Chuyển tới nội dung
Home » Lu 5 R Relay Arduino | Step 4: Coding

Lu 5 R Relay Arduino | Step 4: Coding

Tinkercad Circuits 7a - Analyze the SPDT Relay (Single Pole, Double Throw) - Part 1

Step 2: Light Dependent Resistor (LDR) Connection

Our first step into this project is to connect the LDR, to connect the LDR you are going to need 3x wires, 1x 1kΩ resistor, and an LDR. First, take one wire, connect one end to pin A0 on the Arduino and the other end to terminal 2 of the LDR (positive end). Then connect another wire to terminal 2 of the LDR, and connect the other end to Arduino power supply pin (5V). Now finally, connect terminal 1 of the LDR (negative end) to the Arduino ground pin using a wire. Now you have your LDR set up!!!

Step 4: Coding

Now we are all done with the circuit connections, our final step is to now actually do the coding to make this circuit function. I have attached to code for this circuit above, but let us understand what this code actually does.

First, in the setup() we initialize all our pins (A0 and 4) for our circuit we initialized pin A0 to input (receiving from the LDR) and pin 4 to output (sending voltage to relay), then the serial.begin(9600) basically tells the Arduino to get ready to exchange messages with the Serial Monitor at a data rate of 9600 bits per second.

Now in the void() we basically tell the Arduino to take input and do something based on it. So the input is received through the pin A0 (LDR connection), in this case the input is going to be dark (above 500) or bright (below 500), then using an if and else statement we tell the Arduino to send voltage through pin 4 to the relay. If the input is dark we tell it to send voltage to the relay, which turns the switch on, making the bulb on, but if the input is bright we tell the Arduino to not send voltage to the relay, making the switch off, which results in the bulb being off.

Tinkercad Circuits 7a - Analyze the SPDT Relay (Single Pole, Double Throw) - Part 1
Tinkercad Circuits 7a – Analyze the SPDT Relay (Single Pole, Double Throw) – Part 1

Introduction: Arduino Light Intensity Lamp – Jyothir

The Arduino has many fun and interesting projects you can do at home/school, the “Light Intensity Lamp” is a fun little project you can do at your home with very minimal supplies and it is a great project for beginners. Making the Light Intensity Lamp is very fun, especially if you make it yourself, and it has lots of practical uses too so if you really play around with it you can even implement this into your house lighting to save you some money. This project controls the Lamp depending on the light if it is dark the light will turn on, and if it is bright the light will be off.

This is the tutorial that will guide you from beginning to end with an easy step of course. Let’s get started!

Step 5: Enjoy

Hopefully, you enjoy it, and be proud of what you achieved by your self today!!

Số lượng mua (Cái)

Đơn giá (VND)

1+ 59.000
10+ 58.000
20+ 57.000

Giao hàng toàn quốc

Thanh toán khi nhận hàng

Cam kết đổi/trả hàng

Thuộc tính Giá trị Tìm kiếm

Điện áp kích

5 VDC

Mức kích

Kích mức cao

Loại relay

Thường

Số kênh

124 Sản phẩm tương tự
Relay 4-Kênh Relay
Giao tiếp Chuẩn Arduino Shield
Mức kích Kích mức cao
Led báo Led báo màu đỏ
Điện áp hoạt động 5V
Dòng điện 130mA
Điện áp tải Max 250VAC/30VDC
Dòng Max 3A

Lưu ý: Sản phẩm không được bảo hành. Quý khách vui lòng tham khảo Quy định bảo hành và Quy định đổi trả hàng

int RL1 = 4; int RL2 = 5; int RL3 = 6; int RL4 = 7; void setup() { pinMode(RL1, OUTPUT); pinMode(RL2, OUTPUT); pinMode(RL3, OUTPUT); pinMode(RL4, OUTPUT); for (int i = 4; i < 8; i++) { digitalWrite(i, LOW); } } void loop() { for (int i = 4; i < 8; i++) { digitalWrite(i, !digitalRead(i)); delay(500); } }

Chat

Cách điều khiển modul relay với Arduino

Bài đăng này cho thấy cách để sử dụng một mô-đun rơle với Arduino. Nó bắt đầu bằng cách trình bày cách kết nối rơle với nguồn điện dân dụng và với arduino. Sau đó, bạn sẽ có một ví dụ về cách điều khiển đèn bằng mô-đun role và cảm biến chuyển động PIR.

Giới thiệu Mô-đun rơle

Rơle là một công tắc hoạt động bằng điện dân dụng. Có nghĩa là nó có thể được bật hoặc tắt, cho phép dòng điện đi qua hay không.

Điều khiển rơle bằng Arduino cũng đơn giản như điều khiển đầu ra như đèn LED.

Một loại mô-đun role trong hình dưới đây.

Mô-đun này có hai kênh (những hình khối màu xanh). Có những điểm giống/ khác với một, bốn và tám kênh.

Kết nối điện áp chính

Liên quan đến điện áp nguồn, rơle có 3 kết nối:

 • COM: chân chung
 • NO (Thường mở): không có tiếp xúc giữa chân chung và chân thường mở. Vì vậy, khi bạn kích hoạt rơle, nó kết nối với chân COM và nguồn cung cấp được cung cấp cho tải
 • NC (Thường đóng): có tiếp xúc giữa chân chung và chân thường đóng. Luôn có kết nối giữa các chân COM và NC, ngay cả khi tắt rơle. Khi bạn kích hoạt rơle, mạch được mở và không có nguồn cung cấp cho tải.

Nếu bạn muốn điều khiển đèn chẳng hạn, tốt hơn là sử dụng mạch mở thông thường, bởi vì chúng tôi chỉ muốn thỉnh thoảng đèn sáng.

Nối dây

Các kết nối giữa mô-đun role và Arduino thực sự đơn giản:

 • GND: nối đất
 • IN1: điều khiển rơle đầu tiên (nó sẽ được kết nối với chân kỹ thuật số Arduino)
 • IN2: điều khiển rơle thứ hai (cần được kết nối với chân kỹ thuật số Arduino nếu bạn đang sử dụng rơle thứ hai này. Nếu không, bạn không cần nối nó)
 • VCC: đi đến 5V

Ví dụ: Điều khiển đèn bằng Mô-đun Rơle và Cảm biến chuyển động PIR

Trong ví dụ này, bạn sẽ tạo ra đèn sáng trong 10 giây mỗi khi phát hiện chuyển động.

Chuyển động sẽ được phát hiện bằng cảm biến chuyển động PIR.

Cảnh báo an toàn

Trước khi tiếp tục với dự án này, tôi muốn cho bạn biết rằng bạn đang xử lý điện áp 200V nên cần hết sức cẩn thận.

Linh kiện cần thiết

Đây là những linh kiện cần thiết cho ví dụ này:

 • Mô-đun rơle
 • Arduino UNO
 • Cảm biến chuyển động PIR
 • Bộ dây đèn

Code

Sao chép code sau vào Arduino IDE và tải nó lên board Arduino của bạn.

Lưu ý: bạn không nên tải lên code mới trong khi Arduino của bạn được nối với rơle.

// Relay pin is controlled with D8. The active wire is connected to Normally Closed and common int relay = 8; volatile byte relayState = LOW; // PIR Motion Sensor is connected to D2. int PIRInterrupt = 2; // Timer Variables long lastDebounceTime = 0; long debounceDelay = 10000; void setup() { // Pin for relay module set as output pinMode(relay, OUTPUT); digitalWrite(relay, HIGH); // PIR motion sensor set as an input pinMode(PIRInterrupt, INPUT); // Triggers detectMotion function on rising mode to turn the relay on, if the condition is met attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIRInterrupt), detectMotion, RISING); // Serial communication for debugging purposes Serial.begin(9600); } void loop() { // If 10 seconds have passed, the relay is turned off if((millis() – lastDebounceTime) > debounceDelay && relayState == HIGH){ digitalWrite(relay, HIGH); relayState = LOW; Serial.println(“OFF”); } delay(50); } void detectMotion() { Serial.println(“Motion”); if(relayState == LOW){ digitalWrite(relay, LOW); } relayState = HIGH; Serial.println(“ON”); lastDebounceTime = millis(); }

Sơ đồ

Lắp ráp tất cả các linh kiện như trong sơ đồ dưới đây.

Lưu ý: không chạm vào bất kỳ dây nào được kết nối với điện áp 220V. Hãy chắc chắn rằng bạn đã thắt chặt tất cả các ốc vít.

DEMO

Bây giờ, khi phát hiện chuyển động, đèn của bạn sáng lên.

Tóm lại

Điều khiển một mô-đun role với Arduino cũng đơn giản như điều khiển một đầu ra thông thường.

Với mô-đun rơle, bạn có thể điều khiển hầu hết mọi thiết bị điện tử AC(không chỉ đèn).

Dịch từ: https://randomnerdtutorials.com/guide-for-relay-module-with-arduino/

blinking light bulb Arduino (relay LU-5-R)
blinking light bulb Arduino (relay LU-5-R)

Step 3: Light Bulb and Relay Connection

Now we are almost done, the next step is to connect the Light Bulb using the Relay. For the people who don’t know the function of a relay, it basically is an electromagnetic switch where it uses small amounts of voltage to provide higher amounts, which is exactly what we need for this project! For this connection, you are going to need a Variable Power Supply, a Lu-5-R relay, a 120V light bulb and 4x wires. First grab a wire, attach one end of it to the negative terminal of the power supply and connect the other end of it to terminal 1 of the relay. Grab another wire, attach one end of it to the positive terminal of the power supply and connect the other end to terminal 2 of the light bulb. Now from the terminal 1 of the light bulb, connect a wire to terminal 7 of the relay. Now connect terminal 5 of the relay to Arduino pin 4 using a wire. Finally, connect terminal 8 of the relay to ground and you successfully made the Light Bulb and Relay connection!!!

Keywords searched by users: lu 5 r relay arduino

Arduino Light Intensity Lamp - Jyothir : 5 Steps - Instructables
Arduino Light Intensity Lamp – Jyothir : 5 Steps – Instructables
Can'T Activate Relay Using Digital Pin Out And 2N2222 Transistor - Sensors - Arduino Forum
Can’T Activate Relay Using Digital Pin Out And 2N2222 Transistor – Sensors – Arduino Forum
Arduino Light Intensity Lamp - Jyothir : 5 Steps - Instructables
Arduino Light Intensity Lamp – Jyothir : 5 Steps – Instructables
Relay Control With Block Programming In Tinkercad - Youtube
Relay Control With Block Programming In Tinkercad – Youtube
Tinkercad Tutorial #2 Arduino Relay Activated Lamp - Element14 Community
Tinkercad Tutorial #2 Arduino Relay Activated Lamp – Element14 Community
Grounding An Arduino Project:External Power Source - Project Guidance - Arduino Forum
Grounding An Arduino Project:External Power Source – Project Guidance – Arduino Forum
Driving Relays - Project Guidance - Arduino Forum
Driving Relays – Project Guidance – Arduino Forum
Blinking Light Bulb Arduino (Relay Lu-5-R) - Youtube
Blinking Light Bulb Arduino (Relay Lu-5-R) – Youtube
First Project, Car Blinker Light Mod - Project Guidance - Arduino Forum
First Project, Car Blinker Light Mod – Project Guidance – Arduino Forum
Program Atmega328P Using Bt Module Hc-05 - Avrdude, Stk500, Bootloader Issues - Arduino Forum
Program Atmega328P Using Bt Module Hc-05 – Avrdude, Stk500, Bootloader Issues – Arduino Forum
Interfacing Relay With Arduino In Tinkercad : 3 Steps - Instructables
Interfacing Relay With Arduino In Tinkercad : 3 Steps – Instructables
Solved Homework 1 Implement A System That Controls Two Bulbs | Chegg.Com
Solved Homework 1 Implement A System That Controls Two Bulbs | Chegg.Com

See more here: kientrucannam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *