Chuyển tới nội dung
Home » Khai Báo Biến Trong Javascript | Biến Cục Bộ Và Biến Toàn Cục

Khai Báo Biến Trong Javascript | Biến Cục Bộ Và Biến Toàn Cục

Khai báo biến

Khái quát về biến trong JavaScript

Biến là gì ?

Hiểu một cách đơn giản, biến là một đại diện cho một phân vùng bộ nhớ nhất định, giúp lưu trữ các giá trị cần thiết. Việc gọi ra một biến cũng tương đương với việc ta lấy ra giá trị của một vùng bộ nhớ nào đó.

Biến trong JavaScript

Trong JavaScript, một biến chỉ có thể được sử dụng khi nó được khai báo. Một biến có thể được khai báo theo một trong 2 cách: sử dụng từ khóa let hoặc sử dụng từ khóa var.

Cú pháp:=

Trong đó:


 • : Là một trong 2 từ khóa: let hoặc var.

 • : Là tên của biến mà bạn định khởi tạo. Tên biến phải phù hợp với các yêu cầu sau:

  • Tên có thể bao gồm các kí tự chữ cái, kí tự số, dấu gạch dưới hoặc kí hiệu đô la ($)
  • Tên không được bắt đầu bằng số


 • : là một giá trị hợp lệ trong Js, nó sẽ là giá trị của biến sau khi được khởi tạo.

Ví dụ:


let myVariable = 5; // Khởi tạo biến myVariable có giá trị là 5 //undefined var name = "Kteam"; // Khởi tạo biến name có giá trị là “Kteam” //undefined name // in ra giá trị của biến name //'Kteam' myVariable // in ra giá trị của biến myVariable //5 var u // Khởi tạo biến u //undefined u // in ra giá tị của biến u //Undefined var 5$ = 5; // vi phạm quy tắc đặt tên //var 5$ = 5; ^ //Uncaught SyntaxError: Invalid or unexpected token

Lưu ý:


Không khuyến khích đặt tên biến bằng các từ khóa.có thể có hoặc không. Nếu giá trị khởi đầu không được xác định, thì nó sẽ là undefined.JavaScript có phân biệt chữ hoa và chữ thường, do đó for khác với FOR

Tổng kết

Qua bài viết này, hy vọng sẽ giúp bạn nắm được cách khai báo biến và các vấn đề liên quan đến việc khai báo biến, biết được khái niệm về scope và hoisting trong JavaScript. Nếu bạn chưa rõ thì có thể đọc lại lần nữa nhé 😂. Cảm ơn các bạn đã đọc, hẹn gặp lại trong bài tiếp theo 😊.

TỪ QUỐC HƯNG

Đam mêm lập trình Frontend, Yêu thích việc setup workspace theo phong cách tối giản

follow me :

Cách sử dụng biến (Variable) trong JavaScript

Khai báo biến
Khai báo biến

Các cách khai báo biến trong javascript

Chúng ta có ba cách khai báo biến. Thứ nhất là dùng từ khóa var, thứ hai là dùng từ khóa const, và cuối cùng là từ khóa let. Tùy vào từng trường hợp mà chọn cách khai báo cho phù hợp.

Lưu ý: Đối với các phiên bản trước ES6 thì chỉ có từ khóa var thôi nhé. Vì vậy, với những trình duyệt quá cũ thì không sử dụng được let và const.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Khai báo biến trong JS bằng từ khóa var

Để khai báo một biến ta sử dụng từ khóa

var tenbien

.

var username;

Khai báo biến trong JS bằng từ khóa let

Sử dụng từ khóa

let tenbien

.

let username;

Biến loại này chỉ có phạm vi trong khối khai báo mà thôi. Vì vậy nó sẽ tối ưu trong trường hợp bạn cần khai báo một biến chỉ sử dụng tạm thời trong một phạm vi nhất định. Phạm vi nay ta hay gọi là block scope.

Ví dụ: Biến không tồn tại do từ khóa let nằm ngoài phạm vi block sope mà biến đang nằm.

Như trong ví dụ này thì biến domain chỉ có phạm vi trong lệnh if mà thôi.

if (true){ let domain = “freetuts.net”; } // Lỗi vì biến domain không tồn tại console.log(domain);

Tuy nhiên, nếu bạn thay bằng từ khóa var thì được nhé.

if (true){ var domain = “freetuts.net”; } // chạy bình thường console.log(domain);

Khai báo biến trong JS bằng từ khóa const

Sử dụng từ khóa

const tenbien

.

const username = ‘giá trị’;

Const là một hằng số, vì vậy khi khai báo biến const thì bạn phải gán giá trị cho nó luôn, sau này cũng không thể thay đổi giá trị cho biến.

Ví dụ: Mình cố tình đổi giá trị cho biến domain nên sẽ bị báo lỗi.

const domain = “freetuts.net”; // Lỗi, vì biến const không được phép thay đổi giá trị domain = “danhgiawp.com”;

1) Biến là gì?

– Biến cũng giống như là một cái thùng chứa dùng để lưu trữ một giá trị dữ liệu

– Ví dụ, kịch bản bên dưới có một biến tên là name và nó lưu trữ giá trị Nguyễn Thành Nhân.

– Biến giúp người lập trình viên đơn giản hóa việc sử dụng một giá trị nhiều lần bằng cách gọi tên biến.

– Điển hình là hai kịch bản bên dưới có chức năng giống nhau. Nhưng kịch bản thứ hai lại ngắn gọn hơn vì thay vì phải gõ “Nguyễn Thành Nhân” ba lần thì ta chỉ cần gõ một lần để gán cho biến rồi sau đó gọi tên biến ba lần.

Xem ví dụ
Xem ví dụ

– Ở ví dụ trên, “Nguyễn Thành Nhân” chỉ là một giá trị đơn giản, sau này bạn sẽ gặp những giá trị phức tạp hơn lên đến hàng trăm ký tự. Việc sử dụng biến lại càng trở nên hữu ích.

[Javascript căn bản] | bài 2 : Biến trong javascript | Nodemy
[Javascript căn bản] | bài 2 : Biến trong javascript | Nodemy

3) Khai báo nhiều biến đồng thời

– Ta có thể khai báo nhiều biến một lượt bằng cách dùng dấu phẩy ngăn giữa các tên biến, rồi sau đó gán giá trị cho từng biến.

Xem ví dụ

– Ta cũng có thể vừa khai báo vừa gán giá trị cho biến (Tuy nhiên, không bắt buộc phải gán giá trị cho tất cả các biến cùng một lượt)

Xem ví dụ

Kiểu giá trị của biến trong Javascript

Trong Javascript rất hạn chế về kiểu dữ liệu nhưng bù lại cơ chế xử lý kiểu dữ liệu của nó rất linh hoạt, giúp lập trình viên có thể chuyển đổi một cách dễ dàng. Đó là vì mọi kiểu dữ liệu đều có thể quy về đối tượng và mỗi đối tượng ta có thể bổ sung các phương thức xử lý riêng.

Giống như php, để xác định biến có kiểu dữ liệu là gì thì ta dựa vào giá trị mà nó đang có. Có nghĩa khi bạn gán một con số không có dấu chấm động thì nó sẽ là kiểu INT, nếu gán một chuỗi thì là kiểu String.

// Biến website đag kiểu String var website = ‘thehalfehart’; // Biến website chuyển sang kiểu INT website = 12; // Biến website chuyển sang kiểu float website = 12.5;

Trong Javascript sẽ có các kiểu dữ liệu thông dụng như kiểu chuỗi (String), số (Number), mảng (Array), đối tượng (Object). Chi tiết từng kiểu dữ liệu chúng ta sẽ được học trong các bài tiếp theo.

Bài 6: Hướng dẫn khai báo biến trong javascript
Bài 6: Hướng dẫn khai báo biến trong javascript

Khai báo biến trong JavaScript

Trong JavaScript, việc khai báo biến khá đơn giản, bạn chỉ việc dùng các từ khóa như

var - let - const

để khai báo biến mà thôi, ta không cần quan tâm đến kiểu dữ liệu của biến đó. Bản thân JavaScript là một dynamic laguage mà, do đó kiểu dữ liệu của biến có thể tùy ý thay đổi theo kiểu dữ liệu của giá trị mà nó được gán, tiện quá phải không nào 😁.


var a = 5 //--> number let b = '200lab' //--> String const obj = {name: '200lab'} //--> Object

Trước ECMAScript 2015 (ES 2015 hay ES6) thì

var

là từ khóa duy nhất được sử dụng để khai báo biến trong JavaScript. Kể từ sau ES6 được ra mắt thì JavaScript được bổ sung thêm từ khóa

letconst

cho việc khai báo biến.

Vậy tại sao trong khi ta có thể khai báo biến bằng từ khóa

var

rồi mà còn thêm

let

với

const

để làm gì nữa 🤔. Thì vấn đề ở đây là trước ES6 thì có một số bug dễ phát sinh liên quan đến scope (phạm vi) của các biến, vì thế mà khi ES6 ra mắt,

letconst

được thêm vào để khắc phục vấn đề này.

Một điều cần lưu ý khi khai báo biến là việc khai báo biến có tên giống với biến đã được khai báo trước đó.

Đầu tiên là với biến được khai báo bằng từ khóa

var

. Khi ta khai báo lại biến bên trong một block code khác với từ khóa

var

thì nó sẽ ảnh hướng đến biến cùng tên ở bên ngoài block đó.


var a = 10; //--> ở đây a = 10 { var a = 5; //--> a = 5; } //--> a = 5

Việc biến nhận giá trị mới trong block code là do biến được khai báo bằng

var

sẽ có Global scope .

Biến được khai báo lại bằng từ khóa

letconst

bên trong một block code thì sẽ không ảnh hưởng gì đến biến có cùng tên đã được khai báo bên ngoài block trước đó.


var a = 1, b = 2; //--> Tại đây a = 1 và b = 2 { let a = 5; const b = 10; //--> a ở đây bằng 5, b bằng 10 } //--> a ở đây vẫn bằng 1 và b vẫn bằng 2

Lưu ý: Các biến không được khai báo thì sẽ không tồn tại, tuy nhên nếu biến không được khai báo mà ta gián giá trị cho nó thì nó trở thành một biến có Global Scope và có kiểu dữ liệu trùng với kiểu giá trị mà nó được gán đó nhé 😉

2) Cách khai báo một biến

2.1) Khai báo một biến

– Để khai báo một biến (hay còn gọi là tạo một biến), ta sử dụng cú pháp như sau:


var tên biến;

– Ví dụ, khai báo một biến có tên là hoten


var hoten;

2.2) Gán giá trị cho biến

– Sau khi khai báo, nếu biến vẫn chưa được gán giá trị thì mặc định nó sẽ có giá trị là undefined (Xem ví dụ)

– Để gán giá trị cho một biến, ta sử dụng cú pháp như sau:


tên biến = giá trị;

Gán giá trị cho biến hoten là Lữ Bố

Xem ví dụ

2.3) Cập nhật giá trị của biến

– Sau khi một biến đã được gán giá trị, nếu muốn cập nhật cho nó một giá trị mới thì ta sử dụng cú pháp như sau:


tên biến = giá trị mới;

Cập nhật lại giá trị của biến hoten thành Điêu Thuyền

Xem ví dụ

2.4) Khai báo biến và gán giá trị đồng thời

– Thay vì phải chia thành hai bước: (1) khai báo biến (2) gán giá trị thì ta có thể gôm chung thành một bước khai báo biến rồi gán giá trị luôn.

Xem ví dụ

Tự học Javascript - Bài 7 - Tìm hiểu về cách khai báo biến và comment trong Javascript
Tự học Javascript – Bài 7 – Tìm hiểu về cách khai báo biến và comment trong Javascript

Kết luận

Qua bài này, các bạn đã được tìm hiểu về các khái niệm cơ bản nhất về biến trong Js.

Ở bài sau, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hai từ khóa:Khởi tạo biến bằng từ khóa var và let trong JavaScript .

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Scope trong JavaScript

Đầu tiên chúng ta cần biết khái niệm scope là gì? Scope là phạm vi của một biến được khai báo mà ta có thể truy cập được. Trước khi ES6 được ra mắt, JavaScript chỉ có 2 loại scope là: Global scope và Function scope. Sau khi ES6 ra mắt thì JavaScript có thêm Block scope nữa.

Chúng ta cùng tìm hiểu từng loại một nhé 😊.

Global scope

Các biến mà được khai báo bên ngoài bất kỳ function nào thì đều thuộc Global scope. Với các biến thuộc Global scope đều có thể truy cập được từ bất cứ đâu trong chương trình JavaScript.


var speech = 'Welcome to JavaScript'; //--> Biến speech có thể sử dụng được ở đây function say() { //--> Biến speech cũng có thể sử dụng được ở đây }

Block scope

Lưu ý: Bất kỳ biến nào được khai báo bằng từ khóa

var

đều không thể có Block scope.

Do đó biến được khai báo bằng từ khóa

var

bên trong block

{}

thì có thể được truy cập ở bên ngoài block đó.


{ var a = 10; } //--> Có thể sử dụng biến a tại đây

Trước ES6, JavaScript không có khái niệm Block scope. Sau khi ES6 ra mắt, thì các biến được khai báo bằng

letconst

đều thuộc Block scope. Do đó các biến không thể được truy cập ở bên ngoài block được.


{ let a = 10; } //--> Không thể sử dụng được biến a tại đây

Function scope

Như tên gọi, các biến được khai báo cục bộ bên trong một function thì có Function scope.


function showCar() { var name = 'lamborghini'; //--> Ta có thể sử dụng biến name ở đây } //--> Ta không thể sử dụng biến name ở đây

Loop scope

Như tên gọi, Loop scope đề cập đến phạm vi của biến trong các vòng lặp, ta cùng đến ví dụ để dễ hiểu hơn nhé 😁

Đầu tiên là sử dụng từ khóa

var

trong vòng lặp


var i = 2; for(var i = 0; i < 10; i++) { //code ở đây } console.log(i); //--> i = 10

Trong ví dụ trên, biến được khai báo bằng từ khóa

var

trong vòng lặp

for

sẽ thay đổi giá trị của biến bên ngoài vòng lặp

for

do đó sau khi chạy hết vòng lặp thì

i = 10

Còn sử dụng từ khóa

let

thì sao? cùng xem ví dụ và giải thích bên dưới nè 😉


let i = 2; for(let i = 0; i < 10; i++) { //code ở đây } console.log(i); //--> i = 2

Bản thân các biến được khai báo bằng từ khóa

let

bên trong một block code sẽ có Block scope còn với biến được khai báo bên ngoài block code thì sẽ có Global scope do đó biến bên ngoài và bên trong

for

sẽ không liên quan gì đến nhau. Vì thế kết quả cuối cùng

i = 2

Bỏ var đi... Hãy dùng let và const để khai báo trong Javascript #javascript #variables
Bỏ var đi… Hãy dùng let và const để khai báo trong Javascript #javascript #variables

Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Khóa học

Nếu bạn đang muốn bắt đầu học JavaScript thì đây chính là khóa học dành cho bạn. Trong khóa học này, Kteam sẽ cung cấp cho những kiến thức cơ bản nhất của ngôn ngữ lập trình JavaScript.

Khóa học này không đòi hỏi kiến thức nền tảng nhiều, nên giả sử như bạn chưa biết gì về lập trình, bạn vẫn có thể tham gia. Do đó dù bạn có là một người trái ngành cũng có thể tiếp cận – Đồng thời bạn cũng không cần phải là một thiên tài toán học để tham gia khóa học này 😉.

Đánh giá

The voice is very good and inspire! Thanks Kteam and Mr. Long

Ở bài trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về các kiểu dữ liệu trong JavaScript cũng như biết được tham trị, tham chiếu là gì? Phân biệt được hai ông thần này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về cách khai báo biến trong JavaScript, khái niệm scope là gì? hoisting là gì? chúng ta bắt đầu thôi 😉

Cách gán giá trị cho biến trong javascript

Để gán giá trị cho biến ta dùng dấu bằng (=) để gán vế phải vào vế trái.

Ví dụ. gán giá trị thehalfheart vào biến username thì ta viết là

username = 'thehalfheart'

.

Có hai cách gán thông dụng đó là vừa khai báo biến vừa gán giá trị và khai báo rồi mới gán giá trị:

var username = ‘thehalfheart’;

var username; username = ‘thehalfheart’;

Let & Const keyword
Let & Const keyword

Các phép toán thường dùng trên biến trong Javascript

Khi bạn học Javascript thì minh nghĩ là bạn đã từng học một ngôn ngữ khác rồi, nên trong bài này mình sẽ nói đơn giản lại.

Khi làm việc với biến thì chúng ta thường sử dụng các phép toán như:

 • Gán giá trị.
 • Cộng trừ nhân chia các số.
 • Nối chuỗi.

// Phép gán var domain = “freetuts.net”; // Phép nối chuỗi var subdomain = “code.” + domain; // Phép cộng var number = 20 + 10; // Phép trừ var number = 20 – 10; // Phép nhân var number = 20 * 10; // Phép chia var number = 20 / 10;

Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn ở các bài tiếp theo.

Lời kết: Như vậy qua bài này chắc bạn đã biết được ba cách khai báo biến trong Javascript rồi phải không nào? Tùy vào từng trường hợp mà bạn chọn từ khóa var – let – const cho phù hợp nhé. Chúc các bạn học tốt ngôn ngữ JS này.

Câu hỏi thường gặp liên quan:

 • Hãy khai báo 5 biến đúng và 5 biến sai trong Javascript
 • Trong Javascript có thể gán giá trị cho biến lúc khai báo không?
 • Javascript – khai báo biến không có từ var được không?

5) Giá trị của biến

– Giá trị của biến rất đa dạng, có thể là: một chuỗi ký tự, một số, một biến khác, một biểu thức, undefined, ….

5.1) Giá trị của biến là một chuỗi ký tự

– Nếu giá trị của biến là một chuỗi ký tự thì ta phải đặt chuỗi ký tự đó bên trong cặp dấu nháy kép ” ” hoặc cặp dấu nháy đơn ‘ ‘


var hoten = "Nguyễn Thành Nhân"; var thanhpho = 'Cần Thơ';

5.2) Giá trị của biến là một số

– Nếu giá trị của biến là một số thì ta cứ để nguyên.


var namsinh = 1993;

– Nếu giá trị của biến là một số mà ta lại đặt bên trong cặp dấu nháy kép hoặc nháy đơn thì nó sẽ bị ép sang kiểu chuỗi ký tự (Xem ví dụ)

5.3) Giá trị của biến là một biến khác

– Giá trị của biến có thể là một biến khác.

– Khi đó, giá trị thực của biến sẽ là giá trị của biến mà nó lưu trữ.


var hoten = "Nguyễn Thành Nhân"; var name = hoten; //biến name sẽ có giá trị là Nguyễn Thành Nhân

5.4) Giá trị của biến là một biểu thức

– Giá trị của biến có thể là một biểu thức.

– Khi đó, giá trị thực của biến sẽ là kết quả của biểu thức (sau khi đã được tính toán xong).


var a = 100; var b = 50; var c = "Thành Nhân"; var result_1 = (35 + 10)*2; //biến result_1 có giá trị là 90 var result_2 = a + b - 30; //biến result_2 có giá trị là 120 var result_3 = c + " Cần Thơ"; //biến result_3 có giá trị là Thành Nhân Cần Thơ

5.5) Giá trị của biến là undefined

– Khi một biến được khai báo mà chưa được gán giá trị thì biến đó sẽ nhận giá trị là undefined (không xác định).


var a; //Khi này biến a sẽ có giá trị là undefined

Sơ lược vòng đời của Event loop callback promise async await trong Javascript qua chuyện tăng lương
Sơ lược vòng đời của Event loop callback promise async await trong Javascript qua chuyện tăng lương

Cùng chuyên mục:

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Các cách khai báo biến trong JavaScript

Trong JavaScript, bạn có thể khai báo biến theo nhiều cách khác nhau bằng cách sử dụng các từ khóa khác nhau. Mỗi từ khóa có một số lý do hoặc tính năng cụ thể.

Về cơ bản, bạn có thể khai báo biến theo ba cách khác nhau với các từ khóa là:

 • Từ khóa

  var

  .
 • Từ khóa

  let

  .
 • Từ khóa

  const

  .

Mỗi từ khóa được sử dụng trong một số điều kiện cụ thể.

Khai báo biến với “let”

Từ khóa

let

dùng để khai báo biến cục bộ.

Nếu bạn sử dụng từ khóa này để khai báo biến thì biến đó có thể truy cập trong phạm vi cục bộ và cũng thay đổi được.

Cách khai báo biến này tốt kể cả khi số lượng dòng code trở nên nhiều hơn.

Cú pháp:


let variableName = "giá trị của biến";

Ví dụ:


if (true) { let x = "Complete JavaScript"; console.log(x); // Complete JavaScript } console.log(x); // Lỗi: Uncaught ReferenceError: x is not defined // Lỗi vì x chưa được định nghĩa.

ASYNC JavaScript trong 30 phút (CALLBACK, PROMISES, ASYNC AWAIT)
ASYNC JavaScript trong 30 phút (CALLBACK, PROMISES, ASYNC AWAIT)

Khai báo biến với “var”

Từ khóa

var

dùng để khai báo biến trên toàn cục.

Nếu bạn sử dụng từ khóa này để khai báo biến thì biến đó có thể truy cập toàn cục và cũng thay đổi được.

Cách này tuy đã lỗi thời nhưng vẫn có thể dùng tốt nếu số lượng dòng code ngắn. Ngược lại, bạn sẽ rất dễ bị nhầm lẫn.

Cú pháp:


var variableName = "giá trị của biến";

Ví dụ:


var x = "Complete JavaScript"; console.log(x); // Complete JavaScript

Cách đặt tên cho biến trong Javascript

Khi đặt tên cho biến thì bạn phải tuân thủ theo những quy tắc dưới đây:

 • Tên biến phải là các chữ không dấu viết hoa hoặc viết thường, các chữ số từ 0-9 và dấu gạch dưới (_).
 • Tên biến bắt đầu phải là chữ hoặc dấu gạch dưới (_), nếu bắt đầu bằng số là sai
 • Tên biến có thể đặt dài hay ngắn tùy vào lập trình viên.

// Đúng var username; // Đúng var _username; // Đúng var __username; // Đúng var username90; // SAI var 90thehalfheart;

Ngoài cách khai báo từng biến đơn lẻ như trên thì bạn có thể gộp nó vào một dòng duy nhất như sau:

var username, _username, __username, username90;

[FREE] Source code website java JSP SERVLET báo cáo cuối kỳ lập trình website 9đ
[FREE] Source code website java JSP SERVLET báo cáo cuối kỳ lập trình website 9đ

Cùng tìm hiểu về biến trong JavaScript

Bài đăng này đã không được cập nhật trong 5 năm

Mở đầu

Các biến là phần thiết yếu của mọi ngôn ngữ lập trình. Vì vậy, bạn phải hiểu những điều cơ bản của biến trước khi bạn đi sâu vào ứng dụng. Nên hôm nay mình xin trình bày đôi nét về biến Javascript.

Biến là gì ?

Giống như nhiều ngôn ngữ lập trình khác, JavaScript có các biến. Các biến có thể được coi là các thùng chứa có tên. Bạn có thể đặt dữ liệu vào các vùng chứa này và sau đó tham khảo dữ liệu chỉ bằng cách đặt tên vùng chứa.

Biến JavaScrip được lưu ở đâu.

Các biến JavaScript được lưu trữ trong bộ nhớ của browser process ( tiến trình trình duyệt) hiểu nôm na 1 cách đơn giản là biến được lưu trong phần Ram mà trình duyệt đang sử dụng.

Khai báo biến

Để khai báo một biến ta sử dụng từ khóa

const, let, var

.

const được sử dụng để khai báo 1 hằng số, và giá trị của nó không thay đổi trong suốt chương trình.

let khai báo biến chỉ có thể truy cập được trong block bao quanh nó được xác định bằng cặp {}.

var khai báo biến có thể truy cập ở phạm vi hàm số hoặc bên ngoài hàm số, toàn cục.
Giống như ngôn ngữ khác, cách đặt tên biến của JS cũng phải tuân theo 1 số quy tắc sau :

 • Tên biến phải là các chữ không dấu viết hoa hoặc viết thường, các chữ số từ 0-9 và dấu gạch dưới () và kí hiệu $.
 • Tên biến bắt đầu phải là chữ hoặc dấu gạch dưới (_), nếu bắt đầu bằng số là sai.
 • Không thể sử dụng các từ dành riêng (như từ khóa JavaScript) làm tên.
 • Các tên có phân biệt chữ hoa chữ thường

một số ví dụ về khai báo biến


*// Đúng* var person; *// Đúng* var _person; *// Đúng* var __person; *// Đúng* var person1; *// SAI* var 10persion;

Kiểu dữ liệu của biến

Khi khai báo biến ta không cần phải khai báo kiểu của biến đó trước khi dùng. Kiểu sẽ được tự động xác định trong lúc chương trình được thực thi. Điều đó cũng có nghĩa là một biến có thể chứa giá trị của các kiểu dữ liệu khác nhau.


var test = 123 ; // test là một số var test = "variable of js "; //test là một chuỗi var test = true; // test là một boolean

Theo tiêu chuẩn ECMAScript xác định bảy kiểu dữ liệu như sau :

Kiểu boolean

Kiểu null

Kiểu undefined

Kiểu số

Kiểu chuỗi

Kiểu Symbol (mới trong ECMAScript 6)

Kiểu đối tượng

Phạm vi của biến

Có hai loại phạm vi trong JavaScript.

biến cục bộ (local scope)biến toàn cục (global scope)

. Biến toàn cục được khai báo ngoài hàm , trong khi đó biến cục bộ được lưu khai báo bên trong một hàm.(Nên với cùng một tên biến, ta có thể khai báo ở những hàm khác nhau).
Một biến toàn cục có thể được truy cập từ bên ngoài của hàm cũng như bên trong của hàm nhưng, một biến cục bộ chỉ có thể được truy cập bên trong hàm. Nếu truy cập từ bên ngoài của hàm, bạn sẽ nhận được lỗi ‘undefined variable’ (biến không xác định).

ví dụ đơn giản :


var foo = 50; //<= biến toàn cục function test() { var bar = 100; //<= biến cục bộ }

Ví dụ nâng cao :


function sum(a, b) { var sum = (a + b) ; // sum là biến cục bố return sum; } var result = sum(10, 20); //result là biến toàn cục //và chúng ta có thể sử dụng biến result ở khắp nơi function showResult(result) { alert('sum is: ' + result); } showResult();

Trước hết, hàm sum được gọi là truyền hai biến trả về giá trị tổng của biến được truyền. Sau đó, giá trị trả về được lưu trữ trong biến result là biến toàn cục . Sau đó, hàm showResult () được gọi để hiển thị giá trị được lưu trữ trong biến toàn cục.

Một số vấn đề hay gặp phải khi làm việc với biến.

1. Sử dụng toán tử gán (=), thay vì toán tử so sánh (==) trong câu lệnh if.


var x = 0; if (x = 10) câu lệnh này sẽ trả về giá trị true vì 10 là true


var x = 0; if (x = 0) câu lệnh này sẽ trả về giá trị false vì 0 là false


để so sánh chính xác chúng ta phải sử dụng như sau var x = 0; if (x == 10)

2. Nhầm lẫn giữa việc bổ sung và thêm số


Cả 2 phép tính toán trên đều sử dụng toán tử cộng giống nhau. var x = 10; var y = 5; var z = x + y; // kết quả của z là 15. var x = 10; var y = "5"; var z = x + y; // kết quả của z là "105".

3. Phá vỡ chuỗi JavaScript

javascript cho phép chúng ta chia chuỗi thành 2 dòng nhưng nếu khai báo như :


var x = "Hello World!"; biến sẽ không hoạt động.

để biến họat động chúng ta cần khai báo như sau :


var x = "Hello \ World!";

Kết thúc

Đây là một số kiến thức mình học được vào tham khảo từ nhiều nguồn (w3schools ..) trong quá trình học javascript. Rất mong nhận được nhiều ý kiến góp ý của mọi người.

All rights reserved

Các cách khai báo biến trong Javascript

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu cách khai báo biến trong Javascript bằng 3 từ khóa (var – let – const), đồng thời học thêm cách dùng hàm

document.write()

để in giá trị biến ra ngoài trình duyệt .

Việc khai báo biến trong Javascript rất đơn giản, bạn không cần phải khai báo kiểu dữ liệu cho biến, mà nó sẽ tự nhận kiểu dữ liệu khi bạn gán giá trị lần đầu cho nó. Và phạm vi bài này mình sẽ có nói đến cách sử dụng từ khóa let trong ES6 để khai báo.

Khai báo biến với “const”

Từ khóa

const

được sử dụng để khai báo biến cục bộ.

Nếu bạn dùng từ khóa này để khai báo biến thì biến chỉ có thể truy cập được trong khối đó, tương tự như biến được định nghĩa với

let

.

Và sự khác biệt giữa

letconst

là: bạn không thể gán lại giá trị cho các biến được khai báo với từ khóa

const

.

Vì vậy, bạn nên gán giá trị trong khi khai báo biến với

const

.

Cú pháp:


const variableName = "giá trị của biến";

Ví dụ:


const x = "Complete JavaScript"; console.log(x); // Complete JavaScript x = "other"; // Lỗi: Uncaught TypeError: Assignment to constant variable. // Lỗi khi gán lại giá trị cho hằng số.

Tham khảo:

★ Nếu bạn thấy bài viết này hay thì hãy theo dõi mình trên Facebook để nhận được thông báo khi có bài viết mới nhất nhé:

 • Facebook Fanpage: Complete JavaScript
 • Facebook Group: Hỏi đáp JavaScript VN

Trong lập trình web, thuộc tính Biến được sử dụng để lưu lại các giá trị. Việc lưu lại dưới dạng các biến sẽ rất thuận tiện nếu sau này các bạn muốn sử dụng các giá trị đó nhiều lần. Những lúc như vậy các bạn chỉ cần gọi tên Biến thay vì phải lặp đi lặp lại các giá trị sẽ rất mất thời gian và tốn công sức.

Trong phạm vi bài viết hôm nay, anh sẽ trình bày cho các bạn hiểu được Biến là gì? Hướng dẫn để các bạn thực hiện được cách khai báo Biến, Đặt tên cho Biến và chia sẻ những ví dụ minh hoạ để giúp các bạn nắm bắt kiến thức lập trình web này hiệu quả hơn.

1. Biến là gì

Chúng ta sử dụng biến để lưu lại các giá trị. Giá trị này có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Trong Javascript chúng ta sử dụng từ khóa var để khai báo một biến. Tên biến phải là duy nhất và không được đặt trùng tên với các biến khác. Chúng ta sử dụng dấu = để gán giá trị cho biến.

Chúng ta có thể khai báo nhiều biến trên cùng 1 dòng.

varone=1,two=’two’,three;

Chúng ta có thể khai báo biến không cần dùng từ khoá var vẫn được. Nhưng anh khuyên nên dùng để code dễ đọc và dễ hiểu.

1
2
3

one=1;two=’two’;

3. Đặt tên cho biến

Tên của biến là một phần rất quan trọng trong sử dụng biến. Đặt tên biến phải bắt đầu bằng ký tự (a-z hoặc A-Z), hoặc dấu _ hoặc dấu $. Tiếp sau đó có thể là số (0-9). Tên biến trong JS phân biệt chữ hoa và chữ thường chính vì vậy mà tên biến là x thì sẽ khác với X

Ví dụ khai báo đúng tên biến

1
2

varx=10;var$value=”sonoo”;

Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Biến trong JavaScript (Phần 1) – Biến và Hằng số

Đồ án quản lý kho hàng điện thoại - QR code - Java Swing - MVC - Báo cáo PTTK hệ thống - excel - pdf
Đồ án quản lý kho hàng điện thoại – QR code – Java Swing – MVC – Báo cáo PTTK hệ thống – excel – pdf

Hoisting

Hoisting là một cơ chế của JavaScript, các biến hay function khi được khai báo sẽ được đưa lên trên cùng của scope trước khi đống code còn lại thực thi.

Lưu ý: Vì nó chỉ đưa những khai báo lên trên cùng scope thôi, còn việc gán giá trị thì vẫn giữ nguyên không thay đổi? (các bạn hết sức lưu ý điều này nhé).

Vòng đời của một biến trong JavaScript sẽ như thế này: Khai báo –> Gán giá trị –> Sử dụng –> Giải phóngTuy nhiên ta có thể khai báo và gán giá trị luôn cũng được. Để giải thích vấn đề hoisting ta cùng đi vào ví dụ nè.


console.log(text); //--> undefined var text = "Welcome to JavaScript";

Như khai niệm về hoisting ở lúc đầu, biến

text

ở ví dụ trên mặc dù được khai báo và gán giá trị sau khi ta

log

nó ra nhưng vì được hoisting nên biến

text

được khai báo đầu tiên. Vì khai báo thôi nên khi ta

log

biến

text

ra sẽ là

undefined

, sau đó biến

text

mới được gán giá trị. (Tại sao lại

undefined

thì mình đã giải thích ở bài trước rồi nhé, nếu bạn không biết thì có thể đọc lại nè 😁).

Khi thực thi đoạn code trên JavaScript sẽ làm như thế này:


var text; console.log(text); //--> undefined text = "Welcome to JavaScript";

Tương tự với một function:


function saySth() { console.log(text); var text = "Welcome to JavaScript"; } //Khi JavaScript chạy function saySth() { var text; console.log(text); text = "Welcome to JavaScript"; } saySth(); //--> undefined

Với các biến được khai báo bằng từ khóa

var

mới được như vậy, còn với

let

thì khác nhé. Biến được khai báo bằng từ khóa

let

thì vẫn được hoisting thôi nhưng nó không được khởi tạo nhé do đó việc ta sử dụng biến của nó sẽ báo lỗi như ví dụ bên dưới.


console.log(carName); //--> ReferenceError: carName is not defined let carName = "lamborghini";

Hằng số

Hằng số là một giá trị được khởi tạo một lần trong chương trình và là bất biến (không thể thay đổi)

Việc cố gắng thay đổi một hằng số, chắc chắn rồi, sẽ gây ra lỗi.

Trong JavaScript , hằng số được khởi tạo bằng từ khóa const.

Ví dụ:


const a = 12; // undefined a // 12 a = 123 // Uncaught TypeError: Assignment to constant variable.

Bảo mật API Keys như thế nào trong shopDEV ?? Hỏi đáp..
Bảo mật API Keys như thế nào trong shopDEV ?? Hỏi đáp..

4) Quy tắc đặt tên biến

– Tên biến là một tập hợp gồm một hoặc nhiều ký tự.

– Tên biến có thể chứa các ký tự trong danh sách bên dưới:

Các chữ cái in hoa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Các chữ cái thường a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z
Các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Dấu gạch dưới
Dấu đô la $ (khuyến khích KHÔNG NÊN sử dụng dấu đô la trong việc đặt tên biến)

– Tên biến tuyệt đối không được phép chứa các ký tự đặt biệt (Ví dụ như: @, #, !, %, ^, &, ….)

– Tên biến không được bắt đầu bằng một chữ số.

Một số ví dụ đặt tên biến đúng quy tắc Một số ví dụ đặt tên biến sai quy tắc
w

webcoban

Webcoban

webCobAn

we9co3an

_webc_oban

9webcoban (sai vì bắt đầu bằng chữ số)

web%^coban (sai vì chứa ký tự đặc biệt)

– Tên biến có phân biệt trường hợp chữ in hoa và chữ thường (Ví dụ, webcoban và Webcoban là hai biến khác nhau)

– Tên biến phải duy nhất (không được khai báo một biến có tên trùng với tên của một biến đã được khai báo trước đó)

– Không được đặt tên biến trùng với các từ dành riêng trong JavaScript

Tải xuống

Tài liệu

Nhằm phục vụ mục đích học tập Offline của cộng đồng, Kteam hỗ trợ tính năng lưu trữ nội dung bài học Biến trong JavaScript (Phần 1) – Biến và Hằng số dưới dạng file PDF trong link bên dưới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các tài liệu được đóng góp từ cộng đồng ở mục TÀI LIỆU trên thư viện Howkteam.com

Đừng quên like và share để ủng hộ Kteam và tác giả nhé!

Excel tự thông báo khi đến hạn hợp đồng (No VBA) | EXCEL THÚ VỊ
Excel tự thông báo khi đến hạn hợp đồng (No VBA) | EXCEL THÚ VỊ

Biến cục bộ và biến toàn cục

Biến cục bộ

Biến cục bộ là biến chỉ có thể được sử dụng nội bộ bên trong một khối lệnh hay một hàm (khái niệm sẽ được Kteam đề cập ở các bài sau).

Việc cố gắng sử dụng biến cục bộ ở bên ngoài khối lệnh của nó sẽ gây ra lỗi.

Trong JavaScript , một biến cục bộ sẽ được khai báo bằng từ khóa let.

Ví dụ:


{ let how = 5; // Khởi tạo biến how bằng 5 { console.log(how); // in ra 5, vì how đã được khai báo let kteam = "Kteam"; // Khởi tạo biến kteam bằng “Kteam” } console.log(kteam); // Báo lỗi, vì biến kteam chỉ có thể được sử dụng bên trong khối lệnh chứa nó } // 5 // Uncaught ReferenceError: kteam is not defined

Biến toàn cục

Biến toàn cục là biến mà có thể được sử dụng ở bất kì vị trí nào bên trong chương trình.

Không giới hạn các vị trí mà có thể dùng biến toàn cục.

Trong JavaScript , biến toàn cục được khởi tạo bằng từ khóa var.

Ví dụ:


{ var kteam = "kteam"; // Khởi tạo biến toàn cục kteam = “kteam” { var how = "how"; // khởi tạo biến toàn cục how = “how” } console.log(how); // in ra how } // how // undefined console.log(kteam); // in ra kteam // kteam // undefined

Keywords searched by users: khai báo biến trong javascript

Code Learn
Code Learn
Lưu Ý Khi Khai Báo Biến Trong Lập Trình Javascript - Trung Tâm Codefresher - Đào Tạo Lập Trình Thực Chiến
Lưu Ý Khi Khai Báo Biến Trong Lập Trình Javascript – Trung Tâm Codefresher – Đào Tạo Lập Trình Thực Chiến
Khai Báo Biến Với Var, Let Và Const Trong Javascript
Khai Báo Biến Với Var, Let Và Const Trong Javascript
Javascript Cơ Bản - Phần 1: Khai Báo Biến
Javascript Cơ Bản – Phần 1: Khai Báo Biến
Code Learn
Code Learn
Khai Báo Biến, Scope Và Hoisting Trong Javascript
Khai Báo Biến, Scope Và Hoisting Trong Javascript
Bài 6: Hướng Dẫn Khai Báo Biến Trong Javascript - Youtube
Bài 6: Hướng Dẫn Khai Báo Biến Trong Javascript – Youtube
Khai Báo Biến, Scope Và Hoisting Trong Javascript
Khai Báo Biến, Scope Và Hoisting Trong Javascript
Tổng Quan Về Khai Báo Biến Trong Javascript Mới Nhất.
Tổng Quan Về Khai Báo Biến Trong Javascript Mới Nhất.
5 Kiểu Dữ Liệu Của Biến Trong Javascript Được Sử Dụng Nhiều Nhất
5 Kiểu Dữ Liệu Của Biến Trong Javascript Được Sử Dụng Nhiều Nhất
5 Kiểu Dữ Liệu Của Biến Trong Javascript Được Sử Dụng Nhiều Nhất
5 Kiểu Dữ Liệu Của Biến Trong Javascript Được Sử Dụng Nhiều Nhất
Khai Báo Biến - Youtube
Khai Báo Biến – Youtube
Khai Báo Biến - Youtube
Khai Báo Biến – Youtube
Học Javascript: Tìm Hiểu Hàm Typeof Trong Javascript
Học Javascript: Tìm Hiểu Hàm Typeof Trong Javascript
Web1042 - 03] Câu Lệnh, Khai Báo Biến, Toán Hạng Trong Javascript | Lập Trình Cơ Sở Với Javascript - Youtube
Web1042 – 03] Câu Lệnh, Khai Báo Biến, Toán Hạng Trong Javascript | Lập Trình Cơ Sở Với Javascript – Youtube
Biến Trong Javascript
Biến Trong Javascript
Khai Báo Biến - Youtube
Khai Báo Biến – Youtube
20 Kỹ Thuật Viết Tắt Trong Javascript
20 Kỹ Thuật Viết Tắt Trong Javascript
Bài Tập Thực Hành Với Object Và String Trong Javascript
Bài Tập Thực Hành Với Object Và String Trong Javascript
Biến Trong Javascript – Luyện Code
Biến Trong Javascript – Luyện Code
Thao Tác Với String Trong Javascript
Thao Tác Với String Trong Javascript
Phân Tích Var Và Let Trong Khai Báo Biến Javascript - Programming - Dạy Nhau Học
Phân Tích Var Và Let Trong Khai Báo Biến Javascript – Programming – Dạy Nhau Học
Khai Báo Biến, Scope Và Hoisting Trong Javascript
Khai Báo Biến, Scope Và Hoisting Trong Javascript
Biến Trong Javascript (Phần 1) - Biến Và Hằng Số | How Kteam
Biến Trong Javascript (Phần 1) – Biến Và Hằng Số | How Kteam
Các Cách Khai Báo Biến Trong Javascript - Freetuts
Các Cách Khai Báo Biến Trong Javascript – Freetuts
Các Cách Khai Báo Biến Trong Javascript - Freetuts
Các Cách Khai Báo Biến Trong Javascript – Freetuts
5 Kiểu Dữ Liệu Của Biến Trong Javascript Được Sử Dụng Nhiều Nhất
5 Kiểu Dữ Liệu Của Biến Trong Javascript Được Sử Dụng Nhiều Nhất
Nhúng Mã-Cách Khai Báo Biến
Nhúng Mã-Cách Khai Báo Biến
20 Kỹ Thuật Tốc Ký Trong Javascript Sẽ Tiết Kiệm Thời Gian Của Bạn
20 Kỹ Thuật Tốc Ký Trong Javascript Sẽ Tiết Kiệm Thời Gian Của Bạn
Video Html5-Css3-Javascript: Khai Báo Biến Trong Javascript. Nối Chuỗi Trong Javascript | V1Study
Video Html5-Css3-Javascript: Khai Báo Biến Trong Javascript. Nối Chuỗi Trong Javascript | V1Study
Các Phương Thức Xử Lý Mảng (Array) Phổ Biến Trong Javascript - Nodemy - Học Viện Đào Tạo Lập Trình Thực Chiến
Các Phương Thức Xử Lý Mảng (Array) Phổ Biến Trong Javascript – Nodemy – Học Viện Đào Tạo Lập Trình Thực Chiến
Các Kiểu Dữ Liệu Trong Javascript Mà Bạn Cần Phải Biết
Các Kiểu Dữ Liệu Trong Javascript Mà Bạn Cần Phải Biết
5 Kiểu Dữ Liệu Của Biến Trong Javascript Được Sử Dụng Nhiều Nhất
5 Kiểu Dữ Liệu Của Biến Trong Javascript Được Sử Dụng Nhiều Nhất
Biến Và Khai Báo Biến Trong Javascript | Truyenmai - High Design
Biến Và Khai Báo Biến Trong Javascript | Truyenmai – High Design

See more here: kientrucannam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *