Chuyển tới nội dung
Home » Học Power Bi Online | Đi Quá Nhanh Vào Học Dax

Học Power Bi Online | Đi Quá Nhanh Vào Học Dax

Tự học Power BI cho người mới bắt đầu (Full 47 phút)

Xem nhanh về Power BI Desktop

Trước khi chúng ta đi sâu vào cách tạo báo cáo, hãy cùng xem Power BI Desktop. Đây là một công cụ mạnh mẽ, có rất nhiều tính năng, vì vậy, chúng ta sẽ tập trung vào phần tổng quan về các lĩnh vực mà bạn sẽ sử dụng trong nhiệm vụ này. Có 3 khu vực làm việc hoặc dạng xem chính trong Power BI Desktop: dạng xem Báo cáo, dạng xem Dữ liệu và dạng xem Mối quan hệ. Power BI Desktop cung bao gồm Trình soạn thảo truy vấn, mở trong một cửa sổ riêng biệt.

Màn hình sau đây hiển thị 3 biểu tượng dạng xem dọc bên trái của Power BI Desktop: Báo cáo, Dữ liệu và Mối quan hệ, từ đầu đến cuối. Thanh màu vàng dọc bên trái cho biết dạng xem hiện tại; trong trường hợp này, dạng xem Báo cáo hiển thị. Thay đổi dạng xem bằng cách chọn bất kỳ biểu tượng nào trong 3 biểu tượng đó.

Dạng xem Báo cáo có 5 khu vực chính:

 1. Ruy băng, hiển thị các nhiệm vụ phổ biến liên quan đến báo cáo và trực quan hóa.
 2. Dạng xem Báo cáo hoặc canvas, nơi phần trực quan hóa được tạo và sắp xếp.
 3. Khu vực tab Trang dọc phía dưới, cho phép bạn chọn hoặc thêm trang báo cáo.
 4. Ngăn Trực quan hóa, nơi bạn thay đổi phần trực quan hóa, tùy chỉnh màu hoặc trục, áp dụng bộ lọc, kéo trường và hơn thế nữa.
 5. Ngăn Trường, nơi các yếu tố truy vấn và bộ lọc có thể được kéo vào dạng xem Báo cáo hoặc kéo đến khu vực Bộ lọc của ngăn Trực quan hóa.

Dạng xem Dữ liệu có 3 khu vực chính:

 1. Ruy băng, có tab Lập mô hình được chọn bên dưới. Trên tab này, bạn tạo các bảng và cột đã tính, rồi thực hiện các thay đổi khác cho mô hình dữ liệu.
 2. Ngăn trung tâm, hiển thị dữ liệu cho bảng đã chọn.
 3. Ngăn Trường, nơi bạn kiểm soát cách các trường hiển thị trong báo cáo.

Chúng ta không sử dụng dạng xem Mối quan hệ trong nhiệm vụ này, nhưng bạn có thể kiểm tra vào lúc khác sau khi chúng tôi đưa dữ liệu danh sách vào Power BI Desktop.

Trong Trình soạn thảo truy vấn, bạn xây dựng các truy vấn và chuyển đổi dữ liệu, sau đó tải mô hình dữ liệu đã tinh chỉnh vào Power BI Desktop. Trình soạn thảo truy vấn có 4 khu vực chính:

 1. Ruy băng, có nhiều tùy chọn để định hình và chuyển đổi dữ liệu mà bạn đưa vào.
 2. Ngăn bên trái, nơi các truy vấn được liệt kê và có sẵn để lựa chọn, xem và định hình.
 3. Ngăn trung tâm, nơi dữ liệu từ truy vấn đã chọn hiển thị và có sẵn để định hình.
 4. Cửa sổ Thiết đặt truy vấn, liệt kê các thuộc tính của truy vấn và các bước chuyển đổi dữ liệu đã được áp dụng.

Bước 2: Cải thiện mô hình dữ liệu

Bây giờ, dữ liệu từ danh sách đã được kéo vào Power BI Desktop, chúng ta sẽ chuyển sang lập mô hình dữ liệu. Lập mô hình dữ liệu có thể là một quá trình tốn thời gian, nhưng chúng tôi sẽ trình bày ngắn gọn một số điều thú vị mà bạn có thể làm để tận dụng tối đa danh sách dữ liệu trong Power BI Desktop:

 • Thay đổi mối liên quan giữa hai bảng
 • Thêm bảng ngày để chúng tôi có thể tính toán dựa trên các ngày trong tuần
 • Thêm các cột đã tính để tính thời gian giữa các mốc dự án
 • Thêm các chỉ số để tính toán chênh lệch về số ngày dự kiến so với thực tế cho một dự án

Sau khi các bước này hoàn tất, chúng ta có thể xây dựng phần trực quan hóa để tận dụng các điểm cải tiến cho mô hình. Để biết thêm thông tin về cách lập mô hình dữ liệu trong Power BI Desktop, hãy xem phần Lập mô hình trong khóa học Học tập có hướng dẫn.

Thay đổi mối quan hệ của bảng

Khi Power BI Desktop đưa danh sách vào, ứng dụng tạo ra mối quan hệ giữa các danh sách dựa trên cột Id trong cả hai bảng. Trên thực tế, mối quan hệ là giữa cột Id trong bảng Yêu cầu dự án và cột RequestId trong bảng Chi tiết dự án. Hãy khắc phục vấn đề đó:

 1. Bấm hoặc nhấn vào biểu tượng Dạng xem dữ liệu.

 2. Trên tab Lập mô hình, hãy bấm hoặc nhấn vào Quản lý mối quan hệ. Chúng ta sẽ ở lại tab này trong dạng xem Dữ liệu cho tất cả các bước lập mô hình dữ liệu.

 3. Đảm bảo mối quan hệ hiện có được chọn, bấm hoặc nhấn vào Xóa, sau đó chọn Xóa lần nữa để xác nhận.

 4. Bấm vào Mới để tạo mối quan hệ khác.

 5. Trong hộp thoại Tạo mối quan hệ:

  1. Đối với bảng đầu tiên, hãy chọn Yêu cầu dự án và cột Id.

  2. Đối với bảng thứ hai, hãy chọn Chi tiết dự án và cột RequestId.

  3. Màn hình sẽ giống như hình ảnh sau đây. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy bấm hoặc nhấn vào OK, sau đó chọn Đóng.

Thêm bảng ngày để giúp việc tính toán dựa trên ngày trở nên dễ dàng hơn

 1. Bấm hoặc nhấn vào Bảng mới.

 2. Nhập công thức này vào thanh công thức: Dates = CALENDARAUTO().

  Công thức này tạo ra bảng có tên Ngày với một cột ngày duy nhất. Bảng bao gồm tất cả các ngày từ bảng khác và tự động cập nhật nếu có thêm ngày khác (tức là nếu dữ liệu được làm mới).

  Công thức này và các công thức khác trong phần này sử dụng Biểu thức phân tích dữ liệu (DAX), ngôn ngữ công thức cho Power BI và các công nghệ khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thông tin cơ bản về DAX trong Power BI Desktop.

 3. Nhấn Enter để tạo bảng Ngày.

Thêm cột đã tính vào bảng Ngày

 1. Trong khi vẫn ở trên bảng ngày, hãy bấm hoặc nhấn vào Cột mới.

 2. Nhập công thức này vào thanh công thức: IsWeekDay = SWITCH(WEEKDAY(Dates[Date]), 1,0,7,0,1).

  Công thức này xác định xem ngày trong cột Ngày có phải là ngày trong tuần hay không. Nếu ngày là ngày trong tuần, cột IsWeekDay sẽ có giá trị 1; nếu không, sẽ có giá trị 0.

 3. Nhấn Enter để thêm cột IsWeekDay vào bảng Ngày.

Thêm cột đã tính vào bảng Chi tiết dự án

 1. Ở ngăn bên phải, hãy bấm hoặc nhấn vào bảng Chi tiết dự án, sau đó chọn Cột mới.

 2. Nhập công thức này vào thanh công thức:


  ApprovedStartDiff = CALCULATE(SUM(Dates[IsWeekday]), DATESBETWEEN(Dates[Date], 'Project Details'[ApprovedDate], 'Project Details'[ProjectedStartDate] ) )

  Công thức này tính toán chênh lệch về số ngày giữa thời điểm dự án được phê duyệt và thời điểm dự kiến bắt đầu dự án. Công thức sử dụng cột IsWeekday từ bảng Ngày nên chỉ tính các ngày trong tuần.

 3. Nhấn Enter để thêm cột ApprovedStartDiff vào bảng Chi tiết dự án.

Thêm cột đã tính vào bảng Yêu cầu dự án

 1. Ở ngăn bên phải, hãy bấm hoặc nhấn vào bảng Yêu cầu dự án, sau đó chọn Cột mới.

 2. Nhập công thức này vào thanh công thức:


  RequestDateAge = CALCULATE(SUM(Dates[IsWeekday]), DATESBETWEEN(Dates[Date], 'Project Requests'[RequestDate], NOW() ) )

  Công thức này tính toán chênh lệch về số ngày giữa thời điểm dự án được yêu cầu và ngày hiện tại (NOW()). Một lần nữa, công thức chỉ tính các ngày trong tuần. Cột này được dùng để tìm kiếm dự án chờ xử lý lâu nhất.

 3. Nhấn Enter để thêm cột RequestDateAge vào bảng Yêu cầu dự án.

Thêm chỉ số vào bảng Chi tiết dự án

 1. Ở ngăn bên phải, hãy bấm hoặc nhấn vào bảng Chi tiết dự án, sau đó chọn Chỉ số mới.

 2. Nhập công thức này vào thanh công thức:


  VarProjectedActual = DIVIDE( SUM('Project Details'[ActualDays]) - SUM('Project Details'[ProjectedDays]), SUM('Project Details'[ProjectedDays]) )

  Công thức này tính toán chênh lệch giữa số ngày thực tế và dự kiến cho một dự án. Chúng tôi bổ sung thêm chỉ số này, thay vì cột đã tính để trả về kết quả chính xác bất kể dữ liệu được lọc hoặc tổng hợp trong báo cáo như thế nào.

 3. Nhấn Enter để thêm chỉ số VarProjectedActual vào bảng Chi tiết dự án.

Thêm chỉ số vào bảng Yêu cầu dự án

 1. Ở ngăn bên phải, hãy bấm hoặc nhấn vào bảng Yêu cầu dự án, sau đó chọn Chỉ số mới.

 2. Nhập công thức này vào thanh công thức:


  MaxDaysPending = MAXX( FILTER('Project Requests', 'Project Requests'[Approved]="Pending"), 'Project Requests'[RequestDateAge] )

  Công thức này tìm dự án chờ xử lý lâu nhất, dựa trên cột đã tính mà chúng ta đã xác định trước đó.

 3. Nhấn Enter để thêm chỉ số MaxDaysPending vào bảng Yêu cầu dự án.

Tự học Power BI cho người mới bắt đầu (Full 47 phút)
Tự học Power BI cho người mới bắt đầu (Full 47 phút)

Chạy theo những phương pháp mới phức tạp mà bỏ qua cách đơn giản hơn

Thường khi học được một phương pháp phức tạp mới như học Power BI cho người mới bắt đầu, chúng ta có xu hướng sửa đổi báo cáo theo phương pháp đó mà bỏ qua xem nó có tối ưu hơn không. Tuy nhiên, việc này thường hiếm làm báo cáo trở nên tốt hơn. Thực tế, những thay đổi này thường khá khó thực hiện trên báo cáo vì nó rất dễ phá vỡ cấu trúc của báo cáo. Khi dữ liệu ngày càng tăng, chỉ những thay đổi nhỏ cũng cần phải sửa chữa các báo cáo. Việc bỏ qua các tiêu chuẩn mô hình hóa chẳng hạn như lược đồ STAR cũng sẽ dẫn đến hàng giờ dành cho DAX.

Cố gắng học hết mọi thứ có thể – Sai lầm với học Power BI cho người mới bắt đầu

Ngược lại với sai lầm ở trên, đây là trường hợp khi bạn cố gắng học để thành thạo tất cả. Khi bắt đầu học Power BI, nhiều người có suy nghĩ mình phải học tất tần tật mội kiến thức liên quan về nó. Tuy nhiên, đây là điều rất phi thực tế và dễ gây chán nản. Kết quả là sau khi học qua hết một lượt Power Query, DAX, cách phân tích dữ liệu, lý thuyết về thiết kế, quản trị và nhiều thứ khác, đa số mọi người đều quên đi hầu hết những gì đã học.

 • Tham khảo thêm: Power BI Cheat Sheet (Part I)
Power BI nâng cao | Tạo Dashboard quản lý bán hàng (Kèm file thực hành)
Power BI nâng cao | Tạo Dashboard quản lý bán hàng (Kèm file thực hành)

Bài học

104

Bài tập kiểm tra

Kiến thức mục tiêu

Cung cấp kiến thức cơ bản về Power BI Desktop

Học viên có khả năng xử lý và biến dữ liệu thô, xây dựng data model và trực quan hoá dữ liệu ở mức cơ bản

Thành thạo xử lý tiền xử lý dữ liệu, biến đổi dữ liệu, thu thập dữ liệu với Power Query trong Power BI

Nguyễn Đức Thanh Founder & CEO – Học Excel Online

Con đường đến với Business Intelligence và ra quyết định nhanh chóng chính xác trong doanh nghiệp của bạn chưa bao giờ thuận lợi như vậy nhờ có Power BI – giải pháp BI đến từ Microsoft. Với Power BI Desktop, bạn có thể đi từ dữ liệu tới thông tin có giá trị để quyết định trong ít phút ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào.

Theo Gartner 2019, Microsoft là công ty dẫn đầu trong những tên tuổi cung cấp giải pháp Business Intelligence 12 năm liên tiếp, dự đoán trong vòng 5 năm nữa vị trí của Microsoft sẽ càng được củng cố bởi hàng loạt những giải pháp Business Intelligence nổi bật, trong đó có Power BI. Tỉ lệ các công ty, tập đoàn lớn nhỏ sử dụng Power BI ngày càng tăng, nhân sự có kiến thức Power BI được tìm kiếm ngày càng nhiều với mức độ đãi ngộ tốt.

Khoá học PBI101 – Microsoft Power BI Desktop, Business Intelligence trong tầm tay sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức nền tảng ban đầu về lý thuyết Data Warehouse (Nhà kho dữ liệu), xây dựng mô hình dữ liệu (Data Modelling), thực hiện mô hình ngôi sao trong cơ sở dữ liệu (Star Schema), kiến thức cơ bản về giao diện làm việc của Power BI Desktop, kiến thức cơ bản về ngôn ngữ xử lý dữ liệu của Power Query (ngôn ngữ M), kiến thức cơ bản về ngôn ngữ phân tích dữ liệu của Power BI (ngôn ngữ DAX). Bạn sẽ sử dụng toàn bộ kiến thức cơ bản học được trong khoá học để tự mình xây dựng quy trình xử lý từ dữ liệu thô, cho tới xây dựng mô hình dữ liệu, xử lý dữ liệu, định nghĩa các Measures quan trọng với business của bạn sau đó trực quan hoá toàn bộ dữ liệu nhanh chóng dưới dạng Dashboard với dữ liệu động. Tất cả sẽ trong tầm tay của bạn, hãy tham gia khoá học PBI101 – Microsoft Power BI Desktop, Business Intelligence trong tầm tay cùng với Học Excel Online.

Nguyễn Đức Thanh Founder & CEO – Học Excel Online

Nghề nghiệp: – Chuyên gia tư vấn giải pháp Robotics Process Automation (RPA): Automation Anywhere, uiPath, Blueprism … – Chuyên gia tư vấn giải pháp tự động hóa quy trình và nâng cao năng suất lao động trong doanh nghiệp cho các doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực Retails, Automobile, Banking, … – Chuyên gia tư vấn giải pháp công nghệ thông tin, hệ thống ERP – giải pháp quản lý phần mềm đa năng cho doanh nghiệp SAP thuộc bộ phận IT Advisory tại KPMG Europe LLP, trụ sở tại Munich, Đức. – Founder & CEO: Học Excel Online – Nền tảng nâng cao khả năng làm việc tương tác đa chiều đầu tiên tại Việt Nam – Founder & Blogger: Học Excel Online – Nền tảng chia sẻ kinh nghiệm, thủ thuật, hướng dẫn sử dụng Excel từ cơ bản tới nâng cao. – Founder: Cộng đồng Tin học văn phòng Excel Word Power Point trên 30000 thành viên. Học vị, các danh hiệu đạt được: – Thạc sỹ Chiến lược quản trị thông tin – Đại học Frankfurt, Đức. – Đã từng học tập và nghiên cứu tại trường đại học London Metropolitan, Vương Quốc Anh – Ngành “IT for Financial Services” (2012-2013). – Cử nhân Hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp – Đại học Frankfurt, Đức. – Giải 3 ý tưởng khởi nghiệp tại cuộc thi ý tưởng Start Up Live tại Karlsruhe, Đức (2013). – Nghiên cứu và sách xuất bản tại nhà xuất bản Springer (2016). Kinh nghiệm giảng dạy, thành tựu nghiên cứu: – 10 năm kinh nghiệm hỗ trợ, giảng dạy và tư vấn Excel và VBA. – Tư vấn và giảng dạy ứng dụng Excel trong công việc cho FPT – FSOFT tại Nhật Bản (2019) – Tư vấn và giảng dạy ứng dụng VBA cho trung tâm BICC – Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank (2016-2019) – Tư vấn và giảng dạy ứng dụng VBA cho phòng KHDN – Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – VietinBank (2017, 2018, 2019) – Tư vấn và giảng dạy, ứng dụng Excel cho Rolls Royce (Tại Ý, Đức) (2018) – Đồng tác giả của cuốn “The Drivers of Wearable Device Usage” – xuất bản tại nhà xuất bản Springer – Đức (2016) – trực tuyến tại http://www.springer.com/de/book/9783319303741 – Các bài viết nghiên cứu khác trong lĩnh vực IT được công bố trong nhiều hội thảo quốc tế (2013) – Bài viết khoa học

Nghề nghiệp:

– Chuyên gia tư vấn giải pháp Robotics Process Automation (RPA): Automation Anywhere, uiPath, Blueprism …

– Chuyên gia tư vấn giải pháp tự động hóa quy trình và nâng cao năng suất lao động trong doanh nghiệp cho các doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực Retails, Automobile, Banking, …

– Chuyên gia tư vấn giải pháp công nghệ thông tin, hệ thống ERP – giải pháp quản lý phần mềm đa năng cho doanh nghiệp SAP thuộc bộ phận IT Advisory tại KPMG Europe LLP, trụ sở tại Munich, Đức.

– Founder & CEO: Học Excel Online – Nền tảng nâng cao khả năng làm việc tương tác đa chiều đầu tiên tại Việt Nam

– Founder & Blogger: Học Excel Online – Nền tảng chia sẻ kinh nghiệm, thủ thuật, hướng dẫn sử dụng Excel từ cơ bản tới nâng cao.

– Founder: Cộng đồng Tin học văn phòng Excel Word Power Point trên 30000 thành viên.

Học vị, các danh hiệu đạt được:

– Thạc sỹ Chiến lược quản trị thông tin – Đại học Frankfurt, Đức.

– Đã từng học tập và nghiên cứu tại trường đại học London Metropolitan, Vương Quốc Anh – Ngành “IT for Financial Services” (2012-2013).

– Cử nhân Hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp – Đại học Frankfurt, Đức.

– Giải 3 ý tưởng khởi nghiệp tại cuộc thi ý tưởng Start Up Live tại Karlsruhe, Đức (2013).

– Nghiên cứu và sách xuất bản tại nhà xuất bản Springer (2016).

Kinh nghiệm giảng dạy, thành tựu nghiên cứu:

– 10 năm kinh nghiệm hỗ trợ, giảng dạy và tư vấn Excel và VBA.

– Tư vấn và giảng dạy ứng dụng Excel trong công việc cho FPT – FSOFT tại Nhật Bản (2019)

– Tư vấn và giảng dạy ứng dụng VBA cho trung tâm BICC – Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank (2016-2019)

– Tư vấn và giảng dạy ứng dụng VBA cho phòng KHDN – Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – VietinBank (2017, 2018, 2019)

– Tư vấn và giảng dạy, ứng dụng Excel cho Rolls Royce (Tại Ý, Đức) (2018)

– Đồng tác giả của cuốn “The Drivers of Wearable Device Usage” – xuất bản tại nhà xuất bản Springer – Đức (2016) – trực tuyến tại http://www.springer.com/de/book/9783319303741

– Các bài viết nghiên cứu khác trong lĩnh vực IT được công bố trong nhiều hội thảo quốc tế (2013) – Bài viết khoa học

4.9

14 đánh giá

()

1 0

2 0

3 0

4 2

5 12

bài giảng dễ hiểu

good

Dễ hiểu và rất hữu ích. Phong cách giảng viên thu hút.

Very good

Nội dung bài giảng phong phú, chất lượng hình ảnh tốt, ví dụ cụ thể dễ hiểu.

Khoá học rất bổ ích. Kỹ năng sư phạm của Thầy cực tốt Khi nào có version nâng cao, chương trình liên hệ với tôi nha.

Nhờ khóa học này tôi đã có kiến thức mới về Power BI. Xin cảm ơn

Tuyệt

Vô cùng dễ hiểu và dễ học. Khóa học vô cùng bổ ích!

lớp học ở mức vỡ lòng, cần lớp nâng cao

Good!

Chất lượng hình ảnh video tốt, giọng giáo viên hay, ấm áp dễ nghe. Có 1 ý muốn góp ý rằng, trước 1 công việc, gv đừng chí tâm vào kỹ thuật vội mà hãy nói cho người nghe biết mục đích các hành động tiếp sẽ đúp j kết quả gì, thì người học dễ theo dõi hơn. Trân trọng

Quá tuyệt vời, tưởng chừng không cần lắm, mà ai ngờ đâu cần không tưởng. Hi vọng hocexcel.online ra thêm các khoá nâng cao nữa!

Đề nghị chương trình bổ sung thêm 1 khóa nâng cao của power bi. Vì nó rất thú vị và có tính thực tiễn cao

Giáo viên : Nguyễn Đức Thanh

Bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ qua email bằng cách click nút bên dưới

Tạo báo cáo Power BI để phân tích dự án

Lưu ý

Bài viết này nằm trong loạt bài hướng dẫn về cách sử dụng Power Apps, Power Automate và Power BI với SharePoint Online. Đảm bảo bạn đã đọc phần giới thiệu loạt bài để nắm được bức tranh tổng thể, cũng như các tệp tải xuống liên quan.

Trong nhiệm vụ này, chúng ta sẽ tạo báo cáo Power BI dựa trên hai danh sách. Chúng ta sẽ đưa dữ liệu danh sách vào Power BI Desktop và dọn dẹp một chút, thực hiện lập mô hình dữ liệu cơ bản và tạo ra tập hình ảnh để cho biết điều gì đó về dữ liệu.

Không đi từ nền tảng – Sai lầm thường gặp của học Power BI cho người mới bắt đầu

Nhiều người có tư duy và thiên hướng muốn học những kỹ năng càng phức tạp càng tốt. Họ cho rằng việc cố gắng học những thứ khó và phức tạp nhất dường như là một ý tưởng thông minh để nhanh chóng trở thành nên chuyên nghiệp. Tuy nhiên, thực tế thì không như vậy. Bạn có thể đã nghe câu “Đừng chạy trước khi bạn có thể đi bộ”. Do quá nhanh chóng lao vào những nhiệm vụ phức tạp, nhiều người bỏ qua một số kiến thức cơ bản. Và điều này thực tế đã làm chậm quá trình làm việc khi không hiểu rõ bản chât của vấn đề. Khi học về mô hình dữ liệu, nhiều người cố gắng học tất cả các phương pháp nâng cao và các thủ thuật chuyên biệt để có thể tiếp cận những cách phức tạp khi thực hiện phân tích. Nhưng vì không năm vững các nguyên tắc cơ bản, chúng ta sẽ hoàn toàn không biết lý do tại sao lại có những phương pháp như vậy. Bài học rút ra là: Khi bạn bắt đầu học Power BI, hãy bắt đầu học và nắm vững những kiến thức cơ bản trước. Vì ngay cả với một nhà phát triển dày dặn kinh nghiệm, họ cũng phải xem lại những kiến thức này. Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản về kỹ năng như cơ sở dữ liệu hoặc lưu trữ dữ liệu hay tìm hiểu về lược đồ STAR (STAR schema), khóa (key), bảng thứ nguyên (dimension tables) và bảng dữ kiện (fact tables).

LIVE 19:00 (PST USA) FEB 15, 2024 - TRỰC TIẾP 3:00 (UTC) - 4:00 (CEST) - 10:00 (VN) 16-02-2024 - …
LIVE 19:00 (PST USA) FEB 15, 2024 – TRỰC TIẾP 3:00 (UTC) – 4:00 (CEST) – 10:00 (VN) 16-02-2024 – …

Phản hồi

Gửi và xem ý kiến phản hồi dành cho

Trong kinh doanh, việc tổng hợp, phân tích, khai thác và trực quan hóa dữ liệu là điều cần thiết để các doanh nghiệp đưa ra những quyết định sáng suốt. Và công cụ giúp họ thực hiện điều này nhanh chóng, dễ dàng chính là Power BI.

Vậy Power BI là gì? Nó có vai trò và ứng dụng như thế nào trong thực tế? Cùng Gitiho tìm hiểu hướng dẫn tự học Power BI từ cơ bản đến nâng cao trong bài viết hôm nay nhé.

XEM NHANH BÀI VIẾT

BI viết tắt của Business Intelligence (Kinh doanh thông minh). Đây là công cụ hỗ trợ người dùng không chuyên về kỹ thuật các tài nguyên để thu thập và phân tích dữ liệu. Từ đó, chúng ta có thể đưa ra các quyết định chiến lược và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của mình.

Power BI do Microsoft phát triển giúp người dùng kết nối, trực quan hóa biểu đồ và chia sẻ thông tin từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Nói đơn giản hơn là BI lấy dữ liệu thô mà chúng ta nhập vào, sau đó biến thành các kế hoạch và hành động thông minh mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.

DAX (viết tắt của Data Analytics Expressions, có nghĩa tiếng Việt là “Biểu thức phân tích dữ liệu”) là ngôn ngữ lập trình chuyên dụng trong Power BI. Nó được Microsoft phát triển để thực hiện các phép tính toán dựa trên tập hợp các hằng số, hàm và toán tử.

DAX cung cấp các hàm tương tự như Excel, do đó nếu bạn đã hiểu và thành thạo các hàm Excel thì sử dụng DAX sẽ dễ dàng hơn rất nhiều..

Power BI giúp bạn tối ưu nhiều yếu tố để đưa ra quyết định thông minh, giảm rủi ro vốn. Dữ liệu của BI có thể xem và tương tác mọi lúc, mọi nơi nếu bạn có quyền truy cập.

Bên cạnh đó, Power BI cũng quan tâm đến Bảo mật dữ liệu của bạn. Người dùng có thể kiểm soát quyền truy cập, xem dữ liệu thời gian thực, tạo báo cáo và chia sẻ nhanh. Lưu trữ dữ liệu trong Power BI cũng dễ dàng thông qua dữ liệu đám mây của Microsoft hay trên thiết bị của bạn.

Cuối cùng, Power BI mở rộng tính năng linh hoạt, nên nó có thể phù hợp với mọi tổ chức, dễ thích nghi với sự thay đổi về quy mô kinh doanh.

Một số ưu điểm của Power BI:

Do Power BI sử hữu nhiều ưu điểm vượt trội kể trên, nó được dùng khá phổ biến đối với một số vị trí như sau:

Với sự phát triển của internet ngày nay, không khó để người mới tìm kiếm các tài liệu tự học Power BI từ cơ bản đến nâng cao. Một số nguồn học Power BI mà bạn có thể tham khảo và sử dụng nếu thấy phù hợp:

Nếu bạn đang tìm kiếm khóa học Power BI online chất lượng, tham khảo ngay Tuyệt đỉnh Power BI của Gitiho giúp bạn nhanh chóng thành thạo các tác vụ trực quan hóa và phân tích dữ liệu kinh doanh.

Thông qua khóa học này, bạn có thể tự tay tạo ra các Dashboard tương tác cực đẹp, kết nối và lấy dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, tạo bảng tính và mô hình dữ liệu đa chiều, tạo và quản lý các báo cáo và bảng điều khiển,…

Hiện tại, khóa học đang được giảm giá 46%, đăng ký một lần là bạn sẽ được học trọn đời. Còn chần chờ gì nữa mà không học tập ngay cùng Gitiho nào!

Phần hướng dẫn này dành cho các bạn mới bắt đầu sử dụng Power BI từ những khái niệm cơ bản nhất. Để bắt đầu, hãy tải xuống ứng dụng Power BI cho máy tính của bạn.

Power BI Desktop là ứng dụng cốt lõi của Power BI để thiết kế và xây dựng báo cáo. Bạn có thể tải và cài đặt Power BI Desktop từ Microsoft Store hoặc trực tiếp qua link này.

Lưu ý là bạn nên tải từ Microsoft Store vì có một số ưu điểm vượt trội sau:

Ribbon: Đây là nơi bạn tìm thấy hầu hết các điều khiển và tùy chọn quan trọng để xây dựng báo cáo.

Views: Phần này bao gồm chế độ xem báo cáo, xem dữ liệu và xem mô hình, giúp bạn quản lý thông tin một cách hiệu quả.

Canvas: Đây là nơi chính để thiết kế, trực quan hóa và thêm các yếu tố vào báo cáo của bạn.

Page selector: Sử dụng để dễ dàng chuyển đổi giữa các trang trong báo cáo.

Filters: Chứa các trường dữ liệu cho phép bạn tùy chỉnh và lọc thông tin.

Visualizations: Danh sách các hình ảnh trực quan sẵn có để sử dụng.

Fields: Chứa danh sách các bảng và trường có sẵn trong mô hình dữ liệu.

Xem thêm: Tìm hiểu về giao diện và quy trình làm việc của PowerBI

Power BI hỗ trợ nhiều nguồn dữ liệu và kết nối. Điều này giúp việc kết nối Power BI với nguồn dữ liệu bạn chọn trở nên cực kỳ dễ dàng, chẳng hạn như:

Khi mở cửa sổ xem trước, bạn có thể lựa chọn bảng hoặc trang tính từ tệp Excel. Sau đó, bạn sẽ tải dữ liệu trực tiếp hoặc sử dụng tùy chọn “Transform Data” để tiếp tục vào Power Query Editor.

Việc chuyển đổi dữ liệu trước khi tải vào sẽ có lợi, vì thường sẽ có một số vấn đề và lỗi nhỏ mà bạn muốn giải quyết trước. Khi bạn chọn “Transform Data”, một cửa sổ riêng biệt sẽ mở ra cho Trình soạn thảo Power Query.

Trình soạn thảo Power Query có thể được chia thành 4 phần chính:

Một số dạng chuyển đổi dữ liệu cơ bản:

Khi có 2 bảng dữ liệu cùng được nhập vào Power BI, bạn có thể tạo mối quan hệ giữa chúng bằng cách sử dụng chế độ xem mô hình dữ liệu (Data Model View). Một số điều cần biết trong quá trình lập mô hình dữ liệu:

Sau khi hoàn thành cài đặt mô hình dữ liệu, bạn có thể trực quan hóa dữ liệu để tận dụng các điểm cải tiến cho mô hình.

Đây là bước quan trọng trong phân tích dữ liệu nhằm phát hiện ra các xu hướng và mẫu trong tập dữ liệu bằng các biểu đồ và hình ảnh. Có 4 loại trực quan hóa dữ liệu như sau:

Sau khi tạo trực quan xong, chúng ta sẽ đưa dữ liệu và báo cáo lên dịch vụ Power BI để có thể tạo ra và chia sẻ các bảng thông tin.

Sau khi hài lòng với báo cáo của mình, bạn có thể xuất bản báo cáo đó lên Power BI Workspace của mình. Để thực hiện việc này, bạn phải đăng nhập vào Power BI rồi chọn Publish from the ribbon > chọn một không gian làm việc mà bạn muốn xuất bản báo cáo của mình.

Đầu tiên khi tự học Power BI, hãy tập trung vào các kiến thức căn bản chẳng hạn như thiết kế trực quan hóa bằng đồ thị và hình ảnh, sau đó là 2 ngôn ngữ Power Query và DAX. Nếu quan tâm đến việc mô hình hóa dữ liệu chuyên nghiệp, cần nắm vững cơ bản về thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu.

Điều quan trọng là không cần phải thành thạo tất cả, mà hãy có cái nhìn tổng quan và nắm vững các nguyên tắc cơ bản của từng giai đoạn trong Power BI.

Thay vì cố gắng học mọi thứ liên quan đến Power BI từ đầu, hãy tập trung vào những phần bạn cảm thấy thích và mang lại động lực cho việc học tập. Nhớ rằng, việc phát hiện ra điều mình thích có thể mất thời gian và đòi hỏi bạn trải nghiệm nhiều.

Nhiều người mới học Power BI đã đi nhanh vào những kỹ năng phức tạp, họ cho rằng đó là cách nhanh chóng trở thành chuyên gia. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy, bạn có thể sẽ bỏ qua những kiến thức cơ bản quan trọng.

Kinh nghiệm là hãy tập trung vào việc hiểu các nguyên tắc cơ bản như cơ sở dữ liệu, lưu trữ dữ liệu, và các khái niệm quan trọng như lược đồ STAR, khóa, bảng thứ nguyên và bảng dữ liệu nhé.

Có thể bạn nghĩ DAX khá đơn giản vì nó tương tự như Excel. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy. Việc viết DAX đòi hỏi người học Power BI phải có tư duy logic và hiểu rõ bản chất của ngôn ngữ này.

Có lúc bạn có thể viết sai DAX mà không nhận ra. Kết quả là, người dùng sẽ liên tục báo cáo rằng các con số trên báo cáo của bạn không đúng, và cuối cùng họ sẽ không tin tưởng vào báo cáo của bạn nữa.

Người học Power Bi khi tiếp cận một phương pháp phức tạp mới thường sẽ sửa đổi báo cáo theo phương pháp đó mà không xem xét xem có cách tối ưu hơn không. Thực tế, điều này có thể không làm cho báo cáo trở nên tốt hơn mà còn làm hỏng cấu trúc của nó.

Khi dữ liệu ngày càng lớn, thậm chí các thay đổi nhỏ cũng đòi hỏi sửa lại cả báo cáo. Do đó, sự đơn giản thường mang lại hiệu quả tốt hơn. Và lưu ý rằng yêu cầu của người dùng luôn là đảm bảo báo cáo có thể duy trì lâu dài.

Tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp khó khăn trong quá trình tự học Power BI là phương pháp nhanh chóng và hiệu quả để thành thạo công cụ này. Cộng đồng Power BI là một nguồn hỗ trợ xuất sắc mà bạn có thể tận dụng khi tự học. Đó là nơi có rất nhiều người chuyên môn sẵn lòng dành thời gian để giúp đỡ người khác.

Vì vậy, khi bạn tự học Power BI từ đầu và gặp khó khăn nào đó, hãy tận dụng sự trợ giúp thay vì cố gắng tự tìm giải pháp và rơi vào tình trạng bế tắc và chán nản nhé.

Trên đây hướng dẫn của chúng tôi về cách tự học Power BI từ cơ bản đến nâng cao. Hy vọng nó có thể giúp ích cho bạn trong quá trình trở thành chuyên gia phân tích dữ liệu bằng Power BI.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình học, đừng quên truy cập Gitiho Blog để tìm kiếm câu trả lời và cập nhật những kiến thức mới nhất nhé. Chúc bạn thành công!

Power BI – một công cụ tạo báo cáo, biểu đồ trực quan được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là Phân tích dữ liệu. Nếu như bạn vẫn tốn vài giờ, thậm trí vài ngày để làm báo cáo trên Excel thì hãy dừng lại ngay!

Power BI sẽ ở đây và trở thành “vị cứu tinh” cho bạn, giúp bạn vượt qua “nỗi sợ” mỗi khi đến kỳ làm báo cáo. Khám phá công cụ tuyệt vời này ngay với khóa học “PBIG01 – Tuyệt đỉnh Power BI – Thành thạo trực quan hóa và Phân tích dữ liệu” tại Gitiho.

Giờ đây, bạn có thể nhanh chóng biến dữ liệu thô thành báo cáo trực quan sinh động, từ đó dễ dàng đưa ra quyết định thông minh, nhanh chóng, kịp thời. Để biết tại sao mọi người lại “tung hô” Power BI nhiều đến thế, nhấn vào Đăng ký và Học thử ngay nhé!

0 thảo luận

Khoá họcPOWER BI

Power BI Cơ bản K10 khai giảng 26/02/2024.Đăng ký tham gia ngay hôm nay!

Mục tiêu khóa học Microsoft Power BI tại KPIM

Giảng viên KPIM là những chuyên gia về Phân tích Dữ liệu có kinh nghiệm triển khai dự án cho nhiều doanh nghiệp lớn tại VN như Mobifone, Viettelimex, MB Ageas,… và đã đào tạo Power BI cho hơn 1000+ học viên.

Bạn nhận được gì sau khoá học
Khoá học Power BI dành cho ai

Sản phẩm học viên

Nội dung khoá học Cơ bản

 • Giải pháp phân tích dữ liệu với Power BI
 • Giới thiệu về hệ sinh thái Power BI
 • Quy trình xử lý dữ liệu trong Power BI
 • Giới thiệu về Power Query
 • Giới thiệu về Power Pivot
 • Thực hành mở báo cáo trên Power BI Desktop
 • Thực hành tải lên Power BI Service và chia sẻ báo cáo
 • Thực hành lấy dữ liệu từ Excel với Get Data (Power Query)
 • Thực hành tạo biểu đồ và matrix (Power Pivot)
 • Thực hành thêm TextBox, ảnh và Background trang báo cáo
 • Giao diện Power Query Editor
 • Thanh công cụ chỉnh sửa dữ liệu trên Power Query
 • Tính năng Unpivot Columns để thay đổi cấu trúc bảng
 • Tính năng Append Queries để gộp bảng dữ liệu
 • Thực hành trích xuất dữ liệu từ file Excel, SQL Server
 • Thực hành sử dụng Remove Rows & Column, Replace Values, Split Column, Merged Column
 • Thực hành sử dụng thêm cột với Add Column dạng Date, Conditional Column, Column from Example
 • Thực hành sử dụng Fill Down, Calculate, Promote Header, Rename Column, Change Type
 • Thực hành sử dụng Unpivot Columns và Append Queries
 • Thực hành đặt tên Query, tắt Enable Load và Group Queries
 • Khái niệm Mô hình dữ liệu – Data Modeling
 • Giao diện Model View và cách tạo Data Model
 • Mô hình Star Schema và tư duy phân tích bằng Data Model
 • Các thành phần trong mô hình dữ liệu
 • Giới thiệu bảng Dimension và bảng Fact
 • Giới thiệu về các tính chất của Relationship
 • Tạo mô hình so sánh giữa 2 bảng Fact (Thực hiện vs Kế hoạch)
 • Hoàn thiện mô hình dữ liệu bán hàng KPIM Mart
 • Thực hành tư duy về mô hình dữ liệu
 • Thực hành xây dựng Data Model
 • Thực hành tạo mối quan hệ giữa các bảng Dimension và Fact
 • Giới thiệu về DAX và các ứng dụng
 • Sự khác biệt giữa Implicit & Explicit Measures
 • Sự khác biệt giữa Calculated Tables, Columns & Measures
 • Các thành phần trong DAX: DAX Syntax / Function / Context
 • Khái niệm Row Context trong Calculated Column
 • Khái niệm Filter Context trong Measures
 • Giới thiệu hàm Time Intelligence
 • Thực hành tạo Measures với hàm SUM(), DISTINCTCOUNT()
 • Thực hành tạo Calculated Column với hàm IF()
 • Thực hành tạo Calculated Table với hàm SUMMARIZE()
 • Thực hành tạo Measures với hàm CALCULATE(), ALL(), DIVIDE()
 • Thực hành tạo Measure với DAX Time Intelligence: SAMEPERIODLASTYEAR(), TOTALYTD(), DATEADD()
 • Cách tạo biểu đồ và thay đổi biểu đồ trong Power BI
 • Cách lựa chọn biểu đồ phù hợp
 • Tính năng Format Visuals để tùy chỉnh thiết kế biểu đồ
 • Các lưu ý khi thiết kế biểu đồ
 • Áp dụng Tooltips, Analytics, Conditional Formatting và Sparkline
 • Sử dụng Theme và tùy chỉnh theo nhu cầu
 • Cách sắp xếp bố cục trên trang báo cáo
 • Thực hành xây dựng các biểu đồ Cards, Pie Chart, Line Chart, Bar Chart, Matrix
 • Thực hành Tùy chỉnh Format các biểu đồ
 • Xây dựng Matrix và sử dụng Conditional Formating đổi màu và tạo Icon
 • Tùy chỉnh Data Category hiển thị dữ liệu dạng hình ảnh Image URL
 • Tạo Sparkline trên bảng Matrix
 • Thay đổi hiển thị của biểu đồ và bổ sung Tooltips
 • Thiết lập tính năng Analytics ở biều đồ Line Chart
 • Tạo và thiết kế Slicer trên trang báo cáo
 • Thêm Text Box, Ảnh và các khối lên trang báo cáo
 • Sử dụng tính năng Smart Narrative tùy chỉnh nội dung Text Box
 • Thiết kế hoàn thiện trang báo cáo phân tích bán hàng
 • Tổng hợp các kiến thức Power BI đã học
 • Hướng dẫn ôn thi chứng chỉ PL-300
 • Chia sẻ tài liệu và Cheat Sheet về Power BI
 • Thuyết trình bài Capstone Project cuối khóa
 • Tổng kết điểm khóa học và trao chứng chỉ
Khoá học Nâng cao K03

3.950.000 VNĐ

Khoá học Cơ bản K10

2.950.000 VNĐ

Khoá học dành cho doanh nghiệp

Câu hỏi thường gặp

Khoá học Power BI tại KPIM dành cho những người mới bắt đầu tiếp cận công cụ này. Học viên ở mọi lứa tuổi, ngành nghề đều có thể tham gia và không yêu cầu kỹ năng hay kiến thức đầu vào về BI hoặc Data.

Tất cả các buổi học Power BI Online đều được KPIM ghi hình lại và lưu vào Folder chung của lớp để học viên có thể tải về và xem lại nếu vắng mặt hoặc dùng để tự học Power BI.

Đối với những học viên đã đăng ký tham gia nhưng không sắp xếp được thời gian hoặc vắng mặt một số buổi, KPIM hỗ trợ bảo lưu các buổi đó cho học viên sang khoá kế tiếp hoàn toàn miễn phí!

Khi học viên hoàn thành đầy đủ 06 bài tập của 06 buổi và Capstone Project, giảng viên sẽ chấm điểm và trao Chứng chỉ hoàn thành Khoá học Power BI của KPIM cho những học viên có điểm tổng kết đạt trên 70%.

Khoá Power BI Cơ bản đảm bảo tất cả những kiến thức nền tảng về công cụ; nếu học viên có cơ hội áp dụng vào công việc thực tế hàng ngày và luyện đề thi thử thì hoàn toàn có thể thi đạt bài kiểm tra PL-300 của Microsoft.

Bạn là nhân viên văn phòng, kế toán, phụ trách nhân sự, quản lý kinh doanh, trợ lý giám đốc hay nhà quản lý các cấp… phải thường xuyên làm việc với dữ liệu và thực hiện các báo cáo thống kê? Và bạn muốn…

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu với Power BI cơ bản – nâng cao + SQL do Trung Tâm Tin Học xây dựng sẽ là lời giải cho những vấn đề của bạn.

Đến với khóa học tại Trung Tâm Tin Học, bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết đầy đủ các bước từ xử lý, phân tích, trực quan hóa, xây dựng dashboard và kết xuất, chia sẻ báo cáo. Hệ thống bài tập thực hành dựa trên nguồn dữ liệu được mô phỏng thực tế, giúp bạn dễ dàng ứng dụng tại chính doanh nghiệp của mình. Bạn chỉ cần biết sử dụng Excel cơ bản là có thể tham gia, nội dung học được cập nhật liên tục phù hợp nhu cầu doanh nghiệp. Hình thức học đa dạng (online/offline), thời gian học nhanh giúp bạn thành thạo chỉ sau 2,5 tháng.

Tham gia khóa học ngay hôm nay, không chỉ giúp bạn thành thạo kỹ năng sử dụng Power BI mà còn sở hữu quyền năng “làm chủ dữ liệu”.

Data Analysis & Visualization with Power BI basic (Phân tích và Trực quan hóa Dữ liệu với Power BI cơ bản)

Advanced Data Analysis with Power BI & SQL (Phân tích nâng cao với Power BI và SQL)

Thời lượng: 80 tiết, học trực tiếp trên máy hoặc học online

Học phí gốc:

7.5


00.0

00đ

ƯU ĐÃI:

Học viên mới: giảm 20% học phí, còn 6.000.000đ/trọn khoá

Học viên đã học tại TT: giảm 25% học phí, còn 5.625.000đ/trọn khoá

Đăng ký nhóm 3 – giảm thêm 50.000đ/HV

Để hoàn tất học phí khóa học tại Trung Tâm Tin Học Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, bạn có thể chọn một trong hai phương thức thanh toán sau:

Cách 1: Thanh toán trực tiếp tại Phòng ghi danh của Trung Tâm Tin Học

– Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ P4 Q5 HCM

– Giờ làm việc:

Thứ 2 đến Thứ 6: 7h30- 11h30 và 13h- 19h

Thứ 7, CN: 7h30- 11h30 và 13h- 17h

Cách 2: Chuyển Khoản

* Số tài khoản của Trung tâm:

** Lưu ý khi chuyển khoản:

1. Trong khi chuyển khoản, phần Nội dung, bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin: Họ tên học viên – Số điện thoại liên hệ – Mã lớp.

2. Scan hoặc chụp lại thông tin chuyển khoản gửi đến email “[email protected]” để bộ phận tư vấn đối chiếu và xuất biên lai.

3. Sau khi nhận được học phí, Trung tâm sẽ phản hồi ngay thông tin cho bạn theo email hoặc số điện thoại.

Học phí: 7.500.000đ – Nhận ưu đãi khi ghi danh online + hoàn tất học phí trước khai giảng 02 ngày

Môn học: Power BI cơ bản + Power BI nâng cao + SQL

Điều kiện học: Học viên đã có kiến thức về Excel cơ bản

HÌNH THỨC LỚP HỌC

Hình thức học Hybrid – Offline và Online song song. Học viên có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức học sau:

ĐỐI TƯỢNG

NỘI DUNG

1. Giới thiệu tổng quan về ứng dụng Power BI

– Tổng quan về Power BI, Power BI desktop và Power BI service

– Một số mẫu báo cáo BI và cách dùng

2. Kết nối dữ liệu và xây dựng mô hình dữ liệu (data model)

– Các loại kết nối dữ liệu vào Power BI và các kiểu dữ liệu thường gặp

– Kết nối dữ liệu từ các nguồn: Excel Files, Folder, SQL server

– Xử lý, chuẩn hóa dữ liệu thô trước khi đưa vào sử dụng và xây dựng data model

– Tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn (Append Data)

– Tạo mối liên kết giữa các bảng và xây dựng data model

3. Trực quan hóa dữ liệu (data visualization) và xây dựng báo cáo BI

– Tạo các loại bảng biểu và đồ thị phổ biến để trực quan hóa dữ liệu: Pie và Doughnut chart, Column và Bar chart, Line chart, Combo chart, Card single number và multi row, Tables, Matrix,…

– Cách tạo Calculated Columns, New Tables và New Measures trong Power BI

– Sử dụng các hàm DAX cơ bản để tính toán và trình bày các chỉ tiêu báo cáo: CALCULATED, SUM, COUNT, DISTINCTCOUNT, CALENDAR, TODAY, DATEDIFF, FORMAT,…

– Xây dựng các tương tác trên bảng biểu và biểu đồ bằng Filter và Slicer

4. Power BI service – nền tảng online

– Tổng quan cách chuyển đổi và sử dụng báo cáo cho phiên bản di động – mobile app

– Cách kết nối, thiếp lập chức năng tự động cập nhật dữ liệu

– PowerBI.com Gateways và cách chia sẻ báo cáo BI cho người dùng

– Phân quyền cho người sử dụng báo cáo

ĐIỂM ĐẶC BIỆT

LƯU Ý HỌC VIÊN

Vì trong nội dung khóa học thực hành với dữ liệu trên công cụ Power BI, nên để hiệu quả học tập tốt nhất anh/chị nên chuẩn bị máy tính có Windows 10 hoặc 11 và cài đặt Power BI.

ĐĂNG KÝ

Thông tin chuyển khoản:

– Tên tài khoản: Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo UniTrain– Tài khoản Ngân hàng ACB, chi nhánh Sài Gòn: 44444266

– Tên tài khoản: Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo UniTrain– Tài khoản Ngân hàng VCB, chi nhánh HCM: 0071001263309

– Nội dung chuyển khoản: [Tên học viên] – [Tên khóa học]

UniTrain sẽ gửi email xác nhận sau khi nhận được chuyển khoản học phí từ học viên.

Mục lục

 • 1 1. Chưa có cái nhìn tổng quan
 • 2 2. Cố gắng học hết mọi thứ có thể – Sai lầm với học Power BI cho người mới bắt đầu
 • 3 3. Chưa khai thác hết nhu cầu thực sự của người dùng
 • 4 4. Không đi từ nền tảng – Sai lầm thường gặp của học Power BI cho người mới bắt đầu
 • 5 5. Đi quá nhanh vào học DAX
 • 6 6. Chạy theo những phương pháp mới phức tạp mà bỏ qua cách đơn giản hơn
 • 7 7. Bắt đầu học luôn mà không tìm kiếm sự trợ giúp

Bước 1: Tải dữ liệu vào Power BI Desktop

Trong bước này, trước tiên, chúng ta sẽ kết nối với 2 danh sách. Sau đó, chúng ta sẽ dọn sạch dữ liệu bằng cách xóa các cột không cần cho quá trình phân tích dữ liệu. Chúng ta cũng sẽ thay đổi các kiểu dữ liệu trên một số cột còn lại để các phép tính hoạt động chính xác. Để biết thêm thông tin về cách tải và dọn sạch dữ liệu trong Power BI Desktop, hãy xem phần Tải dữ liệu trong khóa học Học tập có hướng dẫn.

Kết nối với danh sách

 1. Trong Power BI Desktop, trên tab Trang chủ, hãy bấm hoặc nhấn vào Tải dữ liệu, sau đó chọn Thêm…

 2. Trong hộp thoại Tải dữ liệu, hãy bấm hoặc nhấn vào Danh sách SharePoint Online, sau đó chọn Kết nối.

 3. Nhập URL cho site SharePoint của bạn, sau đó bấm hoặc nhấn vào OK.

 4. Nếu bạn nhận được hộp thoại sau, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập bằng thông tin xác thực phù hợp, sau đó bấm hoặc nhấn vào Kết nối.

 5. Chọn Chi tiết dự án và Yêu cầu dự án, sau đó bấm hoặc nhấn vào Chỉnh sửa.

  Bây giờ, các danh sách sẽ hiển thị dưới dạng bảng trong Trình soạn thảo truy vấn.

Xóa các cột không cần thiết khỏi bảng

 1. Trong ngăn điều hướng bên trái, chọn Chi tiết dự án.

 2. Ở ngăn giữa, hãy chọn cột FileSystemObjectType, sau đó bấm hoặc nhấn vào Xóa cột.

 3. Xóa hai cột sau cột ID: ServerRedirectedEmbedURL và ContentTypeId.

  Mẹo

  Sử dụng phím Shift để chọn cả hai cột, sau đó bấm hoặc nhấn vào Xóa cột.

 4. Xóa tất cả các cột ở bên phải của cột PMAssigned (tổng cộng 22 cột). Bảng sẽ khớp với hình ảnh sau:

 5. Lặp lại quy trình bạn vừa thực hiện, bây giờ là cho Yêu cầu dự án: xóa FileSystemObjectType, ServerRedirectedEmbedURL, ContentTypeId và tất cả các cột ở bên phải của cột Đã phê duyệt (tổng cộng 22 cột). Bảng sẽ khớp với hình ảnh sau:

Thay đổi kiểu dữ liệu trên các cột Chi tiết dự án

 1. Chọn cột ProjectedDays, bấm hoặc nhấn vào Kiểu dữ liệu: Bất kỳ, sau đó chọn Số nguyên.

 2. Lặp lại bước trước cho cột ActualDays.

 3. Chọn cột ApprovedDate, bấm hoặc nhấn vào Kiểu dữ liệu: Bất kỳ, sau đó chọn Ngày.

 4. Lặp lại bước trước cho cột ProjectedStartDate và ProjectedEndDate.

Thay đổi kiểu dữ liệu trên các cột Yêu cầu dự án

 1. Chọn cột EstimatedDays, bấm hoặc nhấn vào Kiểu dữ liệu: Bất kỳ, sau đó chọn Số nguyên.

 2. Chọn cột RequestDate, bấm hoặc nhấn vào Kiểu dữ liệu: Bất kỳ, sau đó chọn Ngày.

Áp dụng và lưu các thay đổi

 1. Trên tab Trang chủ, hãy bấm vào Đóng và áp dụng để đóng Trình soạn thảo truy vấn rồi quay lại cửa sổ Power BI Desktop chính.

 2. Bấm hoặc nhấn vào Tệp, sau đó chọn Lưu rồi lưu với tên project-analysis.pbix.

Vượt 1.200 Điểm, VNIndex Tưng Bừng Đầu Xuân |FinPeace Daily Live #184
Vượt 1.200 Điểm, VNIndex Tưng Bừng Đầu Xuân |FinPeace Daily Live #184

Các bước tiếp theo

Bước tiếp theo trong loạt bài hướng dẫn này là phát hành báo cáo dự án Power BI và tạo bảng thông tin.

Xem thêm

Lưu ý

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn thích dùng ngôn ngữ nào cho tài liệu không? Làm một cuộc khảo sát ngắn. (xin lưu ý, khảo sát này bằng tiếng Anh)

Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng bảy phút. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập (điều khoản về quyền riêng tư).

Đi quá nhanh vào học DAX

Thoạt đầu, có thể chúng ta nghĩ DAX khá đơn giản vì rất quen thuộc và giống excel, vì vậy, mà lao vào học luôn. Nhưng trên thực tế, DAX là ngôn ngữ cực kỳ khó. Mặc dù với một số phép tính có thể thực hiện dễ dàng như trên excel, nhưng đa số các phép tính dường như không thể tính đơn giản như vậy. Viết DAX đòi hỏi người học Power BI cho người mới bắt đầu cần có tư duy logic và hiểu bản chất về ngôn ngữ này. Nhiều lúc bạn có thể viết sai DAX và không biết nó sai. Kết quả là, người dùng sẽ liên tục phản ánh rằng các con số trên báo cáo bị sai và cuối cùng họ sẽ không tin tưởng báo cáo của bạn nữa. Bài học: Nếu gặp khó khăn khi DAX, hãy đi nghiên cứu, tham khảo trên các diễn đàn chia sẻ và làm theo các phương pháp được đánh giá cao nhất. Viết DAX thực sự là một kỹ năng có giá trị khi bạn bắt đầu học Power BI. Nhưng nếu bạn thấy nó quá khó khi bắt đầu, hãy học lại các nguyên tắc cơ bản. Đọc bài viết này về các nguyên tắc cơ bản và thực hành nó.

Nhận định thị trường chứng khoán hàng ngày | Phân tích vnindex, cổ phiếu tiềm năng hôm nay
Nhận định thị trường chứng khoán hàng ngày | Phân tích vnindex, cổ phiếu tiềm năng hôm nay

Bắt đầu học luôn mà không tìm kiếm sự trợ giúp

Không thể phủ nhận tự học là một phương pháp hiệu quả với nhiều người, nhưng đôi khi chúng ta sẽ cần một số trợ giúp. Cộng đồng Power BI là một ví dụ tiêu biểu có thể kể đến khi tự học kết hợp với sự hỗ trợ. Cộng đồng này có rất nhiều người trong ngành sẵn sàng dành thời gian của họ ra để giúp đỡ người khác. Do đó, khi bạn đang học Power BI cho người mới bắt đầu mà thực sự bế tắc về một vấn đề hoặc khái niệm, hãy liên hệ với sự trợ giúp thay vì tự nghĩ giải pháp rồi lâm vào bế tắc và chán nản. Kinh nghiệm: Khi tìm kiếm sự hỗ trợ, chúng ta cần quan tâm đến cách thức tiếp cận. Ngay cả khi người đó rất muốn hỗ trợ, nhưng việc gửi quá nhiều tin nhắn cho những người mà bạn không biết cũng sẽ trở nên thô lỗ và gây khó chịu cho họ. Nguồn tham khảo: Campbell, S. (2022). 8 Mistakes I made to Start Learning Power BI. Available at: https://powerbi.tips/2022/02/8-mistakes-i-made-to-start-learning-power-bi/. ————————— Để bắt đầu với học Power BI cho người mới bắt đầu, bạn có thể tham khảo các khóa học Power BI của Datapot. Datapot là Learning Partner và Certified Trainer chính thức của Microsoft Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, Datapot đã đào tạo, tư vấn và triển khai các giải pháp về phân tích dữ liệu cho cũng như các công ty hàng đầu như Unilever, Airpay, Techcombank, MB Ageas Life, HB Lab, Toyota… cũng như tổ chức các Khóa học về Phân tích dữ liệu cho hơn 1000 học viên. Tham gia để được xem trước những video mới nhất.

 • Group Microsoft Certified: Data Analyst Associate Việt Nam (DA-100): https://www.facebook.com/groups/da100vn
 • Fanpage Datapot: https://www.facebook.com/DatapotAnalytics
 • Website Datapot: https://www.datapot.vn/
 • Tham khảo khóa học Power BI, SQL, Python của Datapot tại: https://datapot.vn/lich-khai-giang/

CEO & Founder DatapotMicrosoft Solution Expert, Microsoft Certified Trainer

Không quá ngạc nhiên khi phân tích dữ liệu (Analytics) là một chủ đề hấp dẫn khi chúng ta đang sống trong thời đại dữ liệu bị chi phối. Analytics giải quyết việc khám phá, diễn giải và xử lý dữ liệu. Nhưng các nhà phân tích dữ liệu và kinh doanh (Business Analyst) có vô số công cụ để lựa chọn và việc cố gắng quyết định công cụ nào phù hợp nhất cho dự án có thể là một thử thách. Vì thế, hãy bắt đầu với những kiến thức cơ bản trước khi hiểu cách học Power BI.

Power BI là công cụ phân tích và trực quan dữ liệu hàng đầu

Power BI là gì?

BI là từ viết tắt của “Business Intelligence” hay “kinh doanh thông minh” và công cụ này cung cấp cho người dùng không chuyên về kỹ thuật tất cả các tài nguyên mà họ cần để tổng hợp, trực quan hóa, phân tích và chia sẻ dữ liệu. Giới kinh doanh coi Power BI là một trong những công cụ kéo thả tốt nhất hiện nay trong ngành.

Khi thực hiện, chúng ta nên xác định thông tin kinh doanh. Theo CIO, BI “… tận dụng phần mềm và dịch vụ để chuyển đổi dữ liệu thành những thông tin chi tiết có thể hành động, cung cấp thông tin cho các quyết định kinh doanh chiến lược và chiến thuật của một tổ chức.” Các công cụ này truy cập và phân tích dữ liệu có liên quan, sau đó đưa ra kết quả thông qua biểu đồ, báo cáo, đồ thị, tóm tắt, bản đồ và trang tổng quan (dashboard), để cung cấp cho người dùng thông tin chính xác và chi tiết về tình trạng của công ty.

Tóm lại, Business Intelligence sử dụng các công cụ để lấy dữ liệu thô và biến nó thành các kế hoạch và hành động thông minh có thể mang lại lợi ích cho doanh nghiệp ở nhiều cấp độ khác nhau. Power BI là một trong những công cụ như vậy.

Sau khi tìm hiểu về Power BI, bạn có thể bắt đầu học Power BI bằng cách tìm hiểu về DAX

DAX là gì trong Power BI và sử dụng DAX như thế nào?

Khi bạn bắt đầu tìm hiểu Power BI, chắc chắn bạn sẽ gặp phải thuật ngữ “DAX”. Nó là viết tắt của “Data Analytics Expressions” hay “Biểu thức phân tích dữ liệu” và là một tập hợp các hằng số, hàm và toán tử do Microsoft phát triển và được sử dụng trong các công cụ trực quan hóa dữ liệu và BI được chọn. DAX còn được gọi là ngôn ngữ hàm vì mã đầy đủ nằm bên trong các hàm.

DAX có nhiều điểm tương đồng như hằng trong Excel

DAX được sử dụng để thao tác dữ liệu và giúp bạn xác định các phép tính tùy chỉnh được sử dụng trong các trường được tính toán (calculated field) và cột được tính toán (calculated column), làm việc với dữ liệu quan hệ và thực hiện tổng hợp động. Nói cách khác, DAX cho phép người dùng tạo thông tin mới từ dữ liệu đã tồn tại trong mô hình của bạn.

DAX sử dụng một số hàm tương tự như Excel, vì vậy nếu bạn đã quen với hàm sau, bạn có thể thấy DAX dễ sử dụng hơn. Nó cung cấp mức độ linh hoạt cao hơn, cho phép người dùng tạo các công thức được áp dụng theo từng hàng.

Lưu ý rằng mặc dù DAX cung cấp sức mạnh và tính linh hoạt cao hơn cho các mô hình dữ liệu của bạn nhưng nó có nguy cơ làm cho chúng trở nên quá phức tạp. Ngoài ra, DAX đi kèm với đường cong học tập dốc, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn muốn làm việc với nó trước khi cam kết.

Tiềm năng của Power BI

Vì Power BI rất linh hoạt và được đóng gói với các tính năng hữu ích, các chuyên gia trong nhiều vai trò khác nhau sử dụng nó, bao gồm:

 • Administrators (Quản trị viên)
 • Professionals (accountants, sales professionals, marketers) (kế toán, chuyên viên bán hàng, nhà tiếp thị)
 • Designers (Nhà thiết kế)
 • Developers (Nhà phát triển)

Power BI tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa ra quyết định thông minh, giảm khả năng thất bại và giảm thiểu rủi ro vốn có. Dữ liệu mà BI xử lý có sẵn để xem và tương tác 24/7 ở bất kỳ đâu bạn có quyền truy cập di động. Tính năng tiện lợi này có nghĩa là người dùng có thể kéo, xử lý và chia sẻ dữ liệu thời gian thực mọi lúc, mọi nơi.

Bảo mật dữ liệu là mối quan tâm lớn ngày nay và Power BI cho phép người dùng theo dõi và kiểm soát việc sử dụng dữ liệu, chỉ cấp quyền truy cập cho những người nên có. Không cần phải bận tâm đến hỗ trợ kỹ thuật hoặc các yếu tố bảo mật IT khác trong doanh nghiệp của bạn, Power BI dashboard cho phép bạn điều chỉnh việc sử dụng một cách hiệu quả. Power BI cũng mang lại sự linh hoạt trong việc lưu trữ dữ liệu trong đám mây của Microsoft hoặc an toàn sau tường lửa của công ty bạn.

Điểm mấu chốt, Power BI cho phép người dùng xem dữ liệu thời gian thực bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ đâu, tạo báo cáo dựa trên thông tin mới đó và gửi các bộ dữ liệu cụ thể đến các nhóm thích hợp. Power BI sử dụng Office 365 cực kỳ phổ biến làm nền tảng của nó, có nghĩa là bạn có thể sử dụng giao diện của sau này để triển khai nhanh chóng và dễ dàng.

Cuối cùng, Power BI có khả năng mở rộng, vì vậy nó có thể phù hợp với bất kỳ tổ chức nào và xử lý các thay đổi về quy mô, mở rộng kinh doanh nhanh chóng hoặc giảm kích thước bất ngờ.

Đây là danh sách các ưu điểm của Power BI:

 • Nó rất dễ sử dụng
 • Nó cho phép bạn truy cập hơn 70 trình kết nối dữ liệu
 • Đây là một trong những giải pháp hiệu quả, rẻ tiền nhất hiện có
 • Nó cung cấp bảng điều khiển trực quan tương tác
 • Nó có thể dễ dàng truy cập từ mọi nơi
 • Nó cung cấp chia sẻ dữ liệu và cộng tác
 • Nó hỗ trợ tìm kiếm ngôn ngữ tự nhiên
Cách học Power BI

Nhờ sự phổ biến của Power BI, có rất nhiều tài nguyên học tập có sẵn cho các chuyên gia ở mọi khía cạnh của nền tảng để tìm hiểu Power BI bắt đầu từ thông tin cơ bản đến các câu hỏi phỏng vấn Power BI.

Đây là danh sách các phương pháp khác nhau mà bạn có thể áp dụng cho dù bạn mới bắt đầu học Power BI hay bạn muốn hoàn thiện và cải thiện bộ kỹ năng hiện có của mình.

 • Tài nguyên học tập có hướng dẫn của Microsoft
 • Hội thảo trên web do Microsoft tổ chức
 • Ghé thăm cộng đồng trực tuyến Power BI chính thức
 • Các video đào tạo do Microsoft tải lên trên YouTube
 • Blog của nhóm phát triển Power BI
 • Các khóa học trực tuyến khác nhau được cung cấp bởi các trang web, công ty và trang web học trực tuyến khác nhau
Cách sử dụng Power BI

Khi cố gắng hiểu cách sử dụng Power BI, bạn nên bắt đầu bằng cách làm quen với các yếu tố khác nhau của công cụ. Power BI bao gồm:

 • Power BI Desktop. Ứng dụng Windows trên máy tính để bàn
 • Power BI Service. Phần mềm trực tuyến như một dịch vụ (SaaS)
 • Ứng dụng di động. Các ứng dụng này được thiết kế cho các thiết bị di động Android, iOS và Windows
 • Power BI Report Server. Sau khi bạn tạo báo cáo Power BI của mình bằng Power BI Desktop, bạn có thể xuất bản chúng lên máy chủ báo cáo tại chỗ

Người dùng kết nối với các nguồn dữ liệu mong muốn và xây dựng báo cáo bằng Power BI Desktop. Sau khi báo cáo hoàn tất, người dùng sẽ xuất bản báo cáo đó lên Power BI Service, cho phép người dùng cuối xem và tương tác với thông tin.

Và đừng quên rằng bạn có tùy chọn sử dụng Power BI Report Server nếu bạn chưa sẵn sàng cho những người bên ngoài tường lửa của công ty bạn xem báo cáo!

Vẻ đẹp của Power BI là tính dễ sử dụng, ngay cả đối với những người không thành thạo về công nghệ. Miễn là bạn có quyền truy cập vào các nguồn dữ liệu, dashboard và kết nối mạng đang hoạt động, bạn có thể sử dụng Power BI để xử lý thông tin, tạo các báo cáo cần thiết và gửi chúng đến các nhóm hoặc cá nhân phù hợp.

Trên đây là những thông tin cơ bản về Power BI mà một người mới bắt đầu cần tìm hiểu. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn đọc và đừng quên đón xem các nội dung mới nhất sẽ được cập nhật thường xuyên tại

BAC’s Blog

.

Nguồn tham khảo:

https://www.simplilearn.com/

Nhu cầu đào tạo doanh nghiệp


BAC

là đơn vị đào tạo BA đầu tiên tại Việt Nam. Đối tác chính thức của

IIBA

quốc tế. Ngoài các khóa học public,

BAC

còn có các khóa học in house dành riêng cho từng doanh nghiệp. Chương trình được thiết kế riêng theo yêu cầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giải quyết những khó khăn và tư vấn phát triển.

Tham khảo chương trình đào tạo:

Không quá ngạc nhiên khi phân tích dữ liệu (Analytics) là một chủ đề hấp dẫn khi chúng ta đang sống trong thời đại dữ liệu bị chi phối. Analytics giải quyết việc khám phá, diễn giải và xử lý dữ liệu. Nhưng các nhà phân tích dữ liệu và kinh doanh (Business Analyst) có vô số công cụ để lựa chọn và việc cố gắng quyết định công cụ nào phù hợp nhất cho dự án có thể là một thử thách. Vì thế, hãy bắt đầu với những kiến thức cơ bản trước khi hiểu cách học Power BI.

Power BI là công cụ phân tích và trực quan dữ liệu hàng đầu

Power BI là gì?

BI là từ viết tắt của “Business Intelligence” hay “kinh doanh thông minh” và công cụ này cung cấp cho người dùng không chuyên về kỹ thuật tất cả các tài nguyên mà họ cần để tổng hợp, trực quan hóa, phân tích và chia sẻ dữ liệu. Giới kinh doanh coi Power BI là một trong những công cụ kéo thả tốt nhất hiện nay trong ngành.

Khi thực hiện, chúng ta nên xác định thông tin kinh doanh. Theo CIO, BI “… tận dụng phần mềm và dịch vụ để chuyển đổi dữ liệu thành những thông tin chi tiết có thể hành động, cung cấp thông tin cho các quyết định kinh doanh chiến lược và chiến thuật của một tổ chức.” Các công cụ này truy cập và phân tích dữ liệu có liên quan, sau đó đưa ra kết quả thông qua biểu đồ, báo cáo, đồ thị, tóm tắt, bản đồ và trang tổng quan (dashboard), để cung cấp cho người dùng thông tin chính xác và chi tiết về tình trạng của công ty.

Tóm lại, Business Intelligence sử dụng các công cụ để lấy dữ liệu thô và biến nó thành các kế hoạch và hành động thông minh có thể mang lại lợi ích cho doanh nghiệp ở nhiều cấp độ khác nhau. Power BI là một trong những công cụ như vậy.

Sau khi tìm hiểu về Power BI, bạn có thể bắt đầu học Power BI bằng cách tìm hiểu về DAX

DAX là gì trong Power BI và sử dụng DAX như thế nào?

Khi bạn bắt đầu tìm hiểu Power BI, chắc chắn bạn sẽ gặp phải thuật ngữ “DAX”. Nó là viết tắt của “Data Analytics Expressions” hay “Biểu thức phân tích dữ liệu” và là một tập hợp các hằng số, hàm và toán tử do Microsoft phát triển và được sử dụng trong các công cụ trực quan hóa dữ liệu và BI được chọn. DAX còn được gọi là ngôn ngữ hàm vì mã đầy đủ nằm bên trong các hàm.

DAX có nhiều điểm tương đồng như hằng trong Excel

DAX được sử dụng để thao tác dữ liệu và giúp bạn xác định các phép tính tùy chỉnh được sử dụng trong các trường được tính toán (calculated field) và cột được tính toán (calculated column), làm việc với dữ liệu quan hệ và thực hiện tổng hợp động. Nói cách khác, DAX cho phép người dùng tạo thông tin mới từ dữ liệu đã tồn tại trong mô hình của bạn.

DAX sử dụng một số hàm tương tự như Excel, vì vậy nếu bạn đã quen với hàm sau, bạn có thể thấy DAX dễ sử dụng hơn. Nó cung cấp mức độ linh hoạt cao hơn, cho phép người dùng tạo các công thức được áp dụng theo từng hàng.

Lưu ý rằng mặc dù DAX cung cấp sức mạnh và tính linh hoạt cao hơn cho các mô hình dữ liệu của bạn nhưng nó có nguy cơ làm cho chúng trở nên quá phức tạp. Ngoài ra, DAX đi kèm với đường cong học tập dốc, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn muốn làm việc với nó trước khi cam kết.

Tiềm năng của Power BI

Vì Power BI rất linh hoạt và được đóng gói với các tính năng hữu ích, các chuyên gia trong nhiều vai trò khác nhau sử dụng nó, bao gồm:

 • Administrators (Quản trị viên)
 • Professionals (accountants, sales professionals, marketers) (kế toán, chuyên viên bán hàng, nhà tiếp thị)
 • Designers (Nhà thiết kế)
 • Developers (Nhà phát triển)

Power BI tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa ra quyết định thông minh, giảm khả năng thất bại và giảm thiểu rủi ro vốn có. Dữ liệu mà BI xử lý có sẵn để xem và tương tác 24/7 ở bất kỳ đâu bạn có quyền truy cập di động. Tính năng tiện lợi này có nghĩa là người dùng có thể kéo, xử lý và chia sẻ dữ liệu thời gian thực mọi lúc, mọi nơi.

Bảo mật dữ liệu là mối quan tâm lớn ngày nay và Power BI cho phép người dùng theo dõi và kiểm soát việc sử dụng dữ liệu, chỉ cấp quyền truy cập cho những người nên có. Không cần phải bận tâm đến hỗ trợ kỹ thuật hoặc các yếu tố bảo mật IT khác trong doanh nghiệp của bạn, Power BI dashboard cho phép bạn điều chỉnh việc sử dụng một cách hiệu quả. Power BI cũng mang lại sự linh hoạt trong việc lưu trữ dữ liệu trong đám mây của Microsoft hoặc an toàn sau tường lửa của công ty bạn.

Điểm mấu chốt, Power BI cho phép người dùng xem dữ liệu thời gian thực bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ đâu, tạo báo cáo dựa trên thông tin mới đó và gửi các bộ dữ liệu cụ thể đến các nhóm thích hợp. Power BI sử dụng Office 365 cực kỳ phổ biến làm nền tảng của nó, có nghĩa là bạn có thể sử dụng giao diện của sau này để triển khai nhanh chóng và dễ dàng.

Cuối cùng, Power BI có khả năng mở rộng, vì vậy nó có thể phù hợp với bất kỳ tổ chức nào và xử lý các thay đổi về quy mô, mở rộng kinh doanh nhanh chóng hoặc giảm kích thước bất ngờ.

Đây là danh sách các ưu điểm của Power BI:

 • Nó rất dễ sử dụng
 • Nó cho phép bạn truy cập hơn 70 trình kết nối dữ liệu
 • Đây là một trong những giải pháp hiệu quả, rẻ tiền nhất hiện có
 • Nó cung cấp bảng điều khiển trực quan tương tác
 • Nó có thể dễ dàng truy cập từ mọi nơi
 • Nó cung cấp chia sẻ dữ liệu và cộng tác
 • Nó hỗ trợ tìm kiếm ngôn ngữ tự nhiên
Cách học Power BI

Nhờ sự phổ biến của Power BI, có rất nhiều tài nguyên học tập có sẵn cho các chuyên gia ở mọi khía cạnh của nền tảng để tìm hiểu Power BI bắt đầu từ thông tin cơ bản đến các câu hỏi phỏng vấn Power BI.

Đây là danh sách các phương pháp khác nhau mà bạn có thể áp dụng cho dù bạn mới bắt đầu học Power BI hay bạn muốn hoàn thiện và cải thiện bộ kỹ năng hiện có của mình.

 • Tài nguyên học tập có hướng dẫn của Microsoft
 • Hội thảo trên web do Microsoft tổ chức
 • Ghé thăm cộng đồng trực tuyến Power BI chính thức
 • Các video đào tạo do Microsoft tải lên trên YouTube
 • Blog của nhóm phát triển Power BI
 • Các khóa học trực tuyến khác nhau được cung cấp bởi các trang web, công ty và trang web học trực tuyến khác nhau
Cách sử dụng Power BI

Khi cố gắng hiểu cách sử dụng Power BI, bạn nên bắt đầu bằng cách làm quen với các yếu tố khác nhau của công cụ. Power BI bao gồm:

 • Power BI Desktop. Ứng dụng Windows trên máy tính để bàn
 • Power BI Service. Phần mềm trực tuyến như một dịch vụ (SaaS)
 • Ứng dụng di động. Các ứng dụng này được thiết kế cho các thiết bị di động Android, iOS và Windows
 • Power BI Report Server. Sau khi bạn tạo báo cáo Power BI của mình bằng Power BI Desktop, bạn có thể xuất bản chúng lên máy chủ báo cáo tại chỗ

Người dùng kết nối với các nguồn dữ liệu mong muốn và xây dựng báo cáo bằng Power BI Desktop. Sau khi báo cáo hoàn tất, người dùng sẽ xuất bản báo cáo đó lên Power BI Service, cho phép người dùng cuối xem và tương tác với thông tin.

Và đừng quên rằng bạn có tùy chọn sử dụng Power BI Report Server nếu bạn chưa sẵn sàng cho những người bên ngoài tường lửa của công ty bạn xem báo cáo!

Vẻ đẹp của Power BI là tính dễ sử dụng, ngay cả đối với những người không thành thạo về công nghệ. Miễn là bạn có quyền truy cập vào các nguồn dữ liệu, dashboard và kết nối mạng đang hoạt động, bạn có thể sử dụng Power BI để xử lý thông tin, tạo các báo cáo cần thiết và gửi chúng đến các nhóm hoặc cá nhân phù hợp.

Trên đây là những thông tin cơ bản về Power BI mà một người mới bắt đầu cần tìm hiểu. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn đọc và đừng quên đón xem các nội dung mới nhất sẽ được cập nhật thường xuyên tại

BAC’s Blog

.

Nguồn tham khảo:

https://www.simplilearn.com/

Nhu cầu đào tạo doanh nghiệp


BAC

là đơn vị đào tạo BA đầu tiên tại Việt Nam. Đối tác chính thức của

IIBA

quốc tế. Ngoài các khóa học public,

BAC

còn có các khóa học in house dành riêng cho từng doanh nghiệp. Chương trình được thiết kế riêng theo yêu cầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giải quyết những khó khăn và tư vấn phát triển.

Tham khảo chương trình đào tạo:

Chưa khai thác hết nhu cầu thực sự của người dùng

Đây là một trong những sai lầm lớn nhất với học Power BI cho người mới bắt đầu mà nhiều người mắc phải, đó là chấp nhận tất cả các yêu cầu từ khách hàng. Thông thường, người dùng (end-user) thường ít thông thạo về Power BI, họ có thể không hiểu các phương pháp phân tích hay lý thuyết về thiết kế trực quan. Đây là tình huống thường thấy, khi người dùng đưa ra những yêu cầu riêng và cụ thể, nhiều người sẽ cố gắng thực hiện theo chính xác những gì họ yêu cầu như thay đổi mẫu visuals trở nên phức tạp hơn… Trong khi đó, việc thay đổi này có thể mất nhiều công sức mà chưa chắc đã mang lại hiệu quả như mong muốn. Bài học: Biết cách thiết kế và sáng tạo hình ảnh Power BI là một kỹ năng quan trọng, nhưng có thể phân tích mà không tùy chỉnh quá mức các báo cáo thậm chí còn quan trọng hơn. Do đó, người phân tích cần tìm hiểu cách tiếp nhận yêu cầu từ người dùng hiệu quả: Hiểu họ thực sự muốn gì. Câu chuyện mà báo cáo của bạn kể quan trọng hơn nhiều so với việc thiết kế bố cục của hình ảnh trên một trang.

Chứng khoán hôm nay | Nhận định thị trường: VNINDEX VÀO ĐẠI SÓNG, TOP SIÊU CỔ SẮP NỔ MẠNH
Chứng khoán hôm nay | Nhận định thị trường: VNINDEX VÀO ĐẠI SÓNG, TOP SIÊU CỔ SẮP NỔ MẠNH

Chưa có cái nhìn tổng quan

Thực tế có rất nhiều thứ cần trong học Power BI cho người mới bắt đầu và hầu hết mọi người đều thấy chỉ cần học thiết kế trực quan (Visualization) của Power BI như thiết kế đồ thị và hình ảnh. Có thể kể đến Power Query và DAX là hai ngôn ngữ có thể tự học. Tiếp đến, là các mô hình bảng (tabular models), dịch vụ phân tích (analysis services), Power BI service, quản trị dữ liệu và tất cả những gì đi kèm với việc triển khai phần mềm. Bên cạnh đó còn có các công cụ và tiện ích (add-ons) bổ sung của bên thứ ba. Dĩ nhiên người học không cần phải nắm vững tất cả, nhưng nên học để nắm sâu kiến thức và hiểu các nguyên tắc cũng như các khái niệm cơ bản của từng giai đoạn trong Power BI. Ví dụ như muốn học chuyên sâu về Power Query để mô hình hóa dữ liệu chuyên nghiệp, chúng ta cần có hiểu biết cơ bản về thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu. Kinh nghiệm rút ra: Nên nhìn rộng hơn, tập bắt đầu từ những kiến thức căn bản rồi tiếp tục với những kỹ năng chuyên môn, khó hơn.

Bước 3: Tạo trực quan hóa báo cáo

Bây giờ, chúng ta đang ở bước mà nhiều người nghĩ đến khi phân tích dữ liệu: tạo trực quan hóa để có thể tìm ra các mẫu trong dữ liệu. Trong bước này, chúng ta sẽ tạo 4 phần trực quan hóa:

 • Biểu đồ cột hiển thị số ngày dự kiến so với số ngày thực tế trên dự án
 • Biểu đồ cột hiển thị chênh lệch cho từng dự án
 • Thẻ hiển thị dự án chờ xử lý lâu nhất
 • Bảng hiển thị thời gian giữa thời điểm phê duyệt dự án và ngày bắt đầu dự kiến

Sau khi tạo các báo cáo trực quan hóa này trong Power BI Desktop, chúng ta sẽ phát hành dữ liệu và báo cáo lên dịch vụ Power BI để có thể tạo và chia sẻ bảng thông tin. Để biết thêm thông tin về cách tạo báo cáo trong Power BI Desktop, hãy xem phần Trực quan hóa trong khóa học Học tập có hướng dẫn.

Tạo biểu đồ thanh để hiển thị số ngày dự kiến so với thực tế

 1. Bấm hoặc nhấn vào biểu tượng dạng xem Báo cáo. Chúng ta sẽ ở lại dạng xem này trong thời gian còn lại ở Power BI Desktop.

 2. Trong ngăn Trực quan hóa ở bên phải, hãy bấm hoặc nhấn vào Biểu đồ cột liên cụm.

 3. Kéo PMAssigned và Tiêu đề từ Chi tiết dự án ở ngăn Trường vào Trục ở ngăn Trực quan hóa.

 4. Kéo ActualDays và ProjectedDays từ Chi tiết dự án ở ngăn Trường vào Giá trị ở ngăn Trực quan hóa.

 5. Bây giờ, phần trực quan hóa sẽ giống như hình ảnh sau đây.

 6. Kéo Trạng thái từ Chi tiết dự án ở ngăn Trường vào khu vực Bộ lọc của ngăn Trực quan hóa, sau đó chọn hộp kiểm Đã hoàn thành.

  Biểu đồ hiện được lọc để chỉ hiển thị các dự án đã hoàn thành, điều này khá hợp lý vì chúng ta đang so sánh số ngày dự kiến với số ngày thực tế.

 7. Bấm vào các mũi tên ở góc trên bên trái của biểu đồ để di chuyển lên và xuống hệ thống cấp bậc của người quản lý dự án và dự án. Trong hình ảnh sau đây, bạn sẽ thấy phần chi tiết dự án.

Tạo biểu đồ thanh để hiển thị chênh lệch so với dự kiến

 1. Bấm hoặc nhấn vào canvas bên ngoài phần trực quan hóa mà bạn vừa tạo.

 2. Trong ngăn Trực quan hóa ở bên phải, hãy bấm hoặc nhấn vào Biểu đồ cột liên cụm.

 3. Kéo PMAssigned và Tiêu đề từ Chi tiết dự án ở ngăn Trường vào Trục ở ngăn Trực quan hóa.

 4. Kéo VarProjectedActual từ Chi tiết dự án ở ngăn Trường vào Giá trị ở ngăn Trực quan hóa.

 5. Kéo Trạng thái từ Chi tiết dự án ở ngăn Trường vào khu vực Bộ lọc của ngăn Trực quan hóa, sau đó chọn hộp kiểm Đã hoàn thành.

  Bây giờ, phần trực quan hóa sẽ giống như hình ảnh sau đây.

  Bạn có thể thấy từ biểu đồ này mức độ biến đổi đối với các dự án do Irvin Sayers vận hành so với Joni Sherman. Hãy xem chi tiết mức độ biến đổi theo dự án và liệu số ngày dự kiến nhiều hơn hay ít hơn số ngày thực tế.

 6. Trước khi chúng ta tạo thêm phần trực quan hóa, hãy di chuyển và đổi kích thước những phần bạn đã tạo sao cho vừa khít với nhau.

Tạo thẻ hiển thị dự án chờ xử lý lâu nhất

 1. Bấm hoặc nhấn vào canvas bên ngoài phần trực quan hóa mà bạn vừa tạo.

 2. Trong ngăn Trực quan hóa ở bên phải, hãy bấm hoặc nhấn vào Thẻ.

 3. Kéo MaxDaysPending từ Yêu cầu dự án ở ngăn Trường vào Trường ở ngăn Trực quan hóa.

 4. Bấm hoặc nhấn vào Định dạng (cây lăn sơn), sau đó đặt Viền thành Bật.

 5. Đặt Tiêu đề thành Bật, sau đó thêm tiêu đề “Số ngày tối đa chờ phê duyệt”.

  Bây giờ, phần trực quan hóa sẽ giống như hình ảnh sau đây.

  Sau khi phát hành báo cáo này, chúng ta sẽ sử dụng ngăn xếp này để kích hoạt cảnh báo nếu giá trị tối đa của dự án đang chờ xử lý đạt đến ngưỡng nhất định.

Tạo bảng hiển thị thời gian giữa thời điểm phê duyệt dự án và ngày bắt đầu dự kiến

 1. Bấm hoặc nhấn vào canvas bên ngoài phần trực quan hóa mà bạn vừa tạo.

 2. Trong ngăn Trực quan hóa ở bên phải, hãy bấm hoặc nhấn vào Bảng.

 3. Kéo PMAssigned, Tiêu đề và ApprovedStartDiff từ Chi tiết dự án ở ngăn Trường vào Giá trị ở ngăn Trực quan hóa.

 4. Kéo ProjectedStartDate từ Chi tiết dự án ở ngăn Trường vào khu vực Bộ lọc của ngăn Trực quan hóa, sau đó chọn tất cả các ngày trừ (Trống).

 5. Đổi kích thước các cột của bảng để bạn có thể xem tất cả dữ liệu và sắp xếp giảm dần theo ApprovedStartDiff. Bây giờ, phần trực quan hóa sẽ giống như hình ảnh sau đây.

 6. Trong khu vực Giá trị, hãy bấm hoặc nhấn vào mũi tên xuống của ApprovedStartDiff, sau đó bấm hoặc nhấn vào Trung bình. Bây giờ, chúng ta có thể thấy khoảng thời gian trung bình giữa thời điểm phê duyệt dự án và ngày bắt đầu dự kiến.

 7. Bấm hoặc nhấn vào mũi tên xuống của ApprovedStartDiff lần nữa, bấm hoặc nhấn vào Định dạng có điều kiện, sau đó bấm hoặc nhấn vào Thang màu nền.

 8. Đặt màu cho trường Tối thiểu và Tối đa như hiển thị bên dưới, sau đó bấm hoặc nhấn vào OK.

  Bây giờ, phần trực quan hóa sẽ giống như hình ảnh sau đây.

  Như bạn có thể thấy, các dự án mà Irvin Sayers vận hành có xu hướng bắt đầu rất lâu sau khi phê duyệt. Có thể tồn tại các yếu tố khác ngoài người quản lý được chỉ định, nhưng chúng ta nên xem xét điều này.

Tới đây là kết thúc phần báo cáo. Bây giờ, bạn đã có báo cáo hoàn chỉnh dựa trên dữ liệu nhập từ SharePoint, được dọn sạch và lập mô hình trong Power BI Desktop. Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, báo cáo của bạn sẽ giống như hình ảnh sau đây.

Nhận định thị trường chứng khoán hàng ngày | Phân tích vnindex, cổ phiếu tiềm năng hôm nay
Nhận định thị trường chứng khoán hàng ngày | Phân tích vnindex, cổ phiếu tiềm năng hôm nay

Keywords searched by users: học power bi online

Hướng Dẫn Tự Học Power Bi Cho Người Mới Bắt Đầu Từ A -Z
Hướng Dẫn Tự Học Power Bi Cho Người Mới Bắt Đầu Từ A -Z
Học Power Bi Cho Người Mới Bắt Đầu: 7 Sai Lầm Thường Gặp
Học Power Bi Cho Người Mới Bắt Đầu: 7 Sai Lầm Thường Gặp
Tự Học Power Bi Cơ Bản Từ A Đến Z Cho Người Mới Bắt Đầu - Full 4 Phần - Youtube
Tự Học Power Bi Cơ Bản Từ A Đến Z Cho Người Mới Bắt Đầu – Full 4 Phần – Youtube
Hướng Dẫn Tự Học Power Bi Cho Người Mới Bắt Đầu Từ A -Z
Hướng Dẫn Tự Học Power Bi Cho Người Mới Bắt Đầu Từ A -Z
Phân Tích Power Bi Là Gì? - Học Excel Online Miễn Phí -
Phân Tích Power Bi Là Gì? – Học Excel Online Miễn Phí –
Khóa Học Power Bi - Phân Tích Và Trực Quan Hóa Dữ Liệu
Khóa Học Power Bi – Phân Tích Và Trực Quan Hóa Dữ Liệu
Power Bi Và Những Điều Bạn Cần Biết!
Power Bi Và Những Điều Bạn Cần Biết!
Tự Học Power Bi Cho Người Mới Bắt Đầu (Full 47 Phút) - Youtube
Tự Học Power Bi Cho Người Mới Bắt Đầu (Full 47 Phút) – Youtube
Khóa Học Phân Tích Và Trực Quan Hóa Dữ Liệu Trên Power Bi - Essentials - Unitrain.Edu.Vn
Khóa Học Phân Tích Và Trực Quan Hóa Dữ Liệu Trên Power Bi – Essentials – Unitrain.Edu.Vn
Phân Tích Power Bi Là Gì? - Học Excel Online Miễn Phí -
Phân Tích Power Bi Là Gì? – Học Excel Online Miễn Phí –
Khóa Học Power Bi Từ Cơ Bản Đến Chuyên Sâu Tại Mda - Mastering Data Analytics
Khóa Học Power Bi Từ Cơ Bản Đến Chuyên Sâu Tại Mda – Mastering Data Analytics
Khóa Học Power Bi Phân Tích Và Trực Quan Hóa Dữ Liệu - Gnv#1
Khóa Học Power Bi Phân Tích Và Trực Quan Hóa Dữ Liệu – Gnv#1
Khoá Học Nhập Môn Phân Tích Dữ Liệu Với Power Bi - 200Lab
Khoá Học Nhập Môn Phân Tích Dữ Liệu Với Power Bi – 200Lab
Tài Liệu Và Video Học Microsoft Power Bi Tiếng Việt Từ Cơ Bản Tới Nâng Cao.
Tài Liệu Và Video Học Microsoft Power Bi Tiếng Việt Từ Cơ Bản Tới Nâng Cao.
Senior Ba Lan Hương Và Câu Chuyện Học Power Bi Online
Senior Ba Lan Hương Và Câu Chuyện Học Power Bi Online
Power Bi Là Gì? Tại Sao Các Doanh Nghiệp Nên Sử Dụng
Power Bi Là Gì? Tại Sao Các Doanh Nghiệp Nên Sử Dụng
Topcourse] Khóa Học Online Miễn Phí Về Kiến ​​Thức Cơ Bản Về Microsoft Power Bi “Learn Power Bi Basics For Free” Trên Nền Tảng Udemy - Ybox
Topcourse] Khóa Học Online Miễn Phí Về Kiến ​​Thức Cơ Bản Về Microsoft Power Bi “Learn Power Bi Basics For Free” Trên Nền Tảng Udemy – Ybox
Khóa Học Power Bi Miễn Phí: Phân Tích, Trực Quan Hóa Dữ Liệu
Khóa Học Power Bi Miễn Phí: Phân Tích, Trực Quan Hóa Dữ Liệu
Phân Tích Và Trực Quan Hóa Dữ Liệu Với Power Bi Cơ Bản Và Nâng Cao + Sql
Phân Tích Và Trực Quan Hóa Dữ Liệu Với Power Bi Cơ Bản Và Nâng Cao + Sql
Khóa Học Power Bi Miễn Phí: Phân Tích, Trực Quan Hóa Dữ Liệu
Khóa Học Power Bi Miễn Phí: Phân Tích, Trực Quan Hóa Dữ Liệu
Workshop Online Miễn Phí: Power Bi Trong Xử Lý Và Trực Quan Hóa Dữ Liệu - Học Viện Gnv
Workshop Online Miễn Phí: Power Bi Trong Xử Lý Và Trực Quan Hóa Dữ Liệu – Học Viện Gnv
Power Query Là Gì? Tại Sao Cần Học Power Query? - Học Excel Online Miễn Phí
Power Query Là Gì? Tại Sao Cần Học Power Query? – Học Excel Online Miễn Phí
Cntt&Dl | Hcmussh
Cntt&Dl | Hcmussh
Khóa Huấn Luyện Lập Và Phân Tích Báo Cáo Quản Trị Power Bi
Khóa Huấn Luyện Lập Và Phân Tích Báo Cáo Quản Trị Power Bi
Khóa Học Combo Power Bi Essential & Advanced - Unitrain.Edu.Vn
Khóa Học Combo Power Bi Essential & Advanced – Unitrain.Edu.Vn
Hội Thảo Trực Tuyến “Jump Start Your Data Analytic Journey With Power Bi” - Ivolunteer Vietnam
Hội Thảo Trực Tuyến “Jump Start Your Data Analytic Journey With Power Bi” – Ivolunteer Vietnam
Pl-300 - Analyzing Data With Power Bi - Datapot.Vn
Pl-300 – Analyzing Data With Power Bi – Datapot.Vn
Xây Dựng Báo Cáo Quản Trị Thông Minh Với Ms Power Bi – Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Và Thiết Kế
Xây Dựng Báo Cáo Quản Trị Thông Minh Với Ms Power Bi – Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Và Thiết Kế
Power Bi Là Gì? Tính Năng Nổi Bật & Bảng Giá Chi Tiết
Power Bi Là Gì? Tính Năng Nổi Bật & Bảng Giá Chi Tiết
Topcourse] Khóa Học Online Miễn Phí Hướng Dẫn Tất Tần Tật Về Microsoft Power Bi Cho Người Mới Bắt Đầu Trong 15 Giờ “Diploma In Microsoft Power Bi For Beginners“ Từ Alison -
Topcourse] Khóa Học Online Miễn Phí Hướng Dẫn Tất Tần Tật Về Microsoft Power Bi Cho Người Mới Bắt Đầu Trong 15 Giờ “Diploma In Microsoft Power Bi For Beginners“ Từ Alison –
Lịch Khai Giảng Các Khóa Học Microsoft Power Platform Tháng 11
Lịch Khai Giảng Các Khóa Học Microsoft Power Platform Tháng 11
Khóa Học Power Bi Miễn Phí: Phân Tích, Trực Quan Hóa Dữ Liệu
Khóa Học Power Bi Miễn Phí: Phân Tích, Trực Quan Hóa Dữ Liệu
Khóa Học Power Bi Từ Cơ Bản Đến Chuyên Sâu Tại Mda - Mastering Data Analytics
Khóa Học Power Bi Từ Cơ Bản Đến Chuyên Sâu Tại Mda – Mastering Data Analytics

See more here: kientrucannam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *