Chuyển tới nội dung
Home » Front End To Full Stack | How Can You Get A Job As A Full Stack Developer?

Front End To Full Stack | How Can You Get A Job As A Full Stack Developer?

why most self-taught devs choose full-stack over front-end

Types of Web Development

Web development mainly includes frontend development, backend development, and when the two are put together, there is Fullstack development.

If you’re wondering what exactly they mean, don’t worry. Before learning about frontend vs. backend development, you will look at them separately and understand each of them in detail below in this tutorial.

Thế Backend là gì?

Backend là gì? Thế nhưng điều gì giúp phần front-end của một trang web có thể hoạt động được? Tất cả dữ liệu sẽ được lưu trữ ở đâu? Đó là phần việc của back end. Phần back end của một trang web bao gồm một máy chủ, một ứng dụng, và một cơ sở dữ liệu. Một lập trình viên back-end xây dựng và duy trì công nghệ mà sức mạnh của những thành phần đó, cho phép phần giao diện người dùng của trang web có thể tồn tại được.

Các kỹ năng và công cụ backend là gì

Để khiến cho máy chủ, ứng dụng, và cơ sở dữ liệu có thể giao tiếp được với nhau, các lập trình viên back-end sử dụng các ngôn ngữ server-side như PHP, Ruby, Python, Java, và .Net để xây dựng một ứng dụng, và các công cụ như MySQL, Oracle, và SQL Server để tìm kiếm, lưu trữ, hoặc thay đổi dữ liệu và phục vụ trở lại tới người dùng trong phần front-end. Các công việc tuyển dụng lập trình viên back-end cũng thường yêu cầu kinh nghiệm về các framework PHP như Zend, Symfony, và CakePHP; có kinh nghiệm với các phần mềm quản lý phiên bản như SVN, CVS, hoặc Git; và kinh nghiệm với Linux trong việc phát triển và triển khai hệ thống.

Các lập trình viên backend sử dụng những công cụ này để tạo ra hoặc đóng góp vào các ứng dụng web với code sạch, portable, và được viết tài liệu chu đáo. Nhưng trước khi viết code, họ cần phối hợp với bên liên quan về nghiệp vụ để hiểu những nhu cầu cụ thể, sau đó chuyển thành những yêu cầu kỹ thuật và đưa ra các giải pháp hiệu quả nhất cho việc kiến trúc công nghệ.

“Tôi luôn ưa thích việc phát triển back-end bởi vì tôi yêu công việc thao tác với dữ liệu,” JP Toto là một lập trình viên back-end lâu năm, hiện đang làm việc tại công ty Wildbit cho biết. “Thời gian gần đây, các thư viện API public và private đã trở thành một phần thiết yếu của việc trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị di động, các trang web, và các hệ thống được kết nối khác. Việc làm ra các API khiến cộng đồng cảm thấy hữu ích là một phần tạo ra sự thỏa mãn trong công việc của tôi.”

Ví dụ

Khi bạn điều hướng tới trang web này, các máy chủ của Udacity gửi thông tin tới máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, rồi chúng được chuyển thành trang web mà bạn đang nhìn thấy ngay bây giờ. Quá trình đó là kết quả công việc của một lập trình viên backend. Ngoài ra, nếu bạn ghi danh vào một khóa học của Udacity hoặc một khóa nanodegree, việc lưu trữ các thông tin cá nhân của bạn – và thực tế là mỗi lần bạn quay trở lại trang web và đăng nhập, thì dữ liệu của bạn sẽ được gọi trở lại – đó là một phần công việc của lập trình viên back-end.

174 Việc làm Back-End từ các công ty HOT

why most self-taught devs choose full-stack over front-end
why most self-taught devs choose full-stack over front-end

FrontendBackend Development

There are several parameters to consider when differentiating between frontend and backend. Let’s dissect them one by one.

Feature
Frontend
Backend

Languages and Frameworks

Roles

Responsibilities

Salary

These are some of the points to note when learning about frontend vs. backend development. However, it is also vital for a backend developer to have a basic understanding of frontend and vice versa.

Your Next Step

The demand for skilled full-stack developers is at an all-time high and shows no sign of slowing down. Over the next ten years, job opportunities for web developers will grow by 13 percent — that’s much faster than average for any other profession. Plus, with millions of websites adding every year to the 1.5+ billion sites existing globally, more web developers are needed to build them. There is no job shortage for web developers for sure. So, it’s not hard to see why web development is a popular career choice.

While web developers are getting good salaries and being viewed as valuable assets, they need to be on their toes, always learning and adapting to new trends and technologies. If you want to be part of a fast-moving career, being a full-stack developer can be a rewarding experience for you. An online full-stack developer course will set you on the right track, and fortunately, you can start learning the strands of full stack development easily and effectively right now. So, what’s the wait for?

Become a Full Stack Developer: A Roadmap for Beginners
Become a Full Stack Developer: A Roadmap for Beginners

Example of a Real World Full Stack Application

To get a better understanding of what a full stack application looks like, let’s examine the freeCodeCamp website.

Everything you see on the page would be considered front end. All of the buttons, text, colors, and layout are the job of the front end developer.

When it comes to things like user credentials, that is all maintained by the back end. All of the login processes and user information are examples of back end development at work.

If you are curious and want to take a peek at the code, you can find it on the freeCodeCamp open source page.

How Much Does a Full Stack Developer Make?

The salary range for full stack jobs will differ depending on where you are located in the world. I would suggest using sites like Glassdoor, Indeed, and ZipRecruiter to look up salaries in your area.

Here are example salaries for the United States. This data was provided by ZipRecruiter and displays the national average.

Let’s first look at a junior full stack developer salary. Junior developers are those who have been working in the industry for two years or less.

Next, let’s take a look at mid level full stack salaries. These developers have been working between 2-4 years roughly.

Lastly, let’s take a look at senior full stack salaries. These developers have been working in the industry for a few years now and often serve as a mentor for junior and mid level developers.

Front End vs Back End | Front End vs Back End Explained | Full Stack Training | Simplilearn
Front End vs Back End | Front End vs Back End Explained | Full Stack Training | Simplilearn

Back-EndFront-EndFull-Stack Development

For better understanding on the differences look at the table given below-

Full Stack Development
Front End Developer
Back End Developer

Able to create both sides of a website

Is incharge of the client-side

Is incharge of server side

A frontend technology, along with at least one backend language

Knowledge of HTML/CSS, React, Vue.js, and Angular

Ruby, PHP, Node.js, Java, Python, etc.

Complete lifecycle of a web application

Improves the program’s usability and aesthetic

Database management

Backend là gì?

Backend là gì? Backend developer là gì?

Backend là một phần mềm không hiển thị trực tiếp với người dùng nhưng lại đảm nhiệm các nhiệm vụ quan trọng như xử lý dữ liệu, lưu trữ và truy vấn cơ sở dữ liệu, xử lý logic và tương tác với các dịch vụ bên ngoài. Các ngôn ngữ lập trình phổ biến cho backend bao gồm PHP, Java, Python và Ruby on Rails. Backend là một phần rất quan trọng trong việc thiết kế và phát triển các ứng dụng web và mobile, chúng ta có thể coi đây là bộ não của ứng dụng. Frontend và Backend là hai phần không thể thiếu của một ứng dụng web hoàn chỉnh.

Nếu Frontend Developer là người chịu trách nhiệm trong việc tạo một giao diện trang web thì Backend Developer là người xử lý các nghiệp vụ phức tạp phía sau một cách logic, đảm bảo hệ thống được vận hành trơn tru. Công việc của một backend developer bao gồm xử lý dữ liệu, lưu trữ và truy vấn cơ sở dữ liệu, xử lý logic và tương tác với các yêu cầu của Frontend Developer.

Làm backend developer cần có kỹ năng gì?

Bạn cần có trang bị cho mình một số kỹ năng và kiến thức từ cơ bản đến nâng cao để có thể thành công tại vị trí Backend Developer, cụ thể như sau:

 • Ngôn ngữ lập trình backend: Đây là những ngôn ngữ dùng để viết code, xử lý logic dữ liệu của website hoặc ứng dụng. Có rất nhiều ngôn ngữ lập trình backend khác nhau, ví dụ như PHP, Python, Java, Ruby…
 • Database: Đây là nơi lưu trữ và quản lý các dữ liệu của website hoặc ứng dụng. Hiện nay, có hai loại database được sử dụng phổ biến là SQL (như MySQL, PostgreSQL…) và NoSQL (như MongoDB, Firebase…).
 • API: Là giao diện cho phép frontend và backend giao tiếp với nhau. Có hai loại API phổ biến là RESTful API và GraphQL. Một Backend Developer giỏi cần nắm chắc các kiến thức về API để có thể ứng dụng và hỗ trợ tối đa trong công việc.
 • Web server: Là máy chủ cho phép website hoặc ứng dụng được truy cập qua internet và hiện nay có nhiều loại web server khác nhau, ví dụ như Apache, Nginx, IIS…
 • Thuật toán: Đây được xem là nền tảng vô cùng quan trọng không thể thiếu giúp các Backend giải quyết vấn đề. Nếu không nắm vững các kiến thức về thuật toán sẽ khiến khả năng làm việc của một Backend bị hạn chế. Những thuật toán bạn cần lưu ý và nắm vững gồm có: Depth First Search và Breadth-First Search, selection sort, insertion sort, bubble sort, thuật toán đệ quy và lặp, merge sort, quick sort,…
 • Security: Là khả năng bảo vệ website hoặc ứng dụng khỏi các cuộc tấn công từ bên ngoài. Có nhiều kỹ thuật bảo mật khác nhau, ví dụ như mã hóa, xác thực, phân quyền…

Mức lương của backend developer

Mức lương của backend developer có thể dao động tùy thuộc vào kinh nghiệm và kỹ năng của họ, thường thì mức lương sẽ dao động trong khoảng 14.000.000 tới 25.000.000 đồng/tháng. Theo khảo sát của TopDev.vn năm 2020, mức lương trung bình của backend developer tại Việt Nam là 18 triệu đồng/tháng. Mức lương cao nhất có thể lên đến 60 triệu đồng/tháng tùy thuộc vào kinh nghiệm, kỹ năng và công ty.

3 Reasons Why You SHOULDN’T Become a Full-Stack Developer (and what you should study instead)
3 Reasons Why You SHOULDN’T Become a Full-Stack Developer (and what you should study instead)

Client Side Vs Server Side

Front End Developer or Client Side

A front end developer designed every aspect of a web page, including the logo, search function, icons, general layout, and user interface. The style and appearance of the website are at the control of front end developers. Additionally, front end developers must guarantee that the website appears nice across all platforms (mobile phones, tablets, and computer). The responsive web design is what this is.

Back End Developer or Server Side

The section of a programme that the user cannot see is referred to as the back end. Back end developers concentrate on the site’s functionality, building servers, using databases, and utilizing APIs (Application Programming Interfaces).

For instance, a form’s layout and content might be prepared on the client end, but when users submit their data, the server side handles the processing.

What Is Backend Development?

 • Web development that occurs at the back end of programs is accurately termed backend development.
 • backend development covers server-side web application logic and integration, and activities, like writing APIs, creating libraries, and working with system components as opposed to frontend development, which focuses on customer-facing services and programs.
 • backend developers create code that allows a database and an application to communicate with one another.
 • backend developers are in charge of the back end of a website, which includes servers, databases, and apps. They are in control of what you don’t see.

Surely you clearly understand what frontend and backend of an application means. But what really sets them apart? What constitutes the two? These questions are answered in the next section.

Frontend Web Development Bootcamp Course (JavaScript, HTML, CSS)
Frontend Web Development Bootcamp Course (JavaScript, HTML, CSS)

Understanding the Full Stack Developer Role

A Full Stack Developer is a type of software developer that has an understanding of both front-end and back-end technologies. Their role spans across layers – from HTML/CSS presentation to server-side logic and database management.

You may enroll in CSS Training Courses to learn the complex use cases of CSS! They are ‘jack-of-all-trades’ in software development, capable of creating a fully functional web application single-handedly.

Front-End Proficiency

As a Full Stack Developer, you need to be proficient in front-end technologies. Here’s what you need:

Back-End Technologies to Learn

Once you have a handle on front-end technologies, it’s time to delve into the back-end. Here are a few key technologies and frameworks you might want to explore:

Identify the Gaps in Your Knowledge and Skills Needed for Full Stack Development

As you begin your journey towards becoming a Full Stack Developer, one of the first steps is to identify the gaps in your knowledge and skills. This self-assessment phase is crucial as it helps you understand what you need to learn or improve.

Understanding Server-Side Programming

If you’re transitioning from front-end to full-stack development, you probably have a solid understanding of HTML, CSS, and JavaScript as you must have completed

Front-End Developer Courses

However, server-side programming may be an area where you lack expertise. You’ll need to learn how to create, maintain, and manipulate databases and servers. Look into SQL for database management, and dive into server-side languages like Python, Java, or Ruby.

Learning Back-End Frameworks

You’ll need to get comfortable with backend frameworks, such as Django (Python), Express.js (Node.js), or Ruby on Rails. These frameworks simplify the process of building and working with server-side applications.

Mastering Full Stack Tools

Full Stack Developers use different tools for different tasks. Git, for version control, Postman, for API development and testing, and Docker, for creating isolated environments for your apps, are just a few examples of the tools you’ll need to familiarise yourself with.

Working with Data Structures and Algorithms

A solid understanding of data structures and algorithms is also essential for Full Stack Developers. They help optimize your code and solve complex problems more efficiently.

Learning Back-End Technologies

Diving into back-end technologies is a significant part of transitioning into full-stack development. This typically involves a deeper understanding of server-side languages, databases, and server management. Here’s a glimpse of what you need to cover:

Server-Side Languages
 1. Python: Python is a versatile, beginner-friendly language widely used in back-end development. You can leverage resources like the official Python documentation and the Python for Everybody course to get started. Enroll in Python Training in Ahmedabad To master Python!
 2. JavaScript (Node.js): Node.js allows JavaScript to run on the server-side. Node.js official documentation is a great starting point, and the course Learn Node.js offers in-depth understanding.
 3. Ruby: Ruby is another server-side language popularly used with Rails framework. The Ruby official documentation provides comprehensive learning resources.
Databases

It’s essential to comprehend databases and how to work with them. A relational database management system uses the standard language SQL (Structured Query Language) to handle data. The official MySQL tutorial is a great resource for beginners.

Server Management

Understanding server management concepts, including how to deploy and maintain an application on a server, is essential. Concepts like Docker and Kubernetes are a great place to start. Docker’s Getting Started Guide provides comprehensive learning pathways.

Practical Projects

Implementing what you’ve learned through practical projects is key. Here are some ideas:

 1. Blog Application: Build a simple blog application where users can create, read, update, and delete articles.
 2. E-commerce Website: A more complex project where you can implement user authentication, product management, and payment gateway integration.
 3. Chat Application: Build a real-time chat application to understand WebSocket protocol.
Database Management and Integration
Guidance on Learning Database Management and Integration

To effectively learn database management and integration, follow these steps:

 1. Choose a Database: Start with one of the popular databases – MySQL for relational data, or MongoDB for NoSQL data. Understanding one database well makes it easier to learn about others.
 2. Use Official Resources: Leverage the official documentation (MySQL, MongoDB) for detailed guides and tutorials.
 3. Enroll in Courses: Enroll in top-rated institutes like TOPS Technologies that offer comprehensive courses on database management.
 4. Practice: Apply your skills in real projects. Try integrating the database with a simple application to handle data operations.

Explore Advanced Concepts: Once comfortable, delve into more complex topics like

database scaling, optimization, and security.

By methodically following these steps, you can effectively learn and master database management and integration

Server-Side Development and APIs

APIs, or Application Programming Interfaces, are crucial in Full Stack Development. They serve as a bridge between different software components, allowing them to interact effectively.

In the context of web development, APIs often work as a connection between the front end and the back end, enabling data exchange

Building Full Stack Applications

Developing a full-stack application from scratch is the best way to apply and consolidate your front-end and back-end skills. Here’s a simple guide on how to approach this:

 • Project Idea: Begin with a project idea that interests you. Make sure it involves elements of both front-end and back-end development.
 • Design Phase: Sketch out the basic design of your application. Define the functionality, user interface, and experience.
 • Front-End Development: Build the front-end using HTML, CSS, and JavaScript, or front-end libraries/frameworks like React or Angular.
 • Back-End Development: Set up the server, databases, and APIs using your chosen back-end technologies like Node.js, Django, or Ruby on Rails.
 • Integration: Integrate the front-end and back-end parts to create a full-fledged application.
 • Testing and Debugging: Test all the functionalities thoroughly and debug any issues that arise.
 • Deployment: Deploy your application to a server using platforms like Heroku or Netlify.

Read More: Roadmap To Become a Full Stack Developer & The Best Full Stack Developer Course

Collaboration and Version Control

Working in a team environment necessitates the use of Version Control Systems. Git, one of the most popular VCS, allows multiple people to work on a project simultaneously without overwriting each other’s changes.

It keeps a track of every modification to the code in a special kind of database, making it possible to recall specific versions later.

To understand Git better, consider Official Git Documentation!

Leveraging GitHub for Collaborative Projects

GitHub is a code hosting platform that allows you to collaborate with others and track your code changes. It provides an interface for Git where developers can manage their code repositories, share them, and work together on the same project.

GitHub offers numerous features like “Pull Requests”, where developers can discuss and review changes before incorporating them into the project, and “Issues”, for tracking bugs or enhancements. It’s a staple tool in every developer’s arsenal.

To get started with GitHub, consider GitHub Guides!

Remember, mastering these collaboration and version control tools will significantly ease your journey as a Full Stack Developer, especially when working in a team environment.

Read More: Full Stack Developer Interview Questions

Kickstart Your Full Stack Journey with TOPS Technologies

If you’re ready to dive into the exciting world of Full Stack Development, TOPS Technologies provides the ideal launchpad.

With our comprehensive Full Stack Development Course, we offer an extensive curriculum covering everything from front-end technologies to back-end frameworks and database management.

But the learning opportunities at TOPS Technologies don’t stop there. Beyond Full Stack Development, we offer a myriad of courses across 50+ industry domains, enabling students to broaden their skills and competencies.

With a commendable history spanning 15 years in the IT Training & Placement Industry, over 1 lac students placed, and ties with 3000+ companies, TOPS Technologies proves to be a trusted guide in your Full Stack journey. Make the leap today with TOPS Technologies.

Conclusion

Are you ready to kickstart your journey to becoming a Full Stack Developer? This is the perfect time to embark on that path.

The technology landscape in India is experiencing a surge in demand for Full Stack Developers. The sector is growing rapidly, and with it, the opportunities for skilled professionals.

Current figures indicate that the average salary of a Full Stack Developer is around INR 9 lakhs per annum, with senior developers earning up to INR 16 lakhs. Moreover, these figures are set to rise as the demand for Full-Stack skills intensifies in the future.

So, are you ready to seize this opportunity and shape a brighter future? Enroll at TOPS Technologies and let your journey begin.

How can you transition from front-end to full stack development?

If you are a front-end web developer who wants to expand your skills and career opportunities, you might be interested in becoming a full stack developer. A full stack developer can work on both the front-end and the back-end of a web application, using a variety of technologies and languages. But how can you transition from front-end to full stack development? Here are some tips and resources to help you on your journey.

The first step to becoming a full stack developer is to learn the fundamentals of back-end development. This includes understanding how servers, databases, APIs, and web frameworks work, and how they communicate with the front-end. You also need to learn a back-end programming language, such as Python, Ruby, PHP, or Node.js, and how to use it to create dynamic web pages, handle user input, and perform CRUD operations. You can start by taking online courses, reading books, or following tutorials that cover these topics.

 • Karaneeshwaran K

  15k+ Community🎯 || 2 Million+ views👀 || Intern @Donyati💻 || CSE’24 || Code & Content📖 || Programming Enthusiast🕵🏻 || Youtuber🚀 || @LeetCode(400+) || @SkillRack(800+)🔭

  Begin by learning a back-end programming language like Node.js, Python, or Ruby. Understand how to set up and manage servers, work with databases (SQL or NoSQL), and grasp the fundamentals of server-side development. Explore frameworks like Express (Node.js), Flask (Python), or Ruby on Rails (Ruby) to streamline development. Gain knowledge of RESTful APIs and server-side routing. This foundation will enable you to handle server-side logic and interact with databases, making you a more versatile full-stack developer.

 • Aro Barath Chandru B

  Engineering Student | Enthusiastic about Driving Innovation | Pursuing BE-ECE at Jeppiaar Engineering College | Proficient in Web Development & Cyber Security Enthusiastic | Embracing Challenges, Expanding Horizons.

  “Step one to full stack mastery: Grasp back-end fundamentals – servers, databases, APIs, and web frameworks. Learn a language (Python , PHP, Node.js) for dynamic web pages. Start with online courses and tutorials.don’t hesitate to ask for guidance from the community.”

A full stack technology stack is a combination of tools and frameworks used to build a complete web application. Depending on your preferences and goals, there are many options to choose from, such as MERN (MongoDB, Express, React, and Node.js), MEAN (MongoDB, Express, Angular, and Node.js), LAMP (Linux, Apache, MySQL, and PHP), or Ruby on Rails (Ruby, Rails, SQLite, and Bootstrap). Researching the pros and cons of each stack can help you decide which one best suits your needs and interests. Additionally, you can mix and match different components as long as they are compatible and scalable.

 • Ronny A.

  Entrepreneur | Fitness Coach | Traveler

  I chose the MERN stack (MongoDB, Express.js, React, Node.js) for its widespread use and community support. Initially, I focused on mastering Node.js and Express.js to handle server-side operations, complementing my front-end skills in React. This choice was guided by the project requirements and the popularity of these technologies in the job market.

 • Ravi Sharma

  I help International Job Seekers in USA and CANADA secure a Full Time role in under 90 days ▶️ Career Advisor ▶️ Tech Transitions ▶️ Fortune 500 Hires ▶️ Non IT and IT Job Domains | Sales Trainer | Sales Coaching

  I would suggest to get started with the below and then learn on the go. 1) Frameworks and Tools: Learn back-end frameworks like Express.js (for Node.js), Django (Python), or Ruby on Rails (Ruby). Understand how to create APIs. 2) Version Control: Get comfortable with version control systems like Git, as they are crucial in collaborative coding.

The best way to learn and demonstrate your full stack skills is to build projects and portfolio. You can start by creating simple web applications that showcase your front-end and back-end abilities, such as a blog, a chat app, a to-do list, or a calculator. You can also clone or improve existing websites, such as Twitter, Instagram, or Airbnb. You can use GitHub to host your code, and platforms like Heroku, Netlify, or Firebase to deploy your web applications. You can also document your projects and portfolio on your personal website or blog, and share them on social media or online communities.

To become a professional full stack developer, you need to learn the best practices and tools that will help you write clean, efficient, and secure code, and collaborate with other developers. Version control tools such as Git or SVN are used to track and manage changes in your code. Testing tools such as Jest, Mocha, or RSpec are used to write and run tests for your code. Debugging tools such as Chrome DevTools, VS Code, or PyCharm are used to find and fix errors in your code. Code style and formatting tools like Prettier, ESLint, or RuboCop enforce consistent and readable code style and formatting. Security tools like SSL, JWT, or bcrypt protect web applications from unauthorized access, data breaches, or malicious attacks.

 • Ronny A.

  Entrepreneur | Fitness Coach | Traveler

  I invested time in understanding Git for version control, Docker for containerization and AWS for deployment. Learning these tools and best practices, like writing clean and maintainable code, was essential for professional development and efficiency in handling larger projects.

 • Ravi Sharma

  I help International Job Seekers in USA and CANADA secure a Full Time role in under 90 days ▶️ Career Advisor ▶️ Tech Transitions ▶️ Fortune 500 Hires ▶️ Non IT and IT Job Domains | Sales Trainer | Sales Coaching

  My recommended courses include: 1) Full-Stack Web Development: These courses cover both front-end and back-end technologies. 2) Databases and SQL: To understand how data is stored and managed. 3) Server-Side Programming: Focus on a specific language like JavaScript (Node.js), Python, or Ruby. 4) Web Frameworks: Learn frameworks like Express.js, Django, or Ruby on Rails.

Staying competitive as a full stack developer requires being up-to-date with the latest technologies and trends in the web development field. To do this, you can read blogs, newsletters, and podcasts about best practices. You can also take online courses or join online or offline communities to exchange ideas and feedback. Attending web development events, conferences, or hackathons is also a great way to learn from mentors and gain new skills. Becoming a full stack developer isn’t easy, but it is highly rewarding. With these tips and resources, you can transition from front-end to full stack development and boost your career prospects in web development.

 • william NYARANGA

  Computer scientist | web developer| Artist| graphic Designer| and other stuff

  Taking a back-end course will help a lot , It doesn’t have to be a paid course . One key thing to consider is that does the course expose you to the current web development frameworks and technologies. Also take note of the time frame of the course , If you are on a current role the it shouldn’t interfere with you work schedule. Keep in mind that most of this online course offer community support, so if by any chance you get stuck along the way then consider seeking help through the forums provided and that I asure you is the best way on getting into full stack development.

What Is Frontend Development?

 • The aspect of web development that codes and produces frontend elements of a website, or features that are immediately observable and accessible by the end-user or client, is known as frontend development.
 • Essentially, a frontend developer is in charge of everything you see be it styling, graphics, text, alignment, navigation, colors, and so on, and attempts to improve the user experience to make it as seamless as possible.
 • They also contribute to the overall design and aesthetic, along with debugging.
 • The major goals of frontend development are responsiveness and performance.

If what you see in an application is the front end, then what do you think makes this happen? That’s right, it is the backend of the application. Continue reading this tutorial to understand this concept better, and start to learn about frontend vs. backend development.

Full Stack Web Developer Roadmap
Full Stack Web Developer Roadmap

What Are the Front End Developer skills?

A front end developer skills involve solid knowledge of scripting languages such as HTML, JavaScript, and CSS3. If you wish to become a front-end website developer, you need to master these three languages.

However, by far, the most critical front end developer skill is proficiency in JavaScript. The versatile JavaScript, which works side by side with both CSS and HTML, features in various applications, including the date and time and “Add to Favorites” button.

Besides, working as a front end developer also requires skills around JQuery, Ajax, UI (User interface), UX (user experience) as well as familiarity with frameworks like AngularJS, EmberJS, Foundation, Bootstrap, and Backbone.

Lập trình viên Full Stack là gì?

Thường thì không có một sự phân biệt rõ ràng trắng đen giữa phát triển front-end và back-end. “Các lập trình viên front-end thường cần phải tìm hiểu thêm những kỹ năng back-end, và ngược lại, đặc biệt là trong giai đoạn kinh tế hiện nay,” Matranga nói. “Các lập trình viên cần phải có nhiều kỹ năng khác nhau và có kiến thức tổng hợp.”

Khái niệm lập trình viên full stack là vai trò đã được phổ biến cách đây 4 năm bởi bộ phận kỹ thuật của Facebook. Ý tưởng là một lập trình viên full stack có thể làm việc liên chức năng trên “stack” công nghệ, tức là cả front end lẫn back end.

“Làm việc chuyên nghiệp trên cả server side và client side mở ra nhiều cơ hội,” Federico Ulfo, một lập trình viên full stack tại công ty Grovo nói. Nhưng, dĩ nhiên, phát triển full stack không phải là không có những thách thức của nó. “Để làm ra một món ăn ngon, bạn có thể giỏi nấu hoặc giỏi nướng, nhưng để làm chủ cả hai kỹ năng này thì cần có thời gian và kinh nghiệm. Và tôi không nói về việc cứ làm theo một công thức nào đó, vì bất kỳ ai cũng có thể làm như vậy. Tôi đang nói về việc có các thành phần nguyên liệu để chuẩn bị cho một cái gì đó thực sự tốt.”

37 Việc làm Full-Stack lương cao tại đây

Các kỹ năng và công cụ

Các lập trình viên full stack làm việc giống như các lập trình viên back-end ở phía máy chủ của lập trình web, nhưng họ có thể cũng thành thạo các ngôn ngữ front-end để điều khiển nội dung trông như thế nào ở phía giao diện của trang web. Họ là những người đa năng.

Bất kể là sử dụng công cụ xác định nào, tùy thuộc vào dự án và khách hàng, các lập trình viên full stack nên có kiến thức ở mọi cấp độ về cách web hoạt động: cài đặt và cấu hình các máy chủ Linux, viết các API server-side, nhảy vào phần JavaScript client-side của một ứng dụng, và cũng cần có “con mắt thẩm mỹ” với CSS.

Sử dụng những công cụ này, các lập trình viên full stack cần có khả năng ngay lập tức xác định trách nhiệm của client-side hay server-side, và trình bày rõ ràng về mặt ưu nhược điểm của các giải pháp khác nhau.

Ví dụ

Một lập trình viên full stack sẽ chịu trách nhiệm cho toàn bộ luồng trải nghiệm của bạn với bài viết blog này, từ thời gian tải và bố cục cho tới tính tương tác và cấu trúc của nó

TopDev tổng hợp

Đừng bỏ lỡ các cơ hội tìm việc làm IT lương cao fullstack, frontend, backend mới nhất tại đây

Có thể bạn quan tâm:

Do you want to switch from front-end development to full-stack development? Are you wondering if you should enroll in a Full Stack Developer Course in Ahmedabad to learn full-stack development?

Front-end development is an integral part of web programming, specialising in what the user interacts with directly. It involves the utilisation of languages like HTML, CSS, and JavaScript to develop an engaging, responsive, and user-friendly interface.

On the other hand, Full Stack Development is a broader domain that covers both the front-end and back-end of a website or an application. This requires proficiency not just in the languages used in front-end development, but also in server-side programming languages like Python, Ruby, Java, and PHP, and database management systems such as MySQL or MongoDB.

For those considering a switch from front-end to full-stack development, here are some key steps:

 • Reinforce your front-end skills: Mastering HTML, CSS, and JavaScript is crucial before venturing into back-end languages and technologies. Websites like MDN Web Docs offer comprehensive guides and resources.
 • Learn a server-side language: Opt for a back-end language such as Python, Ruby, PHP, or Java, and gain expertise in it.
 • Understand databases and SQL: Learn how to create, query, and handle databases using SQL. Websites like TOPS Technologies host free webinars that provide detailed tutorials on SQL and database management.
 • Get acquainted with back-end frameworks: Tools such as Django for Python or Rails for Ruby can expedite the back-end development process. The official Django documentation and Ruby on Rails guide are helpful resources.
 • Familiarise with version control systems: Knowledge of tools like Git is vital, especially when working in larger teams. GitHub is an excellent platform to learn and practise Git.
 • Practice by building full-stack applications: Apply all your skills by creating and deploying a full-stack web application.
Full Course Web Development [22 Hours] | Learn Full Stack Web Development From Scratch
Full Course Web Development [22 Hours] | Learn Full Stack Web Development From Scratch

Vậy Frontend là gì?

Phần front-end của một trang web là phần tương tác với người dùng. Tất cả mọi thứ bạn nhìn thấy khi điều hướng trên Internet, từ các font chữ, màu sắc cho tới các menu xổ xuống và các thanh trượt, là một sự kết hợp của HTML, CSS, và JavaScript được điều khiển bởi trình duyệt máy tính của bạn.

Các kỹ năng và công cụ

Các lập trình viên front-end chịu trách nhiệm cho giao diện của một trang web và kiến trúc những trải nghiệm của người dùng. Để thực hiện được những mục tiêu đó, các lập trình viên front-end phải tinh thông 3 ngôn ngữ chính: HTML, CSS, và ngôn ngữ lập trình JavaScript.

Ngoài việc thông thạo các ngôn ngữ đó, các lập trình viên front-end cần phải làm quen với các framework như Bootstrap, Foundation, Backbone, AngularJS, và EmberJS, để đảm bảo nội dung luôn hiển thị tốt trên mọi thiết bị khác nhau, và các thư viện như jQuery và LESS, đóng gói code vào trong một hình thức giúp tiết kiệm thời gian và hữu dụng hơn.

Rất nhiều công việc dành cho lập trình viên front-end cũng yêu cầu kinh nghiệm với Ajax, một kỹ thuật được sử dụng rộng rãi bằng cách dùng JavaScript để cho phép các trang load một cách tự động bằng cách tải dữ liệu máy chủ ở phần background.

Một lập trình viên front-end là người chịu trách nhiệm thiết kế nội thất của ngôi nhà đã được xây dựng bởi một lập trình viên back-end.

Sử dụng những công cụ này, các lập trình viên front-end làm việc chặt chẽ với các designer hoặc nhà phân tích trải nghiệm người dùng để biến những mockup, hoặc wireframe, từ phát triển tới sản phẩm thực tế.

Các lập trình viên front-end giỏi cũng có thể xác định chính xác các vấn đề cụ thể trong trải nghiệm của người dùng, cung cấp các khuyến nghị và giải pháp hệ thống hóa để ảnh hưởng đến thiết kế đó. Một điều quan trọng là họ có khả năng hợp tác với những nhóm khác trong công ty để hiểu rõ mục đích cụ thể, nhu cầu và cơ hội, và sau đó thực hiện theo những chỉ dẫn đó.

Công việc này bao gồm rất nhiều trách nhiệm, nhưng nó là việc rất đáng để làm. “Tôi là một người làm kỹ thuật, nhưng vẫn là một người có thị giác, và có thể thao tác với những gì chúng ta thấy và tương tác với các nền tảng kỹ thuật số thông qua việc đánh dấu và viết mã một cách tự nhiên,” Mikey Ilagan là một lập trình viên front-end với 8 năm kinh nghiệm cho biết. “Vì điều đó, tôi rất thích có khả năng tạo ra một ảnh hưởng lên giao diện người dùng, các khía cạnh của một ứng dụng hoặc trang web mà người dùng tương tác và nhìn thấy.”

Nói chung, một lập trình viên front-end chịu trách nhiệm cho thiết kế nội thất của một ngôi nhà đã được xây dựng bởi một lập trình viên back-end. Các hương vị và phong cách trang trí được quyết định bởi chủ nhà. Theo Greg Matranga, Giám đốc tiếp thị sản phẩm tại Apptix, nói về cả hai nhóm lập trình viên front-end và back-end mà ông giám sát, “Các lập trình viên làm việc trên front-end đôi khi hào hứng nhiều hơn về những gì họ làm bởi vì họ thực sự có thể tận dụng khả năng sáng tạo của mình.”

Ví dụ

Tất cả mọi thứ bạn đang nhìn thấy trên trang web này ngay bây giờ đều có thể được thực hiện bởi một lập trình viên front-end. Một designer tạo ra logo và đồ họa, một photographer cung cấp hình ảnh, một copywriter viết nội dung. Nhưng một lập trình viên front-end kết hợp tất cả những mảnh ghép đó lại và chuyển nó thành ngôn ngữ web, và tạo ra trải nghiệm mà bạn có khi duyệt qua mỗi trang. Để lấy một ví dụ cụ thể, khi bạn cuộn con chuột lên xuống ở trang chủ của website Udacity. Bạn có để ý thấy rằng chữ “U” biến mất rồi xuất hiện trở lại không? Đó là tác phẩm của một lập trình viên front-end.

142 Việc làm Front-End lương cao cho bạn

Frontend là gì?

Frontend là gì? Frontend developer là gì?

Frontend là một phần quan trọng trong việc thiết kế và phát triển các ứng dụng website hoặc mobile mà ở đó người dùng có thể nhìn và tương tác trực tiếp; bao gồm các thành phần giao diện người dùng (UI) như nút nhấn, menu và hình ảnh, font chữ, màu sắc hay danh mục sản phẩm. Frontend thường được viết bằng các ngôn ngữ như HTML, CSS và JavaScript.

Frontend developer là lập trình viên chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển Client Side. Nói một cách đơn giản thì lập trình viên Frontend là người phụ trách thực hiện các công việc như xây dựng, phát triển giao diện website với mục đích mang tới trải nghiệm sử dụng tốt nhất cho khách hàng trên chính website của mình. Đồng thời họ cũng cần phải có khả năng thiết kế, gu thẩm mỹ cũng như kỹ năng để mang tới giao diện người dùng đẹp mắt và thân thiện hay viết code để xử lý các sự kiện và tương tác của người dùng. Đồng thời, Frontend developer cũng phải biết cách kết nối với backend để lấy dữ liệu và hiển thị lên trình duyệt.

Làm frontend cần có kỹ năng gì?

Để trở thành một frontend developer giỏi và thành công, bạn cần có kỹ năng về các ngôn ngữ lập trình như sau:

 • HTML/CSS: Là ngôn ngữ đánh dấu và tạo kiểu cho nội dung web. Đây được xem là các building block cơ bản và quan trọng trong việc thiết kế website.
 • JavaScript: Là ngôn ngữ lập trình cho phép tạo ra các chức năng cần thiết cho website hoặc ứng dụng.
 • Framework và thư viện: Là những công cụ hỗ trợ việc phát triển frontend, giúp tăng năng suất và chất ượng của code. Có rất nhiều framework frontend phổ biến hiện nay như Bootstrap, Tailwind CSS, React, Angular hay Vue chịu trách nhiệp cung cấp Structure chứa sẵn mã code Javascript.
 • Responsive design: Là khả năng tạo ra các giao diện thích ứng với các kích thước màn hình khác nhau, từ máy tính để bàn đến điện thoại thông minh.
 • UX/UI design: Là khả năng thiết kế các giao diện thân thiện và dễ sử dụng cho người dùng, cũng như hiểu được mong muốn và hành vi của họ.
 • Kỹ năng Cross-Browser Development: Là cách giúp cho trang web của bạn có thể hoạt động tối ưu trên bất cứ trình duyệt, thiết bị và hệ điều hành khác nhau nào mà không gây ra lỗi khi sử dụng, cụ thể ở đây là lỗi về giao diện.

Mức lương của frontend

Trong thời điểm công nghệ ngày càng phát triển như ngày nay, Frontend Developer được đánh giá là một trong những nghề có mức lương cao và hấp dẫn. Mức lương của vị trí này không cố định và tùy thuộc vào kinh nghiệm và kỹ năng của họ. Theo khảo sát của TopDev.vn năm 2020, mức lương trung bình của frontend developer tại Việt Nam là 15 triệu đồng/tháng. Mức lương cao nhất có thể lên đến 50 triệu đồng/tháng.

Frontend developer | front end developer mock interview | Interviewing my Subscriber
Frontend developer | front end developer mock interview | Interviewing my Subscriber

Should I Pursue Full Stack Development?

If you are just starting out and are not sure if full stack is for you, then don’t stress about that this early in your learning.

I would suggest focusing on learning the three core languages of the web which are HTML, CSS and JavaScript. As you progress in your journey, then you can decide which path is appropriate for you.

What Is Web Development?

Web development is the process of creating a website on the internet. Web development refers to the non-design aspects of a website, such as creating features and functionality using programming, markup, and scripting languages. Developers concentrate on the technical aspects of website development, such as architecture, programming, and application integration, and graphics.

A web developer is someone who –

 • Builds and maintains websites and other web applications
 • Converts a web design into a website
 • To comprehend the vision, they collaborate with clients, stakeholders, and designers
 • Can specialize in either frontend or backend development. If required, even as a full-stack developer

Now that you know what web development is, look at the different types of web development.

How To Create Full Stack E-Commerce Website Using React JS, MongoDB, Express & Node JS 2024
How To Create Full Stack E-Commerce Website Using React JS, MongoDB, Express & Node JS 2024

More articles on Web Development

 • How do web developers differ in their problem solving approach?

  59 contributions

 • How can you collaborate with other web developers to expand your professional network?

  8 contributions

 • What are the top responsive web design breakpoints that every developer should know?

  72 contributions

 • How can you optimize images for better front-end performance?

  71 contributions

 • How can you benefit from using a framework design pattern in web development automation?

  19 contributions

 • How can you debug security vulnerabilities in a single-page application?

  12 contributions

 • How can you securely process payments in front-end development?

  41 contributions

 • How can you improve back-end performance with logging?

  21 contributions

 • How can you document Java web services backward compatibility with legacy systems?

  14 contributions

 • How can you integrate Django with other back-end technologies?

  31 contributions

 • What are the most effective website design strategies for machine learning?

  38 contributions

 • How can you leverage community feedback for Java web development tools and IDEs?

  23 contributions

 • What are the most important Java web performance considerations for mobile development?

  24 contributions

 • How can you design a website optimized for machine-to-machine communication?

  30 contributions

A Real World Full Stack Application Example

Let’s look at the freeCodeCamp website to get a better idea of what a full stack app appears like-

The front end would include everything you notice on the page. The front end developer is responsible for creating all of the icons, text, colors, design and structure.

Login details and other such items are all managed by the back end. Back end development is at work in all of the registration procedures and user data.

Day in the Life of a Frontend Software Engineer
Day in the Life of a Frontend Software Engineer

More relevant reading

 • Internet ServicesWhat is the role of a web developer in Internet Services?
 • Web DevelopmentWhat distinguishes front-end, back-end, and full-stack Web Development roles?
 • Software EngineeringWhat is the difference between front-end and back-end web development?
 • Web DevelopmentWhat is the role of a full-stack developer in modern web development?

How do I go from Frontend to Full-Stack?

I’ve been working on a React app for a bit over a year now after going to a boot camp, and I’ve built basic hobby projects with Express servers connected to databases and implemented JWT user auth twice in very small toy applications. I’ve also edited small parts of our SpringBoot API at work and I know just enough SQL to join some tables and do what I need.

But the barrier to entry feels like it’s still fairly insurmountable – I don’t know how I’m supposed to design a database or an API in a way that’s at all professional. Currently I’m going through the Nest.js documentation with the hope that my manager will let me build out a simple API for work (or else I’m going to try to use it in a hobby project). Also it’s giving me some insight into SOLID, OOP, dependency injection, and general API design thinking. Frontend so far feels like it’s not quite real software engineering – it’s a lot of markup and styling and inevitably hacking things together. I would like to grow beyond that.

tldr; Backend feels insurmountable and I don’t know how to go about becoming “Full Stack” in a serious/professional way. Can anyone give me a roadmap to follow that will prepare me to apply to Full-Stack positions?

Nhiều bạn khi mới bắt đầu tìm hiểu và muốn học lập trình web sẽ thường đặt ra câu hỏi: Làm web là gì? Web frontend và Backend là như thế nào mà lại tách biệt như thế? Sau này học xong sẽ làm gì? Và rồi chưa biết bản thân phù hợp với mảng nào, nên lựa chọn như thế nào để đúng với năng lực bản thân. Thì bạn cùng xem bài viết này nhé:

Vậy tại sao cần phân biệt giữa Frontend hay Backend, bởi vì lựa chọn khác nhau thì sẽ tới việc những thứ CẦN HỌC nó sẽ khác nhau, do đó chúng ta sẽ quyết định sẽ cần học và bổ sung kiến thức nào để có thể đi làm được. Để trả lời cho câu hỏi ta cần chọn học gì thì phải hiểu rõ về nó đã nhé! Gẹt gô!

Front End Developer là ai?

Front End Developer là người tập trung phát triển phía Client Side, nói một cách đơn giản dễ hiểu là tập trung vào mảng phát triển xây dựng giao diện và trải nghiệm cho người dùng. Để dễ hình dung thì ta vào trang facebook thần thánh, nếu ta là Front End Developer cho trang này thì ta là người xác định: logo đặt ở đâu, màu chủ đạo là màu gì, font chữ to hay nhỏ, ảnh này để kích cỡ thế nào, trái tim bay lên ra sao, nút Like đặt ở đâu….Tức là, người phụ trách phát triển HIỂN THỊ và TRẢI NGHIỆM người dùng cho ứng dụng web. Bạn chính là người quyết định CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN của người dùng về trang web. Web đẹp hay xấu, tinh tế hay thô lỗ là do bạn. Vì thế bạn cần có khả năng look & feel và trình thiết kế tuyệt đỉnh.

Kỹ năng Front End

Các ngôn ngữ để phát triển Front End bao gồm 3 ngôn ngữ chủ đạo đó là: HTML, CSS và Javascript. Tuy nhiên, để code nhanh gọn lẹ thì ta có thể sử dụng thêm các framework hay thư viện khác như:

Tuy nhiên, đó chỉ là vài cái ngôn ngữ ví dụ. Nhưng thực tế mà nói, để THIẾT KẾ được một website đẹp thì DEV cần nhiều hơn thế. DEV cần biết sử dụng font chữ cho chuẩn (typography), đưa ra bố cục hợp lý, tạo ra các trải nghiệm tinh tế và có lý thuyết cơ bản về PHỐI MẦU. Nói chung, để tạo ra 1 website đẹp không hề đơn giản, và cần nhiều kinh nghiệm cũng như trải nghiệm. Anyway, thì bạn nên bắt đầu từ HTML, CSS, Javascript, sau đó học thêm những cái liệt kê như Jquery, Bootstrap và mở rộng tầm nhìn với những từ khoá typography hay color rule.

Front End Developer là một nghề rất kiếm ra tiền, nhưng với điều kiện bạn phải làm tốt. Tốt tới đâu thì tiền về tới đó. Nếu bạn thực sự chỉ đam mê và chỉ thích thú với việc tạo ra các website đẹp, thì bạn hãy chăm chút cho nghề nghiệp của mình nhé và có thể học thêm cả photoshop nữa.

Back End Developer là ai?

Nếu Front End Developer có quyền lực kiến tạo nên vẻ đẹp của các trang web, thì Back End developer là người xử lý mọi logic nghiệp vụ phức tạp ở ẩn ở phía sau, giúp cho hệ thống hoạt động trơn tru. Dữ liệu của người dùng, thuật toán phân tích … đều nằm ở back-end. Lấy ví dụ: trên trang face, khi bạn post 1 status, để status ấy được lưu trữ thì cần backend, để status ấy hiển thị cho bạn bè của bạn xem thì cũng cần backend, để status ấy lưu những react (love, phẫn nộ, woo…haha) cũng cần backend …

Back End Developer là người quyết định cách thức website được vận hành. Người vô cùng quan trọng.

Kỹ năng Back End

Để trở thành Back end developer thì bạn cần biết ngôn ngữ phía Server cũng như biết thao tác với cơ sở dữ liệu:

Kiến thức phần back-end rất nhiều và phức tạp, do đó một back-end developer chỉ nên tập trung vào 2-3 ngôn ngữ chính, đừng ráng ôm hết kẻo “tấu hỏa nhập ma”. Code phần back-end thường rất nhiều và “khủng”, do đó cần có cấu trúc tốt, dễ cải tiến và mở rộng (bằng cách áp dụng SOLID). Back-end developer có thể trau dồi kiến thức để leo lên vị trí System Analyst hoặc Software Architecture.

Full Stack Developer là ai?

Full Stack là làm đủ cả Front End lẫn Back End Lập trình viên vừa có tư duy logic lại có óc thẩm mĩ tinh tế. Vừa code server giỏi lại biết linh hoạt biến hoá với css.

Các lập trình viên full stack làm việc giống như các lập trình viên back-end ở phía máy chủ của lập trình web, nhưng họ có thể cũng thành thạo các ngôn ngữ front-end để điều khiển nội dung trông như thế nào ở phía giao diện của trang web. Họ là những người đa năng.

Lập trình viên full stack là những người đa năng.

Kỹ năng Full Stack

Để trở thành 1 lập trình viên full stack thì bạn cần có những skill sau:

Bất kể là sử dụng công cụ xác định nào, tùy thuộc vào dự án và khách hàng, các lập trình viên full stack nên có kiến thức ở mọi cấp độ về cách web hoạt động: cài đặt và cấu hình các máy chủ Linux, viết các API server-side, nhảy vào phần JavaScript client-side của một ứng dụng, và cũng cần có “con mắt thẩm mỹ” với CSS.

Sử dụng những công cụ này, các lập trình viên full stack cần có khả năng ngay lập tức xác định trách nhiệm của client-side hay server-side, và trình bày rõ ràng về mặt ưu nhược điểm của các giải pháp khác nhau.

Phát triển web có rất nhiều mặt khác nhau. Nhưng không quan trọng về kiểu phát triển nào mà bạn đang theo đuổi, các kỹ năng mềm như chú ý đến chi tiết, khả năng học hỏi nhanh chóng, khả năng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, và khả năng giao tiếp sẽ luôn giúp bổ trợ rất nhiều cho những kỹ năng cứng nêu trên.

Thật hạnh phúc khi chưa bao giờ có thời điểm nào tốt hơn để theo đuổi nghề phát triển web như lúc này. Số lượng việc làm của các lập trình viên web được dự đoán sẽ tăng 20% trong giai đoạn 10 năm từ 2012-2022, nhanh hơn tỉ lệ trung bình của tất cả các ngành nghề khác.

Ngày đăng: 20/07/2022 | Không có phản hồi

Ngày cập nhật: 08/11/2023

Sự bùng nổ của thời đại công nghệ thông tin đã đem đến nhiều công việc mới cho các bạn trẻ ngày nay. Và một trong số những công việc được nhiều bạn trẻ quan tâm là vị trí lập trình viên front end, back end và full stack develop. Vậy front end là gì? Back end là gì? Và Full stack là gì? Nếu bạn đang thắc mắc về những công việc này hãy cùng Glints điểm nhanh qua bài viết sau đây để hiểu rõ hơn về thắc mắc của mình nhé.

Front end là một phần của một website ở đó người dùng có thể tương tác để sử dụng, tất cả những gì mà bạn nhìn thấy trên một website bao gồm: font chữ, màu sắc, danh mục sản phẩm, menu, thanh trượt, v.v. đều là sự kết hợp hoàn hảo giữa HTML, CSS và Javascript.

Front end developer là lập trình viên chịu trách nhiệm chính trong việc phát triển Client Side. Hiểu một cách đơn giản front end developer là những người thực hiện công việc xây dựng, phát triển giao diện website nhằm đem đến cho người dùng những trải nghiệm tốt nhất trên chính sản phẩm website mà mình là ra.

Để bạn có thể thành công tại vị trí việc làm front end thì điều quan trọng và cần thiết nhất chính là nắm rõ các kỹ năng cơ bản khi làm việc. Chỉ khi có kỹ năng thì bạn mới có thể hoàn thành tốt các công việc tại vị trí Front end. Sau đây là những kỹ năng cần thiết cho việc bắt đầu trở thành một frontend thực thụ.

Vậy với độ hot của công việc frontend thì mức lương bạn nhận được khi làm việc tại vị trí này là bao nhiêu? Theo thống kê mới nhất mức lương của một nhân viên Frontend như sau:

Tuy nhiên, mức lương này không cố định tùy vào từng khu vực mà mức lương của Frontend sẽ có sự chênh lệch. Khoảng lương phổ biến của lập trình viên Frontend dao động từ 11.000.000 – 23.000.000 đồng/tháng.

Xem thêm việc làm Frontend devloper dưới đây:

Backend là gì? Backend chính là một phần của trang web bao gồm một máy chủ, một ứng ứng và một cơ sở dữ liệu.

Nếu front end developer là người chịu trách nhiệm chính trong việc tạo ra một giao diện trang web đẹp với đầy đủ tính năng cần thiết, thì back end developer chính là người có trách nhiệm xử lý các nghiệp vụ phức tạp ở phía sau một cách logic. Họ đảm bảo rằng hệ thống của trang web hoạt động được trơn tru khi đưa vào sử dụng.

Các dữ liệu quan trọng của người dùng, thuật toán phân tích, v.v. đều nằm ở phần back-end. Hiểu một cách đơn giản và ngắn gọn thì Backend developer là người nắm giữ vị trí quan trọng trong việc đưa ra quyết định cho cách thức vận hành của một website.

Để có thể thành công tại vị trí Backend developer cần phải có những kỹ năng gì? Dưới đây là những kỹ năng cơ bản và quan trọng mà một Backend developer cần có khi làm việc, cụ thể:

Vậy mức lương của một backend developer là bao nhiêu? Theo thống kê mới nhất mức lương của một lập trình viên backend dao động trong khoảng từ 14.000.000 – 24.000.000 đồng/tháng, cụ thể:

Mức lương trên được áp dụng đối với những ứng viên có kinh nghiệm từ 1 – 4 năm. Mặt bằng chung có thể thấy mức lương của lập trình viên Backend cao hơn so với Frontend.

Xem thêm việc làm backend developer dưới đây:

Đọc thêm: Developer Là Gì? Nghề Lập Trình Viên Lương Có Cao Không?

Full stack là cụm từ được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực hiện nay, đặc biệt là ngành công nghệ thông tin và kinh doanh. Đối với lĩnh vực công nghệ thông tin, Full stack được nhắc đến những kỹ năng và công nghệ cần có để hoàn thành tốt một dự án mà doanh nghiệp đang thực hiện.

Full stack developer được hiểu là những người nắm vững nhiều kỹ năng và sử dụng các kỹ năng đó để hoàn thành tốt dự án đang thực hiện. Những lập trình viên Full stack có khả năng xử lý được các công việc liên quan đến nhiều yếu tố bao gồm bảo mật, dữ liệu, máy chủ và dĩ nhiên bao gồm cả việc phát triển front end và back end.

Vậy các kỹ năng cần có của Full stack là gì? Dưới đây là một số kỹ năng quan trọng giúp cho bạn thành công hơn khi làm việc tại vị trí này, cụ thể:

Dựa theo khảo sát thì mức lương của một lập trình viên full stack sẽ rơi vào khoảng 54.000$/năm. Tại thị trường lao động Việt Nam, các lập trình viên fullstack sẽ có mức lương dao động từ 756$ – 2500$/tháng, theo đó:

Vị trí Tính chất công việc Ngôn ngữ lập trình Nhiệm vụ
Frontend

Công việc chính là tập trung vào mảng phát triển, xây dựng giao diện website và đem đến những trải nghiệm khác biệt cho người dùng nghiệm khác biệt cho người dùng

Có ba ngôn ngữ lập trình chủ đạo bao gồm: HTML, CSS và JavaScript. Ngoài việc sử dụng ngôn ngữ lập trình, Frontend cần làm quen với các framework như: Bootstrap, Foundation, Backbone, AngularJS và EmberJS

Thực hiện tối ưu hóa hình ảnh và tính năng cho website

Backend Đảm bảo các tác vụ quản trị web, dữ liệu từ phía máy chỉ diễn ra trơn tru

Các ngôn ngữ lập trình cơ bản được sử dụng phổ biến mà lập trình backend cần nắm bao gồm: PHP, Python, Ruby, Java, ASP.NET

Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý hệ thống

Full stack Có thể thực hiện các công việc liên quan đến frontend và backend Thông thạo ngôn ngữ HTML, CSS, JavaScript và những framework liên quan

Có nhiệm vụ chính trong việc quản lý toàn bộ vòng đời của dự án

Kết luận

Có thể nói full stack, backend và frontend được cho là những mắt xích quan trọng không thể thiếu trong quá trình phát triển của một website hay một ứng dụng. Chính vì thế mà nhu cầu tuyển dụng các vị trí lập trình viên là điều cần thiết.

Với những ai chưa nắm rõ front end là gì? Back end là gì? Và Full stack là gì?, bài viết trên của Glints chính là câu trả lời cho những thắc mắc của bạn. Mong rằng những chia sẻ ở bài viết trên sẽ giúp bạn có được câu trả lời thích đáng cho những thắc mắc của mình.

Chúng tôi rất buồn khi bài viết không hữu ích với bạn

Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này!

Làm sao để chúng tôi cải thiện bài viết này?

Khám phá ngay 10k+ công việc mới tại GlintsNền tảng tuyển dụng hàng đầu Đông Nam Á

Core Coursework

(take these in order)
 • +

  Editor’s Notes

  Jem teaches you the essentials for becoming a full-stack developer.

 • Full Stack for Front-End Engineers, v3

  Learn what it means to become a full-stack engineer, and get hands-on with setting up your own server to build and deploy web applications from scratch!

 • +

  Editor’s Notes

  Learn the basics of using four of the most popular open-source types of databases.

 • Complete Intro to Databases

  In this course you’ll learn the basics of using four of the most popular open-source types of databases: MongoDB, PostgreSQL, Neo4j, and Redis.

 • +

  Editor’s Notes

  Linux and the command line are essential skills for anyone who wants to be effective beyond writing application code.

 • Complete Intro to Linux and the Command-Line

  Gain powerful command-line skills, learn to use Ubuntu, quit VIM, handle package management, and write your own shell scripts!

 • +

  Editor’s Notes

  VIM is the universal editor on all Unix/Linux servers. Understanding the fundamentals will give you superpowers for managing servers and electrifying your developer productivity.

 • VIM Fundamentals

  Learn the basics of editing and navigation in VIM. You’ll learn macros, registers, find, and replaces. Finally, edit your vimrc plugins along with quickfix lists.

 • +

  Editor’s Notes

  Node.js is the best full-stack platform since it builds on your knowledge of JavaScript. It can be an API server, a build tool, or a CLI – it’s up to you!

 • Introduction to Node.js, v3

  Learn the foundations of Node.js and server-side JavaScript to build custom CLIs, manipulate files, create servers, and more. Take your JavaScript skills to the next level and become a full-stack engineer!

 • +

  Editor’s Notes

  Now that you understand Node.js, building an API is a common use case and foundational for any back-end application.

 • API Design in Node.js, v4

  Use Express to build a REST API Design in Node.js – read and update from a Postgres database using Prisma and TypeScript.

 • +

  Editor’s Notes

  Amazon Web Services is the most popular cloud hosting solution. Learn to deploy single page and Node.js applications on AWS.

 • AWS For Front-End Engineers, v2

  Build an enterprise-grade deployment infrastructure on AWS using S3, Route 53, CloudFront, lambda@edge, and more!

 • +

  Editor’s Notes

  The ability to bundle your environment into Docker allows new developers to get up and running quickly, as well as provides the ability to ship your code in a self-contained environment.

 • Complete Intro to Containers (feat. Docker)

  Learn to create containers with Dockerfiles, run containers from Dockerhub, and learn best practices for front-end and Node.js code in containers.

 • +

  Editor’s Notes

  SQL is a skillset that has stood the test of time. Nearly all modern web applications use SQL, and this course teaches you to build real-world apps with the open-source PostgreSQL database.

 • Complete Intro to SQL & PostgreSQL

  Using the popular PostgreSQL database, you’ll learn to set up, model, and query your data through real-world projects.

 • +

  Editor’s Notes

  Learn about DevOps and decide if this approach is the right fit for your career.

 • Introducing DevOps for Developers

  Take your first steps into DevOps guided from the perspective of a developer! Improve software teams’ ability to build and ship software reliably.

 • +

  Editor’s Notes

  There are more options to go further below! Learn git in-depth, improve your productivity, learn to build real-time applications, go deeper into Node.js, and more!

Elective Coursework

 • Git In-depth

  A deep dive into git, this course is for developers who use git and GitHub every day and want to learn the inner workings and use advanced techniques.

 • Developer Productivity

  Build a pro dev workflow to increase your developer productivity across multiple machines, projects, and technologies. Learn more!

 • Web Authentication APIs

  Learn basic password logins to using Google to log in. Then, use WebAuthn API and Passkeys to use FaceID and biometrics to make passwordless web apps!

 • Complete Intro to Real-Time

  Learn to build apps where the client can push messages to the server and talk in real-time. Start today!

 • The Hard Parts of Servers & Node.js

  Uncover the most challenging, yet most powerful features in server Node.js, to help you write and debug professional server code.

 • Introduction to Next.js 13+, v3

  Next.js is a complete full-stack framework built on top of React.js. Use Next.js to create basic blog websites up to full-blown, full-stack apps and APIs. Plus, learn new features like using the app router, server and client components, and server actions!

 • JavaScript and TypeScript Monorepos

  Monorepos have taken the JavaScript world by storm, unlocking powerful new patterns around composition, encapsulation, and ease of maintenance.

 • Basics of Go

  Get a quick introduction to Go. Learn basic syntax like variables, constants, data types, and creating and importing packages. You’ll get hands-on with all the necessary features of Go to get up to speed with the language quickly!

 • Java Fundamentals

  Learn Java, one of the most popular programming languages in the world, especially for enterprise applications! Learn object-oriented and functional programming techniques through hands-on coding challenges.

 • Rust for TypeScript Developers

  As a TypeScript developer, expanding your skills with Rust can be a game-changer. Rust offers memory safety without a garbage collector, impressive performance, and a strong type system similar to TypeScript, but with even more robustness.

 • Polyglot Programming: TypeScript, Go, & Rust

  Bend your mind with programming a fully unit tested CLI application in three TypeScript, Go, and Rust back-to-back!

The role of a web developer is one that almost always makes it to the lists of high-paying IT jobs. And why not? In today’s digital world, web developers are indispensable. Whether it’s a stunning website, a high-performing e-commerce site, or any other web-based application, it’s the handiwork of a web developer.

If you’re aspiring to wear the hat of a web developer, you’d be thrilled to know that full stack developer skills are in high demand. But do you know how full-stack vs. front end vs. back end web development stack up against each other? In other words, what makes these job roles different? We’ll break it down for you.

In this article we will cover the following topics that will give you clear understanding of the differences between front end developer, back end developer and full stack developer:

 • What is web development?
 • Types of web development
 • What is frontend development?
 • Who is a front end developer?
 • What are the front end developer skills?
 • Front end developer salary
 • What is backend development?
 • Who is a back end developer?
 • What are back end developer skills?
 • Back end developer salary
 • Frontend vs. backend development
 • Who is a full-stack developer?
 • What are the full stack developer skills?
 • Full stack developer salary

But first, let’s get a couple of basics out of the way.

More articles on Web Design

 • What are the best ways to create accessible and inclusive mobile designs?

  6 contributions

 • How can you conduct effective UX research for seniors in web design?

  7 contributions

 • What are some unique ways to showcase your web design portfolio?

  10 contributions

 • What are the most important design considerations for a blog?

  6 contributions

 • How do you use problem solving skills to improve website security?

  9 contributions

 • How can you manage risks in web design services?

  14 contributions

 • How can you design a mobile-friendly search feature that is both efficient and visually appealing?

  14 contributions

 • How to use partials in CSS preprocessors for simpler stylesheets?

  46 contributions

 • How can you design forms that are easy to use, error-tolerant, and accessible?

  17 contributions

 • How can you set project milestones for timely UI design delivery?

  30 contributions

 • How can you optimize your website’s workflow with task analysis?

  25 contributions

 • How can you use user scenarios to increase customer loyalty?

  38 contributions

 • What are some advanced techniques for designing user scenarios that anticipate and respond to user needs?

  40 contributions

 • How can you choose between a CSS framework and building your own?

  149 contributions

 • How can you educate clients about accessibility and inclusion in UI prototyping?

  38 contributions

If your fresher and feel nervous in the interview then must watch |fresher frontend mock #interview
If your fresher and feel nervous in the interview then must watch |fresher frontend mock #interview

FAQs

Who gets paid more, front-end or backend?

Backend engineers are compensated more. It is a cultural bias in software development that the front-end or “gui” is what “graphic artists” construct, whereas the back-end is where all the complex computer science theory must take place and should never be questioned.

Which is better: backend or frontend?

It is determined by your area of interest and level of specialization. If you’re interested in design, the front end would be ideal. The back end would be better if you are strong at logical thinking, API, and server management.

Is frontend a good career?

Yes, working as a front-end developer is a rewarding profession. It is in high demand by firms such as Amazon, Deloitte, HCL, and others. Furthermore, the average annual salary for a front-end developer is extremely good. Overall, an in-demand career with decent salary and new learning opportunities every day.

Is backend a good career?

A job in back end development is a good choice for folks who enjoy programming and are enthusiastic about technology. You’ll be determining what educational path you want to follow as you decide what employment path you want to take.

What is the highest pay for a Front End Developer?

In India, the average front end developer income is roughly Rs. 5,33,000 per year. This sum can be increased to a maximum of Rs. 1,126,000 every year.

What is the lowest pay for a Front End Developer?

In India, the average starting salary for a front end developer is roughly 1.8 lakhs per year (15.0k per month). A front end developer must have at least one year of experience.

How much does a Front End Developer make in India?

Front end Developer salaries in India range from 1.8 Lakhs to 12.5 Lakhs per year, with an average yearly pay of 4.5 Lakhs. Estimated salaries are based on 9.7k salaries obtained from Front end Developers.

How much does a Front End Developer make in the USA?

In the United States, the average income for a Front End Developer is $105,783. In the United States, the average incremental cash compensation for a Front End Developer is $11,229. In the United States, the average total compensation for a Front End Developer is $117,012.

What is the starting salary for a Backend Developer in India?

Backend Developer salaries in India range from 2.0 Lakhs to 19.6 Lakhs per year, with an average yearly pay of 5.5 Lakhs.

What is the starting salary for a Backend Developer in the USA?

In the United States, the average annual salary for an Entry Level backend Developer is $89,905.

How Can You Get a Job as a Full Stack Developer?

Once you have learned the technical aspects of full stack development, you have to focus on putting together your job application materials. There are many incredible resources that can help you learn how to get a full stack job.

Résumé building resources

 • How to Get Your First Dev Job – Insights from Reviewing Career Switchers’ Résumés
 • How to Write a Developer Resume that Recruiters Will Read
 • How to write an awesome junior developer résumé in a few simple steps

Technical interview resources

 • How to Prepare for a Technical Interview
 • How to Answer Any Technical Interview Question – Example Included
 • What I Learned from Doing 60+ Technical Interviews in 30 Days
 • The Best Book for Technical Coding Interview Prep
 • How to prepare for a technical interview – tips and tricks to help you perform your best

Tips for landing a job

 • How to Get Your First Developer Job through Intelligent, Genuine Networking
 • Job Hunt Tips in 2021
 • How to Master Your Job Search
 • HOW TO USE LINKEDIN AS A DEVELOPER to get a job in tech! How to network!

I will also include resources on how to get started freelancing if you are interested in pursuing that route.

 • What is Freelancing? How to Find Freelance Jobs Online And Clients in Your City
 • How to Write Freelance Proposals That Will Win Over Clients + a Free Template
 • The Complete Freelance Web Developer Guide: How to Make Money Through Freelance Programming Jobs

I hope you enjoyed this article and best of luck on your path to becoming a full stack developer.

Trong lĩnh vực phát triển phần mềm, có ba thuật ngữ quan trọng mà bạn cần biết: Frontend, Backend và Full stack. Những thuật ngữ này đều liên quan đến các khía cạnh khác nhau của quá trình phát triển phần mềm. Việc phân biệt được các vị trí công việc này sẽ giúp các bạn chọn lựa được công việc phù hợp với khả năng và mong muốn của bản thân. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu sự khác biệt của Frontend, Backend và Full stack nhé!

Contents

 • 1 Frontend là gì?
 • 2 Backend là gì?
 • 3 Full stack là gì?
Frontend vs Backend Software Development - Which should you learn?
Frontend vs Backend Software Development – Which should you learn?

Full-Stack Developers

What Is Full Stack Development?

An individual who operates on the front end and back end of a web – based application is known as a full stack developer. While the back end is in charge of the site’s architecture and logic in the background, the front end is in charge of the website’s aesthetic appearance and feel.

Who Is a Full-Stack Developer?

A full-stack developer can be best explained as the “jack of all trades.” They are skilled in both front end and back end languages and can work with multiple frameworks.

Skills and Tools You Need as a Full Stack Web Developer

Let’s examine the technology and tools you will need to master in order to qualify as a full stack developer.

 • Essential Programming Languages: Javascript, CSS, HTML, and other pertinent frameworks
 • A full-stack programmer must be proficient in at least one of the following: PHP, Python, Ruby, Java, etc.
 • Database administration expertise is necessary for the back end. The user interface, however, calls for a foundational understanding of design.
 • Testing and Debugging – Finding and repairing these mistakes (or “bugs”) is known as debugging. Another critical ability to develop is testing. You may check that your software is performing as intended by writing tests for it.
 • The project’s code can be tracked and managed using version control. Use the well-known programme Git to keep track of your code.
 • The ability to solve problems is a company’s most crucial competency. Businesses and customers are looking to you for solutions. It’s essential to understand how to troubleshoot problems with these web apps by dividing them into smaller, more manageable chunks.

Full Stack Developer Salary

Given their versatility and broad knowledge spectrum, full-stack web developers are sought-after professionals. The annual paycheck of an average full stack developer can fall within the $112,788 range but can go as high as $150,000 depending on their skillset and experience.

Full-stack developers command the higher salary package than front end or back end developers. Employers are willing to pay more for a full stack developer because it makes more business sense to hire an individual with front and back end skills, rather than getting two people to do the same job.

Therefore, for aspirants who are planning to carve a career in the tech industry, the role of a full stack developer is a lucrative option.

Technologies Used For Front End Development

The following list includes some of the front end development technologies:

 • HyperText Markup Language (HTML) : This language uses markup. On the internet, web pages are made using it. It establishes the website’s structure and serves as its skeleton. HTML also has a Head and a Body, just like people do.
 • Cascading Style Sheets (CSS): Whereas HTML establishes the basic structure of a web page, CSS enhances its aesthetic appeal by applying colors, varied fonts, sizes, and margins. It specifies the visual style for the various web page sections.
 • Javascript (JS): Javascript is a programming language that increases the interactivity of web pages by introducing more intricate graphics, click triggers, and dialogue boxes. Javascript can even be used to create frameworks.

The following are the frameworks and libraries used in front-end development:

 • Angular- One of the most widely used front-end frameworks was created and is now supported by Google. This platform allows us to develop Single Page Applications (SPAs). The applications are built in Typescript.
 • React: Facebook created and maintains one of the most well-liked and commonly used Javascript libraries. This package allows us to develop Single Page Applications (SPAs). Javascript was used to create the applications.
 • Vue.js: It’s an open-source Javascript tool for building interface design and Single Page Applications (SPAs).
Full Stack Web Development Full Course - 10 Hours | Full Stack Web Developer Course | Edureka
Full Stack Web Development Full Course – 10 Hours | Full Stack Web Developer Course | Edureka

Technologies Used For Back End Development

The following list includes some of the front end development technologies:

 • Java: Object-oriented coding is used in these high-level languages. It is frequently employed to create desktop, Android, and enterprise applications.
 • C#: It is an advanced, object-oriented programming language called C-sharp. It is employed in the creation of desktop, web, and video game applications. It utilizes the.Net framework and was created by Microsoft.
 • PHP: It is a server-side, general-purpose javascript framework. On the website, it is frequently used to create dynamic and interactive online applications. The most well-liked PHP web framework is Laravel.
 • Python: An advanced, object-oriented software program is Python. It offers a huge number of libraries. Applications focus on AI and machine learning .

The following are the frameworks and libraries:

 • Spring for Java: One of the most well-liked and frequently utilized Java web platforms for creating enterprise software is Spring. It offers a huge selection of modules for creating web apps.
 • Django for Python: This is the most widely used Python web application framework. It has built-in extensions and is ideal for complex, interactive online applications that use a lot of data.
 • Laravel for PHP: It is PHP’s accessible, free online platform. To create online applications, it offers the Model-View-Controller (MVC) architecture and design pattern.

More relevant reading

 • Web DevelopmentWhat are the best ways to optimize MERN stack development?
 • PHP FrameworksHow do you transition from web developer to software engineer using PHP Frameworks?
 • Front-end DevelopmentHow do you blend front-end and back-end development?
 • Software DesignHow can you use frameworks and libraries to test and deploy your web software?

If you are new to the tech industry, you might have heard of the term Full Stack. But what does that mean exactly?

In this article, I will explain what Full Stack Development is, what skills you need to become a Full Stack Developer, salary expectations, and tips for landing a job.

Web Development Full Course - 10 Hours | Web Development Course Roadmap 2024 | Edureka
Web Development Full Course – 10 Hours | Web Development Course Roadmap 2024 | Edureka

What Are Back End Developer skills?

The programming languages that back end developers typically need to know include PHP, Ruby, Python, and .Net to build applications. Plus, they should have good command over database technologies like Oracle, Microsoft SQL Server, and MySQL.

Since the developer community widely embraces PHP, let’s take that as an example. A scripting language, PHP, works together with Structured Query Language, or SQL, which is the database from where PHP pulls information out to enter it into an HTML file for display. You can find examples of this process everywhere.

For instance, when a user registers on a website, the SQL database stores the submitted information. Every time they log in, the server-side language gets the information from the database, and HTML displays it on your screen. It’s the job of a back end developer to set this process in motion.

Full stack là gì?

Full stack là gì? Full stack developer là gì?

Full stack là thuật ngữ chỉ những nhà phát triển có kinh nghiệm về cả Frontend và Backend. Họ có thể làm việc trên cả hai mặt của phần mềm và có khả năng xây dựng một ứng dụng hoàn chỉnh từ đầu đến cuối. Người làm full stack có thể thiết kế và phát triển các tính năng trên cả hai phía, từ giao diện người dùng đến xử lý dữ liệu và lưu trữ trên máy chủ. Điều này giúp họ có khả năng hiểu và làm việc với toàn bộ ứng dụng, từ đầu đến cuối, tạo sự linh hoạt và tối ưu hóa quá trình phát triển.

Kỹ năng cần có của lập trình viên Full stack developer

Để trở thành một full stack developer giỏi, bạn cần có kỹ năng về cả Frontend và Backend, cũng như các kiến thức về các công nghệ liên quan đến máy chủ và cơ sở dữ liệu. Dưới đây là một số kỹ năng quan trọng mà bạn cần có để trở thành một Full Stack Developer:

 • Kỹ năng lập trình: Đây là yếu tố quan trọng nhất. Bạn cần phải biết ít nhất một số ngôn ngữ lập trình front-end như HTML, CSS và JavaScript cũng như các ngôn ngữ lập trình back-end như PHP, Python, Ruby, Java và .NET.
 • Kỹ năng thiết kế giao diện: Điều này đặc biệt quan trọng đối với các Full Stack Developer làm việc trong lĩnh vực front-end. Bạn cần phải biết cách tạo ra các giao diện hấp dẫn với các yếu tố trực quan và dễ sử dụng. Bạn cần trang bị những kỹ năng cần thiết về HTML/CSS/JavaScript, framework và thư viện, responsive design và UX/UI design.
 • Kỹ năng backend: bạn cần có các kỹ năng cơ bản của backend developer như ngôn ngữ lập trình backend, database, API, web server và security.
 • Kỹ năng cơ bản về cơ sở dữ liệu: Bạn cần phải hiểu các khái niệm cơ bản của cơ sở dữ liệu và có khả năng quản lý các hệ thống cơ sở dữ liệu.
 • Kỹ năng quản lý dự án: Để trở thành một Full Stack Developer có hiệu quả, bạn cần phải có khả năng quản lý dự án và kế hoạch công việc của mình.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề: Vì bạn sẽ phải đối mặt với các vấn đề phức tạp trong quá trình làm việc, nên kỹ năng giải quyết vấn đề là một yếu tố cực kỳ quan trọng.
 • Các kỹ năng liên quan khác: bạn cũng cần có một số kỹ năng liên quan đến việc xây dựng và quản lý website hoặc ứng dụng như Git (quản lý phiên bản code), DevOps (tối ưu hóa quy trình phát triển), Testing (kiểm tra chất lượng code)…

Mức lương của lập trình viên Full stack

Theo khảo sát của TopDev.vn thì mức lương trung bình của một lập trình viên Full stack tại Việt Nam rơi vào khoảng 22 triệu đồng/tháng. Mức lương cao nhất có thể lên đến 2.500$/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và kỹ năng của lập trình viên. Với những vị trí quản lý như PM hay Tech leader thì mức lương nhận được có thể cao hơn gấp nhiều lần.

Frontend, Backend và Full stack đều là các thuật ngữ quan trọng trong lĩnh vực phát triển phần mềm. Chúng đại diện cho các khía cạnh khác nhau của quá trình phát triển và đòi hỏi các kỹ năng và kiến thức riêng biệt. Hi vọng bài viết trên đây đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa chúng cũng giúp bạn có những hành trang tốt nhất cho con đường nghề nghiệp tương lai.

Nếu bạn quan tâm về ngành lập trình có thể tham khảo các thông tin liên quan đến ngành học tại FPT Aptech. Chi tiết về các khóa học vui lòng liên hệ tới số hotline hoặc truy cập website https://aptech.fpt.edu.vn để được tư vấn chi tiết nhất! Chúc các bạn có thể đưa ra một quyết định đúng đắn cho ngành học tương lai của mình.

FPT Aptech trực thuộc Tổ chức Giáo dục FPT có hơn 25 năm kinh nghiệm đào tạo lập trình viên quốc tế tại Việt Nam, và luôn là sự lựa chọn ưu tiên của các sinh viên và nhà tuyển dụng.

What are the pros and cons of being a full stack developer vs a front end or back end specialist?

Front end vs back end: what are the differences and how to choose your path in web development? If you are interested in building websites or web applications, you might have heard these terms before. But what do they mean, and what skills do you need to master them? In this article, we will explain the basics of front end and back end development, and the pros and cons of being a full stack developer vs a front end or back end specialist.

Front end development is the part of web development that deals with the user interface and user experience of a website or web application. It involves creating the layout, design, interactivity, and functionality of the web pages that users see and interact with. Front end developers use languages such as HTML, CSS, and JavaScript, and frameworks or libraries such as Bootstrap, React, or Angular, to create responsive, dynamic, and user-friendly web interfaces.

 • Álvaro Montoro

  Software Engineer at LinkedIn

  Front-end development has expanded its scope and tasks considerably. People are talking about the “front of the front-end” and the “back of the front-end,” or the “Great Divide.” Now, you can be a front-end developer with tasks that traditionally would have been the domain of a back-end developer: optimizing performance for fetches and posts; DevOps stuff like bundling, deployment configuration, CI/CD setup, etc.; or even database/API querying. Read more about this on: – The Great Divide – https://css-tricks.com/the-great-divide/ – Front-of-the-front-end and back-of-the-front-end web development – https://bradfrost.com/blog/post/front-of-the-front-end-and-back-of-the-front-end-web-development/

 • Ali Samir

  LinkedIn Top Voice • Software Engineer • Full Stack Developer • React Native Developer • Technical Content Creator • Programming & Web Mentor

  – Full Stack Developer: Pros: Versatility, holistic understanding, project independence. Cons: Depth vs. breadth trade-off, steeper learning curve. – Front-End Specialist: Pros: Specialized skill set, design focus, growing demand. Cons: Dependency on the back end, rapid technological changes. – Back-End Specialist: Pros: Data handling expertise, security/performance focus, deep technical knowledge. Cons: Limited user interaction, dependency on the front end, niche expertise. Choosing depends on preference, goals, and project needs. The full stack provides versatility but may lack depth. The front end focuses on UI/UX with fast tech changes. The back-end manages data/security but lacks direct user interaction.

Back end development is the part of web development that deals with the server-side logic and data management of a website or web application. It involves creating, storing, retrieving, and manipulating the data that powers the web pages and the functionality of the web application. Back end developers use languages such as PHP, Python, Ruby, or Java, and databases or tools such as MySQL, MongoDB, or Firebase, to create secure, scalable, and efficient web applications.

 • Giuseppe Gibilisco

  Passionate Senior/Lead Software Engineer and aspiring Data Scientist | Transforming Ideas into Innovative Code | Driving Excellence in Software Development

  Back end development is like the engine of a car. You don’t see it, but it’s what makes everything work smoothly. It’s all about handling data, making sure the server knows what to do, and keeping things secure. Think of it as the backstage crew of a theater production. They’re busy making sure everything runs smoothly while the front end takes the spotlight. Back end developers use different tools and languages to make web applications work, and they’re all about ensuring things run smoothly and securely behind the scenes.

 • WAQAR AHMAD

  Senior Frontend Engineer | Angular | React.js | React Native | Ionic 5/6 | I Help Organizations Transform User-Centric Ideas into Powerful Digital Experiences

  Implementing RESTful APIs to efficiently handle data communication between the front end and back end. Ignoring security measures. Back end developers need to be vigilant about protecting sensitive data and implementing proper authentication and authorization protocols.

Full stack development is the combination of front end and back end development. It means that a full stack developer can handle both the user interface and the server-side logic of a web application, and has a comprehensive understanding of the web development process. Full stack developers use a combination of languages, frameworks, and tools from both the front end and the back end, and often specialize in a particular stack, such as the MERN stack (MongoDB, Express, React, and Node.js).

 • Justin Burchell

  No excuses! They think BIG, yet get hung up on small details. $Valuable$ as the good ones are self managing, a jack of all trades gets paid..

 • WAQAR AHMAD

  Senior Frontend Engineer | Angular | React.js | React Native | Ionic 5/6 | I Help Organizations Transform User-Centric Ideas into Powerful Digital Experiences

  Embracing a mindset of continuous learning, as full stack development requires proficiency in a wide range of technologies. Assuming that a full stack developer should be equally skilled in every technology. It’s more about having a strong foundation and being able to adapt and learn new technologies as needed.

Being a full stack developer has its advantages and disadvantages, depending on your goals, preferences, and experience. On the plus side, you have a broader skill set and more flexibility in your projects, as well as the ability to communicate better with other developers and stakeholders. You can also switch between front end and back end tasks, and create and maintain your own web applications. However, you have to keep up with more technologies and trends, as the web development field is constantly evolving and changing. Additionally, you might have to sacrifice some depth for breadth, and face more challenges and complexity in your projects. Lastly, you might have less time and resources to focus on the user interface or the user experience, as you have to balance both the front end and the back end.

 • Qian Wan

  Senior SWE @ LinkedIn

  The true north is to find a career that excites you, whether that be frontend, backend, fullstack, or outside of technology. Remember not to over-optimize for the long term and lose sight of what you are passionate about today. And do not chase after stale goals. That said, with great computing fundamentals you could build breadth from building depth first. As your responsibilities increases and you understand the other pieces adjacent to your expertise, your knowledge over those domains will also improve.

 • Nirav Parmar

  Technology Evangelist at Softweb Solutions Inc

  Full-stack development is becoming increasingly popular in the industry because it allows developers to be more versatile and self-reliant. A full-stack developer can handle everything from creating the user interface to managing the database and server-side logic. This makes them valuable assets to small teams and startups. Sharing an article on Full-stack development trends: https://www.softwebsolutions.com/resources/full-stack-development-trends-in-2023.html

Being a front end or back end specialist has its advantages and disadvantages, depending on your goals, preferences, and experience. On the one hand, you can focus on your passion and strength, and become an expert in your domain. You can also deliver higher quality and performance in your projects, as you have more experience and knowledge in your field. Additionally, you can collaborate with other specialists and learn from them, as you have a clear division of roles and responsibilities. Furthermore, you can leverage your skills and portfolio to find more opportunities and demand in the market, as you have a specific and valuable niche. On the other hand, you might have a narrower skill set and less flexibility in your projects. You might also have communication gaps or misunderstandings with other developers or stakeholders, as you have less visibility and insight into the whole web development process. Additionally, you might get bored or frustrated with the same type of tasks, depending on your interest and the variety of the projects. Lastly, you might depend on other developers to complete and launch your web applications, as you cannot handle both the front end and the back end.

 • Dave Smyth

  Drupal Developer – Maker of Random Things

  Building a website is quite similar to building a house. You have to have an understanding of what someone else is going to do with their portion at all times. Would you put plumbing at the same location where outlets go? Would you pour a foundation without knowing the layout?

 • Lucas Antonio

  Desenvolvedor Fullstack | PHP | Laravel | ReactJs | NextJs | NodeJs | NestJs

  A maior vantagem de ser especialista é porque você fecha a mente para um mundo muito restrito, já vi muito “especialistas” que não queriam evoluir seus conhecimento por acharem que sabia tudo que deveria saber, mas na verdade todo dia temos coisas novas para estudarmos. Não vejo especialidade como um grande ponto positivo, até porque não conheço TechLead ou CTOs sendo especialistas e sempre sendo Generalistas. Se especialistas são o caminho, porque um Principle Software Enginner não é mais um “especialista” agora ele é considerado um FullCycle ? Eu digo, porque desenvolver um software é muito mais além do que duas áreas como front-end ou back-end, envolve muito mais coisas e que muitas vezes um especialista não está atento.

Full Stack AI Web Development Guide For 2024 (30 Minutes)
Full Stack AI Web Development Guide For 2024 (30 Minutes)

Skills You Need as a Full Stack Web Developer

Let’s take a look at the technologies and tools you will need to learn to become a full stack developer.

HTML

HTML stands for HyperText Markup Language. HTML displays the content on the page like buttons, links, headings, paragraphs, and lists.

To learn the basics of HTML, freeCodeCamp has a HTML Crash Course for Beginners – Website Tutorial.

CSS

CSS stands for Cascading Style Sheets. CSS is responsible for the style of your web page including colors, layouts, and animations.

freeCodeCamp’s Responsive Web Design Course will teach you the basics of CSS, responsive design, and accessibility. Responsive design is essential in creating websites that look good on all devices.

Accessibility is the practice of making sure that everyone can easily use your web sites. You do not want to create web sites that cannot be used by those who use assistive technologies like screen readers.

JavaScript

You use JavaScript with HTML and CSS to create dynamic and interactive web pages and mobile applications. Examples of JavaScript include animations, count down clocks, drop down mobile menus, and showing/hiding information when a user clicks on an element on the page.

To start learning JavaScript, you can take freeCodeCamp’s JavaScript Algorithms and Data Structures course. From there, you can start building projects from my 40 JavaScript Projects for Beginners article.

CSS Frameworks, Libraries, and Preprocessors

These tools were created to help speed up the development process. Instead of writing all custom CSS, you can use a framework’s catalog of CSS classes in your web pages.

There is no need to learn them all, but here is a list of a few options:

CSS preprocessors like Sass and Less allow you to add logic and functionality to your CSS. These tools make your CSS clean and easy to work with.

JavaScript libraries and frameworks

These frameworks and libraries allow you to save time and do more with less code.

Here are some popular options:

It is not necessary to learn them all. You should just research which technology is used in your area and start learning that one well.

Here are some suggested learning resources.

 • freeCodeCamp’s React YouTube course
 • Brad Traversy’s Angular YouTube course
 • Brad Traversy’s Vue YouTube course

Databases

It is important for a full stack developer to know how to work with databases. A database in a web application is a place to store and organize your project’s data.

There are many types of databases to learn but here are some popular options.

Back end languages

Languages you can use for back end development include Java, Python, Node, and PHP. It is not necessary to learn all of these languages, but instead focus on one to get started.

Here are some suggested learning resources.

 • freeCodeCamp’s Learn Python course for Beginners
 • freeCodeCamp’s PHP course
 • Programming with Mosh’s Java course

There are also many tech stacks for both front end and backend development. Here are a few popular ones.

 • MEAN stack (MongoDB, Express, Angular and Node)
 • MERN stack (MongoDB, Express, React and Node)
 • NodeJS
 • LAMP stack (Linux, Apache, MySQL, and PHP)

There are more backend languages to choose from but I would suggest researching the languages used most in your area.

Testing and Debugging skills

As you are developing your application, there will be errors in your code that need fixing. Debugging is the act of identifying those errors (“bugs”) and fixing them.

Testing is another important skill to learn. Writing tests for your code is a way to ensure that your code is doing what it is supposed to do.

For a more in depth explanation on the different types of testing, I would suggest reading this article.

Version control

Version control is a way to track and manage changes to the project’s code. Git is a popular software that you can use to track your code.

If you mess up a lot of things in your code, you can use Git to go back to a previous version of your code instead of manually rewriting everything.

Learning Git also allows you to collaborate with others on a team and make changes to the same code base from different locations.

I would suggest starting to learn Git and using a service like GitHub to host your personal projects.

Problem Solving

The most important skill for any developer is knowing how to problem solve. Companies and clients are looking for you to provide solutions.

It is important to learn how to tackle a problem, break it down into smaller manageable pieces, and troubleshoot the issue in these web applications.

Who Is a Front End Developer?

Front-end web developers take care of the website’s style and user interface. As you’d probably know, HTML is the structural skeleton of a webpage. You can think of Cascading Style Sheets (CSS) as the physique or the body of the skeleton. CSS enables front-end, web developers, to modify the shape of the physique, which, in terms of websites, is like pre-defining certain sections to make the website display a specific style.

For instance, if the website is a human body, using CSS, you can alter the build of muscles and change the way specific muscles look. Now, with regards to websites, you can use CSS to adjust specific sections of the site to define the look and style it displays. Front-end web developers integrate these “style and look” into a CSS file and include it on top of the HTML file. Whenever they need a particular style, they refer to the CSS file that contains the pre-defined styles.

From Zero to Full Stack: Master JavaScript and Create Dynamic Web Apps
From Zero to Full Stack: Master JavaScript and Create Dynamic Web Apps

What is Full Stack Development?

A full stack developer is someone who works with both the front end and back end of a web application. The front end is responsible for the visual look and feel of the website, while back end is responsible for the behind the scenes logic and infrastructure of the site.

Let’s take a closer look at the terms front end and back end.

Front end Development (Client side)

Everything on a web page from the logo, to the search bar, buttons, overall layout and how the user interacts with the page was created by a front end developer. Front end developers are in charge of the look and feel of the website.

Front end developers also have to make sure the website looks good on all devices (phones, tablets, and computer screens). This is called Responsive Web Design.

Back end Development (Server side)

Back end development refers to the part of the application that the user does not see. Back end developers focus on the logic of the site, creating servers, and working with databases and API’s (Application Programming Interfaces).

For example, the content and layout for a form would be created on the client side, but when the users submits their information it gets processed on the server side (back end).

Keywords searched by users: front end to full stack

Front End Vs Back End Vs Full Stack Developer | Board Infinity
Front End Vs Back End Vs Full Stack Developer | Board Infinity
Frontend, Backend, Fullstack?
Frontend, Backend, Fullstack?
Full Stack Web Development Guide - Frontend & Backend Programming - Youtube
Full Stack Web Development Guide – Frontend & Backend Programming – Youtube
Frontend Vs Backend Vs Full Stack: Which To Learn?
Frontend Vs Backend Vs Full Stack: Which To Learn?
Front-End Vs Back-End Vs Full Stack Web Development [2024 Edition]
Front-End Vs Back-End Vs Full Stack Web Development [2024 Edition]
Bacancy On X:
Bacancy On X: “What Is The Difference Between Front-End, Back-End, And Full- Stack Development? #Fullstack #Frontend #Backend #Development Https://T.Co/Iy6Cassxa0 Https://T.Co/Fgldnnr5Ld” / X
Front-End Developer Vs Back-End Developer Vs Full-Stack Developer
Front-End Developer Vs Back-End Developer Vs Full-Stack Developer
Front End, Back End Và Full Stack Developer Khác Nhau Như Thế Nào? - Tự Học Lập Trình
Front End, Back End Và Full Stack Developer Khác Nhau Như Thế Nào? – Tự Học Lập Trình
Which Is Better, A Full Stack Developer Or A Backend Developer? - Quora
Which Is Better, A Full Stack Developer Or A Backend Developer? – Quora
Full Stack Vs. Front End Vs. Back End Developer | Board Infinity
Full Stack Vs. Front End Vs. Back End Developer | Board Infinity
Difference Between Front End And Full Stack - Javatpoint
Difference Between Front End And Full Stack – Javatpoint
What Is A Full Stack Developer & What Do They Do? - Uoft Scs Boot Camps
What Is A Full Stack Developer & What Do They Do? – Uoft Scs Boot Camps
What Is A Full Stack Developer? (And The Skills They Need) | Columbia Engineering Boot Camps
What Is A Full Stack Developer? (And The Skills They Need) | Columbia Engineering Boot Camps
Github - Tenzintsundue/Web-Development: Front End, Back End And Full Stack Web Developer Guide
Github – Tenzintsundue/Web-Development: Front End, Back End And Full Stack Web Developer Guide
Frontend Vs Backend Vs Full Stack: Which To Learn?
Frontend Vs Backend Vs Full Stack: Which To Learn?
Backend Vs Frontend Vs Full-Stack Vs Super Stack Development
Backend Vs Frontend Vs Full-Stack Vs Super Stack Development

See more here: kientrucannam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *