Chuyển tới nội dung
Home » Python In Visual Studio 2017 | Install Python Support In Visual Studio

Python In Visual Studio 2017 | Install Python Support In Visual Studio

Python Tools for visual studio 2017

Download and install the Python workload

Complete the following steps to download and install the Python workload.

 1. Download and run the latest Visual Studio Installer for Windows. Python support is present in release 15.2 and later. If you have Visual Studio installed already, open Visual Studio and run the installer by selecting Tools > Get Tools and Features.

  Tip

  The Community edition is for individual developers, classroom learning, academic research, and open source development. For other uses, install Visual Studio Professional or Visual Studio Enterprise.

 2. The installer provides a list of workloads that are groups of related options for specific development areas. For Python, select the Python development workload and select Install:

  Python installation options Description Python distributions Choose any combination of Python distribution that you plan to work with. Common options include 32-bit and 64-bit variants of Python 2, Python 3, Miniconda, Anaconda 2, and Anaconda 3. Each option includes the distribution’s interpreter, runtime, and libraries. Anaconda, specifically, is an open data science platform that includes a wide range of preinstalled packages. Visual Studio automatically detects existing Python installations. For more information, see The Python Environments window. Also, if a newer version of Python is available than the version shown in the installer, you can install the new version separately and Visual Studio detects it. Cookiecutter template support Install the Cookiecutter graphical UI to discover templates, input template options, and create projects and files. For more information, see Use the Cookiecutter extension. Python web support Install tools for web development including HTML, CSS, and JavaScript editing support, along with templates for projects using the Bottle, Flask, and Django frameworks. For more information, see Python web project templates. Python native development tools Install the C++ compiler and other necessary components to develop native extensions for Python. For more information, see Create a C++ extension for Python. Also install the Desktop development with C++ workload for full C++ support.

  By default, the Python workload installs for all users on a computer under:

  %ProgramFiles%\Microsoft Visual Studio\

  \

  Common7\IDE\Extensions\Microsoft\Python

  where

  is 2022 and

  is Community, Professional, or Enterprise.

  %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Visual Studio\

  \

  Common7\IDE\Extensions\Microsoft\Python

  where

  is 2019 or 2017 and

  is Community, Professional, or Enterprise.

Test your install

Quickly check your installation of Python support:

 1. Launch Visual Studio.

 2. Select Alt + I to open the Python Interactive window.

 3. In the window, enter the statement


  2+2

  .

  The statement output

  displays in the window. If you don’t see the correct output, recheck your steps.

Python Tools for visual studio 2017
Python Tools for visual studio 2017

Test your install

Quickly check your installation of Python support:

 1. Launch Visual Studio.

 2. Select Alt + I to open the Python Interactive window.

 3. In the window, enter the statement


  2+2

  .

  The statement output

  displays in the window. If you don’t see the correct output, recheck your steps.

Rich editing, IntelliSense, and code comprehension

Visual Studio provides a first-class Python editor, including syntax coloring, autocomplete across all your code and libraries, code formatting, signature help, refactoring, linting, and type hints. Visual Studio also provides unique features like class view, Go to Definition, Find All References, and code snippets. Direct integration with the Interactive window helps you quickly develop existing Python code in a file.

For more information:

Creating a Python project in Visual Studio 2017
Creating a Python project in Visual Studio 2017

Trong bài viết kỳ này, Học Viện Agile sẽ hướng dẫn bạn cách download, cài đặt lập trình Python trên Visual Studio Code 2017 và các extension cần thiết để lập trình dễ dàng, tiện lợi hơn.

Visual Studio Code là trình hỗ trợ soạn thảo code có sẵn cho macOS, Windows và Linux. Visual Studio Code đi kèm với hệ sinh thái mở rộng phong phú, kèm các ngôn ngữ C++, C#, Java, Python, Go… Trình biên tập mã Visual Studio Code là phần mềm mã nguồn mở được phát triển bởi Microsoft, có khả năng hỗ trợ debug, đi kèm với Git, syntax highlighting, hoàn thành mã thông minh và cải tiến mã nguồn. Người dùng cũng có thể tùy chỉnh thay đổi theme, phím tắt và nhiều tùy chọn khác.

Visual Studio Code – công cụ hỗ trợ lập trình Python mạnh mẽ

Yêu cầu cấu hình tối thiểu

Ưu điểm

Nhược điểm

Để kiểm tra máy đã cài phiên bản Python 3 chưa, bạn sử dụng lệnh Python – version. Nếu máy đã cài đặt Python, màn hình sẽ hiện ra version và không báo lỗi.

Trong trường hợp máy chưa cài đặt Python, bạn download tại đây.

Đối với hệ điều hành macOS, sau khi cài đặt Python, các bạn vào thư mục Python tìm file Install Certificates.command. Nhấn Enter mở file, file tự động chạy và tạo certificates dùng khi chạy chương trình sau này.

Lưu ý: Nhớ đánh dấu chọn Add Python to PATH để câu lệnh có thể được chạy từ bất kỳ đâu.

Link tải bộ cài đặt Visual Studio Code

Nếu bạn đang phát triển các phần mềm liên quan đến data science, có thể cài đặt thêm các ứng dụng hỗ trợ tính toán và data science. Tham khảo thêm tại đây.

Ở cột bên phải, ấn tick vào các tùy chọn. Có thể bỏ qua phần này nếu bạn muốn sử dụng tùy chọn mặc định.

Diễn giải các tùy chọn

Tùy chọn Giải thích
Python distributions Gồm các tùy chọn 32-bit, 64-bit và Python 2, Python 3, Miniconda, Anaconda2, Anaconda3. Anaconda là platform mã nguồn mở bao gồm nhiều gói cài đặt.
Cookiecutter template support Cài đặt Cookiecutte GUI để thêm template, tạo project và file. Xem thêm tại đây.
Python web support Cài đặt công cụ phát triển web như HTML, CSS và JavaScript cùng Bottle, Flask, Django. Xem thêm tại đây.
Python native development tools Cài đặt trình biên dịch C++ và các ứng dụng cần thiết khác để phát triển thêm các phần mở rộng cho Python.

Sau khi tải về trình cài đặt, các bạn có thể chọn Modify (điều chỉnh), Launch, Repair hoặc Uninstall Visual Studio. Nút Modify cho phép bạn tùy chọn cập nhật khi có bản updates của Visual Studio.

Visual Studio IntelliCode là extension giúp hỗ trợ viết code tốt hơn nhờ trí tuệ nhân tạo. Trong tương lai, extension này có thể sẽ được tích hợp ngay trong Visual Studio Code.

Visual Studio Intellicode hỗ trợ viết code nhanh, đơn giản

Để tiết kiệm thời gian chỉnh sửa cài đặt trình soạn thảo code, bạn có thể sử dụng Setting Sync. Extension này dùng GitHub Gist để đồng bộ cài đặt, người dùng chỉ cần thay đổi trên một máy là có thể dễ dàng đồng bộ trên nhiều máy khác. Quá trình đồng bộ thường mất vài phút và có thể kiểm tra thiết lập thông qua mục tổng quan Extensions trong Visual Studio Code.

Extension phù hợp cho các lập trình viên cần chỉnh sửa file cấu hình hệ thống, cho phép hoàn thành kiểu Intellisense cho tên file, nhập đường dẫn dài mà không cần lưu vào bộ nhớ.

GitLens có chế độ xem khác biệt, giúp người dùng so sánh các commit và branch, cho phép người sử dụng tìm kiếm thông tin lịch sử commit dự án, tên tác giả, file…

GitLens giúp lập trình viên xem khác biệt giữa commit và branch

Code Time giúp theo dõi hoạt động của lập trình viên Visual Studio Code, báo cáo cho bạn khoảng thời gian nào là tốt nhất trong ngày để lập trình. Ngoài ra, người dùng có thể thiết lập chế độ gửi báo cáo qua email hàng tuần hoặc lên lịch cùng Google Calendar.

Theo dõi thời gian hoạt động với Code Time để tăng năng suất và hiệu quả làm việc

Trên đây là một số hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng cài đặt và lập trình Python trên Visual Studio 2017. Ngoài kiến thức chuyên môn, để tiến xa hơn trong sự nghiệp, lập trình viên cần trang bị thêm kỹ năng quản trị dự án, điều phối công việc để phát huy tối đa năng lực của đội nhóm. Các bạn có thể tham khảo thêm về Agile Software Development – tư duy phát triển phần mềm đem lại hiệu quả và năng suất cao, đang là sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng & nhà phát triển. Mô hình Agile đã được áp dụng rất rộng rãi trên thế giới và bắt được phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Học viện Agile tự hào là đơn vị đầu tiên đưa Agile đến gần hơn với các doanh nghiệp và cá nhân trong ngành công nghệ tại Việt Nam.

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Install Python support in Visual Studio

Python support is available only on Visual Studio for Windows. On Mac and Linux, Python support is available through Visual Studio Code.

Step 1: Create a new Python project

A project is how Visual Studio manages all the files that come together to produce a single application. Application files include source code, resources, and configurations. A project formalizes and maintains the relationships among all the project’s files. The project also manages external resources that are shared between multiple projects. A project allows your application to effortlessly expand and grow. Using projects is easier than managing relationships by hand in unplanned folders, scripts, text files, and your memory.

This tutorial begins with a simple project containing a single, empty code file.

 1. In Visual Studio, select File > New > Project to open the New Project dialog. You can also use the keyboard shortcut Ctrl+Shift+N. In the dialog, you can browse templates across different languages, select a template for your project, and specify where Visual Studio places files.

 2. To view Python templates, select Installed > Python on the left menu, or search for “Python.” The search option is a great way to find a template when you can’t remember its location in the languages tree.

  Python support in Visual Studio includes several project templates, including web applications using the Bottle, Flask, and Django frameworks. For the purposes of this walkthrough, however, let’s start with an empty project.

 3. Select the Python Application template, specify a name for the project, and select OK.

 1. In Visual Studio, select File > New > Project or use the keyboard shortcut Ctrl+Shift+N. The Create a new project screen opens, where you can search and browse templates across different languages.

 2. To view Python templates, search for python. Search is a great way to find a template when you can’t remember its location in the languages tree.

  Python web support in Visual Studio includes several project templates, such as web applications in the Bottle, Flask, and Django frameworks. When you install Python with the Visual Studio Installer, select Python Web Support under Optional to install these templates. For this tutorial, start with an empty project.

 3. Select the Python Application template, and select Next.

 4. On the Configure your new project screen, specify a name and file location for the project, and then select Create.

After a few moments, your new project opens in Visual Studio:

Here’s what you see:

 • (1) The Visual Studio Solution Explorer window shows the project structure.
 • (2) The default code file opens in the editor.
 • (3) The Properties window shows more information for the item selected in Solution Explorer, including its exact location on disk.
IPGRAY : python - How to create python project in visual studio 2017
IPGRAY : python – How to create python project in visual studio 2017

Support for multiple interpreters

Visual Studio’s Python Environments window gives you a single place to manage all of your global Python environments, conda environments, and virtual environments. Visual Studio automatically detects installations of Python in standard locations, and allows you to configure custom installations. With each environment, you can easily manage packages, open an interactive window for that environment, and access environment folders.

Use the Open interactive window command to run Python interactively within the context of Visual Studio. Use the Open in PowerShell command to open a separate command window in the folder of the selected environment. In that command window, you can run any python script.

For more information:

Interactive window

For every Python environment known to Visual Studio, you can easily open the same interactive (REPL) environment for a Python interpreter directly within Visual Studio, rather than using a separate command prompt. You can easily switch between environments as well. To open a separate command prompt, select your desired environment in the Python Environments window, then select the Open in PowerShell command as explained earlier in the Support for multiple interpreters section.

Visual Studio also provides tight integration between the Python code editor and the Interactive window. The Ctrl+Enter keyboard shortcut conveniently sends the current line of code (or code block) in the editor to the Interactive window, then moves to the next line (or block). Ctrl+Enter lets you easily step through code without having to run the debugger. You can also send selected code to the Interactive window with the same keystroke, and easily paste code from the Interactive window into the editor. Together, these capabilities allow you to work out details for a segment of code in the Interactive window and easily save the results in a file in the editor.

Visual Studio also supports IPython/Jupyter in the REPL, including inline plots, .NET, and Windows Presentation Foundation (WPF).

For more information:

Build and setup Python and Opencv in Visual Studio 2017
Build and setup Python and Opencv in Visual Studio 2017

Step 1: Create a new Python project

A project is how Visual Studio manages all the files that come together to produce a single application. Application files include source code, resources, and configurations. A project formalizes and maintains the relationships among all the project’s files. The project also manages external resources that are shared between multiple projects. A project allows your application to effortlessly expand and grow. Using projects is easier than managing relationships by hand in unplanned folders, scripts, text files, and your memory.

This tutorial begins with a simple project containing a single, empty code file.

 1. In Visual Studio, select File > New > Project to open the New Project dialog. You can also use the keyboard shortcut Ctrl+Shift+N. In the dialog, you can browse templates across different languages, select a template for your project, and specify where Visual Studio places files.

 2. To view Python templates, select Installed > Python on the left menu, or search for “Python.” The search option is a great way to find a template when you can’t remember its location in the languages tree.

  Python support in Visual Studio includes several project templates, including web applications using the Bottle, Flask, and Django frameworks. For the purposes of this walkthrough, however, let’s start with an empty project.

 3. Select the Python Application template, specify a name for the project, and select OK.

 1. In Visual Studio, select File > New > Project or use the keyboard shortcut Ctrl+Shift+N. The Create a new project screen opens, where you can search and browse templates across different languages.

 2. To view Python templates, search for python. Search is a great way to find a template when you can’t remember its location in the languages tree.

  Python web support in Visual Studio includes several project templates, such as web applications in the Bottle, Flask, and Django frameworks. When you install Python with the Visual Studio Installer, select Python Web Support under Optional to install these templates. For this tutorial, start with an empty project.

 3. Select the Python Application template, and select Next.

 4. On the Configure your new project screen, specify a name and file location for the project, and then select Create.

After a few moments, your new project opens in Visual Studio:

Here’s what you see:

 • (1) The Visual Studio Solution Explorer window shows the project structure.
 • (2) The default code file opens in the editor.
 • (3) The Properties window shows more information for the item selected in Solution Explorer, including its exact location on disk.

Project system, and project and item templates

Visual Studio helps you manage the complexity of a project as it grows over time. A Visual Studio project is more than a folder structure. A project aids in the understanding of how different files are used and how they relate to each other. Visual Studio helps you distinguish app code, test code, web pages, JavaScript, build scripts, and so on, which then enable file-appropriate features. A Visual Studio solution helps you manage multiple related projects, such as a Python project and a C++ extension project.

Note

In Visual Studio 2019 and later, you can open a folder containing Python code and run that code without creating a Visual Studio project or solution file. For more information, see Quickstart: Open and run Python code in a folder. Keep in mind that there are benefits to using a project file, as explained in this section.

The following image shows an example of a Visual Studio solution containing both Python and Flask projects in Solution Explorer.

Project and item templates automate the process of setting up different types of projects and files. The templates save you valuable time and relieve you from managing intricate and error-prone details. Visual Studio provides templates for web, Azure, data science, console, and other types of projects. You can find templates for files like Python classes, unit tests, Azure web configuration, HTML, and even Django apps.

For more information:

 • Manage Python projects
 • Item templates reference
 • Python project templates
 • Work with C++ and Python
 • Create project and item templates
 • Solutions and projects in Visual Studio
Cài gói ngôn ngữ lập trình Python cho Visual Studio 2017
Cài gói ngôn ngữ lập trình Python cho Visual Studio 2017

Questions and answers

Q. Is Python support available with Visual Studio for Mac?

A. Visual Studio for Mac isn’t currently supported. For more information, see What’s happening to Visual Studio for Mac? Visual Studio Code on Windows, Mac, and Linux works well with Python through available extensions.

Q. What can I use to build UI with Python?

A. The main offering in this area is the Qt Project with bindings for Python known as PySide (the official binding) (also see PySide downloads) and PyQt. Python support in Visual Studio doesn’t include any specific tools for UI development.

Q. Can a Python project produce a stand-alone executable?

A. Python is generally an interpreted language, where code is run on demand in a suitable Python-capable environment such as Visual Studio and web servers. Visual Studio doesn’t currently provide the means to create a stand-alone executable, which essentially means a program with an embedded Python interpreter. However, the Python community offers different means to create executables as described on StackOverflow. CPython also supports being embedded within a native application, as described on the blog post, Using CPython’s embeddable zip file.

Download and install the Python workload

Complete the following steps to download and install the Python workload.

 1. Download and run the latest Visual Studio Installer for Windows. Python support is present in release 15.2 and later. If you have Visual Studio installed already, open Visual Studio and run the installer by selecting Tools > Get Tools and Features.

  Tip

  The Community edition is for individual developers, classroom learning, academic research, and open source development. For other uses, install Visual Studio Professional or Visual Studio Enterprise.

 2. The installer provides a list of workloads that are groups of related options for specific development areas. For Python, select the Python development workload and select Install:

  Python installation options Description Python distributions Choose any combination of Python distribution that you plan to work with. Common options include 32-bit and 64-bit variants of Python 2, Python 3, Miniconda, Anaconda 2, and Anaconda 3. Each option includes the distribution’s interpreter, runtime, and libraries. Anaconda, specifically, is an open data science platform that includes a wide range of preinstalled packages. Visual Studio automatically detects existing Python installations. For more information, see The Python Environments window. Also, if a newer version of Python is available than the version shown in the installer, you can install the new version separately and Visual Studio detects it. Cookiecutter template support Install the Cookiecutter graphical UI to discover templates, input template options, and create projects and files. For more information, see Use the Cookiecutter extension. Python web support Install tools for web development including HTML, CSS, and JavaScript editing support, along with templates for projects using the Bottle, Flask, and Django frameworks. For more information, see Python web project templates. Python native development tools Install the C++ compiler and other necessary components to develop native extensions for Python. For more information, see Create a C++ extension for Python. Also install the Desktop development with C++ workload for full C++ support.

  By default, the Python workload installs for all users on a computer under:

  %ProgramFiles%\Microsoft Visual Studio\

  \

  Common7\IDE\Extensions\Microsoft\Python

  where

  is 2022 and

  is Community, Professional, or Enterprise.

  %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Visual Studio\

  \

  Common7\IDE\Extensions\Microsoft\Python

  where

  is 2019 or 2017 and

  is Community, Professional, or Enterprise.

Visual Studio Community 2017 for python - Installation Steps | Python Job Ready Professional
Visual Studio Community 2017 for python – Installation Steps | Python Job Ready Professional

Full-featured debugging

One of Visual Studio’s strengths is its powerful debugger. For Python in particular, Visual Studio includes Python/C++ mixed-mode debugging, remote debugging on Linux, debugging within the Interactive window, and debugging Python unit tests.

In Visual Studio 2019 and later, you can run and debug code without having a Visual Studio project file. See Quickstart: Open and run Python code in a folder for an example.

For more information:

 • Debug Python
 • Python/C++ mixed-mode debugging
 • Remote debugging on Linux
 • Feature tour of the Visual Studio Debugger

Support for multiple interpreters

Visual Studio’s Python Environments window gives you a single place to manage all of your global Python environments, conda environments, and virtual environments. Visual Studio automatically detects installations of Python in standard locations, and allows you to configure custom installations. With each environment, you can easily manage packages, open an interactive window for that environment, and access environment folders.

Use the Open interactive window command to run Python interactively within the context of Visual Studio. Use the Open in PowerShell command to open a separate command window in the folder of the selected environment. In that command window, you can run any python script.

For more information:

How to run Python in Visual Studio Code on Windows 10/11 [ 2024 Update ] Python Developers
How to run Python in Visual Studio Code on Windows 10/11 [ 2024 Update ] Python Developers

Feedback

Submit and view feedback for

Tutorial: Work with Python in Visual Studio

In this tutorial, you learn how to work with Python in Visual Studio. Python is a popular programming language that’s reliable, flexible, easy to learn, and free to use on all operating systems. Python is supported by a strong developer community and many free libraries. The language supports all kinds of development, including web applications, web services, desktop apps, scripting, and scientific computing. Many universities, scientists, casual developers, and professional developers use Python. Visual Studio provides first-class language support for Python.

This tutorial guides you through a six-step process:

 • Step 1: Create a Python project (this article)
 • Step 2: Write and run code to see Visual Studio IntelliSense at work
 • Step 3: Create more code in the Interactive REPL window
 • Step 4: Run the completed program in the Visual Studio debugger
 • Step 5: Install packages and manage Python environments
 • Step 6: Work with Git

This article covers the tasks in Step 1. You create a new project and review the UI elements visible in Solution Explorer.

Feedback

Submit and view feedback for

Tutorial: Work with Python in Visual Studio

In this tutorial, you learn how to work with Python in Visual Studio. Python is a popular programming language that’s reliable, flexible, easy to learn, and free to use on all operating systems. Python is supported by a strong developer community and many free libraries. The language supports all kinds of development, including web applications, web services, desktop apps, scripting, and scientific computing. Many universities, scientists, casual developers, and professional developers use Python. Visual Studio provides first-class language support for Python.

This tutorial guides you through a six-step process:

 • Step 1: Create a Python project (this article)
 • Step 2: Write and run code to see Visual Studio IntelliSense at work
 • Step 3: Create more code in the Interactive REPL window
 • Step 4: Run the completed program in the Visual Studio debugger
 • Step 5: Install packages and manage Python environments
 • Step 6: Work with Git

This article covers the tasks in Step 1. You create a new project and review the UI elements visible in Solution Explorer.

How to Run Python File in Visual Studio Code | Run Python in VSCode
How to Run Python File in Visual Studio Code | Run Python in VSCode

Version Control integration

Collaborate on code with Git

Use Git as the default source control experience in Visual Studio right out of the box. From the new Git menu, you can create or clone repositories from GitHub or Azure DevOps. Use the integrated Git tool windows to commit and push changes to your code, manage branches, sync with your remote repositories, and resolve merge conflicts.

3 Answers

You can find the Python development workload by selecting the Workloads tab and scrolling down to Web & Cloud. Once selected, you can check additional optional components under the Summary to the right.

As of 5/6/2017 the only way to use the python tools in visual studio 2017 is through the preview channel.

Since yesterday, you can install the Python Workload using your Visual Studio 2017installer.

Install Python support in Visual Studio

Python support is available only on Visual Studio for Windows. On Mac and Linux, Python support is available through Visual Studio Code.

How to Add Python Interpreter in Visual Studio Code - Step By Step
How to Add Python Interpreter in Visual Studio Code – Step By Step

Full-featured debugging

One of Visual Studio’s strengths is its powerful debugger. For Python in particular, Visual Studio includes Python/C++ mixed-mode debugging, remote debugging on Linux, debugging within the Interactive window, and debugging Python unit tests.

In Visual Studio 2019 and later, you can run and debug code without having a Visual Studio project file. See Quickstart: Open and run Python code in a folder for an example.

For more information:

 • Debug Python
 • Python/C++ mixed-mode debugging
 • Remote debugging on Linux
 • Feature tour of the Visual Studio Debugger

Feedback

Submit and view feedback for

Python support in Visual Studio on Windows

Python is a popular programming language that’s reliable, flexible, easy to learn, free to use on all operating systems, and supported by both a strong developer community and many free libraries. Python supports all manner of development, including web applications, web services, desktop apps, scripting, and scientific computing. Scientists, casual developers, professional developers, and many universities alike use Python for programming. You can learn more about the language on python.org and Python for Beginners.

Visual Studio is a powerful Python IDE on Windows. Visual Studio provides open-source support for the Python language through the Python Development and Data Science workloads (Visual Studio 2017 and later) and the free Python Tools for Visual Studio extension (Visual Studio 2015 and earlier). Tour the Visual Studio IDE to familiarize yourself with the IDE features for writing and editing Python code.

Visual Studio Code is available on Mac and Linux. For more information, see questions and answers.

To get started:

 • Follow the installation instructions to set up the Python workload.

 • Familiarize yourself with the Python capabilities of Visual Studio through the sections in this article.

 • Go through one or more of the Quickstarts to create a project. If you’re unsure, start with Quickstart: Open and run Python code in a folder or Create a web app with Flask.

 • Follow the Work with Python in Visual Studio tutorial for a full end-to-end experience.

How To Install Python Libraries In Visual Studio Code (Windows 11)
How To Install Python Libraries In Visual Studio Code (Windows 11)

Feedback

Submit and view feedback for

Python support in Visual Studio on Windows

Python is a popular programming language that’s reliable, flexible, easy to learn, free to use on all operating systems, and supported by both a strong developer community and many free libraries. Python supports all manner of development, including web applications, web services, desktop apps, scripting, and scientific computing. Scientists, casual developers, professional developers, and many universities alike use Python for programming. You can learn more about the language on python.org and Python for Beginners.

Visual Studio is a powerful Python IDE on Windows. Visual Studio provides open-source support for the Python language through the Python Development and Data Science workloads (Visual Studio 2017 and later) and the free Python Tools for Visual Studio extension (Visual Studio 2015 and earlier). Tour the Visual Studio IDE to familiarize yourself with the IDE features for writing and editing Python code.

Visual Studio Code is available on Mac and Linux. For more information, see questions and answers.

To get started:

 • Follow the installation instructions to set up the Python workload.

 • Familiarize yourself with the Python capabilities of Visual Studio through the sections in this article.

 • Go through one or more of the Quickstarts to create a project. If you’re unsure, start with Quickstart: Open and run Python code in a folder or Create a web app with Flask.

 • Follow the Work with Python in Visual Studio tutorial for a full end-to-end experience.

Project system, and project and item templates

Visual Studio helps you manage the complexity of a project as it grows over time. A Visual Studio project is more than a folder structure. A project aids in the understanding of how different files are used and how they relate to each other. Visual Studio helps you distinguish app code, test code, web pages, JavaScript, build scripts, and so on, which then enable file-appropriate features. A Visual Studio solution helps you manage multiple related projects, such as a Python project and a C++ extension project.

Note

In Visual Studio 2019 and later, you can open a folder containing Python code and run that code without creating a Visual Studio project or solution file. For more information, see Quickstart: Open and run Python code in a folder. Keep in mind that there are benefits to using a project file, as explained in this section.

The following image shows an example of a Visual Studio solution containing both Python and Flask projects in Solution Explorer.

Project and item templates automate the process of setting up different types of projects and files. The templates save you valuable time and relieve you from managing intricate and error-prone details. Visual Studio provides templates for web, Azure, data science, console, and other types of projects. You can find templates for files like Python classes, unit tests, Azure web configuration, HTML, and even Django apps.

For more information:

 • Manage Python projects
 • Item templates reference
 • Python project templates
 • Work with C++ and Python
 • Create project and item templates
 • Solutions and projects in Visual Studio
Hướng Dẫn Lập Trình Python trên Jupyter Notebook vs Visual Studio Code
Hướng Dẫn Lập Trình Python trên Jupyter Notebook vs Visual Studio Code

Feedback

Submit and view feedback for

I installed Visual Studio Enterprise 2017. I couldn’t find how to add Python there. So I had to install Visual Studio Preview 2017 with Python (as they advise here). So now I have 2 installations of VS 2017 which is not good. Is there any way to install python support to VS 2017(not preview)?

Asked

Modified 6 years, 5 months ago

Viewed 6k times

Download and install the Python workload

Complete the following steps to download and install the Python workload.

 1. Download and run the latest Visual Studio Installer for Windows. Python support is present in release 15.2 and later. If you have Visual Studio installed already, open Visual Studio and run the installer by selecting Tools > Get Tools and Features.

  Tip

  The Community edition is for individual developers, classroom learning, academic research, and open source development. For other uses, install Visual Studio Professional or Visual Studio Enterprise.

 2. The installer provides a list of workloads that are groups of related options for specific development areas. For Python, select the Python development workload and select Install:

  Python installation options Description Python distributions Choose any combination of Python distribution that you plan to work with. Common options include 32-bit and 64-bit variants of Python 2, Python 3, Miniconda, Anaconda 2, and Anaconda 3. Each option includes the distribution’s interpreter, runtime, and libraries. Anaconda, specifically, is an open data science platform that includes a wide range of preinstalled packages. Visual Studio automatically detects existing Python installations. For more information, see The Python Environments window. Also, if a newer version of Python is available than the version shown in the installer, you can install the new version separately and Visual Studio detects it. Cookiecutter template support Install the Cookiecutter graphical UI to discover templates, input template options, and create projects and files. For more information, see Use the Cookiecutter extension. Python web support Install tools for web development including HTML, CSS, and JavaScript editing support, along with templates for projects using the Bottle, Flask, and Django frameworks. For more information, see Python web project templates. Python native development tools Install the C++ compiler and other necessary components to develop native extensions for Python. For more information, see Create a C++ extension for Python. Also install the Desktop development with C++ workload for full C++ support.

  By default, the Python workload installs for all users on a computer under:

  %ProgramFiles%\Microsoft Visual Studio\

  \

  Common7\IDE\Extensions\Microsoft\Python

  where

  is 2022 and

  is Community, Professional, or Enterprise.

  %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Visual Studio\

  \

  Common7\IDE\Extensions\Microsoft\Python

  where

  is 2019 or 2017 and

  is Community, Professional, or Enterprise.

Effortless Python with GitHub Copilot
Effortless Python with GitHub Copilot

Review elements in Solution Explorer

Take some time to familiarize yourself with Solution Explorer, where you can browse files and folders in your project.

 • (1) At the top level is the solution, which by default has the same name as your project. A solution, which is shown as an .sln file on disk, is a container for one or more related projects. For example, if you write a C++ extension for your Python application, that C++ project can be in the same solution. The solution might also contain a project for a web service, and projects for dedicated test programs.

 • (2) Your project is highlighted in bold and uses the name you entered in the Create a new project dialog. On disk, this project is represented by a .pyproj file in your project folder.

 • (3) Under your project you see source files. In this example, you have only a single .py file. Selecting a file displays its properties in the Properties window. If you don’t see the Properties window, select the wrench icon in the Solution Explorer banner. Double-clicking a file opens it in whatever way is appropriate for that file.

 • (4) Also under the project is the Python Environments node. Expand the node to show the available Python interpreters.

 • (5) Expand an interpreter node to see the libraries installed in that environment.

Right-click any node or item in Solution Explorer to show a context menu of applicable commands. For example, Rename lets you change the name of a node or item, including the project and the solution.

Rich editing, IntelliSense, and code comprehension

Visual Studio provides a first-class Python editor, including syntax coloring, autocomplete across all your code and libraries, code formatting, signature help, refactoring, linting, and type hints. Visual Studio also provides unique features like class view, Go to Definition, Find All References, and code snippets. Direct integration with the Interactive window helps you quickly develop existing Python code in a file.

For more information:

How to create Virtual Environment for Python in Visual Studio Code (2023)
How to create Virtual Environment for Python in Visual Studio Code (2023)

Test your install

Quickly check your installation of Python support:

 1. Launch Visual Studio.

 2. Select Alt + I to open the Python Interactive window.

 3. In the window, enter the statement


  2+2

  .

  The statement output

  displays in the window. If you don’t see the correct output, recheck your steps.

Review elements in Solution Explorer

Take some time to familiarize yourself with Solution Explorer, where you can browse files and folders in your project.

 • (1) At the top level is the solution, which by default has the same name as your project. A solution, which is shown as an .sln file on disk, is a container for one or more related projects. For example, if you write a C++ extension for your Python application, that C++ project can be in the same solution. The solution might also contain a project for a web service, and projects for dedicated test programs.

 • (2) Your project is highlighted in bold and uses the name you entered in the Create a new project dialog. On disk, this project is represented by a .pyproj file in your project folder.

 • (3) Under your project you see source files. In this example, you have only a single .py file. Selecting a file displays its properties in the Properties window. If you don’t see the Properties window, select the wrench icon in the Solution Explorer banner. Double-clicking a file opens it in whatever way is appropriate for that file.

 • (4) Also under the project is the Python Environments node. Expand the node to show the available Python interpreters.

 • (5) Expand an interpreter node to see the libraries installed in that environment.

Right-click any node or item in Solution Explorer to show a context menu of applicable commands. For example, Rename lets you change the name of a node or item, including the project and the solution.

How to Select Python Interpreter in Visual Studio Code (vscode)
How to Select Python Interpreter in Visual Studio Code (vscode)

Interactive window

For every Python environment known to Visual Studio, you can easily open the same interactive (REPL) environment for a Python interpreter directly within Visual Studio, rather than using a separate command prompt. You can easily switch between environments as well. To open a separate command prompt, select your desired environment in the Python Environments window, then select the Open in PowerShell command as explained earlier in the Support for multiple interpreters section.

Visual Studio also provides tight integration between the Python code editor and the Interactive window. The Ctrl+Enter keyboard shortcut conveniently sends the current line of code (or code block) in the editor to the Interactive window, then moves to the next line (or block). Ctrl+Enter lets you easily step through code without having to run the debugger. You can also send selected code to the Interactive window with the same keystroke, and easily paste code from the Interactive window into the editor. Together, these capabilities allow you to work out details for a segment of code in the Interactive window and easily save the results in a file in the editor.

Visual Studio also supports IPython/Jupyter in the REPL, including inline plots, .NET, and Windows Presentation Foundation (WPF).

For more information:

Questions and answers

Q. Is Python support available with Visual Studio for Mac?

A. Visual Studio for Mac isn’t currently supported. For more information, see What’s happening to Visual Studio for Mac? Visual Studio Code on Windows, Mac, and Linux works well with Python through available extensions.

Q. What can I use to build UI with Python?

A. The main offering in this area is the Qt Project with bindings for Python known as PySide (the official binding) (also see PySide downloads) and PyQt. Python support in Visual Studio doesn’t include any specific tools for UI development.

Q. Can a Python project produce a stand-alone executable?

A. Python is generally an interpreted language, where code is run on demand in a suitable Python-capable environment such as Visual Studio and web servers. Visual Studio doesn’t currently provide the means to create a stand-alone executable, which essentially means a program with an embedded Python interpreter. However, the Python community offers different means to create executables as described on StackOverflow. CPython also supports being embedded within a native application, as described on the blog post, Using CPython’s embeddable zip file.

Harvard CS50’s Introduction to Programming with Python – Full University Course
Harvard CS50’s Introduction to Programming with Python – Full University Course

Keywords searched by users: python in visual studio 2017

Python Support In Visual Studio 2017 - Python
Python Support In Visual Studio 2017 – Python
Python Support Is Now Stable In Visual Studio 2017 - Python
Python Support Is Now Stable In Visual Studio 2017 – Python
Released: Python Support In Visual Studio 2017 - Python
Released: Python Support In Visual Studio 2017 – Python
A Lap Around Python In Visual Studio 2017 - Visual Studio Blog
A Lap Around Python In Visual Studio 2017 – Visual Studio Blog
Lập Trình Python Trên Visual Studio Code 2017 Từ A - Z
Lập Trình Python Trên Visual Studio Code 2017 Từ A – Z
Python In Visual Studio 2017 Version 15.8 - Python
Python In Visual Studio 2017 Version 15.8 – Python
Lập Trình Python Trên Visual Studio Code 2017 Từ A - Z
Lập Trình Python Trên Visual Studio Code 2017 Từ A – Z
Python Tools For Visual Studio 2017 - Youtube
Python Tools For Visual Studio 2017 – Youtube
Python Tools For Visual Studio 2017 - Youtube
Python Tools For Visual Studio 2017 – Youtube
Python Support Is Now Stable In Visual Studio 2017 - Python
Python Support Is Now Stable In Visual Studio 2017 – Python
Visual Studio 2019 Goes Live With C++, Python Shared Editing | Ars Technica
Visual Studio 2019 Goes Live With C++, Python Shared Editing | Ars Technica
Options And Settings For Python - Visual Studio (Windows) | Microsoft Learn
Options And Settings For Python – Visual Studio (Windows) | Microsoft Learn
Released: Python Support In Visual Studio 2017 - Python
Released: Python Support In Visual Studio 2017 – Python
A Lap Around Python In Visual Studio 2017 - Visual Studio Blog
A Lap Around Python In Visual Studio 2017 – Visual Studio Blog
Python Support In Visual Studio On Windows | Microsoft Learn
Python Support In Visual Studio On Windows | Microsoft Learn
Lập Trình Python Trên Visual Studio Code 2017 Từ A - Z
Lập Trình Python Trên Visual Studio Code 2017 Từ A – Z
A Lap Around Python In Visual Studio 2017 - Visual Studio Blog
A Lap Around Python In Visual Studio 2017 – Visual Studio Blog

See more here: kientrucannam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *