Chuyển tới nội dung
Home » Hàm Tính Trung Bình Trong Python | Return Của Numpy.Mean()

Hàm Tính Trung Bình Trong Python | Return Của Numpy.Mean()

bai6: Giải bài tập python TH3 tính trung bình cộng - Tự học lập trình python

Kết luận

Trong bài này, Kteam đã hướng dẫn bạn cách viết hàm với tham số truyền vào là chuỗi s. Trả về tổng và trung bình cộng của các từ là số tự nhiên trong chuỗi s.Thêm bài giải của bạn vào phần bình luận để được Kteam review code và fix lỗi (nếu có) trong livestream của khóa học này.

Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ cũng nhau học cách VIẾT HÀM TRẢ SỐ LƯỢNG CHỮ SỐ , SỐ LƯỢNG KÝ TỰ, SỐ LƯỢNG KÝ HIỆU VÀ CHUỖI S THEO YÊU CẦU***

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên ” Luyện tập – Thử Thách – Không ngại khó!”

Kiến thức cần có

 • Hàm input() và hàm print()
 • Cấu trúc lặp trong Python
 • Cấu trúc rẽ nhánh trong Python
 • Biến và kiểu dữ liệu
 • Hàm trong Python
 • Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)
 • Các phương thức xử lý List trong Python:
 • split()
 • len()
 • sum()

Định dạng đầu vào

Gồm một dòng duy nhất chứa các phần tử là số thực của danh sách, các phần tử cách nhau bởi khoảng trắng

Định dạng đầu ra

Gồm một dòng duy nhất hiển thị trung bình cộng của danh sách.

Lưu ý: Nếu danh sách rỗng thì xuất thông báo: Danh sach rong

Nếu phần tử không phải là số thực thì xuất thông báo: Vui long nhap cac phan tu la so thuc!

Ví dụ

 • Input 1:


5 6 3.6 7.8

 • Output 1:


5.6

 • Input 2:


100

 • Output 2:


100.0

 • Input 3:


#nothing

 • Output 3:


Danh sach rong

 • Input 4:


4 3$ 5 kteam 8.9 3.3.4

 • Output 4:


Vui long nhap cac phan tu la so thuc!

bai6: Giải bài tập python TH3 tính trung bình cộng - Tự học lập trình python
bai6: Giải bài tập python TH3 tính trung bình cộng – Tự học lập trình python

Kết luận

Trong bài này, Kteam đã hướng dẫn bạn cách viết hàm với tham số truyền vào là một danh sách các số thực. Trả về trung bình cộng của danh sách đó. Thêm bài giải của bạn vào phần bình luận để được Kteam review code và fix lỗi (nếu có) trong livestream của khóa học này.

Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ cũng nhau học cách VIẾT HÀM TRẢ VỀ PHẦN TỬ CÓ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT KHÔNG DÙNG HÀM MIN. (VỚI THAM SỐ LÀ DANH SÁCH SỐ PHẬN).

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên ” Luyện tập – Thử Thách – Không ngại khó!”

Xử lý Nhiều Số

Ngoài việc tính trung bình cộng của hai số, bạn cũng có thể tính trung bình cộng của nhiều số. Để làm điều này, bạn chỉ cần cộng tất cả các số lại với nhau và sau đó chia tổng cho số lượng số. Dưới đây là một ví dụ:

# Nhập số lượng số từ người dùng

Trong ví dụ này, chúng ta nhập số lượng số và sau đó nhập từng số. Chúng ta sử dụng một vòng lặp để tính tổng của các số và sau đó tính trung bình cộng bằng cách chia tổng cho số lượng số.

(Lập trình Python)B46 Bài tập rèn luyện Tính điểm trung bình
(Lập trình Python)B46 Bài tập rèn luyện Tính điểm trung bình

Giới thiệu về numpy.mean()

numpy.mean() là một phương thức trong thư viện NumPy của Python, được sử dụng để tính giá trị trung bình của các phần tử trong mảng. Phương thức này trả về giá trị trung bình của mảng theo một trục cụ thể (nếu được chỉ định).

Cú pháp của numpy.mean() như sau:

numpy.mean(a, axis=None, dtype=None, keepdims=False)

Trong đó:

 • : Mảng đầu vào để tính giá trị trung bình.

 • axis

  (tuỳ chọn): Xác định trục hoặc trục mà giá trị trung bình sẽ được tính toán. Mặc định là None, trong trường hợp này, giá trị trung bình sẽ được tính toán cho tất cả các phần tử của mảng.

 • dtype

  (tuỳ chọn): Kiểu dữ liệu của kết quả trả về. Nếu không được chỉ định, kiểu dữ liệu của kết quả sẽ được xác định dựa trên kiểu dữ liệu của mảng đầu vào.

 • keepdims

  (tuỳ chọn): Xác định xem kích thước của kết quả có giữ nguyên số chiều của mảng đầu vào hay không. Giá trị mặc định là False, tức là số chiều sẽ được rút gọn.

Ví dụ:

import numpy as np arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5]) mean_value = np.mean(arr) print(mean_value)

Trong ví dụ trên, numpy.mean() tính giá trị trung bình của mảng

arr

, và kết quả trả về là 3.0, tức là giá trị trung bình của các phần tử trong mảng.

Phương thức numpy.mean() rất hữu ích khi cần tính toán giá trị trung bình của một tập hợp các giá trị trong mảng, đóng vai trò quan trọng trong việc thống kê và xử lý dữ liệu.

Xem thêm Bình phương trong c++

Kiến thức cần có

 • Hàm input() và hàm print()
 • Biến và kiểu dữ liệu
 • Cấu trúc lặp trong Python
 • Cấu trúc rẽ nhánh trong Python
 • Hàm trong Python
 • Các phương thức xử lý chuỗi trong Python
 • split()
 • isdigit()

Định dạng đầu vào

Gồm một dòng chứa chuỗi bất kỳ.

Định dạng đầu ra

 • Gồm hai dòng:
 • Dòng đầu tiên hiển thị tổng.
 • Dòng thứ hai hiển thị trung bình cộng.

Ví dụ

 • Input 1:


Toan 5 Ly 6 Hoa 7

 • Output 1:


18 6.0

 • Input 2:


Toan 005 Ly 0 Hoa 9

 • Output 2:


14 4.666666666666667

 • Input 3:


Toan -5 Ly 3, Hoa 9

 • Output 3:


9 9.0

 • Input 4:


kteam

 • Output 4:


0 0

Bài 18: Tính trung bình công các phần tử trong mảng
Bài 18: Tính trung bình công các phần tử trong mảng

Kết Luận

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về tính trung bình cộng 2 số trong python rồi. Tính trung bình cộng của hai số hoặc nhiều số là một tác vụ phổ biến trong lập trình, và Python cung cấp các công cụ mạnh mẽ để thực hiện tính toán này. Bạn có thể sử dụng biến, phép toán cộng và chia, cũng như các hàm như

sum()

để tính trung bình cộng của các số. Tùy thuộc vào yêu cầu của dự án của bạn, bạn có thể lựa chọn cách thích hợp để tính trung bình cộng và sử dụng nó trong các ứng dụng và tính toán phức tạp hơn.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/so-trong-python/tinh-trung-binh-cong-2-so-trong-python/

Viết bởi Kiyoshi. Đã đăng ký bản quyền tác giả tại Creativecommons và DMCA

Bài viết liên quan

HOME › python cơ bản – lập trình python cho người mới bắt đầu>>05. số trong python

Tổng các phần tử, cùng với một trục chia cho số phần tử, được gọi là trung bình cộng. Hàm numpy.mean () được sử dụng để tính trung bình cộng dọc theo trục được chỉ định.

Các bài viết liên quan:

Hàm này trả về giá trị trung bình của các phần tử trong mảng. Theo mặc định, giá trị trung bình trên mảng 1 chiều. Khác trên trục được chỉ định, float 64 là trung gian cũng như các giá trị trả về được sử dụng cho các đầu vào số nguyên

Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Khóa học

Serial dành cho những bạn cần luyện tập phương pháp, tu duy lập trình. Làm quen với các bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung Serial này được phân tách chi tiết nhất có thể, nhằm giúp các bạn dễ hiểu và thực hành được ngay.

Bạn nên tự làm lại từng bài tập trên video để có kết quả tốt nhất. Cùng Kteam “Luyện tập – Thử thách – không ngại khó”

Đánh giá

Bình luận

def Ketqua(a):

b=a.split()

cờ=False

try:

c=sum(float(x) for x in b)

cờ=True

except:

return “Vui lòng nhập số thực”

if cờ:

if len(b)==0:

return “Danh sách rỗng”

return c/len(b)

a=input(“Nhập chuỗi: “)

print(Ketqua(a))


def trung_binh_cong(a): a = a.split(' ') tong = 0 for i in a: tong += float(i) trung_binh_cong = round(tong/len(a),2) print(trung_binh_cong) def main(): while True: a = input('Mời nhập các số cần tính trung bình cộng cách nhau bởi dấu cách, Nhập E để thoát:') if a == "e" or a == "E": break trung_binh_cong(a) main()


def trung_binh_cong(a): a = a.split(' ') tong = 0 for i in a: tong += int(i) trung_binh_cong = tong/len(a) print(trung_binh_cong) def main(): while True: a = input('Mời nhập các số cần tính trung bình cộng cách nhau bởi dấu cách, Nhập E để thoát:') if a == "e" or a == "E": break trung_binh_cong(a) main()


# Lập hàm tính trung bình cộng các số trong chuỗi nhập vào from re import match def trung_binh(lst): lst = list(map(eval, lst)) if len(lst) == 0: print('Danh sách rỗng') return 0 return sum(lst)/len(lst) def kiem_tra(s): if match(r'[-+]?\d+(\.\d*)?$', s) is None: return False return True nhap = list(input('Nhập chuỗi số: ').split()) kiemtra = list(map(lambda a: kiem_tra(a), nhap)) while False in kiemtra: nhap = list(input('Định dạng đầu vào không hợp lệ! Nhập lại chuỗi số: ').split()) kiemtra = list(map(lambda a: kiem_tra(a), nhap)) print('Điểm trung bình:', trung_binh(nhap))


def average_of_real(s): return sum(map(float, s))/len(s) try: s = input().split() if s == "": print("Danh sách rỗng!") else: print(average_of_real(s)) except: print("Vui lòng nhập số thực!")

Hàm trả về tổng và trung bình cộng của các từ là số tự nhiên trong chuỗi s.

Lập trình C - 37. Cách truyền tham số mảng, tính trung bình cộng mảng
Lập trình C – 37. Cách truyền tham số mảng, tính trung bình cộng mảng

Tham số của numpy.mean()

Đây là các tham số sau trong hàm numpy.mean ():

 1. a: array_like

Tham số này xác định mảng nguồn chứa các phần tử có giá trị trung bình mong muốn. Trong trường hợp ‘a’ không phải là một mảng, một chuyển đổi sẽ được thực hiện.

 1. axis: Không có, int hoặc nhiều int (tùy chọn)

Tham số này xác định trục mà phương tiện được tính toán dọc theo. Theo mặc định, giá trị trung bình được tính bằng mảng phẳng. Trong phiên bản 1.7.0, nếu đây là một bộ int, giá trị trung bình được thực hiện trên nhiều trục, thay vì một trục hoặc tất cả các trục như trước đây.

 1. dtype: kiểu dữ liệu (tùy chọn)

Tham số này được sử dụng để xác định kiểu dữ liệu được sử dụng trong tính toán giá trị trung bình. Đối với đầu vào số nguyên, mặc định là float64 và đối với đầu vào dấu phẩy động, nó giống với kiểu đầu vào.

 1. out: ndarray (tùy chọn)

Tham số này xác định một mảng đầu ra thay thế trong đó kết quả sẽ được đặt. Hình dạng của mảng kết quả phải giống hình dạng của đầu ra mong đợi. Loại giá trị đầu ra sẽ ép kiểu khi cần thiết.

 1. keepdims: bool (tùy chọn)

Khi giá trị là true, trục giảm được để lại dưới dạng các kích thước với kích thước là một trong đầu ra / kết quả. Ngoài ra, kết quả phát chính xác với mảng đầu vào. Khi giá trị mặc định được đặt, các keepdim sẽ không chuyển qua phương thức trung bình của các lớp con của ndarray, nhưng mọi giá trị không phải mặc định chắc chắn sẽ được chuyển. Trong trường hợp phương thức lớp con không triển khai keepdims, thì một ngoại lệ chắc chắn sẽ xuất hiện.

Xem thêm Định lý giá trị trung bình của Lagrange

Return của numpy.mean()

Nếu chúng ta đặt tham số ‘out’ thành Không, hàm này trả về một mảng mới chứa các giá trị trung bình. Nếu không, nó sẽ trả về tham chiếu đến mảng đầu ra.

Ví dụ 1:

import numpy as np a = np.array([[1, 2], [3, 4]]) b=np.mean(a) b x = np.array([[5, 6], [7, 34]]) y=np.mean(x) y

Output:

Trong đoạn code trên

 • Chúng tôi đã tạo hai mảng ‘a’ và ‘x’ bằng cách sử dụng hàm np.array ().
 • Chúng ta đã khai báo biến ‘b’ và ‘y’ và gán giá trị trả về của hàm np.zeros ().
 • Chúng tôi đã chuyển các mảng ‘a’ và ‘x’ trong hàm.
 • Cuối cùng, chúng tôi đã cố gắng in giá trị của ‘b’ và ‘y’.

Ví dụ 2:

import numpy as np a = np.array([[2, 4], [3, 5]]) b=np.mean(a,axis=0) c=np.mean(a,axis=1) b c

Output:

Ví dụ 3:

import numpy as np a = np.zeros((2, 512*512), dtype=np.float32) a[0, :] = 23.0 a[1, :] = 32.0 c=np.mean(a) c

Output:

Trong đoạn mã trên

 • Chúng tôi đã tạo một mảng ‘a’ bằng cách sử dụng hàm np.zeros () với dtype float32.
 • Chúng tôi đã đặt giá trị của tất cả các phần tử của hàng đầu tiên là 23.0 và hàng thứ 2 là 32.0.
 • Chúng ta đã chuyển mảng ‘a’ trong hàm và gán giá trị trả về của hàm np.mean ().
 • Cuối cùng, chúng tôi đã cố gắng in giá trị của ‘c’.
 • Trong đầu ra, nó hiển thị giá trị trung bình của mảng ‘a’.

Ví dụ 4:

Tính toán giá trị trung bình trong float64 chính xác hơn:

import numpy as np a[0, :] = 2.0 a[1, :] = 0.2 c=np.mean(a) c d=np.mean(a, dtype=np.float64) d

Output:

Xem thêm Mean Squared Error

Ngôn ngữ Python – Tính điểm trung bình học sinh

Viết hàm Python tính điểm trung bình học sinh

Hãy sử dụng hàm trong Python để viết chương trình tính điểm trung bình của học sinh và in kết qua ra màn hình console. Bắt buộc phải sử dụng hàm để giải bài này.

Chi tiết chương trình như sau:

 • Nhập vào điểm các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh
 • Tính điểm trung bình dựa vào 5 môn đó.

Nếu:

 • Điểm trung bình bé hơn 5 thì học lực yếu
 • Điểm trung bình từ 5 – 6.9 thì học lực trung bình
 • Điểm trung bình từ 7 – 8.9 là học lực khá
 • Điểm trung bình từ 9 – 10 là học lực giỏi

Bài giải

——————– ######## ——————–

Để giải bài tính điểm trung bình này bằng Python thì bạn phải sử dụng một số kiến thức gồm:

 • Lệnh rẻ nhánh if else
 • Các toán tử tính toán như cộng / trừ / nhân / chia
 • Đặc biệt là sử dụng hàm.

Tham khảo bài giải sau:


print("Chương trình tính điểm trung bình của học sinh") toan = 0; ly = 0; hoa = 0; van = 0; anh = 0 def nhap_diem(): """Hàm yêu cầu nhập điểm và trả về giá trị trung bình""" # Bước 1: Nhập dữ liệu print("Nhập điểm môn toán: ") toan = float(input()) print("Nhập điểm môn Lý: ") ly = float(input()) print("Nhập điểm môn Hóa: ") hoa = float(input()) print("Nhập điểm môn Văn: ") van = float(input()) print("Nhập điểm môn Anh: ") anh = float(input()) # Bước 2: Tính điểm trung bình trungbinh = (toan + ly + hoa + van + anh) / 5 return trungbinh def in_ket_qua(diem): """Hàm in kết quả lên màn hình""" print("Điểm trung bình là: ", trungbinh) if (diem < 5): print("Học lực yếu"); elif (diem >= 5 and diem < 7): print("Học lực trung bình") elif (diem >= 7 and diem < 9): print("Học lực khá") elif (diem >= 9): print("Học lực giỏi") # Sử dụng hàm trungbinh = nhap_diem() in_ket_qua(trungbinh)

Và đây là kết quả khi mình test dữ liệu.

Viết hàm Python tính điểm trung bình học sinh

Hãy sử dụng hàm trong Python để viết chương trình tính điểm trung bình của học sinh và in kết qua ra màn hình console. Bắt buộc phải sử dụng hàm để giải bài này.

Chi tiết chương trình như sau:

 • Nhập vào điểm các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh
 • Tính điểm trung bình dựa vào 5 môn đó.

Nếu:

 • Điểm trung bình bé hơn 5 thì học lực yếu
 • Điểm trung bình từ 5 – 6.9 thì học lực trung bình
 • Điểm trung bình từ 7 – 8.9 là học lực khá
 • Điểm trung bình từ 9 – 10 là học lực giỏi

Bài giải

——————– ######## ——————–

Để giải bài tính điểm trung bình này bằng Python thì bạn phải sử dụng một số kiến thức gồm:

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

 • Lệnh rẻ nhánh if else
 • Các toán tử tính toán như cộng / trừ / nhân / chia
 • Đặc biệt là sử dụng hàm.

Tham khảo bài giải sau:

“”” HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET AUTHOR: CƯỜNG NGUYỄN “”” print(“Chương trình tính điểm trung bình của học sinh”) toan = 0; ly = 0; hoa = 0; van = 0; anh = 0 def nhap_diem(): “””Hàm yêu cầu nhập điểm và trả về giá trị trung bình””” # Bước 1: Nhập dữ liệu print(“Nhập điểm môn toán: “) toan = float(input()) print(“Nhập điểm môn Lý: “) ly = float(input()) print(“Nhập điểm môn Hóa: “) hoa = float(input()) print(“Nhập điểm môn Văn: “) van = float(input()) print(“Nhập điểm môn Anh: “) anh = float(input()) # Bước 2: Tính điểm trung bình trungbinh = (toan + ly + hoa + van + anh) / 5 return trungbinh def in_ket_qua(diem): “””Hàm in kết quả lên màn hình””” print(“Điểm trung bình là: “, trungbinh) if (diem < 5): print(“Học lực yếu”); elif (diem >= 5 and diem < 7): print(“Học lực trung bình”) elif (diem >= 7 and diem < 9): print(“Học lực khá”) elif (diem >= 9): print(“Học lực giỏi”) # Sử dụng hàm trungbinh = nhap_diem() in_ket_qua(trungbinh)

Và đây là kết quả khi mình test dữ liệu.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Câu hỏi thường gặp liên quan:

 • Viết hàm Python tính điểm trung bình học sinh
 • Viết hàm Python tính tổng các số nguyên tô từ 0 – 1000
 • Viết hàm Python tìm giá trị lớn nhất trong 3 số
 • Viết hàm Lambda Python in ra thông tin sinh viên
 • Viết hàm đệ quy Python tính tổng S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 … + n

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5* nếu câu trả lời hữu ích nhé!

2288

1719

Đây là câu trả lời đã được xác thực

Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.

Đúng nhé

Có điều code bạn để lên đây có sai chỗ +’:)) phải là +’: ‘))

Chứ kết quả vẫn đúng

Mình có code sau, tham khảo:

n=int(input(‘So luong thanh vien gia dinh: ‘))sum=0for i in range(n):sum+=int(input(‘Nhap thanh vien thu %d ‘%(i+1) + ‘: ‘))print(sum/n)

Hoặc lấy 2 chữ số ở phần thập phân:

n=int(input(‘So luong thanh vien gia dinh: ‘))sum=0for i in range(n):sum+=int(input(‘Nhap thanh vien thu %d ‘%(i+1) + ‘: ‘))myString = f’Trung binh cong: {sum/n:.2f}’print(myString)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

2378

1792

Kết quả này là chính xác bạn nhé.

Bạn có thể tính với công thức: Trung bình cộng = (Tuổi thành viên 1 + Tuổi thành viên 2 + …)/ Số thành viên.

Ta làm theo công thức: Trung bình cộng = (50 + 40 +15 +10) / 4 = 115 / 4 = 28.75

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Bảng tin

Cách viết và sử dụng hàm trong Python từ a tới z
Cách viết và sử dụng hàm trong Python từ a tới z

Tải xuống

Tài liệu

Nhằm phục vụ mục đích học tập Offline của cộng đồng, Kteam hỗ trợ tính năng lưu trữ nội dung bài học Hàm trả về tổng và trung bình cộng của các từ là số tự nhiên trong chuỗi s. dưới dạng file PDF trong link bên dưới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các tài liệu được đóng góp từ cộng đồng ở mục TÀI LIỆU trên thư viện Howkteam.com

Đừng quên like và share để ủng hộ Kteam và tác giả nhé!

Tính trung bình cộng 2 số trong python

Để tính trung bình cộng của hai số, bạn cần cộng chúng lại với nhau và sau đó chia tổng cho 2, vì trung bình cộng của hai số là tổng của chúng chia cho 2. Dưới đây là một ví dụ đơn giản:

# Nhập hai số từ người dùng

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng hàm

input()

để nhận hai số từ người dùng, sau đó sử dụng biến và phép toán cộng và chia để tính trung bình cộng của chúng. Kết quả trung bình cộng sẽ được in ra màn hình.

Bài tập #Python​ tự luyện - Bài 8: Tính tổng dãy số nguyên bất kỳ |#Kteam​ #Howkteam
Bài tập #Python​ tự luyện – Bài 8: Tính tổng dãy số nguyên bất kỳ |#Kteam​ #Howkteam

Gợi ý

 • Định nghĩa hàm tong_trung_binh_cac_so với tham số là chuỗi s:
 • Sử dụng phương thức split() để cắt chuỗi s thành các từ ngăn cách bằng khoảng trắng
 • Sử dụng vòng lặp for để duyệt các ký từ của chuỗi s:

  • Sử dụng phương thức isdigit() để kiểm tra các từ có phải số tự nhiên không
  • Nếu là số tự nhiên thì ép kiểu và cộng dồn vào tổng. Đồng thời tăng biến đếm
 • Nếu biến đếm bằng 0 thì trả về tổng và trung bình bằng 0
 • Nếu biến đếm khác 0 thì tính trung bình cộng và trả về kết quả
 • Dùng hàm input() để nhập hai chuỗi từ bàn phím.
 • Gọi hàm tong_trung_binh_cac_so và truyền vào các tham số cần thiết.
 • Dùng hàm print() hiển thị kết quả theo định dạng đầu ra yêu cầu.

Gợi ý

 • Định nghĩa hàm trung_binh_cong với tham số là danh sách số thực:
 • Sử dụng hàm sum() để tính tổng các phần tử của danh sách
 • Sử dụng hàm len() để lấy số phần tử của danh sách
 • Tính trung bình cộng bằng tổng chia cho số phần tử
 • Trả về giá trị trung bình cộng
 • Dùng hàm input() và hàm split() để nhập dòng đầu tiên từ bàn phím và cắt chúng thành danh sách các phần tử
 • Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh và hàm len() để kiểm tra xem có phải là danh sách rỗng không. Xuất thông báo lỗi nếu có.
 • Sử dụng cấu trúc Xử lý ngoại lệ để xử lý các trường hợp gây ra lỗi khi ép kiểu dữ liệu
 • Đặt chương trình trong khối try.
 • Dùng hàm list() và map() để ép kiểu dữ liệu của các phần tử sang số thực và trả về danh sách các số thực
 • Gọi hàm trung_binh_cong và truyền vào tham số cần thiết.
 • Dùng hàm print() hiển thị giá trị trung bình cộng ra màn hình
 • Lỗi sẽ phát sinh ở lệnh ép kiểu nếu định dạng đầu vào không hợp lệ. Dùng lệnh except để bắt lỗi:
 • Dùng hàm print() hiển thị thông báo lỗi ra màn hình
Giải một số bài tập dữ liệu kiểu danh sách (mảng) bằng NNLT Python
Giải một số bài tập dữ liệu kiểu danh sách (mảng) bằng NNLT Python

Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Khóa học

Serial dành cho những bạn cần luyện tập phương pháp, tu duy lập trình. Làm quen với các bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung Serial này được phân tách chi tiết nhất có thể, nhằm giúp các bạn dễ hiểu và thực hành được ngay.

Bạn nên tự làm lại từng bài tập trên video để có kết quả tốt nhất. Cùng Kteam “Luyện tập – Thử thách – không ngại khó”

Đánh giá

Bình luận

def Ketqua(a):

lst=a.split()

Tong=0

Bien_dem=0

for i in lst:

if i.isdigit():

Tong=Tong+int(i)

Bien_dem=Bien_dem+1

if Bien_dem==0:

print(“0 \n0”)

else:

print(f”{Tong} \n{Tong/Bien_dem}” )


def ans(s): num = [] for i in s: if i.isnumeric(): num.append(int(i)) return sum(num), (sum(num))/(len(num)) s = input() tong, tbc = ans(s) print("tong -> {}, tbc -> {}".format(tong,tbc))


def tong_trung_binh_cac_so(s): s = s.split() tong = 0 so_ky_tu = "" for i in s: if i.isdigit() == True: tong += int(i) so_ky_tu += str(int(i)) if len(so_ky_tu) == 0: trung_binh = 0 else: trung_binh = tong/len(so_ky_tu) return print("{}\n{}".format(tong, trung_binh)) s = input("Mời nhập chuỗi: ") tong_trung_binh_cac_so(s)


def xu_ly_chuoi(s): s0 = s.split() tong = 0 dem = 0 for value in s0: try: tong += int(value) dem += 1 except: continue return tong, dem s = input("nhap chuoi:") tong, dem = xu_ly_chuoi(s) print( tong/dem )


def sum_and_average(s): total, count = 0, 0 for i in s.split(): try: if int(i) >= 0: total += int(i) count += 1 except: total += 0 if count == 0: average = 0 else: average = total/count return "Tổng: {} \nTrung bình: {}".format(total, average) s = input() print(sum_and_average(s))

Giả sử chúng ta có một list gồm các số nguyên. Chúng ta muốn tính trung bình của dãy số này. Chúng có có các cách sau

Dùng hàm mean của Numpy

Cách 2 dùng hàm mean đặc trưng của Numpy array.

Cách 3: tạo hàm trong Python

Chúng ta tạo hàm mean bằng cách lấy tổng chia cho số giá trị.

Dùng hàm mean của thư viện statistics

Tính trung bình cộng của hai số là một phép toán cơ bản và quan trọng trong lập trình. Python, với cú pháp đơn giản và các toán tử tính toán mạnh mẽ, cho phép bạn thực hiện tác vụ này một cách dễ dàng và hiệu quả. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tính trung bình cộng của hai số trong Python và cách sử dụng biến, phép toán cộng và chia để thực hiện tính toán này.

Trong Toán học bạn thường không lạ lẫm với khái niệm tính trung bình cộng. Vậy trung bình cộng trong Toán học và lập trình có giống nhau không? Cùng ICANTECH tìm hiểu cách tính trung bình cộng trong Python trong bài viết dưới đây nhé!

Trong toán học, trung bình cộng của một dãy số là được tính bằng tỉ số giữa tổng giá trị các số trong dãy và số các phần tử của nó.

Công thức tổng quát:

Đề bài: Viết chương trình tìm số trung bình cộng của danh sách các số trong Python.

Ý tưởng:

def average(num):

#Khai báo tổng ban đầu bằng bằng0

summary = 0

#Duyệt qua từng phần tử của danh sách số

for i in num:

#Cộng dồn các phần tử trong danh sách vào tổng đã khai báo

summary = summary + i

#Tính giá trị trung bình bằng tổng vừa tính chia cho độ dài danh sách qua hàm len(len)

avg = summary / len(num)

return avg

print(average([18,25,3,41,5]))

Kết quả:

18.4

Bằng việc sử dụng các hàm dựng sẵn sum() và len() để tìm giá trị trung bình trong Python, chúng ta không phải lặp qua các phần tử và kích thước đoạn code cũng giảm xuống.

number_list = [45, 34, 10, 36, 12, 6, 80]

avg = sum(number_list)/len(number_list)

print(avg)

Kết quả:

31.857142857142858

#import module để sử dụng

from statistics import mean

number_list = [45, 34, 10, 36, 12, 6, 80]

#Sử dụng hàm mean()

avg = mean(number_list)

print(avg)

Kết quả:

31.857142857142858

Numpy là thư viện được sử dụng phổ biến để làm việc trên các mảng lớn. Thư viện này cũng cung cấp một tập hợp các hàm toán học được sử dụng trên mảng để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Hơn nữa, hàm mean() sẽ cho chúng ta giá trị trung bình của danh sách đã cho.

#import module để sử dụng

from numpy import mean

number_list = [45, 34, 10, 36, 12, 6, 80]

#Sử dụng hàm mean()

avg = mean(number_list)

print(avg)

Kết quả:

31.857142857142858

Tương tự như trên, chúng ta cũng có thể sử dụng 4 cách để giải quyết bài toán này.

Ví dụ:

a = float(input(“Nhập số thứ nhất: “))

b = float(input(“Nhập số thứ hai: “))

c = (a + b) / 2

print(c)

Kết quả:

Nhập số thứ nhất: 5

Nhập số thứ hai: 9

7.0

Sau đây, ICANTECH sẽ thực hiện viết chương trình tính trung bình cộng trong Python bằng việc sử dụng ý tưởng sau:

Để tính giá trị của các số chẵn trong khoảng từ a đến b ta thực hiện duyệt và tính tổng lần lượt các số chẵn trong (a,b). Với mỗi lần tổng tăng thêm ta thực hiện đếm số các số được cộng vào biến flag. Sau đó lấy tổng chia cho flag ta được giá trị trung bình.

a = int(input(“Nhập số thứ nhất: “))

b = int(input(“Nhập số thứ hai: “))

flag = 0

summary = 0

for i in range(a,b):

if i % 2 == 0:

summary += i

flag += 1

avg = summary/flag

print(avg)

Kết quả:

Nhập số thứ nhất: 3

Nhập số thứ hai: 11

7.0

Như vậy, bài viết đã chỉ ra các cách giải quyết bài toán tính trung bình cộng trong Python. Việc vận dụng bài toán để xử lý các kiến thức trong thực tế là vô cùng phong phú vì vậy các bạn hãy ứng dụng các kiến thức ở trên để có thể sử dụng thành thạo và tối ưu chương trình của mình. Chúc các bạn thành công!

Nếu bạn đang quan tâm đến học lập trình thì hãy tham khảo ngay các khóa học lập trình tại ICANTECH nhé

Nguồn ảnh: ICANTECH.

Viết hàm trả về trung bình cộng của danh sách(Với tham số là danh sách số thực).

Bài 17 Hàm trong Python | Function in Python
Bài 17 Hàm trong Python | Function in Python

Tính trung bình cộng các số trong mảng python

Nếu bạn đã có một mảng hoặc dãy số, bạn cũng có thể tính trung bình cộng của chúng bằng cách sử dụng hàm

sum()

và chia cho độ dài của mảng. Dưới đây là một ví dụ:

# Dãy số

Hàm

sum(numbers)

sẽ tính tổng của tất cả các số trong mảng

numbers

, và chúng ta chia tổng này cho độ dài của mảng để tính trung bình cộng.

Code mẫu


def trung_binh_cong(danhSach): tongDanhSach = sum(danhSach) soPhanTu = len(danhSach) trungBinhCong = tongDanhSach/soPhanTu return trungBinhCong #Nhap danh sach tu ban phim danhSach = input().split() #Kiem tra xem danh sach co rong hay khong if len(danhSach) == 0: print("Danh sach rong") else: #Khoi lenh co the phat sinh loi try: #Ep kieu du lieu sang so thuc danhSachSo = list(map(float, danhSach)) #Goi thuc thi ham va truyen tham so cho ham trungBinhCong = trung_binh_cong(danhSachSo) print(trungBinhCong) #Khoi lenh duoc thuc thi khi loi xay ra except: print("Vui long nhap cac phan tu la so thuc!")

Giáo sư Toán dạy bạn đánh Tài Xỉu thắng 100%, quay Gacha bách phát bách trúng
Giáo sư Toán dạy bạn đánh Tài Xỉu thắng 100%, quay Gacha bách phát bách trúng

Tải xuống

Tài liệu

Nhằm phục vụ mục đích học tập Offline của cộng đồng, Kteam hỗ trợ tính năng lưu trữ nội dung bài học Viết hàm trả về trung bình cộng của danh sách đó. (Với tham số là danh sách số thực). dưới dạng file PDF trong link bên dưới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các tài liệu được đóng góp từ cộng đồng ở mục TÀI LIỆU trên thư viện Howkteam.com

Đừng quên like và share để ủng hộ Kteam và tác giả nhé!

Code mẫu


def tong_trung_binh_cac_so(s): #Su dung phuong thuc split() de cat chuoi s thanh cac tu ngan cach bang khoang trang dsCacTu = s.split() tong = 0 dem = 0 #Su dung vong lap for de duyet cac tu trong danh sach cac tu cua chuoi s for tu in dsCacTu: #Kiem tra tu do co phai la so tu nhien khong if tu.isdigit(): #Tinh tong va tang bien dem tong += int(tu) dem += 1 if dem == 0: return 0, 0 trungBinh = tong / dem return tong, trungBinh #Nhap gia tri tu ban phim s = input() #Goi ham va truyen cac tham so can thiet tong, trungBinh = tong_trung_binh_cac_so(s) print(tong) print(trungBinh)

Chứng khoán hôm nay | Nhận định thị trường: VNINDEX VÀO ĐẠI SÓNG, TOP SIÊU CỔ SẮP NỔ MẠNH
Chứng khoán hôm nay | Nhận định thị trường: VNINDEX VÀO ĐẠI SÓNG, TOP SIÊU CỔ SẮP NỔ MẠNH

Keywords searched by users: hàm tính trung bình trong python

Làm Python Tính Trung Bình Cộng Các Thành Viên Trong Gđ Cụ Thể E Làm Theo 1 Mod Chỉ Như Sau N=Int(Input('Nhap So Thanh Vien: ')) S=0 For I In Range(N): S=S+
Làm Python Tính Trung Bình Cộng Các Thành Viên Trong Gđ Cụ Thể E Làm Theo 1 Mod Chỉ Như Sau N=Int(Input(‘Nhap So Thanh Vien: ‘)) S=0 For I In Range(N): S=S+
Tìm Hiểu Về Cách Tính Trung Bình Cộng Trong Python
Tìm Hiểu Về Cách Tính Trung Bình Cộng Trong Python
Viết Hàm Trả Về Trung Bình Cộng Của Danh Sách Đó. (Với Tham Số Là Danh Sách Số Thực). | How Kteam
Viết Hàm Trả Về Trung Bình Cộng Của Danh Sách Đó. (Với Tham Số Là Danh Sách Số Thực). | How Kteam
Ngôn Ngữ Python - Tính Điểm Trung Bình Học Sinh
Ngôn Ngữ Python – Tính Điểm Trung Bình Học Sinh
Tính Trung Bình Của Một List Dãy Số Trong Python@ – Duy'S Blog
Tính Trung Bình Của Một List Dãy Số Trong Python@ – Duy’S Blog
Bạn Thanh Muốn Tính Trung Bình Cộng Của Nhiệt Độ Trung Bình Các Ngày Trong Tuần. Thanh Đã Viết Được...
Bạn Thanh Muốn Tính Trung Bình Cộng Của Nhiệt Độ Trung Bình Các Ngày Trong Tuần. Thanh Đã Viết Được…
Tìm Hiểu Về Cách Tính Trung Bình Cộng Trong Python
Tìm Hiểu Về Cách Tính Trung Bình Cộng Trong Python
Bài Tập Quản Lý Sinh Viên Trong Python - Bài Tập Python Có Lời Giải - Viettuts
Bài Tập Quản Lý Sinh Viên Trong Python – Bài Tập Python Có Lời Giải – Viettuts
Tính Trung Vị Của Một List Dãy Số Trong Python@ – Duy'S Blog
Tính Trung Vị Của Một List Dãy Số Trong Python@ – Duy’S Blog
Bài 18: Tính Trung Bình Công Các Phần Tử Trong Mảng - Youtube
Bài 18: Tính Trung Bình Công Các Phần Tử Trong Mảng – Youtube
Numpy.Mean() Trong Python - W3Seo Tính Toán Giá Trị Trung Bình Python
Numpy.Mean() Trong Python – W3Seo Tính Toán Giá Trị Trung Bình Python
Hỏi Về Class Trong Python - Programming - Dạy Nhau Học
Hỏi Về Class Trong Python – Programming – Dạy Nhau Học
Tính Trung Bình Của Một List Dãy Số Trong Python@ – Duy'S Blog
Tính Trung Bình Của Một List Dãy Số Trong Python@ – Duy’S Blog
Tin Học Python 11 - Bài 19: Thực Hành Kiểu Dữ Liệu Danh Sách 2/2024
Tin Học Python 11 – Bài 19: Thực Hành Kiểu Dữ Liệu Danh Sách 2/2024
Bài Tập Quản Lý Sinh Viên Trong Python - Bài Tập Python Có Lời Giải - Viettuts
Bài Tập Quản Lý Sinh Viên Trong Python – Bài Tập Python Có Lời Giải – Viettuts
Trung Bình Cộng Các Số Chẵn Trong Mãng - Programming - Dạy Nhau Học
Trung Bình Cộng Các Số Chẵn Trong Mãng – Programming – Dạy Nhau Học
Tìm Giá Trị Trung Bình Trong C++ | 97 Bài Tập C++ Có Giải Hay Nhất
Tìm Giá Trị Trung Bình Trong C++ | 97 Bài Tập C++ Có Giải Hay Nhất
Tham Số Cho Hàm Trong Python | Tự Học Ict
Tham Số Cho Hàm Trong Python | Tự Học Ict
Bài Tập Thực Hành Python Archives - Blog Toán Tin
Bài Tập Thực Hành Python Archives – Blog Toán Tin
Bai6: Giải Bài Tập Python Th3 Tính Trung Bình Cộng - Tự Học Lập Trình Python - Youtube
Bai6: Giải Bài Tập Python Th3 Tính Trung Bình Cộng – Tự Học Lập Trình Python – Youtube
Tính Điểm Trung Bình Trong Excel Bằng Các Công Thức Nào?
Tính Điểm Trung Bình Trong Excel Bằng Các Công Thức Nào?
Hướng Dẫn Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Cho Học Sinh Và Sinh Viên Trong Excel
Hướng Dẫn Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Cho Học Sinh Và Sinh Viên Trong Excel
Excel Tips] Hàm Averageifs - Tính Trung Bình Theo Nhiều Điều Kiện - Unitrain.Edu.Vn
Excel Tips] Hàm Averageifs – Tính Trung Bình Theo Nhiều Điều Kiện – Unitrain.Edu.Vn
Hàm Sorted() Trong Python - Quantrimang.Com
Hàm Sorted() Trong Python – Quantrimang.Com
Bài Tập Quản Lý Sinh Viên Trong Python - Bài Tập Python Có Lời Giải - Viettuts
Bài Tập Quản Lý Sinh Viên Trong Python – Bài Tập Python Có Lời Giải – Viettuts
Bạn Thanh Muốn Tính Trung Bình Cộng Của Nhiệt Độ Trung Bình Các Ngày Trong Tuần. Thanh Đã Viết Được Đoạn Chương Trình Nhập Từ Bàn Phím................ | Tin Học 10 Cánh
Bạn Thanh Muốn Tính Trung Bình Cộng Của Nhiệt Độ Trung Bình Các Ngày Trong Tuần. Thanh Đã Viết Được Đoạn Chương Trình Nhập Từ Bàn Phím……………. | Tin Học 10 Cánh
Bài Tập Thực Hành Python Archives - Blog Toán Tin
Bài Tập Thực Hành Python Archives – Blog Toán Tin
Bạn Thanh Muốn Tính Trung Bình Cộng Của Nhiệt Độ Trung Bình Các Ngày Trong Tuần
Bạn Thanh Muốn Tính Trung Bình Cộng Của Nhiệt Độ Trung Bình Các Ngày Trong Tuần
Tính Điểm Trung Bình Trong Excel Bằng Các Công Thức Nào?
Tính Điểm Trung Bình Trong Excel Bằng Các Công Thức Nào?
Một Số Đoạn Code Python Phổ Biến Bạn Nên Thuộc Lòng | Topdev
Một Số Đoạn Code Python Phổ Biến Bạn Nên Thuộc Lòng | Topdev
Bài 32. Ôn Tập Lập Trình Python Trang 66, 67 Sbt Tin Học 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống | Sbt Tin Học 10 - Kết Nối Tri Thức
Bài 32. Ôn Tập Lập Trình Python Trang 66, 67 Sbt Tin Học 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống | Sbt Tin Học 10 – Kết Nối Tri Thức
Tham Số Cho Hàm Trong Python | Tự Học Ict
Tham Số Cho Hàm Trong Python | Tự Học Ict
Tổng Hợp Cách Tính Điểm Trung Bình Trong Excel Nhanh, Dễ Nhất
Tổng Hợp Cách Tính Điểm Trung Bình Trong Excel Nhanh, Dễ Nhất
Viết Chương Trình Nhập Vào 3 Số A B C Tính Trung Bình Cộng 3 Số A B C Và Thông Báo Kết Quả Màn Hình (Python) Ai Giúp Mình Với Ạ (Trong Python Nha) </
Viết Chương Trình Nhập Vào 3 Số A B C Tính Trung Bình Cộng 3 Số A B C Và Thông Báo Kết Quả Màn Hình (Python) Ai Giúp Mình Với Ạ (Trong Python Nha)
Tin Học Python 11 - Bài 6: Phép Toán, Biểu Thức, Câu Lệnh Gán 2/2024
Tin Học Python 11 – Bài 6: Phép Toán, Biểu Thức, Câu Lệnh Gán 2/2024
Các Thư Viện Python Phổ Biến Trong Phân Tích Dữ Liệu Tài Chính | Vietstock
Các Thư Viện Python Phổ Biến Trong Phân Tích Dữ Liệu Tài Chính | Vietstock
Cách Dùng Hàm Average Google Sheets, Tính Trung Bình Trong Google Sheets
Cách Dùng Hàm Average Google Sheets, Tính Trung Bình Trong Google Sheets
Hơn 100 Bài Tập Python Có Lời Giải (Code Mẫu) | Phổ Thông Anhxtanh
Hơn 100 Bài Tập Python Có Lời Giải (Code Mẫu) | Phổ Thông Anhxtanh
Các Loại Hàm Trong Python Mà Các Bạn Cần Nắm Vững
Các Loại Hàm Trong Python Mà Các Bạn Cần Nắm Vững
Bạn Thanh Muốn Tính Trung Bình Cộng Của Nhiệt Độ Trung Bình Các Ngày Trong Tuần
Bạn Thanh Muốn Tính Trung Bình Cộng Của Nhiệt Độ Trung Bình Các Ngày Trong Tuần

See more here: kientrucannam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *