Chuyển tới nội dung
Home » Micro Servo Sg90 Arduino | Cách Sử Dụng Nó Với Arduino

Micro Servo Sg90 Arduino | Cách Sử Dụng Nó Với Arduino

Arduino Tutorial: Using a Servo SG90 with Arduino

Bài viết liên quan

 • Bài 9: Cảm biến ánh sáng (Quang trở) cách chia điện áp trong môi trường Arduino
 • Bài 8: Cảm biến góc nghiêng sử dụng ngắt (INTERRUPT) trong môi trường Arduino
 • Bài 7: Cảnh báo nhiệt độ (LM35) bằng còi báo sử dụng Arduino Uno
 • Bài 6: Tạo âm thanh (Còi) bằng Arduino
 • Bài 5: Thay đổi màu sắc Led RGB sử dụng Arduino
 • Bài 4: PWM | Thay đổi ánh sáng của LED trên Arduino
 • Bài 3: Sử dụng Arduino làm hệ thống đèn giao thông
 • Bài 2: Chớp tắt LED trên Arduino Uno (Phần 2)
 • Bài 1: Chớp tắt LED trên Arduino Uno

Using the SG90 Servo Motor With an Arduino

Hi guys, today, I will show you how to use a servo motor with an Arduino. This tutorial is ideal for beginners because it is easy and it gives them the foundation to build interesting projects like robots for which servos are commonly used.

Servo motors are high torque motors which are commonly used in robotics and several other applications due to the fact that it’s easy to control their rotation. Servo motors have a geared output shaft which can be electrically controlled to turn one (1) degree at a time. For the sake of control, unlike normal DC motors, servo motors usually have an additional pin asides the two power pins (Vcc and GND) which is the signal pin. The signal pin is used to control the servo motor, turning its shaft to any desired angle.

For this tutorial, we will be using the popular SG90 servo motor and our goal will be to rotate the servo motor from one end to the other.

Servo’s have high current requirement so when using more than one servo motor with the Arduino, it is important to connect their power connections to an external power supply as the Arduino may not be able to source the current needed for the servo. Since we will be using just one servo in this tutorial its fine to power it with an Arduino.

Required Components

The following components are required to build this project:

 1. SG90 Servo
 2. Cheap Arduino Uno
 3. Wires
 4. Breadboard

Each of these components can be bought via the link attached to them.

Schematics

The schematics for this project is quite simple as we will be connecting just the servo motor to the Arduino.

Servo motors generally have three pins/wires, this includes the VCC, GND, and the Signal pin. The Signal pin is the one used to feed the control signal from the microcontroller to the servo, to get the servo rotate to a particular angle.

Connect the Servo to the Arduino as shown in the schematics below.

For emphasis, the connection is further described below.

SG90 Servo – Arduino

VCC(Red wire) – 5V SIG(yellow/orange) – D8 GND(Black/Brown) – GND

The signal pin was connected to the digital pin 8 of the Arduino because it is a PWM pin. Servo directions are sent from the microcontroller to the servo motor as PWM pulses.

With the connection all done, we can now proceed to write the code for the project.

Code

The code for this project is quite easy thanks to the very comprehensive and concise servo.h library developed by the Arduino team to facilitate the use of servo motors in Arduino projects. The library makes it easy to turn the servo at different angles using a single command. The library comes pre-installed in the Arduino IDE removing the need for us to download and install.

We start the code for the project by including the libraries that we will use which in this case is the servo.h library.

#include

Next, we create an object of the library, to be used as a reference for controlling our servo motor throughout the code.

Servo servo;

With this done, we proceed to the void setup() function. we start the function by attaching the servo object created to pin D8 of the microcontroller, after which we center the servo, turning it to zero degrees.

void setup() { servo.attach(8); servo.write(angle); }

With that done, we are ready to move the servo in any direction we desire, and we will be doing this under the void loop function. Thanks, to the servo.h library all we need to do, to rotate the servo to an angle we desire, is to pass the desired angle as an argument into the servo.write() function. To demonstrate this, a for-loop was used to turn the servos at several angles in one direction and another loop was used to turn the servo back to where it started.

void loop() { // scan from 0 to 180 degrees for(angle = 10; angle < 180; angle++) { servo.write(angle); delay(15); } // now scan back from 180 to 0 degrees for(angle = 180; angle > 10; angle–) { servo.write(angle); delay(15); } }

The complete code for the project is available below and can be downloaded from the download section at the end of the tutorial.

#include

Servo servo; int angle = 10; void setup() { servo.attach(8); servo.write(angle); } void loop() { // scan from 0 to 180 degrees for(angle = 10; angle < 180; angle++) { servo.write(angle); delay(15); } // now scan back from 180 to 0 degrees for(angle = 180; angle > 10; angle–) { servo.write(angle); delay(15); } }

Demo

Copy the code above and upload to your Arduino and servo motor setup, after a few time, you should see the servo motor start turning as shown in the gif below.

That’s it for this tutorial guys, the code above can be expanded in several ways for use in different projects involving servo motors, what cool thing will you be building with the servo motor? feel free to share via the comment section.

The video tutorial for this project can be watched on youtube.

In your article on page https://www.electronics-lab.com/project/using-sg90-servo-motor-arduino/ is listed at “REQUIRED COMPONENTS”: Distance Sensor.But this sensor is not connected and how it works.

Hi, thanks for the share, just wanted to remind that Pin 8 is not a PWM pin.

I’dont understand that part. In every site I look (but this) they say you need pwm pin. But It works even if you use pin 2 or 8 for example, and they are not pwm.

Động cơ servo SG90 180 độ

SG90 servo motor 180 degrees

Mã sản phẩm: RK7A

Sản phẩm hiện đang còn hàng.

Xem chi nhánh còn hàng

Động cơ servo SG90. Điện áp hoạt động: 4.8-5VDC. Lực kéo: 1.6 Kg.cm. Trọng lượng: 9g.

 • Cộng thêm 3 điểm tích lũy
 • TP.HCM: Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 300k

  Tỉnh thành khác: Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 500k

  Xem thêm các khuyến mãi vận chuyển khác.

Động cơ Servo SG90 hoạt động như thế nào?

Quá trình hoạt động của động cơ Servo SG90 như sau:

Nhận tín hiệu điều khiển: Tín hiệu điều khiển PWM (Pulse Width Modulation) được cung cấp từ nguồn điều khiển, như Arduino. Tín hiệu này có thể được điều chỉnh trong khoảng từ 1 ms đến 2 ms và có chu kỳ là 20 ms.

Điều chỉnh vị trí: Bộ điều khiển nhận tín hiệu điều khiển và so sánh nó với vị trí hiện tại của động cơ được xác định bởi mạch phản hồi. Dựa trên sự khác biệt giữa vị trí yêu cầu và vị trí hiện tại, bộ điều khiển điều chỉnh tín hiệu điều khiển để tạo ra chuyển động quay của động cơ.

Phản hồi vị trí: Mạch phản hồi (potentiometer) gửi thông tin về vị trí hiện tại của động cơ cho bộ điều khiển. Bộ điều khiển sử dụng thông tin này để đảm bảo rằng động cơ đạt được vị trí yêu cầu và duy trì nó trong quá trình hoạt động.

Điều chỉnh liên tục: Quá trình điều chỉnh vị trí và phản hồi được thực hiện liên tục để duy trì độ chính xác và ổn định của vị trí đầu ra của động cơ.

Arduino Tutorial: Using a Servo SG90 with Arduino
Arduino Tutorial: Using a Servo SG90 with Arduino

Cách sử dụng nó với Arduino

Để đưa ra một ví dụ về bản phác thảo cho Arduino IDE để bạn có thể bắt đầu hiểu cách hoạt động của SG90 Servos, đây là một trường hợp thực tế. Nhưng trước tiên, hãy xem bạn nên làm thế nào kết nối servo với bảng Arduino của bạn:

 • VDC: Nó phải được kết nối với nguồn điện bên ngoài hoặc với đầu nối 5V của Arduino. Nếu bạn định sử dụng nhiều bộ nguồn, hãy nhớ luôn đặt chung mặt đất hoặc GND để tránh sự cố.
 • GND: Bạn có thể kết nối nó với GND của bảng Arduino.
 • Tín hiệu PPM: có thể đi đến bất kỳ chân PWM nào trên Arduino. Ví dụ, đến D11 trong bản phác thảo của chúng tôi.

Để xem mã nguồn mẫu, bạn có thể thử và sửa đổi tùy ý, bạn có cả hai ví dụ của riêng mình mà bạn có thể thấy trong IDE với thư viện Servo.h, như thế này khác:

#include

Servo myservo; //Crear el objeto servo int pos = 0; //Posición inicial del servo SG90 void setup() { myservo.attach(11); //Vincular el pin 11 de Arduino al control del Servo SG90 } void loop() { //Cambia la posición de 0º a 180º, en intervalos de 25ms for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) { myservo.write(pos); delay(25); } //Vuelve desde 180º a 0º, con esperas de 25ms for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) { myservo.write(pos); delay(25); } }

Thêm thông tin – Tải xuống hướng dẫn lập trình Arduino

Chi tiết sản phẩm

Động cơ servo SG90 có kích thước nhỏ, là loại được sử dụng nhiều nhất để làm các mô hình nhỏ hoặc các cơ cấu kéo không cần đến lực nặng.

Động cơ servo SG90 180 độ có tốc độ phản ứng nhanh, các bánh răng được làm bằng nhựa nên cần lưu ý khi nâng tải nặng vì có thể làm hư bánh răng, động cơ RC Servo 9G có tích hợp sẵn Driver điều khiển động cơ bên trong nên có thể dễ dàng điều khiển góc quay bằng phương pháp điều độ rộng xung PWM.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Điện áp hoạt động: 4.8-5VDC
 • Tốc độ: 0.12 sec/ 60 deg (4.8VDC)
 • Lực kéo: 1.6 Kg.cm
 • Kích thước: 21x12x22mm
 • Trọng lượng: 9g.

Phương pháp điều khiển PWM:

 • Độ rộng xung 0.5ms ~ 2.5ms tương ứng 0-180 độ
 • Tần số 50Hz, chu kỳ 20ms

Sơ đồ dây:

 • Đỏ: Dương nguồn
 • Nâu: Âm nguồn
 • Cam: Tín hiệu

Kích thước Động cơ servo SG90 180 độ

Kết nối với arduino:

Hình ảnh sản phẩm

Code test with arduino:

unsigned int Gia_tri_moi; void setup() { TCCR1A = 0; TCCR1B = 0; // RESET lại 2 thanh ghi DDRB |= (1 << PB1); // Đầu ra PB1 là OUTPUT ( pin 9) TCCR1A |= (1 << WGM11); TCCR1B |= (1 << WGM12) | (1 << WGM13); // chọn Fast PWM, chế độ chọn TOP_value tự do ICR1 TCCR1A |= (1 << COM1A1); // So sánh thường( none-inverting) TCCR1B |= (1 << CS11); // P_clock=16mhz/8=2mhz // mỗi P_clock bằng 1/2mhz= 0.5 us OCR1A = 1060; Gia_tri_moi = OCR1A; // Value=1060 , tương đương xung có độ rộng 1060*0.5us=530us (0.53ms) // Value=4820, tương đương xung có độ rộng 4820*0.5us=2410us (2,41ms) ICR1 = 40000; // xung răng cưa tràn sau 40000 P_clock, tương đương (20ms) } void set(unsigned int x) { if (Gia_tri_moi != x) { OCR1A = x; Gia_tri_moi = OCR1A; } else { return; // thoát ngay } // x : 1060 – 4820 //Độ rộng: 0.53ms – 2.41 ms } void loop() { set(1060); // 0 độ delay(1000); set(4820); // 180 độ delay(1000); }

Nshopvn.com · 07/03/2019 10:46 AM

Động cơ servo SG90 180 độ giá chỉ 34.000₫

Đây là động cơ servo micro có bánh răng bằng nhựa dành cho RC, có mô men lực là 1.80kg.cm tại 4.8V. Nó là một giải pháp hoàn hảo cho các dự án robot của học sinh như lắp ráp cánh tay robot. Ưu điểm của động cơ servo RC so với động cơ chổi than DC là khả năng điều khiển góc quay của nó.

Thông số kỹ thuật:

 • Nguồn gốc: Trung Quốc

 • Tương thích với thư viện Arduino Servo.

 • Bánh răng nhựa

 • Điện áp hoạt động: 4.8 – 5VDC

 • Tốc độ 4.80V(không tải): 0.12 s/60°

 • Mô men lực 4.80V : 1.8 kg.cm (~0.1765 N.m)

 • Góc quay: 180 độ

 • Kích thước: 23.0 x12.2 x 29.0mm

 • Trọng lượng: 9.0g

 • Hệ thống dây điện:

  • Nâu = GND

  • ĐỎ = 5V

  • Cam = Tín hiệu

Hướng dẫn:

Bộ sản phẩm bao gồm:

 • 1 x Micro Servo SG90
 • 1 x Sừng Servo và phụ kiện

Thời hạn bảo hành: 12 tháng

Có một số loại động cơ điệnNhư bước hoặc động cơ bước, Và động cơ servo. Trong phần sau, có một số mô hình thực sự thú vị, chẳng hạn như trường hợp của Servo SG90. Một servo có thể lý tưởng cho các dự án đầu tiên, thực hành với loại thiết bị này, học tập, điều khiển rô bốt đơn giản, v.v. Ngoài ra, yêu cầu năng lượng của nó khá thấp, nó thậm chí có thể được cấp nguồn từ tấm adrien hoặc từ một cổng USB PC sang 5v.

Using Servo Motor SG90 with Arduino
Using Servo Motor SG90 with Arduino

Hướng dẫn sử dụng động cơ Servo SG90 với Arduino

Động cơ Servo SG90 Arduino là một loại động cơ có kích thước khá nhỏ, giá thành thấp và được sử dụng rộng rãi trong lập trình Arduino. Nó được sử dụng trong một số dự án mình đã triển khai như: Robot dò line tránh vật cản, cánh tay Robot 4 bậc…

Trong bài viết hôm nay bạn sẽ học được gì? Sẽ nắm rõ hơn về cấu tạo cũng như nguyên lý hoạt động của động cơ Servo SG90. Qua đó sẽ thực hành bằng những chương trình đơn giản như quay động cơ một góc 180 độ và điều khiển góc quay thông qua một biến trở.

Để tạo động lực cho Team Arduino KIT ra nhiều bài viết chất lượng hơn, các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách Donate qua MoMo, Ngân hàng, Paypal…Nhấn vào link bên dưới nhé.

Xem ngay: Động cơ RC Servo là gì?

Tổng quan về động cơ Servo

Cấu tạo bên trong động cơ Servo SG90 Arduino bao gồm:

Động cơ DC: Động cơ DC chịu trách nhiệm tạo ra chuyển động quay của trục đầu ra. Điện áp được cấp vào động cơ để tạo ra xoắn (lực) xoay.

Hệ thống điều khiển: Hệ thống điều khiển bao gồm bộ điều khiển và mạch phản hồi. Bộ điều khiển nhận tín hiệu điều khiển từ nguồn điều khiển (như Arduino) và điều chỉnh tín hiệu đầu vào để kiểm soát chuyển động của động cơ. Mạch phản hồi (potentiometer) được gắn kết với trục đầu ra để cung cấp thông tin về vị trí hiện tại của động cơ.

Hệ thống giảm tốc: Động cơ Servo SG90 thường đi kèm với hệ thống giảm tốc để tăng lực xoắn và giảm tốc độ quay của động cơ. Hệ thống giảm tốc giúp đạt được độ chính xác cao hơn trong việc điều chỉnh vị trí.

servo motor experiment | servo motor arduino | servo motor arduino potentiometer | SG90 Servo, MG90
servo motor experiment | servo motor arduino | servo motor arduino potentiometer | SG90 Servo, MG90

Micro Servo SG90 là gì?

Servo SG90 là một servo thu nhỏ, với một số kích thước rất nhỏ gọn để có thể tích hợp trong các dự án mà không gian là quan trọng. Ngoài ra, nó tiết kiệm và dễ sử dụng, với nhu cầu năng lượng rất thấp, vì vậy nó cũng có thể được sử dụng trong các ứng dụng nhúng, IoT hoặc các ứng dụng tiêu thụ thấp khác.

Đối với Servo SG90, động cơ servo này bao gồm một đầu nối loại S phổ quát điều đó sẽ có thể phù hợp với hầu hết các thiết bị thương mại. Nó được tạo thành từ 3 dây với màu sắc xác định những gì mỗi dây được sử dụng để:

 • Rojo: là cáp nguồn dương hoặc Vcc (+)
 • Marrón: là cáp nguồn âm (-) hay GND (nối đất)
 • Cam: nó là cáp mang tín hiệu PPM (Điều chế vị trí xung) để điều khiển động cơ servo

Một số kiểu máy cũng có thể có bố cục màu Đen đỏ trăng, trong trường hợp đó, lược đồ trong trường hợp này sẽ là Tín hiệu GND-Vcc-PPM tương ứng.

Tính năng Servo SG90

Về các đặc tính kỹ thuật của động cơ servo này, Servo SG90 nổi bật với:

 • trọng lượng được hỗ trợ: từ 1.2 đến 1.6 Kg (đủ cho kích thước nhỏ của nó)
 • Mô-men xoắn động cơ ở 4.8v: 1.2kg / cm
 • Điện áp hoạt động: 4 – 7.2v
 • Tốc độ quay ở 4.8v: 0.12 giây / 60º
 • góc quay: Thứ nhất
 • Nhiệt độ hoạt động: -30ºC và + 60ºC
 • Kích thước: 22 × 11.5 × 27 mm
 • trọng lượng: 9 g hoặc 10.6 g bao gồm cáp và đầu nối
 • Tương thích với Arduino: Đúng
 • Conector phổ quát: tương thích với hầu hết các bộ thu điều khiển vô tuyến (Futaba, JR, GWS, Cirrus, Hitec,…)

Bạn cũng sẽ tìm thấy một số biến thể của Servo SG90, Gì:

 • MG90S: Tương tự như SG90 nhưng có bánh răng và liên kết bằng kim loại nên có thể chịu lực lên đến 1.8kg.
 • MG996R: Nó có kích thước lớn hơn một chút, nhưng nó có thể hỗ trợ lên đến 15 Kg khi được cho ăn ở 6V, hoặc 13 Kg nếu được cho ăn ở 4.8v.

Thêm thông tin – Tải xuống biểu dữ liệu

Mua mô tơ servo như thế này ở đâu với giá rẻ

Nếu bạn muốn mua một động cơ servo SG90 thuộc loại này, bạn có thể tìm thấy chúng ở một số cửa hàng điện tử chuyên dụng hoặc trên nền tảng Amazon. Ví dụ, những sản phẩm được đề xuất này:

Như bạn thấy, Chúng rất rẻvà bạn có thể mua chúng rời hoặc theo gói cho rô bốt và các dự án khác mà bạn cần nhiều hơn một. Ngoài ra, một số gói bao gồm một số phụ kiện bổ sung nhất định, chẳng hạn như lưỡi, vít, v.v.

Về các biến thể được trích dẫn ở trên, bạn có những thứ sau:

Bây giờ, nếu những gì bạn đang tìm kiếm là một động cơ servo mạnh mẽ và mạnh mẽ hơn, có khả năng chịu tải lớn hơn và mô men xoắn lớn hơn, thì bạn cũng có những chiếc khác cũng nhỏ gọn nhưng hiệu suất cao hơn:

 • Servo Quimat với bánh răng kim loại và hỗ trợ trọng lượng lên đến 20 Kg
 • Servo Innovateking có khả năng hỗ trợ tải trọng lên đến 35 Kg trên trục của nó
 • ANNIMOS servo với bánh răng bằng thép không gỉ có khả năng nâng đỡ lên đến 60 Kg
 • Servo SHYEKYO với bánh răng bằng thép không gỉ và có khả năng nâng đỡ lên đến 75 Kg.

Code:

#include

Servo myservo; int pos = 0; void setup() { myservo.attach(9); } void loop() { for(pos = 0; pos < 180; pos += 1){ myservo.write(pos); delay(15); } for(pos = 180; pos>=1; pos-=1) { myservo.write(pos); delay(15); } }

Gải thích code

#include

#include

Cho phép chương trình của bạn tải một thư viện đã được viết sẵn. Tức là bạn có thể truy xuất được những tài nguyên trong thư viện này từ chương trình của mình.

Servo myservo;

Khởi tạo đối tượng Servo và đặt tên là myservo.

Hàm attach()

Nếu các bạn theo dõi từ những bài trước và đã quen thuộc với hàm

pinMode()

thì hàm

attach()

ở đây cũng tương tự, dùng để khai báo chân kết nối.

Cú pháp

myservo.attach(pin);

Trong bài viết này mình dùng Pin D9 để điều khiển động cơ Servo. Các bạn có thể thay thế các chân Digital/Analog khác có trên Board mạch.

myservo.write(pos);

Dùng để ghi các dữ liệu ra và ở đây là xuất tọa độ ra cho servo.

Micro Servo Motor 9g SG90 com Arduino - Curso de Arduino #25
Micro Servo Motor 9g SG90 com Arduino – Curso de Arduino #25

Sơ đồ đấu nối

Arduino Uno Động cơ Servo SG90
5V Dây màu đỏ
GND Dây màu đen
D9 Dây màu vàng

Các linh kiện cần thiết cho dự án

TÊN LINH KIỆN SỐ LƯỢNG NƠI BÁN
Arduino Uno R3 Shopee | Cytron
Động cơ Servo SG90 Shopee | Cytron
Dây cắm 10-20 Shopee | Cytron
Breadboard Shopee | Cytron

Code Servo SG90 Arduino 1 – Sweep

Mình sẽ sử dụng một ví dụ mẫu có trên Arduino IDE, chương trình Sweep sẽ thực hiện quá trình quét từ góc 0 đến 180 độ và sau đó quét lại từ 180 đến 0 độ.

#include

int servoPin = 9; Servo servo; int angle = 0; // servo position in degrees void setup() { servo.attach(servoPin); } void loop() { // scan from 0 to 180 degrees for(angle = 0; angle < 180; angle++) { servo.write(angle); delay(15); } // now scan back from 180 to 0 degrees for(angle = 180; angle > 0; angle–) { servo.write(angle); delay(15); } }

Giải thích Code

#include

Khai báo thư viện Servo vào chương trình Arduino.

int servoPin = 9;

Khai báo biến

servoPin

và gán giá trị là số chân kết nối với động cơ Servo trên Arduino.

Servo servo;

Khai báo một đối tượng servo từ lớp Servo, sẽ được sử dụng để điều khiển động cơ Servo.

int angle = 0; // servo position in degrees

Khai báo biến

angle

để lưu giữ góc quay hiện tại của động cơ Servo.

void setup() { servo.attach(servoPin); }

Hàm

setup()

được gọi một lần khi Arduino khởi động. Trong hàm này, gắn đối tượng servo với chân servoPin bằng cách sử dụng phương thức attach().

void loop() { // scan from 0 to 180 degrees for(angle = 0; angle < 180; angle++) { servo.write(angle); delay(15); } // now scan back from 180 to 0 degrees for(angle = 180; angle > 0; angle–) { servo.write(angle); delay(15); } }

Hàm

loop()

được thực thi liên tục sau khi Arduino khởi động. Trong hàm này, sẽ thực hiện quá trình quét từ góc 0 đến 180 độ và sau đó quét lại từ 180 đến 0 độ.

Các vấn đề thường gặp

Một vấn đề hay thường gặp ở động cơ Servo SG90 là khi sử dụng nguồn chung với Arduino, lúc khởi động hay bị Reset, lý do đơn giản là vì SG90 tiêu thụ điện năng khá lớn. Để giải quyết vấn đề này, các bạn cần mắc thêm một con tụ hóa (Tụ phân cực) ở đầu vào nguồn cấp. Sử dụng tụ có giá trị từ (470µF – 1000µF)

Servo motor Arduino connection | SG90 | micro servo
Servo motor Arduino connection | SG90 | micro servo

Các linh kiện cần thiết cho dự án

TÊN LINH KIỆN SỐ LƯỢNG NƠI BÁN
Arduino Uno R3 Shopee | Cytron
Động cơ Servo SG90 Shopee | Cytron
Biến trở 10K Shopee | Cytron
Dây cắm 10-20 Shopee | Cytron
Breadboard Shopee | Cytron

Code Arduino 2 – Điều khiển Servo bằng biến trở

Trong ví dụ này mình sẽ dùng một biến trở để điều khiển động cơ Servo SG90, chuẩn bị một biến trở 10K và đấu nối vào chân A0 trên mạch Arduino.

Sơ đồ đấu nối

Code

#include

int potPin = 0; int servoPin = 9; Servo servo; void setup() { servo.attach(servoPin); } void loop() { int reading = analogRead(potPin); int angle = map(reading, 0, 1023, 0, 180); servo.write(angle); }

Giải thích Code

int potPin = 0;

Khai báo biến potPin và gán giá trị là số chân kết nối với cảm biến potentiometer trên Arduino. Ở đây mình dùng chân A0.

int reading = analogRead(potPin);

Đọc giá trị từ cảm biến potentiometer thông qua chân potPin và lưu trữ giá trị đọc vào biến reading.

int angle = map(reading, 0, 1023, 0, 180);

Sử dụng hàm

map()

để chuyển đổi giá trị đọc từ cảm biến potentiometer (nằm trong khoảng 0 đến 1023) thành một giá trị góc tương ứng (nằm trong khoảng 0 đến 180). Kết quả được lưu trữ trong biến angle.

servo.write(angle);

Gửi giá trị góc angle tới động cơ Servo bằng cách sử dụng phương thức write(). Động cơ Servo sẽ quay đến góc tương ứng với giá trị góc angle.

Bài 10: Điều khiển động cơ RC Servo sử dụng Arduino

Tiếp tục trong chuỗi bài viết Khóa học lập trình Arduino Miễn Phí dành cho người nhập môn.

Trong bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để điều khiển góc của một động cơ Servo.

Để có thể hiểu một cách tốt nhất về động cơ RC Servo là gì? Cấu tạo và nguyên lý hoạt động ra làm sao. Các bạn xem bài viết bên dưới nhé.

Xem thêm: Động cơ RC Servo là gì?

Arduino | Chi tiết cách sử dụng động cơ Servo
Arduino | Chi tiết cách sử dụng động cơ Servo

Keywords searched by users: micro servo sg90 arduino

How To Control Servo Motor With Arduino Uno? – Quartzcomponents
How To Control Servo Motor With Arduino Uno? – Quartzcomponents
Using The Sg90 Servo Motor With An Arduino - Electronics-Lab.Com
Using The Sg90 Servo Motor With An Arduino – Electronics-Lab.Com
Động Cơ Servo Sg90 Điện Tử 360(E360)
Động Cơ Servo Sg90 Điện Tử 360(E360)
Using The Sg90 Servo Motor With An Arduino - Electronics-Lab.Com
Using The Sg90 Servo Motor With An Arduino – Electronics-Lab.Com
Hướng Dẫn Sử Dụng Động Cơ Servo Sg90 Với Arduino | Arduino Kit
Hướng Dẫn Sử Dụng Động Cơ Servo Sg90 Với Arduino | Arduino Kit
Giới Thiệu Servo Sg90 Và Cách Điều Khiển Bằng Biến Trở | Cộng Đồng Arduino Việt Nam
Giới Thiệu Servo Sg90 Và Cách Điều Khiển Bằng Biến Trở | Cộng Đồng Arduino Việt Nam
Arduino #13 | Động Cơ Servo Sg90 Điều Khiển Động Cơ Servo Quay Một Góc Tùy Ý. - Youtube
Arduino #13 | Động Cơ Servo Sg90 Điều Khiển Động Cơ Servo Quay Một Góc Tùy Ý. – Youtube
Arduino Servo Motor Basics And Control — Maker Portal
Arduino Servo Motor Basics And Control — Maker Portal
The Beginners Guide To Micro Servos - Hackster.Io
The Beginners Guide To Micro Servos – Hackster.Io
Hướng Dẫn Sử Dụng Động Cơ Servo Sg90 Với Arduino | Arduino Kit
Hướng Dẫn Sử Dụng Động Cơ Servo Sg90 Với Arduino | Arduino Kit
🔴 Arduino #13 | Động Cơ Servo Sg90 Điều Khiển Động Cơ Servo Quay Một Góc Tùy Ý. - Youtube
🔴 Arduino #13 | Động Cơ Servo Sg90 Điều Khiển Động Cơ Servo Quay Một Góc Tùy Ý. – Youtube
Esp32 Servo Motor With Arduino Code: Sg90 (Blue) Study Case
Esp32 Servo Motor With Arduino Code: Sg90 (Blue) Study Case
Sg90 Servo Motor With Arduino - Arduino Circuit
Sg90 Servo Motor With Arduino – Arduino Circuit
Động Cơ Servo Sg90 Điện Tử 360(E360)
Động Cơ Servo Sg90 Điện Tử 360(E360)
Lonely Binary Mg90S Sg90 Metal Gear Micro Servo Motor Arduino Uno Raspberry Pi | Ebay
Lonely Binary Mg90S Sg90 Metal Gear Micro Servo Motor Arduino Uno Raspberry Pi | Ebay
Arduino Compatible 9G Micro Servo Motor | Jaycar Electronics
Arduino Compatible 9G Micro Servo Motor | Jaycar Electronics
Động Cơ Servo Sg90 180 Độ - Nshop
Động Cơ Servo Sg90 180 Độ – Nshop
Amazon.Com: Dafurui 10Pcs Sg90 Servo Motor, Sg90 Mini 9G Micro Servo Motor For Arduino Rc Robot Helicopter : Toys & Games
Amazon.Com: Dafurui 10Pcs Sg90 Servo Motor, Sg90 Mini 9G Micro Servo Motor For Arduino Rc Robot Helicopter : Toys & Games
Pwm Sg 90 Servo Motor 5V Tower Pro - The Arduino Shop For Educational And Researc At Rs 70/Piece In Tiruvallur
Pwm Sg 90 Servo Motor 5V Tower Pro – The Arduino Shop For Educational And Researc At Rs 70/Piece In Tiruvallur
Sg90 Micro Servo Motor 9G For Rc Robot Helicopter Aircraft
Sg90 Micro Servo Motor 9G For Rc Robot Helicopter Aircraft
Sg90 Servo Motor With Arduino - Arduino Circuit
Sg90 Servo Motor With Arduino – Arduino Circuit
Cómo Conectar Un Micro Servo Sg90 (Posición 180 Grados) A Arduino - 330Ohms
Cómo Conectar Un Micro Servo Sg90 (Posición 180 Grados) A Arduino – 330Ohms
Sg90 9G Micro Servo Motor Accessory │Servo Motor Arduino – Sun Cheong Computer Company Limited
Sg90 9G Micro Servo Motor Accessory │Servo Motor Arduino – Sun Cheong Computer Company Limited

See more here: kientrucannam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *