Chuyển tới nội dung
Home » React For Front End | Javascript Fundamentals + Es6

React For Front End | Javascript Fundamentals + Es6

React Tutorial for Beginners

Giới thiệu

Nội dung chương trình học:– Đầy đủ các phần kiến thức cơ bản của lập trình web Front-End cơ bản và Lập trình Web Front-End với ReactJS:

+ Lập trình Web Front-End cơ bản: các kiến thức HTML cần thiết để xây dựng bố cục trang web với cấu trúc tối ưu, cách sử dụng các kỹ thuật CSS để phát triển giao diện trang web, Lập trình JavaScript cơ bản, học các khái niệm cốt lõi của JS Core và các tính năng của phiên bản ES6+

+ Lập trình Front-End với Framework ReactJS: React cơ bản: Các khái niệm về Components & Props, State, Event Handling, lifecycle, HTTP Request, Hook, Redux, React query, context, localStorage … Lập trình ReactJS với khái niệm về virtual DOM, react router, Client và server rendering, viết unit testing, tối ưu hiệu năng website, các kỹ thuật SEO với nextJS, deploy 1 ứng dụng web React.

JSX

In React, you’ll work with a syntax extension that is truly one of the most remarkable parts of the React ecosystem: JSX. JSX looks so much like HTML you may think of it as HTML-flavored JavaScript. What’s cool about JSX is that if you know HTML and CSS, you intuitively know how to work with JSX.

React developers who understand working with JSX can create applications using React APIs, which would otherwise be time-consuming – JSX is an abstraction on top of the React.createElement() API.

One reason it is vital to the library—and why the React team chose to go with it in the first place—is that the API would be too cumbersome to use in terms of scaling. One potentially could use React.createElement() to build out an entire application, however this wouldn’t be any more efficient than just using HTML proper. JSX works to improve app scalability without adding complexity to the code, which ultimately will speed up and streamline app development.

React Tutorial for Beginners
React Tutorial for Beginners

HTML + CSS

No front-end dev is a stranger to HTML and CSS. The ability to work with and craft user interfaces is necessary to every organization, especially because the user interface often determines the expected value and quality of a site’s content for users. At a high level, React developers should be able to:

 • Work with and write semantic HTML tags

 • Work with and write CSS selectors

 • Implement a CSS reset

 • Understand the box model and how to reset to border-box

 • Understand flexbox

 • Work with and implement responsive web principles including the proper user of media queries

Nếu giải quyết bằng JQuery?

Như tôi có nói ban đầu, với tôi JQuery là toàn năng, sau khi biết về React điều này vẫn không có thay đổi. Tuy nhiên lượng vấn đề trên FrontEnd tôi giải quyết bằng JQuery có lẽ sẽ giảm đi, thay vào đó tôi sẽ dùng React.

Ví dụ như bài toán bên trên, nếu làm bằng Jquery, việc xử lý các hành động diễn ra sẽ khá là mệt mỏi. Hành động xoá sản phẩm đi chẳng hạn, ngoài việc tính toán lại hai mảng chứa sản phẩm như làm bằng React, chúng ta sẽ phải cập nhật hai giá trị Total, tìm đúng hàng chứa sản phẩm để xoá nó đi khỏi bảng, sau đó còn phải tính toán lại để hiển thị số thứ tự cho đúng. Ngoài ra cũng còn tương đối những rắc rối khác nữa. Thực ra ban đầu rồi định giải quyết bài toán này bằng cả JQuery nữa để có một phép so sánh chính xác nhất. Tuy nhiên nghĩ đến nhức rắc rối trên, tôi quyết định từ bỏ. Trong bài toán này, việc React hoàn toàn vượt trội là điều dễ nhìn thấy.

Tất nhiên bạn có thể thắc mắc rằng, nếu không dùng React vẫn có thể xây dựng được một hàm render tương tự như React, mỗi khi có thay đổi cũng chỉ cần chạy hàm render đó là xong? Không sai, nhưng các kỹ sư của Facebook đã kỳ công nghiên cứu và cải tiến các thuật toán để Vitual DOM của React trở nên siêu nhanh thì tại sao chúng ta không dùng! React nhanh ra sao các bạn có thể tìm trong Viblo và tham khảo các bài viết khác.

React in 100 Seconds
React in 100 Seconds

Con đường học tập

Bắt đầu lộ trình:

 • Thời gian hoàn thành: 56h.

Điều kiện tiên quyết:

 • Kiến thức máy tính cơ bản.
 • Những bạn có đam mê với nghề lập trình.

Làm thế nào để biết bản thân đã sẵn sàng để học:

 • Điều quan trọng là bạn phải chăm chỉ và sẵn sàng thực hiện các bài tập trong suốt quá trình học.

Hướng dẫn trước:

 • Cài đặt phần mềm cơ bản – thiết lập công cụ cơ bản.
 • Cơ sở về web và các tiêu chuẩn web.
 • Tìm hiểu và nhận trợ giúp.

HTML5

 • Giới thiệu về HTML.
 • Đa phương tiện và nhúng.
 • Bảng HTML.

Nắm vững kiến thức HTML

 • Cách dựng bố cục của 1 trang web với HTML bằng các thẻ HTML cơ bản cũng như nâng cao.
 • Cách sử dụng các thẻ HTML trong cách trường hợp để xây dựng website 1 cách chuyên ngiệp và hợp lý.

Tạo kiểu và bố cục với CSS

Bạn nên có kiến thức cơ bản về HTML trước khi bắt đầu học CSS.

 • Các bước đầu tiên về CSS.
 • Khối xây dựng CSS.
 • Văn bản tạo kiểu CSS.
 • Bố cục CSS.

Kết hợp CSS với HTML để định hình một website với bố cục mang tính thẩm mỹ tốt. Sử dụng CSS bố cục website thích ứng với mọi thiết bị như máy tính, mobile, tablet… (responsive)

Tương tác với JavaScript

Bạn nên nắm vững kiến thức cơ bản về HTML trước khi bắt đầu học JavaScript.

 • Nắm vững kiến thức JS để kết hợp với website tăng tính tương tác với người dùng. Vì JS là một phần không thể thiếu để xử lý website.
 • Bài học dành cho các bạn học viên lớp front-end nhằm củng cố tư duy lập trình cũng như kiến thức cơ bản(thường là các bạn chuyển nghề hoặc học ngắn hạn).
 • Hiểu rõ cách sử dụng HTML DOM( hoặc Jquery) để tương tác các với các phần tử HTML nhằm thay đổi chúng.
 • Sử dụng Ajax để call webserivce, nhận dử liệu trả về, chuyển đổi kiểu dữ liệu, kết hợp với HTML DOM( hoặc Jquery) để hiển thị dữ liệu.
 • Kết thúc phần JS (từ phần HTML đến giờ), học viên đã học được cách xây dựng được một trang wb hoàn chỉnh có bố cục tốt, giao diện có tính thẩm mỹ và có khả năng tương tác với Webservice

ReactJs

Yêu cầu hiểu rõ về các kiến thức HTML, CSS và JavaScript.

 • Học viên biết cách khởi tạo một Project ReactJS, làm quen với kiến thức cơ bản về ReactJS).
 • Học viên hiểu được các thành phần của ReactJS và cách các thành phần này tương tác với nhau.
 • Học viên hiểu được các call service và hiển thị dữ liệu với ReactJS.

Xây dựng một trang web hoạt động hoàn chỉnh

 • Thời gian hoàn thành: 45–55 giờ.

Bạn nên biết HTML, CSS và JavaScript trước khi làm việc qua phần này. Cần vận dụng nhiều kỹ thuật và phương pháp liên quan đến nhiều công nghệ phức tạp, mà bạn đã học trong suốt lộ trình.

 • Học viên xây dựng hoàn chỉnh 1 website với các chức năng tương đối hoàn chỉnh bao gồm: Login,Thêm, sửa, xoá, hiển thị dữ liệu, Menu với giao diện đẹp, mang tính tương tác cao. Đủ điều kiện để làm việc vị trí Developer Front-end ReactJS.
Lộ trình học lập trình Web Front-end dễ tiếp cận dành cho những newbie đam có đam mê với ngành CNTT, sau khóa học này bạn có thể nghiên cứu khóa Lập trình Web với PHP & MySQL, để nâng cao tay nghề cũng như đi làm ngay được.

Node + npm

Node may be a surprise to many. Why would you need to know how to work with Node in order to be a client-side React dev? While you can pull React into any HTML file, there will be many other packages out there that will allow you to extend the React library. A React JS developer who is well-versed in nodes often will more fully comprehend client-side development needs.

React developers need to have a solid understanding of the npm registry (Node Packet Manager registry). This is the place where software developers can go to get software to help them build software. Sounds funny, but truly that’s all the npm is: a cloud storage for packages we call dependencies.

Yarnnpm

Yarn is a package manager that is built to utilize the npm registry. Yarn actually optimizes your npm workflows. Yarn and npm somewhat compete today, but the mission of Yarn has been to solve a lot of the problems that are accepted in the Node/npm ecosystem. npm has been doing everything it can to follow the patterns and practices that Yarn presents.

Build and Deploy 4 Modern React Apps and Get Hired as a Frontend Developer | Full 10-Hour Course
Build and Deploy 4 Modern React Apps and Get Hired as a Frontend Developer | Full 10-Hour Course

Join a community of millions

You’re not alone. Two million developers from all over the world visit the React docs every month. React is something that people and teams can agree on.

This is why React is more than a library, an architecture, or even an ecosystem. React is a community. It’s a place where you can ask for help, find opportunities, and meet new friends. You will meet both developers and designers, beginners and experts, researchers and artists, teachers and students. Our backgrounds may be very different, but React lets us all create user interfaces together.

Wondering whether to choose React for your project? Below you’ll find a concise analysis of the top 6 reasons why development teams choose React. Just enough to make an initial decision.

A QUICK SUMMARY – FOR THE BUSY ONES

TABLE OF CONTENTS

There are many frameworks and libraries available for frontend development. Not all of them are good. React is one of the most popular and widely used libraries (it’s not a framework) for frontend development.

To give you a gentle introduction, React is an open-source JavaScript library used for frontend development, which was developed by Facebook. Its component-based library lets you build high-quality user-interfaces for web apps.

This library allows you to place HTML code inside JavaScript and it works with Virtual DOM.

The official site of React can be found at Reactjs.org. And you can find it on GitHub here.

If you have heard of React but are not sure why you should select it for your work, this post can help. What are the benefits of using React? This post will give you 6 reasons to choose React for frontend development.

React is easy to learn and that is one of the most important reasons to choose this library. As it doesn’t take much time to learn this technology, you can quickly become a React developer.

If a technology is hard to learn, you will probably find it difficult to start. That, as it happens, it’s human nature. We avoid things that are hard to learn.

React is easy to learn not just because there are a great number of easy-to-understand tutorials available on the internet but mainly because it’s a very simple library. Unlike Angular, it’s not a complex tool. The learning process becomes easier when you have great JavaScript skills.

React lets you build rich user-interfaces easily. Quality of user-interfaces is important because a poorly designed user-interface is generally less user-friendly and the users will not like a poorly designed UI.

If your web app has cool, high-quality UIs, your users will love to use your app. So building high-quality user-interfaces is crucial to business success.

Yes, you can build cool interfaces with other technologies too, but React lets you do it easily using the declarative components.

You can increase your productivity by using the reusable components and development tools. Developer’s productivity is important because if you can get things done quickly, you can earn more money in less time, which is a common goal of companies and startups.

If it takes a huge amount of time to build a simple thing, you’ll lose money. On the contrary, if you can deliver products quickly, you can earn cash quickly and your clients will also be happy.

There are many development tools available for React which speed up your work. For example, there’s a browser extension called React Developer Tools, which can make your coding work a lot easier.

You can add it to your browser and can use it to examine React components hierarchy. This extension can be installed on Chrome and Mozilla Firefox.

React is used by great companies and startups such as Facebook, Dropbox, Khan Academy, CodeAcademy, Netflix, Airbnb, PayPal, Walmart, Tesla Motors, IMDb, and so on. There are many, many popular apps that use React.

Why are so many great companies and startups using this technology? The answer is that it’s undoubtedly a very high-quality tool for frontend development.

Considering that super successful companies like Facebook and PayPal use React, that must mean that it’s a truly useful library.

React is hot and trending. It’s one of the most popular frontend technologies in the market.

The following chart demonstrates increasing global interest.

When a technology is adopted by more and more people every day, it’s clear that it’s for a reason – it’s good quality.

The number of React lovers is increasing day by day. Every day new people fall in love with this technology. So why not try it?

One of the biggest reasons why you should choose React for frontend development is that it has a very strong community support. A large community of React developers is making it better as it’s an open-source library and coders from around the world are helping people learn the technology in different ways.

Some people upload free React tutorial videos on YouTube while others write useful tutorials, in-depth articles, and blog posts. As of writing this article, this library has 1,198 contributors and 106,128 stars on GitHub.

The following screenshot shows that Google gives 82,500,000 results for the search term ‘react tutorial’.

The tutorials, articles, and blog posts written about React will definitely help you and make you a better React coder. Besides, there are a huge number of people in the world that constantly help new learners learn the technology by answering their questions on QA sites like StackOverflow and Quora.

So while working with React, if you face problems, you can post them on QA sites and you will get reliable answers given by experts. There are also many Facebook groups focusing on React, where you can post your issues.

We have learned from this post that React has impressive benefits. So does Angular! So why should we use React? Why not Angular or any other framework?

Not all frameworks and libraries will be the right fit for your work. They can be great tools but may not be the ideal choice for your development work.

Just like React, Angular is also a great, high-quality framework and it’s also been developed by the technology giant – Google.

But there’s a problem with Angular which makes React better in my opinion. The problem is that Angular is hard to learn as it’s not a simple framework. It’s a very complex framework for frontend development. On the other hand, React is a very simple, easy-to-use technology.

This article gave you 6 main reasons to choose React for frontend development. I hope you enjoyed this post!

Our promise

Every year, Brainhub helps 750,000+ founders, leaders and software engineers make smart tech decisions. We earn that trust by openly sharing our insights based on practical software engineering experience.

Authors

A serial entrepreneur, passionate R&D engineer, with 15 years of experience in the tech industry.

Read next

Popular this month

Get smarter in engineering and leadership in less than 60 seconds.

Join 300+ founders and engineering leaders, and get a weekly newsletter that takes our CEO 5-6 hours to prepare.

previous article in this collection

It’s the first one.

next article in this collection

It’s the last one.

Updated on November 27, 2023

React is the favored library for JavaScript-based front-end developers today, key to building dynamic and interactive user interfaces. Simply put, you get better at web development when you learn React, and major organizations view React JS skills as essential. React developers should be hungry to level-up or audit the skills for crafting incredibly responsive web apps (notably, essential to Facebook’s prominent JavaScript Library).

Table of Contents

Tại sao các JavaScript developer lại sử dụng ReactJS?

ReactJS là một thư viện JavaScript chuyên giúp các nhà phát triển xây dựng giao diện người dùng hay UI. Trong lập trình ứng dụng front-end, lập trình viên thường sẽ phải làm việc chính trên 2 thành phần sau: UI và xử lý tương tác của người dùng. UI là tập hợp những thành phần mà bạn nhìn thấy được trên bất kỳ một ứng dụng nào, ví dụ có thể kể đến bao gồm: menu, thanh tìm kiếm, những nút nhấn, card,… Giả sử bạn đang lập trình một website thương mại điện tử, sau khi người dùng chọn được sản phẩm ưng ý rồi và nhấn vào nút “Thêm vào giỏ hàng”, thì việc tiếp theo mà bạn phải làm đó là thêm sản phẩm được chọn vào giỏ hàng và hiển thị lại sản phẩm đó khi user vào xem => xử lý tương tác.

Trước khi có ReactJS, lập trình viên thường gặp rất nhiều khó khăn trong việc sử dụng “vanilla JavaScript”(JavaScript thuần) và JQuery để xây dựng UI. Điều đó đồng nghĩa với việc quá trình phát triển ứng dụng sẽ lâu hơn và xuất hiện nhiều bug, rủi ro hơn. Vì vậy vào năm 2011, Jordan Walke – một nhân viên của Facebook đã khởi tạo ReactJS với mục đích chính là cải thiện quá trình phát triển UI.

Hơn nữa, để tăng tốc quá trình phát triển và giảm thiểu những rủi ro có thể xảy ra trong khi coding, React còn cung cấp cho chúng ta khả năng Reusable Code (tái sử dụng code) bằng cách đưa ra 2 khái niệm quan trọng bao gồm:

 • JSX.
 • Virtual DOM.

Để hiểu rõ hơn về ReactJS và tại sao bạn nên sử dụng nó, chúng ta cùng nhau tìm hiểu 2 khái niệm trên để xem chúng thực sự làm việc như thế nào.

2.1 JSX

Trọng tâm chính của bất kỳ website cơ bản nào đó là những HTML documents. Trình duyệt Web đọc những document này để hiển thị nội dung của website trên máy tính, tablet, điện thoại của bạn. Trong suốt quá trình đó, trình duyệt sẽ tạo ra một thứ gọi là Document Object Model (DOM) – một tree đại diện cho cấu trúc website được hiển thị như thế nào. Lập trình viên có thể thêm bất kỳ dynamic content nào vào những dự án của họ bằng cách sử dụng ngôn ngữ JavaScript để thay đổi cây DOM.

JSX (nói ngắn gọn là JavaScript extension) là một React extension giúp chúng ta dễ dàng thay đổi cây DOM bằng các HTML-style code đơn giản. Và kể từ lúc ReactJS browser hỗ trợ toàn bộ những trình duyệt Web hiện đại, bạn có thể tự tin sử dụng JSX trên bất kỳ trình duyệt nào mà bạn đang làm việc.

2.2 Virtual DOM

Nếu bạn không sử dụng ReactJS (và JSX), website của bạn sẽ sử dụng HTML để cập nhật lại cây DOM cho chính bản nó (quá trình thay đổi diễn ra tự nhiên trên trang mà người dùng không cần phải tải lại trang), cách làm này sẽ ổn cho các website nhỏ, đơn giản, static website. Nhưng đối với các website lớn, đặc biệt là những website thiên về xử lý các tương tác của người dùng nhiều, điều này sẽ làm ảnh hưởng performance website cực kỳ nghiêm trọng bởi vì toàn bộ cây DOM phải reload lại mỗi lần người dùng nhấn vào tính năng yêu cầu phải tải lại trang).

Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng JSX thì bạn sẽ giúp cây DOM cập nhật cho chính DOM đó, ReactJS đã khởi tạo một thứ gọi là Virtual DOM (DOM ảo). Virtual DOM (bản chất của nó theo đúng tên gọi) là bản copy của DOM thật trên trang đó, và ReactJS sử dụng bản copy đó để tìm kiếm đúng phần mà DOM thật cần cập nhật khi bất kỳ một sự kiện nào đó khiến thành phần trong nó thay đổi (chẳng hạn như user nhấn vào một nút bất kỳ).

Ví dụ, khi người dùng bình luận vào khung comment vào bất kỳ bài Blog nào trên website của bạn và nhấn “Enter”. Dĩ nhiên, người dùng của bạn sẽ cần phải thấy được bình luận của mình đã được thêm vào danh sách bình luận. Giả sử trong trường hợp không sử dụng ReactJS, toàn bộ cây DOM sẽ phải cập nhật để báo hiệu sự thay đổi mới này. Còn khi bạn sử dụng React, nó sẽ giúp bạn scan qua Virtual DOM để xem những gì đã thay đổi sau khi người dùng thực hiện hành động trên (trong trường hợp này, thêm mới bình luận) và lựa chọn đúng nơi đúng chỗ cần cập nhật sự thay đổi mà thôi.

Với việc cập nhật đúng chỗ như vậy, khỏi phải nói nó tiết kiệm cho chúng ta rất nhiều tài nguyên cũng như thời gian xử lý. Ở các website lớn và phức tạp như thương mại điện tử, đặt món ăn, v.v bạn sẽ thấy việc này là vô cùng cần thiết và quan trọng để làm tăng trải trải nghiệm của khách hàng và performance được cải thiện đáng kể.

Web Developer Portfolio - 9.5/10 (Front End, React)
Web Developer Portfolio – 9.5/10 (Front End, React)

Kết luận

Sau một quá trình ngắn tìm hiểu và làm thử React, tôi thấy nó khá phù hợp với một lập trình viên thích làm FrontEnd như tôi. Cấu trúc và cách viết React khá sáng sủa, tuy nhiên lại đòi hỏi người viết có một tư duy lập trình ở một mức nhất định.

Những bài toán nhỏ, những hệ thống chỉ có một chút UI cần dùng đến Javascipt tôi nghĩ không nên dùng React. React thích hợp hơn với những hệ thống vừa và lớn, yêu cầu khả năng duy trì và mở rộng cao. Việc phân tích cấu trúc, kết nối các thành phần stateless cũng khá đau đầu và mất thời gian, tuy nhiên nếu làm được chúng ta sẽ có một hệ thống được cấu trúc tốt, đẹp và dễ dàng duy trì và mở rộng.

TL,DR? Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của tôi. Chúc các bạn thành công với React!

All rights reserved

React

The library for web and native user interfaces

Write components with code and markup

React components are JavaScript functions. Want to show some content conditionally? Use an

if

statement. Displaying a list? Try array

map()

. Learning React is learning programming.

This markup syntax is called JSX. It is a JavaScript syntax extension popularized by React. Putting JSX markup close to related rendering logic makes React components easy to create, maintain, and delete.

Google Frontend Interview With A Frontend Expert
Google Frontend Interview With A Frontend Expert

Mục tiêu môn học

Sau khi học xong môn này, học viên sẽ đạt được các chuẩn kiến thức, kỹ năng đầu ra như sau:

Trình bày được ReactJS là gì, ứng dụng trong việc phát triển Web App như thế nào.

Trình bày được bức tranh tổng quát về lập trình viên Full Stack.

Trình bày được cách setup git repository offline, online. Tạo được project sample của reactjs bằng command line tool và commit lên git.

Trình bày được hiểu biết về Javascript frameworks và libraries, architecture của ứng dụng React.

Tạo được React component, sử dụng component đó ở view JSX và view JavaScript.

Phân biệt và tạo được 3 loại components: presentational, container, functional.

Cài đặt được router để có thể điều hướng giữa các component.

Sử dụng được React router để thiết kế SPA.

Trình bày được cách sử dụng wireframe diagram để tạo prototype.

Tạo và sử dụng được controlled form trong ứng dụng React.

Tạo và kiểm soát được form submission đối với uncontrolled form.

Cài đặt và cấu hình được Redux.

Cấu hình để tạo Controlled form bằng cách sử dụng react-redux-form, lưu trạng thái (state) của form trong Redux store.

Định nghĩa được Redux action (tạo hàm sử dụng ActionCreator rồi return action object).

Thực hành được chia reducer thành nhiều hàm nhỏ hơn và kết hợp lại khi sử dụng ở root.

Biết cách sử dụng Redux Thunk middleware và logger moddleware.

Biết cách lấy dữ liệu dạng json từ server (từ brower, từ third party app).

Cài đặt và sử dụng được Fetch để giao tiếp giữa ứng dụng React với REST API server.

Biết cách tạo hiệu ứng chuyển động bằng cách sử dụng react-transition-group.

Trình bày được cách đóng gói các ứng dụng thành các gói, cách sử dụng react-script để build thư mục phân phối trong Webpack.

Tin tức / Sự kiện

Hành Trình Phát Triển Ứng Dụng Android “Sổ Thu Chi Cá Nhân” Với Kotlin và Firebase

Ứng dụng di động ngày nay không chỉ là một công cụ hữu ích để…

Đếm Ngày Yêu – Hành Trình Tạo Nên Một Ứng Dụng Android Thành Công

Đếm ngày yêu – Been Love Memory là 1 project cá nhân khá thành công…

Gói mua đặc biệt – Học lập trình Online thả ga 2024

Ra mắt gói Combo hot – Học lập trình Online thả ga tại website https://laptrinh-online.vn…

5 ưu điểm của Kotlin trong lập trình app Android 2023

Kotlin đã nhanh chóng trở thành một trong những ngôn ngữ phát triển ứng dụng…

Modern React Web Development Full Course - 12 Hours | 4 Real Industry Web Applications
Modern React Web Development Full Course – 12 Hours | 4 Real Industry Web Applications

Git

Git is essential to every developer’s toolkit for storing and maintaining code versions and projects on centralized version control solutions like GitHub, Bitbucket and GitLab. Skills that should just be part of your day-to-day include:

 • Tracking changes with add, commit, push and pull

 • Branching and merging strategies

 • Handling merge conflicts

Add interactivity wherever you need it

React components receive data and return what should appear on the screen. You can pass them new data in response to an interaction, like when the user types into an input. React will then update the screen to match the new data.

You don’t have to build your whole page in React. Add React to your existing HTML page, and render interactive React components anywhere on it.

37 x Interactive React JS Components to Try - Aceternity UI
37 x Interactive React JS Components to Try – Aceternity UI

Go full-stack with a framework

React is a library. It lets you put components together, but it doesn’t prescribe how to do routing and data fetching. To build an entire app with React, we recommend a full-stack React framework like Next.js or Remix.

React is also an architecture. Frameworks that implement it let you fetch data in asynchronous components that run on the server or even during the build. Read data from a file or a database, and pass it down to your interactive components.

JavaScript Fundamentals + ES6

You can’t rock React without a firm understanding of the fundamental concepts that the JavaScript language provides, but the ES6 version of JS requires these top skills:

Variables and scoping

Understanding when and where you have access to the data you need is critical. Variables are the mechanism built into JavaScript that allow us to hold onto data in memory and access that data later on within our applications.

ES6 brought with it new keywords that we can use to store variables other than the traditional `var` keyword (like `let` and `const`). You may choose to live by the principle that unless you absolutely need `var`, use `const` until your linter tells you otherwise, then default to `let`.

Arrays and objects

React suggests a pattern that your `view is a function of your state`. Arithmetically put, that’s `v = f(s)`, and something you need to remember as you revisit your skills in the foundations of the library.

State is data that we want to show to users or items in memory that we can access in order to allow our users to interact with our data. We hold all of the data that we present on an object called state and access these bits of data via properties on this state object. This is how React received its name; when state changes, the view updates (`v = f(s);`). So your view ‘reacts’ to the changes that are made in your state object.

You should brush up on how to mutate objects and change values of properties on them. Don’t worry, React takes care of the mechanism through a nifty function called `setState()` to make this work to your advantage.

Array Methods

It’s one thing to be able to store data and access it within arrays and objects. It’s another to be able to manipulate that data properly. The built-in JavaScript array methods are essential tools in every developer’s toolbox. Focus in on `.map`, `.filter` and `.reduce` for maximum impact.

Functions and arrow functions

In React, every single component you build is a function in one way or another. Remember that ‘classes’ are just `constructor functions` under the hood. Regardless of the syntax you’re using, when building `functional components` or `class components` you’re using some form of a function.

Don’t underestimate the importance of these fundamentals. Many practices out there today that lend themselves to functional programming. The chance to use JavaScript functions to build out small chunks of UI is like building a Lego set without instructions. Each piece of UI is an encapsulated function that contains the state data your elements need to present, the elements themselves and the formal component logic you need to use that logic. Each component is a Lego brick, and it’s up to you to fit them all together.

DOM Manipulation and event handlers

In React, manipulating the actual DOM elements is rare. Remember we now have the JSX abstraction at our disposal. The native event object that you get with normal DOM manipulation in React is actually wrapped up in what’s called the SyntheticEvent. Make sure you can attach different types of events to HTML elements such as `onclicks`, `onchange`, `mouseenter`, etc.

The ‘this’ keyword

The ‘this’ keyword is one of the commonly misused features in JavaScript. Think of ‘this’ as a pointer to an object. For example, you can use the ‘this’ keyword to reference an object without having to refer to that object’s name.

Higher order functions and callback functions

The idea that functions can be passed around as arguments—in the case of high order functions and callbacks—is what drives the `input/output` model of functional programming.

You pass handlers around everywhere in React. Most of the time the handlers you pass around are in the form of methods that are chained onto an object and accessed as properties, which will be bound up in the prototype chain. However, there are moments that you need to reach outside of the React component paradigm or create a few different types of components that extend some of the functionality to one another. These patterns are commonly referred to as advanced React patterns and they’re finding their way into the better/common practices realm. React will push you to be innovative and creative as you scale along with it.

Prototypal inheritance and object creation

React lends itself to a functional programming paradigm in many aspects. However, you work in the world of classes and, as a result, a world of object creation. If you understand the basics of how the prototype chain works in JavaScript, you’ll know what you need to about how we achieve inheritance in JavaScript. Remember, that there are no traditional classes in JavaScript. The class keyword is just syntactic sugar on top of the `object prototype` chain in JavaScript.

The ‘class’ keyword

JavaScript classes aren’t the same as classes in a traditional programming sense. You create classes that encapsulate your template logic, formal JavaScript logic and even styles known as components. These components are the building blocks of any React application, and there are only two ways to write the basic component: either by declaring it as a function or declaring it as a class.

Assess your proficiency with classes by making sure you can answer:

 • How do I set up methods on a class?

 • How do I bind those methods together?

 • How do I access properties that are found on the constructor?

 • How do I create objects that would be considered ‘children’ of parent objects?

Why Signals Are Better Than React Hooks
Why Signals Are Better Than React Hooks

Too Long; Didn’t Read

React’s declarative syntax and component-based architecture provide developers with a clean and efficient way to build user interfaces. By breaking down complex UIs into reusable components, React promotes code reusability, making it easier to maintain and scale applications. React Native is widely acclaimed for building native mobile applications using React.

Company Mentioned

React’s declarative syntax and component-based architecture provide developers with a clean and efficient way to build user interfaces. By breaking down complex UIs into reusable components, React promotes code reusability, making it easier to maintain and scale applications. React Native is widely acclaimed for building native mobile applications using React.

An introduction to React Native for all levels of technical expertise.

Whether you want to develop an application in your spare time or become employed as a developer, learning about React Native is an excellent starting point. Studies suggest plenty of opportunities for those interested in mobile application development. The global revenue from mobile applications is expected to reach 613 billion US dollars by 2025 [1]. You can use the article below to find out what it is and how you can use it.

In software development, a framework serves as a platform for developing applications. React Native is an open-source framework, meaning it’s free for public use. It contains resources like pre-built components, libraries, and reference material. Like the framework of a home, React Native provides the basic structure of an application. Developers can then customize it to suit their needs rather than building the application from the ground up.

When an application or software is native, it’s written for the computer’s natural operating system (OS). For example, a Playstation 5 game’s native platform is the Playstation 5 because it was designed for that specific device and OS. Native-run applications and native code typically provide a better user experience. They perform better and faster because they were created to suit their particular platforms. React Native enables you to render applications natively. In other words, your application will use the same programming platform as a native application, despite not being specially created for that device.

React is a JavaScript library. It’s also referred to as ReactJS or React.js. Like React Native, it provides developers with building blocks for development, such as pre-written code and configurations. Unlike React Native, those building blocks are web components rather than native components. When used together, React.js and React Native complement one another. The chart below explores some similarities and differences between React and React Native.

React React Native
JavaScript library JavaScript-based framework
Used for front-end web development Used for mobile application development
Developed by the Facebook engineering team Developed by the Facebook engineering team
A virtual representation of the user interface (UI) renders to the browser’s programming interface. This representation is also known as a virtual document object model (VDOM). The UI renders to the native platform’s programming interface rather than creating a web-based view.

Read more: Java vs. JavaScript: What’s the Difference?

Expo is a framework that you can use to build JavaScript and React Native applications. It includes libraries as well as a set of services and tools designed specifically for React Native development and testing. Expo was created to simplify universal app development for the web and mobile platforms like Android and IoS.

React Native is most famous for its cross-platform development capabilities. Cross-platform development refers to the process of building software that is compatible with more than one type of device and OS. With React Native, developers can create platform-specific versions of components. Instead of building applications natively for each platform, developers can build their codebase just once and use it for both iOS and Android applications. Additional React Native features include:

Active community and ecosystem of tools. ReactJS and React Native both have large communities of developers and tech experts. For example, you can ask questions and share insights with the Native community on the Reactiflux Discord channel or attend a React Native Meetup.

App performance. React Native enables applications to behave like native applications, which run faster and more efficiently than their non-native counterparts.

Code reusability and cost savings. Reusable components are a key advantage of React Native. In addition to cost efficiency, reusing large amounts of code across platforms allows for shorter development time and a simplified development process overall.

React Native is one of the most popular technologies among developers worldwide [2]. The list below compiles a few of the most popular cross-platform apps that use React Native:

Oculus

Salesforce

Airbnb

Coinbase

Shopify

Thanks to the open-source nature of React Native, anyone can use it to develop their own mobile projects. However, you can also seek employment as a freelance developer or on an engineering team. React Native developers are software developers who specialize in using the React Native framework to build mobile apps.

A mobile app developer’s typical day will likely involve writing and reviewing code, troubleshooting bugs and defects, and designing user interfaces (UIs). React Native developers typically focus on front-end development but may also work with other development teams to ensure quality across the entire application.

Read more: How to Become a React Developer in 3 Steps

The average total pay for a React Native developer in the US is $95,864 per year [3]. As of June 2023, there are over 52,000 open React Native developer positions on LinkedIn [4]. The US Bureau of Labor Statistics (BLS) estimates job growth of 25 percent for software developers between 2021-2031 [5]. Compared to the 5 percent median growth rate for all occupations, careers in this field are growing much faster than average.

Read more: React Developer Salary Insights: From Entry-Level to Senior Engineer

You can learn React Native from an industry leader in technology with the Meta React Native Specialization. In this beginner-friendly, self-paced course, you’ll learn the basic concepts you need for cross-platform application development. You’ll gain additional hands-on experience with Javascript, GitHub repositories, and version control. Upon completion of this course, you’ll have a Native project to add to your professional portfolio and a certificate from Meta for your resume.

Statista. “Revenue of mobile apps worldwide 2017-2025, by segment, https://www.statista.com/forecasts/1262892/mobile-app-revenue-worldwide-by-segment.” Accessed June 5, 2023.

Statista. “Most used libraries and frameworks among developers, worldwide, as of 2021, https://www.statista.com/statistics/793840/worldwide-developer-survey-most-used-frameworks/.” Accessed June 5, 2023.

Glassdoor. “How much does a React Native developer make? https://www.glassdoor.com/Salaries/react-native-developer-salary-SRCH_KO0,22.htm.” Accessed June 5, 2023.

LinkedIn. “React Native in United States, https://www.linkedin.com/jobs/react-native-jobs/.” Accessed June 5, 2023.

US Bureau of Labor Statistics. “Occupational Outlook Handbook: Software Developers, Quality Assurance Analysts, and Testers, https://www.bls.gov/ooh/computer-and-information-technology/software-developers.htm.” Accessed June 5, 2023.

Editorial Team

Coursera’s editorial team is comprised of highly experienced professional editors, writers, and fact…

This content has been made available for informational purposes only. Learners are advised to conduct additional research to ensure that courses and other credentials pursued meet their personal, professional, and financial goals.

Upgrade when the future is ready

React approaches changes with care. Every React commit is tested on business-critical surfaces with over a billion users. Over 100,000 React components at Meta help validate every migration strategy.

The React team is always researching how to improve React. Some research takes years to pay off. React has a high bar for taking a research idea into production. Only proven approaches become a part of React.

Latest React News

Build and Deploy a Fully Responsive Website with Modern UI/UX in React JS with Tailwind
Build and Deploy a Fully Responsive Website with Modern UI/UX in React JS with Tailwind

Too Long; Didn’t Read

React’s declarative syntax and component-based architecture provide developers with a clean and efficient way to build user interfaces. By breaking down complex UIs into reusable components, React promotes code reusability, making it easier to maintain and scale applications. React Native is widely acclaimed for building native mobile applications using React.

Company Mentioned

React’s declarative syntax and component-based architecture provide developers with a clean and efficient way to build user interfaces. By breaking down complex UIs into reusable components, React promotes code reusability, making it easier to maintain and scale applications. React Native is widely acclaimed for building native mobile applications using React.

Use the best from every platform

People love web and native apps for different reasons. React lets you build both web apps and native apps using the same skills. It leans upon each platform’s unique strengths to let your interfaces feel just right on every platform.

Stay true to the web

People expect web app pages to load fast. On the server, React lets you start streaming HTML while you’re still fetching data, progressively filling in the remaining content before any JavaScript code loads. On the client, React can use standard web APIs to keep your UI responsive even in the middle of rendering.

Go truly native

People expect native apps to look and feel like their platform. React Native and Expo let you build apps in React for Android, iOS, and more. They look and feel native because their UIs are truly native. It’s not a web view—your React components render real Android and iOS views provided by the platform.

With React, you can be a web and a native developer. Your team can ship to many platforms without sacrificing the user experience. Your organization can bridge the platform silos, and form teams that own entire features end-to-end.

React JavaScript Framework for Beginners – Project-Based Course
React JavaScript Framework for Beginners – Project-Based Course

Ưu điểm của ReactJS

Ngoài việc hỗ trợ xây dựng giao diện nhanh, hạn chế lỗi trong quá trình code, cải thiện performance website thì những tính năng đặc biệt dưới đây có thể là lý do khiến bạn “chốt sale” với ReactJS và bắt đầu tìm hiểu nó từ bây giờ:

 • Phù hợp với đa dạng thể loại website: ReactJS khiến cho việc khởi tạo website dễ dàng hơn bởi vì bạn không cần phải code nhiều như khi tạo trang web thuần chỉ dùng JavaScript, HTML và nó đã cung cấp cho bạn đủ loại “đồ chơi” để bạn có thể dùng cho nhiều trường hợp.
 • Tái sử dụng các Component: Nếu bạn xây dựng các Component đủ tốt, đủ flexible để có thể thoả các “yêu cầu” của nhiều dự án khác nhau, bạn chỉ tốn thời gian xây dựng ban đầu và sử dụng lại hầu như toàn bộ ở các dự án sau. Không chỉ riêng mỗi ReactJS mà các framework hiện nay cũng đều cho phép chúng ta thực hiện điều đó, ví dụ Flutter chẳng hạn.
 • Có thể sử dụng cho cả Mobile application: Hầu hết chúng ta đều biết rằng ReactJS được sử dụng cho việc lập trình website, nhưng thực chất nó được sinh ra không chỉ làm mỗi đều đó. Nếu bạn cần phát triển thêm ứng dụng Mobile, thì hãy sử dụng thêm React Native – một framework khác được phát triển cũng chính Facebook, bạn có thể dễ dàng “chia sẻ” các Component hoặc sử dung lại các Business Logic trong ứng dụng.
 • Thân thiện với SEO: SEO là một phần không thể thiếu để đưa thông tin website của bạn lên top đầu tìm kiếm của Google. Bản chất ReactJS là một thư viện JavaScript, Google Search Engine hiện nay đã crawl và index được code JavaScript, tuy nhiên bạn cũng cần thêm một vài thư viện khác để hỗ trợ điều này nhé!
 • Debug dễ dàng: Facebook đã phát hành 1 Chrome extension dùng trong việc debug trong quá trình phát triển ứng dụng. Điều đó giúp tăng tốc quá trình release sản phẩm cung như quá trình coding của bạn.
 • Công cụ phát triển web hot nhất hiện nay: Nếu bạn nhìn vào số liệu thống kê từ Google Trend ở Việt Nam ở hình bên dưới, dạo lướt qua các trang tuyển dụng hàng đầu ở Việt Nam như Topdev, Itviec, v.v bạn sẽ thấy số lượng tuyển dụng cho vị trí React Developer là cực kỳ lớn cùng với mức lương vô cùng hấp dẫn và độ phổ biến hiện tại của ReactJS trên thị trường Việt Nam là như thế nào.

ReactJS Developer Roadmap

Dưới đây là hình ảnh của React Developer RoadMap được thiết kế bởi adam-golab, trong đó phác thảo những điều bắt buộc, những điều cần biết và một số nội dung bổ sung mà bạn có thể học để trở thành một React Developer.

Vì vậy, nếu bạn đang tự hỏi, bạn nên học gì tiếp theo để trở thành một React Developer thì roadmap dưới đây có thể giúp bạn.

Bây giờ, chúng ta hãy xem qua RoadMap từng bước một và tìm hiểu cách bạn có thể học các kỹ năng cần thiết để trở thành React Developer nhé:

4.1 Basic

Bất kể bạn học framework hay thư viện nào để phát triển web, bạn phải biết những điều cơ bản. Và những điều cơ bản này chính là HTML, CSS và JavaScript, ba thứ này là ba trụ cột của phát triển web.

HTML

Đây là một trong những trụ cột đầu tiên và là kỹ năng quan trọng nhất đối với các nhà phát triển web vì nó tạo nên cấu trúc cho một trang web.

CSS

Đây là trụ cột thứ hai của phát triển web và được sử dụng để tạo kiểu cho các trang web sao cho chúng nhìn trông đẹp mắt hơn.

JavaScript

Đây là trụ cột thứ ba của việc phát triển web và được sử dụng để làm cho các trang web của bạn trở nên có tính tương tác. Đó cũng là mục đích của thư viện React. Do đó bạn nên biết JavaScript và biết rõ về nó trước khi cố gắng học React JS.

4.2 Những kỹ năng Development chung

Không quan trọng bạn là frontend developer hay backend developer hay thậm chí là full-stack software engineer. Bạn phải biết một số kỹ năng phát triển chung để tồn tại trong thế giới lập trình và đây là danh sách một số kỹ năng đó

Sử dụng GIT

Hãy thử tạo một vài repositories trên GitHub, chia sẻ code của bạn với người khác và tìm hiểu cách tải code xuống từ Github trên IDE yêu thích của bạn.

Hiểu về giao thức HTTP(S)

Nếu bạn muốn trở thành một web developer, thì bạn nhất thiết phải biết HTTP và biết rõ về nó. Không nhất thiết phải đọc tất cả thông số kỹ thuật, nhưng ít nhất bạn nên quen thuộc với các phương thức yêu cầu HTTP tiêu chuẩn như GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, OPTIONS và cách thức hoạt động của HTTP / HTTPS nói chung.

Hiểu về terminal

Mặc dù một frontend developer không cần phải học Linux hoặc terminal nhưng việc làm quen với terminal cũng không mất gì phải không.

Thuật toán và cấu trúc dữ liệu

Đây lại là một trong những kiến thức lập trình nền tảng không nhất thiết phải có để trở thành một React developer nhưng bắt buộc phải có nếu bạn muốn đi xa hơn với nghề lập trình.

Tìm hiểu về Design Patterns và Software Architecture

Cũng giống như Thuật toán và Cấu trúc dữ liệu, bạn không bắt buộc phải học design patterns để trở thành React Developer. Nhưng bạn sẽ làm việc tốt hơn rất nhiều nếu bạn học nó. Design patterns là các giải pháp đã được thử và kiểm tra cho các vấn đề hàng ngày xảy ra trong quá trình phát triển phần mềm.

4.3 Học React cơ bản

Đây là phần kiến thức chính. Bạn phải học React và học nó thật tốt để trở thành một nhà phát triển React. Nơi tốt nhất để học React là trang web chính thức, nhưng đối với người mới bắt đầu thì có thể hơi quá sức đối với bạn. Bạn có thể tham khảo khóa học ReactJS căn bản trên kênh youtube của 200Lab.

Hoặc bạn có thể tham khảo thêm series này nhé!

4.4 Tìm hiểu về Build Tools

Nếu bạn muốn trở thành một nhà phát triển React chuyên nghiệp, thì bạn nên dành một chút thời gian để làm quen với các tools mà bạn sẽ được sử dụng như built tools, unit testing tools, debugging tools v.v.

Đây là một số build tool được đề cập trong lộ trình này:

Package Managers

 • npm
 • yarn
 • pnpm
 • Task Runners
 • npm scripts
 • gulp
 • Webpack
 • Rollup
 • Parcel

Không cần thiết phải học tất cả các công cụ này, chỉ cần học npm và webpack là đủ cho người mới bắt đầu. Khi bạn hiểu rõ hơn về phát triển web và Hệ sinh thái của React, bạn có thể khám phá các công cụ khác.

4.5 STYLING

Nếu bạn đang muốn trở thành một front-end developer, thì việc biết một chút về Styling sẽ không thiệt thòi gì. Mặc dù RoadMap đề cập đến rất nhiều thứ như CSS Preprocessors, CSS Frameworks, CSS Architecture và CSS trong JS nhưng bạn cần học Bootstrap trước. Framework CSS quan trọng nhất mà bạn sẽ sử dụng mọi lúc, mọi nơi.

4.6 STATE MANAGEMENT

Đây là một lĩnh vực quan trọng khác mà một React Developer cần tập trung vào. Roadmap đề cập đến các khái niệm và frameworks mà bạn cần để nắm vững:

 • Component State/Context API
 • Redux
 • Async actions (Side Effects)
 • Redux Thunk
 • Redux Better Promise
 • Redux Saga
 • Redux Observable
 • Helpers
 • Rematch
 • Reselect
 • Data persistence
 • Redux Persist
 • Redux Phoenix
 • Redux Form
 • MobX
 • React Hooks

Nếu danh sách trên khiến bạn ngợp thì bạn chỉ cần tập trung vào Redux trước nhé

4.7 TYPE CHECKERS

Vì JavaScript không phải là một ngôn ngữ strongly typed, nên bạn không có đủ điều kiện để có một trình biên dịch bắt những bug liên quan đến type.

Khi ứng dụng của bạn phát triển, bạn có thể gặp rất nhiều lỗi khi kiểm tra loại. Bạn có thể sử dụng các tiện ích mở rộng JavaScript như Flow hoặc TypeScript để kiểm tra toàn bộ ứng dụng của mình.

200lab có một khóa học ReactJS nâng cao trong đó có topic về TypeScript bạn có thể xem qua nhé!

4.8 FORM HELPERS

Ngoài Type Checkers, bạn cũng nên học các Form Helps như Redux Form, cung cấp cách tốt nhất để quản lý trạng thái biểu mẫu của bạn trong Redux. Ngoài Redux Form, bạn cũng có thể xem Formik, Formsy và Final form.

4.9 ROUTING

Các Components là trung tâm của React và Routing components là một phần thiết yếu của bất kỳ ứng dụng nào.

Ngoài React-Router, bạn cũng có thể xem qua Router 5, Redux-First Router và React Router.

4.10 API CLIENTS

Trong thế giới ngày nay, bạn sẽ hiếm khi xây dựng một GUI riêng biệt. Thay vào đó bạn sẽ tạo ra thứ gì đó giao tiếp với ứng dụng khác bằng cách sử dụng các API như REST và GraphQL. Rất may, có rất nhiều ứng dụng API clients có sẵn cho các nhà phát triển React:

REST

 • Fetch
 • SuperAgent
 • Axios

GraphQL

 • Apollo
 • Relay
 • urql

Apollo Client là ứng dụng xuất sắc. Nó cung cấp một cách thức dễ dàng cho chúng ta sử dụng GraphQL xây dựng các ứng dụng client.

Khóa học ReactJS của 200Lab cũng chia sẻ rất sâu về GraphQL và Apollo.

4.11 Utility Libraries

Đây là những thư viện giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn. Có rất nhiều thư viện tiện ích có sẵn cho các nhà phát triển React, như danh sách dưới đây:

 • Lodash
 • Moment
 • classnames
 • Numeral
 • RxJS
 • Ramda

4.12 Testing

Đây là một trong những kỹ năng quan trọng đối với các React Developer mà thường bị bỏ qua. Thế nên nếu bạn muốn trở nên đắt giá thì bạn nên tập trung vào việc học các thư viện sẽ giúp bạn trong quá trình thử nghiệm.

Dưới đây là danh sách các thư viện được đề cập trong roadmap:

Unit Testing

 • Jest
 • Enzyme
 • Sinon
 • Mocha
 • Chai
 • AVA
 • Tape

End to End Testing

 • Selenium, Webdriver
 • Cypress
 • Puppeteer
 • Cucumber.js
 • Nightwatch.js

Integration Testing

 • Karma

Testing cũng là một chủ đề khá hay trong khóa học ReactJS nâng cao của 200Lab.

4.13 Internationalization

Đây là một chủ đề quan trọng khác để phát triển giao diện người dùng được sử dụng trên toàn thế giới. Bạn có thể cần hỗ trợ phiên bản GUI cục bộ cho Nhật Bản, Trung Quốc, Tây Ban Nha và các quốc gia Châu Âu khác.

RoadMap gợi ý bạn nên tìm hiểu công nghệ sau:

 • React Intl
 • React i18next

Cả hai thư viện này đều cung cấp các thành phần React và một API để định dạng ngày tháng, số và chuỗi, bao gồm các bản dịch đa dạng hóa và xử lý.

4.14 Server-Side Rendering

Trong RoadMap đề xuất Server-Side Rendering như sau:

 • Next.js
 • After.js
 • Rogue

Tận 3 cái nhưng bạn chỉ cận học Next.js thôi là đủ.

4.15 Static Site Generator

Gatsby.js là một static site generator hiện đại. Bạn có thể sử dụng Gatsby để tạo trang web cá nhân hóa và có chức năng đăng nhập. Chúng kết hợp dữ liệu của bạn với JavaScript và tạo nội dung HTML được định dạng chuẩn.

4.16 Backend Framework Integration

React on Rails tích hợp Rails với framework front-end React của Facebook. Nó cung cấp Server rendering, thường được sử dụng để lập chỉ mục trình thu thập thông tin SEO và hiệu suất UX, và không được cung cấp bởi rails / webpacker.

4.17 Mobile

Đây là một lĩnh vực khác mà việc học React có thể thực sự mang lại lợi ích vì React Native đang nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn để phát triển ứng dụng di động bằng JavaScript với giao diện native.

RoadMap gợi ý bạn nên tìm hiểu các thư viện sau:

 • React Native
 • Cordova / PhoneGap

Nhưng bạn chỉ cần học thêm React Native là đủ tốt rồi.

4.18 Desktop

Cũng tồn tại một số framework dựa trên React để xây dựng GUI trên desktop như React Native Windows, cho phép bạn tạo các ứng dụng UWP và WPF native với React.

Framework gợi ý các thư viện sau:

 • Proton Native
 • Electron
 • React Native Windows

Tuy nhiên, tất cả chúng đều dành cho việc tìm hiểu nâng cao. Nếu bạn đã thành thạo React, bạn có thể xem qua chúng.

4.19 Virtual Reality

Nếu bạn quan tâm đến việc xây dựng các ứng dụng dựa trên Thực tế ảo, thì bạn cũng có một số framework như React 360, cho phép bạn có những trải nghiệm 360 và VR thú vị bằng cách sử dụng React.

Đó là tất cả những gì về React RoadMap.

Bạn đã nhìn thấy được bức tranh toàn diện. Có thể bạn sẽ cảm thấy phấn khích hoặc hơi choáng ngợp trước những kiến thức mình cần phải học. Tuy nhiên hãy cứ bắt đầu từ từ từng bước một. Khi đã có nền tảng vững chắc thì những kiến thức sau này bạn sẽ càng học nhanh hơn thôi.

Qua bài viết này, mình hy vọng sẽ đem đến cho bạn một cái nhìn tổng quan hơn về ReactJS, cũng như những lợi ích thực sự mà ReactJS mang lại cho chúng ta.

Các bài viết bạn sẽ thích:

ReactJS Tutorial for Beginners Phần 3

ReactJS Tutorial for Beginners Phần 2

ReactJS vs React Native – Gà cùng một mẹ liệu có giống nhau?

ReactJS: Tìm hiểu thông qua ví dụ

Lên trình senior ReactJS với những kỹ năng sau

TỪ QUỐC HƯNG

Đam mêm lập trình Frontend, Yêu thích việc setup workspace theo phong cách tối giản

follow me :

Trở thành lập trình viên với khóa học lập trình web Front-end. Tại đây, ICT Hà Nội cung cấp cho bạn một khóa học từ cơ bản đến nâng cao, sẽ dạy cho bạn tất cả những kiến thức cần thiết, để trở thành nhà phát triển web giao diện người dùng. Thực hành qua từng Module, học các kỹ năng mới (hoặc cải thiện những kỹ năng hiện có). Mỗi phần bao gồm các bài tập và đánh giá để kiểm tra sự mức độ hiểu bài của bạn trước khi tiếp tục học sang các phần khác.

Chủ đề học bao gồm:

 • Thiết lập cơ bản và cách học.
 • Các tiêu chuẩn về web và phương pháp.
 • HTML, ngôn ngữ cung cấp cấu trúc và ý nghĩa nội dung trang web
 • CSS, ngôn ngữ được sử dụng để định kiểu trang web
 • JavaScript.
 • Công cụ được sử dụng để hỗ trợ phát triển web phía máy khách.

Bạn có thể làm việc qua các phần theo thứ tự, nhưng mỗi phần đều có thể học một cách độc lập. Ví dụ: nếu bạn đã biết HTML, bạn có thể bỏ qua phần CSS.

Bạn không cần bất kỳ kiến thức nào trước đó để bắt đầu khóa học này. Tất cả những gì bạn cần là một chiếc máy tính có thể chạy các trình duyệt web hiện đại, kết nối internet và sẵn sàng học hỏi.

Nếu bạn không chắc liệu phát triển web giao diện người dùng có phù hợp với mình hay không hoặc bạn muốn bắt đầu với một khóa học dài và đầy đủ hơn, trước tiên hãy xem qua lộ trình phía dưới đây của ICT Hà Nội.

React Node.js MySQL Social Media App Tutorial | Full Stack Social Network App
React Node.js MySQL Social Media App Tutorial | Full Stack Social Network App

Redux

Hot button issue alert: React has built-in state management. And many devs have been burned along the way by discovering the asynchronicity of state updates and how React handles them. For that reason, and for scalability, Redux was born. Redux is a state management library and more. It’s not a framework, but an opinionated way of working with data. Utilizing Redux, a programmer is able to manage and keep the React framework under control. Redux does this by assisting programmers to create web apps that act consistently and are easy to test, as well as that perform well across varied contexts.

The principles behind Redux are along the lines of functional programming and immutability, but it’s not a one-size-fits-all-solution. Mastering the concepts of fundamental React programming prior to diving into Redux is key.

To learn more about the various skills to learn to be a successful web developer check out our guide to web developer certifications.

5 keys to successful organizational design

How do you create an organization that is nimble, flexible and takes a fresh view of team structure? These are the keys to creating and maintaining a successful business that will last the test of time.

Read more

8 ways to stand out in your stand-up meetings

Whether you call them stand-ups, scrums, or morning circles, here’s some secrets to standing out and helping everyone get the most out of them.

Read more

Technology in 2025: Prepare your workforce

The key to surviving this new industrial revolution is leading it. That requires two key elements of agile businesses: awareness of disruptive technology and a plan to develop talent that can make the most of it.

Read more

Bài toán


Viết một trang HTML mô tả màn hình Cart (giỏ hàng) của một trang bán hàng trực tuyến. Người dùng có thể thêm /xoá mặt hàng, thay đổi số lượng, giá tiền của từng loại mặt hàng và số tiền tổng sẽ được cập nhật tự động khi thêm/xoá hay thay đổi số lượng.

Hình vẽ dưới là hình dung về trang HTML đơn giản này, người dùng có thể thêm sản phẩm bằng cách chọn trong selection box, xoá bằng nút [X], thay đổi số lượng bằng các nút [+] và [-]. Giá ở cột Price và hai vị trị Total sẽ được cập nhật ngay khi có thay đổi trong giỏ hàng.

Để có một hình dung tốt nhất về bài toán, đây là link của sản phẩm đã hoàn thành.

https://jsfiddle.net/bs90/189txdh2/29/embedded/result/

Bài viết này tôi chỉ đi sâu vào chia sẻ luồng tư duy của cá nhân tôi trong việc giải quyết bài toán này với React, chứ không đi sâu vào việc phân tích viết code thế nào và tại sao nó chạy.

React JS Explained In 10 Minutes
React JS Explained In 10 Minutes

Nguồn học liệu

Khóa học MOOC này được cung cấp trên nền tảng Coursera. Đây là nền tảng cung cấp các khóa học trực tuyến đại chúng mở được đánh giá rất cao trong các nền tảng MOOC.

Việc liệt kê nguồn dưới đây không nhất thiết hàm ý rằng FUNiX có sự hợp tác chính thức với chủ sở hữu của nguồn: Front-End Web Development with React .

ReactJS là gì? Vì sao ReactJS cần thiết đối với các nhà lập trình web? Cùng tìm hiểu về các ứng dụng và khái niệm cần nắm rõ về ReactJS nhé!

Đối với một web developer, nếu bạn muốn tìm kiếm một công việc có giờ giấc linh hoạt, được trả một mức lương cao, thì điều đó hết sức dễ dàng để biến thành sự thật. Tuy nhiên, cái khó ở chỗ là bạn cần phải xác định được đâu là những kỹ năng cần thiết và quan trọng để bạn tìm kiếm được một công việc phù hợp với nhu cầu mong muốn của bạn.

Nếu bạn đang lên kế hoạch học xây dựng website để tìm kiếm thu nhập cho bản thân, ít nhiều gì bạn cũng biết bạn cần phải học những thứ như là HTML, CSS và JavaScript. Nhưng nếu bạn chỉ dừng lại ở những kiến thức này thôi thì chắc chắn bạn sẽ không thể apply vào bất kỳ một công ty phát triển website nào bởi vì những yêu cầu hiện nay đòi hỏi bạn phải biết sử dụng thêm những framework hay thư viện để tăng tốc quá trình phát triển website hơn nữa.

Chắc hẳn bạn đã từng nghe đến ReactJS? Nhưng liệu bạn đã biết chính xác ReactJS là gì? Nó có phải là một ngôn ngữ lập trình khác không? Để trả lời cho những thắc mắc của bạn và giúp bạn dễ dàng tiếp cận với ReactJS, chúng tôi đã tổng hợp những thông tin hữu ích trong bài viết này để giải đáp các thắc mắc trên của bạn.

Seri hướng dẫn tự học lập trình Java

Lập trình Java Web 2024 – Hưỡng dẫn sử dụng RabbitMQ với Spring Boot

Giới Thiệu Trong thế giới phát triển ứng dụng web, việc xây dựng hệ thống…

Cách khai báo và sử dụng biến trong Java – Lập trình Java cơ bản 2023

Biến trong Java. 1. Biến là gì và các thành phần cơ bản. Biến là…

Hướng dẫn deploy web java lên server sử dụng railway, elephantSQL, github 2023

Để triển khai một ứng dụng web Java lên một server sử dụng các dịch…

Series hướng dẫn lập trình Java Core 2023

Series #CodeFresher hướng dẫn lập trình Java Core (update mới nhất 2023) – giúp bạn…

Full Stack React Developer Course with Appwrite
Full Stack React Developer Course with Appwrite

📌 Mạng xã hội của NIIT-ICT Hà Nội

Wondering whether to choose React for your project? Below you’ll find a concise analysis of the top 6 reasons why development teams choose React. Just enough to make an initial decision.

A QUICK SUMMARY – FOR THE BUSY ONES

TABLE OF CONTENTS

There are many frameworks and libraries available for frontend development. Not all of them are good. React is one of the most popular and widely used libraries (it’s not a framework) for frontend development.

To give you a gentle introduction, React is an open-source JavaScript library used for frontend development, which was developed by Facebook. Its component-based library lets you build high-quality user-interfaces for web apps.

This library allows you to place HTML code inside JavaScript and it works with Virtual DOM.

The official site of React can be found at Reactjs.org. And you can find it on GitHub here.

If you have heard of React but are not sure why you should select it for your work, this post can help. What are the benefits of using React? This post will give you 6 reasons to choose React for frontend development.

React is easy to learn and that is one of the most important reasons to choose this library. As it doesn’t take much time to learn this technology, you can quickly become a React developer.

If a technology is hard to learn, you will probably find it difficult to start. That, as it happens, it’s human nature. We avoid things that are hard to learn.

React is easy to learn not just because there are a great number of easy-to-understand tutorials available on the internet but mainly because it’s a very simple library. Unlike Angular, it’s not a complex tool. The learning process becomes easier when you have great JavaScript skills.

React lets you build rich user-interfaces easily. Quality of user-interfaces is important because a poorly designed user-interface is generally less user-friendly and the users will not like a poorly designed UI.

If your web app has cool, high-quality UIs, your users will love to use your app. So building high-quality user-interfaces is crucial to business success.

Yes, you can build cool interfaces with other technologies too, but React lets you do it easily using the declarative components.

You can increase your productivity by using the reusable components and development tools. Developer’s productivity is important because if you can get things done quickly, you can earn more money in less time, which is a common goal of companies and startups.

If it takes a huge amount of time to build a simple thing, you’ll lose money. On the contrary, if you can deliver products quickly, you can earn cash quickly and your clients will also be happy.

There are many development tools available for React which speed up your work. For example, there’s a browser extension called React Developer Tools, which can make your coding work a lot easier.

You can add it to your browser and can use it to examine React components hierarchy. This extension can be installed on Chrome and Mozilla Firefox.

React is used by great companies and startups such as Facebook, Dropbox, Khan Academy, CodeAcademy, Netflix, Airbnb, PayPal, Walmart, Tesla Motors, IMDb, and so on. There are many, many popular apps that use React.

Why are so many great companies and startups using this technology? The answer is that it’s undoubtedly a very high-quality tool for frontend development.

Considering that super successful companies like Facebook and PayPal use React, that must mean that it’s a truly useful library.

React is hot and trending. It’s one of the most popular frontend technologies in the market.

The following chart demonstrates increasing global interest.

When a technology is adopted by more and more people every day, it’s clear that it’s for a reason – it’s good quality.

The number of React lovers is increasing day by day. Every day new people fall in love with this technology. So why not try it?

One of the biggest reasons why you should choose React for frontend development is that it has a very strong community support. A large community of React developers is making it better as it’s an open-source library and coders from around the world are helping people learn the technology in different ways.

Some people upload free React tutorial videos on YouTube while others write useful tutorials, in-depth articles, and blog posts. As of writing this article, this library has 1,198 contributors and 106,128 stars on GitHub.

The following screenshot shows that Google gives 82,500,000 results for the search term ‘react tutorial’.

The tutorials, articles, and blog posts written about React will definitely help you and make you a better React coder. Besides, there are a huge number of people in the world that constantly help new learners learn the technology by answering their questions on QA sites like StackOverflow and Quora.

So while working with React, if you face problems, you can post them on QA sites and you will get reliable answers given by experts. There are also many Facebook groups focusing on React, where you can post your issues.

We have learned from this post that React has impressive benefits. So does Angular! So why should we use React? Why not Angular or any other framework?

Not all frameworks and libraries will be the right fit for your work. They can be great tools but may not be the ideal choice for your development work.

Just like React, Angular is also a great, high-quality framework and it’s also been developed by the technology giant – Google.

But there’s a problem with Angular which makes React better in my opinion. The problem is that Angular is hard to learn as it’s not a simple framework. It’s a very complex framework for frontend development. On the other hand, React is a very simple, easy-to-use technology.

This article gave you 6 main reasons to choose React for frontend development. I hope you enjoyed this post!

Our promise

Every year, Brainhub helps 750,000+ founders, leaders and software engineers make smart tech decisions. We earn that trust by openly sharing our insights based on practical software engineering experience.

Authors

A serial entrepreneur, passionate R&D engineer, with 15 years of experience in the tech industry.

Read next

Popular this month

Get smarter in engineering and leadership in less than 60 seconds.

Join 300+ founders and engineering leaders, and get a weekly newsletter that takes our CEO 5-6 hours to prepare.

previous article in this collection

It’s the first one.

next article in this collection

It’s the last one.

Hoàn thành các dự án siêu to, siêu bự, siêu khổng lồ trong combo này, bạn sẽ chinh phục mọi nhà tuyển dụng khó tính nhất về Front End developer. CyberSoft đã giúp được hơn 6300 học viên offline cũng hoàn thành xong hết các dự án này và đi làm với mức lương từ 100tr/năm đến 180tr/năm. CyberLearn mang những thành công đó đến với các bạn không có điều kiện học offline tại HCM. Vâng, ReactJS với mức tuyển dụng cực kì cao, ngành lập trình đang hot hơn bao giờ hết, bất chấp dịch bệnh, bạn dễ dàng tìm được nghề nghiệp cho tương lai của mình. Khóa học gồm hơn 15 bài tập và dự án vô cùng thực tế tất tần tật về ReactJS từ Component, Binding, Sự kiện, Render, State, Cơ chế truyền dữ liệu, Lifecycle, Pure Component, Redux, Context, Hook, React Animation, Hook Animation, Kết nối Backend qua Restful API…Các kiến thức này cực kì cần thiết để bạn nhận việc và làm ngay cho doanh nghiệp.

 • Danh Sách Khóa Học

  • Học từ số 0
  • Đã có nền tảng

   • Lập trình Front-End Web chuyên nghiệp
   • Combo 5 Khoá – Lập trình Front-End Foundation Intermediate
   • Combo 6 Khoá- Lập trình Front End Master ReactJS
   • Lập trình Front-End VueJS – Combo 6 khoá
   • Combo 10 Khóa – Lập trình Front End Foundation
   • Combo 5 khoá – Lập trình Back-End JAVA Chuyên Sâu
   • Backend – NodeJS Foundation – Viết API dự án thực tế
  • Học offline/online cùng giảng viên
 • Góc học viên
 • Về CyberLearn
 • INBOX TƯ VẤN 1-1 & ĐĂNG KÝ

false

The Author

Duc Le – Director/ Software Developer

Experience with the full software development lifecycle.

Being a skilled developer in mobile and website development, I know how to design, code, test, QA, and document complex programs and program modifications from supplied specifications using agreed standards and tools, to achieve a well-engineered result. Takes part in reviews of teamwork. I communicate and interface with clients and business users regularly and represent Relia Software positively and professionally. Let’s contact Relia Software for quality web and mobile development for your business!

 • web development
 • mobile applications
 • coding
 • Share

Thông tin chung

Môn học này đào tạo về ReactJS – là một framework javascript được sử dụng rộng rãi cho việc phát triển phía front-end.

ReactJS tạo ra cấu trúc dạng ứng dụng cho phía front-end thông qua việc cung cấp các thành phần trang web, điều khiển và tương tác giữa các thành phần với nhau, cũng như với phía back-end. Nhờ vậy, thông qua ReactJS, việc phát triển phía front-end được chuẩn hoá hơn và đi theo một số nguyên tắc được chấp nhận và ứng dụng rộng rãi.

ReactJS đặc biệt thích hợp trong việc phát triển front-end cho các ứng dụng chạy trên nền tảng web mà đòi hỏi trải nghiệm chất lượng cao như các ứng dụng kiểu SPA (Single Page Application)

REACT JS is Super Easy | Full Tutorial from Beginner to Advanced [Moye-Moye Edition]
REACT JS is Super Easy | Full Tutorial from Beginner to Advanced [Moye-Moye Edition]

Create user interfaces from components

React lets you build user interfaces out of individual pieces called components. Create your own React components like

Thumbnail

,

LikeButton

, and

Video

. Then combine them into entire screens, pages, and apps.

Whether you work on your own or with thousands of other developers, using React feels the same. It is designed to let you seamlessly combine components written by independent people, teams, and organizations.

Mở đầu

Tôi là một lập trình viên thích làm Frontend (chắc là ai cũng biết nó là các thứ như HTML, CSS và Javascipt). Tất nhiên cũng chỉ ở dạng xoàng xĩnh thôi.

Ngày tôi bắt đầu học làm Frontend, người ta cũng bảo tôi là nên học Javascipt trước rồi hãy học Jquery. Tuy nhiên, sự đơn giản và tiện dụng của Jquery đã khiến tôi làm điều ngược lại, học Jquery và chỉ quay lại tìm hiểu thêm về Javascipt (không có Jquery) khi cần thiết.

Càng học và làm việc với Jquery và các thư viện của nó nhiều tôi càng thấy Jquery toàn năng. Đúng như tiêu chí “Write Less, Do More”, Jquery (và các thư viện đi kèm) rất dễ đọc, dễ viết, dễ sửa, cộng đồng sử dụng lớn… Và tôi dùng Jquery để giải quyết hầu hết các vấn đề gặp phải trên Frontend.

Gần đây, người ta hay nhắc đến và tán dương React – một thư viện Javascript được phát triển bởi Facebook. Sau khi tham dự một buổi seminar ngắn của một bạn cùng công ty về React, tôi bị ấn tượng khá mạnh về VIRTUAL DOM và DATA FLOW của thư viện này. Tôi hình dung ra những bài toán Frontend mình gặp từ trước đến nay, và có một số vấn đề có vẻ khá sáng sủa nếu làm bằng React. Vì vậy tôi quyết định đặt ra một bài toán nhỏ và thử giải quyết bằng React – một người bạn mới gặp lần đầu.

Responsive INDUSTRY Website using REACT JS & TAILWIND CSS | Frontend | React Tailwind Project 2024🔥
Responsive INDUSTRY Website using REACT JS & TAILWIND CSS | Frontend | React Tailwind Project 2024🔥

Giải quyết bài toán

Nếu như bình thường, việc đầu tiên tôi sẽ làm là viết HTML và CSS, sau đó bắt đầu viết JavaScript( Jquery). Tuy nhiên, việc đầu tiên cần làm với React là thiết kế các Vitual DOM.

Ai biết về HTML chắc hẳn cũng sẽ biết khái niệm DOM (Document Object Model), ví dụ đơn giản nhất là một trang HTML cũng là một DOM đã được trình duyệt dịch ra và hiển thị, một cấu trúc cây gồm gốc là thẻ html, hai con là thẻ head và thẻ body, head thì có con là thẻ title, meta, body thì có con là thẻ div, a… Thông thường chúng ta sẽ viết Javascipt tác động trực tiếp lên các thành phần của DOM trên view để thay đổi chúng.

React cung cấp một khái niệm tên là Vitual DOM. Vitual DOM – DOM ảo đúng như tên gọi của nó, chứa toàn bộ các thông tin cần thiết để tạo nên một DOM, tuy nhiên lại nằm hoàn toàn trong code Javascript cho phép chúng ta tạo, xoá, sửa, thực hiện đủ loại thao tác trên nó trước khi được render thành (real)DOM trên view.

Tại sao nên dùng Vitual DOM? Bạn có thể search trên VIBLO. Đã có sẵn một số bài viết về vấn đề này.

Chính vì dùng Vitual DOM nên file HTML của tôi lần này sẽ chẳng có nội dung gì trong thẻ body cả, điều kỳ lạ đầu tiên!


<br /> ReactJS - VibloCart<br />


Thiết kế cấu trúc Vitual DOM

Quay lại việc thiết kế các Vitual DOM đã nói ở trên. Việc thiết kế này, hay là việc tách các thành phần trong nội dung trang ra thành các React Class riêng theo cấu trúc cây, giúp cho ta có một hình dung mạch lạc về luồng dữ liệu (DATA FLOW) của bài toán.

Lần này tôi thiết kế như hình vẽ dưới đây.

Root là CartDiv, nó chính là cái sẽ được render vào trong thẻ body của trang. CartDiv có hai con là Banner và ItemTable. Banner là phần banner của trang, có phần title và phần tổng giá tiền TOTAL, phần này đơn giản nhất là cho vào trong CartDiv luôn, nhưng tôi muốn tách ra để có cơ hội nắm rõ về Data Flow của React. ItemTable là phần bảng còn lại, mỗi thẻ tr chứa thông tin của một sản phẩm tôi lại cho thành 1 con của ItemTable, tên là OneItem.

Giải thích về Data Flow thì không có gì dễ bằng bắt tay vào code và thuyết mình về nó. Đầu tiên là phần CartDiv


var CartDiv = React.createClass({ render: function() { return ( ); } }); React.render(, document.body);

Đó là trạng thái sơ khai nhất, cho chúng ta nhìn thấy là CartDiv chứa hai React Class con là Banner và ItemTable. Bây giờ chúng ta xem xét về data, one-way binding của React yêu cầu data phải truyền từ cha xuống con, data ở đây không chỉ là các biến mà còn là cả các method nữa. Chúng ta phân tích từ từ xem cần truyền gì từ CartDiv xuống cho Banner và ItemTable?

Banner thì đơn giản, truyền cho nó cái tổng tiền là xong. ItemTable thì phức tạp hơn một chút, ngoài tổng tiền thì còn phải truyền thông tin về sản phẩm đang ở trong giỏ hàng kèm theo số lượng và thông tin sản phẩm chưa được mua nữa.

Thêm những phần đó thì class CartDiv sẽ thành như sau.


... ...

total_cost, items và left_items sẽ được khởi tạo trong hàm getInitialState


var CartDiv = React.createClass({ getInitialState: function() { var items = []; // Ban đầu chưa có hàng nào được chọn var total_cost = caculate_total_cost(items); // Hàm caculate_total_cost là hàm để tính tổng số tiền hiện tại var left_items = [{id:1, name:"Framgia Super Server", price:5000}, {id:2, name:"Framgia Super Laptop", price:4000}, {id:3, name:"Framgia Super Watch", price:3000}, {id:4, name:"Framgia Super Keyboard", price:2000}, {id:5, name:"Framgia Super Mouse", price:1000}]; // Set sẵn 5 sản phẩm ví dụ trong kho hàng return {items: items, left_items: left_items, total_cost: total_cost}; // Khi trang vừa load state của CartDiv sẽ thành thế này }, ...

Tạm ổn như thế, chúng ta sẽ đi xây dựng hai class con Banner và ItemTable. Banner thì quá đơn giản như sau.


var Banner = React.createClass({ render: function() { return (


YOUR VIBLO CART


TOTAL: {this.props.total_cost}$F

); // Sau mỗi lần được render lại, tổng số tiền sẽ được cập nhật bằng total_cost mới được truyền lên. Nhân tiện để thiết lập class (để viết cSS chẳng hạn) ta dùng attribute className } });

Về ItemTable thì tôi thiết kế nó là một HTML Table, nhận thấy khi có sản phẩm thì cấu trúc của các thẻ tr hiển thị một sản phẩm là như nhau. Vì vậy tôi quyết định viết một class khác tên là OneItem. Phần ItemTable tôi viết như dưới đây.


var ItemTable = React.createClass({ render: function() { // Hàm rederItem để render 1 dòng, tương ứng với một sản phẩm có trong giỏ hàng hiện tại. Truyền cho nó thông tin cần thiết từ cha của nó là ItemTable var renderItem = function(itemData, index) { return ( ); }.bind(this); var left_items_html; // Phần HTML thể hiện những sản phẩm còn lại trong kho, khi không có gì nó chỉ là dòng text "You're awsome!", còn không nó là 1 form với selection box và nút submit. if (this.props.left_items.length == 0) { left_items_html = "You're awsome!"; } else { left_items_html = (); }; return (

{this.props.items.map(renderItem)}
No Item name Unit Price Quantity Price Action
{left_items_html} TOTAL {this.props.total_cost}$F

); } });

OneItem thì khá đơn giản, nó chỉ là 1 dòng tr với số thứ tự, thông tin sản phẩm và các nút [+], [-] để tăng giảm số lượng, nút [X] xoá sản phẩm mà thôi.


var OneItem = React.createClass({ render: function() { return (

{this.props.itemIndex + 1} {this.props.itemData.name} {this.props.itemData.price}$F {this.props.itemData.quantity} {this.props.itemData.price*this.props.itemData.quantity}$F

); // Như các bạn thấy, hàm render dùng những giá trị được gửi xuống từ cha để render ra nội dung trả về của OneItem. Khi có thay đổi về các giá trị này, OneItem cũng sẽ đượcc cập nhật theo ngay lập tức. } });

Như vậy là chúng ta thiết kế xong cấu trúc theo hình vẽ bên trên. Chạy thử bây giờ nó sẽ ra trạng thái đầu tiên của link https://jsfiddle.net/bs90/189txdh2/29/embedded/result/, tuy nhiên chả button nào hoạt động cả. Đó chính là việc tiếp theo chúng ta cần làm, làm cho các button hoạt động.

Thiết kế sự kiện (event) – làm cho các button hoạt động

Nếu mà cứ giữ như trên thì viết luôn 1 cái trang HTML tĩnh là xong, chả phải mất công chia chác làm gì cả. Giờ là lúc làm cho mọi thứ hoạt động.

Chúng ta cùng nhau phân tích các sự kiện có thể diễn ra trong trang hiện tại. Cũng không nhiều.

 • Sự kiện thêm hàng vào giỏ
 • Sự kiện xoá hàng khỏi giỏ
 • Sự kiện thay đổi số lượng của từng mặt hàng trong giỏ

Như đã nói ở trên, các method cũng sẽ được truyền từ cha xuống con, vì vậy chúng ta sẽ viết các method ứng với mỗi sự kiện ở class CartDiv.


... // Thêm sản phẩm được chọn vào giỏ, xoá sản phẩm đó ra khỏi kho hàng còn lại, render lại CartDiv AddItemHandle: function(id) { var left_items = this.state.left_items; var item = left_items.filter(function(item){return item.id==id})[0]; left_items.splice(left_items.indexOf(item), 1); item.quantity = 1; var items = this.state.items.concat(item); this.setState({left_items: left_items, items: items, total_cost: caculate_total_cost(items)}); }, // Xoá sản phẩm được chọn ra khỏi giỏ, thêm lại sản phẩm đó vào kho hàng còn lại, render lại CartDiv RemoveItemHandle: function(id) { var items = this.state.items; var item = items.filter(function(item){return item.id==id})[0]; items.splice(items.indexOf(item), 1); delete item.quantity; var left_items = this.state.left_items.concat(item); this.setState({left_items: left_items, items: items, total_cost: caculate_total_cost(items)}); }, // Tăng/Giảm số lượng sản phẩm tương ứng, render lại CartDiv QuantityHandle: function(item_index, method) { var items = this.state.items; if (method == "plus") { items[item_index].quantity++; } else if(this.state.items[item_index].quantity > 0) { items[item_index].quantity--; } this.setState({items: items, total_cost: caculate_total_cost(items)}); } ...

Và 3 methods này sẽ được truyền xuống cho các con cần dùng đến nó.


... ...


... ...

Chuẩn bị xong phần methods, bây giờ chúng ta làm nốt phần cuối cùng, bắt các sự kiện vào các methods đó. Cùng xem lại các sự kiện có thể xảy ra.

 • Sự kiện thêm hàng vào giỏ → Chọn ở selection box (1) và ấn nút submit form (2)
 • Sự kiện xoá hàng khỏi giỏ → Ấn vào nút [X] (3)
 • Sự kiện thay đổi số lượng của từng mặt hàng trong giỏ → Ấn vào nút [+] hoặc [-] (4)

Vậy là có 4 events tất cả. Chúng ra bổ sung code cho 4 event này.


// (1) ... onChange: function(e) { this.props.selected_id = e.target.value; } ...


// (2) ... handleSubmit: function(e) { e.preventDefault(); this.props.addItemHandle(this.props.selected_id); } ...

...


// (3) ... ...


// (4) ...

{this.props.itemData.quantity} ...

SAVE! And you done! https://jsfiddle.net/bs90/189txdh2/29/embedded/result/

Bạn có thể xem và nghịch source code tôi đã viết tại đây http://jsfiddle.net/bs90/189txdh2/29/

Mọi thứ diễn ra khá dễ dàng phải không các bạn!

Keywords searched by users: react for front end

Using React.Js For Frontend Development : Features And Benefits
Using React.Js For Frontend Development : Features And Benefits
7 Reasons Why Reactjs Is Taking Over Frontend Development
7 Reasons Why Reactjs Is Taking Over Frontend Development
Using React.Js For Frontend Development : Features And Benefits
Using React.Js For Frontend Development : Features And Benefits
Học Reactjs Từ Đầu | Tecktrending
Học Reactjs Từ Đầu | Tecktrending
Learn Clojurescript Now: A Quick Tutorial With React | Toptal®
Learn Clojurescript Now: A Quick Tutorial With React | Toptal®
How To Connect Node.Js Backend To A React.Js Frontend 2020 | Nodejs + React Tutorial For Beginners - Youtube
How To Connect Node.Js Backend To A React.Js Frontend 2020 | Nodejs + React Tutorial For Beginners – Youtube
How To Create A React Native App: Frontend Developer'S Toolkit | Tsh.Io
How To Create A React Native App: Frontend Developer’S Toolkit | Tsh.Io
Bạn Nên Học Lập Trình Web Front End Với React.Js Tại Imic Technology
Bạn Nên Học Lập Trình Web Front End Với React.Js Tại Imic Technology
Is React Frontend Or Backend? - Zapone.Io
Is React Frontend Or Backend? – Zapone.Io
Complete Guide On Front End Web Development With React
Complete Guide On Front End Web Development With React
Using React.Js For Frontend Development : Features And Benefits
Using React.Js For Frontend Development : Features And Benefits
React Js- Complete Guide For Frontend Web Development [2024] | Udemy
React Js- Complete Guide For Frontend Web Development [2024] | Udemy
Overview Of Stencil Architecture. (A) A Reactjs Frontend Server... | Download Scientific Diagram
Overview Of Stencil Architecture. (A) A Reactjs Frontend Server… | Download Scientific Diagram

See more here: kientrucannam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *