Chuyển tới nội dung
Home » Nodemcu Esp8266 Google Assistant | Dashboards Adafruit

Nodemcu Esp8266 Google Assistant | Dashboards Adafruit

Control LED Using Google Assistant | Voice Command LED Control | NODEMCU | KNOWLEDGE DOCTOR

Tạo tài khoản IFTTT

Trong bài viết Điều khiển thiết bị bằng giọng nói thông qua Google Assistant Tiếng Viết sử dụng ESP8266, Blynk và IFTTT mình đã hướng dẫn chi tiết cách để tạo tài khoản trên IFTTT nên phần này các bạn xem lại bài trước để hiểu rõ hơn nhé.

 • Sau khi đăng nhập thành công các bạn Click vào “My Applets” và chọn “New Applet” để tạo một dự án mới.
 • Bấm vào + this.
 • Tìm đến Google Assistant và bấm kết nối.
 • Chọn thẻ “Say a simple phrase” và các bạn điền đầy đủ các thông tin bên dưới nhé.
 • What do you want to say?: Chúng ta đặt tên câu lệnh cần nói ở đây mình đặt là “turn on fan”.
 • Ngoài ra ở 2 mục tiếp theo các bạn có thể đặt thêm những câu lệnh khác để có thể bật/tắt thiết bị của mình.
 • What do you want the Assistant to say in the response?: Ở phần này là câu phản hồi từ Google Assistant khi mình thực hiện lệnh vừa nói.

Step 14: Connect Sinric Pro With Google Home App | Add Devices

After creating the Home in the Google Home app, you can connect the Sinric Pro with the Google Home app

 1. Tap on the “+” icon, then select Set up device.
 2. Tap on Works with Google.
 3. Search for Sinric Pro, then select on Sinric Pro.
 4. Enter the email id and password used for the Sinric account,
 5. Then tap on Sign in.

Thus, all the devices from Sinric Pro will be added to Google Home Account.

Control LED Using Google Assistant | Voice Command LED Control | NODEMCU | KNOWLEDGE DOCTOR
Control LED Using Google Assistant | Voice Command LED Control | NODEMCU | KNOWLEDGE DOCTOR

Step 12: Program NodeMCU Using Arduino IDE

First, download the code & install all the required libraries mention in the code.

Required Libraries:

 • Sinric Pro
 • ArduinoJson
 • WebSockets

Then enter the WiFi credentials

#define WIFI_SSID “YOUR-WIFI-NAME” #define WIFI_PASS “YOUR-WIFI-PASSWORD”

Enter the APP KEY and APP SECRET from the Sinric pro account Credential menu.

#define APP_KEY “YOUR-APP-KEY” #define APP_SECRET “YOUR-APP-SECRET”

Enter the Device IDs from the Sinric pro account Devices menu.

#define device_ID_1 “SWITCH_ID_NO_1_HERE”#define device_ID_2 “SWITCH_ID_NO_2_HERE”

#define device_ID_3 “SWITCH_ID_NO_3_HERE”

#define device_ID_4 “SWITCH_ID_NO_4_HERE”

After that select the NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) board and the PORT. Then click on the upload button

Đặt câu lệnh thực thi trên Google Assistant

Chọn thẻ “Say a simple phrase.”

 • What do you want to say?: Chúng ta đặt tên câu lệnh cần nói ở đây mình đặt là “turn on”.
 • Ngoài ra ở 2 mục tiếp theo các bạn có thể đặt thêm những câu lệnh khác để có thể bật/tắt thiết bị của mình.
 • What do you want the Assistant to say in the response?: Ở phần này là câu phản hồi từ Google Assistant khi mình thực hiện lệnh vừa nói.

Bạn sẽ học được gì

 • Có kiến thức cơ bản về Robotics
 • Chế tạo Robot dò đường thông minh
 • Đánh thức nhà khoa học bên trong bạn
 • Tìm hiểu thêm về Robotics, các thuật toán Robot tự động
 • Kiến thức nền tảng để chế tạo các máy móc tự động phục vụ đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất
 • Kiến thức để chế tạo sản phẩm, tham gia các cuộc thi khoa học công nghệ trong nước và quốc tế
Google Assistant V2 Control LED Using Blynk IOT and ESP8266 | Google Assistant V2 Projects
Google Assistant V2 Control LED Using Blynk IOT and ESP8266 | Google Assistant V2 Projects

Điều khiển thiết bị bằng giọng nói thông qua Google Assistant Tiếng Viết sử dụng ESP8266, Blynk và IFTTT

Trong bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng trợ lý ảo Google Assistant Tiếng Việt để bật/tắt các thiết bị trong gia đình và điều khiển trực tiếp thông qua App Blynk.

Để thực hiện dự án chúng ta cần một NodeMCU ESP8266 các bạn có thể tìm mua ở đây nhé. Xem ngay

Step 19: Finally!! the Smart Home System Is Ready

Now you can control your home appliances in a smart way.

I hope you have liked this Google and Alexa control home automation project. I have shared all the required information for this project.

I will really appreciate it if you share your valuable feedback. Also if you have any query please write in the comment section.

Thank you & Happy Learning.

Điều khiển thiết bị bằng giọng nói thông qua Google Assitant sử dụng ESP8266, Adafruit, IFTTT

Như đã hứa hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Google Assistant để điều khển thiết bị thông qua Web server io.adafruit.com.

Nếu bạn chưa biết cách cài đặt ESP8266 trên Arduino IDE thì các bạn xem bài viết bên dưới nhé.

Smart Home with Google Assistant & Alexa using NodeMCU ESP8266 (Manual + Voice) | IoT Projects 2021
Smart Home with Google Assistant & Alexa using NodeMCU ESP8266 (Manual + Voice) | IoT Projects 2021

Lưu ý:

Ở phần chọn chân để điều khiển thiết bị, các bạn chọn pin “GPIO” để khi IFTTT truyền các lệnh xuống ESP8266 có thể hiểu được.

Ví dụ: Trong bài viết hôm nay mình chọn chân “GPIO16” thì mình sẽ điền là D16.

Tên linh kiện Số lượng Shopee
NodeMCU ESP8266 Mua ngay

Lời kết

Thật thú vị phải không các bạn, qua bài hôm nay các bạn có thể thực hiện cho mình một dự án nhỏ ngay trong ngôi nhà của mình bằng việc sử dụng Google Assistant và trong chuỗi bài viết về ESP8266 với Google Assistant bằng ngôn ngữ Tiếng Việt trong bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn các thực hiện trên Web Server của Adafruit các bạn chờ xem nhé.

Trong quá trình thực hiện mọi thắc mắc các bạn nhớ Comment bên dưới bài viết mình sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.

Tham gia cộng đồng Arduino KIT Để nhận được nhiều kiến thức bổ ích, các bạn Đăng ký để nhận thông báo khi có bài viết mới nhé. Tham gia Cộng đồng Arduino KIT để cùng nhau thảo luận và chia sẽ kiến thức về lập trình Arduino. Nếu các bạn thấy bài viết bổ ích nhớ Like và Share cho mọi người cùng học nhé.

Chúc các bạn thành công.

Trân trọng.

In this IoT project, I have explained how to make Smart Home with Google Assistant and Alexa using NodeMCU ESP8266 and Sinric Pro. With this NodeMCU ESP8266 project, you can control 3 home appliances with Google Assistant, Alexa, and manual switches. You can also control the relays from Google Home and Amazon Alexa App from anywhere in the world. You can control the relay module from the manual switches if there is no internet available.

And you don’t need any Google Nest or Amazon Echo Dot devices for this voice control home automation project.

With this home automation project, you can control & monitor the real-time feedback of the relays in the Google Home and Alexa App from anywhere in the world. If the WiFi is available, the NodeMCU will automatically connect with the Wi-Fi.

For this project, I have used all the FREE tools. So if you follow all steps, you can easily make this Smart Home System with Google Home and Amazon Alexa to control the appliances with voice commands.

Table of Contents

ESP8266 Project using Blynk Google Assistant with Timer and Sensor | IoT Projects 2022
ESP8266 Project using Blynk Google Assistant with Timer and Sensor | IoT Projects 2022

Code for NodeMCU home automation system


// Uncomment the following line to enable serial debug output //#define ENABLE_DEBUG #ifdef ENABLE_DEBUG #define DEBUG_ESP_PORT Serial #define NODEBUG_WEBSOCKETS #define NDEBUG #endif #include

#include

#include "SinricPro.h" #include "SinricProSwitch.h" #include

#define WIFI_SSID "YOUR-WIFI-NAME" #define WIFI_PASS "YOUR-WIFI-PASSWORD" #define APP_KEY "YOUR-APP-KEY" // Should look like "de0bxxxx-1x3x-4x3x-ax2x-5dabxxxxxxxx" #define APP_SECRET "YOUR-APP-SECRET" // Should look like "5f36xxxx-x3x7-4x3x-xexe-e86724a9xxxx-4c4axxxx-3x3x-x5xe-x9x3-333d65xxxxxx" //Enter the device IDs here #define device_ID_1 "SWITCH_ID_NO_1_HERE" #define device_ID_2 "SWITCH_ID_NO_2_HERE" #define device_ID_3 "SWITCH_ID_NO_3_HERE" #define device_ID_4 "SWITCH_ID_NO_4_HERE" // define the GPIO connected with Relays and switches #define RelayPin1 5 //D1 #define RelayPin2 4 //D2 #define RelayPin3 14 //D5 #define RelayPin4 12 //D6 #define SwitchPin1 10 //SD3 #define SwitchPin2 0 //D3 #define SwitchPin3 13 //D7 #define SwitchPin4 3 //RX #define wifiLed 16 //D0 // comment the following line if you use a toggle switches instead of tactile buttons //#define TACTILE_BUTTON 1 #define BAUD_RATE 9600 #define DEBOUNCE_TIME 250 typedef struct { // struct for the std::map below int relayPIN; int flipSwitchPIN; } deviceConfig_t; // this is the main configuration // please put in your deviceId, the PIN for Relay and PIN for flipSwitch // this can be up to N devices...depending on how much pin's available on your device ;) // right now we have 4 devicesIds going to 4 relays and 4 flip switches to switch the relay manually std::map

devices = { //{deviceId, {relayPIN, flipSwitchPIN}} {device_ID_1, { RelayPin1, SwitchPin1 }}, {device_ID_2, { RelayPin2, SwitchPin2 }}, {device_ID_3, { RelayPin3, SwitchPin3 }}, {device_ID_4, { RelayPin4, SwitchPin4 }} }; typedef struct { // struct for the std::map below String deviceId; bool lastFlipSwitchState; unsigned long lastFlipSwitchChange; } flipSwitchConfig_t; std::map

flipSwitches; // this map is used to map flipSwitch PINs to deviceId and handling debounce and last flipSwitch state checks // it will be setup in "setupFlipSwitches" function, using informations from devices map void setupRelays() { for (auto &device : devices) { // for each device (relay, flipSwitch combination) int relayPIN = device.second.relayPIN; // get the relay pin pinMode(relayPIN, OUTPUT); // set relay pin to OUTPUT digitalWrite(relayPIN, HIGH); } } void setupFlipSwitches() { for (auto &device : devices) { // for each device (relay / flipSwitch combination) flipSwitchConfig_t flipSwitchConfig; // create a new flipSwitch configuration flipSwitchConfig.deviceId = device.first; // set the deviceId flipSwitchConfig.lastFlipSwitchChange = 0; // set debounce time flipSwitchConfig.lastFlipSwitchState = true; // set lastFlipSwitchState to false (LOW)-- int flipSwitchPIN = device.second.flipSwitchPIN; // get the flipSwitchPIN flipSwitches[flipSwitchPIN] = flipSwitchConfig; // save the flipSwitch config to flipSwitches map pinMode(flipSwitchPIN, INPUT_PULLUP); // set the flipSwitch pin to INPUT } } bool onPowerState(String deviceId, bool &state) { Serial.printf("%s: %s\r\n", deviceId.c_str(), state ? "on" : "off"); int relayPIN = devices[deviceId].relayPIN; // get the relay pin for corresponding device digitalWrite(relayPIN, !state); // set the new relay state return true; } void handleFlipSwitches() { unsigned long actualMillis = millis(); // get actual millis for (auto &flipSwitch : flipSwitches) { // for each flipSwitch in flipSwitches map unsigned long lastFlipSwitchChange = flipSwitch.second.lastFlipSwitchChange; // get the timestamp when flipSwitch was pressed last time (used to debounce / limit events) if (actualMillis - lastFlipSwitchChange > DEBOUNCE_TIME) { // if time is > debounce time... int flipSwitchPIN = flipSwitch.first; // get the flipSwitch pin from configuration bool lastFlipSwitchState = flipSwitch.second.lastFlipSwitchState; // get the lastFlipSwitchState bool flipSwitchState = digitalRead(flipSwitchPIN); // read the current flipSwitch state if (flipSwitchState != lastFlipSwitchState) { // if the flipSwitchState has changed... #ifdef TACTILE_BUTTON if (flipSwitchState) { // if the tactile button is pressed #endif flipSwitch.second.lastFlipSwitchChange = actualMillis; // update lastFlipSwitchChange time String deviceId = flipSwitch.second.deviceId; // get the deviceId from config int relayPIN = devices[deviceId].relayPIN; // get the relayPIN from config bool newRelayState = !digitalRead(relayPIN); // set the new relay State digitalWrite(relayPIN, newRelayState); // set the trelay to the new state SinricProSwitch &mySwitch = SinricPro[deviceId]; // get Switch device from SinricPro mySwitch.sendPowerStateEvent(!newRelayState); // send the event #ifdef TACTILE_BUTTON } #endif flipSwitch.second.lastFlipSwitchState = flipSwitchState; // update lastFlipSwitchState } } } } void setupWiFi() { Serial.printf("\r\n[Wifi]: Connecting"); WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.printf("."); delay(250); } digitalWrite(wifiLed, LOW); Serial.printf("connected!\r\n[WiFi]: IP-Address is %s\r\n", WiFi.localIP().toString().c_str()); } void setupSinricPro() { for (auto &device : devices) { const char *deviceId = device.first.c_str(); SinricProSwitch &mySwitch = SinricPro[deviceId]; mySwitch.onPowerState(onPowerState); } SinricPro.begin(APP_KEY, APP_SECRET); SinricPro.restoreDeviceStates(true); } void setup() { Serial.begin(BAUD_RATE); pinMode(wifiLed, OUTPUT); digitalWrite(wifiLed, HIGH); setupRelays(); setupFlipSwitches(); setupWiFi(); setupSinricPro(); } void loop() { SinricPro.handle(); handleFlipSwitches(); }
Enter the APP KEY and APP SECRET with Wi-Fi name and Wi-Fi password in the code.

You can get the APP KEY and APP SECRET under the Credentials menu in Sinric Pro


#define WIFI_SSID "YOUR-WIFI-NAME" #define WIFI_PASS "YOUR-WIFI-PASSWORD" #define APP_KEY "YOUR-APP-KEY" #define APP_SECRET "YOUR-APP-SECRET"

Also, enter the device id in the code. You will find the Device ID from the Devices menu.


//Enter the device IDs here #define device_ID_1 "SWITCH_ID_NO_1_HERE" #define device_ID_2 "SWITCH_ID_NO_2_HERE" #define device_ID_3 "SWITCH_ID_NO_3_HERE" #define device_ID_4 "SWITCH_ID_NO_4_HERE"

**When you add a device in Sinric Pro, a unique ID is assigned to that device. If you create 3 devices, then there will be 3 unique device IDs.

As I have used the free Sinric pro account, so I have entered the 3-device IDs. (Sinric Pro gives 3 devices for FREE)

Uncomment the following line if you use pushbuttons instead of toggle switches.


//#define TACTILE_BUTTON 1

After uploading the code to NodeMCU, please refer to the following articles for connecting the Sinric Pro Account with Amazon Alexa and Google Home App.

After doing all these steps, now you control the appliances with Google Assistant and Alexa.

Dashboards Adafruit

Bây giờ chúng ta sẽ tạo một Dashboards (bảng điều khiển) để điều khiển trực tiếp trên Adafruit IO.

Chọn Dashboards > Actions > Create a New Dashboard.

Chúng ta đặt tên cho bảng điều khiển và mô tả dự án đang thực hiện.

Tiếp theo bạn chọn vào Arduinokit.vn để đến phần quản lý.

Chọn dấu + để tạo Block mới và chọn Toggle như hình.

Tiếp theo vào Group/Feed đã tạo (Create a New Feed) và nhấn Next step.

Ở mục Block Title là Arduinokit.vn bạn ghi gì cũng được nhé.

 • Button On Text: 1 (trạng thái bật), các bạn lưu ý điền trùng với mục “Data to save” lúc nãy.
 • Button Off Text: 0 (trạng thái tắt).

Tiếp theo nhấn Create Block.

Sau khi tạo thành công Block sẽ hiện như thế này.

Google Assistant Home Automation using NodeMCU Esp8266
Google Assistant Home Automation using NodeMCU Esp8266

Circuit of the NodeMCU Home Automation

The circuit is very simple, I have used D1, D2, D5 & D6 GPIO to control the 4-channel relay module.

And the GPIO SD3, D3, D7 & RX are connected with manual switches to control the relay module manually.

I have used the INPUT_PULLUP function in Arduino IDE instead of using the pull-up resistors with each switch.

As per the source code, when the control pins of the relay module receive the LOW signal the respective relay will turn on and the relay will turn off for the HIGH signal in the control pin.

I have used a 5V 2Amp mobile charger to supply the circuit.

**The Boot will fail if SD3 and D3 are grounded during the Boot process. So manual switch-S1 and switch-S2 must be OFF during NodeMCU Boot.

Now, if you want to use pushbuttons then just connect the pushbuttons across the GPIO pins and GND pin instead of switches.

Lời kết

Tham gia cộng đồng Arduino KIT Để nhận được nhiều kiến thức bổ ích, các bạn Đăng ký để nhận thông báo khi có bài viết mới nhé. Tham gia Cộng đồng Arduino KIT để cùng nhau thảo luận và chia sẽ kiến thức về lập trình Arduino. Nếu các bạn thấy bài viết bổ ích nhớ Like và Share cho mọi người cùng học nhé.

Chúc các bạn thành công.

Trân trọng.

Hello, welcome back. In this tutorial, we will learn how to make a Google Assistant home automation project using the Nodemcu ESP8266 board. Also, this tutorial includes how to turn ON and OFF a LED using the Google Assistant. But, once you understand the basic principle here, you can control every electrical appliance in the house using relays. Also, this project is based on IoT technology. This project for mainly need two applications. That is, the Blynk app and the IFTTT web app. OK, now let’s learn how to do this project step by step.

How to make Universal Remote control using ESP8266 Google Assistant & Cadio
How to make Universal Remote control using ESP8266 Google Assistant & Cadio

Code:

#include

#include WiFiClient espClient; PubSubClient client(espClient); void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { if ((char)payload[0] == ‘1’) { digitalWrite(D0, HIGH); } else { digitalWrite(D0, LOW); } } void setup() { digitalWrite(D0, LOW); pinMode(D0, OUTPUT); WiFi.begin(“Nha Tro 4 “, “nguyennam”); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print(“.”); } client.setServer(“io.adafruit.com”, 1883); client.setCallback(callback); client.connect(“Arduinokit.vn”, “hu123”, “62fd797b121e4f2f89353f0711393257”); client.subscribe(“hu123/feeds/điều khiển quạt”); } void loop() { client.loop(); }

Thư viện

Download thư viện “PubSubClient.h”: Tải ngay

Giải thích Code

WiFi.begin(“wifi router name”, “wifi router pass”);

 • “wifi router name “: Tên Wifi.
 • “wifi router pass”: Mật khẩu Wifi.

client.connect(“Arduinokit.vn”, “hu123”, “62fd797b121e4f2f89353f0711393257”);

 • Tham số đầu tiên bạn đặt thế nào cũng được mình đặt là “Arduinokit.vn”
 • Username: “hu123”
 • Active key: “62fd797b121e4f2f89353f07113xxxxx”

client.subscribe(“hu123∕feeds∕điều khiển quạt”);

Các bạn làm theo cú pháp: “username/feeds/feedname”

 • “username”: Tên người dùng.
 • “feeds”: cái này các bạn để mặc định.
 • “feedname”: tên Feed mà bạn đã đặc cho dự án.

Tutorial video on Smart Home with Google & Alexa

In the tutorial video, I have covered the following steps in detail.

 • Control 3 relays with Google Assistant, Alexa, and switches.
 • Create an account and add devices in Sinric Pro
 • Programming the NodeMCU with Arduino IDE
 • Connect Sinric Pro and add IoT devices with Amazon Alexa App.
 • Connect Sinric Pro and add IoT devices with Google Home App.
LIVE 19:00 (PST USA) FEB 14, 2024 - TRỰC TIẾP 3:00 (UTC) - 4:00 (CEST) - 10:00 (VN) 15-02-2024 - …
LIVE 19:00 (PST USA) FEB 14, 2024 – TRỰC TIẾP 3:00 (UTC) – 4:00 (CEST) – 10:00 (VN) 15-02-2024 – …

Program NodeMCU with Arduino IDE

In the Tutorial video, I have explained all the steps to program the NodeMCU using Arduino IDE.

 1. Update the Preferences –> Aditional boards Manager URLs: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json, http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
 2. Then install the ESP8266 board from the Board manager or Click Here to download the ESP8266 board.
 3. Download the required libraries from the following links:
 • Sinric Pro by Boris Jaeger (Download Sinric Pro examples for ESP8266 & ESP32)
 • WebSockets by Markus Sattler (minimum Version 2.3.5)
 • ArduinoJson by Benoit Blanchon (minimum Version 6.12.0)

Click Here to visit the GitHub page of Sinric Pro for more details.

**Please download the latest version of the libraries from the given links. Then install the libraries at Arduino IDE – Sketch – Include Library – Add Zip Library.

Introduction: Smart Home With Google Assistant & Alexa Using NodeMCU ESP8266 – IoT Project 2021

In this IoT project, I have shown how to make an IoT-based Smart Home with Google Assistant & Alexa using NodeMCU ESP8266 to control 3 home appliances with voice commands. If the internet is not available, then you can control the home appliances from manual switches. During the article, I have shown all the steps to make this smart home system.

This complete Home Automation system has the following features:

 1. Control appliances with Google Assistant
 2. Control appliances with Alexa
 3. Control appliances manually with switches
 4. Monitor real-time feedback in the Google Home and Amazon Alexa App.
 5. Control home appliances manually without internet.
 6. All resources used for this project is FREE

So, you can easily make this home automation project at home.

Arduino IoT Project with Google Assistant & Alexa app using ESP8266 Arduino UNO WiFi control Relay
Arduino IoT Project with Google Assistant & Alexa app using ESP8266 Arduino UNO WiFi control Relay

Cấu hình Webhooks

Tiếp theo ta chọn + that

Và chọn Webhooks nhé.

Nhấn vào “Connect” và chọn “Make a Web request”.

Chúng ta điền đầy đủ các thông tin trên trường hiển thị.

 • URL: Nhập URL theo cú pháp sau: http://188.166.206.43/YourAuthTokenHere/update/DigitalPinToBeUpdateHere

  • http://188.166.206.43: Đây là URL của Blynk Server.
  • YourAuthTokenHere: Mã Token được cấp khi chúng ta tạo một dự án mới trên App Blynk.
  • DigitalPinToBeUpdateHere: Chân được cấu hình để điều khiển thiết bị.
 • Method: Chọn PUT.
 • Content Type: Chọn application/json.
 • Body: Chúng ta điền vào [“1”], nghĩa là đang bật thiết bị.

Sau khi đã điền đầy đủ thông tin nhấn “Create action” để hoàn tất nhé.

Tương tự các bạn tự làm cho phần “tắt đèn” nhé.

Kết quả khi đã làm xong.

Step 5: Design the PCB for This Smart Home System

To make the circuit compact and give a professional look, I have designed the PCB after testing all the features of the smart relay module.

You can download the PCB Gerber file of this home automation project from the following link: https://drive.google.com/uc?export=download&id=1Jx4D_DSV_ei1y0a82AbtxbsNhy8sjCmY

How to Make Google Assistant at home | NodeMCU
How to Make Google Assistant at home | NodeMCU

Sơ đồ đấu nối

NodeMCU ESP8266 Relay
Vin 5V
GND GND
D0 IN

Các linh kiện cần thiết cho dự án

Tên linh kiện Số lượng Shopee
NodeMCU ESP8266 Mua ngay
Dây cắm (Cái – Cái) Mua ngay
Relay 5V/ 1 kênh Mua ngay

Code:

#define BLYNK_PRINT Serial #include

#include

char auth[] = “90e6fc3ed332435587af6799fb58de88”; // Your WiFi credentials. // Set password to “” for open networks. char ssid[] = “CAFE GALAXY_2.4G”; char pass[] = “xxxxxx”; void setup() { // Debug console Serial.begin(9600); Blynk.begin(auth, ssid, pass); } void loop() { Blynk.run(); }

[No Coding Required] Connect ESP8266 NodeMCU to Home Assistant using ESPHome (007E)
[No Coding Required] Connect ESP8266 NodeMCU to Home Assistant using ESPHome (007E)

Step 1: Circuit Diagram of the NodeMCU Home Automation Project

This is the complete circuit diagram for this home automation project. I have explained the circuit in the tutorial video.

The circuit is very simple, I have used the GPIO pins D1, D2, D5 & D6 to control the 4 relays.

And the GPIO pins SD3, D3, D7 & RX connected with switches to control the 4 relays manually.

I have used the INPUT_PULLUP function in Arduino IDE instead of using the pull-up resistors.

I have used a 5V mobile charger to supply the smart relay module.

Here, the D3 pin should not be connected with GND during the booting process of NodeMCU.

Step 15: Configure the Alexa App for This Smart Home System

Download and install the Amazon Alexa App from the Google play store or App Store.

 1. Go to “More”, then select “Skills & Games”
 2. Search for Sinric Pro and tap on “Sinric Pro”.
 3. Tap on “ENABLE TO USE”
 4. Log in with the Sinric account credentials.
ESP32 Voice Assistant with ChatGPT: Your Personal AI Companion
ESP32 Voice Assistant with ChatGPT: Your Personal AI Companion

Cấu hình Adafruit

Tiếp theo ta chọn + That.

Tìm kiếm Adafruit và bấm vào kết nối.

Tiếp theo các bạn nhấn vào “Send data to Adafruit IO”.

Tiếp theo các bạn vào website io.adafruit.com để tạo một dự án mới trên này đã nhé.

Sau khi đã đăng nhận thành công, các bạn vào “Feeds – Actions – Create a New Feed” để tạo một Feed mới nhé.

 • Name: Các bạn đặt tên cho dự án ở đây mình sẽ đặt là “điều khiển quạt”.
 • Description: Phần mô tả thông tin dự án bạn đang thực hiện (phần này không bắt buộc) và nhấn Create để hoàn thành.

Bạn kích chọn vào điều khiển quạt để quản lý Feed nhé.

Bây giờ bạn quay lại trang IFTTT rồi bấm F5 thì sẽ được như thế này.

Nó tự nhận Feed “điều khiển quạt” mà ta vừa mới tạo trên Adafruit.

Các bạn điền số “1” vào ô “Data to save” (“1”: trạng thái bật ) và bấm nút Create action.

Bạn nhấn Finish để hoàn thành.

Tương tự các bạn tiếp tục tạo thêm cho phần tắt quạt “turn off fan”. Ở mục “Data to save” các bạn sẽ điền là “0” (trạng thái tắt) nhé.

Sau khi đã tạo thành công các bạn sẽ nhận được như hình bên dưới.

Để kiểm tra các bạn mở Google Assitant trên điện thoại và nói “Ok Google” ra lệnh bật quạt “turn on fan”, nếu Google Assistant phản hồi lại “ok quạt đã được bật” thì bạn đã thành công.

Giá trị được trả về khi chúng ta ra lệnh bật tắt thiết bị, giá trị này được lưu trên Adafruit IO.

Step 8: Select Shipping Address and Payment Mode

6. Type the Shipping Address.

7. Select the Shipping Method suitable for you.

8. Submit the order and proceed with the payment.

You can also track your order from JLCPCB.com. My PCBs took 2 days to get manufactured and arrived within a week using the DHL delivery option.

PCBs were well packed and the quality was really good at this affordable price.

Solved USB Not Detected NodeMCU ESP8266- Drivers issue
Solved USB Not Detected NodeMCU ESP8266- Drivers issue

Đăng nhập và kết nối với IFTTT

Việc kết nối và điều khiển các thiết bị từ ESP8266 với Blynk thật sự dễ dàng. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây làm sao để Blynk hiểu được những câu lệnh như bật đèn, tắt đèn… để truyền đến NodeMCU ESP8266 và thực thi hành động. Vì thế để giải quyêt vấn đề này chúng ta cần có một trang Web làm trung gian và IFTTT là một lựa chọn tốt cho dự án này.

Bước đầu tiên chúng ta đăng nhập vào Web IFTTT để đăng ký tài khoản ở đây mình đăng ký bằng tài khoản Google các bạn có thể đăng ký bằng Facebook.

Sau khi đăng nhập thành công các bạn Click vào “My Applets” và chọn “New Applet” để tạo một dự án mới.

Bấm vào + this

Tìm kiếm đến Google Assistant và bấm kết nối.

Supplies

 1. NodeMCU
 2. Relays 5v (SPDT) (4 no)
 3. BC547 Transistors (4 no)
 4. PC817 Optocuplors (4 no)
 5. 510-ohm 0.25-watt Resistor (4 no) (R1 – R4)
 6. 1k 0.25-watt Resistors (5 no) (R5 – R9)
 7. LED 5-mm (5 no)
 8. 1N4007 Diodes (5 no) (D1 – D5)
 9. Push Buttons (4 no) or Switches
 10. Terminal Connectors
 11. 5V DC supply
Home Automation With Google Assistant + Alexa | Esp8266 NodeMCU project with Sinric Pro | Hindi |
Home Automation With Google Assistant + Alexa | Esp8266 NodeMCU project with Sinric Pro | Hindi |

Step 2: Controlling Relays With Google Assistant Using NodeMCU

If the NodeMCU is connected with the WiFi, then you can control the home appliances from Google Home App and also from the manual switches.

You can also ask Google Assistant to turn on and off the appliances.

You can control, monitor the real-time status of the relays in the Google Home App from anywhere in the world. You don’t need any Google Home Nest device for this home automation project.

PCB for the NodeMCU Smart Home

If you want, you can also use this PCB to make the circuit compact and give the project a professional look.

I hope you like this Smart house IoT projects idea with the NodeMCU ESP8266.

Click Here for more such ESP8266 projects.

Please do share your feedback on this IoT project. Thank you for your time.

Điều khiển thiết bị từ xa bằng RF, bluetooth, hồng ngoại…thì quá bình thường, cảm thấy nó không công nghệ gì cao siêu lắm khi mà giờ wifi, smartphone android có khắp nơi. Chỉ cần với giọng nói của bạn với vài câu nói ra lệnh để bật hay tắt thiết bị thông qua Google Assistant có trên điện thoại Andoird, nghe có vẻ hấp dẫn hơn nhiều. Nếu bạn có Google Home thì vẫn nói câu lệnh như vậy sau khi đã làm với Google Assistant, bởi Google Home cũng chính là Google Assistant. Tuy nghiên Google Home có thể làm vài thứ khác đặc biệt chuyên dụng hơn so với Google Assistant trên điện thoại.

Hiện tại Google chỉ hỗ trợ 1 số ngôn ngữ giao tiếp nhưng không có Tiếng Việt nhé. Nên chỉ sử dụng Tiếng Anh thôi đấy. Cụ thể thì bạn phải chuyển ngôn ngữ điện thoại sang English đi nhé, chứ để Tiếng Việt thì không thể kích hoạt được Google Assistant.Theo như 1 số thông tin thì đến cuối năm 2018, Google mới ra bản hỗ trợ Tiếng Việt. Tuy nghiên cũng chỉ là hi vọng, còn sự thật hay không thì cứ chờ đợi nhé.

 1. Chuẩn bị:
 • 1 Kit ESP8266
 • 1 Smartphone đã bật Google Assitant (Bật cái này như thế nào thì nhờ bạn hỏi bác Google nhé)
 • 1 máy tính kết nối internet để chúng ta setup, cài đặt.
 • 1 tài khoản Adafruit IO, thằng này sẽ là server để Esp kết nối tới (Bạn tự tạo nhé)
 • 1 tài khoản IFTTT, thằng này là trung gian liên kết Google Assistant với Adafruit
 • Và bạn phải có tài khoản cho Google Assistant
 1. Cài đặt trên Adafruit

Sau khi đăng nhập, bạn phải tạo 1 Dashboard

Mình tạo 1 Dashboard tên “Demo Google Assistant”

Sau khi có Dashboard, chúng ta vào Dashboard add thêm Block. Và block chúng ta cần add đó là Toggle (như hình trên)

Sau đó chúng ta cần tạo 1 Feed mới (làm như trên hình thì mình tạo feed tên “onoff”). Tạo xong tích rồi Next.

Chúng ta cứ để mặc định là ON và OFF như vậy nhé.

Sau khi tạo Block xong thì sẽ như vậy.

Chú ý: Ở Tab VIEW AIO KEY, đây là USER mà KEY chúng ta sẽ sử dụng trong code IDE cho ESP8266 bên dưới. Nhớ để xíu nữa sử dụng.

 1. Đăng nhập và setup trên IFTTT

Bạn nhớ phải đăng nhập bằng tài khoản của Google Assistant như trên điện thoại nhé.Cái của mình thì đăng nhập bằng Gmail của Google luôn.

Click NEW APPLET để tạo applet mới. Ở đây chúng ta sẽ tạo 2 Applet, 1 cái cho lệnh ON, 1 cái cho lệnh OFF. Mình sẽ hướng dẫn làm lệnh ON, còn lệnh OFF thì sẽ tương tự, chỉ khác vài câu lệnh.

Với mục THIS thì chúng ta sẽ chọn Google Assistant như hình dưới

Chọn “Say a simple phrase”

Điền câu lệnh muốn nói như thế nào thì tùy, mình thì “turn on the light”. Điền xong thì Create Trigger.

Với mục THAT thì chọn “Adafruit” nhé

Chọn “Send data to Adafruit IO”

Lúc này chúng ta chọn Feed “onoff” (Cái mà chúng ta đã tạo ở dashboard Adafruit), còn mục Data to save thì nhập “ON” nhé (Do đang làm lệnh ON thiết bị)

Tương tự, chúng ta tạo Applet mới cho lệnh OFF, thay vì “turn on the light” thì giờ sẽ là “turn off the light”. Rất dễ dàng.

Sau khi tạo 2 Applet cho 2 lệnh ON và OFF thì sẽ hiển thị như vậy.

 1. Cài đặt cho ESP8266

Đầu tiên chúng ta phải thêm thư viện của Adafruit vào IDE.

Vào Sketch->Include Library ->Library Manager,Add thêm thư viện “Adafruit MQTT”

Cấu hình chân điều khiển relay, mình sử dụng chân GPIO16 trên ESP8266 để điều khiển.

Link download: Test_GoogleAssistant_ESP8266.ino

Nội dung code:

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

//———————–TAPIT – 06/2018—————————

#include

#include “Adafruit_MQTT.h”

#include “Adafruit_MQTT_Client.h”

#define WIFI_SSID “Ten wifi”

#define WIFI_PASS “passwifi”

#define MQTT_SERV “io.adafruit.com”

#define MQTT_PORT 1883

#define MQTT_NAME “Username”

#define MQTT_PASS “Active Key”

//Set up MQTT and WiFi clients

WiFiClient client;

Adafruit_MQTT_Client mqtt(&client, MQTT_SERV, MQTT_PORT, MQTT_NAME, MQTT_PASS);

//Set up the feed you’re subscribing to

Adafruit_MQTT_Subscribe onoff = Adafruit_MQTT_Subscribe(&mqtt, MQTT_NAME “/f/onoff”);

void setup()

Serial.begin(9600);

//Connect to WiFi

Serial.print(“\n\nConnecting Wifi… “);

WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)

delay(500);

Serial.println(“OK!”);

//Subscribe to the onoff feed

mqtt.subscribe(&onoff);

pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);

digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);

void loop()

MQTT_connect();

//Read from our subscription queue until we run out, or

//wait up to 5 seconds for subscription to update

Adafruit_MQTT_Subscribe * subscription;

while ((subscription = mqtt.readSubscription(5000)))

//If we’re in here, a subscription updated…

if (subscription == &onoff)

//Print the new value to the serial monitor

Serial.print(“onoff: “);

Serial.println((char*) onoff.lastread);

//If the new value is “ON”, turn the light on.

//Otherwise, turn it off.

if (!strcmp((char*) onoff.lastread, “ON”))

//Active low logic

digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);

else

digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);

// ping the server to keep the mqtt connection alive

if (!mqtt.ping())

mqtt.disconnect();

void MQTT_connect()

int8_t ret;

// Stop if already connected.

if (mqtt.connected())

return;

Serial.print(“Connecting to MQTT… “);

uint8_t retries = 3;

while ((ret = mqtt.connect()) != 0) // connect will return 0 for connected

Serial.println(mqtt.connectErrorString(ret));

Serial.println(“Retrying MQTT connection in 5 seconds…”);

mqtt.disconnect();

delay(5000); // wait 5 seconds

retries–;

if (retries == 0)

// basically die and wait for WDT to reset me

while (1);

Serial.println(“MQTT Connected!”);

} //END CODE

Sau khi chỉnh lại xong các thông số thì chúng ta build và nạp code cho ESP8266. Cuối cùng chạy thử thôi nào 😀

 1. Kết luận:

Trên đây là bài hướng dẫn để chúng ta kết hợp Google Assistant + Adafruit + ESP8266 để điều khiển thiết bị thông qua giọng nói, tuy còn đơn giản với 1 số câu nói quá quen thuộc. Do Google mới chỉ hỗ trợ tiếng Anh mà chưa có Tiếng Việt, nhưng cũng nhờ cái này các bạn có thể nâng cao luyện thêm tiếng anh, nói nhiều hơn, tự tin hơn. Nếu bạn có điều kiện mua được Google Home thì bạn nói trên Google Assistant hay Google Home đều như nhau cả nhé. Trong bài viết có gì sai sót mong các bạn bỏ qua hay có gì cần hỗ trợ thì cứ phản hồi cho mình biết nhé.

Video demo cho các bạn xem thử:

Cảm ơn các bạn đã xem bài viết này, chúc bạn thành công!Xem thêm: Tổng hợp hướng dẫn Internet of Things với NodeMCU ESP8266 và ESP32Người viết: Huỳnh Tấn Lĩnh

Best IoT Project 🔥🔥 using ESP32 and Sensor with Fan Dimmer | Alexa Google Home Automation 2022
Best IoT Project 🔥🔥 using ESP32 and Sensor with Fan Dimmer | Alexa Google Home Automation 2022

What is the Google Assistant

Simply put, this is an artificial intelligence service created by the Google. Through this, we can get the service using our voice. Also, we can see this service in all smart devices. That is, smartphones, smartwatches, Tabs and smart home devices.

What is the IFTTT

IFTTT is a service designed to respond to events. That is, an app with a large amount of software that connects devices and services together. Also, this IFTTT application works closely with various service providers. We can use this application mainly for various services like home automation and posting the same content on several social media platform. For that, we can use the “applets” in this application. So, click this Wikipedia link for more details.

OK, let’s do this project step by step. The required components are given below.

 • Nodemcu ESP8266 board x 1 — Amazon / Our Store
 • LED x 1 — Amazon / Our Store
 • 180-ohm resistor x 1 — Amazon / Our Store
 • Breadboard x 1 — Amazon / Our Store
 • Jumper wires — Amazon / Our Store

Disclosure: These Amazon links are Affiliate links. As an Amazon Associate, I earn from qualifying purchases.

Step 1

Firstly, identify these components.

Step 2

Secondly, connect these components. To do this, use the circuit diagram below.

Step 3

Thirdly, let’s set up the Blynk app. For that, follow the step below.

 • First, download and install the Blynk app in to the smartphone and sign up the app using your email. Now, click the “New project” button.
 • Then, enter the project name as you like. After, select the device and connection. Finally, click the “Confirm” button.
 • OK, now we can see the project interface. Next, let’s add the widget to the project. For that, click “+” icon and include a one button widget.
 • Next, let’s set up settings of this button widget. For that, click the button and enter the name as you like. After, change the PIN to D2 and mode to switch.
 • Lastly, customize this interface as you like. OK, the Blynk app is ready for our project.

Step 4

Next, let’s set up the IFTTT application. For that, follows the steps below.

 • First, go to the IFTTT web page and sign up using your Gmail address.
 • Then, click the “Create” button and follow the steps below.
 • In this step, select the address where you want to use Google Assistant.
 • OK, now we have to give the necessary commands to turn the LED on. First, give the command that the LED should be ON. I have given as “LED bulb ON”. Then you can give two more commands if you want. These are the optional. Next we have to give the voice command that we can get from Google assistance. For that, I have given as “OK, The LED bulb is ON”. Give it a name of your choice too. If this work is done, click the “Create trigger” button at the end. After, follow the steps again.
 • Now, all we have to do is fill in the details. First, we will create a URL. We need to create this link as follows.

http://blynk cloud ip/blynk auth token/update/relay pin

 • First, let’s get the Blynk cloud IP. For that, run the command prompt (CMD) on your computer. Next, type ping blynk-cloud.com and press Enter. Then, we can see the details related to the Blynk cloud. From here. All we need is the IP address.
 • OK, now let’s get the Blynk auth code from the Blynk app registered Gmail.
 • Now we can create the above URL. It is as follows.

http://188.166.206.43/Y_zYDj7j8rlp1DfihdOHZXhAHgnY4oOz/update/D4

This URL does not work for you. It should be made as mentioned above. Now, we add this information to the web application. Enter the URL first. Then, change the method to PUT. Change the content type to Arduino / JSON. Enter [“1”] for the body. After, follow the steps again.

 • Next, we have to create the voice command to turn off the LED. For that, do the same steps as mentioned above.
 • Now, let’s create a voice command to turn off the LED. I have given as “LED bulb OFF”. Enter this as you like. Then, enter the voice command given to us by the Google Assistant as “OK, The LED bulb is OFF”. After, click the “Create trigger” button. Then, follow the steps again.
 • Now, let’s connect a LED off command with this app. For that, we use the same URL we created above. Here we need to change the value entered the body. For that, use [“0”]. Now, click again the “Create action” button. Then, follow the steps below. Now, you can see the two voice commands that we have created.

Step 5

OK, all apps are ready. Let’s now creates the program for this project. It is as follows.


/*Google Assistant with Nodemcu * https://srituhobby.com */ #define BLYNK_PRINT Serial #include

#include

char auth[] = ""; char ssid[] = ""; char pass[] = ""; #define LED D2 void setup() { Blynk.begin(auth, ssid, pass); pinMode(LED, OUTPUT); } void loop() { Blynk.run(); }


Code explanation

Firstly, libraries are included.


#define BLYNK_PRINT Serial #include

#include

Now, include the Blynk auth token and WI-FI connection details.


char auth[] = "Y_zYDj7j8rlp1DfihdOHZXhAHgnY4oOz"; char ssid[] = "SriTu Hobby"; char pass[] = "12345";

Next, the LED pin is defined.


#define LED D2

In the setup function,


void setup() { //The blynk library is beginning Blynk.begin(auth, ssid, pass); //The LED pin is set as an output pin pinMode(LED, OUTPUT); }

In the loop function, the blynk library is run.


void loop() { Blynk.run(); }

Step 6

Now, select board and port. Afterward, upload this code.

Finally, now run the Google Assistant service on your smartphone and try the voice commands we entered above. OK, enjoy this project. The full video guide is given below. So, we will meet in the next tutorial.

Google Assistant home automation with Nodemcu ESP8266

Mục tiêu của chuỗi bài hướng dẫn này không chỉ là các đoạn hội thoại điều khiển thiết bị đơn giản mà hướng đến một ứng dụng Internet of Things hoàn chỉnh với trải nghiệm tương tác hai chiều bằng giọng nói; trợ lý ảo Google Assistant phải có khả năng linh hoạt đối đáp với người sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, có khả năng nhận biết và đưa ra gợi ý đối với những yêu cầu bị sai, thiếu thông tin từ người dùng và cuối cùng là phải liên kết được với hệ thống phần cứng giúp người sử dụng có thể điều khiển, giám sát hệ thống các thiết bị điện.

Muốn như vậy, chúng ta phải xây dựng được ứng dụng hội thoại đầy đủ các ngữ cảnh khác nhau thông qua các intents và kết hợp thêm các tính năng nâng cao khác bao gồm:

fulfillment Webhooks, Slot filling, triển khai fullfilment lên Cloud Functions for Firebase và liên kết để lưu trữ dữ liệu với Firebase Realtime Database, từ đó liên kết tới phần cứng NodeMCU ESP8266. Các nội dung trên được nhóm TAPIT IoTs các hướng dẫn trong thành 6 phần sau:

Phần 1: Giới thiệu Actions on Google

Phần 2: Giới thiệu nền tảng Dialogflow và tạo Action đầu tiên

Phần 3: Thiết kế hội thoại với Dialogflow

Phần 4: Mô phỏng và triển khai ứng dụng với Actions on Google Integration

Phần 5: Xây dựng và triển khai Fulfillment

Phần 6: Kết nối Firebase Realtime Database

Chúc các bạn thành công!

Nhóm TAPIT IoTs

Step 16: Connecting Devices With Alexa

 1. Tap on CLOSE.
 2. Tap on “DISCOVER DEVICES”.
 3. It will take a minute to add devices. During this time the NodeMCU should be connected with the WiFi.
 4. Tap on “Devices”, and tap on “Plug” to see all the devices.

Thus, all the devices from Sinric Pro will be added to Amazon Alexa App.

Getting Started with Adafruit IO: Control Led with Esp8266 NodeMCU
Getting Started with Adafruit IO: Control Led with Esp8266 NodeMCU

Step 13: Setup the Google Home App

First, download and install the Google Home App. then follow the steps to create Home in Google Home app

 1. Tap on the “+” icon (upper left corner).
 2. Tap on Create new home.
 3. Enter the Home nickname and address.
 4. Then click on Continue.

The Home is created. Now again tap on the “+” icon to add devices.

Step 3: Controlling Relays With Alexa Using NodeMCU

You can also control the home appliances from Amazon Alexa App if the NodeMCU is connected with the WiFi.

You can also ask Alexa to turn on and off the appliances.

You can also control the appliances from the manual switches and monitor the real-time feedback of the relays in the Amazon Alexa App from anywhere in the world.

You don’t need any Echo DOT device for this home automation project.

IoT Project using ESP32 Google Assistant Blynk with Timer & Sensor | Home Automation System 2022
IoT Project using ESP32 Google Assistant Blynk with Timer & Sensor | Home Automation System 2022

Keywords searched by users: nodemcu esp8266 google assistant

Smart Home With Google Assistant & Alexa Using Nodemcu Esp8266 - Iotcircuithub
Smart Home With Google Assistant & Alexa Using Nodemcu Esp8266 – Iotcircuithub
Google Assistant Home Automation Using Nodemcu Esp8266 - Youtube
Google Assistant Home Automation Using Nodemcu Esp8266 – Youtube
How To Make Google Assistant At Home | Nodemcu - Youtube
How To Make Google Assistant At Home | Nodemcu – Youtube
Google Assistant Home Automation With Nodemcu Esp8266 - Sritu Hobby
Google Assistant Home Automation With Nodemcu Esp8266 – Sritu Hobby
Home Automation Using Google Assistant, Blynk, Ifttt, Nodemcu Esp8266 | Iot Based Projects - Youtube
Home Automation Using Google Assistant, Blynk, Ifttt, Nodemcu Esp8266 | Iot Based Projects – Youtube
Esp8266 Making Google Home Speak - Youtube
Esp8266 Making Google Home Speak – Youtube
Home Automation Using Google Assistant & Esp8266 - Learn Robotics | Learn Robotics, Home Automation, Home Automation Project
Home Automation Using Google Assistant & Esp8266 – Learn Robotics | Learn Robotics, Home Automation, Home Automation Project
Google Assistant Home Automation With Nodemcu Esp8266 - Sritu Hobby
Google Assistant Home Automation With Nodemcu Esp8266 – Sritu Hobby
Tổng Hợp Hướng Dẫn Điều Khiển Thiết Bị Sử Dụng Nodemcu Esp8266 Và Google Assistant - Tapit
Tổng Hợp Hướng Dẫn Điều Khiển Thiết Bị Sử Dụng Nodemcu Esp8266 Và Google Assistant – Tapit
Esp8266 Tutorial | Diy Home Automation With Google Home | #5 - Youtube
Esp8266 Tutorial | Diy Home Automation With Google Home | #5 – Youtube
Home Automation Using Google Assistant & Esp8266 - Learn Robotics
Home Automation Using Google Assistant & Esp8266 – Learn Robotics
Control Led Using Google Assistant | Voice Command Led Control | Nodemcu | Knowledge Doctor - Youtube
Control Led Using Google Assistant | Voice Command Led Control | Nodemcu | Knowledge Doctor – Youtube
Google Assistant Home Automation With Nodemcu Esp8266 - Sritu Hobby
Google Assistant Home Automation With Nodemcu Esp8266 – Sritu Hobby
Connect Google Assistant & Nodemcu Esp8266 To Control Devices Using Voice Commands. - Youtube
Connect Google Assistant & Nodemcu Esp8266 To Control Devices Using Voice Commands. – Youtube

See more here: kientrucannam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *