Chuyển tới nội dung
Home » Microsoft Sql Server Cloud | What You’Ll Love About Sql Server 2019

Microsoft Sql Server Cloud | What You’Ll Love About Sql Server 2019

Set Up Microsoft Azure SQL Server and SQL Database (Step-By-Step Tutorial)

Customers

 • Infor
 • Infor adopted an all-AWS strategy to save time and money as they manage their exponential business growth. They use Microsoft SQL Server on Amazon EC2 instances to run 1000’s of SQL databases, saving 75% on monthly backup costs and backing up 2 petabytes of data daily 30% faster.

 • Jobvite
 • Jobvite first migrated its SQL Server to AWS to achieve uptime above 99.98 percent, and reduced the cost by 35 percent. Recently, the company has modernized its self-managed SQL Server workloads with Amazon Aurora to eliminate database maintenance, yielding a 40 percent increase in responsiveness for each application/tier and eliminate time-intensive database maintenance.

 • Kaplan
 • Kaplan has reduced its datacenter footprint and improved user experience by moving to Amazon RDS for SQL Server to deliver content faster to its customers around the world.The company gained a more reliable infrastructure and less latency, as well as better insight into the cost of its applications and systems.

 • Hess Corporation
 • Hess Corporation needed to quickly divest some of its business with SQL Server on AWS. They were able to migrate seamlessly and achieve rapid scalability in the AWS Cloud. to gain the flexibility it needed to scale rapidly, building out hundreds of servers at the click of a button.

 • Autodesk
 • Autodesk needed to modernize to gain flexibility and scalability to support anticipated growth so moved to fully managed Amazon Aurora MySQL. This shift helped streamline the management and resiliency of the Autodesk SSO service, optimize costs, and reduce overhead for infrastructure maintenance.

SQL Server 2022 now available

SQL Server 2022 is the most Azure-enabled release of SQL Server, with continued innovation across performance, security, and availability. Gain deeper insights, predictions, and governance from your data at scale—SQL Server 2022 is interoperable with Azure Synapse Link and Microsoft Purview. Take advantage of enhanced performance and scalability with built-in query intelligence.

 • Save with flexible pricing

  Manage costs across SQL Server editions and virtual machine series on both Linux and Windows. Azure Hybrid Benefit and Azure Reserved Virtual Machine Instances let you save on database and virtual machine services in the cloud using your existing on-premises licenses and reserved pricing3.

Set Up Microsoft Azure SQL Server and SQL Database (Step-By-Step Tutorial)
Set Up Microsoft Azure SQL Server and SQL Database (Step-By-Step Tutorial)

Get higher performance and lower TCO

SQL Server on Azure Virtual Machines performs up to 42 percent faster and is up to 31 percent less expensive than AWS EC21. Migrate on-premises SQL Server licenses to the cloud at no additional cost with Azure Hybrid Benefit. Migrate your SQL Server workloads to Azure and get free Extended Security Updates for SQL Server 2012 and SQL Server 2014 only in Azure. Taken together AWS is up to five times more expensive than Azure for Windows Server and SQL Server2.

Featured SQL Server resources

Introducing SQL Server 2019

Learn how to modernize your on-premises databases with this free Packt e-book.

Azure SQL resource kit

Get the resources and information you need to start your SQL Server migration. Utilize your existing on-premises SQL Server skills and plan your successful deployment to Azure SQL with this resource kit.

Professional Azure SQL Managed Database Administration

Take an in-depth look at Azure SQL Database and Azure SQL Managed Instance—and see how to use your existing SQL Server skills to get started with your on-premises migration.

The Essential Guide to Data in the Cloud

Discover the cloud database technologies available in Azure.

SQL Server on Azure Virtual Machines datasheet

Learn about the manageability, security, and price-performance benefits of running SQL Server on Azure Virtual Machines.

SQL Server 2019 technical white paper

Learn how to enhance the security, performance, and availability of your data workloads.

Cloud MS SQL Server Free || Cloud Microsoft SQL Server Hosting 2023
Cloud MS SQL Server Free || Cloud Microsoft SQL Server Hosting 2023

Kết quả

Khi hoạt động liên kết hoặc nhập hoàn tất, bảng sẽ xuất hiện trong Ngăn Dẫn hướng kèm theo tên tương tự như bảng hoặc dạng xem SQL Server kết hợp với tên chủ sở hữu. Ví dụ: nếu tên SQL là dbo.Product, tên Access sẽ là dbo_Product. Nếu tên đó đã được sử dụng, Access sẽ gắn thêm “1” vào tên bảng mới — ví dụ: dbo_Product1. Nếu dbo_Product1 cũng đã được sử dụng, Access sẽ tạo dbo_Product2, v.v.. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể đổi tên cho bảng thành một cái tên có ý nghĩa hơn.

Trong một hoạt động nhập, Access sẽ không bao giờ ghi đè bảng trong cơ sở dữ liệu. Mặc dù bạn không thể trực tiếp gắn thêm dữ liệu SQL Server cho bảng hiện có nhưng bạn vẫn có thể tạo truy vấn chắp thêm để gắn thêm dữ liệu sau khi đã nhập dữ liệu từ các bảng tương tự.

Trong một hoạt động liên kết, nếu các cột đang ở chế độ chỉ đọc trong bảng Azure SQL Server, chúng cũng sẽ ở chế độ chỉ đọc trong Access.

Mẹo Để xem chuỗi kết nối, hãy di chuột qua bảng trong ngăn dẫn hướng Access.

Help protect your data with built-in security

Azure has the most comprehensive compliance coverage of any cloud service provider. Use the extension to deploy SQL Server on Azure Virtual Machines with preconfigured security and management best practices, and automate installation of Windows and SQL Server security updates within a customer-defined maintenance window. Plus, easily implement transparent data encryption (TDE) to protect data at rest with Azure Key Vault.

SQL Server in the Cloud: Creating a Microsoft Azure SQL Database (2023 Version)
SQL Server in the Cloud: Creating a Microsoft Azure SQL Database (2023 Version)

Giai đoạn 4: chọn bảng và dạng xem để liên kết đến hoặc nhập

 1. Trong hộp thoại Liên kết Bảng hoặc Nhập Đối tượng, bên dưới Bảng, chọn từng bảng hay dạng xem bạn muốn liên kết hoặc nhập, rồi bấm vào OK.

 2. Trong một hoạt động liên kết, quyết định xem có chọn Lưu Mật khẩu hay không.

  Bảo mật Việc chọn tùy chọn này sẽ giúp bạn không cần phải nhập thông tin xác thực mỗi lần bạn mở Access và truy nhập dữ liệu. Tuy nhiên, hoạt động này sẽ lưu trữ mật khẩu chưa mã hóa trong cơ sở dữ liệu Access, nghĩa là những người có thể truy nhập vào nội dung nguồn đều có thể xem tên người dùng và mật khẩu. Nếu bạn chọn tùy chọn này, chúng tôi khuyên bạn nên lưu trữ cơ sở dữ liệu Access ở một vị trí đáng tin cậy và tạo mật khẩu cơ sở dữ liệu Access. Để biết thêm thông tin, xem mục Quyết định có tin cậy một cơ sở dữ liệu hay không và Mã hóa cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng mật khẩu cơ sở dữ liệu.

  Ghi chú Nếu bạn quyết định không lưu mật khẩu, nhưng sau đó đổi ý của bạn, bạn cần xóa bỏ và tạo lại bảng đã nối kết, rồi chọn lưu mật khẩu.

Trước khi bạn bắt đầu

Thực hiện những chuẩn bị cơ bản

Bạn muốn mọi thứ trở nên suôn sẻ hơn? Vậy thì hãy thực hiện những chuẩn bị sau đây trước khi bạn liên kết hoặc nhập:

 • Định vị tên máy chủ cơ sở dữ liệu Azure SQL Server, xác định thông tin kết nối cần thiết và chọn phương thức xác thực (Windows hoặc SQL Server). Để biết thêm thông tin về bốn phương thức xác thực, xem mục Kết nối với Máy chủ (Công cụ Cơ sở dữ liệu) và mục Bảo mật cho cơ sở dữ liệu của bạn.

 • Xác định bảng hay dạng xem bạn muốn liên kết tới hoặc nhập, cùng những trường có giá trị duy nhất đối với bảng được liên kết. Bạn có thể liên kết hoặc nhập nhiều hơn một bảng hay dạng xem trong một thao tác duy nhất.

 • Hãy cân nhắc tới số cột trong từng bảng hoặc dạng xem. Access không hỗ trợ quá 255 trường cho một bảng, do vậy, Access sẽ chỉ liên kết hoặc nhập 255 cột đầu tiên. Bạn có thể tạo dạng xem trong Cơ sở dữ liệu Azure SQL Server để truy nhập những cột vượt quá giới hạn như một giải pháp thay thế.

 • Xác định tổng số dữ liệu hiện được nhập. Kích cỡ tối đa của một cơ sở dữ liệu Access là hai gigabyte, trừ đi dung lượng cần thiết cho các đối tượng hệ thống. Nếu cơ sở dữ liệu Azure SQL Server có chứa các bảng lớn, có thể bạn sẽ không thể nhập toàn bộ chúng vào một cơ sở dữ liệu Access duy nhất. Trong trường hợp này, hãy cân nhắc liên kết tới dữ liệu thay vì nhập.

 • Bảo mật cho cơ sở dữ liệu Access của bạn và thông tin kết nối mà cơ sở dữ liệu chứa bằng cách sử dụng một vị trí tin cậy, cùng một mật khẩu cơ sở dữ liệu Access. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn chọn lưu mật khẩu SQL Server trong Access.

 • Lên kế hoạch tạo thêm các mối quan hệ. Access không tự động tạo các mối quan hệ giữa những bảng liên quan ở cuối thao tác nhập. Bạn có thể tạo mối quan hệ giữa các bảng mới và bảng hiện có bằng cách thủ công sử dụng cửa sổ Mối quan hệ. Để biết thêm thông tin, xem mục Cửa sổ Mối quan hệ là gì? và mục Tạo, chỉnh sửa hoặc xóa mối quan hệ.

Đặt cấu hình cho môi trường Azure SQL Server của bạn

Tổ chức của bạn có thể đã có một tài khoản Microsoft Azure và một cơ sở dữ liệu Azure SQL Server mà bạn có thể sử dụng. Nếu không phải như vậy, bạn có thể thực hiện như sau:

 1. Tạo tài khoản Azure. Để biết thêm thông tin, xem mục Tạo tài khoản Azure miễn phí cho bạn ngay hôm nay.

 2. Nếu bạn chưa có quyền truy nhập thuận tiện vào một cơ sở dữ liệu Azure SQL Server thì bạn có thể tạo một cơ sở dữ liệu của riêng mình. Để biết thêm thông tin, xem mục Tạo cơ sở dữ liệu Azure SQL trong cổng thông tin Azure.

Hãy đảm bảo giữ lại thông tin quan trọng để bạn không quên mất chúng, chẳng hạn như thông tin xác thực và tên tài khoản.

Tạo quy tắc tường lửa

Trước khi kết nối với máy chủ Cơ sở dữ liệu Microsoft Azure SQL, người quản trị cơ sở dữ liệu sẽ cần tạo các quy tắc tường lửa cấp máy chủ. Những quy tắc này sẽ chỉ định địa chỉ Giao thức Internet (IP) công khai hỗ trợ truy nhập máy khách cho từng thiết bị vào máy chủ thông qua tường lửa Azure. Trong tổ chức của bạn, hãy kiểm tra xem bạn đang sử dụng loại địa chỉ IP công khai nào, tĩnh hay động:

 • Nếu địa chỉ IP công khai của bạn là tĩnh thì địa chỉ đó sẽ không thay đổi. Bạn có thể chỉ định quy tắc tường lửa bằng một địa chỉ IP công khai duy nhất.

 • Nếu địa chỉ IP công khai của bạn là động thì địa chỉ đó có thể thay đổi theo thời gian. Bạn cần chỉ định quy tắc tường lửa với một dải địa chỉ IP công khai. Hãy nhớ rằng địa chỉ IP công khai được thiết bị của bạn dùng để kết nối với Cơ sở dữ liệu Azure SQL có thể sẽ khác với địa chỉ IP công khai được hiển thị trong cài đặt cấu hình IP công khai cho máy tính của bạn.

Để tránh nhầm lẫn, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các thủ tục sau.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Microsoft Azure của bạn, rồi dẫn hướng đến cổng thông tin Windows Azure.

 2. Trên trang Cơ sở dữ liệu Microsoft Azure SQL, bấm vào cơ sở dữ liệu của bạn.

 3. Ở ngăn xem nhanh, bấm vào Quản lý địa chỉ IP được cho phép, rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

  Tạo quy tắc tường lửa cho một thiết bị duy nhất Sử dụng phương pháp tiếp cận này để thử nghiệm và phát triển hoặc trong một môi trường doanh nghiệp nhỏ, cũng như khi bạn biết rằng địa chỉ IP công khai của mình là tĩnh.

  • Trong mục Địa chỉ IP Được cho phép, chọn Thêm địa chỉ IP được cho phép để cho phép địa chỉ IP công khai của bạn truy nhập cơ sở dữ liệu thông qua tường lửa. Cổng thông tin Azure sẽ hiển thị địa chỉ IP công khai phù hợp với thiết bị máy khách của bạn trên mục tên quy tắc.

  Tạo một quy tắc tường lửa cho một phạm vi địa chỉ IP Sử dụng phương pháp tiếp cận này để hỗ trợ truy nhập cho nhiều người dùng trong một môi trường tại chỗ hoặc khi bạn biết địa chỉ IP công khai của mình là động. Liên hệ bộ phận CNTT hoặc Nhà cung cấp Internet của bạn để lấy khối địa chỉ IP công khai.

  1. Bên dưới TÊN QUY TẮC, hãy nhập tên có ý nghĩa cho quy tắc.

  2. Bên dưới IP BẮT ĐẦU, hãy nhập số địa chỉ IP công khai bắt đầu cho dải địa chỉ.

  3. Bên dưới IP KẾT THÚC, hãy nhập số địa chỉ IP công khai kết thúc cho dải địa chỉ.

Có thể mất tới năm phút để quy tắc tường lửa có hiệu lực. Để biết thêm thông tin, xem mục Quy tắc tường lửa của Cơ sở dữ liệu Azure SQL.

Creating a Microsoft Azure SQL Database (SQL Server in the Cloud)
Creating a Microsoft Azure SQL Database (SQL Server in the Cloud)

Or, download a free specialized edition

Developer

SQL Server 2022 Developer is a full-featured free edition, licensed for use as a development and test database in a non-production environment.

Express

SQL Server 2022 Express is a free edition of SQL Server, ideal for development and production for desktop, web, and small server applications.

Bạn có thể liên kết tới hoặc nhập dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu SQL, chính là cơ sở dữ liệu hiệu suất cao được quản lý sử dụng cho các ứng dụng then chốt. Để biết thêm thông tin, xem mục Cơ sở dữ liệu SQL – Cơ sở dữ liệu Đám mây dưới dạng một Dịch vụ.

 • Khi bạn liên kết tới dữ liệu, Access sẽ tạo ra một kết nối hai chiều giúp đồng bộ hóa các thay đổi cho dữ liệu trong Access và Cơ sở dữ liệu SQL.

 • Khi bạn nhập dữ liệu, Access sẽ tạo ra bản sao dữ liệu sử dụng một lần, do vậy, những thay đổi cho dữ liệu trong Access hoặc Cơ sở dữ liệu SQL sẽ không được đồng bộ hóa.

Build on fast, flexible, and elastic SQL

 • Power your resource-intensive apps and keep mission-critical workloads running at peak performance.Accelerate time to market with support for multiple data formats, platforms, and popular languages.Build new apps with flexible Hyperscale cloud databases that automatically scale with the pace of your business.Protect your data and maintain business continuity with built-in controls and machine learning–based security capabilities.
Run Windows Server & SQL Server on Google Cloud
Run Windows Server & SQL Server on Google Cloud

What you’ll love about SQL Server 2019

Break down data silos

Gain insights from all your data by querying across your entire data estate without moving or replicating the data.

Choose your language and platform

Get the flexibility to use the language and platform of your choice with open source support. Run SQL Server on Linux containers with Kubernetes support or on Windows.

Rely on industry-leading performance

Take advantage of breakthrough scalability and performance to improve the stability and response time of your database—without making app changes. Get high availability for mission-critical applications, data warehouses, and data lakes.

Trust nine years of proven security leadership

Achieve your security and compliance goals using the database rated as least vulnerable over the last nine years. Stay a step ahead using built-in features for data classification, data protection, and monitoring and alerts [1].

Make faster, better decisions

Turn data into answers using the enterprise reporting capabilities of SQL Server Reporting Services along with the included Power BI Report Server, which gives your users access to rich, interactive Power BI reports on any device.

Get started today with Azure SQL

Azure migration and modernization center
Azure Migrate
Azure Database Migration Service
Business value of Azure SQL
Azure SQL fundamentals learning path
Azure SQL Edge fundamentals video series
Azure SQL for beginners video series
Browse Azure SQL learning paths and modules
Five steps to jump-start your cloud DBA journey
Innovating with Azure SQL e-book
Azure SQL Revealed e-book
Migrating to Azure e-book
Modernize on Azure SQL webinar
Database Administration e-book
Azure SQL documentation
Azure SQL Edge documentation
Explore role-based certifications
How to create and connect to a SQL Server instance using the GCP console | SQL server Google Cloud
How to create and connect to a SQL Server instance using the GCP console | SQL server Google Cloud

Giai đoạn 3: Sử dụng trình hướng dẫn Tạo Nguồn Dữ liệu Mới cho SQL Server

Trong trình hướng dẫn Tạo Nguồn Dữ liệu Mới cho SQL Server, hãy thực hiện như sau:

 1. Trên trang một, nhập thông tin định danh:

  • Trong hộp Mô tả, tùy ý nhập thông tin tài liệu về tệp DSN.

  • Trong hộp Máy chủ, nhập tên Cơ sở dữ liệu Azure SQL Server. Ví dụ: nhập “myAzureDB.database.windows.net”. Không bấm vào mũi tên xuống.

 2. Ở trang hai, hãy chọn một trong các phương thức xác thực sau:

  • Với xác thực Windows Tích hợp Kết nối thông qua tài khoản người dùng Windows. Nhập tùy ý một Tên Chính của Dịch vụ (SPN). Để biết thêm thông tin, xem mục Tên Chính của Dịch vụ (SPN) trong Kết nối Máy khách (ODBC).

  • Với xác thực SQL Server… Kết nối với thông tin xác thực đã được thiết lập trong cơ sở dữ liệu bằng cách nhập ID đăng nhập và mật khẩu.

  • Với xác thực Tích hợp của Active Directory Kết nối với Cơ sở dữ liệu Azure SQL Server bằng Azure Active Directory. Khi bạn đã đặt cấu hình cho xác thực Azure Active Directory, bạn không cần phải đăng nhập và nhập mật khẩu nữa. Để biết thêm thông tin, xem mục Kết nối với Cơ sở dữ liệu SQL bằng cách Sử dụng Xác thực Azure Active Directory.

  • Với xác thực Mật khẩu Active Directory… Kết nối với thông tin xác thực đã được thiết lập trong Azure Active Directory bằng cách nhập tên đăng nhập và mật khẩu. Để biết thêm thông tin, xem mục Kết nối với Cơ sở dữ liệu SQL bằng cách Sử dụng Xác thực Azure Active Directory.

 3. Ở trang ba và bốn, chọn các tùy chọn khác nhau để tùy chỉnh kết nối của bạn. Để biết thêm thông tin về những tùy chọn này, xem mục Microsoft ODBC Driver cho SQL Server.

 4. Một màn hình xuất hiện để xác nhận cài đặt của bạn. Chọn Kiểm tra Nguồn Dữ liệu để xác nhận kết nối của bạn.

 5. Bạn có thể cần phải đăng nhập vào cơ sở dữ liệu. Trong hộp thoại Đăng nhập SQL Server , hãy nhập ID đăng nhập và mật khẩu. Để thay đổi các cài đặt bổ sung, chọn Tùy chọn.

FAQs

 • There are three primary considerations for selecting the right Azure SQL cloud service for your requirements–your overall objective, the extent to which you require operating system (OS) access or control, and the version of SQL Server you prefer. If you require control of the underlying OS due to compliance or software dependencies and prefer to remain on your current version of SQL Server, then rehosting to SQL Server on Azure Virtual Machines would be your best option. If, however, OS control is not a requirement and you prefer to be on the latest “versionless” SQL Server, then modernizing your existing applications or supporting modern cloud applications on fully managed solutions like Azure SQL Database or Azure SQL Managed Instance would be optimal.
 • We recommend visiting the Azure migration and modernization center, where you can get the tools, resources, and guidance to begin your move to the cloud.
 • Azure SQL is built upon the familiar SQL Server engine, so you can migrate applications with ease and continue to use the tools, languages, and resources you’re familiar with.

  SQL Server on Azure Virtual Machines falls into the industry category infrastructure as a service (IaaS) and allows you to run SQL Server inside a fully managed virtual machine (VM) in Azure cloud services.

 • Azure SQL is a family of managed, secure, and intelligent products that use the SQL Server database engine on the Azure cloud platform.

  o Azure SQL Database: Support modern cloud applications on an intelligent, managed database service, that includes serverless compute.

  o Azure SQL Managed Instance: Modernize your existing SQL Server applications at scale with an intelligent fully managed instance as a service, with full compatibility with the SQL Server database engine. Best for most migrations to the cloud.

  o SQL Server on Azure Virtual Machines: Lift-and-shift your SQL Server workloads with ease and maintain 100% SQL Server compatibility and operating system–level access.

Tạo và kết nối SQL trên Cloud

Bài đăng này đã không được cập nhật trong 4 năm

Sự khác biệt giữa SQL Server và SQL Server Management Studio (SSMS)

Ở Việt Nam, đa phần các trường thường dạy môn Cơ Sở Dữ Liệu (Database) thông qua MS SQL Server. Việc cài đặt SQL Server là một … cực hình với nhiều người, vì vừa lâu, vừa nặng, lâu lâu còn hay bị conflict với Visual Studio v…v

Thật ra, mỗi lần cài đặt MS SQL Server, máy bạn sẽ được cài tận 2 thứ:

 • SQL Server: Đây là database server, cho phép chúng ta lưu trữ, query dữ liệu.
 • SQL Server Management Studio (SSMS): Đây là công cụ cho phép developer/sysadmin kết nối tới database để quản trị, theo dõi, query, phân quyền v…v

Nếu ví SQL Server là cái kho chứa dữ liệu, thì SSMS chính là hệ thống điều khiển kho, cho phép ta theo dõi hoạt động trong kho, điều hàng hóa ra vào kho.

Trong thực tế, các database server chỉ cài SQL Server thôi. Còn lại, sysadmin, developer, data engineer sẽ cài SSMS ở máy mình để kết nối, query, lấy dữ liệu từ data nằm trong SQL Server ở máy khác.

Tạo Database trên Cloud

Chúng ta cùng bắt tay vào tạo thôi nào.

 1. Từ menu trái, bấm Create a Resource và chọn Database

 2. Điền thông tin đầy đủ, chọn resource group. Nếu chưa có Database Server, bạn bấm vào Create new để tạo Server.

Server name là URL để sau này bạn kết nối tới Database Server đó. Nhớ lưu login và mật khẩu lại để sau này còn dùng mà kết nối. Một database server có thể chứa nhiều database: Ví dụ bạn có database web bán hàng, database doanh số, database analytic, bạn có thể để tụi nó chung 1 database server cũng ko sao cả.

 1. Sau khi đã tạo server, hãy chọn thiết lập cho DB của bạn. Để đơn giản, mình không dùng Elastic Pool, chọn gói Basic cho rẻ (5$ / tháng) thôi.

 2. Sau đó, bạn chỉ việc bấm “Create” và ngồi chờ thôi. Sau 3 phút là DB đã được tạo xong, nhanh hơn hẳn ngồi 60p chờ cài.

 3. Sau khi thấy notification, bạn bấm Go to resource để xem Database Server mình vừa tạo ra.

 1. Database Server đã được tạo thành công, giờ kết nối vào quẩy

Kết nối thử tới Database trên Cloud

Sau khi đã có DB, chúng ta chỉ việc kết nối thử vào chạy query.

Cài đặt Management Tool

Nếu các bạn xài Windows, các bạn có thể cài SQL Server Management Studio. Nếu dùng Mac/Linux/Ubuntu, các bạn có thể xài Azure Data Studio.

Thêm Client IP và Firewall

Vì lý do bảo mật, chỉ các máy ảo/app service nằm chung resource group/virtual network với database server mới có thể kết nối tới server đó.

Do vậy, bạn phải thêm IP của mình vào whitelist để không bị chặn. Chỉ cần bấm “Set server firewal” ở góc trên bên trái, bấm “Add Client IP” sau đó Save là ok.

Kết nối tới database.

Điền Server Name, login và password mà mình đã khai báo lúc tạo DB.

Giả sử bạn đang ở ngoài quán net, ko cài Management Tool thì sao? Không sao cả, gần đây Azure đã có chức năng Query Editor ngay trên Dashboard luôn

Ta có thể xem table, query, edit dữ liệu một cách dễ dàng.

Lấy connection string cho ứng dụng

Tất nhiên, database server thì phải có ứng dụng để đọc / ghi dữ liệu. Azure còn có một chức năng khá tiện lợi để lấy Connection String cho ứng dụng của bạn.

Chỉ cần bấm vào Connection String bên menu trái, các bạn sẽ lấy được connection string cho app C#, Java, PHP v..v

Với database này, các bạn có thể dễ dàng chia sẻ connection để bạn bè, đồng nghiệp trong team cùng kết nối tới để dev app. Không còn lo cảnh mỗi đứa một database, không có data để test hoặc mỗi lần sửa database phải chạy script lại nữa.

Tạm kết

Ta vừa tìm hiểu về bắt tay vào tạo Database trên Azure. Thay vì phải ngồi cài đủ thứ từ Visual Studio tới MS SQL, chỉ cần làm theo hướng dẫn là sau 5p đã có cái Database để cả team code chung rồi!

Database này cũng khá rẻ, chỉ khoảng 7-8$ / tháng. Khi hệ thống phát triển to lên, chỉ việc tăng DTU là database sẽ chạy nhanh hơn, chịu tải được nhiều hơn ngay (dĩ nhiên là tốn tiền hơn).

Ngoài file ra, đôi khi hệ thống còn phải chứa rất nhiều file như: ảnh, text, document do người dùng up lên. Các dữ liệu này có thể nặng vài trăm MB tới hàng chục TB.

Tham khảo

All rights reserved

Try SQL Server on-premises or in the cloud

Run Highly Available Microsoft SQL Server in Compute Engine (Cloud Next '19)
Run Highly Available Microsoft SQL Server in Compute Engine (Cloud Next ’19)

Migrate SQL Server to virtual machines and save

SQL Server on Azure Virtual Machines is part of the Azure SQL family of databases. Migrate your SQL Server workloads to the cloud to get the performance and security of SQL Server combined with the flexibility and hybrid connectivity of Azure. Lower your total cost of ownership (TCO)1 and get free, built-in security and automated management when you register your virtual machines (VMs) with the SQL Server IaaS Agent extension at no extra cost.

Higher performance and lower TCO for running SQL Server in the cloud.

Simple, familiar SQL Server for versatile virtual machines.

Robust, simple high availability/disaster recovery (HA/DR) with Always On availability groups.

Built-in security and management with automated security updates and simplified configuration management.

FAQ

 • Azure SQL Database is available as a single database with its own set of resources managed via a logical server, and as a pooled database in an elastic pool, with a shared set of resources managed through a logical server. In general, elastic pools are designed for a typical software-as-a-service (SaaS) application pattern, with one database per customer or tenant. With pools, you manage the collective performance, and the databases scale up or down automatically.

  Learn more about elastic pools. Learn more about software as a service (SaaS) application pattern

 • Azure Hybrid Benefit helps you maximize the value of your current licensing investments and accelerate your migration to the cloud. Azure Hybrid Benefit for SQL Server is an Azure-based benefit that enables you to use your SQL Server licenses with active Microsoft Software Assurance to pay a reduced rate (“base rate”) on vCore-based Azure SQL services. Further optimize your costs with centralized management of your Azure Hybrid Benefit across your entire subscription or billing account.

  Learn more about Azure Hybrid Benefit. Learn more about centralized management.

 • No. Azure SQL Database is a fully managed database service—Microsoft operates SQL Server for you and ensures its availability and performance. SQL Database also includes features to enhance your business continuity and security, such as built-in high availability and threat detection, so that you don’t have to worry about administering or maintaining your SQL Server databases.

  Learn more about built-in high availability. Learn more about threat detection.

 • The vCore-based service tiers are primarily differentiated by availability, storage type, and input/output (I/O) per second. General purpose is a budget-oriented option that’s best when input/output performance or failover time is not the priority. Hyperscale is optimized for online transaction processing (OLTP) and hybrid transactional analytical workloads. The business critical tier is best for OLTP applications with high transaction rates and low I/O latency requirements.

  Learn more about vCore-based service tiers.

 • Connectivity between Azure SQL Database and the Azure internet gateway is guaranteed at least 99.99 percent of the time, regardless of your service tier. The remaining 0.01 percent is reserved for patches, upgrades, and failovers. For more information, read the SLA and learn about the high-availability architecture.

  Learn more about the SLA. Learn more about the high-availability architecture.

 • SQL databases, also known as relational databases, are systems that store collections of tables and organize structured sets of data in a tabular columns-and-rows format, similar to that of a spreadsheet.

  Learn more about SQL databases.

Sử dụng ứng dụng Redmine trên Cloud Nhân Hòa

Sử dụng ứng dụng Redmine trên Cloud Nhân Hòa

Nơi chứa các tài liệu dành cho dịch vụ Cloud365.

Là phần mềm được Microsoft phát triển dựa trên RDBMS (RDBMS là viết tắt của Relational Database Management System có nghĩa là hệ quản trị cơ sỡ dữ liệu quan hệ). Là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng. Là một nền tảng độc lập. Phần mềm sử dụng cả giao diện dòng lệnh và giao diện GUI.

Đối tượng của SQL server là các bảng dữ liệu với các cột và các hàng. Cột được gọi là trường dữ liệu và hàng là bản ghi của bảng. Cột dữ liệu và kiểu dữ liệu xác định tạo nên cấu trúc của bảng. Khi bảng được tổ chức thành một hệ thống cho một mục đích sử dụng cụ thể vào công việc nào đó sẽ trở thành một cơ sở dữ liệu.


Enterprise- bản cao cấp nhất với đầy đủ tính năng.


Standard- ít tính năng hơn Enterprise, sử dụng khi không cần dùng tới các tính năng nâng cao.


Workgroup- phù hợp cho các công ty lớn với nhiều văn phòng làm việc từ xa.


Web- thiết kế riêng cho các ứng dụng web.


Developer- tương tự như Enterprise nhưng chỉ cấp quyền cho một người dùng duy nhất để phát triển, thử nghiệm, demo. Có thể dễ dàng nâng cấp lên bản Enterprise mà không cần cài lại.


Express- bản này chỉ dùng ở mức độ đơn giản, tối đa 1 CPU và bộ nhớ 1GB, kích thước tối đa của cơ sở dữ liệu là 10GB.


Datacenter- thay đổi lớn trên SQL Server 2008 R2 chính là bản Datacenter Edition. Không giới hạn bộ nhớ và hỗ trợ hơn 25 bản cài.


Enterprise Evaluation- bản SQL Server Evaluation Edition là lựa chọn tuyệt vời để dùng được mọi tính năng và có được bản cài miễn phí của SQL Server để học tập và phát triển. Phiên bản này có thời gian hết hạn là 6 tháng từ ngày cài.

Phiên bản của Cloud365 hiện hỗ trợ là : SQL Server 2008, SQL server 2012, SQL Server 2014 và là phiên bản Enterprise, có thể sử dụng thử dịch vụ tại đây

Microsoft SQL Server đã được cài đặt sẵn trên Cloud của cloud365, người dùng có thể chọn sử dụng cùng Plesk hoặc chỉ cài đặt hệ điều hành Windows + SQL Server:

Người dùng có thể thực hiện order VPS thông qua trang chủ nhanhoa.com :

Hoặc có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận kinh doanh Nhân Hòa

Với trường hợp đang sử dụng dịch vụ tại Cloud365 : người dùng có thể tự rebuild Cloud để sử dụng SQL Server (với Cloud từ gói C trở lên):

Chọn

REBUILD

Trong phần Hệ điều hành, chọn Windows App, sau đó chọn template muốn sử dụng

Click

REBUILD

để bắt đầu rebuild máy ảo. Lưu ý, dữ liệu máy ảo sẽ bị mất hết.

Sau khi rebuild thành công, thông tin máy ảo sẽ được gửi tới người dùng.

Sau khi nhận được thông tin Cloud365.vn cung cấp, người dùng có thể truy cập được SQL Server Database thông qua 2 cách: remote access hoặc local access.

Ở đây, người dùng có thể truy cập SQL trên chính server đó như sau:


Microsoft SQL Server Management Studio

Sau khi hiện màn hình đăng nhập người dùng có thể đăng nhập bằng Windows Authentication (ở đây mặc định là tài khoản

Administrator

) hoặc bằng tài khoản admin của SQL (

sa

) mà cloud365 đã cung cấp.

Đăng nhập thông tin chính xác người dùng có thể truy cập – thao tác với các cơ sở dữ liệu trên cloud:

Khi cần hỗ trợ xin liên hệ với chúng tôi:

Công ty phần mềm Nhân Hòa


19006680

Azure SQL

Build your first SQL Database in Azure Cloud Services
Build your first SQL Database in Azure Cloud Services

Why SQL Server on AWS

2x

2x

5x

36%

442%

AWS has the broadest global infrastructure with 77 Availability Zones (AZ) across 24 regions and 99.99% availability for each Amazon EC2 region. By moving your SQL Server workloads to AWS, customers can realize a 98% reduction in unplanned downtime, 71% faster deployment, and 26% higher developer productivity, per IDC. AWS also delivered 2x better performance and 62% lower cost for a SQL Server workload on an EC2 R5b.8xlarge instance when directly tested against the next largest cloud provider, per Principled Technologies.

AWS offers 230 security, compliance, and governance services and features, 3x more services than the next largest cloud provider. With the AWS Nitro System, the underlying platform for EC2 instances, we provide you with enhanced security that continuously monitors, protects, and verifies instance hardware and firmware, minimizing the attack surface from vulnerabilities and external threats. We offer AWS Managed Active Directory securely in the cloud eliminating the need for you to synchronize or replicate data from your existing Active Directory during migrations. With AWS Identity Services, you can also manage identities and permissions at scale, while providing flexible options for where and how you manage your employee, partner, and customer information.

AWS has unmatched experience helping millions of organizations reach their migration goals faster through unique tools and services. With Amazon Database Migration Service, AWS has helped customers migrate over 230,000 databases to AWS. The Migration Acceleration Program (MAP) for Windows provides best practices, tools and incentives to reduce the complexity and cost of migrating to the cloud with support from AWS Partners and Professional Services.

AWS offers over 350 Amazon EC2 instances where comparable services are simply not available from other cloud providers. We provide the only fully managed services for native-Windows file system with Amazon FSx for Windows File Server, enabling you to simplify management overhead and reduce costs. Amazon Elastic Block Store offers 99.999% availability, 99.999% durability, and performant block storage for your most demanding SQL Server deployments. Customers also choose AWS for the best and most consistent networking performance for Microsoft applications, delivering 3x more throughput and 25% lower latency than the next cloud provider.

Customers can accelerate growth, drive efficiencies, and realize long-term cost reductions running SQL Server on AWS. Customers can reduce 5-year cost of operations by 56% and gain 37% lower infrastructure costs, delivering up to 442% ROI over 3 years, per IDC. AWS also offers customers more ways to save through unique pricing models such Savings Plans, which provide you with savings up to 72% on Amazon EC2 instances. Amazon EC2 Spot reduces costs by up to 90% on compute instances for fault tolerant workloads.

We offer the most options for using new and existing Microsoft software licenses on AWS. By purchasing Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) or Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) license-included instances, you get new, fully compliant Windows Server and SQL Server licenses from AWS. You can bring your existing licenses to AWS with Amazon EC2 Dedicated Hosts, Amazon EC2 Dedicated Instances, or EC2 instances with default tenancy using Microsoft License Mobility through Software Assurance. AWS License Manager makes it easier to track the usage of software licenses and reduce the risk of non-compliance.

Estimate cost savings from migrating or modernizing SQL Server workloads to AWS

The AWS Pricing Calculator helps you estimate your total cost of ownership for running SQL Server workloads on AWS based on service configurations you need for your business. You can include pricing for support costs, Dedicated Hosts on EC2, RDS for SQL Server cost modeling, and flexible pricing options such as Savings Plans in your estimate.

Achieve better price-performance for your SQL Server workloads

You can gain faster performance at lower cost for your Windows and SQL Server workloads on AWS. A recent benchmark by Principled Technologies showed that an EC2 R5b.8xlarge instance delivered 2x the performance & 62% cost savings for a SQL Server workload, when directly tested against the next largest cloud provider.

How AWS helps you migrate and modernize SQL Server workloads

 • Assess your cloud readiness before you migrate
 • Migrate with AWS programs
 • Optimize Windows workloads after you migrate
 • Assess your cloud readiness before you migrate
 • Assess your cloud readiness before you migrate

  AWS can help you assess your readiness to move to cloud. With AWS Optimization and Licensing Assessment (AWS OLA), you can make data-driven migration decisions based on actual resource utilization, third-party licensing, and application dependencies. AWS OLA provides right-sized and licensing-optimized instance recommendations for your on-premises SQL Server workloads, including opportunities for Reserved Instances, optimized CPUs, Dedicated Hosts, and Microsoft BYOL options.

 • Migrate with AWS programs
 • Migrate with AWS programs

  Customers looking to migrate SQL Server workloads with AWS can take advantage of AWS programs for migration. With our APN Partner and Professional Services teams, AWS Migration Acceleration Program (MAP) for Windows provides services, best practices, and tools to help our customers save costs and accelerate your migrations on AWS.

 • Optimize Windows workloads after you migrate
 • Optimize Windows workloads after you migrate

  After moving your SQL Server workloads onto AWS, you can continue optimizing your costs, usage, and licenses to suit your business needs. With AWS Cost Explorer, you can visualize, understand, and manage your AWS costs and usage over time to take control of spend. AWS Compute Optimizer recommends optimal AWS Compute resources for your workloads so that you can reduce costs up to 25% by analyzing historical utilization data. AWS Managed Services can help operate your cloud environment post-migration by analyzing alerts and responding to incidents, reducing operational overhead and risk. You can use AWS Systems Manager to automate operational tasks across your AWS resources and better manage your infrastructure at scale.

  AWS can also help you modernize your Windows-based applications with AWS open source services when you’re ready to break free from the high costs of commercial licensing. We offer the widest range of options to include running SQL Server database applications on EC2 Linux, moving workloads to Amazon Aurora, containerizing your Windows applications with Amazon EKS, going serverless with AWS Lambda, or leveraging a micro-services based architecture.

Easy to use, high-performance block storage for SQL Server

Amazon Elastic Block Store (EBS) with new Amazon EC2 R5b instances provides easy to use, high-performance block storage for Microsoft SQL Server. Benefit from the highest block storage performance with a single storage volume using io2 Block Express (Preview) and EC2 R5b. Other SSD-backed EBS options include io2 volumes for business-critical applications and gp3 volumes for general purpose applications. Amazon EBS also offers crash-consistent snapshots and enables application consistent snapshots through Windows VSS (Volume Shadow Copy Services) to help protect your SQL Server deployments.

Giai đoạn 2: Tạo hoặc tái sử dụng tệp DSN

Bạn có thể tạo tệp DSN hoặc tái sử dụng tệp hiện có. Sử dụng tệp DSN khi bạn muốn dựa vào cùng một thông tin kết nối cho các hoạt động liên kết và nhập khác hoặc để chia sẻ với một ứng dụng khác cũng sử dụng các tệp DSN. Bạn có thể tạo tệp DSN trực tiếp bằng Trình quản lý Kết nối Dữ liệu. Để biết thêm thông tin, xem mục Quản trị nguồn dữ liệu ODBC.

Dù bạn vẫn có thể sử dụng các phiên bản trước của trình điều khiển ODBC SQL, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản 13.1, phiên bản chứa nhiều cải tiến và hỗ trợ các tính năng mới của SQL Server 2016. Để biết thêm thông tin, xem mục Microsoft ODBC Driver cho SQL Server trên Windows.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu tệp DSN bạn muốn sử dụng đã tồn tại, hãy chọn tệp đó từ danh sách.

   Tùy theo phương thức xác thực bạn đã nhập trong thông tin kết nối, bạn có thể cần phải nhập lại mật khẩu.

  • Cách tạo tệp DSN mới:

   1. Chọn Mới.

   2. Chọn Trình điều khiển ODBC 13 cho SQL Server, rồi chọn Tiếp theo.

   3. Nhập tên cho tệp DSN hoặc bấm vào Duyệt để tạo tệp trong vị trí khác.

 2. Bấm vào Tiếp theo để xem lại thông tin tóm tắt, rồi bấm vào Kết thúc.

Migrate servers to Azure using Azure Migrate
Migrate servers to Azure using Azure Migrate

Save with unique Azure offers and competitive pricing

[1] Benchmark data is taken from a Principled Technologies report using recognized standards, HammerDB TPROC-C, HammerDB TPROC-H and Microsoft MSOLTPE, a workload derived from TPC-E. The MSOLTPE is derived from the TPC-E benchmark and as such is not comparable to published TPC-E results, as MSOLTPE results do not comply with the TPC-E Specification. The results are based on a mixture of read-only and update intensive transactions that simulate activities found in complex OLTP and analytics application environments. Price-performance is calculated by Principled Technologies as the cost of running the cloud platform continuously divided by transactions per minute or per second throughput, based upon the standard. Prices are based on publicly available US pricing in South Central US for Azure SQL Managed Instance and US East for AWS RDS as of April 2022 and incorporates Azure Hybrid Benefit for SQL Server, excluding Software Assurance and support costs. Performance and price-performance results are based upon the configurations detailed in the Principled Technologies report. Actual results and prices may vary based on configuration and region.

Giai đoạn 1: Bắt đầu

 1. Chọn Dữ liệu Ngoài > Nguồn Dữ liệu Mới > Từ Cơ sở dữ liệu > Từ SQL Server.

 2. Trong hộp thoại Lấy Dữ liệu Ngoài – Cơ sở dữ liệu ODBC, thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để nhập dữ liệu, chọn Nhập dữ liệu nguồn vào một bảng mới trong cơ sở dữ liệu hiện tại.

  • Để liên kết tới dữ liệu, chọn Liên kết nguồn dữ liệu bằng cách tạo bảng được liên kết.

 3. Chọn OK.

Azure Full Course - 12 Hours | Learn Microsoft Azure | Azure Tutorial For Beginners [2024] | Edureka
Azure Full Course – 12 Hours | Learn Microsoft Azure | Azure Tutorial For Beginners [2024] | Edureka

SQL Server on AWS services

Lorem ipsum

Easily size, configure, and deploy SQL Server on AWS

SQL Server on Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)

Secure and resizable compute capacity (virtual servers) in the cloud for self-managed SQL Server instances

Amazon Relational Database Service (RDS) for SQL Server

Fully managed relational database service that offers SQL Server

Amazon Aurora

Fully managed MySQL and PostgreSQL-compatible relational database

Amazon Elastic Block Store

Easily size, configure, and deploy SQL Server on AWS

Amazon FSx for NetApp ONTAP

Fully managed shared storage built on NetApp’s popular ONTAP file system

Amazon FSx for Windows File Server

Fully managed shared storage built on Windows Server

AWS Launch Wizard

Easily size, configure, and deploy SQL Server on AWS

AWS License Manager

Central license management service for AWS and on-premises environments

AWS Directory Service

Managed Microsoft Active Directory with identity and access management

VMware Cloud on AWS

Rapidly extend, migrate, and secure your VMware-based SQL Server workloads to the AWS cloud

AWS Toolkit for Visual Studio

Extension for Microsoft Visual Studio to develop, debug, and deploy .NET applications

SQL on Commercial Linux Operating System

SQL Server on Red Hat Enterprise Linux provides a fast, reliable, and secure operating environment for deploying SQL workloads

Cập nhật thiết kế bảng được liên kết

Bạn không thể thêm, xóa hoặc sửa đổi cột hay thay đổi kiểu dữ liệu trong bảng được liên kết. Nếu bạn muốn thực hiện thay đổi thiết kế, hãy thực hiện hoạt động này trong cơ sở dữ liệu Azure SQL Server. Để xem thay đổi thiết kế trong Access, hãy cập nhật các bảng được liên kết:

 1. Chọn Dữ liệu Ngoài > Trình quản lý Bảng được Liên kết.

 2. Tìm kiếm từng bảng được liên kết mà bạn muốn cập nhật, chọn OK, rồi chọn Đóng.

build your own cloud
build your own cloud

So sánh các kiểu dữ liệu

Các kiểu dữ liệu Access sẽ được đặt tên khác nhau từ các kiểu dữ liệu của azure SQL Server. Ví dụ: một cột Azure SQL Server chứa kiểu dữ liệu bit được nhập hoặc liên kết vào Access với kiểu dữ liệu Có/Không. Để biết thêm thông tin, hãy xem so sánh các kiểu dữ liệu Access và SQL Server.

Microsoft SQL Server on AWS

Customers have been running Microsoft Workloads on AWS for over 12 years, longer than any other cloud provider. Customers choose AWS because we have the most experience with Microsoft applications in the cloud and we offer the best platform for Windows Server and SQL Server in these areas: higher performance and reliability, greater security and identity services, more migration support, the broadest and deepest capabilities, lower total cost of ownership, and flexible licensing options. AWS supports everything you need to build and run Windows applications including Active Directory, .NET, Microsoft SQL Server, Windows desktop-as-a-service, and all supported versions of Windows Server. With our proven expertise, we can help you easily lift-and-shift, refactor, or even modernize your Windows workloads.

Click here to learn What’s New with SQL Server on AWS.

See how customers are innovating with Azure SQL Database

Accelerated journey

Kaushik Mukherjee, Head of Software Engineering, udaan

Flexible, scalable engineering

Jochen Fischer, Senior Software and Security Architect, Deutsche Post DHL Group

Powering a sustainable future

Paul Hill, Principal Cloud Architect, Schneider Electric

Improved data protection

Shane Gallagher, Software Engineer, Loyal

Inside a Google data center
Inside a Google data center

Get started with Azure SQL Database

Create an Azure SQL Database
Try SQL Database for free
Business value of Azure SQL
Read SQL Database documentation
Explore code samples
Find real world examples
Azure SQL Devs’ Corner
Learn the fundamentals of Azure SQL.
Learn new skills
Azure SQL blog
Azure SQL Database Hyperscale
Professional cloud database administration

Frequently asked questions about SQL Server on Azure Virtual Machines

 • Azure Hybrid Benefit is special pricing designed to help you maximize the value of your current licensing investments while accelerating your migration to the cloud. There’s no application process or waiting period. Read the Azure Hybrid Benefit FAQ.

 • Azure offers preconfigured SQL Server virtual machine images for Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Ubuntu Linux, and Windows Server.

 • SQL Server 2012 Extended Support ended on July 12, 2022 on July 12, 2022 and SQL Server 2014 Extended Support will end on July 9, 2024. If you have SQL Server 2012 or SQL Server 2014 but don’t have Software Assurance, you can still migrate to Azure and get Extended Security Updates free.

 • SQL Server on Azure Virtual Machines (IaaS) is a fast and straightforward migration option, but it requires a more hands-on approach to database administration. You’ll continue to purchase, install, and manage your own software, including operating systems and applications. Azure SQL Managed Instance (PaaS) eliminates day-to-day administration but may require changes to the application code. Automated features boost performance and data protection, while serverless and hyperscale automatically scale compute and storage.

SQL Full Course In 10 Hours | SQL Tutorial | Complete SQL Course For Beginners | Edureka
SQL Full Course In 10 Hours | SQL Tutorial | Complete SQL Course For Beginners | Edureka

Experience SQL innovation on Azure

 • Migrate to SQL Server on Azure Virtual Machines and keep complete SQL Server compatibility and OS-level access.Modernize SQL applications at scale and at your own pace on the fully managed Azure SQL Managed Instance.Support modern SQL cloud applications on Azure SQL Database with serverless compute and Hyperscale storage.Extend your applications to IoT edge gateways and devices for real-time insights with Azure SQL Edge.

SQL Server consistency from edge to cloud

Fully managed and up to date
Use your SQL experience on Azure
Lowest total cost of ownership
Built-in, intelligent security

See how customers are innovating with Azure SQL

Speed and reliability

Minh Duong, Customer Hub Senior Manager, American Airlines

Flexibility and performance

Matt Nisnevich, Sr. Developer & DevOps Engineer, RevenueWell

Fully-managed

Rohit Mistry, Infrastructure Analyst, Manulife

Resilient and cost effective

Jeff Olson, IS Technical Director, Legacy Health

Low total cost of ownership

Prince Bansal, Software Engineer, udaan

Fast and efficient

Aaron Burstein, Data Systems Manager, 3M

10 Free SQL DB Hosts
10 Free SQL DB Hosts

Pay-as-you-go now available for SQL Server 2019

SQL Server, enabled by Azure Arc, extends Azure services on-premises, and manages your SQL Server estate from the Azure portal for a more unified and streamlined management experience. Monitor the health of your SQL Servers with SQL assessment—available at no additional cost—and bring enhanced security capabilities through Microsoft Defender for Cloud.Use cloud-native features including a new pay-as-you-go model and pay for only what you use.

SQL Server on AWS services

Category Service descriptions AWS service
Databases Secure and resizable compute capacity (virtual servers) in the cloud for SQL Server instances SQL Server on Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)
Fully managed relational database service that offers SQL Server Amazon Relational Database Service (RDS) for SQL Server
Fully managed MySQL and PostgreSQL-compatible relational database. Performance and availability of commercial databases at 1/10th the cost Amazon Aurora
Storage Fully managed shared storage for high-availability SQL Server workloads Amazon FSx for Windows File Server
High performance block storage to attach volumes to SQL Server instances Amazon Elastic Block Store (EBS)
License management Central license management service for AWS and on-premises environments AWS License Manager
Windows-based services Managed Microsoft Active Directory with identity and access management AWS Directory Service
Edge and hybrid Rapidly extend, migrate, and secure your VMWare-based SQL Server workloads to the AWS cloud VMWare Cloud on AWS
.NET on AWS Extension for Microsoft Visual Studio to develop, debug, and deploy .NET applications AWS Toolkit for Visual Studio

Optimize SQL Server workloads on AWS with Intel Xeon Scalable Processors

Intel Xeon Scalable Processors on AWS provide you with better data protection, faster processing of more data volumes, and increased service flexibility for fully managed services like Amazon RDS or compute infrastructure like Amazon EC2. Customers using RDS can gain up to 25% improvement in transactions per core with the latest generation compute instance, improving overall database performance.

I tried 217 Power BI DAX functions, and here's the top 10 DAX functions you need to prioritize
I tried 217 Power BI DAX functions, and here’s the top 10 DAX functions you need to prioritize

Keywords searched by users: microsoft sql server cloud

What Is The Azure Sql Database Service? - Azure Sql Database | Microsoft Learn
What Is The Azure Sql Database Service? – Azure Sql Database | Microsoft Learn
The Azure Sql Family: Innovation And Value In The Cloud | Microsoft Azure Blog
The Azure Sql Family: Innovation And Value In The Cloud | Microsoft Azure Blog
3 Reasons Why Cloudian Is Ideal For Microsoft Sql Server 2022 Storage - Cloudian
3 Reasons Why Cloudian Is Ideal For Microsoft Sql Server 2022 Storage – Cloudian
Administer Sql Server With Azure Arc - Azure Architecture Center | Microsoft Learn
Administer Sql Server With Azure Arc – Azure Architecture Center | Microsoft Learn
Microsoft Azure Sql Database - Wikipedia
Microsoft Azure Sql Database – Wikipedia
How To Run Ha Sql Server On Ibm Cloud Private | Portworx
How To Run Ha Sql Server On Ibm Cloud Private | Portworx
Microsoft Azure Sql Database Png Images | Pngwing
Microsoft Azure Sql Database Png Images | Pngwing
Microsoft: Hackers Target Azure Cloud Vms Via Breached Sql Servers
Microsoft: Hackers Target Azure Cloud Vms Via Breached Sql Servers
Microsoft Sql Server | Western Digital
Microsoft Sql Server | Western Digital
Sql Server Logo, Microsoft Azure Sql Database, Microsoft Sql Server, Cloud Computing, Cloud Database, Query Language, Active Directory, Binary Large Object Transparent Background Png Clipart | Hiclipart
Sql Server Logo, Microsoft Azure Sql Database, Microsoft Sql Server, Cloud Computing, Cloud Database, Query Language, Active Directory, Binary Large Object Transparent Background Png Clipart | Hiclipart
Sql Server 2019 | Microsoft
Sql Server 2019 | Microsoft
What'S New In Sql Server 2022 - Youtube
What’S New In Sql Server 2022 – Youtube
Microsoft Azure Sql Database - Wikipedia
Microsoft Azure Sql Database – Wikipedia
Integrate Microsoft Cloud Services With Your Azure Sql Database Managed Instance | Cloud Computing Services, Sql, Cloud Services
Integrate Microsoft Cloud Services With Your Azure Sql Database Managed Instance | Cloud Computing Services, Sql, Cloud Services
Giới Thiệu Sql Server Trong Cloud Server | Cloud365
Giới Thiệu Sql Server Trong Cloud Server | Cloud365
Deploying Azure Sql Database Using Azure Data Studio
Deploying Azure Sql Database Using Azure Data Studio
Google Cloud Backup And Dr - Microsoft Sql Server Backup Overview - Youtube
Google Cloud Backup And Dr – Microsoft Sql Server Backup Overview – Youtube

See more here: kientrucannam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *