Chuyển tới nội dung
Home » Full Stack Front End Back End | How Much Does A Full Stack Developer Make?

Full Stack Front End Back End | How Much Does A Full Stack Developer Make?

Front End vs Back End | Front End vs Back End Explained | Full Stack Training | Simplilearn

How Can You Get a Job as a Full Stack Developer?

Once you have learned the technical aspects of full stack development, you have to focus on putting together your job application materials. There are many incredible resources that can help you learn how to get a full stack job.

Résumé building resources

 • How to Get Your First Dev Job – Insights from Reviewing Career Switchers’ Résumés
 • How to Write a Developer Resume that Recruiters Will Read
 • How to write an awesome junior developer résumé in a few simple steps

Technical interview resources

 • How to Prepare for a Technical Interview
 • How to Answer Any Technical Interview Question – Example Included
 • What I Learned from Doing 60+ Technical Interviews in 30 Days
 • The Best Book for Technical Coding Interview Prep
 • How to prepare for a technical interview – tips and tricks to help you perform your best

Tips for landing a job

 • How to Get Your First Developer Job through Intelligent, Genuine Networking
 • Job Hunt Tips in 2021
 • How to Master Your Job Search
 • HOW TO USE LINKEDIN AS A DEVELOPER to get a job in tech! How to network!

I will also include resources on how to get started freelancing if you are interested in pursuing that route.

 • What is Freelancing? How to Find Freelance Jobs Online And Clients in Your City
 • How to Write Freelance Proposals That Will Win Over Clients + a Free Template
 • The Complete Freelance Web Developer Guide: How to Make Money Through Freelance Programming Jobs

I hope you enjoyed this article and best of luck on your path to becoming a full stack developer.

What is Full Stack Development?

A full stack developer is someone who works with both the front end and back end of a web application. The front end is responsible for the visual look and feel of the website, while back end is responsible for the behind the scenes logic and infrastructure of the site.

Let’s take a closer look at the terms front end and back end.

Front end Development (Client side)

Everything on a web page from the logo, to the search bar, buttons, overall layout and how the user interacts with the page was created by a front end developer. Front end developers are in charge of the look and feel of the website.

Front end developers also have to make sure the website looks good on all devices (phones, tablets, and computer screens). This is called Responsive Web Design.

Back end Development (Server side)

Back end development refers to the part of the application that the user does not see. Back end developers focus on the logic of the site, creating servers, and working with databases and API’s (Application Programming Interfaces).

For example, the content and layout for a form would be created on the client side, but when the users submits their information it gets processed on the server side (back end).

Front End vs Back End | Front End vs Back End Explained | Full Stack Training | Simplilearn
Front End vs Back End | Front End vs Back End Explained | Full Stack Training | Simplilearn

Điểm khác biệt chính giữa frontend và backend

Frontend và backend là các thuật ngữ khái quát dùng để nhóm các công nghệ và lớp phần mềm khác nhau của bất kỳ ứng dụng nào theo cách hợp lý. Frontend tập trung vào những khía cạnh mà người dùng của bạn có thể nhìn thấy. Ngược lại, backend là tất cả mọi thứ tạo ra chức năng của ứng dụng.

Bạn có thể tưởng tượng frontend giống như ngoại thất của một chiếc xe hơi và backend như tất cả các máy móc bên trong. Một chiếc xe được thiết kế đẹp mắt sẽ chỉ chạy tối ưu nếu máy móc bên trong hoạt động bình thường. Tuy nhiên, một số khía cạnh của thiết kế ngoại thất cũng góp phần vào tốc độ và hiệu suất. Tương tự như vậy, frontend và backend của ứng dụng phải được thiết kế hài hòa để đem lại kết quả tốt nhất.

Tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về các điểm khác biệt chính khác giữa frontend và backend.

Mục tiêu phát triển

Phát triển full-stack có mục tiêu nhằm tạo ra các ứng dụng phản hồi nhanh, hiệu quả và hoạt động tốt. Các nhà phát triển frontend và backend có mục tiêu khác nhau về tạo ra ứng dụng cuối cùng.

Các nhà phát triển frontend có mục đích nhằm phát triển một trải nghiệm người dùng tích cực, tối ưu hóa ứng dụng để cải thiện khả năng truy cập và hiệu suất, cũng như tạo ra các thiết kế phản hồi nhanh. Mục tiêu phát triển chính của họ là đảm bảo frontend dễ dàng tương tác, được thiết kế tốt và phản ứng đầy đủ trên các nền tảng và thiết bị khác nhau.

Các nhà phát triển backend xây dựng và sau đó duy trì các hoạt động ở phía máy chủ của một ứng dụng. Mục tiêu phát triển chính của họ là tạo ra kiến trúc đáng tin cậy để thực hiện các chức năng của ứng dụng một cách chính xác và hiệu quả. Chúng có mục tiêu nhằm thỏa mãn các yêu cầu của người dùng trong khi đáp ứng tất cả các cân nhắc về bảo mật và chi phí.

Các công nghệ

Phát triển frontend liên quan đến phần của một trang web hướng đến người dùng. Những công nghệ này bao gồm các ngôn ngữ máy tính như JavaScript, CSS và HTML. Phát triển phần mềm frontend cũng sử dụng các khung frontend để tăng tốc độ hiệu quả sản xuất.

Phát triển backend sử dụng các ngôn ngữ lập trình như Ruby, Java và Python để viết logic ở phía máy chủ. Các nhà phát triển backend cũng sử dụng cơ sở dữ liệu, công nghệ lưu trữ và công nghệ API để các ứng dụng và hệ thống giao tiếp với nhau.

Tính đồng thời

Tính đồng thời là khả năng một ứng dụng chạy nhiều tác vụ cùng một lúc. Tại frontend, mỗi người dùng có bản sao riêng của một ứng dụng trong trình duyệt hoặc ứng dụng di động của họ. Điều này có nghĩa là không có vấn đề gì về tính đồng thời khi phát triển frontend.

Mặt khác, backend có thể phải xử lý hàng ngàn yêu cầu cùng một lúc. Các nhà phát triển backend sử dụng nhiều chiến lược:

 • Đa luồng để quản lý CPU xử lý các tác vụ
 • Lập trình không đồng bộ như callback và promise
 • Lập trình hướng sự kiện trong đó backend lắng nghe nhiều sự kiện và đồng thời chạy trình xử lý sự kiện thích hợp
 • Kỹ thuật khóa và đồng bộ hóa để nhiều người dùng có thể truy cập cùng một tài nguyên cùng một lúc mà không phát sinh tình trạng không nhất quán

Trong một cách tiếp cận điện toán phân tán, các nhà phát triển có thể phân chia các tác vụ backend trong nhiều nút để backend quản lý khối lượng công việc chuyên sâu về dữ liệu một cách đồng thời.

Tìm hiểu về điện toán phân tán »

Lưu bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm tạm thời lưu trữ các bản sao của tệp ứng dụng, giúp chúng dễ dàng được truy xuất vào lần tiếp theo khi cần thiết. Bạn có thể sử dụng bộ nhớ đệm để cải thiện thời gian tải ứng dụng và hiệu suất.

Tại frontend, một trình duyệt hoặc ứng dụng khách ghi dữ liệu vào bộ nhớ đệm dưới dạng một hình ảnh tiêu đề vào lần đầu tiên người dùng của bạn truy cập. Lần tiếp theo họ truy cập vào cùng một nội dung đó, frontend tải các tệp được ghi vào bộ nhớ đệm để cải thiện hiệu suất.

Phát triển backend sử dụng bộ nhớ đệm để giảm tải trên máy chủ ứng dụng. Những gì bạn lưu trữ trong bộ nhớ đệm phụ thuộc vào ứng dụng của bạn. Nội dung được ghi vào bộ nhớ đệm bao gồm các trang tĩnh, kết quả truy vấn cơ sở dữ liệu, phản hồi API, dữ liệu phiên, hình ảnh và video.

Một chiến lược là lưu trữ các tệp trên một mạng phân phối nội dung (CDN), hoạt động như một trung gian giữa frontend và backend. Bất cứ khi nào một người dùng thực hiện một yêu cầu trên frontend, CDN kiểm tra xem dữ liệu có sẵn hay không và phản hồi trực tiếp.

Bảo mật

Bảo mật frontend tập trung vào các thành phần hướng đến người dùng. Các thành phần này bao gồm biểu mẫu nhập thông tin, tập lệnh phía máy khách và trải nghiệm người dùng trong quy trình làm việc bảo mật như xác thực.

Các chiến lược bảo mật phát triển frontend phổ biến bao gồm xác nhận thông tin nhập vào, tắt các cài đặt cho phép người dùng nhập mã vào hộp văn bản và quy trình làm việc xác thực đa yếu tố. Người dùng của bạn chịu trách nhiệm về một số khía cạnh bảo mật frontend, chẳng hạn như giữ an toàn cho mật khẩu hoặc thiết bị của họ.

Bảo mật backend tập trung vào việc bảo mật dữ liệu trong lưu trữ và vận chuyển. Bảo mật backend quản lý tất cả các khía cạnh của xác thực, kiểm soát truy cập và bảo mật phiên. Bảo mật backend liên quan đến tất cả các dịch vụ backend, bao gồm cơ sở dữ liệu được kết nối, API và ngôn ngữ lập trình phía máy chủ.

Các cách thực hành về bảo mật backend cốt lõi bao gồm viết mã bảo mật, mã hóa dữ liệu nhạy cảm trước và sau khi truyền tải, cùng hệ thống cấp quyền và xác thực bảo mật.

Kỹ năng của nhà phát triển

Các nhà phát triển frontend hiểu được trải nghiệm của khách hàng và đáp ứng nhu cầu của người dùng. Các kỹ năng chính của họ liên quan đến việc thành thạo JavaScript, CSS và HTML và kiến thức thiết kế trong việc tạo ra các luồng người dùng trông hấp dẫn. Các nhà phát triển frontend cũng tìm hiểu về một số khung frontend và biết cách tiến hành tối ưu hóa hiệu suất.

Các nhà phát triển backend viết mã các chức năng ứng dụng và khiến cho ứng dụng bảo mật hơn, không có lỗi và nhanh hơn. Một nhà phát triển backend thành thạo một số ngôn ngữ lập trình như Python, Ruby, Java và PHP. Họ biết các khung phát triển ứng dụng như Django, Ruby on Rails, và Laravel tích hợp frontend và backend. Các nhà phát triển backend cũng biết cách quản lý và thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ và phi quan hệ.

Các nhà phát triển full-stack có các kỹ năng về cả phát triển frontend và backend.

Should I Pursue Full Stack Development?

If you are just starting out and are not sure if full stack is for you, then don’t stress about that this early in your learning.

I would suggest focusing on learning the three core languages of the web which are HTML, CSS and JavaScript. As you progress in your journey, then you can decide which path is appropriate for you.

Become a Full Stack Developer: A Roadmap for Beginners
Become a Full Stack Developer: A Roadmap for Beginners

What is a Front-End Developer?

The front-end of a website is the part that users interact with. Everything that you see when you’re navigating around the Internet, from fonts and colors to dropdown menus and sliders, is a combo of HTML, CSS, and JavaScript being controlled by your computer’s browser.

Skills and Tools Required for Front-End Development

Front-end developers are responsible for a website’s user-facing code and the architecture of its immersive user experience design. In order to execute those objectives, front-end devs must be adept at three main languages: HTML, CSS, and Javascript programming.

In addition to fluency in these languages, front-end devs need to be familiar with frameworks like Bootstrap, Foundation, Backbone, AngularJS, ReactJs and EmberJS, which ensure great-looking content no matter the device, and libraries like jQuery and LESS, which package code into a more useful, time-saving form.

A lot of front-end developer job listings also call for experience with Ajax, a widely used technique for using Javascript that lets pages dynamically load by downloading server data in the background.

A front-end dev is responsible for the interior design of a house that’s been built by a back-end dev.

Using these tools, front-end developers work closely with designers or user experience analysts to bring mockups, or wireframes, from development to delivery. Strong front-end developers can also accurately identify specific issues in user experience and provide recommendations and codified solutions to influence the design.

It’s also important to fluidly partner with other teams across the business to understand specific goals, needs, and opportunities and then execute on those directives.

It’s a lot of responsibility, but it can be very rewarding. “I’m a technical person, but still a visual person, and being able to manipulate what we see and interact with on digital platforms through markup and code came naturally,” said Mikey Ilagan, a front-end developer with eight years of experience. “To that point, I love being able to make an impact on the user interface, the aspects of an app or website that the user interacts with and sees.”

In all, a front-end dev is responsible for the interior design of a house that’s been built by a back-end dev. The taste and style of the decor is dictated by the homeowner. As Greg Matranga, Director of Product Marketing at Apptix, said of the team of both front-end and back-end developers he oversees, “The developers that work on the front end are sometimes more excited about what they do because they’re really able to leverage their creativity.”

How it Translates

Everything you’re seeing on this website right now was made possible by a front-end developer. A designer created the logo and graphics, a photographer took the pictures, and a copywriter wrote the text. But a front-end dev assembled all of those pieces, translated them into web-speak, and built the experience you have with each page.

Skills You Need as a Full Stack Web Developer

Let’s take a look at the technologies and tools you will need to learn to become a full stack developer.

HTML

HTML stands for HyperText Markup Language. HTML displays the content on the page like buttons, links, headings, paragraphs, and lists.

To learn the basics of HTML, freeCodeCamp has a HTML Crash Course for Beginners – Website Tutorial.

CSS

CSS stands for Cascading Style Sheets. CSS is responsible for the style of your web page including colors, layouts, and animations.

freeCodeCamp’s Responsive Web Design Course will teach you the basics of CSS, responsive design, and accessibility. Responsive design is essential in creating websites that look good on all devices.

Accessibility is the practice of making sure that everyone can easily use your web sites. You do not want to create web sites that cannot be used by those who use assistive technologies like screen readers.

JavaScript

You use JavaScript with HTML and CSS to create dynamic and interactive web pages and mobile applications. Examples of JavaScript include animations, count down clocks, drop down mobile menus, and showing/hiding information when a user clicks on an element on the page.

To start learning JavaScript, you can take freeCodeCamp’s JavaScript Algorithms and Data Structures course. From there, you can start building projects from my 40 JavaScript Projects for Beginners article.

CSS Frameworks, Libraries, and Preprocessors

These tools were created to help speed up the development process. Instead of writing all custom CSS, you can use a framework’s catalog of CSS classes in your web pages.

There is no need to learn them all, but here is a list of a few options:

CSS preprocessors like Sass and Less allow you to add logic and functionality to your CSS. These tools make your CSS clean and easy to work with.

JavaScript libraries and frameworks

These frameworks and libraries allow you to save time and do more with less code.

Here are some popular options:

It is not necessary to learn them all. You should just research which technology is used in your area and start learning that one well.

Here are some suggested learning resources.

 • freeCodeCamp’s React YouTube course
 • Brad Traversy’s Angular YouTube course
 • Brad Traversy’s Vue YouTube course

Databases

It is important for a full stack developer to know how to work with databases. A database in a web application is a place to store and organize your project’s data.

There are many types of databases to learn but here are some popular options.

Back end languages

Languages you can use for back end development include Java, Python, Node, and PHP. It is not necessary to learn all of these languages, but instead focus on one to get started.

Here are some suggested learning resources.

 • freeCodeCamp’s Learn Python course for Beginners
 • freeCodeCamp’s PHP course
 • Programming with Mosh’s Java course

There are also many tech stacks for both front end and backend development. Here are a few popular ones.

 • MEAN stack (MongoDB, Express, Angular and Node)
 • MERN stack (MongoDB, Express, React and Node)
 • NodeJS
 • LAMP stack (Linux, Apache, MySQL, and PHP)

There are more backend languages to choose from but I would suggest researching the languages used most in your area.

Testing and Debugging skills

As you are developing your application, there will be errors in your code that need fixing. Debugging is the act of identifying those errors (“bugs”) and fixing them.

Testing is another important skill to learn. Writing tests for your code is a way to ensure that your code is doing what it is supposed to do.

For a more in depth explanation on the different types of testing, I would suggest reading this article.

Version control

Version control is a way to track and manage changes to the project’s code. Git is a popular software that you can use to track your code.

If you mess up a lot of things in your code, you can use Git to go back to a previous version of your code instead of manually rewriting everything.

Learning Git also allows you to collaborate with others on a team and make changes to the same code base from different locations.

I would suggest starting to learn Git and using a service like GitHub to host your personal projects.

Problem Solving

The most important skill for any developer is knowing how to problem solve. Companies and clients are looking for you to provide solutions.

It is important to learn how to tackle a problem, break it down into smaller manageable pieces, and troubleshoot the issue in these web applications.

Front-End & Back-End & Full-Stack เลือกทางไหนดี? 👨‍💻💯
Front-End & Back-End & Full-Stack เลือกทางไหนดี? 👨‍💻💯

Lập trình viên Full Stack là gì?

Thường thì không có một sự phân biệt rõ ràng trắng đen giữa phát triển front-end và back-end. “Các lập trình viên front-end thường cần phải tìm hiểu thêm những kỹ năng back-end, và ngược lại, đặc biệt là trong giai đoạn kinh tế hiện nay,” Matranga nói. “Các lập trình viên cần phải có nhiều kỹ năng khác nhau và có kiến thức tổng hợp.”

Khái niệm lập trình viên full stack là vai trò đã được phổ biến cách đây 4 năm bởi bộ phận kỹ thuật của Facebook. Ý tưởng là một lập trình viên full stack có thể làm việc liên chức năng trên “stack” công nghệ, tức là cả front end lẫn back end.

“Làm việc chuyên nghiệp trên cả server side và client side mở ra nhiều cơ hội,” Federico Ulfo, một lập trình viên full stack tại công ty Grovo nói. Nhưng, dĩ nhiên, phát triển full stack không phải là không có những thách thức của nó. “Để làm ra một món ăn ngon, bạn có thể giỏi nấu hoặc giỏi nướng, nhưng để làm chủ cả hai kỹ năng này thì cần có thời gian và kinh nghiệm. Và tôi không nói về việc cứ làm theo một công thức nào đó, vì bất kỳ ai cũng có thể làm như vậy. Tôi đang nói về việc có các thành phần nguyên liệu để chuẩn bị cho một cái gì đó thực sự tốt.”

37 Việc làm Full-Stack lương cao tại đây

Các kỹ năng và công cụ

Các lập trình viên full stack làm việc giống như các lập trình viên back-end ở phía máy chủ của lập trình web, nhưng họ có thể cũng thành thạo các ngôn ngữ front-end để điều khiển nội dung trông như thế nào ở phía giao diện của trang web. Họ là những người đa năng.

Bất kể là sử dụng công cụ xác định nào, tùy thuộc vào dự án và khách hàng, các lập trình viên full stack nên có kiến thức ở mọi cấp độ về cách web hoạt động: cài đặt và cấu hình các máy chủ Linux, viết các API server-side, nhảy vào phần JavaScript client-side của một ứng dụng, và cũng cần có “con mắt thẩm mỹ” với CSS.

Sử dụng những công cụ này, các lập trình viên full stack cần có khả năng ngay lập tức xác định trách nhiệm của client-side hay server-side, và trình bày rõ ràng về mặt ưu nhược điểm của các giải pháp khác nhau.

Ví dụ

Một lập trình viên full stack sẽ chịu trách nhiệm cho toàn bộ luồng trải nghiệm của bạn với bài viết blog này, từ thời gian tải và bố cục cho tới tính tương tác và cấu trúc của nó

TopDev tổng hợp

Đừng bỏ lỡ các cơ hội tìm việc làm IT lương cao fullstack, frontend, backend mới nhất tại đây

Có thể bạn quan tâm:

What are the pros and cons of being a full stack developer vs a front end or back end specialist?

Front end vs back end: what are the differences and how to choose your path in web development? If you are interested in building websites or web applications, you might have heard these terms before. But what do they mean, and what skills do you need to master them? In this article, we will explain the basics of front end and back end development, and the pros and cons of being a full stack developer vs a front end or back end specialist.

Front end development is the part of web development that deals with the user interface and user experience of a website or web application. It involves creating the layout, design, interactivity, and functionality of the web pages that users see and interact with. Front end developers use languages such as HTML, CSS, and JavaScript, and frameworks or libraries such as Bootstrap, React, or Angular, to create responsive, dynamic, and user-friendly web interfaces.

 • Front-end development has expanded its scope and tasks considerably. People are talking about the “front of the front-end” and the “back of the front-end,” or the “Great Divide.” Now, you can be a front-end developer with tasks that traditionally would have been the domain of a back-end developer: optimizing performance for fetches and posts; DevOps stuff like bundling, deployment configuration, CI/CD setup, etc.; or even database/API querying. Read more about this on: – The Great Divide – https://css-tricks.com/the-great-divide/ – Front-of-the-front-end and back-of-the-front-end web development – https://bradfrost.com/blog/post/front-of-the-front-end-and-back-of-the-front-end-web-development/

 • Ali Samir

  LinkedIn Top Voice • Software Engineer • Full Stack Developer • React Native Developer • Technical Content Creator • Programming & Web Mentor

  – Full Stack Developer: Pros: Versatility, holistic understanding, project independence. Cons: Depth vs. breadth trade-off, steeper learning curve. – Front-End Specialist: Pros: Specialized skill set, design focus, growing demand. Cons: Dependency on the back end, rapid technological changes. – Back-End Specialist: Pros: Data handling expertise, security/performance focus, deep technical knowledge. Cons: Limited user interaction, dependency on the front end, niche expertise. Choosing depends on preference, goals, and project needs. The full stack provides versatility but may lack depth. The front end focuses on UI/UX with fast tech changes. The back-end manages data/security but lacks direct user interaction.

Back end development is the part of web development that deals with the server-side logic and data management of a website or web application. It involves creating, storing, retrieving, and manipulating the data that powers the web pages and the functionality of the web application. Back end developers use languages such as PHP, Python, Ruby, or Java, and databases or tools such as MySQL, MongoDB, or Firebase, to create secure, scalable, and efficient web applications.

 • Giuseppe Gibilisco

  Passionate Senior/Lead Software Engineer and aspiring Data Scientist | Transforming Ideas into Innovative Code | Driving Excellence in Software Development

  Back end development is like the engine of a car. You don’t see it, but it’s what makes everything work smoothly. It’s all about handling data, making sure the server knows what to do, and keeping things secure. Think of it as the backstage crew of a theater production. They’re busy making sure everything runs smoothly while the front end takes the spotlight. Back end developers use different tools and languages to make web applications work, and they’re all about ensuring things run smoothly and securely behind the scenes.

 • WAQAR AHMAD

  Senior Frontend Engineer | Angular | React.js | React Native | Ionic 5/6 | I Help Organizations Transform User-Centric Ideas into Powerful Digital Experiences

  Implementing RESTful APIs to efficiently handle data communication between the front end and back end. Ignoring security measures. Back end developers need to be vigilant about protecting sensitive data and implementing proper authentication and authorization protocols.

Full stack development is the combination of front end and back end development. It means that a full stack developer can handle both the user interface and the server-side logic of a web application, and has a comprehensive understanding of the web development process. Full stack developers use a combination of languages, frameworks, and tools from both the front end and the back end, and often specialize in a particular stack, such as the MERN stack (MongoDB, Express, React, and Node.js).

 • No excuses! They think BIG, yet get hung up on small details. $Valuable$ as the good ones are self managing, a jack of all trades gets paid..

 • WAQAR AHMAD

  Senior Frontend Engineer | Angular | React.js | React Native | Ionic 5/6 | I Help Organizations Transform User-Centric Ideas into Powerful Digital Experiences

  Embracing a mindset of continuous learning, as full stack development requires proficiency in a wide range of technologies. Assuming that a full stack developer should be equally skilled in every technology. It’s more about having a strong foundation and being able to adapt and learn new technologies as needed.

Being a full stack developer has its advantages and disadvantages, depending on your goals, preferences, and experience. On the plus side, you have a broader skill set and more flexibility in your projects, as well as the ability to communicate better with other developers and stakeholders. You can also switch between front end and back end tasks, and create and maintain your own web applications. However, you have to keep up with more technologies and trends, as the web development field is constantly evolving and changing. Additionally, you might have to sacrifice some depth for breadth, and face more challenges and complexity in your projects. Lastly, you might have less time and resources to focus on the user interface or the user experience, as you have to balance both the front end and the back end.

 • The true north is to find a career that excites you, whether that be frontend, backend, fullstack, or outside of technology. Remember not to over-optimize for the long term and lose sight of what you are passionate about today. And do not chase after stale goals. That said, with great computing fundamentals you could build breadth from building depth first. As your responsibilities increases and you understand the other pieces adjacent to your expertise, your knowledge over those domains will also improve.

 • Full-stack development is becoming increasingly popular in the industry because it allows developers to be more versatile and self-reliant. A full-stack developer can handle everything from creating the user interface to managing the database and server-side logic. This makes them valuable assets to small teams and startups. Sharing an article on Full-stack development trends: https://www.softwebsolutions.com/resources/full-stack-development-trends-in-2023.html

Being a front end or back end specialist has its advantages and disadvantages, depending on your goals, preferences, and experience. On the one hand, you can focus on your passion and strength, and become an expert in your domain. You can also deliver higher quality and performance in your projects, as you have more experience and knowledge in your field. Additionally, you can collaborate with other specialists and learn from them, as you have a clear division of roles and responsibilities. Furthermore, you can leverage your skills and portfolio to find more opportunities and demand in the market, as you have a specific and valuable niche. On the other hand, you might have a narrower skill set and less flexibility in your projects. You might also have communication gaps or misunderstandings with other developers or stakeholders, as you have less visibility and insight into the whole web development process. Additionally, you might get bored or frustrated with the same type of tasks, depending on your interest and the variety of the projects. Lastly, you might depend on other developers to complete and launch your web applications, as you cannot handle both the front end and the back end.

 • Building a website is quite similar to building a house. You have to have an understanding of what someone else is going to do with their portion at all times. Would you put plumbing at the same location where outlets go? Would you pour a foundation without knowing the layout?

 • A maior vantagem de ser especialista é porque você fecha a mente para um mundo muito restrito, já vi muito “especialistas” que não queriam evoluir seus conhecimento por acharem que sabia tudo que deveria saber, mas na verdade todo dia temos coisas novas para estudarmos. Não vejo especialidade como um grande ponto positivo, até porque não conheço TechLead ou CTOs sendo especialistas e sempre sendo Generalistas. Se especialistas são o caminho, porque um Principle Software Enginner não é mais um “especialista” agora ele é considerado um FullCycle ? Eu digo, porque desenvolver um software é muito mais além do que duas áreas como front-end ou back-end, envolve muito mais coisas e que muitas vezes um especialista não está atento.

Vậy Frontend là gì?

Phần front-end của một trang web là phần tương tác với người dùng. Tất cả mọi thứ bạn nhìn thấy khi điều hướng trên Internet, từ các font chữ, màu sắc cho tới các menu xổ xuống và các thanh trượt, là một sự kết hợp của HTML, CSS, và JavaScript được điều khiển bởi trình duyệt máy tính của bạn.

Các kỹ năng và công cụ

Các lập trình viên front-end chịu trách nhiệm cho giao diện của một trang web và kiến trúc những trải nghiệm của người dùng. Để thực hiện được những mục tiêu đó, các lập trình viên front-end phải tinh thông 3 ngôn ngữ chính: HTML, CSS, và ngôn ngữ lập trình JavaScript.

Ngoài việc thông thạo các ngôn ngữ đó, các lập trình viên front-end cần phải làm quen với các framework như Bootstrap, Foundation, Backbone, AngularJS, và EmberJS, để đảm bảo nội dung luôn hiển thị tốt trên mọi thiết bị khác nhau, và các thư viện như jQuery và LESS, đóng gói code vào trong một hình thức giúp tiết kiệm thời gian và hữu dụng hơn.

Rất nhiều công việc dành cho lập trình viên front-end cũng yêu cầu kinh nghiệm với Ajax, một kỹ thuật được sử dụng rộng rãi bằng cách dùng JavaScript để cho phép các trang load một cách tự động bằng cách tải dữ liệu máy chủ ở phần background.

Một lập trình viên front-end là người chịu trách nhiệm thiết kế nội thất của ngôi nhà đã được xây dựng bởi một lập trình viên back-end.

Sử dụng những công cụ này, các lập trình viên front-end làm việc chặt chẽ với các designer hoặc nhà phân tích trải nghiệm người dùng để biến những mockup, hoặc wireframe, từ phát triển tới sản phẩm thực tế.

Các lập trình viên front-end giỏi cũng có thể xác định chính xác các vấn đề cụ thể trong trải nghiệm của người dùng, cung cấp các khuyến nghị và giải pháp hệ thống hóa để ảnh hưởng đến thiết kế đó. Một điều quan trọng là họ có khả năng hợp tác với những nhóm khác trong công ty để hiểu rõ mục đích cụ thể, nhu cầu và cơ hội, và sau đó thực hiện theo những chỉ dẫn đó.

Công việc này bao gồm rất nhiều trách nhiệm, nhưng nó là việc rất đáng để làm. “Tôi là một người làm kỹ thuật, nhưng vẫn là một người có thị giác, và có thể thao tác với những gì chúng ta thấy và tương tác với các nền tảng kỹ thuật số thông qua việc đánh dấu và viết mã một cách tự nhiên,” Mikey Ilagan là một lập trình viên front-end với 8 năm kinh nghiệm cho biết. “Vì điều đó, tôi rất thích có khả năng tạo ra một ảnh hưởng lên giao diện người dùng, các khía cạnh của một ứng dụng hoặc trang web mà người dùng tương tác và nhìn thấy.”

Nói chung, một lập trình viên front-end chịu trách nhiệm cho thiết kế nội thất của một ngôi nhà đã được xây dựng bởi một lập trình viên back-end. Các hương vị và phong cách trang trí được quyết định bởi chủ nhà. Theo Greg Matranga, Giám đốc tiếp thị sản phẩm tại Apptix, nói về cả hai nhóm lập trình viên front-end và back-end mà ông giám sát, “Các lập trình viên làm việc trên front-end đôi khi hào hứng nhiều hơn về những gì họ làm bởi vì họ thực sự có thể tận dụng khả năng sáng tạo của mình.”

Ví dụ

Tất cả mọi thứ bạn đang nhìn thấy trên trang web này ngay bây giờ đều có thể được thực hiện bởi một lập trình viên front-end. Một designer tạo ra logo và đồ họa, một photographer cung cấp hình ảnh, một copywriter viết nội dung. Nhưng một lập trình viên front-end kết hợp tất cả những mảnh ghép đó lại và chuyển nó thành ngôn ngữ web, và tạo ra trải nghiệm mà bạn có khi duyệt qua mỗi trang. Để lấy một ví dụ cụ thể, khi bạn cuộn con chuột lên xuống ở trang chủ của website Udacity. Bạn có để ý thấy rằng chữ “U” biến mất rồi xuất hiện trở lại không? Đó là tác phẩm của một lập trình viên front-end.

142 Việc làm Front-End lương cao cho bạn

Frontend vs Backend vs Fullstack Web Development - What should you learn?
Frontend vs Backend vs Fullstack Web Development – What should you learn?

Frontend và backend khác nhau ở điểm nào trong phát triển ứng dụng?

Frontend và backend là hai khía cạnh then chốt của mọi ứng dụng. Frontend là những gì người dùng nhìn thấy và bao gồm các phần tử trực quan như nút, hộp kiểm, đồ họa và thông điệp văn bản. Frontend cho phép người dùng tương tác với ứng dụng của bạn. Backend là dữ liệu và cơ sở hạ tầng giúp ứng dụng của bạn hoạt động. Backend lưu trữ và xử lý dữ liệu ứng dụng cho người dùng của bạn.

What is a Full Stack Developer?

There’s often not a black-and-white distinction between front-end and back-end development. “Front-end developers often need to learn those additional back-end skills, and vice versa, especially in the current economy where marketing is thinly resourced,” said Matranga. “Developers need some of that cross-discipline. Oftentimes, you have to be a generalist.”

Full stack developers are jacks-of-all-trades.

Enter: the full stack developer. The role was popularized by Facebook’s engineering department. The idea is that a full stack developer can work cross-functionally on the full “stack” of technology, i.e. both the front end and back end. Full stack developers offer the full package.

“Working on both the server side and client side professionally opens more opportunities,” said Federico Ulfo, Full Stack Developer at Grovo. But, of course, full- stack development isn’t without its challenges. “To make an analogy with food, you can be good at cooking or good at baking, but mastering both takes time and experience. And I’m not talking about following a recipe, anyone can do that. I’m talking about having the ingredients to prepare something truly good.”

Skills and Tools Required for Full Stack Developers

Full stack developers work, like back-end devs, on the server side of web programming, but they can also fluently speak the front-end languages that control how content looks on a site’s user-facing side. They’re jacks-of-all-trades.

To illustrate the increasing complexity of full stack development, here’s an example of what a full stack might have looked like in recent years, compared to the current moment:

Regardless of the specific tools, dependent on the project or client at hand, full stack developers should be knowledgeable in every level of how the web works: setting up and configuring Linux servers, writing server-side APIs, diving into the client-side JavaScript powering an application, and turning a “design eye” to the CSS.

Using these tools, full stack developers need to be able to immediately identify the client- and server-side responsibilities of a solution and articulate the pros and cons of various solutions.

How it Translates

A full stack developer would be responsible for the entire flow of your experience with this blog post, from its load time and layout to its interactiveness and structural underpinnings.

#7: NÊN CHỌN HỌC FRONT-END HAY BACK-END? XU HƯỚNG FULLSTACK WEB DEVELOPER
#7: NÊN CHỌN HỌC FRONT-END HAY BACK-END? XU HƯỚNG FULLSTACK WEB DEVELOPER

What is a Back-End Developer?

So what makes the front-end of a website possible? Where is all that data stored? This is where the back-end comes in. The back- end of a website consists of a server, an application, and a database.

A back-end developer builds and maintains the technology that powers those components which, together, enable the user-facing side of the website to even exist in the first place.

Skills and Tools Required for Back-End Development

In order to make the server, application, and database communicate with each other, back-end devs use server-side languages like PHP, Ruby, Python, Java, and .Net to build an application, and tools like MySQL, Oracle, and SQL Server to find, save, or change data and serve it back to the user in front-end code.

Job openings for back-end developers often also call for experience with PHP frameworks like Zend, Symfony, and CakePHP; experience with version control software like SVN, CVS, or Git; and experience with Linux as a development and deployment system.

Back-end devs use these tools to create or contribute to web applications with clean, portable, well-documented code. But before writing that code, they need to collaborate with business stakeholders to understand their particular needs, then translate those into technical requirements and come up with the most effective and efficient solution for architecting the technology.

“I’ve always preferred back-end development because I love manipulating data,” said long-time back-end developer JP Toto, who’s currently a software developer for Wildbit. “Recently public and private APIs have become an essential part of trading data between mobile devices, websites, and other connected systems. Creating APIs that the public finds useful is a very satisfying part of my job.”

How it Translates

When you navigated to this website, the Udacity servers sent information to your computer or mobile device, which turned into the page you’re seeing right now. That process is the result of a back-end developer’s work. In addition, if you enroll in a Udacity course or nanodegree, the storage of your personal information—and the fact that each time you return to the site and log in, your data is called up—is attributable to a back-end developer.

AWS có thể hỗ trợ quá trình phát triển ứng dụng của bạn như thế nào?

Amazon Web Services (AWS) có thể hỗ trợ bạn trong cả phát triển frontend và backend đối với tất cả các loại ứng dụng. Ví dụ: chúng tôi có thể hỗ trợ bạn với môi trường viết mã, triển khai và công nghệ lưu trữ.

Dưới đây là các dịch vụ AWS có thể giúp bạn phát triển ứng dụng:

 • AWS Amplify giúp bạn nhanh chóng xây dựng và điều chỉnh quy mô các ứng dụng web và thiết bị di động full-stack một cách dễ dàng
 • Các dịch vụ cơ sở dữ liệu AWS cho phép bạn truy cập nhiều lựa chọn cơ sở dữ liệu được xây dựng cho mục đích nhất định cho tất cả các loại trường hợp sử dụng
 • AWS Lambda cho phép bạn tạo các ứng dụng phi máy chủ mà không cần phải lo lắng về quản lý cơ sở hạ tầng

Giải pháp để phát triển ứng dụng & thư viện DevOps cũng cung cấp nhiều giải pháp khác nhau cho các thách thức bạn gặp phải khi phát triển ứng dụng.

Bắt đầu với việc phát triển frontend và backend trên AWS bằng cách tạo tài khoản ngay hôm nay.

Backend web development - a complete overview
Backend web development – a complete overview

Example of a Real World Full Stack Application

To get a better understanding of what a full stack application looks like, let’s examine the freeCodeCamp website.

Everything you see on the page would be considered front end. All of the buttons, text, colors, and layout are the job of the front end developer.

When it comes to things like user credentials, that is all maintained by the back end. All of the login processes and user information are examples of back end development at work.

If you are curious and want to take a peek at the code, you can find it on the freeCodeCamp open source page.

More articles on Web Development

 • How can you optimize images for better front-end performance?

  7 contributions

 • How can you benefit from using a framework design pattern in web development automation?

  8 contributions

 • How can you debug security vulnerabilities in a single-page application?

  4 contributions

 • How can you securely process payments in front-end development?

  6 contributions

 • How can you improve back-end performance with logging?

  4 contributions

 • How can you integrate Django with other back-end technologies?

  30 contributions

 • What are the most effective website design strategies for machine learning?

  4 contributions

 • What are the most important Java web performance considerations for mobile development?

 • How can you design a website optimized for machine-to-machine communication?

  23 contributions

 • What are the best practices for ensuring the reliability of your back-end system?

  27 contributions

 • What are the best practices for ensuring your front-end development code is compatible?

  21 contributions

 • How do alt and title attributes affect HTML accessibility and SEO?

  23 contributions

 • What is a debugger statement and how can you use it effectively?

  20 contributions

What is the difference between Frontend Developer, Backend Developer, and FullStack Developer?
What is the difference between Frontend Developer, Backend Developer, and FullStack Developer?

How Much Does a Full Stack Developer Make?

The salary range for full stack jobs will differ depending on where you are located in the world. I would suggest using sites like Glassdoor, Indeed, and ZipRecruiter to look up salaries in your area.

Here are example salaries for the United States. This data was provided by ZipRecruiter and displays the national average.

Let’s first look at a junior full stack developer salary. Junior developers are those who have been working in the industry for two years or less.

Next, let’s take a look at mid level full stack salaries. These developers have been working between 2-4 years roughly.

Lastly, let’s take a look at senior full stack salaries. These developers have been working in the industry for a few years now and often serve as a mentor for junior and mid level developers.

Các bước tiếp theo để sử dụng AWS

This post was last updated on July 1, 2021.

You open a new browser tab, type in a URL, and press enter. The site loads instantly. It nearly takes your breath away with its ultra-clean layout, well-constructed pages, and impressive visuals.

The people responsible for every part of that experience? Web developers.

As of June 2021, the Internet contains more than 1.8 billion websites. And counting. Talk about some serious job security for web developers, the people responsible for coding, building, analyzing, and maintaining all those websites.

Websites are now a critical component for any business to stay competitive. And as web development trends and best practices change practically with the season, there’s no shortage of work for developers.

But how do you know exactly what kind of web development work to seek out and train for? If you’ve poked around on job listing sites or browsed through online courses, you’ve probably gathered that web development tends to break down into three main concentrations: front-end developer, back-end developer, and full stack developer.

If you’ve dabbled in HTML, JavaScript, or maybe a little Python, but you’re not quite sure which path to venture out on, this handy breakdown is for you.

Full Course Web Development [22 Hours] | Learn Full Stack Web Development From Scratch
Full Course Web Development [22 Hours] | Learn Full Stack Web Development From Scratch

Thế Backend là gì?

Backend là gì? Thế nhưng điều gì giúp phần front-end của một trang web có thể hoạt động được? Tất cả dữ liệu sẽ được lưu trữ ở đâu? Đó là phần việc của back end. Phần back end của một trang web bao gồm một máy chủ, một ứng dụng, và một cơ sở dữ liệu. Một lập trình viên back-end xây dựng và duy trì công nghệ mà sức mạnh của những thành phần đó, cho phép phần giao diện người dùng của trang web có thể tồn tại được.

Các kỹ năng và công cụ backend là gì

Để khiến cho máy chủ, ứng dụng, và cơ sở dữ liệu có thể giao tiếp được với nhau, các lập trình viên back-end sử dụng các ngôn ngữ server-side như PHP, Ruby, Python, Java, và .Net để xây dựng một ứng dụng, và các công cụ như MySQL, Oracle, và SQL Server để tìm kiếm, lưu trữ, hoặc thay đổi dữ liệu và phục vụ trở lại tới người dùng trong phần front-end. Các công việc tuyển dụng lập trình viên back-end cũng thường yêu cầu kinh nghiệm về các framework PHP như Zend, Symfony, và CakePHP; có kinh nghiệm với các phần mềm quản lý phiên bản như SVN, CVS, hoặc Git; và kinh nghiệm với Linux trong việc phát triển và triển khai hệ thống.

Các lập trình viên backend sử dụng những công cụ này để tạo ra hoặc đóng góp vào các ứng dụng web với code sạch, portable, và được viết tài liệu chu đáo. Nhưng trước khi viết code, họ cần phối hợp với bên liên quan về nghiệp vụ để hiểu những nhu cầu cụ thể, sau đó chuyển thành những yêu cầu kỹ thuật và đưa ra các giải pháp hiệu quả nhất cho việc kiến trúc công nghệ.

“Tôi luôn ưa thích việc phát triển back-end bởi vì tôi yêu công việc thao tác với dữ liệu,” JP Toto là một lập trình viên back-end lâu năm, hiện đang làm việc tại công ty Wildbit cho biết. “Thời gian gần đây, các thư viện API public và private đã trở thành một phần thiết yếu của việc trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị di động, các trang web, và các hệ thống được kết nối khác. Việc làm ra các API khiến cộng đồng cảm thấy hữu ích là một phần tạo ra sự thỏa mãn trong công việc của tôi.”

Ví dụ

Khi bạn điều hướng tới trang web này, các máy chủ của Udacity gửi thông tin tới máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, rồi chúng được chuyển thành trang web mà bạn đang nhìn thấy ngay bây giờ. Quá trình đó là kết quả công việc của một lập trình viên backend. Ngoài ra, nếu bạn ghi danh vào một khóa học của Udacity hoặc một khóa nanodegree, việc lưu trữ các thông tin cá nhân của bạn – và thực tế là mỗi lần bạn quay trở lại trang web và đăng nhập, thì dữ liệu của bạn sẽ được gọi trở lại – đó là một phần công việc của lập trình viên back-end.

174 Việc làm Back-End từ các công ty HOT

Backend là gì?

Backend là gì? Backend developer là gì?

Backend là một phần mềm không hiển thị trực tiếp với người dùng nhưng lại đảm nhiệm các nhiệm vụ quan trọng như xử lý dữ liệu, lưu trữ và truy vấn cơ sở dữ liệu, xử lý logic và tương tác với các dịch vụ bên ngoài. Các ngôn ngữ lập trình phổ biến cho backend bao gồm PHP, Java, Python và Ruby on Rails. Backend là một phần rất quan trọng trong việc thiết kế và phát triển các ứng dụng web và mobile, chúng ta có thể coi đây là bộ não của ứng dụng. Frontend và Backend là hai phần không thể thiếu của một ứng dụng web hoàn chỉnh.

Nếu Frontend Developer là người chịu trách nhiệm trong việc tạo một giao diện trang web thì Backend Developer là người xử lý các nghiệp vụ phức tạp phía sau một cách logic, đảm bảo hệ thống được vận hành trơn tru. Công việc của một backend developer bao gồm xử lý dữ liệu, lưu trữ và truy vấn cơ sở dữ liệu, xử lý logic và tương tác với các yêu cầu của Frontend Developer.

Làm backend developer cần có kỹ năng gì?

Bạn cần có trang bị cho mình một số kỹ năng và kiến thức từ cơ bản đến nâng cao để có thể thành công tại vị trí Backend Developer, cụ thể như sau:

 • Ngôn ngữ lập trình backend: Đây là những ngôn ngữ dùng để viết code, xử lý logic dữ liệu của website hoặc ứng dụng. Có rất nhiều ngôn ngữ lập trình backend khác nhau, ví dụ như PHP, Python, Java, Ruby…
 • Database: Đây là nơi lưu trữ và quản lý các dữ liệu của website hoặc ứng dụng. Hiện nay, có hai loại database được sử dụng phổ biến là SQL (như MySQL, PostgreSQL…) và NoSQL (như MongoDB, Firebase…).
 • API: Là giao diện cho phép frontend và backend giao tiếp với nhau. Có hai loại API phổ biến là RESTful API và GraphQL. Một Backend Developer giỏi cần nắm chắc các kiến thức về API để có thể ứng dụng và hỗ trợ tối đa trong công việc.
 • Web server: Là máy chủ cho phép website hoặc ứng dụng được truy cập qua internet và hiện nay có nhiều loại web server khác nhau, ví dụ như Apache, Nginx, IIS…
 • Thuật toán: Đây được xem là nền tảng vô cùng quan trọng không thể thiếu giúp các Backend giải quyết vấn đề. Nếu không nắm vững các kiến thức về thuật toán sẽ khiến khả năng làm việc của một Backend bị hạn chế. Những thuật toán bạn cần lưu ý và nắm vững gồm có: Depth First Search và Breadth-First Search, selection sort, insertion sort, bubble sort, thuật toán đệ quy và lặp, merge sort, quick sort,…
 • Security: Là khả năng bảo vệ website hoặc ứng dụng khỏi các cuộc tấn công từ bên ngoài. Có nhiều kỹ thuật bảo mật khác nhau, ví dụ như mã hóa, xác thực, phân quyền…

Mức lương của backend developer

Mức lương của backend developer có thể dao động tùy thuộc vào kinh nghiệm và kỹ năng của họ, thường thì mức lương sẽ dao động trong khoảng 14.000.000 tới 25.000.000 đồng/tháng. Theo khảo sát của TopDev.vn năm 2020, mức lương trung bình của backend developer tại Việt Nam là 18 triệu đồng/tháng. Mức lương cao nhất có thể lên đến 60 triệu đồng/tháng tùy thuộc vào kinh nghiệm, kỹ năng và công ty.

If your fresher and feel nervous in the interview then must watch |fresher frontend mock #interview
If your fresher and feel nervous in the interview then must watch |fresher frontend mock #interview

Frontend là gì?

Frontend là gì? Frontend developer là gì?

Frontend là một phần quan trọng trong việc thiết kế và phát triển các ứng dụng website hoặc mobile mà ở đó người dùng có thể nhìn và tương tác trực tiếp; bao gồm các thành phần giao diện người dùng (UI) như nút nhấn, menu và hình ảnh, font chữ, màu sắc hay danh mục sản phẩm. Frontend thường được viết bằng các ngôn ngữ như HTML, CSS và JavaScript.

Frontend developer là lập trình viên chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển Client Side. Nói một cách đơn giản thì lập trình viên Frontend là người phụ trách thực hiện các công việc như xây dựng, phát triển giao diện website với mục đích mang tới trải nghiệm sử dụng tốt nhất cho khách hàng trên chính website của mình. Đồng thời họ cũng cần phải có khả năng thiết kế, gu thẩm mỹ cũng như kỹ năng để mang tới giao diện người dùng đẹp mắt và thân thiện hay viết code để xử lý các sự kiện và tương tác của người dùng. Đồng thời, Frontend developer cũng phải biết cách kết nối với backend để lấy dữ liệu và hiển thị lên trình duyệt.

Làm frontend cần có kỹ năng gì?

Để trở thành một frontend developer giỏi và thành công, bạn cần có kỹ năng về các ngôn ngữ lập trình như sau:

 • HTML/CSS: Là ngôn ngữ đánh dấu và tạo kiểu cho nội dung web. Đây được xem là các building block cơ bản và quan trọng trong việc thiết kế website.
 • JavaScript: Là ngôn ngữ lập trình cho phép tạo ra các chức năng cần thiết cho website hoặc ứng dụng.
 • Framework và thư viện: Là những công cụ hỗ trợ việc phát triển frontend, giúp tăng năng suất và chất ượng của code. Có rất nhiều framework frontend phổ biến hiện nay như Bootstrap, Tailwind CSS, React, Angular hay Vue chịu trách nhiệp cung cấp Structure chứa sẵn mã code Javascript.
 • Responsive design: Là khả năng tạo ra các giao diện thích ứng với các kích thước màn hình khác nhau, từ máy tính để bàn đến điện thoại thông minh.
 • UX/UI design: Là khả năng thiết kế các giao diện thân thiện và dễ sử dụng cho người dùng, cũng như hiểu được mong muốn và hành vi của họ.
 • Kỹ năng Cross-Browser Development: Là cách giúp cho trang web của bạn có thể hoạt động tối ưu trên bất cứ trình duyệt, thiết bị và hệ điều hành khác nhau nào mà không gây ra lỗi khi sử dụng, cụ thể ở đây là lỗi về giao diện.

Mức lương của frontend

Trong thời điểm công nghệ ngày càng phát triển như ngày nay, Frontend Developer được đánh giá là một trong những nghề có mức lương cao và hấp dẫn. Mức lương của vị trí này không cố định và tùy thuộc vào kinh nghiệm và kỹ năng của họ. Theo khảo sát của TopDev.vn năm 2020, mức lương trung bình của frontend developer tại Việt Nam là 15 triệu đồng/tháng. Mức lương cao nhất có thể lên đến 50 triệu đồng/tháng.

Frontend của một ứng dụng hoạt động như thế nào?

Thuật ngữ frontend đề cập đến giao diện đồ họa người dùng (GUI) mà người dùng của bạn có thể tương tác trực tiếp, chẳng hạn như menu điều hướng, các phần tử thiết kế, nút, hình ảnh và đồ thị. Trong thuật ngữ kỹ thuật, một trang hoặc màn hình mà người dùng của bạn nhìn thấy với nhiều thành phần UI thì được gọi là mô hình đối tượng tài liệu (DOM).

Ba ngôn ngữ máy tính chính ảnh hưởng đến cách người dùng tương tác với frontend của bạn:

 • HTML định nghĩa cấu trúc frontend và các phần tử DOM khác nhau
 • Ngôn ngữ định kiểu theo tầng (CSS) xác định kiểu của một ứng dụng web, bao gồm bố cục, phông chữ, màu sắc và kiểu trực quan
 • JavaScript thêm một lớp chức năng động bằng cách tác động vào DOM

JavaScript có thể kích hoạt các thay đổi trên một trang và hiển thị thông tin mới. Điều này có nghĩa là các frontend có thể xử lý những sự tương tác (hoặc yêu cầu) cơ bản của người dùng, như hiển thị lịch hoặc kiểm tra xem người dùng đã nhập một địa chỉ email hợp lệ hay chưa. Các frontend chuyển tiếp các yêu cầu phức tạp hơn tới backend.

Frontend vs Backend Software Development - Which should you learn?
Frontend vs Backend Software Development – Which should you learn?

Tóm tắt các điểm khác biệt giữa frontend và backend

Frontend

Backend

Các công nghệ

Frontend sử dụng HTML, CSS, JavaScript, và các khung frontend.

Backend sử dụng các ngôn ngữ lập trình như Java, Python, Ruby, API, và các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu.

Tính đồng thời

Mỗi người dùng có bản sao riêng của một ứng dụng, vì vậy, frontend không phải xử lý các vấn đề về tính đồng thời.

Backend sử dụng nhiều chiến lược để xử lý hàng ngàn yêu cầu của người dùng cùng một lúc.

Lưu bộ nhớ đệm

Trình duyệt hoặc ứng dụng khách ghi các tệp vào bộ nhớ đệm từ ứng dụng và sử dụng chúng để cải thiện hiệu suất.

Hệ thống backend ghi các tệp vào bộ nhớ đệm trong các máy chủ khác nhau hoặc trong một CDN.

Bảo mật

Bảo mật trong việc phát triển frontend chủ yếu thuộc về trách nhiệm của người dùng. Các nhà phát triển frontend hầu hết tập trung vào việc xác thực thông tin người dùng nhập vào và quy trình xác thực người dùng.

Bảo mật trong phát triển backend mang tính toàn diện hơn để bảo vệ cơ sở dữ liệu, dịch vụ backend và chính ứng dụng. Có thể đạt được điều này bằng cách sử dụng mã hóa, hệ thống xác thực bảo mật và các cách thực hành về viết mã bảo mật.

Mục tiêu phát triển

Phát triển frontend tập trung vào việc tạo ra các giao diện người dùng đầy đủ chức năng, phản hồi nhanh và được thiết kế tốt.

Phát triển backend liên quan đến việc tạo ra kiến trúc đáng tin cậy để hỗ trợ phát triển frontend.

Kỹ năng phát triển

Các nhà phát triển frontend biết HTML, CSS và JavaScript. Họ có thể sử dụng các khung frontend và tạo ra các trang trông hấp dẫn. Họ giải quyết các điểm gây nhức nhối cho người dùng khi họ tương tác với ứng dụng.

Các nhà phát triển backend có cả kỹ năng viết mã và quản lý cơ sở dữ liệu. Họ cũng hiểu về việc bảo mật mã và cách sử dụng các công cụ, nền tảng và khung phát triển ứng dụng.

Full stack là gì?

Full stack là gì? Full stack developer là gì?

Full stack là thuật ngữ chỉ những nhà phát triển có kinh nghiệm về cả Frontend và Backend. Họ có thể làm việc trên cả hai mặt của phần mềm và có khả năng xây dựng một ứng dụng hoàn chỉnh từ đầu đến cuối. Người làm full stack có thể thiết kế và phát triển các tính năng trên cả hai phía, từ giao diện người dùng đến xử lý dữ liệu và lưu trữ trên máy chủ. Điều này giúp họ có khả năng hiểu và làm việc với toàn bộ ứng dụng, từ đầu đến cuối, tạo sự linh hoạt và tối ưu hóa quá trình phát triển.

Kỹ năng cần có của lập trình viên Full stack developer

Để trở thành một full stack developer giỏi, bạn cần có kỹ năng về cả Frontend và Backend, cũng như các kiến thức về các công nghệ liên quan đến máy chủ và cơ sở dữ liệu. Dưới đây là một số kỹ năng quan trọng mà bạn cần có để trở thành một Full Stack Developer:

 • Kỹ năng lập trình: Đây là yếu tố quan trọng nhất. Bạn cần phải biết ít nhất một số ngôn ngữ lập trình front-end như HTML, CSS và JavaScript cũng như các ngôn ngữ lập trình back-end như PHP, Python, Ruby, Java và .NET.
 • Kỹ năng thiết kế giao diện: Điều này đặc biệt quan trọng đối với các Full Stack Developer làm việc trong lĩnh vực front-end. Bạn cần phải biết cách tạo ra các giao diện hấp dẫn với các yếu tố trực quan và dễ sử dụng. Bạn cần trang bị những kỹ năng cần thiết về HTML/CSS/JavaScript, framework và thư viện, responsive design và UX/UI design.
 • Kỹ năng backend: bạn cần có các kỹ năng cơ bản của backend developer như ngôn ngữ lập trình backend, database, API, web server và security.
 • Kỹ năng cơ bản về cơ sở dữ liệu: Bạn cần phải hiểu các khái niệm cơ bản của cơ sở dữ liệu và có khả năng quản lý các hệ thống cơ sở dữ liệu.
 • Kỹ năng quản lý dự án: Để trở thành một Full Stack Developer có hiệu quả, bạn cần phải có khả năng quản lý dự án và kế hoạch công việc của mình.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề: Vì bạn sẽ phải đối mặt với các vấn đề phức tạp trong quá trình làm việc, nên kỹ năng giải quyết vấn đề là một yếu tố cực kỳ quan trọng.
 • Các kỹ năng liên quan khác: bạn cũng cần có một số kỹ năng liên quan đến việc xây dựng và quản lý website hoặc ứng dụng như Git (quản lý phiên bản code), DevOps (tối ưu hóa quy trình phát triển), Testing (kiểm tra chất lượng code)…

Mức lương của lập trình viên Full stack

Theo khảo sát của TopDev.vn thì mức lương trung bình của một lập trình viên Full stack tại Việt Nam rơi vào khoảng 22 triệu đồng/tháng. Mức lương cao nhất có thể lên đến 2.500$/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và kỹ năng của lập trình viên. Với những vị trí quản lý như PM hay Tech leader thì mức lương nhận được có thể cao hơn gấp nhiều lần.

Frontend, Backend và Full stack đều là các thuật ngữ quan trọng trong lĩnh vực phát triển phần mềm. Chúng đại diện cho các khía cạnh khác nhau của quá trình phát triển và đòi hỏi các kỹ năng và kiến thức riêng biệt. Hi vọng bài viết trên đây đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa chúng cũng giúp bạn có những hành trang tốt nhất cho con đường nghề nghiệp tương lai.

Nếu bạn quan tâm về ngành lập trình có thể tham khảo các thông tin liên quan đến ngành học tại FPT Aptech. Chi tiết về các khóa học vui lòng liên hệ tới số hotline hoặc truy cập website https://aptech.fpt.edu.vn để được tư vấn chi tiết nhất! Chúc các bạn có thể đưa ra một quyết định đúng đắn cho ngành học tương lai của mình.

FPT Aptech trực thuộc Tổ chức Giáo dục FPT có hơn 25 năm kinh nghiệm đào tạo lập trình viên quốc tế tại Việt Nam, và luôn là sự lựa chọn ưu tiên của các sinh viên và nhà tuyển dụng.

Phân biệt giữa Front End, Back End và Full Stack

Bài đăng này đã không được cập nhật trong 2 năm

Giới thiệu:

Bạn có bao giờ tự hỏi mình rằng: Sau này mình sẽ làm gì? Làm web? Làm Front hay Back ? Và đã chọn rồi thì con đường nào để đạt được mục tiêu đó dễ dàng nhanh chóng và hiệu quả nhất? Nếu bạn có câu hỏi như vậy, thì bạn có thể tham khảo bài viết này của tôi.

Vậy tại sao cần phân biệt giữa Front hay Back, bởi vì lựa chọn khác nhau thì sẽ tới việc những thứ CẦN HỌC nó sẽ khác nhau, do đó chúng ta sẽ quyết định ngoài những thứ nhà trường dạy thì chúng ta sẽ học thêm cái gì, để có thể đi làm được. Để trả lời cho câu hỏi, ta chọn gì thì trước tiên ta cần hiểu về những options này đã. Bây giờ chúng ta cần đi tìm hiểu những khái niệm.

Front End Development

Front End Developer là ai

Front End Developer là người tập trung phát triển phía Client Side, nói một cách đơn giản dễ hiểu là tập trung vào mảng phát triển xây dựng giao diện và trải nghiệm cho người dùng. Để dễ hình dung thì ta vào trang facebook thần thánh, nếu ta là Front End Developer cho trang này thì ta là người xác định: logo đặt ở đâu, màu chủ đạo là màu gì, font chữ to hay nhỏ, ảnh này để kích cỡ thế nào, trái tim bay lên ra sao, nút Like đặt ở đâu….Tức là, người phụ trách phát triển HIỂN THỊ và TRẢI NGHIỆM người dùng cho ứng dụng web. Bạn chính là người quyết định CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN của người dùng về trang web. Web đẹp hay xấu, tinh tế hay thô lỗ là do bạn. Vì thế bạn cần có khả năng look & feel và trình thiết kế tuyệt đỉnh.

Kỹ năng Front End

Các ngôn ngữ để phát triển Front End bao gồm 3 ngôn ngữ chủ đạo đó là: HTML, CSS và Javascript. Tuy nhiên, để code nhanh gọn lẹ thì ta có thể sử dụng thêm các framework hay thư viện khác như:

 • Một số thư viện/framework nổi tiếng: Bootstrap, jQuery, AngularJS, React JS, Vue JS, EmberJS…
 • Kĩ năng thiết kế, sử dụngPhotoshop. Kiến thức và kinh nghiệm về UI/UX.
 • LESS, SASS (stylesheet language).
 • Sử dụng npm, grunt, … để optimize, minimize HTML/CSS/JS.
 • Kiến thức về Ajax, cách thiết kế giao diện responsive …..

Tuy nhiên, đó chỉ là vài cái ngôn ngữ ví dụ. Nhưng thực tế mà nói, để THIẾT KẾ được một website đẹp thì DEV cần nhiều hơn thế. DEV cần biết sử dụng font chữ cho chuẩn (typography), đưa ra bố cục hợp lý, tạo ra các trải nghiệm tinh tế và có lý thuyết cơ bản về PHỐI MẦU. Nói chung, để tạo ra 1 website đẹp không hề đơn giản, và cần nhiều kinh nghiệm cũng như trải nghiệm. Anyway, thì bạn nên bắt đầu từ HTML, CSS, Javascript, sau đó học thêm những cái liệt kê như Jquery, Bootstrap và mở rộng tầm nhìn với những từ khoá typography hay color rule.

Front End Developer là một nghề rất kiếm ra tiền, nhưng với điều kiện bạn phải làm tốt. Tốt tới đâu thì tiền về tới đó. Nếu bạn thực sự chỉ đam mê và chỉ thích thú với việc tạo ra các website đẹp, thì bạn hãy chăm chút cho nghề nghiệp của mình nhé và có thể học thêm cả photoshop nữa.

Back End Development

Back End Developer là ai

Nếu Front End Developer có quyền lực kiến tạo nên vẻ đẹp của các trang web, thì Back End developer là người xử lý mọi logic nghiệp vụ phức tạp ở ẩn ở phía sau, giúp cho hệ thống hoạt động trơn tru. Dữ liệu của người dùng, thuật toán phân tích … đều nằm ở back-end. Lấy ví dụ: trên trang face, khi bạn post 1 status, để status ấy được lưu trữ thì cần backend, để status ấy hiển thị cho bạn bè của bạn xem thì cũng cần backend, để status ấy lưu những react (love, phẫn nộ, woo…haha) cũng cần backend …

Back End Developer là người quyết định cách thức website được vận hành. Người vô cùng quan trọng.

Kỹ năng Back End

Để trở thành Back end developer thì bạn cần biết ngôn ngữ phía Server cũng như biết thao tác với cơ sở dữ liệu:

 • Ngôn ngữ server-side để viết back-end: C#, Java, Python, Ruby, …. Dĩ nhiên là phải bao gồm kiến thức về những web framework đi kèm các ngôn ngữ này: ASP.NET MVC, Spring, Django, Rails …
 • Kiến thức về database SQL: MS SQL Server, MySQL, … Gần đây một số database NoSQL đang khá thịnh hành: Neo4j, MongoDB, …
 • Kiến thức về web nói chung, cách viết Web Service, cách đăng nhập và phân quyền .
 • Kiến thức về 1 số CMS: WordPress, Joomla, Umbraco, ….

Kiến thức phần back-end rất nhiều và phức tạp, do đó một back-end developer chỉ nên tập trung vào 2-3 ngôn ngữ chính, đừng ráng ôm hết kẻo “tấu hỏa nhập ma”. Code phần back-end thường rất nhiều và “khủng”, do đó cần có cấu trúc tốt, dễ cải tiến và mở rộng (bằng cách áp dụng SOLID). Back-end developer có thể trau dồi kiến thức để leo lên vị trí System Analyst hoặc Software Architecture.

Full Stack Development

Full Stack Developer là ai

Full Stack là làm đủ cả Front End lẫn Back End Lập trình viên vừa có tư duy logic lại có óc thẩm mĩ tinh tế. Vừa code server giỏi lại biết linh hoạt biến hoá với css.

Các lập trình viên full stack làm việc giống như các lập trình viên back-end ở phía máy chủ của lập trình web, nhưng họ có thể cũng thành thạo các ngôn ngữ front-end để điều khiển nội dung trông như thế nào ở phía giao diện của trang web. Họ là những người đa năng.

Kỹ năng Full Stack

Để trở thành 1 lập trình viên full stack thì bạn cần có những skill sau:

Bất kể là sử dụng công cụ xác định nào, tùy thuộc vào dự án và khách hàng, các lập trình viên full stack nên có kiến thức ở mọi cấp độ về cách web hoạt động: cài đặt và cấu hình các máy chủ Linux, viết các API server-side, nhảy vào phần JavaScript client-side của một ứng dụng, và cũng cần có “con mắt thẩm mỹ” với CSS.

Sử dụng những công cụ này, các lập trình viên full stack cần có khả năng ngay lập tức xác định trách nhiệm của client-side hay server-side, và trình bày rõ ràng về mặt ưu nhược điểm của các giải pháp khác nhau.

Kết luận:

Bài viết này nhằm giúp mọi người hiểu hơn về sự khác nhau giữa Front End, Back End và Full Stack Development.

Tham khảo:

http://bvu.edu.vn/web/aptech/-/nhung-ki-nang-can-co-o-mot-web-developer

https://techmaster.vn/posts/33487/lap-trinh-web-front-end-vs-back-end-vs-full-stack

All rights reserved

Nhiều bạn khi mới bắt đầu tìm hiểu và muốn học lập trình web sẽ thường đặt ra câu hỏi: Làm web là gì? Web frontend và Backend là như thế nào mà lại tách biệt như thế? Sau này học xong sẽ làm gì? Và rồi chưa biết bản thân phù hợp với mảng nào, nên lựa chọn như thế nào để đúng với năng lực bản thân. Thì bạn cùng xem bài viết này nhé:

Vậy tại sao cần phân biệt giữa Frontend hay Backend, bởi vì lựa chọn khác nhau thì sẽ tới việc những thứ CẦN HỌC nó sẽ khác nhau, do đó chúng ta sẽ quyết định sẽ cần học và bổ sung kiến thức nào để có thể đi làm được. Để trả lời cho câu hỏi ta cần chọn học gì thì phải hiểu rõ về nó đã nhé! Gẹt gô!

Front End Developer là ai?

Front End Developer là người tập trung phát triển phía Client Side, nói một cách đơn giản dễ hiểu là tập trung vào mảng phát triển xây dựng giao diện và trải nghiệm cho người dùng. Để dễ hình dung thì ta vào trang facebook thần thánh, nếu ta là Front End Developer cho trang này thì ta là người xác định: logo đặt ở đâu, màu chủ đạo là màu gì, font chữ to hay nhỏ, ảnh này để kích cỡ thế nào, trái tim bay lên ra sao, nút Like đặt ở đâu….Tức là, người phụ trách phát triển HIỂN THỊ và TRẢI NGHIỆM người dùng cho ứng dụng web. Bạn chính là người quyết định CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN của người dùng về trang web. Web đẹp hay xấu, tinh tế hay thô lỗ là do bạn. Vì thế bạn cần có khả năng look & feel và trình thiết kế tuyệt đỉnh.

Kỹ năng Front End

Các ngôn ngữ để phát triển Front End bao gồm 3 ngôn ngữ chủ đạo đó là: HTML, CSS và Javascript. Tuy nhiên, để code nhanh gọn lẹ thì ta có thể sử dụng thêm các framework hay thư viện khác như:

Tuy nhiên, đó chỉ là vài cái ngôn ngữ ví dụ. Nhưng thực tế mà nói, để THIẾT KẾ được một website đẹp thì DEV cần nhiều hơn thế. DEV cần biết sử dụng font chữ cho chuẩn (typography), đưa ra bố cục hợp lý, tạo ra các trải nghiệm tinh tế và có lý thuyết cơ bản về PHỐI MẦU. Nói chung, để tạo ra 1 website đẹp không hề đơn giản, và cần nhiều kinh nghiệm cũng như trải nghiệm. Anyway, thì bạn nên bắt đầu từ HTML, CSS, Javascript, sau đó học thêm những cái liệt kê như Jquery, Bootstrap và mở rộng tầm nhìn với những từ khoá typography hay color rule.

Front End Developer là một nghề rất kiếm ra tiền, nhưng với điều kiện bạn phải làm tốt. Tốt tới đâu thì tiền về tới đó. Nếu bạn thực sự chỉ đam mê và chỉ thích thú với việc tạo ra các website đẹp, thì bạn hãy chăm chút cho nghề nghiệp của mình nhé và có thể học thêm cả photoshop nữa.

Back End Developer là ai?

Nếu Front End Developer có quyền lực kiến tạo nên vẻ đẹp của các trang web, thì Back End developer là người xử lý mọi logic nghiệp vụ phức tạp ở ẩn ở phía sau, giúp cho hệ thống hoạt động trơn tru. Dữ liệu của người dùng, thuật toán phân tích … đều nằm ở back-end. Lấy ví dụ: trên trang face, khi bạn post 1 status, để status ấy được lưu trữ thì cần backend, để status ấy hiển thị cho bạn bè của bạn xem thì cũng cần backend, để status ấy lưu những react (love, phẫn nộ, woo…haha) cũng cần backend …

Back End Developer là người quyết định cách thức website được vận hành. Người vô cùng quan trọng.

Kỹ năng Back End

Để trở thành Back end developer thì bạn cần biết ngôn ngữ phía Server cũng như biết thao tác với cơ sở dữ liệu:

Kiến thức phần back-end rất nhiều và phức tạp, do đó một back-end developer chỉ nên tập trung vào 2-3 ngôn ngữ chính, đừng ráng ôm hết kẻo “tấu hỏa nhập ma”. Code phần back-end thường rất nhiều và “khủng”, do đó cần có cấu trúc tốt, dễ cải tiến và mở rộng (bằng cách áp dụng SOLID). Back-end developer có thể trau dồi kiến thức để leo lên vị trí System Analyst hoặc Software Architecture.

Full Stack Developer là ai?

Full Stack là làm đủ cả Front End lẫn Back End Lập trình viên vừa có tư duy logic lại có óc thẩm mĩ tinh tế. Vừa code server giỏi lại biết linh hoạt biến hoá với css.

Các lập trình viên full stack làm việc giống như các lập trình viên back-end ở phía máy chủ của lập trình web, nhưng họ có thể cũng thành thạo các ngôn ngữ front-end để điều khiển nội dung trông như thế nào ở phía giao diện của trang web. Họ là những người đa năng.

Lập trình viên full stack là những người đa năng.

Kỹ năng Full Stack

Để trở thành 1 lập trình viên full stack thì bạn cần có những skill sau:

Bất kể là sử dụng công cụ xác định nào, tùy thuộc vào dự án và khách hàng, các lập trình viên full stack nên có kiến thức ở mọi cấp độ về cách web hoạt động: cài đặt và cấu hình các máy chủ Linux, viết các API server-side, nhảy vào phần JavaScript client-side của một ứng dụng, và cũng cần có “con mắt thẩm mỹ” với CSS.

Sử dụng những công cụ này, các lập trình viên full stack cần có khả năng ngay lập tức xác định trách nhiệm của client-side hay server-side, và trình bày rõ ràng về mặt ưu nhược điểm của các giải pháp khác nhau.

Phát triển web có rất nhiều mặt khác nhau. Nhưng không quan trọng về kiểu phát triển nào mà bạn đang theo đuổi, các kỹ năng mềm như chú ý đến chi tiết, khả năng học hỏi nhanh chóng, khả năng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, và khả năng giao tiếp sẽ luôn giúp bổ trợ rất nhiều cho những kỹ năng cứng nêu trên.

Thật hạnh phúc khi chưa bao giờ có thời điểm nào tốt hơn để theo đuổi nghề phát triển web như lúc này. Số lượng việc làm của các lập trình viên web được dự đoán sẽ tăng 20% trong giai đoạn 10 năm từ 2012-2022, nhanh hơn tỉ lệ trung bình của tất cả các ngành nghề khác.

ODMeet #1: Trò chuyện với một Backend dev trẻ | #ongdev
ODMeet #1: Trò chuyện với một Backend dev trẻ | #ongdev

More relevant reading

 • Internet ServicesWhat is the role of a web developer in Internet Services?
 • Web DevelopmentWhat distinguishes front-end, back-end, and full-stack Web Development roles?
 • Software EngineeringWhat is the difference between front-end and back-end web development?
 • Web DevelopmentWhat is the role of a full-stack developer in modern web development?
Fredric Denby
says:

You made some decent points there. I looked over the internet for that problem and located most people may go coupled with with all your site.

Reply

Python is a versatile and omnipresent programming language that developers cherish for its simplicity and power. But regarding its role in web development, there’s often a lingering question: Is Python frontend or backend language?

Python is a multipurpose programming language used for both frontend and backend development. Its adaptability makes it a valuable tool for building web applications, where it can handle server-side logic as a backend language while also contributing to frontend tasks through libraries like Django and Flask.

Let’s dive in and understand the role of Python in frontend and backend development!

Python is a versatile programming language used for front and backend development. On the front end, Python can be used with frameworks like Flask and Django to handle server-side operations and create dynamic web applications.

However, it’s more commonly associated with backend development, where it is extensively used for building server logic, handling databases, and managing the server side of web applications. Python’s rich ecosystem, ease of use, and powerful libraries make it a popular choice for backend development, but its capabilities extend to the front end when combined with appropriate frameworks and tools.

Python, known for its versatility and ease of use, is utilized in front and backend web development. In this comparison, we’ll explore the distinctions and applications of Python in frontend and backend development.

Python backend development involves creating the server-side logic and infrastructure that powers web applications and services. Developers use Python, a versatile and powerful programming language, to build the backend components responsible for handling requests, managing databases, performing calculations, and facilitating communication between the front end and other server resources. This includes frameworks like Django, Flask, FastAPI, and various libraries to create robust, scalable, and efficient backend solutions. Python’s backend development is critical in ensuring seamless functionality, security, and optimal performance of web applications, making it a popular choice for a wide range of projects and industries.

Django is a high-level Python web framework that promotes rapid development and clean, pragmatic design. It follows the “Don’t Repeat Yourself” (DRY) and “Convention Over Configuration” (CoC) principles. Django offers features like an admin panel, authentication, ORM (Object-Relational Mapping), and a powerful URL routing system. It’s ideal for developing complex, database-driven websites and web applications.

Flask is a lightweight and flexible microweb framework for Python. It’s designed to be simple and easy to use, providing essential components for web development. Flask supports extensions that add functionality to the application, making it customizable based on project requirements. Due to its simplicity and scalability, Flask is often used to build small to medium-sized web applications and APIs.

FastAPI is a modern, fast, and highly performant web framework for building APIs with Python. It leverages Python-type hints and asynchronous programming for efficient development. FastAPI is known for its auto-generation interactive API documentation using Swagger UI and ReDoc. It’s suitable for building APIs that require high performance and support for asynchronous requests.

Tornado is a scalable, non-blocking web server and web application framework. It’s designed to handle thousands of connections simultaneously, making it a great choice for real-time web applications requiring high concurrency. Tornado is often used in scenarios like long polling, WebSockets, and other applications requiring high performance and scalability.

Celery is a distributed task queue library in Python, allowing you to distribute the execution of tasks across multiple workers or machines. It’s ideal for handling asynchronous tasks, scheduling periodic tasks, and managing task dependencies. Celery is commonly used to offload time-consuming processes from the main application, enhancing responsiveness.

SQLAlchemy is an Object-Relational Mapping (ORM) library that simplifies database operations in Python. It provides a full suite of well-documented and easy-to-use APIs for database interaction. SQLAlchemy supports various database backends and allows developers to work with databases in a Pythonic way without writing raw SQL queries.

Pyramid is a lightweight, open-source web framework well-suited for small and large applications. It’s highly flexible and provides the tools and libraries to create a wide range of web applications. Pyramid follows a minimalist approach, enabling developers to choose the components they need and integrate them seamlessly.

Redis-py is a Python client library for Redis, an in-memory data structure store. It allows Python applications to interact with Redis and utilize its features, such as caching, message queuing, and real-time analytics. Redis-py facilitates efficient communication with Redis servers, making it a popular application choice.

Databases is an async database library that provides a simple and consistent interface for working with databases in Python, including asynchronous databases like PostgreSQL, MySQL, and SQLite. It supports asynchronous operations, making it suitable for modern, high-performance web applications.

Psycopg2 is a PostgreSQL adapter for Python, allowing Python applications to communicate with PostgreSQL databases. It provides efficient and secure connectivity, enabling developers to execute SQL queries and transactions against a PostgreSQL database.

Pandas is a powerful data manipulation and analysis library in Python. It provides data structures and functions for efficiently handling structured data, making it valuable for data processing and analysis tasks in backend applications.

Socket.IO is a real-time web library that enables bi-directional communication between web clients and servers. It’s commonly used to build applications that require real-time updates, such as chat applications, online gaming platforms, and live dashboards.

Python frontend development involves using Python to create and manage web application user interfaces and user experience (UI/UX). While HTML, CSS, and JavaScript are the primary languages for frontend development, Python can be employed with frameworks like PyScript, Pyjs, Skulpt, and Brython. These frameworks allow developers to write Python code that translates into frontend languages, enabling them to create interactive and dynamic components for websites. While Python is more commonly associated with backend development, its use in frontend showcases its versatility in handling various aspects of web application development.

Python is not traditionally associated with frontend web development, as it’s primarily used for backend server-side programming. However, several Python libraries and tools can be used for front-end development, especially when integrating Python with web applications or building certain user interfaces.

Brython is a Python 3 implementation in JavaScript. It allows you to write Python code that runs directly in the browser. This makes it an interesting choice for frontend development, as you can use Python for both the backend and frontend of your web application. With Brython, you can create dynamic web pages and web applications entirely in Python.

Like Brython, Skulpt is another project that brings Python to the browser. It implements Python in JavaScript and can be used for client-side scripting in web applications. Skulpt allows you to write Python code on your web pages and have it executed by the browser.

Pyodide is a Python runtime in WebAssembly, enabling Python code to run directly in the browser. It provides a full Python 3 environment, including many popular libraries. Pyodide is particularly useful for scientific computing and data analysis within web applications.

Transcrypt is a Python-to-JavaScript transpiler. It allows you to write Python code and convert it to JavaScript, which can be run in the browser. Transcrypt aims to be as close to Python as possible while generating efficient JavaScript.

Pyjs is another Python-to-JavaScript compiler that lets you write Python code and convert it to JavaScript for frontend development. It includes a widget library that helps in creating graphical user interfaces.

Remi is a Python framework for creating simple, lightweight web applications with a desktop-like interface. It uses a Python-based API to create web applications with widgets and layouts, making it easy to build web-based GUIs.

Bokeh is a Python interactive visualization library that generates interactive plots and data dashboards. While primarily used for data visualization, Bokeh can be integrated into web applications to provide dynamic and interactive frontend components.

Dash is a Python framework for building analytical web applications. It’s particularly popular for creating interactive dashboards and data visualization tools. Dash allows you to create web applications with Python, providing a component-based approach to building web UIs.

PyQt and PySide are Python bindings for the Qt application framework. While they are typically used for desktop application development, they can also be used to create desktop-like user interfaces in web applications. These libraries allow you to build cross-platform web applications with a rich and native look and feel.

Kivy is an open-source Python library for developing multitouch applications. While it’s mainly used for mobile and desktop applications, it can also be utilized for building interactive user interfaces in web applications. Kivy is known for its flexibility and ease of use.

Toga is a Python library for creating cross-platform graphical user interfaces. It supports multiple platforms, including the web, and provides a consistent API for building UIs. While it’s not a traditional web frontend framework, it can create web applications with native-like interfaces.

Anvil is a platform that allows you to build web applications with Python. It provides a drag-and-drop interface builder and a Python-based backend, making creating web applications without extensive frontend development easy.

Becoming a Python developer is a rewarding journey, as Python is a versatile and widely used programming language known for its simplicity and readability. Whether you’re just starting or looking to transition into a Python development role, here are nine steps to guide you on your path to becoming a Python developer:

Start by grasping the fundamentals of Python. You can do this by reading the official Python documentation, taking online courses, or working through beginner-friendly Python tutorials. Focus on variables, data types, control structures (if statements, loops), functions, and basic input/output.

Choose a code editor or integrated development environment (IDE) to write Python code. Popular choices include Visual Studio Code, PyCharm, Jupyter Notebook, and IDLE. Ensure you install Python on your computer (preferably Python 3.x, as Python 2 is no longer supported).

Programming is a skill that improves with practice. Write Python code regularly to reinforce your understanding of the language. Start with simple programs and gradually tackle more complex projects. Coding challenges and exercises on platforms like LeetCode, CodeSignal, and HackerRank can be immensely helpful.

Familiarize yourself with common data structures (lists, dictionaries, sets, etc.) and algorithms (sorting, searching, recursion, etc.). Understanding how to work with data efficiently is essential for developing Python applications.

Python has a rich ecosystem of libraries and frameworks that cater to various domains. Depending on your interests, explore libraries like NumPy and pandas for data analysis, Flask and Django for web development, TensorFlow and PyTorch for machine learning, and more. Learning how to leverage these tools will broaden your capabilities as a Python developer.

Python supports object-oriented programming, and OOP concepts are widely used in Python development. Learn about classes, objects, inheritance, polymorphism, and encapsulation. OOP will help you design and build scalable, maintainable code.

Git is an essential tool for collaborative development and code management. Learn how to use Git for version control and host your projects on platforms like GitHub or GitLab. Understanding Git workflows and branching strategies is crucial when working in teams.

Practical experience is invaluable. Create your own Python projects that align with your interests. Whether it’s a web application, data analysis tool, or automation script, building real-world projects allows you to apply your skills and showcase your work in a portfolio. Share your code on GitHub to demonstrate your abilities to potential employers.

Engage with the Python developer community. Attend local meetups, conferences, or virtual events. Participate in online forums like Stack Overflow or Python-related subreddits to seek help and share knowledge. Collaborate on open-source projects to gain experience and collaborate with other developers.

In addition to these steps, here are some tips to accelerate your journey:

Python is not primarily a frontend programming language. It is commonly used for backend development, handling server-side operations, managing databases, and processing data. However, some frameworks and tools enable developers to use Python in the frontend to create dynamic user interfaces.

Yes, Python is a versatile language that can be used for both frontend and backend development. While it is more commonly associated with backend operations, frameworks and libraries like PyScript, Pyjs, Skulpt, and Brython allow developers to write Python code for frontend tasks.

Yes, Python is widely used as a backend language. It is popular for building server-side applications, APIs and managing databases. Python’s simplicity, readability, and vast framework ecosystem contribute to its backend development prominence.

Some popular Python frameworks used for backend development include Django, Flask, Pyramid, Tornado, and FastAPI. These frameworks provide essential tools and features to facilitate backend development, making building robust, scalable applications easier.

Yes, Python frameworks and tools allow developers to use Python for frontend web development. Examples include PyScript, Pyjs, Skulpt, and Brython. These frameworks enable writing Python code that compiles into JavaScript, making it possible to create frontend components with Python.

Frontend development typically involves using languages such as HTML (for structure), CSS (for styling), and JavaScript (for interactivity and behavior). Additionally, frameworks like React, Angular, and Vue.js are commonly used for building dynamic and interactive user interfaces.

Absolutely. It’s common to use Python for backend development while using HTML, CSS, and JavaScript for frontend tasks. Python’s strength in backend operations complements the frontend technologies, allowing for a cohesive web development experience and a well-rounded web application.

Python is a multipurpose programming language prominently utilized for backend development. Its versatility, ease of use, and robust frameworks like Django and Flask have made it a go-to choice for server-side operations, database management, and API creation. However, while Python is not primarily a frontend language, frameworks such as PyScript, Pyjs, Skulpt, and Brython enable developers to leverage Python for frontend tasks.

These frameworks bridge the gap between the backend and frontend, allowing developers to write Python code that compiles into JavaScript, enhancing code reusability and promoting a unified development approach. Ultimately, Python’s flexibility allows developers to contribute to both backend and frontend components, depending on the project’s specific requirements.

Ngày đăng: 20/07/2022 | Không có phản hồi

Ngày cập nhật: 08/11/2023

Sự bùng nổ của thời đại công nghệ thông tin đã đem đến nhiều công việc mới cho các bạn trẻ ngày nay. Và một trong số những công việc được nhiều bạn trẻ quan tâm là vị trí lập trình viên front end, back end và full stack develop. Vậy front end là gì? Back end là gì? Và Full stack là gì? Nếu bạn đang thắc mắc về những công việc này hãy cùng Glints điểm nhanh qua bài viết sau đây để hiểu rõ hơn về thắc mắc của mình nhé.

Front end là một phần của một website ở đó người dùng có thể tương tác để sử dụng, tất cả những gì mà bạn nhìn thấy trên một website bao gồm: font chữ, màu sắc, danh mục sản phẩm, menu, thanh trượt, v.v. đều là sự kết hợp hoàn hảo giữa HTML, CSS và Javascript.

Front end developer là lập trình viên chịu trách nhiệm chính trong việc phát triển Client Side. Hiểu một cách đơn giản front end developer là những người thực hiện công việc xây dựng, phát triển giao diện website nhằm đem đến cho người dùng những trải nghiệm tốt nhất trên chính sản phẩm website mà mình là ra.

Để bạn có thể thành công tại vị trí việc làm front end thì điều quan trọng và cần thiết nhất chính là nắm rõ các kỹ năng cơ bản khi làm việc. Chỉ khi có kỹ năng thì bạn mới có thể hoàn thành tốt các công việc tại vị trí Front end. Sau đây là những kỹ năng cần thiết cho việc bắt đầu trở thành một frontend thực thụ.

Vậy với độ hot của công việc frontend thì mức lương bạn nhận được khi làm việc tại vị trí này là bao nhiêu? Theo thống kê mới nhất mức lương của một nhân viên Frontend như sau:

Tuy nhiên, mức lương này không cố định tùy vào từng khu vực mà mức lương của Frontend sẽ có sự chênh lệch. Khoảng lương phổ biến của lập trình viên Frontend dao động từ 11.000.000 – 23.000.000 đồng/tháng.

Xem thêm việc làm Frontend devloper dưới đây:

Backend là gì? Backend chính là một phần của trang web bao gồm một máy chủ, một ứng ứng và một cơ sở dữ liệu.

Nếu front end developer là người chịu trách nhiệm chính trong việc tạo ra một giao diện trang web đẹp với đầy đủ tính năng cần thiết, thì back end developer chính là người có trách nhiệm xử lý các nghiệp vụ phức tạp ở phía sau một cách logic. Họ đảm bảo rằng hệ thống của trang web hoạt động được trơn tru khi đưa vào sử dụng.

Các dữ liệu quan trọng của người dùng, thuật toán phân tích, v.v. đều nằm ở phần back-end. Hiểu một cách đơn giản và ngắn gọn thì Backend developer là người nắm giữ vị trí quan trọng trong việc đưa ra quyết định cho cách thức vận hành của một website.

Để có thể thành công tại vị trí Backend developer cần phải có những kỹ năng gì? Dưới đây là những kỹ năng cơ bản và quan trọng mà một Backend developer cần có khi làm việc, cụ thể:

Vậy mức lương của một backend developer là bao nhiêu? Theo thống kê mới nhất mức lương của một lập trình viên backend dao động trong khoảng từ 14.000.000 – 24.000.000 đồng/tháng, cụ thể:

Mức lương trên được áp dụng đối với những ứng viên có kinh nghiệm từ 1 – 4 năm. Mặt bằng chung có thể thấy mức lương của lập trình viên Backend cao hơn so với Frontend.

Xem thêm việc làm backend developer dưới đây:

Đọc thêm: Developer Là Gì? Nghề Lập Trình Viên Lương Có Cao Không?

Full stack là cụm từ được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực hiện nay, đặc biệt là ngành công nghệ thông tin và kinh doanh. Đối với lĩnh vực công nghệ thông tin, Full stack được nhắc đến những kỹ năng và công nghệ cần có để hoàn thành tốt một dự án mà doanh nghiệp đang thực hiện.

Full stack developer được hiểu là những người nắm vững nhiều kỹ năng và sử dụng các kỹ năng đó để hoàn thành tốt dự án đang thực hiện. Những lập trình viên Full stack có khả năng xử lý được các công việc liên quan đến nhiều yếu tố bao gồm bảo mật, dữ liệu, máy chủ và dĩ nhiên bao gồm cả việc phát triển front end và back end.

Vậy các kỹ năng cần có của Full stack là gì? Dưới đây là một số kỹ năng quan trọng giúp cho bạn thành công hơn khi làm việc tại vị trí này, cụ thể:

Dựa theo khảo sát thì mức lương của một lập trình viên full stack sẽ rơi vào khoảng 54.000$/năm. Tại thị trường lao động Việt Nam, các lập trình viên fullstack sẽ có mức lương dao động từ 756$ – 2500$/tháng, theo đó:

Vị trí Tính chất công việc Ngôn ngữ lập trình Nhiệm vụ
Frontend

Công việc chính là tập trung vào mảng phát triển, xây dựng giao diện website và đem đến những trải nghiệm khác biệt cho người dùng nghiệm khác biệt cho người dùng

Có ba ngôn ngữ lập trình chủ đạo bao gồm: HTML, CSS và JavaScript. Ngoài việc sử dụng ngôn ngữ lập trình, Frontend cần làm quen với các framework như: Bootstrap, Foundation, Backbone, AngularJS và EmberJS

Thực hiện tối ưu hóa hình ảnh và tính năng cho website

Backend Đảm bảo các tác vụ quản trị web, dữ liệu từ phía máy chỉ diễn ra trơn tru

Các ngôn ngữ lập trình cơ bản được sử dụng phổ biến mà lập trình backend cần nắm bao gồm: PHP, Python, Ruby, Java, ASP.NET

Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý hệ thống

Full stack Có thể thực hiện các công việc liên quan đến frontend và backend Thông thạo ngôn ngữ HTML, CSS, JavaScript và những framework liên quan

Có nhiệm vụ chính trong việc quản lý toàn bộ vòng đời của dự án

Kết luận

Có thể nói full stack, backend và frontend được cho là những mắt xích quan trọng không thể thiếu trong quá trình phát triển của một website hay một ứng dụng. Chính vì thế mà nhu cầu tuyển dụng các vị trí lập trình viên là điều cần thiết.

Với những ai chưa nắm rõ front end là gì? Back end là gì? Và Full stack là gì?, bài viết trên của Glints chính là câu trả lời cho những thắc mắc của bạn. Mong rằng những chia sẻ ở bài viết trên sẽ giúp bạn có được câu trả lời thích đáng cho những thắc mắc của mình.

Chúng tôi rất buồn khi bài viết không hữu ích với bạn

Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này!

Làm sao để chúng tôi cải thiện bài viết này?

Khám phá ngay 10k+ công việc mới tại GlintsNền tảng tuyển dụng hàng đầu Đông Nam Á

Trong lĩnh vực phát triển phần mềm, có ba thuật ngữ quan trọng mà bạn cần biết: Frontend, Backend và Full stack. Những thuật ngữ này đều liên quan đến các khía cạnh khác nhau của quá trình phát triển phần mềm. Việc phân biệt được các vị trí công việc này sẽ giúp các bạn chọn lựa được công việc phù hợp với khả năng và mong muốn của bản thân. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu sự khác biệt của Frontend, Backend và Full stack nhé!

Contents

 • 1 Frontend là gì?
 • 2 Backend là gì?
 • 3 Full stack là gì?

The Bottom Line

Web development has many faces. But no matter the type of development you’re thinking of pursuing, soft skills like attention to detail, ability to learn quickly, ability to solve problems efficiently, business training, and strong communication will stand you in good stead on top of the hard skills outlined above.

Happily, there’s never been a better time to pursue a career in web development. Employment of web developers is projected to grow 8 percent between 2019 and 2029, much faster than the average for all occupations.

Check out Udacity’s web development courses to take your first step forward on the path you’d like to take. Good luck!

If you are new to the tech industry, you might have heard of the term Full Stack. But what does that mean exactly?

In this article, I will explain what Full Stack Development is, what skills you need to become a Full Stack Developer, salary expectations, and tips for landing a job.

Full Stack Web Development Full Course - 10 Hours | Full Stack Web Developer Course | Edureka
Full Stack Web Development Full Course – 10 Hours | Full Stack Web Developer Course | Edureka

Backend của một ứng dụng hoạt động như thế nào?

Đôi khi được gọi là phía máy chủ, phần backend của ứng dụng quản lý chức năng tổng thể của ứng dụng web của bạn. Khi người dùng tương tác với frontend, tương tác sẽ gửi một yêu cầu đến backend ở định dạng HTTP. Backend sẽ xử lý yêu cầu và trả về một phản hồi.

Khi backend của bạn xử lý một yêu cầu, nó thường tương tác với những thành phần sau đây:

 • Máy chủ cơ sở dữ liệu để truy xuất hoặc sửa đổi dữ liệu có liên quan
 • Các vi dịch vụ thực hiện một tập hợp nhỏ các tác vụ mà người dùng của bạn yêu cầu
 • API của bên thứ ba để thu thập thêm thông tin hoặc thực hiện các chức năng bổ sung

Backend sử dụng một số giao thức giao tiếp và công nghệ để hoàn thành một yêu cầu. Ngoài ra, backend xử lý hàng ngàn yêu cầu riêng biệt cùng một lúc. Backend kết hợp các kỹ thuật đồng thời và song song, như phân bổ yêu cầu trên nhiều máy chủ, ghi vào bộ nhớ đệm và sao chép dữ liệu.

Keywords searched by users: full stack front end back end

Front-End Vs Back-End Vs Full-Stack Developers - Key Differences
Front-End Vs Back-End Vs Full-Stack Developers – Key Differences
Difference Between Front End, Back End, And Full Stack Developer
Difference Between Front End, Back End, And Full Stack Developer
Front-End Vs. Back-End Vs. Full Stack Developer - Which One To Choose?
Front-End Vs. Back-End Vs. Full Stack Developer – Which One To Choose?
Frontend Vs Backend Vs Full Stack Developers: Which One Do You Need To Hire? - Konstantinfo
Frontend Vs Backend Vs Full Stack Developers: Which One Do You Need To Hire? – Konstantinfo
Full Stack Web Development Guide - Frontend & Backend Programming - Youtube
Full Stack Web Development Guide – Frontend & Backend Programming – Youtube
Frontend, Backend, Fullstack?
Frontend, Backend, Fullstack?
Which Is Better, A Full Stack Developer Or A Backend Developer? - Quora
Which Is Better, A Full Stack Developer Or A Backend Developer? – Quora
Full Stack Development: A Short Guide To Get You Started - Codup
Full Stack Development: A Short Guide To Get You Started – Codup
Front End Development, Back End Development, And Full Stack Developers
Front End Development, Back End Development, And Full Stack Developers
Difference Between Front-End Vs. Back-End Vs. Full-Stack | Syndell
Difference Between Front-End Vs. Back-End Vs. Full-Stack | Syndell
Front-End Vs Back-End Vs Full Stack Web Development [2024 Edition]
Front-End Vs Back-End Vs Full Stack Web Development [2024 Edition]
What Are Main Difference Between Full Stack Developer And Backend Developer When Considering Only The Backend Side? - Quora
What Are Main Difference Between Full Stack Developer And Backend Developer When Considering Only The Backend Side? – Quora
Front-End Developer Vs Back-End Developer Vs Full-Stack Developer
Front-End Developer Vs Back-End Developer Vs Full-Stack Developer
Front End, Back End Và Full Stack Developer Khác Nhau Như Thế Nào? - Tự Học Lập Trình
Front End, Back End Và Full Stack Developer Khác Nhau Như Thế Nào? – Tự Học Lập Trình
Backend Vs Frontend Vs Full-Stack Vs Super Stack Development
Backend Vs Frontend Vs Full-Stack Vs Super Stack Development
Do Frontend, Backend As Full Stack Developer In Mern Stack
Do Frontend, Backend As Full Stack Developer In Mern Stack
The Difference Between Front End, Back End, And Full Stack Development
The Difference Between Front End, Back End, And Full Stack Development
Phân Biệt Giữa Front End, Back End Và Full Stack
Phân Biệt Giữa Front End, Back End Và Full Stack
Fullstack Development? How To Hire Full Stack Developer?
Fullstack Development? How To Hire Full Stack Developer?

See more here: kientrucannam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *