Chuyển tới nội dung
Home » Flutter Vs Android Native | Câu Chuyện Đằng Sau Việc Nghiên Cứu

Flutter Vs Android Native | Câu Chuyện Đằng Sau Việc Nghiên Cứu

Flutter vs. Native - What to Learn in 2021?

Others also viewed

 • Top 10 Cross Platform App Frameworks
 • The Role of Flutter in Cross-Platform App Development
 • Revolutionize Your Business with a Top Flutter App Development Company
 • Add Wings to your Mobile App Development with Google Flutter
 • Flutter is Breaking the App Development Trends, Here’s How?
 • Leading 7 Flutter App Development Companies in the United States
 • Flutter For Enterprise App Development 2023 Guide
 • Why Choose Flutter for Mobile App Development in 2024
 • Top Flutter App Development Company in Dubai, UAE [Updated February 2024]
 • All About Flutter App Development Services – UAE

FlutterNative: an Examination of Cross-Platform Mobile Development

In the recent years, Flutter has become a bit of a buzz word in the cross platform mobile application development world, and there is good reason for it. It’s useful, and it can reduce development time and costs.

First released in 2018, Flutter is an open source framework developed by Google that allows developers to build beautiful, and natively compiled, cross-platform applications from a single codebase. It’s not surprising that it’s popularity continues to increase. Stack Overflow surveys show that the use of Flutter has nearly doubled in the last year, increasing from 7.2%, of those surveyed in 2020, to 13.55% in 2021.

Cross platform mobile application development tools are an alternative to using native mobile app development technologies. Using a native technology means that you are building a mobile app for a single platform with the technology and tools that are native to it. Native tech for Android includes Kotlin, Java, and Android Studio, and native tech for iOS includes Swift, Objective-C, and Xcode.

So, which is better? Does Flutter replace the traditional native development toolset?

Well, let’s see. Both Flutter and native tools are useful and highly scalable, but there are some big differences in development, costs, performance, and maintenance, and more.

In this article, we cover when one should opt for Flutter for cross platform app development and when one should opt for the native stack. To help with this, we spoke with IBA Group’s mobile developer Victor Mironchik, an iOS expert with more than ten years of experience. He recently worked on a Flutter project to create a money transfer app for parents and their kids for one of our clients in the Fintech domain.

More explicitly, we explore:

 • Cross-Platform Mobile Development with Flutter
 • Maintenance and Support for Cross-Platform Mobile Development with Flutter
 • Integration and Access to Platform Specific Features
 • Flutter vs. Native App Performance
 • When Native Tools Are Best
 • When Flutter’s the Way to Go

Then, we’ll take a look at a side-by-side comparison of the strengths of Flutter and Native tools to help you make the decision of what is best for you.

Flutter: Overview

Flutter is an open-source framework using Google’s Dart programming language. The framework is an enhanced UI toolkit to create cross-platform programs from a single line of code. The framework provides access to build a readable, adaptable user interface with native performance.

Companies like Google, Alibaba Group, BMW, eBay, and Square use Flutter.

Flutter vs. Native - What to Learn in 2021?
Flutter vs. Native – What to Learn in 2021?

Điểm tương đồng giữa Flutter và React Native

Cả hai đều được thiết kế để phát triển cross-platform app

React Native và Flutter đều cung cấp hiệu suất ứng dụng vượt trội, nhanh chóng và chất lượng cao trên nhiều platform bao gồm Android, iOS và UWP.

(Lưu ý: Flutter hỗ trợ platform Android và iOS)

Cả hai framework được hỗ trợ bởi các cộng đồng công nghệ khổng lồ

React Native được cung cấp bởi Facebook còn Flutter là SDK nguồn mở của Google để phát triển mobile app. Cả hai đều có cộng đồng các developer mạnh mẽ

Nguồn mở, miễn phí và nhanh chóng

React Native và Flutter là các SDK nguồn mở và miễn phí cho phép các developer tạo ra các app tuyệt vời một cách nhanh chóng dựa vào native performance của chúng.

Documentation chi tiết và luôn được cập nhật

Các cộng đồng của cả hai framework này luôn nỗ lực hết sức để liên tục cập nhập documentation mới nhất với các tài liệu tham khảo API và tài nguyên toàn diện.

Hỗ trợ UI và Native Experience tuyệt vời

React Native sử dụng các yếu tố xây dựng UI cơ bản trong Android / iOS để mang lại native experience. Flutter cũng sử dụng các widget để cung cấp native experience đáng chú ý trên platform Android và iOS.

Hot reloading và sửa đổi nhanh

React Native hỗ trợ “Hot reloading” cho phép đồng thời chạy code mới và giữ trạng thái ứng dụng, thay vì phải recompile. Tính năng này làm cho sự phát triển nhanh hơn, tức thì và hiệu quả.

Flutter cũng không hề kém cạnh. “Stateful Hot Reloading” của nó hỗ trợ phản ánh các thay đổi ngay lập tức mà không cần restart hoặc trong trường hợp mất trạng thái ứng dụng.

Chúng ta đã điểm qua sự giống nhau của React Native và Flutter, bây giờ hãy cùng xem qua những khác biệt của chúng trong process, flow, và feature.

Tham khảo việc làm React Native lương cao cho bạn

FlutterReact Native: Khám phá sự khác biệt

Điểm khác biệt chính nằm ở ngôn ngữ lập trình

Flutter sử dụng Dart.

React Native cho phép bạn phát triển một app bằng JavaScript. Tôi không cần giới thiệu thêm gì nữa về Javascript vì nó đã quá phổ biến bởi code dành cho mobile, web, hoặc server-specific rồi.

Mặt khác, Dart khá mới đối với các developer. Nó sử dụng các feature hiện đại của một số ngôn ngữ để code các native app đẹp. Trong khi đó Javascript không có bất kỳ component và styling nào, cũng như không có sự tách biệt của các template, style và data. Dart rất dễ sử dụng cho những người có kinh nghiệm phát triển app bằng các ngôn ngữ OOP như C ++ và Java.

Tính ổn định và tính linh hoạt

Xét về tính ổn định, không có sự khác biệt đáng kể nào vì cả hai đều được quản lý bởi các cộng đồng công nghệ mạnh mẽ.

Xét về tính linh hoạt và tùy biến, Flutter cung cấp một set widget tùy chỉnh phong phú để build những trải nghiệm hấp dẫn. Mặt khác, React Native cung cấp trải nghiệm người dùng liền mạch thông qua giao tiếp trực tiếp với các native platform.

Flutter đang cố gắng để có chỗ đứng trên thị trường do phát hành bản ổn định gần đây, còn React Native vẫn đang tận hưởng vị trí đầu tiên trong danh sách các tool phát triển ứng dụng cross-platform trên thị trường.

Thời gian phát triển của một app

Các công ty tận dụng cross-platform để tiết kiệm thời gian code app bằng nhiều ngôn ngữ.

Bên cạnh đó, cả React Native và Flutter đều cam kết cung cấp time-to-market cho app nhanh hơn. Bạn có thể sử dụng library của bên thứ ba và các component sẵn-sàng-để-sử-dụng để build một app. Một loạt các widget tùy chỉnh và chất lượng cao giúp build một app trong thời gian ngắn hơn so với phát triển native app.

Hiệu suất: Ai thắng?

Flutter chắc chắn chiến thắng ở phần này nhờ vào sự đơn giản của nó.

Tuy nhiên, React Native lại nổi tiếng với việc truyền tải trải nghiệm người dùng tuyệt vời trên cả hai platform. Flutter có thêm lợi thế là sử dụng lại code trong khi React Native ít phù hợp hơn do kiến trúc của nó. Một lợi thế khác của Flutter khi so với layer JavaScript là giúp giao tiếp với các native component dễ dàng hơn.

Cả hai đều là sự lựa chọn đáng tin cậy nhưng Flutter có lợi thế cạnh tranh hơn vì tính đơn giản và Dart platform của nó.

IDE và dễ code

Flutter còn khá mới và được hỗ trợ bởi Android Studio / IntelliJ, Visual Studio Code hiện tại. Còn React Native đã có 3 năm tuổi kể từ khi ra mắt, nó được hỗ trợ tốt bởi hầu hết các IDE hàng đầu.

React Native cung cấp curve dễ học do sử dụng JavaScript. Flutter thì đòi hỏi phải học Dart để tạo ra một app. Tuy nhiên, Dart là một điểm cộng cho các C ++ và Java developer.

Flutter vs React Native vs. Swift/Kotlin In 5 Minutes
Flutter vs React Native vs. Swift/Kotlin In 5 Minutes

Use cases for Flutter and native technologies

The choice between Flutter and native technologies largely depends on business goals. The present-day use of Flutter mostly ranges from medium to large businesses, including the apps for Alibaba, BMW and Tencent. As for now, on an open list of apps built with Flutter there are up to 3000 apps.

As for native technologies, developers apply them to create sophisticated niche apps with advanced features. The table below illustrates the use cases for Flutter and native technologies.

Sự vượt trội của Flutter

Flutter là một công cụ mới được cung cấp bởi Google cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng đa nền tảng có thể được thực hiện trong các hệ thống khác nhau chẳng hạn như Android hay iOS chỉ với một codebase chung.

Công cụ này được được xây dựng trong C và C ++ và cung cấp một cơ chế rendering 2D, một funtional-reactive framework là React-inspired, và một tập hợp các Material Design widget. Nó hiện đang được distribute bản alpha: version 0.0.20, tuy vậy giai đoạn đầu của nó đã được cho phép để tạo ra interfacing phức tạp, thực hiện kết nối mạng và thậm chí quản lý tập tin.

Cách tiếp cận Flutter’s là khác nhau từ các solution khác, ví dụ Cordova chạy trên một WebView là HTML, CSS và Javascript. Không giống như những công cụ này, nó chỉ sử dụng Dart như một ngôn ngữ lập trình duy nhất. Dart là khá dễ dàng để tìm hiểu và nếu bạn có kiến thức Java, 75% của công việc được gần như hoàn tất và làm quen với Dart sẽ chỉ mất một vài ngày.

React Native vs Flutter - I built the same chat app with both
React Native vs Flutter – I built the same chat app with both

Insights from the community

 • ProgrammingYou’re planning your next mobile app development project. What tools should you consider?
 • Mobile DesignHow can React Native reduce mobile app development costs?
 • Application DevelopmentWhat makes cross-platform mobile app development frameworks a game-changer for your business?
 • Mobile ApplicationsHow do you decide between iOS and Android app development?
 • Mobile ApplicationsWhat are the best mobile app development standards for cross-platform compatibility?
 • Mobile ApplicationsYou’re in charge of a new mobile app development project. How do you find the best frameworks?
 • ProgrammingYou’re a startup founder. How do you pick the best mobile app development tools?
 • Mobile TechnologyYou need to develop a mobile app for your business. Which platforms should you use?
 • Mobile TechnologyHow do you plan and deploy your mobile app?
 • Mobile TechnologyWhat are the best ways to streamline mobile app development?

Flutter vs Native Apps: Native Features & Integration

Flutter

 • Integration of unique features from third-party libraries or plugins is simple with Flutter, but it may be deemed complex by developers unfamiliar with Dart’s capabilities.
 • Add-on plugins like CocoaPods, Android Archive (AAR), and others are required to integrate specific iOS and Android functions.
 • Flutter engine has certain constraints when integrating native modules with Android Studio’s Xcode.
 • Flutter documentation contains step-by-step directions for overcoming these challenges and successfully integrating them with iOS and Android.
 • It is possible to run Flutter on all recent versions of iOS, including iOS 14, though it has limits, and the functionality may change with each update.

Native Apps

 • The software design pattern and application performance influence the integration possibilities of iOS and Android via their respective frameworks and programming languages.
 • Most native frameworks, including Swift, which are utilized to develop the iOS app, offer increased security and expressive developments in capabilities, as well as quick integration possibilities.
 • Consider the Android programming language Kotlin and Java. Both frameworks provide seamless integration using their default runtime classes or IntelliJ environment.
Kotlin vs Flutter 2022: Which One Is Better? | Difference Between Kotlin and Flutter | Simplilearn
Kotlin vs Flutter 2022: Which One Is Better? | Difference Between Kotlin and Flutter | Simplilearn

Ai đang sử dụng Flutter?

 • Alibaba, gã khổng lồ eCommerce lớn nhất thế giới, đã sử dụng Flutter để tạo ra trải nghiệm tuyệt vời trên app Xianyu của họ
 • Reflecting, một app tạp chí hấp dẫn cũng được build với Flutter
 • Hamilton Musical, app chính thức của Broadway Music được tạo bởi Flutter
 • Google Greentea, app quản lý khách hàng nội bộ sử dụng Flutter trong môi trường phát triển của nó
 • JD Finance, một công ty FinTech hàng đầu sử dụng Flutter
 • App Abbey Road Studios được build với Flutter

Mặt khác, React Native cũng đang phát triển mạnh mẽ với hiệu suất ứng dụng vượt trội trên cả hai platform, iOS và Android. Tính tới thời điểm hiện tại, React Native là một trong những project nguồn mở hàng đầu trên GitHub.

Facebook chủ yếu sử dụng React Native cho những project quan trọng của mình.

Oculus Go VR Headset cùng với mobile app đi cùng cũng được build hoàn chỉnh với React Native.

Facebook và React Native Community đang cải tiến framework tái kiến trúc quy mô lớn để làm cho nó linh hoạt và tốt hơn.

Mặc dù Flutter và React Native là hai framework khác nhau nhưng chúng cũng có một số điểm chung.

WHEN NATIVE TOOLS ARE BEST

Flutter is a wonderful tool, but there are some scenarios, where we would recommend using the native stack. In particular, the native stack is ideal for purposes such as:

 • Augmented reality/Virtual reality
 • Artificial intelligence
 • Complex animations
 • Location-centric apps
 • Internet of things apps that connect to other devices by, for example, Bluetooth
Why I Do NOT Use Flutter for Mobile App Development
Why I Do NOT Use Flutter for Mobile App Development

Flutter App Development: Pros & Cons

Flutter, Google’s cross-platform app development framework, has become a favored technology for many business owners and software developers due to its exceptional features and flexibility.

Pros

Let’s examine the key benefits of Flutter:

 • Single codebase. Flutter enables the development of a single codebase for all platforms, significantly reducing the overall development cycle. The unified codebase can be used for Android, iOS, web, desktop, and other platforms, ensuring faster development and earlier market release.
 • Multiple platform support. Flutter supports multiple platforms including Web, Windows, Linux, Mac OS, and Mobile Platforms (iOS and Android). Mobile platform support is presently the most stable, while desktop and web platforms are still being refined.
 • Modern UI approach (declarative UI). The declarative approach employed by Flutter ensures smooth integration between designers and coders, simplifying the tasks of web developers.
 • Use of Google’s Dart programming language. Flutter leverages Google’s Dart programming language, highly tailored to the framework’s requirements and user-friendly for developers. Dart combines features of both static and dynamic languages, making it easy to learn.
 • Easy integration into an existing native project. Flutter can seamlessly integrate into an existing native project, offering significant flexibility.
 • Significant reduction in development and QA resources. As Flutter eliminates the need for two separate teams and codebases, it’s a cost-effective solution requiring less maintenance than native apps.

Cons

Despite its strengths, Flutter does have some drawbacks:

 • Challenges with platform hardware APIs. Working with hardware APIs, such as camera, Bluetooth, and location, can be more challenging with Flutter. However, these can be addressed by linking the Flutter code to relevant platform APIs or using a 3rd-party library, although this may require additional maintenance.
 • Larger final archive size compared to native. Typically, Flutter apps have a larger archive size (around 15-20 MB more) than native apps due to the additional engine code included in the app. It’s noteworthy that this is a common issue with most cross-platform apps, not just Flutter.

Native App Development: Overview

Native app development involves creating applications that are tailored for specific platforms like iOS, Android, or Windows. This allows them to optimize the use of device-specific features, such as the camera, accelerometer, compass, and GPS. These apps are typically downloaded and installed via app marketplaces, such as Google Play for Android devices and the App Store for iOS devices.

Native applications are developed using the core programming language and IDE of each platform – Java or Kotlin for Android and Swift or Objective-C for iOS. These applications can take full advantage of the features offered by the operating system and the device itself.

Key features

Here’s a table that outlines some of the key features of native mobile development.

Remember, though native development comes with several advantages, it can also be more resource-intensive, requiring platform-specific expertise and separate code bases for each platform.

Should You Learn Native or Cross-Platform Mobile Development?
Should You Learn Native or Cross-Platform Mobile Development?

Flutter vs Android Native: Which Is Better?

The two technologies have been compared, and the winner for developing apps is broken down below. Simply put, each technology is appropriate for a specific scenario. A particular preference can determine the final choice.

Flutter Would Be The Most Useful Technology:

 • If businesses want to develop a native app that utilizes contemporary cloud services and real-time databases
 • Businesses want to develop an MVP that incorporates responsive widgets and standard mobile features
 • If businesses want to write one code with both front-end and back-end functionality
 • Businesses want to launch the app and reach the target markets more quickly

Native Technologies Are Appropriate:

 • If businesses want to create a distinctive MVP app
 • Businesses want to have straightforward or intricate features with strict security
 • If Businesses want to develop an app with quick and simple navigation
 • If businesses want to build powerful apps with a stable operating system, integrated connectivity between the devices and the apps

Test trên iPhone 6s

 1. FPS: Kết quả của React Native kém hơn so với Flutter và Swift. Lý do là không thể sử dụng biên dịch (compilation) IoT trên iOS.
 2. Memory: Flutter gần như khớp với nguyên bản (native) về mức tiêu thụ Memory nhưng vẫn nặng hơn trên CPU. React Native thua xa Flutter và native trong thử nghiệm này.
 3. Sự khác biệt giữa Flutter và Swift. Flutter đang tích cực sử dụng CPU khi iOS Native đang tích cực sử dụng GPU. Đối chiếu trong Flutter làm tăng tải trên CPU.

Use case 2 — Heavy animations test

Nowadays most phones running on Android and iOS have powerful hardware. In most cases using usual business apps, no fps drops could be noticed. That’s why we decided to do some tests with heavy animations. Heavy enough to get fps drops. We used vector animations animated with Lottie on Android, iOS, React Native and adopted the same animations to use with Flare on Flutter.

–> Ngày nay hầu hết các điện thoại chạy trên Android và iOS đều có phần cứng rất mạnh. Trong hầu hết các trường hợp sử dụng các ứng dụng kinh doanh, có thể thấy không có sự sụt giảm số khung hình/giây nào. Đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định thực hiện một số thử nghiệm với animation nặng. Đủ nặng để giảm số khung hình/giây. Chúng tôi đã sử dụng animation animated vector với Lottie trên Android, iOS, React Native và sử dụng các animation tương tự để sử dụng với Flare on Flutter.

Thử nghiệm animation với Lottie cho Android, iOS, React Native và Flare cho Flutter.

Android

 1. Android và React Native có những điểm tương đồng về hiệu năng của chúng. Đó là điều hiển nhiên vì Lottie cho React Native sử dụng phương tiện Native (16–19% CPU, 30–29 FPS).
 2. Kết quả của Flutter là một bất ngờ, mặc dù nó có một chút trục trặc trong một performance. (12% CPU và 9 FPS).

Chúng tôi phát hiện ra rằng việc xóa một animation cụ thể khỏi lưới (grid) sẽ tăng FPS lên đến 40% trên Flutter. Chúng tôi cho rằng Flare nặng hơn và không được tối ưu hóa cho loại task này, đó là lý do tại sao Flutter lại bị sụt FPS như vậy.

Đổ lỗi cho cái này:

3. Android yêu cầu ít bộ nhớ nhất (205 Mb); React Native cần 280 Mb và Flutter cần 266 Mb.

4. Khởi động lại app. Theo chỉ số này, Flutter là người dẫn đầu (2 giây). Đối với Android Native và React Native, mất khoảng 4 giây.

iOS

 1. Kết quả của iOS và React Native trong bài kiểm tra này gần giống như Lottie đối với React Native.
 2. Flare và Flutter sẽ không ngừng khiến bạn ngạc nhiên. Flare chắc chắn có một con đường để đi: D
 3. iOS Native yêu cầu ít bộ nhớ nhất (48 Mb). React Native cần 135 Mb và Flutter cần 117 Mb;
 4. Khởi động cold app. Theo chỉ số này, Flutter là người dẫn đầu (2 giây). Đối với iOS và React Native, mất khoảng 10 giây;

Lưu ý: chúng tôi đã sử dụng một thư viện khác cho trường hợp này với Flutter nặng hơn nhiều so với những thư viện đã sử dụng cho các nền tảng khác và nó có thể là lý do khiến fps giảm.

Use case 3 — Kiểm tra animation thậm chí còn nặng hơn với các rotation, scaling và fade.

Trong thử nghiệm này, chúng tôi đã so sánh hiệu năng trong khi tạo animation cho 200 hình ảnh. Các animation xoay tỷ lệ và mờ dần được thực hiện cùng một lúc.

Android

Android

 1. Native cho thấy hiệu năng cao nhất và tiêu thụ bộ nhớ hiệu quả nhất.
 2. Flutter cho thấy hiệu năng vừa đủ để làm việc thoải mái nhưng chi phí bộ nhớ cao hơn gấp đôi so với Native.
 3. React Native —đã cho thấy hiệu năng thấp trong trường hợp này.

iOS

 1. iPhone 6s đủ mạnh để không giảm fps trong cả 3 trường hợp.
 2. Native sử dụng ít tài nguyên hơn và GPU được sử dụng gần hết.
 3. React Native chủ yếu sử dụng CPU để hiển thị trong khi Flutter sử dụng GPU.
 4. React Native đã sử dụng nhiều bộ nhớ hơn một chút.

Tóm lại

Đối với các ứng dụng thông thường có animation nhỏ và vẻ ngoài lấp lánh, công nghệ không thành vấn đề. Nhưng nếu bạn sẽ thực hiện một số animation nặng, hãy nhớ rằng shiny Native có sức mạnh hiệu năng cao nhất để làm điều đó. Tiếp theo, hãy đến với Flutter và React Native. Chúng tôi chắc chắn không khuyên bạn nên sử dụng React Native trong một hoạt động quá nặng về CPU, trong khi Flutter rất phù hợp cho các task như vậy từ cả quan điểm CPU và Memory.

Công cụ bạn chọn tùy thuộc vào sản phẩm và business case cụ thể của bạn. Trong trường hợp bạn đang tìm cách phát triển MVP một nền tảng – hãy sử dụng các phương tiện gốc, nhưng hãy nhớ rằng các ứng dụng Flutter có thể được xây dựng cho cả môi trường mobile, web, desktop và có vẻ như Flutter có thể trở thành Vua phát triển đa nền tảng trong tương lai không xa, vì hiện tại Flutter đã tạo ra một cuộc cạnh tranh cho các công cụ phát triển native, đặc biệt nếu ngân sách phát triển không hạn chế mà bạn vẫn đang tìm kiếm hiệu năng tốt cho ứng dụng của mình trên các nền tảng khác nhau.

Chúng tôi phải đối mặt với thực tế là có thể có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc triển khai và benchmark của từng công nghệ và nhiều người trong số các bạn có thể là chuyên gia thực sự của một nền tảng cụ thể có thể khai thác nhiều hơn nữa bộ tool yêu thích. Chúng tôi đã cố gắng giải thích bằng cách tạo ra một môi trường duy nhất cho mỗi ứng dụng để thử nghiệm và một bộ công cụ duy nhất để đo lường hiệu năng và tôi hy vọng bạn thích kết quả này.

Bài viết này được dịch từ đây.

Cross-platform apps remain of great interest for many businesses as native apps for iOS and Android are more expensive to develop and maintain. Besides, cross-platform development is not as complex as native and it is also an important point for business. Since 2018, Flutter’s cross-platform framework has been on the rise in many industries, including retail, fintech, and e-commerce.

If we are to compare native development vs Flutter, both provide high scalability and quality user experience. But creating your app with Flutter is faster, and the development process will be easier as you need fewer developers, and it will take fewer hours of their work.

Surf mobile developers have practiced native technologies for more than twelve years. Since 2018, the Surf team has also made significant progress in making cross-platform apps. To assist you with decision-making, Surf experts have prepared the analysis of Flutter vs native performance. After reading this article, you will find out what business goals both Flutter and native technologies help to achieve.

Moving Off React Native
Moving Off React Native

Flutter vs Native Apps: Performance

Flutter

 • Flutter does not need a bridge between native modules because native components are available by default.
 • The “hello world” app usually runs at 60 frames per second, requiring less than 16 milliseconds to render each frame on a specific device.
 • Flutter also uses the Skia graphics package, which allows the user interface to be redrawn every time the application view changes.
 • Flutter runs smoothly at 60 frames per second, which could go as high as 120 frames per second.

Native Apps

 • Even without extra library packages, iOS and Android apps execute because of native performance capabilities.
 • Despite “Core Animations,” native apps built with native technologies can run at 60 FPS and 120 FPS.
 • Typically, native GPU technologies load 30% to 45% of total GPU performance over RAM.
 • Native technologies can also require up to 118 MiB (Mebibyte) of device RAM if the application is extensive due to native performance.
 • In the long run, it can overload the users’ devices if businesses choose specific external-SDK alternatives to boost speed with low memory utilization.

FlutterNative: Use Cases

Choosing between Flutter and Native depends on your specific project requirements, deadlines, and budget. Here is a table illustrating the appropriate use cases for choosing either Flutter or Native app development:

Remember, these are general use cases and the decision between Flutter and Native can depend on a variety of other factors specific to the project or organization.

ONLY USE REACT (Flutter Sucks) - ITS INDUSTRY STANDARD | Prime Reacts
ONLY USE REACT (Flutter Sucks) – ITS INDUSTRY STANDARD | Prime Reacts

Flutter or Native Apps: Markovate’s Take

There will be a struggle between native and cross-platform software for many years. Something with cross-platform capabilities combined with the strength and support of native app development is required. As a result, the two are in a heated fight. The industry will continue to grow and look for holes to fill a perfect blend of both platforms that can meet the demand while integrating the advantages of both platforms with efficiency and effectiveness.

Experts at Markovate anticipate that as the economy continues to deteriorate, more businesses will conclude that Flutter app development is a great way to get online and rapidly increase their influence on digital platforms. Consider the needs and business goals while making the correct choice for the app development project. If you need professional help, keep in mind that Markovate is always prepared to listen to the demands and recommend the best action for making the app appear and function exactly how you want it to.

What is Flutter?

A cross-platform framework is a set of tools that allows creating a single app suitable for both iOS and Android. At the same time, the major drawbacks of most cross-platform frameworks are UX that is not as user-friendly as native, and rather low performance. But it does not refer to Flutter.

Flutter is a popular cross-platform framework with a single code base, operating with Dart programming language. Launched only in 2018 by Google, Flutter has proven itself a convenient toolkit, easy for creating animations and quality UI components. Despite being Google’s fresh take on cross-platform, Flutter provides smooth animations and user-friendly interface elements. With Flutter you can write high-quality apps with high performance that look like native iOS and Android apps.

Flutter vs .NET MAUI | Which is better ?
Flutter vs .NET MAUI | Which is better ?

Flutter vs Native Android: Frequently Asked Questions

Is Flutter Better Than Native Android?

A native app created using Kotlin, or Swift has many benefits over a cross-platform app, including better performance and support for OS-specific functionality. Contrarily, the Flutter framework makes creating apps for several platforms considerably quicker, utilizing a single codebase and a wide range of widgets.

(Flutter vs Native Android) Will Flutter Replace Native Android App Development?

In native Android vs Flutter, Google Flutter has emerged as a powerful platform for creating apps. There is a compelling argument that Flutter will remain popular for long, given how quickly the race to produce apps is moving forward. The Flutter IDE framework and its underlying programming language, Dart, are therefore encouraged to be tested by expert native Android and iOS developers. Whether Flutter will entirely or partially replace native apps is still unknown. It still has to be answered. However, it has already been demonstrated that it is currently the best UI design framework.

I’m Rajeev Sharma, Co-Founder and CEO of Markovate, an innovative digital product development firm with a focus on AI and Machine Learning. With over a decade in the field, I’ve led key projects for major players like AT&T and IBM, specializing in mobile app development, UX design, and end-to-end product creation. Armed with a Bachelor’s Degree in Computer Science and Scrum Alliance certifications, I continue to drive technological excellence in today’s fast-paced digital landscape.

Native App Development: Pros & Cons

Despite the rising popularity of cross-platform apps, native app development remains a steadfast component in the tech ecosystem. Due to its inherent strengths and unique benefits, native apps continue to hold a significant place in the world of mobile technology.

Pros

The following attributes underscore the key advantages of native app development:

 • Mature platforms. Both Android and iOS platforms have matured through numerous transformative phases, suggesting that their respective native mobile frameworks possess a wealth of features. These features, coupled with the continuous cycle of improvements, updates, and modifications, contribute to the creation of potent and responsive apps.
 • Modern declarative UI framework. Jetpack Compose and SwiftUI, provided by Android and iOS respectively, are the current declarative UI frameworks. These tools expedite and simplify the implementation of updates in native apps.
 • High performance. Native development, which entails crafting apps for specific platforms, often offers superior performance relative to other technologies. Native apps ensure a platform-specific UX/UI, swift loading and execution of processes, and generally fewer bugs.
 • Immediate availability of platform library updates and new technologies. Native development facilitates immediate access to all library updates and new technologies, accelerating the development process and enhancing developer productivity.
 • Easier to work with device hardware. Native apps, running directly atop the underlying operating system, have direct access to the device’s hardware. This feature speeds up the usage of the camera, GPS, and microphone. It also makes native technologies the go-to choice for games with complex 3D animation and graphics, or processor-intensive apps like video editing.
 • More 3rd-party libraries. An abundance of 3rd-party libraries and SDKs, particularly beneficial for developers, is a hallmark of native technologies. Developers can also count on strong community support to address any queries during the development process.

Cons

Native app development also has a few notable challenges:

 • Maintenance of two separate codebases. Maintaining two separate codebases can be daunting, requiring more effort and resources compared to a single codebase application.
 • Development and QA costs. Since native app development necessitates two distinct teams, the overall cost of development is usually higher than with cross-platform development.
3 Reasons FlutterFlow Is NOT For You!
3 Reasons FlutterFlow Is NOT For You!

Kết luận

Chọn Flutter nếu bạn muốn cross-platform, UI hấp dẫn, native performance tuyệt vời, time-to-market nhanh hơn và tận dụng lợi thế cạnh tranh của Dart trong môi trường lập trình của bạn.

Chọn React Native nếu bạn muốn tận dụng sự hỗ trợ từ cộng đồng mạnh mẽ và trưởng thành hơn, native app performance và sự phổ biến của JavaScript trong việc phát triển các cross-platform app.

Hy vọng bạn thích đọc bài viết này.

Bài viết gốc được đăng tải tại codeburst

Hãy so sánh hiệu năng FPS, CPU, Memory và GPU của các công cụ phát triển thiết bị di động phổ biến.

Câu chuyện đằng sau việc nghiên cứu

inVerita và nhóm phát triển mobile của mình liên tục nghiên cứu hiệu năng của các giải pháp mobile đa nền tảng hiện có để trả lời câu hỏi công nghệ nào tốt nhất Flutter hoặc React Native (hoặc Native) cho sản phẩm của bạn, đó là cách Flutter vs React Native vs Native Part I nổi lên. Điều đó gây ra nhiều tranh cãi vì người ta nói rằng không sử dụng React Native để thực hiện phép tính (perform multiple calculations) hàng ngày – có thể đúng như vậy – nhưng trong trường hợp này, các task nặng của CPU được ứng dụng Flutter hoặc Native thực hiện tốt hơn.

Đó là lý do tại sao trong bài viết này, chúng tôi quyết định nghiên cứu hiệu năng của UI có tác động lớn hơn nhiều đến daily user của mobile app.

Việc đo lường hiệu năng UI rất phức tạp và yêu cầu kỹ sư triển khai cùng chức năng theo cùng một cách trên mọi nền tảng. Chúng tôi đã sử dụng GameBench, công cụ kiểm tra toàn cầu để đảm bảo sự khách quan (nó không thay đổi sự thật là chúng tôi thực sự yêu thích Flutter ở nhiều khía cạnh 🙂 và vẫn chạy rất nhiều dự án React Native và Native). GameBench có rất nhiều không gian để cải tiến, nhưng chúng tôi đã cố gắng đưa mọi ứng dụng vào một môi trường single testing với sự trợ giúp của nó, đó là mục tiêu của chúng tôi.

Source code mở vì vậy hãy thử nghiệm và chia sẻ suy nghĩ của bạn với chúng tôi nếu bạn muốn. UI animation chủ yếu sử dụng các công cụ khác nhau trên các nền tảng khác nhau, vì vậy chúng tôi thu hẹp mọi thứ vào các thư viện được hỗ trợ bởi mọi nền tảng (trừ một trường hợp) hoặc ít nhất chúng tôi đã làm mọi thứ để hoàn thành điều đó. Kết quả test có thể khác nhau và tùy thuộc vào phương pháp triển khai, chúng tôi tin rằng bạn có thể đẩy bộ tool đến giới hạn mà nó vượt trội so với các con số của chúng tôi. Bây giờ, chúng ta hãy xem xét các trường hợp.

Thông tin thiết bị phần cứng:

Đối với mục đích thử nghiệm của chúng tôi, chúng tôi đã sử dụng một chiếc Xiaomi Redmi Note 5 và iPhone 6s giá cả phải chăng.

Repo link:

Use case 1 — List view benchmarking

Chúng tôi đã triển khai cùng một UI trên cả Android và iOS ,sử dụng Native, React Native và Flutter. Chúng tôi cũng tự động hóa tốc độ scroll bằng cách sử dụng RecyclerView.SmoothScroller trên Android. Trên iOS và React Native, chúng tôi đã sử dụng cách tiếp cận với timer và lập trình scroll đến vị trí. Trên Flutter, chúng tôi đã sử dụng ScrollController để scroll qua danh sách một cách trơn tru. Trong mỗi trường hợp, chúng tôi có 1000 phần tử trong list view và cùng một thời gian scroll để đến element cuối cùng. Trong mỗi trường hợp này, chúng tôi đã sử dụng hình ảnh trong bộ nhớ đệm (image caching) với các lib khác nhau trên mỗi nền tảng. Xem thông tin chi tiết trong source code.

iOS

Tải và lưu hình ảnh vào bộ nhớ đệm – Nuke

Android

Tải và lưu hình ảnh vào bộ nhớ đệm – Glide

React Native

Tải và lưu hình ảnh vào bộ nhớ đệm – React-native-fast-image

Kết quả kiểm tra Android – GPU không được hỗ trợ bởi benchmark (thật không may với các thiết bị chúng tôi có và chúng tôi có nhiều :)))

 1. Tất cả các thử nghiệm đều cho thấy FPS xấp xỉ như nhau.
 2. Android Native sử dụng một nửa memory so với Flutter và React Native.
 3. React Native yêu cầu khai thác CPU nhiều nhất. Lý do là việc sử dụng JSBridge giữa mã JS và Native kích động sự lãng phí tài nguyên khi serialization và deserialization.
 4. Về khai thác pin, Android Native có kết quả tốt nhất. React-native đang tụt hậu so với cả Android và Flutter. Chạy các animation liên tục sẽ tiêu tốn nhiều pin hơn trên React Native.
The best programing language for mobile dev in 2024 is Flutter? ReactNative? Swift? Kotlin?
The best programing language for mobile dev in 2024 is Flutter? ReactNative? Swift? Kotlin?

Tại sao nên sử dụng Flutter?

Phát triển ứng dụng nhanh chóng: Tính năng hot reload của Flutter giúp bạn nhanh chóng và dễ dàng thử nghiệm, xây dựng giao diện người dùng, thêm tính năng và sửa lỗi nhanh hơn. Trải nghiệm tải lại lần thứ hai, mà không làm mất trạng thái, trên emulator, simulator và device cho iOS và Android.

UI đẹp và biểu cảm: Thỏa mãn người dùng của bạn với các widget built-in đẹp mắt của Flutter theo Material Design và Cupertino (iOS-flavor), các API chuyển động phong phú, scroll tự nhiên mượt mà và tự nhận thức được nền tảng.

Framework hiện đại và reactive: Dễ dàng tạo giao diện người dùng của bạn với framework hiện đại, reactive của Flutter và tập hợp các platform, layout và widget phong phú. Giải quyết các thách thức giao diện người dùng khó khăn của bạn với các API mạnh mẽ và linh hoạt cho 2D, animation, gesture, hiệu ứng và hơn thế nữa.

Truy cập các tính năng và SDK native: Làm cho ứng dụng của bạn trở nên sống động với API của platform, SDK của bên thứ ba và native code. Flutter cho phép bạn sử dụng lại mã Java, Swift và ObjC hiện tại của mình và truy cập các tính năng và SDK native trên iOS và Android.

Phát triển ứng dụng thống nhất: Flutter có các công cụ và thư viện để giúp bạn dễ dàng đưa ý tưởng của mình vào cuộc sống trên iOS và Android. Nếu bạn chưa có kinh nghiệm phát triển trên thiết bị di động, thì Flutter là một cách dễ dàng và nhanh chóng để xây dựng các ứng dụng di động tuyệt đẹp. Nếu bạn là một nhà phát triển iOS hoặc Android có kinh nghiệm, bạn có thể sử dụng Flutter cho các View của bạn và tận dụng nhiều code Java / Kotlin / ObjC / Swift hiện có của bạn.

Flutter đang dần được nhiều người ưa thích: Tại sao bạn nên chú ý đến nó?

Như đã được đề cập ở trên, SDK nguồn mở và miễn phí này được hỗ trợ bởi Google và được dùng để phát triển các ứng dụng cho Android và iOS.

Nó dựa trên ngôn ngữ Dart và cung cấp thư viện đồ họa hấp dẫn. Các feature chính của platform này là:

 • SDK cho platform chính xác và chi tiết
 • Các widget được thiết kế chi tiết, chính xác
 • Môi trường hoàn toàn tùy chỉnh
 • Native Performance
 • Feature Stateful Hot Reload để phát triển app nhanh hơn

Tháng 05/2017, Google giới thiệu Flutter tới cộng đồng, sau đó vào ngày 04/12/2018, phiên bản ổn định hơn của Flutter được phát hành. Bên cạnh đó, Flutter có thể được sử dụng để tạo các ứng dụng cho Google Fuchsia, một hệ điều hành dựa trên khả năng của Google.

Flutter vs Kotlin Multiplatform | Which is better ?
Flutter vs Kotlin Multiplatform | Which is better ?

IBA GROUP’S WORLD CLASS CROSS-PLATFORM MOBILE DEVELOPMENT

Should you have a need to build a Flutter, or a native, app our team is ready to provide you with a mature full cycle Flutter development team with real Flutter projects experience.

Flutter is an incredible tool that offers a wide range of benefits for developers and businesses. Flutter brings you a beautiful looking UI and it’s a great choice in many circumstances, particularly when facing a faster timeline and decreased budget.

We can provide you with a comprehensive cross platform app development solution based on Flutter with our agile team-as-a-service approach. Our team is ready to help you develop a robust solution that works flawlessly across both iOS and Android. Still confused what technology would be the best for your product? Looking for an app to be built? Don’t hesitate to reach out to our experts who are prepared and ready to help with this, and any other of your mobile development needs.

MAINTENANCE AND SUPPORT FOR CROSS PLATFORM MOBILE DEVELOPMENT WITH FLUTTER

As mentioned, one of the biggest selling points of working with Flutter is that you only have to manage one codebase. Just as this saves you time and money during development, this can do the same when it comes to maintenance.

Thankfully, with Flutter, maintenance is easy. To bring changes to both Android and iOS, all a developer needs to do is modify just one piece of code. This wouldn’t be the case when developing natively for both platforms. When using native technologies, two separate code bases need to be maintained, and you would have to check for bugs and deal with updates for each, often resulting in the need for a larger team.

The “Hot Reload” feature, in particular, is incredibly useful for development and app maintenance with Flutter. Hot Reload allows you to instantly test code changes on a physical device. This helps with adding features, fixing bugs, building UI, and it encourages and facilitates experimentation.

Is it worth learning Flutter in 2024?
Is it worth learning Flutter in 2024?

Flutter vs Native Apps: Code Maintenance

Flutter

 • Flutter applications are simple to maintain because they share a single codebase.
 • The code’s simplicity aids developers in identifying problems, locating external tools, and supporting third-party libraries.
 • In addition, Flutter’s stateful Hot Reloading technology quickly addresses issues.
 • Compared to other native frameworks, the time it takes to release high-quality updates and make instantaneous changes to the program is less. This degree of adaptability contributes to the company’s overall stability.

Native Apps

 • Maintaining a native application is time-consuming and costly because businesses will create their app for specific platforms.
 • The explanation is simple: maintaining two codebases necessitates significant effort, and developers must discover issues and problems for each platform regularly to release distinct upgrades.
 • In addition, the maintenance cost rises in lockstep with the number of supported OS devices.

Flutter vs native app: Speed of development

Flutter provides developers with the capacity to create a single code for two different platforms, which significantly reduces development time and cost. Flutter codes are easier to create compared to native codes. As for native technologies, developers have to write two codes for Android and iOS, which inevitably takes more time.

According to Surf experts, Flutter development is 20-50% faster compared to the creation of two native apps. Nevertheless, the speed also depends on the complexity of the interface and the expected functions.

App performance

In 2017, when Flutter was just launched by Google, it had some problems with performance and low FPS. With the technology growth, all these problems have been solved, and today Flutter provides the same performance as native apps.

Based on the experience of Surf teams, the CPU usage on the native app less compared to the Flutter app. On the other hand, React Native applications are even more CPU hungry.

As for memory usage, native apps show the most efficient memory consumption. Flutter needs more memory expenses than native, while React Native shows even worse performance.

Code Maintenance

In most cases, supporting a native application is more time-consuming. First, it takes serious efforts to maintain two codebases. Second, developers have to create different updates for each platform as well as identify bugs. Third, the maintenance efforts grow proportionally with added OS-supported devices.

As for maintaining a Flutter app, it is much easier since there is just a single codebase for two applications. The simple code helps developers quickly detect issues, support third-party libraries, and source external tools. Besides, Flutter’s Hot Reload feature helps to immediately resolve issues in the application.

Flutter apps are written with Dart. For three years that we have been using Dart, the language has got a strong infrastructure including utility Dart Code Metrics, test coverage tools, and a static analyzer. It helps us track the problems in the code base and visualize them. Using these tools on our projects, we have a great effect on code maintenance.

Kotlin for Android vs Dart (Flutter): features and integrations

Kotlin is a popular, object-oriented language, and a lot of developers use it. The language is similar to Java, therefore it is easy to learn or to switch to. The same is true about Dart used in Flutter, but there are fewer Flutter developers.

The main difference for business is that Flutter allows to unify business logic and UI and use a single code base for two platforms. Kotlin can unify business logic, but not UI. Flutter provides better tools, such as plug-ins for development environments. Kotlin tools are limited in their capabilities and debugging with it is now almost impossible.

Most native frameworks used for building iOS apps, including Swift, provide improved safety and fast integration opportunities. The same is true for Kotlin and Java for Android.

With Dart, the integration of unique features of third-party plugins or libraries is not that challenging. Still, the developers who are not aware of Dart’s functionality might consider it difficult. Besides, the Flutter engine has certain limitations for integrating native modules via Xcode of Android Studio by default. Flutter’s documentation includes manual instructions to deal with possible complications and successfully integrate it for Android and iOS.

Swift for iOS vs Dart (Flutter): features and integrations

Swift remains among the most popular languages created by Apple for iOS, and many developers praise it for exceptional frameworks and documentation. Comparing Flutter and Swift, the integration with Swift iOS is simpler and involves less configuration. At the same time, Swift might have poor integration with certain third-party tools. As for Dart, its code suits multiple platforms, including Android. Besides, Flutter offers faster code writing, which makes it an excellent choice for MVPs.

App developers availability

Two or three years ago, labor market for Flutter technology was quite scarce, and most developers were new to Flutter. The major reason for that was the lack of Flutter projects worldwide. Hence, hiring a strong team with more than 5 Flutter developers took some time.

Today the situation has changed. For the past few years many developers have acquired great experience working on big projects. According to Google, more than 500.000 Flutter apps have already been released.

The professional experience of Flutter teams has also grown more sophisticated. Learning Dart and writing a few samples is not sufficient to start a full-fledged Flutter project. Now most teams have gained their experience in real full-scale projects. So it’s easier to form a qualified team for your Flutter project now than three years ago.

App development cost

Native development is way more expensive since two codes have to be written for two different platforms with separate functionalities. Besides, native development requires hiring more devs and other professionals, as illustrated by the figure below.

From the experience of Surf’s teams, the use of Flutter might save you 45.6% on development, 70.5% on QA taking into account the use of autotests, and 33.3% on app design. However, projects are different. Somewhere Flutter can save up to 15% of the budget, but somewhere up to 50%.

Surf case study: For our project with TAG we’ve used screenshot tests. Due to it, we have accelerated the development up to 20%. With Flutter, the automated tests can be written easily, quickly, and they deliver a good result.

As a result, Flutter brings benefits already at the development stage: the standard team is smaller, and the time-to-market is reduced.

The Scary Truth About Mobile Apps
The Scary Truth About Mobile Apps

Flutter App Development: Overview

Flutter is an open-source UI software development kit (SDK) created by Google. It’s a comprehensive toolkit for building visually stunning, natively compiled applications for mobile, web, and desktop platforms – all from a single codebase. It uses the Dart programming language and provides its own widgets, making it immensely powerful and flexible.

Key features

Here are some of the most important features that Flutter brings to the table:

FlutterNative: Comparative Analysis

The Flutter vs. Native debate cannot be settled without comparing key aspects such as performance, development time, cost, user experience, and access to device features.

Here’s a comparative analysis between Flutter and Native app development:

In conclusion, while Flutter excels in creating visually appealing apps across platforms from a single codebase, it may not be optimal for apps demanding advanced graphics, intensive computation, or deep native features integration. In such scenarios, native app development might offer improved performance and greater flexibility. However, Flutter’s single codebase, rich widget library, and the Dart language make it a compelling choice for most apps, promising faster development, easier maintenance, and cost-effectiveness. The decision between Flutter and native development should align with the specific needs and constraints of your project.

Flutter is for Babies
Flutter is for Babies

WHEN IT’S PERFECT TO USE FLUTTER

Flutter can be perfect for cross platform app development in both B2C and B2B sectors for both publicly available and proprietary enterprise application development. This is particularly relevant for startups building MVPs and PoCs.

Flutter’s ability to create the first class UI, its documentation, wide developers’ community, shorter development lifecycle, and reduced development costs are the key points that attract more and more customers and developers worldwide.

Flutter is used in a wide range of business domains including:

 • Education
 • Medicine
 • Transportation
 • Logistics
 • Finance
 • Mass media.

These include companies such as Google, Alibaba Group, BMW, eBay, and Square.

Bottom Line

Speaking of Flutter vs iOS native as well as Flutter vs native Android, we’ve reached the following conclusions:

 • Neither Flutter nor native technologies will provide a magic wand to your particular projects and business needs, each case is individual.
 • Flutter is a very promising cross-platform framework in terms of development speed and budget reduction.
 • It is possible to create MVP applications on Flutter in 2-3 months. The full-fledged development on Flutter cost is on average 30% cheaper than creating two native apps.
 • Native technologies suit better for sophisticated niche applications with advanced features, such as GPS or rich animation.

Surf experts believe that crisis conditions will inevitably push more companies to choose Flutter as an excellent opportunity to move quickly online and expand their influence on electronic platforms. If you are looking for an option to quickly develop an application for iOS and Android without serious losses in quality and budget, give Flutter a chance now, and contact Surf.

Nadie Te Cuenta Esto de Flutter y El Desarrollo Móvil Multiplataforma
Nadie Te Cuenta Esto de Flutter y El Desarrollo Móvil Multiplataforma

When to choose native technologies?

There are some cases when the choice of more expensive native technologies remains unquestioned. Typically, the most popular examples of the use of native apps include creating advanced top-performance apps with more sophisticated features, as illustrated by the table below. At the same time, investors should avoid native technologies if they wish to decrease development and maintenance costs.

Important: Facts About Flutter & Native Apps

We’ve grown accustomed to accessing everything from our hands as our lives have become increasingly entwined with technology. We first go for our phones for finance, employment, education, information, gaming, or shopping. It’s no surprise that mobile apps are in high demand, and mobile development teams are under pressure to provide excellent apps as soon as possible. The problem with developing for iOS and Android is that it is time-consuming. Flutter offers a solution for this. Throughout this article, we explained the differences between Flutter vs native app development from different angles.

A Flutter is a UI software development kit primarily used for developing applications for Android and iOS. It is the technology of choice for the quickest time to market. Even though Flutter is still relatively new, it already has over 150,000 applications. Its usage has nearly doubled, according to Statista surveys, rising from 23% in 2019 to 42% in 2022. Developing a mobile app with native technology implies using technology and techniques specific to a single platform. Flutter is based on “write once, run anywhere.” That means developers must write one set of code and deliver it on every platform they desire (Android, iOS, Linux, etc.).

React Native vs Flutter in 2024 - Make the RIGHT Choice (Difference Explained)
React Native vs Flutter in 2024 – Make the RIGHT Choice (Difference Explained)

Conclusion

In the Flutter vs. Native debate, the choice depends on your specific app requirements and the resources at hand. Flutter is perfect for developing high-quality apps quickly and at a lower cost, while Native is the go-to choice for complex apps needing a high level of native functionalities.

Remember, the choice of platform is crucial to the success of your app. Thoroughly consider all the factors before making a decision. If you need any further assistance, feel free to reach out to our team at What the Flutter. We’re here to guide you on your app development journey!

Tác giả: SPEC INDIA

Cách đây vài ngày, Google đã cho ra mắt Google Hummingbird, một platform phát triển ứng dụng mới của Google và phát hành phiên bản ổn định hơn cho Flutter, một SDK phát triển mobile app nguồn mở của Google.

Cross-platform apps remain of great interest for many businesses as native apps for iOS and Android are more expensive to develop and maintain. Besides, cross-platform development is not as complex as native and it is also an important point for business. Since 2018, Flutter’s cross-platform framework has been on the rise in many industries, including retail, fintech, healthcare and e-commerce.

If we are to compare native development vs. Flutter, both provide high scalability and quality user experience. But creating your app with Flutter is faster, and the development process will be easier as you need fewer developers, and it will take fewer hours of their work.

This comprehensive guide will give an in-depth analysis of Flutter and Native, along with their pros, cons, and unique features. Whether you’re an aspiring mobile app developer or a business owner looking to invest in mobile apps, this article will guide you to make the best choice for your specific needs.

INTEGRATION AND ACCESS TO PLATFORM SPECIFIC FEATURES

As mentioned, Flutter has quality documentation, a great community, and plugins to help with any hurdles that might arise when integrating it with iOS and Android. However, this is a place where, depending on what you’re building, native app development might be a better fit.

Both Swift and Kotlin offer seamless integration with almost any aspect of platform specific features. These include features like bluetooth, location, accelerometer, and camera. While it’s not difficult to do this in Flutter, it often requires the use of external libraries (plugins) for this purpose. In some cases, this can lead to the risk of external dependency. “This is especially true when plugin support is limited,” said Victor. “You should be ready to dive into the plugin source code if its author is not available and you can’t address your issues to them.”

Thankfully, there are a large number of plugins available for Flutter. If Google, or someone else, already developed a plugin that can deliver what you need, then you’re in luck. Otherwise, you might need to create your own plugin. “This was the case for our recent project for the money transfer app development,” Victor shared. “We needed a plugin that allowed us to share the kid’s location even in the background. For this, we had to create our own plugin. And to do this, you’d need — as we did — some native development experience to do this.”

ANDROID tutorials by Mr. Rajsekhar Sir
ANDROID tutorials by Mr. Rajsekhar Sir

YOU MAY ALSO BE INTERESTED IN

 • Ten Advanced Checks You Need to Get a High-Quality and User-Friendly Mobile App
 • QA or not QA? Why Quality Assurance is so Important for the Success of Your Mobile Application
 • Creating Your Mobile Business App: Costs, Team, Outsourcing
 • A Story of Success: Mobile App Development for a Major Client in Logistics
 • What You Need To Develop a High Quality Transportation App
 • Building a Terrific Team to Create a Mobile Application
 • An App That Matters: Getting Great Results with A/B Testing
 • Dealing with Map-related Challenges and User Onboarding Experience in the Vehicle Tracking App

When to choose Flutter?

Surf teams have worked on several large Flutter projects in the Russian Federation, including mobile banking for business, pharmacy retail app, major video streaming platform, and corporate mobile app for KFC. Surf experts recommend Flutter for various retail, banks & fintech, franchisees, and large organizations. More cases of Flutter application are illustrated below.

The use of Flutter can be particularly interesting for the banking sector. Flutter might even be safer compared to native apps since its source codes are compiled into native code, impossible for human reading.

In addition, applications on Flutter can use the security technologies of the banking platform itself, including Touch ID, Face ID, or a fingerprint scanner. The largest digital bank Nubank (more than 20 million customers outside Asia) is already sharing a successful case of integrating Flutter into a mobile application.

At the same time, Flutter does not suit brand-specific apps focused on native features, as illustrated above.

FLUTTER VS REACT NATIVE IN 2023?
FLUTTER VS REACT NATIVE IN 2023?

CROSS PLATFORM MOBILE DEVELOPMENT WITH FLUTTER

Cross platform mobile development with Flutter enables you to write the code once and run it on either platform, Android or iOS. This reduces development time and cost.

Some things we love about Flutter:

 • Flutter employs the programming language Dart, a modern language that’s simple to learn.
 • It comes with good documentation.
 • There is a great developer community around Flutter.
 • The Common Line Interface (CLI) is easy to use, which helps when setting up the development environment.
 • There’s no dedicated IDE for Flutter/Dart. Any code editor, like VS Code, can be used.

Due to its ease of use, Flutter can reduce training times since it takes less time to learn Flutter than native stacks. On top of that, if you’re building an app exclusively with Flutter you’ll require less developers than if building separate apps for each platform. Because of this, Flutter development has been found to be faster compared to the development of apps natively.

That said, as Victor pointed out, “The extent to which this is true depends on the development team you have and the goals of your project.” If you’re working with a team of native mobile developers who have never used Flutter before there will, of course, be a bit of a learning curve. Thankfully, Flutter is not difficult to learn. And “once a Flutter team matures,” Victor adds, “development speed increases as we only need to create and maintain one codebase.”

When developing with Flutter, it is still necessary to keep Android and iOS in mind, since there isn’t much of a point in building a mobile app for some abstract platform. Both these platforms come with their own set of possibilities and limitations that should be accounted for. This is why IBA Group prefers Flutter developers to have additional experience in native development.

What are native technologies?

Unlike cross-platform tools, native application development is application-specific to either Android or iOS. Native apps are coded in languages that are supported by the device’s OS vendor:

 • Android languages: Kotlin, Java. Development environment: Android Studio
 • iOS languages: Swift, Objective-C. Development environment: Xcode

As a rule, native apps do not have serious drawbacks, and their users can take full advantage of sophisticated features such as an accelerometer, camera, GPS, and others. Users can install native apps through major app stores such as Google Play and App Store.

At the same time, the development and support of native apps require significant investments. This is because you need two different development teams for two different platforms. And they have to adjust business logic, duplicate interface logic and layout to the features of each platform.

With Flutter, you need a single development team therefore the working process runs much easier and faster. Hence, the low-budget Flutter is becoming more popular.

Cross-Platform VS. Native - What's better?
Cross-Platform VS. Native – What’s better?

Flutter vs Native Apps: Speed & Cost Of Development

Flutter

 • Flutter embraces the “write once, run anywhere” philosophy, allowing developers to write code once and execute it on two separate platforms. Due to lower development costs, the development time will be shortened substantially.
 • Big players like Alibaba, BMW, Watermaniac, and PostMuse, among others, have built their apps using Flutter.

Native Apps

 • The time it takes to develop native mobile applications varies depending on the budget, timeframe, and scaling ability.
 • Native technology can be used to develop small-scale and enterprise-level apps that meet the needs of iOS and Android consumers. So either the development team will be enormous, or two separate teams for iOS and Android will be required.
 • The project’s investment budget will increase because two scripts must be built for two platforms with independent functionalities.
 • In other words, native technologies follow the “write twice, run twice” principle.

FLUTTERNATIVE APP PERFORMANCE

It’s not a surprise that native technology brings the best performance. Native software is tightly coupled with the hardware as a direct result of vendors’ efforts. No other technology will provide the same results.

Flutter apps are bigger in size, as it’s influenced by Flutter’s engine. However, as we have more and more storage in our devices these days, this is less of an issue. Tests and measurements have also found that Flutter apps are slower than native apps and consume more energy; however, it’s not really to a substantial degree. Often users can’t even tell the difference between a native and a Flutter app. Flutter apps still provide a first class user experience if designed properly.

Why You Shouldn’t Learn Flutter
Why You Shouldn’t Learn Flutter

Native Apps: Overview

Native application development creates an app specific to iOS, Android, or Windows, allowing it to fully utilize device features like the camera, accelerometer, compass, GPS, etc. They are installed through application stores like Google Play for Android and App Store for iOS.

Swift, Objective-C, Xcode for iOS, Kotlin, Java, and Android Studio for Android mobile app development are some of the most popular frameworks and programming languages.

Những điểm đáng chú ý của Flutter

Flutter là SDK nguồn mở của Google dùng để tạo các ứng dụng chất lượng cao cho Android và iOS bằng cách sử dụng một codebase.

Ngày 4 tháng 12, Google đã tổ chức sự kiện Flutter Live để chào mừng SDK mobile mới, Flutter và phiên bản ổn định đầu tiên của nó.

Họ cũng công bố project Google Hummingbird cho phép các developer chỉ cần build một ứng dụng một lần và sau đó có thể chạy nó ở bất kỳ nơi nào.

Thời gian gần đây, sự phổ biến của các mobile app dường như không có dấu hiệu giảm nhiệt. Mỗi ngày đều có rất nhiều app được develop và deploy trên các app store. Không chỉ native app mà cross-platform app và hybrid app cũng được các app developer và chuyên gia kinh doanh tập trung phát triển.

Bên cạnh các ưu và nhược điểm của mình thì mỗi framework đều có kiến trúc độc đáo để build app. Trong khi các native app cung cấp trải nghiệm người dùng vượt trội, thì cross-platform và hybrid được thiết kế để tiết kiệm thời gian và chi phí cũng như cung cấp time-to-market nhanh hơn.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về sự tương đồng và khác biệt giữa hai tool phát triển cross-platform app là React Native và Flutter.

Có thể bạn quan tâm

Which one is best for you? Flutter, React Native, Ionic or NativeScript?
Which one is best for you? Flutter, React Native, Ionic or NativeScript?

Flutter vs React Native – So sánh nhanh

Cả hai framework đều có những ưu và nhược điểm riêng của mình.

Hãy cùng khám phá thêm một số ưu điểm và hạn chế của Flutter

Ưu điểm
 • Documentation sạch sẽ, rõ ràng và trơn tru
 • Sự hỗ trợ từ Google và một cộng đồng mạnh mẽ
 • Tốc độ phát triển nhanh hơn
 • Native app performance tuyệt vời
 • Một loạt các UI component dễ biểu đạt và linh hoạt
 • Stateful Hot Reloading cho sự thực hiện thay đổi nhanh hơn
 • Khả năng truy cập native SDK và các feature của chúng
 • Cách tiếp cận coding hiện đại, nâng cao và linh hoạt
 • API hỗ trợ các hiệu ứng, animation và gesture 2D
Nhược điểm
 • Mặc dù Dart là một ngôn ngữ lập trình dễ sử dụng, nhưng Flutter yêu cầu phải học Dart
 • Khó khăn trong việc styling cho các component
 • Quản lý vòng đời phức tạp hơn so với React Native
 • Vì chỉ mới ra mắt được một năm , nó không trưởng thành như React Native

Chúng ta không thể xác định được cái nào là tốt nhất vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố như requirement, budget, feature và các developer. Tuy nhiên, bạn có thể thích cái nào cũng được và dùng cho project phát triển app cross-platform tiếp theo vì cả 2 đều là tool nhất quán, đơn giản và tốt

Keywords searched by users: flutter vs android native

React Native Vs. Flutter: An In-Depth Comparison | Waldo Blog
React Native Vs. Flutter: An In-Depth Comparison | Waldo Blog
Flutter Vs React Native: Which One Is The Best Framework?
Flutter Vs React Native: Which One Is The Best Framework?
Flutter Vs Android Studio: What'S The Difference? - Interviewbit
Flutter Vs Android Studio: What’S The Difference? – Interviewbit
The Mobile Frameworks Battle | Flutter Vs React Native Vs Native App Development | Eduonix - Youtube
The Mobile Frameworks Battle | Flutter Vs React Native Vs Native App Development | Eduonix – Youtube
Flutter Vs. React Native In 2023: Which Is Best For Your App? – Jaydevs
Flutter Vs. React Native In 2023: Which Is Best For Your App? – Jaydevs
Flutter Vs. React Native In 2024
Flutter Vs. React Native In 2024

See more here: kientrucannam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *