Chuyển tới nội dung
Home » Lập Trình Vba Trong Excel Full | Link Download Ebook “Lập Trình Vba Trong Excel”

Lập Trình Vba Trong Excel Full | Link Download Ebook “Lập Trình Vba Trong Excel”

Tự học VBA Excel cơ bản cấp tốc FULL gồm 10 ví dụ mẫu (136 phút)

Ebook Lập trình VBA trong Excel – Phan Tự Hướng – Cuongquach.com | Microsoft đã hỗ trợ ngôn ngữ lập trình Visual Basic for Applications (VBA) từ lâu. Giúp cho phần mềm Excel có khả năng tuỳ biến cao, vượt ra khỏi giới hạn bảng tính thông thường, giải quyết được nhiều bài toán phức tạp hơn với khả năng tự động hoá cao. Cuốn sách này sẽ đáp ứng được nhu cầu quan tâm đến ngôn ngữ VBA nói chung và ứng dụng Excel nói riêng.

Vậy đừng ngại download tài liệu Ebook Lập trình VBA trong Excel – Phan Tự Hướng tại Cuongquach.com .

Contents

Link download ebook “Lập trình VBA trong Excel”

(Google Drive, Mediafire và MegaNZ. Bấm vào button link để tải.)

Nguồn: https://cuongquach.com/

Academia.edu no longer supports Internet Explorer.

To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.

JURNAL EKONOMI PENDIDIKAN DAN KEWIRAUSAHAAN

Pengembangan Buku Ajar Analisis Laporan Keuangan Berbasis Problem Based Learning

Permasalahan yang dirumuskan adalah bagaimanakah validitas, kepratisan, dan efektivitas buku ajar analisis laporan keungan berbasis problem based learning (berbasis masalah) . Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan tingkat validitas, kepraktisan, dan efektivitas buku ajar analisis laporan keungan berbasis masalah. Jenis penelitian ini yaitu penelitian Research & Development (R&D) oleh Borg & Gall. Populasi dalam penelitian ini seluruh mahasiswa pendidikan ekonomi semester genap tahun akademik 2017-2018. Dengan sampel penelitian yaitu mahasiswa yang mengikuti mata kuliah analisis laporan keuangan kelas Indralaya yang berjumlah 38 mahasiswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu angket. Dengan uji kevalidan diperoleh 3,5 dari ahli materi terkategori snagat valid dan 2,89 dari ahli media yang terkategori valid. Kemudian dari uji kepaktisan diperoleh hasil yang menyatakan bahwa bahan ajar ini praktis digunakan untuk memahami materi analisis lapora…

1. Copy all information into one data sheet 2. Save as the version 2 3. Remember to “undo” if you make a mistake 4. Assign ID number for each row (from 1 to final), which is useful to for you to identify when you make a mistake 5. Remove duplicate rows: Select column of name (then address, birthday, similar information); only select the data row (not title row); click “remove duplicates” button; select “continue with the current selection”. If there is duplicated data, undo and find out and check the duplicated data. 6. Delete unnecessary columns (such as noted information) 7. Correct some strange characters using FIND/REPLACE 8. Find out missing data by counting cells (using formular: =COUNT(B3:B119)); missing data should be coded as blanked in excel. 9. Use the COUNTA function to count cells that contain values input (=COUNTA(B3:B119)) 10. Find out outlier mistakes by sorting each column; check Max and Min of data 11. Coding information for SPSS: make…

Journal of Computer Science and Cybernetics

Grammar extraction LTAG for Vietnamese

2012 •

cdyteninhbinh.vn

Chọn Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Xã Hội

Hue University Journal of Science: Techniques and Technology

Hệ Khuyến Nghị Cộng Tác Đồng Tác Giả

Mạng đồng tác giả là mạng lưới học thuật giữa các nhà nghiên cứu viết chung bài báo khoa học, mức độ kết hợp đồng tác giả có thể được đặc trưng bởi các độ đo liên kết. Đựa trên các đặc trưng đó, hình thành nhiều bài toán có ý nghĩa, trong đó có khuyến nghị cộng tác, gợi ý các tác giả có thể kết hợp trong tương lai hoặc tăng cường hợp tác. Bài báo này đề xuất một số độ đo liên kết mới dựa trên cộng đồng tác giả, kịch bản thiết lập bảng ứng viên động theo thời gian, và xây dựng một hệ khuyến nghị đồng tác giả sử dụng các độ đo đó.

Transport and Communications Science Journal

Thiết kế chế tạo thiết bị đếm trục sử dụng phương pháp cảm ứng điện từ

2021 •

Bộ đếm trục là một thiết bị quan trọng để hệ thống điều khiển tín hiệu đường sắt hoạt động an toàn và chính xác. Hiện nay thiết bị đếm trục nhập khẩu được dùng phổ biến trong hệ thống tín hiệu đường sắt, bài báo này đưa ra giải pháp chế tạo thiết bị đếm trục sử dụng cho đường sắt Việt nam. Nguyên lý của cảm biến dựa vào sự thay đổi từ thông qua cuộn thu khi bánh tàu đi qua cảm biến, mạch xử lý tín hiệu căn cứ vào biên độ và pha điện áp từ cuộn thu nhận dạng trạng thái của bánh tàu chiếm dụng vùng không gian đặt cảm biến. Cảm biến và mạch xử lý đã được chế tạo và thử nghiệm trên một số tuyến thuộc đường sắt Việt nam, kết quả cho thấy ngưỡng giữa trạng thái có tàu và không có tàu được phân biệt rõ ràng. Giá trị đếm trục được truyền về trung tâm điều khiển qua mạng truyền thông CAN độ tin cậy cao. Ứng dụng của thiết bị chế tạo có thể được dùng cho ga điện khí tập trung, hệ thống tự động cảnh báo đường ngang, hệ thống đóng đường tự động

TNU Journal of Science and Technology

Tổng Hợp Một Số Phương Pháp Học Sâu Áp Dụng Vào Bài Toán Lựa Chọn Câu Trả Lời Trong Hệ Thống Hỏi Đáp Cộng Đồng

2021 •

Bài toán tìm câu trả lời (còn gọi là bài toán lựa chọn câu trả lời hay tìm câu trả lời tốt nhất) là một bài toán chính trong hệ thống hỏi đáp. Khi một câu hỏi được đăng lên forum sẽ có nhiều người tham gia trả lời câu hỏi. Bài toán lựa chọn câu trả lời với mục đích thực hiện sắp xếp các câu trả lời theo mức độ liên quan tới câu hỏi. Những câu trả lời nào đúng nhất sẽ được đứng trước các câu trả lời kém liên quan hơn. Trong những năm gần đây, rất nhiều mô hình học sâu được đề xuất sử dụng vào nhiều bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) trong đó có bài toán lựa chọn câu trả lời trong hệ thống hỏi đáp nói chung và trong hệ thống hỏi đáp cộng đồng (CQA) nói riêng. Hơn nữa, các mô hình được đề xuất lại thực hiện trên các tập dữ liệu khác nhau. Vì vậy, trong bài báo này, chúng tôi tiến hành tổng hợp và trình bày một số mô hình học sâu điển hình khi áp dụng vào bài toán tìm câu trả lời đúng trong hệ thống hỏi đáp và phân tích một số thách thức trên các tập dữ liệu cho bài toán trên hệ thố…

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt

Nghiên Cứu Xây Dựng Mô Hình Điều Khiển Nhà Thông Minh Sử Dụng Kết Nối Bluetooth, GSM

2018 •

Loading Preview

Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.

Journal of Loss Prevention in The Process Industries

Using participatory ergonomics to improve nuclear equipment design

2011 •

近代中小企業

将来は、自社ノウハウの商品化を目指している

1991 •

2016 •

World Journal of Surgery

Surgical Safety Checklist Use and Post-Caesarean Sepsis in the Lake Zone of Tanzania: Results from Safe Surgery 2020

2021 •

Hypertension

Response to Gender and Blood Pressure Control

2008 •

Antioxidants

Inhibitory Effect of Olive Phenolic Compounds Isolated from Olive Oil By-Product on Melanosis of Shrimps

Nature communications

Neutrophils dominate the immune cell composition in non-small cell lung cancer

2017 •

Physics of Fluids

Shock-tube measurements of coupled vibration–dissociation time-histories and rate parameters in oxygen and argon mixtures from 5000 K to 10 000 K

2020 •

Polymer Degradation and Stability

Evaluation of oil fly ash as a light stabilizer for epoxy composites: Accelerated weathering study

2015 •

2015 •

reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Los Desastres No Son Naturales

1993 •

2022 •

Bandung Conference Series: Law Studies

Pendirian Rumah Perseorangan di Atas Tanah Pemakaman Milik Pemerintah Kota Bandung di Tanah Pemakaman Umum Cikadut

2023 •

Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis

RP-HPLC study of the degradation of diclofenac and piroxicam in the presence of hydroxyl radicals

2003 •

IEEE Access

Multigranulation Modified Rough Bipolar Soft Sets and Their Applications in Decision-Making

2022 •

Archivos de cardiología de México

[Mutual Help Groups: diabetes and hypertension control strategy]

European Neuropsychopharmacology

Reduced post-synaptic serotonin type 1A receptor binding in bipolar depression

2013 •

Proceedings of the International Conference on Man-Power-Law-Governance: Interdisciplinary Approaches (MPLG-IA 2019)

Dichotomy “Our/Others” in the mass media discourse of feminism

2019 •

2020 •

Physical Review Letters

Zeta Functions, Renormalization Group Equations, and the Effective Action

1998 •

Physical Review Letters

Domain-Wall Spin Dynamics in Kagome Antiferromagnets

2011 •

Prosiding Seminar Nasional USM

Analisis Perbedaan Kecerdasan Emosional Siswa Laki-Laki Dan Perempuan

2019 •

Bắt đầu sử dụng lập trình VBA trong Excel

Hiểu được những khái niệm cơ bản sau đây sẽ giúp bạn viết được câu lệnh lập trình VBA trong excel dễ dàng hơn.

Biến số là gì?

Khi bạn làm VBA, bạn sẽ thường xuyên làm việc với biến số. Biến số giống như kiến thức bạn đã từng học về môn đại số. Tìm (x+3y) trong đó x và y là biến. Bạn có thể gán số x và y bất kỳ, nó đại diện cho một giá trị và có thể thay đổi. Trong VBA Excel, khi bạn khai báo biến chuẩn thì những bước xử lý sau đó sẽ trở nên đơn giản hơn.

Cách khai báo biến: Dim

As

Xem thêm bài viết:

Hướng dẫn sử dụng các phím tắt chuyển sheet trong excel đơn giản nhất

Hướng dẫn cách cố định ô trong Excel đơn giản và nhanh chóng nhất

Tự học VBA Excel cơ bản cấp tốc FULL gồm 10 ví dụ mẫu (136 phút)
Tự học VBA Excel cơ bản cấp tốc FULL gồm 10 ví dụ mẫu (136 phút)

Học vba excel có khó không?

Học VBA có thể khó hoặc dễ tùy thuộc vào năng lực và đam mê của bạn. Nếu bạn có kiến thức về ngôn ngữ lập trình và Excel, bạn sẽ dễ học hơn. Nếu bạn chưa có kiến thức về ngôn ngữ lập trình và Excel, bạn sẽ khó học hơn. Để học VBA hiệu quả, bạn nên:

– Tìm hiểu về cơ bản của VBA và Excel.

– Thực hành viết code VBA trong Excel.

– Tham khảo các tài liệu học vba, bài viết, video và khóa học về VBA trên mạng.

– Tham gia các diễn đàn, nhóm, cộng đồng về VBA để hỗ trợ và trao đổi kinh nghiệm.

Hướng dẫn học VBA excel thông qua Record Macro

Record Macro là một tính năng giúp bạn tự học vba excel cơ bản một cách dễ dàng và nhanh chóng. Record Macro cho phép bạn quay lại các hành động mà bạn đã thực hiện trong Excel khi bạn chạy macro. Bạn có thể xem lại các hành động này và sao chép mã VBA của chúng để sử dụng trong code của bạn. Để hiểu hơn về Macro, mời bạn theo dõi nội dung dưới đây:

Macro là gì?

Macro là một macro được tạo ra bởi bạn khi bạn sử dụng Record Macro. Một macro là một chương trình được lặp lại để thực hiện các nhiệm vụ đơn giản hoặc phức tạp trong Excel. Một macro có thể được gọi bằng cách nhấn tổ hợp phím Alt + F8 hoặc chọn tab Developer > Macros > Macros.

Macro là một macro được tạo ra bởi bạn khi bạn sử dụng Record Macro

>>> Xem thêm: Cách tạo mẫu bảng theo dõi công nợ bằng excel cho người mới

Cách Record Macro

Để Record Macro, bạn có thể làm theo các bước sau:

– Bước 1: Chọn tab Developer (Nút Tiến hành) ở thanh công cụ của Excel.

– Bước 2: Tại thẻ Developer, chọn nút Record Macro.

Chọn nút Record Macro

Khi bấm nút Record Macro, sẽ xuất hiện một cửa sổ thông tin về Macro gồm:

+ Macro name: tên của Macro được tạo bởi việc Record Macro

+ Shortcut key: phím tắt cho Macro được tạo

+ Store macro in: nơi lưu trữ macro trong các Project của VBA

+ Description: mô tả về macro và ghi chú

Sau khi điều chỉnh thông số xong, bạn nhấn nút OK.

Sau khi điều chỉnh, nhấn OK

– Bước 3: Những lưu ý khi kết thúc lệnh Record Macro

Khi đã bước vào tiến trình ghi Macro, bạn cần lưu ý rằng bất kỳ thao tác nào cũng sẽ được ghi lại thành đoạn code của Macro trong VBA (dù có làm việc với Excel hay không). Vì vậy cần hạn chế các thao tác thừa như lăn chuột, chọn/di chuyển quá nhiều ô, nhiều sheet,…

Những thao tác phức tạp sẽ cho ra những câu lệnh phức tạp. Bởi vậy, những người mới học nên cố gắng sử dụng những thao tác đơn giản, chính xác nhất. Ngoài ra, hãy luôn nhớ bấm nút Stop Recording khi muốn dừng việc ghi Macro. Nút Stop Recording ở tại chính vị trí nút Record Macro khi ở chế độ ghi Macro.

Vị trí Nút Stop Recording

– Bước 4: Kiểm tra kết quả Macro vừa ghi được

Macro vừa ghi sẽ nằm trong môi trường VBA nên bạn cần mở môi trường này ra mới có thể xem được nội dung của Macro.

Trong thẻ Developer > Chọn mục Visual Basic phím tắt là Alt + F11)

Chọn Visual Basic

Trong giao diện làm việc của VBA chúng ta chú ý vào cửa sổ Project. Tại đây xuất hiên mục Modules, trong đó bao gồm Module1. Khi bấm vào Module1, bạn sẽ thấy Sub Macro1. Đây chính là tên của Macro vừa ghi lại bởi Record Macro.

Giao diện làm việc của VBA – Project

Nguyên tắc khi tự học VBA thông qua Record Macro

Khi tự học lập trình vba trong excel cho người mới bắt đầu thông qua Record Macro, bạn nên tuân theo 3 nguyên tắc cơ bản sau:

– Nguyên tắc số một: Không quay lại các hành động quá nhiều hoặc quá ít khi quay lại macro. Nếu bạn quay lại quá nhiều hoặc quá ít, bạn có thể gặp lỗi hoặc mất dữ liệu trong Excel.

– Nguyên tắc số hai: Không sao chép mã VBA từ các nguồn không tin cậy. Nếu bạn sao chép mã VBA từ các nguồn không tin cậy, bạn có thể gặp lỗi hoặc mất dữ liệu trong Excel.

– Nguyên tắc số ba: Không sử dụng mã VBA của người khác mà không có sự cho phép. Nếu bạn sử dụng mã VBA của người khác mà không có sự cho phép, bạn có thể vi phạm bản quyền hoặc gây hại cho máy tính của người khác.

Nguyên tắc khi tự học VBA thông qua Record Macro

Lập trình VBA trong Excel cho người mới bắt đầu | #01 Cài đặt, button, biến, vòng lặp
Lập trình VBA trong Excel cho người mới bắt đầu | #01 Cài đặt, button, biến, vòng lặp

Giới thiệu mục lục ebook “Lập trình VBA trong Excel”

+ Table of content

Chương 1: Giới thiệu về Visual Basic for ApplicationsChương 2: Ghi và thực hiện MacroChương 3: Cách thực hiện một Macro đơn giảnChương 4: Cửa sổ Visual Basic EditorChương 5: Làm việc với File Excel có chứa MacroChương 6: Ưu nhược điểm của chức năng tự ghi MacroChương 7: Ngôn ngữ Visual Basic for ApplicationsChương 8: Một số đối tượng cơ bản trong ExcelChương 9: Khai báo và sử dụng biến trong VBAChương 10: Sử dụng trợ giúp trong VBAChương 11: Thiết lập môi trường làm việcChương 12: Phương pháp tự xây dựng MacroChương 13: Sử dụng và xây dựng hàm trong VBAChương 14: Cấu trúc điều khiểnChương 15: Hộp thoại trong VBAChương 16: Kỹ thuật xử lý lỗiChương 17: Lập trình sự kiệnChương 18: Những ví dụ về lập trình VBAChương 19: Sử dụng và xây dựng bảng điều khiển trong EXCELChương 20: Tạo thanh công cụ và thực đơn bằng VBAChương 21: Làm việc với file và thư mục với VBAChương 22: Những câu hỏi hay gặp trong VBAChương 23: Điều khiển các chương trình khác bằng VBAChương 24: Liên kết giữa Excel với Visual Basic 6.0

VBA Excel là gì?

VBA (Visual Basic for Application) là một dạng tích hợp của Visual Basic 6 trong các chương trình Microsoft Office. VBA có sẵn trong các ứng dụng Office như Word, PowerPoint và Excel.

VBA cho phép bạn đạt được những thứ mà thông thường không thể làm được với các tính năng phổ biến của Excel. Với VBA, bạn có thể thao tác với giao diện của Excel, thêm các nút chức năng và thậm chí đặt các hàm của riêng bạn.

VBA Excel sử dụng ngôn ngữ lập trình Visual Basic. Thông qua ngôn ngữ này và với một chút kiến thức về lập trình, bạn có thể có trải nghiệm vượt ra ngoài ranh giới của Excel.

>>> Đọc ngay: Cách sử dụng hàm ISNUMBER trong Excel

#151 Các anh chồng Pháp thích áo dài Việt không?-Alex hát nhạc Tết-vừa ăn cơm vừa học tiếng Việt
#151 Các anh chồng Pháp thích áo dài Việt không?-Alex hát nhạc Tết-vừa ăn cơm vừa học tiếng Việt

Tham khảo khóa học “VBA Excel toàn tập từ cơ bản đến nâng cao”

Giáo trình 61 bài giảng

Thời lượng: 11 giờ 57 phút

Giảng viên: Đinh Hồng Lĩnh

Xem toàn bộ: VBA Excel toàn tập từ cơ bản đến nâng cao

Khóa học vba từ cơ bản đến nâng cao này có gì đặc biệt?

Bạn đang sử dụng Excel như một phần không thể thiếu trong công việc của mình. Tuy nhiên, Excel vẫn chưa thể đáp ứng được tất cả nhu cầu của bạn. Bạn vẫn phải làm rất nhiều công việc lặp đi lặp lại một cách thủ công. Và với số lượng dữ liệu lớn, bạn vẫn ước có một công cụ gì đó giúp bạn tự động hóa được toàn bộ công việc này. VBA Excel sẽ giúp bạn thực hiện nó một cách dễ dàng. Thấu hiểu ý nghĩa đó, giảng viên Đinh Hồng Lĩnh hợp tác cùng Unica xuất bản khóa học ” VBA Excel toàn tập từ cơ bản đến nâng cao”.

Điểm đặc biệt của khóa học là lộ trình được thiết kế theo phương pháp L.I.P.E, cung cấp đầy đủ giáo trình từ lý thuyết đến các bài tập thực sau mỗi bài, các bài kiểm tra sau từng chương và bài thi hết khóa học, giúp học viên trau dồi kỹ năng ngay sau khi học.

Mục tiêu khóa học

Khóa học được Trưởng phòng phát triển hệ thống, công ty cổ phần phát triển công nghệ 3T – Đinh Hồng Lĩnh biên soạn và giảng dạy. Thầy đã có hơn 5 năm kinh nghiệm trong giảng dạy và đào tạo trực tuyến E – Learning, đặc biệt trong lĩnh vực dạy tin học văn phòng. Kết thúc khóa học, học biên sẽ được trang bị những kiến thức bổ ích như sau:

– Nắm được các kiến thức cơ bản từ cơ bản đến nâng cao kiến thức về lập trình VBA trong Excel.

– Hướng dẫn cách sử dụng: Macro, Variable, Sub, Fuction, Userform, vòng lặp For, lệnh điều khiển IF ELSE…

– Sử dụng được các hộp thoại tương tác sinh động với người dùng.

– Tự làm được các Form đăng nhập, quản lý nhân viên, khách hàng, hóa đơn.

Trong suốt quá trình học, bạn sẽ được trợ giúp trực tiếp từ giảng viên, trả lời thắc mắc trong hệ thống diễn đàn lớp học VBA excel. Đây là một công cụ tuyệt vời mà Microsoft bổ sung cho không chỉ cho việc học Excel, mà toàn bộ các công cụ Office như học Word khác để giúp người dùng như bạn tự mình tạo ra được các hàm dành cho riêng bạn, tự động hóa các công việc lặp lại với dữ liệu lớn, tạo ra được các Form nhập liệu quản lý phức tạp theo ý bạn,… và rất nhiều thứ khác nữa.

Hãy ghé đọc và tham khảo thêm chứng chỉ tin học IC3 trên Unica bạn nhé.

Trên đây là hướng dẫn học vba excel của Unica cũng như phần giới thiệu khóa học VBA căn bản. Mong rằng bạn sẽ biết thêm những kiến thức về lĩnh vực này. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, bạn hãy để lại dưới phần bình luận nhé. Chúng tôi sẽ giải đáp trong thời gian ngắn nhất. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này.

Tags: Excel Vba

 • Unica

  (0)

  198,000đ268,000đ

 • Unica

  (41)

  6044 học viên

  499,000đ600,000đ

Bài học

103

Bài tập kiểm tra

Kiến thức mục tiêu

Tạo ra phần mềm phục vụ công việc và cải tiến chức năng của Excel

Sử dụng Excel để điều khiển các phần mềm Office khác – Word, Excel, PowerPoint để tạo nhiều báo cáo tự động

Lập trình Userform nâng cao, tạo Addins phục vụ công việc một cách chuyên nghiệp

Sau khoá học, học viên có khả năng tự nghiên cứu để tạo ra những giải pháp Excel phục vụ công việc có tính chất chuyên nghiệp cao

Nắm được kiến thức và sử dụng được ngôn ngữ truy vấn dữ liệu và ứng dụng của SQL trong Excel để xử lý hàng trăm ngàn dòng dữ liệu

Nguyễn Đức Thanh Founder & CEO – Học Excel Online

Hãy để Excel giúp bạn …

Bạn đã có kiến thức cơ bản về lập trình VBA trong Excel qua khoá học lập trình VBA cơ bản? Bạn không muốn giới hạn khả năng của mình ở đó và muốn tự động hoá Excel và các công việc lặp đi lặp lại một cách hiệu quả hơn nữa, chuyên nghiệp hơn nữa? Kiến thức VBA cơ bản chưa đủ để bạn có thể áp dụng vào trong công việc của mình? Bạn cần phải tự động việc làm báo cáo rồi gửi thư một cách đơn giản nhất? Khoá học lập trình VBA nâng cao trong Excel sẽ đem đến cho bạn những kiến thức được đúc kết từ kinh nghiệm nhiều năm làm việc như một Business Analyst tại KPMG của giảng viên Nguyễn Đức Thanh.

Không những thế …

Bạn sẽ làm chủ kĩ thuật tạo Userform với những controls linh hoạt giúp tạo ra những công cụ đắc lực phục vụ công việc của mình.

Bạn sẽ sử dụng Excel để điều khiển các phần mềm Office khác như Word, PowerPoint, Outlook.

Bạn sẽ được giới thiệu, làm quen và ứng dụng ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL ngay trong môi trường Excel để xử lý lượng dữ liệu cực lớn trong Excel – tới vài trăm ngàn dòng và hàng chục cột.

Bạn sẽ có thể tự tay tạo ra những Addins Ribbon làm cho file Excel của bạn thực sự chuyên nghiệp và linh hoạt

Chỉ dành riêng cho học viên của khoá học …

Sách VBA cơ bản do chính giảng viên viết sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức một cách nhanh chóng nhất

Khoá học được cập nhật liên tục với những kiến thức mới giúp kiến thức bạn được học không bao giờ lỗi thời

Giảng viên sẽ giúp bạn đưa ra hướng giải quyết vấn đề trực tiếp thông qua hệ thống trợ giúp chuyên nghiệp

Nguyễn Đức Thanh Founder & CEO – Học Excel Online

Nghề nghiệp: – Chuyên gia tư vấn giải pháp Robotics Process Automation (RPA): Automation Anywhere, uiPath, Blueprism … – Chuyên gia tư vấn giải pháp tự động hóa quy trình và nâng cao năng suất lao động trong doanh nghiệp cho các doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực Retails, Automobile, Banking, … – Chuyên gia tư vấn giải pháp công nghệ thông tin, hệ thống ERP – giải pháp quản lý phần mềm đa năng cho doanh nghiệp SAP thuộc bộ phận IT Advisory tại KPMG Europe LLP, trụ sở tại Munich, Đức. – Founder & CEO: Học Excel Online – Nền tảng nâng cao khả năng làm việc tương tác đa chiều đầu tiên tại Việt Nam – Founder & Blogger: Học Excel Online – Nền tảng chia sẻ kinh nghiệm, thủ thuật, hướng dẫn sử dụng Excel từ cơ bản tới nâng cao. – Founder: Cộng đồng Tin học văn phòng Excel Word Power Point trên 30000 thành viên. Học vị, các danh hiệu đạt được: – Thạc sỹ Chiến lược quản trị thông tin – Đại học Frankfurt, Đức. – Đã từng học tập và nghiên cứu tại trường đại học London Metropolitan, Vương Quốc Anh – Ngành “IT for Financial Services” (2012-2013). – Cử nhân Hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp – Đại học Frankfurt, Đức. – Giải 3 ý tưởng khởi nghiệp tại cuộc thi ý tưởng Start Up Live tại Karlsruhe, Đức (2013). – Nghiên cứu và sách xuất bản tại nhà xuất bản Springer (2016). Kinh nghiệm giảng dạy, thành tựu nghiên cứu: – 10 năm kinh nghiệm hỗ trợ, giảng dạy và tư vấn Excel và VBA. – Tư vấn và giảng dạy ứng dụng Excel trong công việc cho FPT – FSOFT tại Nhật Bản (2019) – Tư vấn và giảng dạy ứng dụng VBA cho trung tâm BICC – Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank (2016-2019) – Tư vấn và giảng dạy ứng dụng VBA cho phòng KHDN – Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – VietinBank (2017, 2018, 2019) – Tư vấn và giảng dạy, ứng dụng Excel cho Rolls Royce (Tại Ý, Đức) (2018) – Đồng tác giả của cuốn “The Drivers of Wearable Device Usage” – xuất bản tại nhà xuất bản Springer – Đức (2016) – trực tuyến tại http://www.springer.com/de/book/9783319303741 – Các bài viết nghiên cứu khác trong lĩnh vực IT được công bố trong nhiều hội thảo quốc tế (2013) – Bài viết khoa học

Nghề nghiệp:

– Chuyên gia tư vấn giải pháp Robotics Process Automation (RPA): Automation Anywhere, uiPath, Blueprism …

– Chuyên gia tư vấn giải pháp tự động hóa quy trình và nâng cao năng suất lao động trong doanh nghiệp cho các doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực Retails, Automobile, Banking, …

– Chuyên gia tư vấn giải pháp công nghệ thông tin, hệ thống ERP – giải pháp quản lý phần mềm đa năng cho doanh nghiệp SAP thuộc bộ phận IT Advisory tại KPMG Europe LLP, trụ sở tại Munich, Đức.

– Founder & CEO: Học Excel Online – Nền tảng nâng cao khả năng làm việc tương tác đa chiều đầu tiên tại Việt Nam

– Founder & Blogger: Học Excel Online – Nền tảng chia sẻ kinh nghiệm, thủ thuật, hướng dẫn sử dụng Excel từ cơ bản tới nâng cao.

– Founder: Cộng đồng Tin học văn phòng Excel Word Power Point trên 30000 thành viên.

Học vị, các danh hiệu đạt được:

– Thạc sỹ Chiến lược quản trị thông tin – Đại học Frankfurt, Đức.

– Đã từng học tập và nghiên cứu tại trường đại học London Metropolitan, Vương Quốc Anh – Ngành “IT for Financial Services” (2012-2013).

– Cử nhân Hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp – Đại học Frankfurt, Đức.

– Giải 3 ý tưởng khởi nghiệp tại cuộc thi ý tưởng Start Up Live tại Karlsruhe, Đức (2013).

– Nghiên cứu và sách xuất bản tại nhà xuất bản Springer (2016).

Kinh nghiệm giảng dạy, thành tựu nghiên cứu:

– 10 năm kinh nghiệm hỗ trợ, giảng dạy và tư vấn Excel và VBA.

– Tư vấn và giảng dạy ứng dụng Excel trong công việc cho FPT – FSOFT tại Nhật Bản (2019)

– Tư vấn và giảng dạy ứng dụng VBA cho trung tâm BICC – Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank (2016-2019)

– Tư vấn và giảng dạy ứng dụng VBA cho phòng KHDN – Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – VietinBank (2017, 2018, 2019)

– Tư vấn và giảng dạy, ứng dụng Excel cho Rolls Royce (Tại Ý, Đức) (2018)

– Đồng tác giả của cuốn “The Drivers of Wearable Device Usage” – xuất bản tại nhà xuất bản Springer – Đức (2016) – trực tuyến tại http://www.springer.com/de/book/9783319303741

– Các bài viết nghiên cứu khác trong lĩnh vực IT được công bố trong nhiều hội thảo quốc tế (2013) – Bài viết khoa học

4.9

47 đánh giá

()

1 0

2 0

3 0

4 3

5 44

Nên có nhiều ví dụ hơn nữa để nâng cao kỹ năng và phong phú khóa học

Phong cách thú vị

Nội dung bài giảng có phong phú, phù hợp và đúng quy chuẩn đào tạo? Chất lượng hình ảnh, video. Phong cách giảng dạy của thầy giáo thu hút và thú vị.

Bài giảng dễ hiểu, rất tốt

biobjh

tks

Ok

really good

Tuyệt vời

ok

Các bài học rất hay và bổ ích!

Rất hay và chi tiết, hy vọng sẽ có thêm nhiều khóa học bổ ích như thế này.

Khóa học rất bổ ích

Khóa học hay, kiến thức phong phú. Giảng viên nhiều kinh nghiệm, nghiệp vụ sư phạm tốt.

bổ ích

Ok

Khóa học rất bổ ích. Thầy dạy dễ hiểu!

Rất ok

Tốt!

Giáo viên : Nguyễn Đức Thanh

Giáo viên : Nguyễn Đức Thanh

Giáo viên : Nguyễn Đức Thanh

Giáo viên : Nguyễn Đức Thanh

Giáo viên : Nguyễn Thị Mai Quỳnh

Bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ qua email bằng cách click nút bên dưới

Lập trình VBA trong Excel – Các bước lập trình từ A-Z

VBA là viết tắt của Visual Basic for Applications giúp cho phần mềm excel thông thường trở nên linh hoạt; giúp giải các bài toán phức tạp mà phần mềm excel cơ bản không giải quyết được. Học lập trình VBA giúp trong Excel giúp bạn tự động hóa các nhiệm vụ được giao một cách nhanh nhất; thay vì dùng các phương pháp truyền thống. Dù bạn đã thành thạo excel hay là người mới bắt đầu; thì việc học cách lập trình VBA luôn hữu ích và cần thiết. Dưới đây là bài viết chứa những thông tin hữu ích về lập trình VBA trong excel cho người mới bắt đầu.

Tổng quan về VBA cơ bản cho người mới bắt đầu

Nếu bạn đang tìm hiểu về VBA, hãy tham khảo ngay nội dung dưới đây. Ở phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu VBA là gì, những điều cơ bản về VBA, cách mở trình soạn thảo VBA, cách viết code VBA cũng như nhiều kiến thức liên quan khác.

VBA là gì?

VBA là một ngôn ngữ lập trình được viết bởi Microsoft và được tích hợp sẵn trong Excel. VBA có thể được sử dụng để tạo các macro, tức là các chương trình được lặp lại để thực hiện các nhiệm vụ đơn giản hoặc phức tạp trong Excel. VBA cũng có thể được sử dụng để tạo các form, tức là các giao diện người dùng được thiết kế để nhập và xuất dữ liệu từ Excel.

Tìm hiểu về VBA trong Excel

Những điều cơ bản về VBA trong Excel

VBA có hai loại là Visual Basic và Visual Basic for Applications (VBA). Visual Basic là một ngôn ngữ lập trình khác được sử dụng để thiết kế các chương trình Windows Forms hoặc ASP.NET. Visual Basic for Applications (VBA) là một phiên bản của Visual Basic được chỉnh sửa để phù hợp với Excel.

Ngoài ra, VBA còn có ActiveX và MFC (Microsoft Foundation Class). ActiveX là một giao diện cho phép bạn giao tiếp với các ứng dụng khác như Word, PowerPoint, Outlook,… MFC là một giao diện cho phép bạn sử dụng các thành phần của Windows như menu, thanh công cụ, thanh trượt,…

Làm sao để mở trình soạn thạo VBA trong Excel?

Để mở trình soạn thạo VBA trong Excel, bạn có thể làm theo hướng dẫn học vba excel dưới đây:

– Bước 1: Mở hộp thoại Ribbons > Chọn Customize the Ribbons.

– Bước 2. Chọn Developer trong Excel Options rồi nhấn OK.

Hướng dẫn học VBA excel

Tất cả chương trình trong VBA phải bắt đầu bằng “Sub” và kết thúc bằng “End sub”. Ở đây tên là tên bạn muốn gán cho chương trình của bạn. Trong khi sub là viết tắt của một chương trình con mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong phần sau của hướng dẫn.

– Sub name().

– End Sub

Bây giờ chúng ta sẽ tạo một chương trình VBA cơ bản hiển thị hộp nhập liệu để hỏi tên người dùng sau đó hiển thị thông báo lời chào.

Hướng dẫn này giả định rằng bạn đã hoàn thành hướng dẫn về Macros trong excel và đã bật tab Developer trong excel.

– Tạo một danh mục mới.

– Lưu nó trong một định dạng bảng tính kích hoạt macro excel * .xlsm

– Nhấp vào tab DEVELOPER.

– Nhấp vào hộp thả xuống INSERT dưới thanh điều khiển.

– Chọn một nút lệnh như trong hình dưới đây.

Hướng dẫn học VBA excel

Nhập nút lệnh ở bất cứ vị trí nào trên bảng tính thì cửa sổ Assign Marco sẽ hiện ra như hình dưới đây:

Hướng dẫn học VBA excel

– Đổi tên macro thành btnHelloWorld_Click.

– Bấm vào nút mới.

– Bạn sẽ nhận được code như hình sau.

Hướng dẫn học VBA excel

Nhập mã lệnh sau:

– Tên Dim dưới dạng Chuỗi.

– Tên = InputBox (“Nhập tên của bạn”).

– MsgBox “Xin chào” + tên.

Giải thích một chút:

“Dim name as String” tạo ra một biến gọi là tên. Biến sẽ chấp nhận văn bản, số và các ký tự khác vì chúng tôi đã định nghĩa nó là một chuỗi.

“Name = InputBox (” Nhập tên của bạn “)” gọi hàm được tích hợp InputBox hiển thị một cửa sổ với chú thích Nhập tên của bạn. Tên đã nhập sau đó được lưu trữ trong biến tên.

” MsgBox” Hello “+ name” gọi hàm MsgBox tích hợp hiển thị Hello và tên đã nhập.

Kết quả như sau:

Hướng dẫn học VBA excel

Đóng cửa sổ code

Nhấp chuột phải vào nút 1 và chọn chỉnh sửa văn bản

Nhập: Say Hello

Bấm vào Say Hello

Bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Hướng dẫn học VBA excel

Nhập tên của bạn ví dụ là Jordan => Bạn sẽ nhận được hộp thông báo sau

Hướng dẫn học VBA excel

Vừa rồi là những điều căn bản nhất về VBA và một số điều cơ bản bạn cần biết. Tuy nhiên nó là cả một ngôn ngữ lập trình sâu rộng. Để có thể học Kế toán online và học chuyên sâu hơn về hệ thống Excel nâng cao, các bạn có thể tham gia một trong các khóa học Excel nâng cao có tên “VBA Excel toàn tập từ cơ bản đến nâng cao” của giảng viên Đinh Hồng Lĩnh trên UNICA để ứng dụng ngay trong công việc hiệu quả.

Công cụ viết code VBA excel

Để viết code VBA trong excel, bạn có thể sử dụng các công cụ như IntelliSense, Editor, Run và Debug. Trong phần hướng dẫn học vba excel dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn:

– Công cụ IntelliSense: Là một tính năng giúp bạn đọc được ý nghĩa và giải thích của các từ khóa hoặc biến khi nhập vào khung soạn thảo.

– Công cụ Editor: Là một công cụ cho phép bạn chỉnh sửa, thêm, xóa hoặc sắp xếp các khối mã VBA trong Excel.

– Công cụ Run: Là một công cụ cho phép bạn chạy, dừng, giảm dần hoặc tăng dần các macro trong Excel.

– Công cụ Debug: Là một công cụ cho phép bạn kiểm tra và sửa lỗi trong code VBA trong Excel.

Công cụ viết code VBA

Các cấu trúc thường gặp trong lập trình VBA

Khi sử dụng vba trong excel, bạn sẽ bắt gặp một số cấu trúc phổ biến như là:

– Cấu trúc If…Then…Else: Là một cấu trúc dùng để kiểm tra điều kiện và thực hiện các hành động khác nhau tùy theo điều kiện đó.

– Cấu trúc Select Case: Là một cấu trúc dùng để chọn và thực hiện các hành động khác nhau tùy theo giá trị của một biến.

– Cấu trúc For…Next: Là một cấu trúc dùng để lặp lại một hành động nhiều lần với một biến duy nhất.

– Cấu trúc Do…Loop: Là một cấu trúc dùng để lặp lại một hành động nhiều lần với hai biến là biến trong và biến ngoài.

– Cấu trúc While…Wend: Là một cấu trúc dùng để lặp lại một hành động nhiều lần với một biến duy nhất, miễn là điều kiện đó vẫn đúng.

Cấu trúc thường gặp trong VBA

Lập trình sự kiện trong VBA

Sự kiện là các sự kiện xảy ra trong Excel, như nhấp vào nút, nhập dữ liệu, chọn danh sách,… Bạn có thể sử dụng sự kiện để kích hoạt các macro hoặc form khi xảy ra sự kiện đó. Để lập trình sự kiện trong VBA, bạn có thể làm theo các bước sau:

– Bước 1: Chọn tab Developer (Nút Tiến hành) ở thanh công cụ của Excel.

– Bước 2: Chọn tab Visual Basic (Nút Tiến hành) ở thanh công cụ của Excel.

– Bước 3: Chọn tab Insert (Nút Thêm) ở thanh công cụ của Excel.

– Bước 4: Chọn tab Module (Nút Module) trong danh sách Insert.

– Bước 5: Nhập mã VBA vào khung soạn thảo.

Lập trình sự kiện trong VBA

Kỹ thuật khai báo và sử dụng biến trong lập trình VBA

Biến là các giá trị được gán cho các từ khóa hoặc số nguyên trong code VBA. Biến giúp bạn lưu trữ và quản lý các thông tin liên quan đến macro hoặc form. Để khai báo và sử dụng biến trong lập trình VBA, bạn có thể làm theo các bước sau:

– Bước 1: Đặt tên cho biến bằng cách nhập từ khóa hoặc số nguyên vào khung soạn thảo. Tên biến phải bắt đầu bằng chữ cái và không được quá 255 ký tự.

– Bước 2: Gán giá trị cho biến bằng cách nhập từ khóa hoặc số nguyên vào khung soạn thảo. Giá trị biến phải được gán vào khi khai báo biến và không được thay đổi sau đó.

– Bước 3: Sử dụng biến bằng cách nhập từ khóa hoặc số nguyên vào khung soạn thảo. Từ khóa hoặc số nguyên biến phải được sử dụng để thực hiện các hành động trong code VBA.

Kỹ thuật khai báo biến trong VBA

Các lệnh VBA trong Excel

Lệnh VBA là các câu lệnh được viết bằng ngôn ngữ VBA để thực hiện các nhiệm vụ trong Excel. Lệnh VBA có thể được chia thành các loại sau:

– Lệnh chính: Là các câu lệnh cơ bản như If, Select Case, For, Next, Do, Loop, While, Wend,…

– Lệnh hỗ trợ: Là các câu lệnh hỗ trợ như MsgBox, Range, Cells, Sheets, Workbooks,…

– Lệnh đặt tên: Là các câu lệnh đặt tên cho các biến, macro, form, module hoặc workbook.

– Lệnh đọc và ghi: Là các câu lệnh đọc và ghi dữ liệu từ và vào các ô hoặc sheet trong Excel.

– Lệnh kiểm tra và sửa lỗi: Là các câu lệnh kiểm tra và sửa lỗi trong code VBA khi chạy macro hoặc form.

Các câu lệnh trong VBA

Excel 2019 VBA Full Course Tutorial (7+ Hours)
Excel 2019 VBA Full Course Tutorial (7+ Hours)

Hướng dẫn VBA Excel: Tạo nút chuyển đổi

Để giúp bạn quen với VBA, trong bài viết này, chúng ta sẽ thực hiện một dự án VBA Excel đơn giản: tạo một nút sẽ chuyển đổi giá trị trong một ô đã chọn từ USD sang GBP (đồng bảng Anh).

Dự án này có hai bước. Bước đầu tiên là chuyển đổi giá trị số từ USD sang GBP bằng cách nhân số USD với 1,22, tỷ giá hối đoái giả định. Bước thứ hai là thay đổi định dạng trong ô từ USD sang GBP.

Khi bạn nhấp vào nút, giá trị của ô đã chọn sẽ được nhân với tỷ giá hối đoái và ký hiệu đô la sẽ thay đổi thành ký hiệu đồng bảng Anh.

2.1 Truy cập Developer Controls trong Excel

Trước khi đi sâu vào VBA, có thể bạn cần phải mở Excel và điều chỉnh cài đặt để hiển thị tab Developer nơi có các tính năng bạn cần truy cập để sử dụng VBA Excel:

 1. Mở Excel.
 2. Chuyển đến menu File.
 3. Nhấp vào Options ở cuối màn hình để mở cửa sổ Tùy chọn Excel.
 4. Trong Options, chuyển đến tab Customize Ribbon.
 5. Dưới Main Tabs, nhấp vào ô Developer .

Ngoài ra, bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào dải băng Excel và chọn Customize Ribbon.

>>> Đọc ngay: Làm thế nào để trở thành Chuyên gia Microsoft Excel vào năm 2023?

2.2 Tạo một nút

Để tạo công cụ chuyển đổi tiền tệ, trước tiên chúng ta cần chèn phần tử nút. Trong bước tiếp theo, chúng ta sẽ đính kèm code VBA Excel của mình vào nút đó.

 1. Trong bảng tính Excel của bạn, hãy chuyển đến tab Developer (Nhà phát triển).
 2. Trong phần Controls (Điều khiển), nhấp vào Insert (Chèn).
 3. Chọn ActiveX Command Button (Nút lệnh ActiveX). Đây là tùy chọn đầu tiên trong ActiveX Controls (Điều khiển ActiveX).
 4. Vẽ một nút trên bảng tính.

Nút này sẽ có chú thích là CommandButton1 theo mặc định. Tiếp theo hãy:

 1. Chọn nút.
 2. Nhấp chuột phải vào nó và sau đó chọn Properties (Thuộc tính) để hiển thị Cửa sổ Thuộc tính.
 3. Thay đổi (Name) (tên) thành một cái gì đó đáng nhớ hơn. Lưu ý rằng đây không phải là chữ sẽ hiển thị trên nút, mà là cách nút sẽ được gọi trong code VBA của bạn. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ đổi tên thành convertButton .
 4. Thay đổi Caption (Chú thích) thành nội dung bạn muốn hiển thị trên nút. Chúng ta sẽ sử dụng USD to GBP.

Bạn cũng có thể thay đổi phông chữ và thêm một số style cho nút của mình thông qua cùng một cửa sổ.

>>> Đọc ngay: Cách sử dụng hàm FIND trong Excel

2.3 Thêm một số code

Viết code bằng VBA Excel diễn ra trong một môi trường riêng biệt với giao diện Excel tiêu chuẩn. Để truy cập nó, hãy đảm bảo Design Mode (Chế độ thiết kế) đang hoạt động trong tab Developer (Nhà phát triển), sau đó bấm đúp vào nút. Bạn sẽ thấy một cửa sổ như sau:

Phần đầu và phần cuối của code đã có sẵn—hai đoạn văn bản màu xanh lam ở trước và sau hàm của bạn, trong khi phần văn bản màu đen cho biết hành động sẽ diễn ra khi người dùng nhấp vào nút. Nếu bạn chọn một tên khác cho convertButton, bạn sẽ thấy tên đó trong cửa sổ này.

Để thực hiện quy trình chuyển đổi tiền tệ, chúng ta sẽ sử dụng các dòng code sau giữa hai dòng đã được tạo bởi Excel:


Dim R As Range\nDim W As Range\nSet W = Selection\nFor Each R In W\nR.Value = (R.Value * 1.22)\nR.NumberFormat = "£ 0.00 "\nNext

Đoạn code này khai báo (declare) hai biến R và W là các phạm vi (parameter). Bạn có thể thay đổi hai chữ cái này thành bất cứ thứ gì bạn muốn, miễn là bạn nhất quán trong toàn bộ đoạn code.

Sau đó, mã đặt biến W là Selection (Lựa chọn). Điều này có nghĩa là W là các ô được chọn trong bảng tính. Câu lệnh For Each tuyên bố rằng mã bên dưới câu lệnh sẽ chạy cho mọi R trong W, nghĩa là cho mọi ô trong phạm vi được chọn .

Tiếp theo, hàm chính xuất hiện. Giá trị trong ô được nhân với 1,22 (tỷ giá hối đoái từ GBP sang USD), sau đó định dạng ô được thay đổi để đại diện cho GBP. Cuối cùng, câu lệnh Next (Tiếp theo) chỉ ra rằng code (phép nhân và thay đổi định dạng) cũng sẽ chạy cho ô tiếp theo trong phạm vi, tức là R tiếp theo trong W.

Giao diện của nó trong cửa sổ VBA Excel trông như sau:

Nếu bạn đã đặt tên khác cho nút của mình hoặc sử dụng các tên khác không phải là R và W trong code, hãy nhớ đổi những tên này thành tên trong code của bạn. Nếu không, code sẽ không hoạt động.

Khi code của bạn đã được thiết lập xong, hãy đóng trình soạn thảo VBA. Các thay đổi của bạn sẽ tự động được lưu.

>>> Đọc ngay: Cách tự động hóa tác vụ với Macro Recorder trong Excel

2.4 Kiểm tra công việc của bạn

Bây giờ bạn cần tắt Design Mode để dừng bất kỳ sửa đổi nào khác đối với nút và làm cho nút hoạt động.

Tiếp theo, chọn một ô hoặc một dải ô, sau đó nhấp vào nút để xem nó hoạt động như thế nào. Hy vọng rằng bạn sẽ thấy giá trị tăng thêm 1,22, nghĩa là quá trình chuyển đổi tiền tệ đã được thực hiện chính xác.

>>> Đọc ngay: Cách sử dụng hàm VSTACK và HSTACK trong Excel

Tổng kết

VBA Excel là một kỹ năng quan trọng cần có của mỗi người khi muốn sử dụng Excel một cách hiệu quả và thành thạo. Đồng thời, đây cũng là trợ thủ đắc lực cho những ai đang học và làm việc trong ngành dữ liệu, sử dụng số liệu để phân tích và báo cáo.

>>> Nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ càng hơn về VBA cũng như các kỹ năng Excel liên quan khác, đăng ký ngay khóa học xử lý dữ liệu của FUNiX tại đây:

>>> Xem thêm các chủ đề hữu ích:

Tại sao phân tích dữ liệu bằng excel vẫn cần thiết?

Cách sử dụng hàm IMAGE trong Excel

Cách sử dụng hàm IF với các công thức lồng nhau trong Excel

Vân Nguyễn

Dịch từ: https://www.makeuseof.com/tag/excel-vba-programming-tutorial/

[Tài liệu] Lập trình VBA – Excel cho người mới bắt đầu

Chào anh em hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một quyển sách Lập trình VBA – Excel cho người mới bắt đầu của TS. Phan Tự Hướng

Mình không giới thiệu VBA là gì nữa, mình chỉ muốn nói tới một ưu điểm vượt trội khi mà bạn giỏi vba, đó là chắc chắn hiệu quả của các bạn tăng lên rất nhiều, bởi vì với những gì có sẳn trong excel không thể giúp bạn hoàn toàn xử lý và làm chủ excel được, muốn giỏi excel thì phải biết vba.

Như các bạn thấy, hiện nay để kiếm được một cuốn sách viết chi tiết về vba là vô cùng khó, với cuốn sách này của Thạc Sĩ Phan Tự Hướng cũng như thế, mình liên hệ tới tận những nơi mà tác giả ủy quyền bán sách nhưng nhận được thông báo là hiện nay chưa tái bản, do vậy mình đành mua bản pdf ở trên mạng, và mình muốn share lại nó cho các bạn, những ai đang có nhu cầu tìm hiểu về vba excel.Các bạn chú ý, ở thời điểm viết bài này thì hoàn toàn không mua được sách như đã nói ở trên, còn thời điểm hiện tại, ít nhất là thời điểm 01/03/2020 thì đã có thể mua được sách do tác giả đã tái bản và bán trở lại, do vậy để ủng hộ các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới tác giả để mua sách nhé. Đây là hình ảnh bìa sách.Mình sẽ giới thiệu một chút những gì có trong cuốn sách lần này trước khi cung cấp link tải sách cho các bạn ở cuối bài viết này.

Đây là một cuốn sách của tác giả Phan Tự Hướng, một người thầy ra rất nhiều sách về vba excel dành cho dân văn phòng, dân kỹ thuật…

Cuốn sách gồm 492 trang và có tới 24 chương đi từ cơ bản đến nâng cao, các hướng dẫn chi tiết và có ví dụ minh họa đầy đủ, vì cuốn sách này ra đời cũng vài năm rồi, do vậy các hướng dẫn trong đó ví dụ ở phiên bản excel cũ nhưng về cơ bản thì nó cũng không khác gì các phiên bản excel sau đời này mà mới nhất tới thời điểm này là bản office excel 2019 cả, nên các bạn hoàn toàn có thể tự học được.

Một vài hình ảnh có trong cuốn sách mà các bạn có thể tham khảo:

Hướng dẫn học VBA excel dễ hiểu cho cả người không biết

VBA là viết tắt của Visual Basic for Applications, là một ngôn ngữ lập trình được sử dụng để tùy biến và điều khiển các chức năng của Microsoft Excel. VBA giúp bạn có thể thực hiện các công việc phức tạp hơn, như xử lý dữ liệu, tạo biểu đồ, phân tích số liệu,… VBA cũng giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức khi làm việc với Excel. Nếu bạn muốn học VBA excel dễ hiểu cho cả người không biết, bạn có thể tham khảo phần hướng dẫn học vba excel dưới đây.

Excel 2021 VBA Full Course Tutorial (6+ Hours)
Excel 2021 VBA Full Course Tutorial (6+ Hours)

Học lập trình VBA trong Excel

Bước đệm đầu tiên nếu bạn muốn học VBA là bạn phải trang bị một kiến thức excel thuần thục. Bởi bản chất excel là một công cụ tính toán, trình bày thông dụng và vô cùng hữu ích, trong đó không thể không nhắc đến macro trong excel. Trước hết, bạn nên học Visual Basic để giải quyết công việc của mình bởi nó sử dụng ở hầu hết các Microsoft, không chỉ riêng excel.

Bạn có thể tự học lập trình VBA trong Excel được không?

Hoàn toàn có thể, nếu bạn là một người kiên trì, chịu khó tìm tòi. Bởi VBA vốn dĩ là một kho tàng kiến thức khổng lồ, Bạn có thể bắt đầu bằng những kiến thức từ đơn giản đến phức tạp hơn. Và quan trọng nhất là học đi đôi với thực hành, học đến đâu thực hành tới đó. Khi đó kiến thức bạn học sẽ được ghi nhớ lâu nhất.

Nguồn tài liệu để học lập trình VBA trong Excel ở đâu?

Hiện nay, với không gian mở, bạn có thể tìm tài liệu học tập ở bất kỳ đâu. Bạn có thể tìm học trên Youtube, internet hay các tài liệu PDF, khóa học online được mở bán trên mạng. Tuy nhiên, theo phương pháp nào thì sự kiên trì và một cách sắp xếp khoa học; chiến lược tốt cũng là yếu tố tiên quyết nhé!

Khi vốn kiến thức của bạn đủ nhiều; thì bạn có thể áp dụng giải quyết những vấn đề phức tạp trong công việc cũng như thực tế.

Trên đây chúng tôi đã tổng hợp lại những điều cơ bản về lập trình VBA trong Excel; hiểu được những khái niệm cũng như cách lập trình cơ bản sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề khó hơn. Hẹn gặp lại vào bài viết tiếp theo nhé!

Xem thêm:

Hướng dẫn lập trình VBA trong Excel

Để lập trình được VBA trong Excel, chúng ta cùng tìm hiểu VBA gồm có những gì:

Tạo một macro: Bạn hãy tạo một macros thể thay thế nhiều thao tác, nhiệm vụ một cách tự động. Sau này khi muốn thực hiện những thao tác đó bạn chỉ cần lấy macros là xong.

Msgbox: Dùng để thông báo cho người dùng các thao tác họ đang làm hay đã làm xong; hoặc khi họ bị làm sai trường dữ liệu mà họ đang làm các lệnh trong macros.

Workbook và worksheet object: Thể hiện phạm vi VBA được áp dụng; trong đó 1 workbook gồm nhiều worksheet, 1 worksheet gồm nhiều range.

Range object: Range là một ô hoặc một vùng dùng để tham chiếu đến một vùng chọn trong Excel. Trong lập trình VBA, đối tượng này rất quan trọng.

Variables: Nó là một loại biến số.

If then statements: Nó tương tự như hàm if trong excel.

Loop: bằng những lệnh đơn giản, loop giúp bạn lặp lại thao tác trong một vùng. Đây là một thao tác thường xuyên sử dụng.

Userform: Trên Windows, Userform là giao diện của các phần mềm; được viết trên các ngôn ngữ Visual Basic hay Java. Còn trên VBA, nó sử dụng những đối tượng Command Button, TextBox để tạo Userform.

Events: Giúp ta biết được sự kiện của người dùng lên một đối tượng nào đó. Ví dụ người dùng nhấn 1 lần chuột-click, người dùng nhấn 2 lần-double click.

Function & sub: Khi muốn VBA trả về một giá trị nào đó, bạn dùng Function. Còn khi bạn muốn VBA thực hiện hành động bất kỳ, hãy dùng Sub, Sub không trả về giá trị như Function. Với những chương trình lớn cần xử lý nhiều, thì đây là 2 hàm rất hữu dụng.

Hướng dẫn Tạo file Quản lý Xuất Nhập Tồn trên Excel chi tiết, dễ hiểu, làm được ngay
Hướng dẫn Tạo file Quản lý Xuất Nhập Tồn trên Excel chi tiết, dễ hiểu, làm được ngay

Keywords searched by users: lập trình vba trong excel full

Ebook Lập Trình Vba Trong Excel - Phan Tự Hướng (Pdf) - Technology Diver
Ebook Lập Trình Vba Trong Excel – Phan Tự Hướng (Pdf) – Technology Diver
Lập Trình Vba Trong Excel Cho Người Mới Bắt Đầu | #01 Cài Đặt, Button, Biến, Vòng Lặp - Youtube
Lập Trình Vba Trong Excel Cho Người Mới Bắt Đầu | #01 Cài Đặt, Button, Biến, Vòng Lặp – Youtube
Lập Trình Vba Trong Excel - Thư Viện Pdf
Lập Trình Vba Trong Excel – Thư Viện Pdf
Học Lập Trình Vba Excel Cấp Tốc Từ Căn Bản Đến Nâng Cao Qua Tình Huống Thực Tế 2/2024
Học Lập Trình Vba Excel Cấp Tốc Từ Căn Bản Đến Nâng Cao Qua Tình Huống Thực Tế 2/2024
Lập Trình Vba Trong Excel Cho Người Mới Bắt Đầu | #04 Userform Để Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu - Youtube
Lập Trình Vba Trong Excel Cho Người Mới Bắt Đầu | #04 Userform Để Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu – Youtube
Lập Trình Vba Trong Excel Cho Người Mới Bắt Đầu | #03 Cách Tạo Thẻ Ngang Horizontal Tabs - Youtube
Lập Trình Vba Trong Excel Cho Người Mới Bắt Đầu | #03 Cách Tạo Thẻ Ngang Horizontal Tabs – Youtube
Lập Trình Vba Trong Excel Cho Người Mới Bắt Đầu - Phan Tự Hướng
Lập Trình Vba Trong Excel Cho Người Mới Bắt Đầu – Phan Tự Hướng
Bắt Đầu Với Excel Macros Và Lập Trình Vba, Học Vba Excel Cùng Học Excel Online
Bắt Đầu Với Excel Macros Và Lập Trình Vba, Học Vba Excel Cùng Học Excel Online
Sách Lập Trình Ứng Dụng - Excel Nâng Cao: Lập Trình Vba Trong Excel Dùng Cho Các Phiên Bản 2021-2019-2016 (Tái Bản Lần 1) - Fahasa.Com
Sách Lập Trình Ứng Dụng – Excel Nâng Cao: Lập Trình Vba Trong Excel Dùng Cho Các Phiên Bản 2021-2019-2016 (Tái Bản Lần 1) – Fahasa.Com
Học Lập Trình Vba Có Lợi Ích Gì Trong Excel - Vba Là Gì?
Học Lập Trình Vba Có Lợi Ích Gì Trong Excel – Vba Là Gì?
Lập Trình Ứng Dụng - Excel Nâng Cao - Lập Trình Vba Trong Excel – Siêu Thị Sách & Tiện Ích Nhân Văn
Lập Trình Ứng Dụng – Excel Nâng Cao – Lập Trình Vba Trong Excel – Siêu Thị Sách & Tiện Ích Nhân Văn
Pdf) Sách Lập Trình Excel Bằng Vba | Vinh Tran - Academia.Edu
Pdf) Sách Lập Trình Excel Bằng Vba | Vinh Tran – Academia.Edu
Hướng Dẫn Lập Trình Vba Cho Excel Pdf - Dna Medical
Hướng Dẫn Lập Trình Vba Cho Excel Pdf – Dna Medical
Gpe Phát Hành Sách
Gpe Phát Hành Sách “Lập Trình Vba Trong Excel – Phần Cơ Bản” Tái Bản Năm 2019 | Giải Pháp Excel
Lập Trình Vba Trong Excel Full Pdf
Lập Trình Vba Trong Excel Full Pdf
Thvp017 - Lập Trình Vba Cơ Bản Trong Excel 2/2024
Thvp017 – Lập Trình Vba Cơ Bản Trong Excel 2/2024
Vba Trong Excel Cơ Bản Đến Nâng Cao | Bài 07 Lập Trình Sự Kiện - Youtube
Vba Trong Excel Cơ Bản Đến Nâng Cao | Bài 07 Lập Trình Sự Kiện – Youtube
Văn Phòng - Lập Trình Vba Trong Excel Cho Người Mới Bắt Đầu - Phan Tự Hướng | Thư Viện Ebook (Tve-4U)
Văn Phòng – Lập Trình Vba Trong Excel Cho Người Mới Bắt Đầu – Phan Tự Hướng | Thư Viện Ebook (Tve-4U)
Vba Là Gì? Những Điều Cơ Bản Về Vba Trong Excel
Vba Là Gì? Những Điều Cơ Bản Về Vba Trong Excel
Vba Excel Là Gì? 5 Mẹo Giúp Bạn Lập Trình Vba Đơn Giản Trong Excel
Vba Excel Là Gì? 5 Mẹo Giúp Bạn Lập Trình Vba Đơn Giản Trong Excel
Mua Sách Lập Trình Ứng Dụng - Excel Nâng Cao - Lập Trình Vba Trong Excel
Mua Sách Lập Trình Ứng Dụng – Excel Nâng Cao – Lập Trình Vba Trong Excel
Vba Excel Là Gì? Lời Khuyên Khi Lập Trình Vba Trong Excel
Vba Excel Là Gì? Lời Khuyên Khi Lập Trình Vba Trong Excel
Giảm Giá Tin Học Ứng Dụng - Lập Trình Vba Trong Excel - Dùng Cho Phiên Bản 2021-2019-2016 - Mua Thông Minh
Giảm Giá Tin Học Ứng Dụng – Lập Trình Vba Trong Excel – Dùng Cho Phiên Bản 2021-2019-2016 – Mua Thông Minh
Vba Là Gì? Cách Vba Ra Lệnh Và Kiểm Soát Trong Excel - Dizibrand
Vba Là Gì? Cách Vba Ra Lệnh Và Kiểm Soát Trong Excel – Dizibrand
Excel Nâng Cao,Lập Trình Vba Trong Excel | Lazada.Vn
Excel Nâng Cao,Lập Trình Vba Trong Excel | Lazada.Vn
Lập Trình Vba Trong Excel Cho Người Mới Bắt Đầu Phan Tự Hướng
Lập Trình Vba Trong Excel Cho Người Mới Bắt Đầu Phan Tự Hướng
Tin Học Ứng Dụng - Lập Trình Vba Trong Excel (Phần Nâng Cao) - Dùng Ch – Sách Tiếng Việt
Tin Học Ứng Dụng – Lập Trình Vba Trong Excel (Phần Nâng Cao) – Dùng Ch – Sách Tiếng Việt
Phan Tự Hướng, Lập Trình Vba Trong Excel | Vietcons Education
Phan Tự Hướng, Lập Trình Vba Trong Excel | Vietcons Education
Vba Là Gì? Cách Vba Ra Lệnh Và Kiểm Soát Trong Excel - Dizibrand
Vba Là Gì? Cách Vba Ra Lệnh Và Kiểm Soát Trong Excel – Dizibrand
Gpe Phát Hành Sách
Gpe Phát Hành Sách “Vba Trong Excel – Cải Thiện Và Tăng Tốc” – Năm 2013 | Giải Pháp Excel
Lập Trình Vba Trong Autocad - Đinh Văn Tráng - Ebook Pdf
Lập Trình Vba Trong Autocad – Đinh Văn Tráng – Ebook Pdf
Vba Excel Là Gì? Lời Khuyên Khi Lập Trình Vba Trong Excel
Vba Excel Là Gì? Lời Khuyên Khi Lập Trình Vba Trong Excel
Giáo Trình Vba Excel Cho Người Mới Bắt Đầu - Thuthuatexcel.Com - Thủ Thuật Excel, Thủ Thuật Word, Tin Học Văn Phòng
Giáo Trình Vba Excel Cho Người Mới Bắt Đầu – Thuthuatexcel.Com – Thủ Thuật Excel, Thủ Thuật Word, Tin Học Văn Phòng
Lập Trình Vba Trong Excel - Các Bước Lập Trình Từ A-Z Cho Người Mới
Lập Trình Vba Trong Excel – Các Bước Lập Trình Từ A-Z Cho Người Mới
Vba Là Gì? Những Điều Cơ Bản Về Vba Trong Excel
Vba Là Gì? Những Điều Cơ Bản Về Vba Trong Excel
Excel Nâng Cao - Lập Trình Vba Trong Excel Dành Cho Các Phiên Bản 2020-2019-2016
Excel Nâng Cao – Lập Trình Vba Trong Excel Dành Cho Các Phiên Bản 2020-2019-2016
Lập Trình Vba Cho Microsoft Office - Dùng Cho Các Phiên Bản 2021-2019-2016 Thực Hành Office Với Các Hướng Dẫn Từng Bước Pdf - Dna Medical
Lập Trình Vba Cho Microsoft Office – Dùng Cho Các Phiên Bản 2021-2019-2016 Thực Hành Office Với Các Hướng Dẫn Từng Bước Pdf – Dna Medical
Học Lập Trình Vba Có Lợi Ích Gì Trong Excel - Vba Là Gì?
Học Lập Trình Vba Có Lợi Ích Gì Trong Excel – Vba Là Gì?
Mua Lập Trình Ứng Dụng - Excel Nâng Cao - Lập Trình Vba Trong Excel ( Tặng Kèm Sổ Tay) Tại Nhbook | Tiki
Mua Lập Trình Ứng Dụng – Excel Nâng Cao – Lập Trình Vba Trong Excel ( Tặng Kèm Sổ Tay) Tại Nhbook | Tiki
Free Course: Học Lập Trình Vba Trong Excel From Youtube | Class Central
Free Course: Học Lập Trình Vba Trong Excel From Youtube | Class Central
Hướng Dẫn Lập Trình Excel Vba Cho Người Mới Bắt Đầu
Hướng Dẫn Lập Trình Excel Vba Cho Người Mới Bắt Đầu
Lập Trình Vba Trong Excel Cho Người Mới Bắt Đầu | #06 Làm Việc Với File Và Folder - Youtube
Lập Trình Vba Trong Excel Cho Người Mới Bắt Đầu | #06 Làm Việc Với File Và Folder – Youtube
Tổng Quan Về Tạo Userforms Trong Excel 2016 Vba | Trở Thành Lập Trình Viên
Tổng Quan Về Tạo Userforms Trong Excel 2016 Vba | Trở Thành Lập Trình Viên
Top 100 Mã Excel Vba Macros Hữu Dụng
Top 100 Mã Excel Vba Macros Hữu Dụng
Lập Trình Ứng Dụng - Excel Nâng Cao - Lập Trình Vba Trong Excel – Siêu Thị Sách & Tiện Ích Nhân Văn
Lập Trình Ứng Dụng – Excel Nâng Cao – Lập Trình Vba Trong Excel – Siêu Thị Sách & Tiện Ích Nhân Văn
Vba Excel Là Gì? Lập Trình Vba Trong Excel, Giáo Trình Vba Free
Vba Excel Là Gì? Lập Trình Vba Trong Excel, Giáo Trình Vba Free
Tin Học Ứng Dụng Lập Trình Vba Trong Excel (Phần Nâng Cao)
Tin Học Ứng Dụng Lập Trình Vba Trong Excel (Phần Nâng Cao)
Hướng Dẫn Sử Dụng Lập Trình Vba Trong Excel
Hướng Dẫn Sử Dụng Lập Trình Vba Trong Excel
Lập Trình Vba - Tin Học 10 - Phạm Tiến Dũng - Website Của Phạm Tiến Dũng
Lập Trình Vba – Tin Học 10 – Phạm Tiến Dũng – Website Của Phạm Tiến Dũng
Vba Excel Là Gì? Lời Khuyên Khi Lập Trình Vba Trong Excel
Vba Excel Là Gì? Lời Khuyên Khi Lập Trình Vba Trong Excel
Hướng Dẫn Lập Trình Vba Excel Cho Người Mới Bắt Đầu
Hướng Dẫn Lập Trình Vba Excel Cho Người Mới Bắt Đầu
Mua Tin Học Ứng Dụng Lập Trình Vba Trong Excel ( Phần Nâng Cao) Dùng Cho Phiên Bản 2021-2019-2016 Tại Bảo Châu Books | Tiki
Mua Tin Học Ứng Dụng Lập Trình Vba Trong Excel ( Phần Nâng Cao) Dùng Cho Phiên Bản 2021-2019-2016 Tại Bảo Châu Books | Tiki
Học Lập Trình
Học Lập Trình

See more here: kientrucannam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *