vào thẻ tìm kiếm sẽ hiển thị các bài viết có chứa thẻ đó, trình bày giống phần hiển thị theo chủ đề), bên dưới người xem có thể comment bài viết bằng facebook, chia sẻ bài viết lên facebook, cuối cùng sẽ là mục các bài viết liên quan (hiển thị 5 bài đăng trước bài hiện tại)
   • Áp dụng các kỹ thuật SEO cơ bản cho các bài viết.
  • Phần footer:

   • Hiển thị các thông tin liên hệ, link liên kết mạng xã hội,….
 • Trang quản trị gồm:

  • Đăng nhập(chỉ có quản trị và biên tập viên mới đăng nhập vào module này)
  • Quản lý thông tin tài khoản, chia làm 2 quyền

   • Quản trị có quyền cao nhất với mọi tài nguyên trên web, duyệt bài viết trước khi đăng.
   • Biên tập viên có quyền tạo bài viết, xem, sửa, xóa bài của mình và quản lý các tài nguyên mình tạo ra.
   • Tài khoản gồm các thông tin cơ bản (Tên đăng nhập, mật khẩu, họ và tên, email, picture, ngày sinh, loại tài khoản, tình trạng)
  • Quản lý bài viết

   • Hiển thị bài viết theo danh mục đa cấp
   • Thêm, xóa, sửa danh mục và bài viết (phải có phần editor để thuận tiện cho soạn thảo)
   • Tìm kiếm, phân trang.
  • Quản lý tài nguyên website

   • Thư mục ảnh, tệp tin, cho bài viết (upload, xem, xóa, lấy link ảnh)
   • Quản lý phần nội dung trên trang (header, slide show ảnh, footer,…)

2. Nền tảng và công cụ phát triển

 • Database sử dụng SQL Server 2016
 • Nền tảng (đa nền tảng)
 • Công cụ phát triển sử dung ASP.NET Core 3.1, Entity Framework Core

3. Sơ đồ quan hệ thực thể

4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Bảng Accounts (tài khoản)

STT Tên trường Kiểu dữ liệu Ràng buộc Mô tả
AccountId varchar(36) Primary key Mã tài khoản
Username varchar(64) unique Tên đăng nhập
Password varchar(64) not null Mật khẩu
FullName nvarchar(64) not null Họ và tên
Birthday date null Ngày sinh
varchar(64) unique null Hòm thư
Picture nvarchar(512) null Ảnh đại diện
AccountType int not null Loại tài khoản
AccountStatus int not null Trạng thái

Bảng Posts (Bài viết)

STT Tên trường Kiểu dữ liệu Ràng buộc Mô tả
PosttId int Primary key, auto increment Mã bài viết
Title nvarchar(256) not null Tiêu đề
BriefContent nvarchar(1024) not null Mô tả ngắn
Content ntext null Nội dung
Picture nvarchar(512) null Ảnh đại diện
OrderNo int null Thứ tự
TagSearch nvarchar(256) null Thẻ tìm kiếm
PostStatus int not null Trạng thái
PostType int not null Loại bài viết
10 AccountId varchar(36) Foreign key, not null Mã tài khoản tạo
11 AccountModify varchar(36) null Mã tài khoản sửa
12 CreateDate datetime not null Ngày tạo
13 LastModify datetime null Ngày sửa
14 KeywordSEO nvarchar(512) null Từ khóa seo
15 DescriptionSEO nvarchar(1024) null Mô tả seo
16 ParentId int Foreign key, null Mã bài viết cha

Bảng Resources (tài nguyên)

STT Tên trường Kiểu dữ liệu Ràng buộc Mô tả
ResourceId int Primary key, auto increment Mã tài nguyên
ResourceUrl nvarchar(512) not null Url của tài nguyên
ResourceType int not null Loại tài nguyên
AccountId varchar(36) Foreignt key, not null Mã tài khoản tạo

Bảng Components (thành phần trên trang)

STT Tên trường Kiểu dữ liệu Ràng buộc Mô tả
ComponentId int Primary key, auto increment Mã thành phần
Content ntext not null Nội dung
ComponentType int not null Loại thành phần
ComponentStatus int not null Trạng thái

Bảng ImageSlides (hình ảnh trình chiếu)

STT Tên trường Kiểu dữ liệu Ràng buộc Mô tả
ImageId int Primary key, auto increment Mã hình ảnh
ImageUrl nvarchar(512) not null Đường dẫn ảnh
Link nvarchar(512) null Liên kết
Description nvarchar(256) null Mô tả
ImageStatus int not null Trạng thái

5. Sơ đồ quan hệ giữa các bảng

6. Video hướng dẫn phân tích và code database

Link tải tệp blog88.sql (Google Drive)

Team W3FAIR do thầy Charles Chung dẫn dắt nhận:

 • Phân tích nghiệp vụ ứng dụng (BA)
 • Thiết kế cơ sở dữ liệu (Design Database)
 • Thiết kế website theo chuẩn SEO (Design Web)
 • Phát triển ứng dụng Web/Web App/Mobile App trên các nền tảng công nghệ
 • Liên hệ ngay

thay lời cảm ơn!

Các bài cũ hơn
 • Tìm hiểu Prototype Design Pattern với ví dụ sử dụng ngôn ngữ C# (08:50 AM – 14/11/2022)
 • 10 lý do các doanh nghiệp nên chọn ASP.NET Core để phát triển ứng dụng Web (03:50 PM – 10/11/2022)
 • Tìm hiểu Builder Design Pattern với ví dụ sử dụng ngôn ngữ C# (11:44 AM – 09/11/2022)
 • Truy xuất dữ liệu trong ASP.NET Core 2.1 sử dụng Entity Framework Core(Code First) (05:12 PM – 08/11/2022)
 • Tìm hiểu Abstract Factory Design Pattern với ví dụ sử dụng ngôn ngữ C# (08:50 AM – 08/11/2022)

Export database ra dạng file script .sql

Hầu hết các nhà phát triển cảm thấy không thoải mái với các tệp .bak được tạo bởi chức năng Backup của SQL Server, nhất là với các cơ sở dữ liệu không quá lớn.Với tập tin .bak còn gặp vấn đề không tương thích giữa các phiên bản SQL Server khác nhau khi chúng ta muốn khôi phục. Vì lý do này, đôi khi bạn có thể cần xuất cơ sở dữ liệu ở định dạng tập lệnh (.sql). Tuy nhiên, Không phải ai cũng biết cách xuất ra file sql với SQL Server Management Studio.

Trong bài này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách Export cấu trúc và dữ liệu được lưu trữ trong Database của SQL Server thành file .sql một cách đơn giản nhất.

Tạo tệp .sql từ cơ sở dữ liệu

SQL Server Management Studio cung cấp chức năng sinh ra các script sql từ cơ sở dữ liệu để tạo databse, các bảng, các stored procedure, các function, các view và các câu lệnh chèn (insert) dữ liệu. Đối với lượng dữ liệu nhỏ hơn, phương pháp này khá hiệu quả để xuất ra cấu trúc bảng và/hoặc dữ liệu để cung cấp cho việc khôi phục Database.

Bước 1

Mở SSMS và truy cập công cụ cơ sở dữ liệu với chế độ xác thực Windows mặc định (hoặc với tài khoản kết nối mà bạn muốn truy cập):

Bước 2

Kết nối tới server thành công và chọn Database trong cửa sổ Object Explorer, trong ví dụ này là cơ sở dữ liệu my_database:

Bước 3

Kích chuột phải vào database này và chọn Tasks và rồi chọn Generate Scripts:

Bước 4

Hộp thoại Generate and Publish Scripts hiển thị ra, hãy xác định các bảng cơ sở dữ liệu mà bạn muốn Export, mặc định bạn có thể phát sinh script cho toàn bộ database và các object:

Bước 5

Sau khi xác nhận các bảng mà bạn muốn Export, hãy tiến hành xác định xem bạn muốn một tệp cho mỗi bảng hay tất cả trong một tệp duy nhất. Bạn có thể kích vào nút Advanced để lựa chọn các tùy chọn nâng cao như xác định các kiểu dữ liệu cho script, tức là bạn muốn bao gồm cả dữ liệu hay chỉ cấu trúc của cơ sở dữ liệu:

Bước 6

Cuối cùng, Export sẽ bắt đầu và bạn sẽ nhìn thấy thông báo thành công khi hoàn thành xong:

Và sau khi hoàn thành, bạn có thể mở file

script.sql

, bạn sẽ nhìn thấy các câu lệnh SQL dạng như sau:


USE [master] GO /****** Object: Database [my_database] Script Date: 12-Mar-19 7:07:12 PM ******/ CREATE DATABASE [my_database] CONTAINMENT = NONE ON PRIMARY ( NAME = N'SICitas', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\my_database.mdf' , SIZE = 24512KB , MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 10%) LOG ON ( NAME = N'SICitas_log', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\my_database_1.LDF' , SIZE = 32448KB , MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 10%) GO ALTER DATABASE [my_database] SET COMPATIBILITY_LEVEL = 100 GO IF (1 = FULLTEXTSERVICEPROPERTY('IsFullTextInstalled')) begin EXEC [my_database].[dbo].[sp_fulltext_database] @action = 'disable' end GO ALTER DATABASE [my_database] SET ANSI_NULL_DEFAULT OFF GO ALTER DATABASE [my_database] SET ANSI_NULLS OFF GO ALTER DATABASE [my_database] SET ANSI_PADDING OFF GO ALTER DATABASE [my_database] SET ANSI_WARNINGS OFF GO ALTER DATABASE [my_database] SET ARITHABORT OFF GO ALTER DATABASE [my_database] SET AUTO_CLOSE ON GO ... ...

Lần đầu tiên Crawl dữ liệu của tôi như thế nào?

Bài đăng này đã không được cập nhật trong 2 năm

Dữ liệu là một phần vô cùng quan trọng trong bất kì ứng dụng hay trang web nào. Đặc biệt với một ứng dụng hay trang web mới, việc có một khối dữ liệu kha khá khi mà số lượng người dùng chưa lớn là vô cùng nan giản. Ngoài kia có rất nhiều trang web đã chạy trước đó có dữ liệu mà chúng ta có thể custom nó để biến nó thành dữ liệu cho mình. Vậy làm sao có thể lấy được những dữ liệu này? Có ai nghĩ rằng chúng ta sẽ bật trang web của họ lên rồi coppy dữ liệu về không nhỉ? Crawl bằng cơm có vẻ khó khăn khi chúng ta không có nhiều thời gian, kiên nhẫn để coppy đống dữ liệu đó về. Câu trả lời đó là: Chúng ta sẽ viết một đoạn code nho nhỏ, request lên trang web có sẵn để lẩy lại những dữ liệu cần thiết về.

Tại sao chúng ta có thể crawl dữ liệu được từ các trang web khác?

Như chúng ta, những developer web vẫn luôn biết, tất cả page trong một web luôn có cấu trúc nhất định, cái khác nhau chỉ có thể là dữ liệu của chúng khác nhau.
Mình có một page như sau:

Khi inspec lên các bạn sẽ nhìn thấy các element sau:

Trên cùng 1 trang web như vậy, mình có page 2:

Và khi inspec lên thì chúng ta có thể thấy:

Các bạn có thể thấy hai element trên hai trang này giống hệt nhau (ngoại trừ phần dữ liệu). Vì thế, chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào các element này để chúng ta có thể lấy dữ liệu trong đó!

Làm như thế nào để crawl được?

Để có thể crawl được dữ liệu, chúng ta cần quan tâm đến yếu tố đầu tiên, đó là: Trang web bạn muốn crawl có bị chặn request hay không?

Nếu như bạn nhìn thấy trong Header của Response trả về có dạng như sau:

Các bạn có thể thấy

X-XSS-Protection:1; mode=block

Nghĩa là trang web này đang được protect, vì vậy khi các bạn request sẽ không thể lấy được dữ liệu mình cần. Vì vậy, hãy tránh những trang web được bảo vệ như vậy ra nhé!

Điều thứ hai cần lưu ý khi chúng ta crawl dữ liệu đó là: Trang web bạn muốn crawl có cấu trúc có ổn định hay không? Tại sao chúng ta cần quan tâm đến cấu trúc của trang web? Một trang web nếu có cấu trúc ổn định thì chúng ta sẽ dễ dàng lấy data hơn là một trang web cấu trúc mỗi trang một định dạng khác nhau bởi vì khi chúng ta crawl sẽ dựa chủ yếu dựa trên các element để lấy được data.

Sau khi crawl xong, nên làm như thế nào?

Sau khi crawl xong, để chúng ta có thể sử dụng một cách tổt nhất thì chúng ta nên đẩy những dữ liệu của chúng ta vào các object hoặc sang json. Mỗi khi lấy dữ liệu, chúng ta nên thêm từng dữ liệu vào từng object để chúng ta tránh trường hợp khi chúng ta crawl được dữ liệu nhiều rồi nhưng lại có lỗi xảy ra khiến code của chúng ta bị crash khiến mọi dữ liệu đã craw được bị mất hết.

Dữ liệu được lưu dưới dạng json khiến chúng ta sẽ dễ dàng đẩy vào database một cách dễ dàng.

Example

Chúng ta sẽ cùng thử với một trang sau: http://www.manythings.org/voa/scripts/ Lần này, mình sử dụng Java để crawl dữ liệu với cách thủ công nhất chỉ có thể áp dụng được cho một trang suy nhất bằng cách sử dụng duyệt từng element, trong bài viết tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tốt hơn là: X-Path

Để chuẩn bị cho crawl dữ liệu, chúng ta cần một package để connect tạo request lên trang. Ở đây, mình sử dụng JSOUP


Document doc = Jsoup.connect(url).data("query", "Java").userAgent("Chrome").cookie("auth", "token").timeout(5000).post();

Ý tưởng

Ý tưởng của cách này đó là: Chúng ta duyệt các element để lấy được các link, từ các link chúng ta sẽ lấy được thông tin của trong từng bài cụ thể. Thực hiện Bước 1: Gửi http request lên trang để lấy về trang dạng document Bước 2: Từ trang đã lấy được về, trích xuất ra những link có đưuọc để vào detail của thông tin cần lấy Bước 3: Lấy data dựa trên DOM vừa tìm được

Kiểm tra element của trang:

Chúng ta có thể thấy được dữ liệu chúng ta cần nằm trong thẻ chứa trong thẻ có

class="list"

, vì thế chúng ta có thể bắt đầu lấy dữ liệu từ thẻ đó. Tuy nhiên các bạn có thể nhìn thấy 2 thẻ có

class="list"

Vì dữ liệu chúng ta cần nằm trong thứ 2 nên chúng ta cần lấy

get

ra element thứ 2.

Elements elements = doc.getElementsByClass("list").get(1).children();

Sau lệnh này chúng ta sẽ lấy được các element trong .
Thực hiện tương tự, chúng ta nhảy vào từng element chúng ta sẽ lấy được các link thông qua thẻ và attribute

href

để có thể lấy được hết tất cả các data trong tất cả các link vừa nhận được.


for (Element e : elements) { Elements list_a = e.getElementsByTag("a"); for (Element a : list_a) { String href_a = a.attr("href"); //Check tương tự dựa theo link để nhảy vào từng link này chúng ta sẽ xem xét tiếp element để xem chúng ta đã nhận được data mong muốn hay chưa . . . . } }

Như mình có nói, chúng ta nên lưu dữ liệu nhận được vào Object và đẩy object ra JSON. Trong trường hợp này chúng ta có thể sử dụng package GSON để đổi dữ liệu dạng Object sang dạng JSON bằng một câu lệnh đơn giản:

new Gson().toJson(models)

Trang này của chúng ta có cấu trúc không giống nhau lắm nên ý tưởng của chúng ta nên đổi lại ý tưởng ban đầu: Lấy hết tất cả các link cho đến khi không còn link nào nữa và lấy dữ liệu về.
Cách này vô cùng THỦ CÔNG, và chỉ hơn cách crawl bằng cơm một chút. Mình sẽ hướng dẫn các bạn trong bài viết tiếp theo, hãy chờ nhé!!!

All rights reserved

Tìm kiếm gần đúng trong SQL Server

Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Khóa học

Với hệ thống nhỏ, chúng ta hoàn toàn có thể lưu trữ dữ liệu bằng file để khi tắt ứng dụng dữ liệu chúng ta vẫn còn được lưu giữ. Nhưng với hệ thống lớn, truy vấn tìm kiếm, thao tác với dữ liệu trên file không còn dễ dàng và hiệu quả nữa. Và SQL ra đời để giải quyết vấn đề đó.

Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về SQL và SQL Server thông qua serial HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SQL SERVER nhé!

Đánh giá

Bình luận

Em thấy với câu hỏi này thì code như em cho đủ thông tin hơn ạ

Xuất ra thông tin giáo viên và đề tài người đó tham gia khi mà kết quả là đạtSELECT GV.MAGV, GV.HOTEN, DT.TENDT, KQ.KETQUA FROM GIAOVIEN as GV, DETAI as DT, THAMGIADT as KQWHERE GV.MAGV = KQ.MAGV and KQ.MADT = DT.MADT and KQ.KETQUA = N’Đạt’

Tìm kiếm dữ liệu bắt đầu bằng ký tự K, và có ít nhất có chiều dài là 3 ký tự:

…WHERE
LIKE ‘K__%’ có đúng không,

tôi thấy như vầy …WHERE
LIKE ‘K_%_%’ có vẻ dư 1 dấu %

Tìm kiếm dữ liệu bắt đầu bằng ký tự K, và có ít nhất có chiều dài là 3 ký tự:

…WHERE
LIKE ‘K__%’ có đúng không,

tôi thấy như vầy …WHERE
LIKE ‘K_%_%’ có vẻ dư 1 dấu %

Cho em hỏi lúc select from [bảng1], [bảng 2] nó có khác lúc select from [bảng 1] join [bảng 2] không ạ

Kiến thức SEO cơ bản dành cho Developers
Kiến thức SEO cơ bản dành cho Developers

Tìm kiếm gần đúng

Cấu trúc:

SELECT [tính chất]

FROM

WHERE
LIKE

Trong đó:

[tính chất] có thể là một trong các từ khóa * (Lấy tất cả dữ liệu), DISTINCT (lấy dữ liệu không trùng lặp) , TOP

(lấy dữ liệu thứ n đầu tiên)


tên các bảng cột cần hiển thị ở kết quả truy vấn

 • Các column được ngăn cách với nhau bằng dấu phẩy (,)
 • Có thể gán tên cho các column với cú pháp:

  AS ‘Tên thay thế’.


tên các bảng, nguồn để lấy dữ liệu khi truy vấn

 • Các table được ngăn cách bằng dấu phẩy (,)
 • Alias là bí danh (hay còn gọi là tên gọi tắt) của table dùng cho các table có tên quá dài, hoặc một table được dùng nhiều lần trong câu truy vấn. Có thể đặt Alias theo cú pháp:

  AS


đặt sau từ khóa LIKE dùng để đại diện gần chính xác cho một dữ liệu mẫu, thông qua hai ký tự % và _

% Biểu thị một hoặc nhiều ký tự, hoặc thể hiện ký tự bằng 0.

_ Biểu thị một ký tự đơn

Một số dạng tìm kiếm gần đúng

Dạng tìm kiếm

Mệnh đề WHERE

Tìm kiếm dữ liệu bắt đầu bằng ký tự K

…WHERE
LIKE ‘K%’

Tìm kiếm dữ liệu kết thúc bằng ký tự K

…WHERE
LIKE ‘%K’

Tìm kiếm dữ liệu có chứa ký tự Kt ở vị trí bất kỳ

…WHERE
LIKE ‘%Kt%’

Tìm kiếm dữ liêu có ký tự K ở vị trí thứ hai

…WHERE
LIKE ‘_K%’

Tìm kiếm dữ liệu bắt đầu bằng ký tự K, và có ít nhất có chiều dài là 3 ký tự

…WHERE
LIKE ‘K_%_%’

Tìm kiếm dữ liệu bắt đầu bằng ký tự K, kết thúc bằng ký tự m

…WHERE
LIKE ‘K%m’

Cách lấy database của Website trên hosting cPanel

Khác với mã nguồn website thì việc sao lưu lại mã nguồn đơn giản hơn rất nhiều, khi chúng ta chỉ cần nén mã nguồn với công cụ quản lý tệp tin là xong.

Trong bài hướng dẫn này mình sẽ hướng dẫn cách lấy database của Website trên hosting cPanel với 3 cách khác nhau. Và mức độ phức tạp sẽ tăng dần.

Cách 1: Tải xuống database từ tính năng Backup

Đây là cách đơn giản nhất chúng ta có thể lấy được database. Đầu tiên chúng ta sẽ truy cập vào tính năng Backup như hình sau.

Sau khi truy cập vào tính năng này thì các bạn sẽ thấy được khu vực

Download a MySQL Database Backup

như hình sau.

Ở trên gói hosting này mình chỉ có 2 Database nên ở danh sách chỉ có 2 database mà thôi. Nếu các bạn có nhiều website hoặc database hơn thì ở danh sách này cũng sẽ có nhiều hơn mình.

Các bạn chỉ cần nhấp vào tên database cần tải về thì tự đồng trình duyệt sẽ tải database ấy về máy cá nhân của các bạn. Khá đơn giản phải không nào.

Cách 2: Xuất database từ phpMyAdmin

Ở cách này thì các bạn sẽ cần truy cập vào tính năng phpMyAdmin như hình bên dưới.

Tại giao diện phpMyAdmin, các bạn sẽ nhấp vào tên database cần tải xuống, và sau đó chọn

Export

.

Sau khi chọn

Export

, chúng ta tiếp tục chon

Go

là database sẽ tự động được tải về.

Cách 3: Xuất database với lệnh tại Terminal

Các gói hosting tại Azdigi đều mở cửa sổ lệnh Terminal nên bạn hoàn toàn có thể sử dụng các lệnh như

mysqldump

hoặc

WP-CLI

để Export database.

Các bạn có thể tìm thấy tính năng này trên cPanel nhé.

Sau khi truy cập vào tính năng này thì các bạn có thể sử dụng lệnh sau để Export database:

mysqldump -u mysql_user -p database_name > file_name.sql

Các bạn sẽ cần thay các nội dung

mysql_user

,

database_name

,

file_name.sql

theo đúng thông tin kết nối database nhé. Sau khi Enter lệnh này thì bạn cần nhập mật khẩu của

mysql_user

tương ứng thì database sẽ được Export thành công và lưu tại thư mục gốc của

File Manager

.

Nếu các bạn có những website WordPress trên gói hosting của mình thì các bạn có thể sử dụng lệnh

cd ten_thu_muc

để di chuyển vào trong thư mục của website ấy. Và sau đó bạn sử dụng lệnh WP-CLI sau để Export nhanh database.

wp db export

Rất nhanh và tiện phải không các bạn. Database khi xuất ra sẽ tự động gán thời gian vào tên, nên bạn hoàn toàn có thể đặt Cron Job để lên lịch sao lưu tự động với lệnh này.

Lập trình Web Jsp - Servlet - Cách lấy dữ liệu từ SQL Server
Lập trình Web Jsp – Servlet – Cách lấy dữ liệu từ SQL Server

Tổng kết

Như vậy là chúng ta đã đi qua được hết 3 cách lấy database của Website trên hosting cPanel. Tùy vào nhu cầu của bạn mà các bạn có thể chọn cho mình cách thức phù hợp nhất nhé.

Hy vọng bài viết hữu ích với các bạn. Chúc các bạn có thể thực hiện thành công.

Xem thêm các bài viết hữu ích về cPanel tại đường dẫn sau:

Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới:

 • Hotline 247: 028 888 24768 (Ext 0)
 • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: [email protected].

[MẸO] Cách lấy Database của website trên Hosting cPanel

Thịnh Văn Hạnh
03/02/2020
1079 Lượt xem
Chia sẻ bài viết

Trong thời đại công nghệ 4.0, đối với các cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp, Database được coi là “tài nguyên vàng”. Chính vì vậy, bảo mật, trích xuất Database trở thành vấn đề được quan tâm hàng đầu. Để trích xuất Database, hầu hết phải nhờ đến sự hỗ trợ của các nhà cung cấp dịch vụ. Như vậy sẽ rất bất tiện bởi mỗi khi cần Database sẽ lại phải chờ sự hỗ trợ từ người khác. Hiểu được điều đó, BKNS sẽ hướng dẫn bạn cách lấy Database của website trên Hosting cPanel đơn giản và nhanh nhất.

Tóm Tắt Bài Viết

Giới thiệu

Database hay còn được gọi là cơ sở dữ liệu, đây là một thành phần cực kì quan trọng nhất nhì của một website, một dự án, một ứng dụng…vv… Và vì nó là một phần phần cực kì quan trọng nên việc lưu trữ và sao lưu định kì là cực kì cần thiết.

Tuy nhiên đối với hầu hết người dùng cơ bản thì đa số đều không nắm được việc này và sẽ cần đến sự hỗ trợ từ Phòng kỹ thuật.

Nắm được nhu cầu này rất lớn đến từ phía khách hàng nên hôm nay Azdigi sẽ mang lại cho các bạn một bài hướng dẫn cực kì chi tiết và hầu như ai cũng có thể thực hiện được cách lấy database của Website trên hosting cPanel.

Khóa Học SQL Server - Bài 23. Truy vấn dữ liệu từ nhiều table
Khóa Học SQL Server – Bài 23. Truy vấn dữ liệu từ nhiều table

Lời kết

Hi vọng nội dung bài viết trên đây của Nhân Hoà sẽ giúp bạn hiểu thao tác cũng như cách lấy database của websie trên hosting cPanel. Bạn hoàn toàn có thể chủ động các thao tác với database của mình. Nếu trong quá trình thực hiện có thắc mắc hay đóng góp ý kiến liên quan, xin vui lòng liên hệ với Nhân Hoà để được tư vấn chi tiết.

Với đội ngũ nhân viên chuyên môn cao, trang thiết bị tối tân cùng tinh thần tận tâm hỗ trợ 24/7, Nhân Hoà tự tin cung cấp dịch vụ tên miền, hosting tối ưu và hệ thống máy chủ mạnh mẽ với chi phí tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn. Hãy để công nghệ không phải là rào cản quá trình phát triển doanh nghiệp. Chúc các bạn thành công!

+ Tổng đài: 1900 6680

+ Website: https://nhanhoa.com/

+ Fanpage: https://www.facebook.com/nhanhoacom

+ Chỉ đường: https://g.page/nhanhoacom

+ Chương trình khuyến mãi mới nhất: https://nhanhoa.com/khuyen-mai.html

Trong bài viết này, mình sẽ giúp các bạn nắm được cách lấy database của Website trên hosting cPanel.

Keywords searched by users: seo web lấy data trong sql

Truy Vấn Cơ Bản Trong Sql Server | How Kteam
Truy Vấn Cơ Bản Trong Sql Server | How Kteam
Sql Injection Là Gì? Cách Bảo Mật Website An Toàn Trước Lỗ Hổng Này
Sql Injection Là Gì? Cách Bảo Mật Website An Toàn Trước Lỗ Hổng Này
Insert, Delete, Update Table Trong Sql Server | How Kteam
Insert, Delete, Update Table Trong Sql Server | How Kteam
Các Kiểu Dữ Liệu Trong Sql Server Cập Nhật Đầy Đủ Nhất
Các Kiểu Dữ Liệu Trong Sql Server Cập Nhật Đầy Đủ Nhất
Cách Javascript Lấy Dữ Liệu Từ Database Như Thế Nào?
Cách Javascript Lấy Dữ Liệu Từ Database Như Thế Nào?
Hướng Dẫn Chuyển Database Từ Máy Này Sang Máy Khác Sql Server - Trường Giang It
Hướng Dẫn Chuyển Database Từ Máy Này Sang Máy Khác Sql Server – Trường Giang It
Tạo Khóa Chính Trong Sql Server | How Kteam
Tạo Khóa Chính Trong Sql Server | How Kteam
Hướng Dẫn Chuyển Database Từ Máy Này Sang Máy Khác Sql Server - Trường Giang It
Hướng Dẫn Chuyển Database Từ Máy Này Sang Máy Khác Sql Server – Trường Giang It
Hướng Dẫn Chuyển Database Từ Máy Này Sang Máy Khác Sql Server - Trường Giang It
Hướng Dẫn Chuyển Database Từ Máy Này Sang Máy Khác Sql Server – Trường Giang It
Sql Server: Câu Lệnh Sql Hiển Thị Các Bảng | Tìm Ở Đây
Sql Server: Câu Lệnh Sql Hiển Thị Các Bảng | Tìm Ở Đây
Tạo Cấu Trúc Bảng Trong Sql Server 2012
Tạo Cấu Trúc Bảng Trong Sql Server 2012
Lập Lịch Tự Động Sao Lưu Cơ Sở Dữ Liệu Trên Sql Server Sử Dụng Ssms | Tìm Ở Đây
Lập Lịch Tự Động Sao Lưu Cơ Sở Dữ Liệu Trên Sql Server Sử Dụng Ssms | Tìm Ở Đây
Sql Là Gì? Tổng Hợp Kiến Thức Cần Biết Về Ngôn Ngữ Sql
Sql Là Gì? Tổng Hợp Kiến Thức Cần Biết Về Ngôn Ngữ Sql
Sql Là Gì? Học Ngôn Ngữ Sql Làm Được Những Gì? Học Sql Cơ Bản
Sql Là Gì? Học Ngôn Ngữ Sql Làm Được Những Gì? Học Sql Cơ Bản
Khởi Tạo, Xóa, Sửa Table Trong Sql Server | How Kteam
Khởi Tạo, Xóa, Sửa Table Trong Sql Server | How Kteam
Sql Là Gì? Hướng Dẫn Sử Dụng Sql Dành Cho Người Mới Bắt Đầu
Sql Là Gì? Hướng Dẫn Sử Dụng Sql Dành Cho Người Mới Bắt Đầu
Share Khóa Học Sql Cho Người Mới Bắt Đầu - Truy Vấn Dữ Liệu Với Sql
Share Khóa Học Sql Cho Người Mới Bắt Đầu – Truy Vấn Dữ Liệu Với Sql
Hướng Dẫn Cách Lấy Database Của Website Trên Hosting Cpanel - Wiki Tino
Hướng Dẫn Cách Lấy Database Của Website Trên Hosting Cpanel – Wiki Tino
Cách Khắc Phục Lỗi Không Connect Được Sql Server
Cách Khắc Phục Lỗi Không Connect Được Sql Server
Sql Là Gì? Các Lệnh Cơ Bản Trong Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu Sql
Sql Là Gì? Các Lệnh Cơ Bản Trong Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu Sql
Cảnh Báo Thủ Đoạn Tấn Công Chèn Backlink Trên Các Trang Thông Tin Điện Tử Thuộc Các Cơ Quan Nhà Nước
Cảnh Báo Thủ Đoạn Tấn Công Chèn Backlink Trên Các Trang Thông Tin Điện Tử Thuộc Các Cơ Quan Nhà Nước
Schema Là Gì? Cách Thêm Schema Markup Tăng Sức Mạnh Website
Schema Là Gì? Cách Thêm Schema Markup Tăng Sức Mạnh Website
Hướng Dẫn Cách Tải File Database Đuôi Sql Cho Hosting
Hướng Dẫn Cách Tải File Database Đuôi Sql Cho Hosting
Seo Web Reactjs Là Gì? Có Seo Được Những Website Code Reactjs Không?
Seo Web Reactjs Là Gì? Có Seo Được Những Website Code Reactjs Không?
Khởi Tạo Database Trong Sql Server | How Kteam
Khởi Tạo Database Trong Sql Server | How Kteam

See more here: kientrucannam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *