Chuyển tới nội dung
Home » Download Library Dht11 Arduino | Sơ Đồ Đấu Nối

Download Library Dht11 Arduino | Sơ Đồ Đấu Nối

How To Install DHT Sensor Library for Arduino IDE | DHT11 / DHT22 Sensor Library | Arduino

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11

Cảm biến độ ẩm và nhiệt độ DHT11 là cảm biến rất thông dụng hiện nay vì chi phí rẻ và rất dễ lấy dữ liệu thông qua chuẩn giao tiếp 1 wire.

Chuẩn giao tiếp 1 wire là dùng 1 chân Digital để truyền dữ liệu.

Bộ tiền xử lý tín hiệu được tích hợp trong cảm biến giúp bạn có thể đọc dữ liệu chính xác mà không phải qua bất kỳ tính toán nào.

Thông số kỹ thuật của cảm biến:

 • Điện áp hoạt động: 3V – 5V (DC)
 • Dãi độ ẩm hoạt động: 20% – 90% RH, sai số ±5%RH
 • Dãi nhiệt độ hoạt động: 0°C ~ 50°C, sai số ±2°C
 • Khoảng cách truyển tối đa: 20m

Các bạn download và cài đặt thư viện hỗ trợ sử dụng DHT11: Tại đây

Code mẫu

#include “DHT.h” const int DHTPIN = 4; const int DHTTYPE = DHT11; DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); void setup() { Serial.begin(9600); dht.begin(); } void loop() { float h = dht.readHumidity(); float t = dht.readTemperature(); Serial.print(“Nhiet do: “); Serial.println(t); Serial.print(“Do am: “); Serial.println(h); Serial.println(); delay(1000); }

Giải thích code

Khai báo chân kết nối cho cảm biến DHT ở đây mình dùng chân D4 trên Arduino Uno.

const int DHTPIN = 4; const int DHTTYPE = DHT11;

Thư viện DHT.h được khai báo sử dụng cho 2 loại cảm biến là DHT11 và DHT22.

Trong bài viết mình giới thiệu cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11, nên chúng ta cần phải khai báo là DHTTYPE là DHT11.

float h = dht.readHumidity(); // Đọc giá trị nhiệt độ từ cảm biến float t = dht.readTemperature(); // Đọc giá trị độ ẩm từ cảm biến

Ở trên là hai biến đọc giá trị nhiệt độ và độ ẩm.

Serial.print(“Nhiet do: “); Serial.println(t); Serial.print(“Do am: “); Serial.println(h);

In giá trị nhiệt độ, độ ẩm lên màn hình (Serial Monitor).

 • Để hiểu hơn về hàm Serial.print() và Serial.println() các bạn xem bài viết ở đây nhé:Xem ngay.

Chúng ta tiến hành Upload chương trình và bật Serial Monitor lên để xem kết quả nhé.

How To Install DHT Sensor Library for Arduino IDE | DHT11 / DHT22 Sensor Library | Arduino
How To Install DHT Sensor Library for Arduino IDE | DHT11 / DHT22 Sensor Library | Arduino

Sơ đồ đấu nối

Arduino Uno Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11
5V VCC
GND GND
D4 DATA

Các linh kiện cần thiết cho dự án:

Tên linh kiện Số lượng Shopee
Arduino Uno R3 Mua ngay
Dây cáp nạp Mua ngay
Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11 Mua ngay
Breadboard (Board Test) Mua ngay
Dây cắm (Đực – Đực) Mua ngay

Bạn sẽ học được gì

 • Có kiến thức cơ bản về Robotics
 • Chế tạo Robot dò đường thông minh
 • Đánh thức nhà khoa học bên trong bạn
 • Tìm hiểu thêm về Robotics, các thuật toán Robot tự động
 • Kiến thức nền tảng để chế tạo các máy móc tự động phục vụ đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất
 • Kiến thức để chế tạo sản phẩm, tham gia các cuộc thi khoa học công nghệ trong nước và quốc tế

Documentation and doxygen

Documentation is produced by doxygen. Contributions should include documentation for any new code added.

Some examples of how to use doxygen can be found in these guide pages:

https://learn.adafruit.com/the-well-automated-arduino-library/doxygen

https://learn.adafruit.com/the-well-automated-arduino-library/doxygen-tips

Written by Adafruit Industries based on work by:

 • T. DiCola
 • P. Y. Dragon
 • L. Fried
 • J. Hoffmann
 • M. Kooijman
 • J. M. Dana
 • S. Conaway
 • S. IJskes
 • T. Forbes
 • B. C
 • T. J Myers
 • L. Sørup
 • per1234
 • O. Duffy
 • matthiasdanner
 • J. Lim
 • G. Ambrozio
 • chelmi
 • adams13x13
 • Spacefish
 • I. Scheller
 • C. Miller
 • 7eggert

MIT license, check license.txt for more information All text above must be included in any redistribution

To install, use the Arduino Library Manager and search for “DHT sensor library” and install the library.

Arduino library for DHT11, DHT22, etc Temp & Humidity Sensors

Filename Release Date File Size
DHT_sensor_library-1.4.6.zip 2023-11-15 18.43 KiB
DHT_sensor_library-1.4.4.zip 2022-06-27 18.43 KiB
DHT_sensor_library-1.4.3.zip 2021-10-25 18.36 KiB
DHT_sensor_library-1.4.2.zip 2021-03-16 18.35 KiB
DHT_sensor_library-1.4.1.zip 2020-12-02 18.31 KiB
DHT_sensor_library-1.4.0.zip 2020-09-16 18.30 KiB
DHT_sensor_library-1.3.10.zip 2020-05-26 18.21 KiB
DHT_sensor_library-1.3.9.zip 2020-04-19 18.11 KiB
DHT_sensor_library-1.3.8.zip 2019-11-02 15.83 KiB
DHT_sensor_library-1.3.7.zip 2019-07-19 13.49 KiB

Đọc nhiệt độ, độ ẩm (DHT11) sử dụng Arduino Uno

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11 là gì?

Ứng dụng trong thực tế ra sao?

Cảm biến dùng chuẩn giao tiếp gì?

Là những câu hỏi mà những ai mới nhập môn đều muốn biết.

Qua bài viết hôm này chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé.

Add a DHT library to Arduino in 4 minutes.
Add a DHT library to Arduino in 4 minutes.

Description

An Arduino library for the DHT series of low-cost temperature/humidity sensors.

You can find DHT tutorials here.

Dependencies

Contributing

Contributions are welcome! Not only you’ll encourage the development of the library, but you’ll also learn how to best use the library and probably some C++ too

Please read our Code of Conduct before contributing to help this project stay welcoming.

Lời kết

Qua bài hôm nay các bạn biết cách làm thế nào để đọc một cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11, và hiểu hơn về cách giao tiếp của chúng.

Để nhận được nhiều kiến thức mới các bạn Đăng ký để nhận được thông báo sớm nhất.

Tham gia Cộng đồng Arduino KIT để cùng nhau thảo luận và chia sẽ kiến thức về lập trình Arduino.

Nếu các bạn thấy bài viết bổ ích nhớ Like và Share cho mọi người cùng đọc nhé.

Chúc các bạn thành công.

Trân trọng.

Sensors

Arduino ESP library for DHT11, DHT22, etc Temp & Humidity Sensors
Optimized libray to match ESP32 requirements. Last changes: Fix negative temperature problem (credits @helijunky)

Maintainer: beegee_tokyo

This library is compatible with the esp8266, esp32, samd, avr architectures so you should be able to use it on the following Arduino boards:

Note: while the library is supposed to compile correctly on these architectures, it might require specific hardware features that may be available only on some boards.

To use this library, open the Library Manager in the Arduino IDE and install it from there.

How to add and delete DHT 11 library to Arduino in easy steps
How to add and delete DHT 11 library to Arduino in easy steps

Keywords searched by users: download library dht11 arduino

How To Interface Humidity And Temperature (Dht11) Sensor To Arduino And Including Dht11 Library. - Instructables
How To Interface Humidity And Temperature (Dht11) Sensor To Arduino And Including Dht11 Library. – Instructables
How To Install Dht Sensor Library For Arduino Ide | Dht11 / Dht22 Sensor Library | Arduino - Youtube
How To Install Dht Sensor Library For Arduino Ide | Dht11 / Dht22 Sensor Library | Arduino – Youtube
Dht11/Dht22 Sensor With Arduino | Random Nerd Tutorials
Dht11/Dht22 Sensor With Arduino | Random Nerd Tutorials
Dht11/Dht22 Sensor With Arduino | Random Nerd Tutorials
Dht11/Dht22 Sensor With Arduino | Random Nerd Tutorials
Installing Dht11/ Dht22 Libraries For Arduino/ Nodemcu - Iotedu
Installing Dht11/ Dht22 Libraries For Arduino/ Nodemcu – Iotedu
How To Interface Humidity And Temperature (Dht11) Sensor To Arduino And Including Dht11 Library. - Instructables
How To Interface Humidity And Temperature (Dht11) Sensor To Arduino And Including Dht11 Library. – Instructables
Installing Dht11/ Dht22 Libraries For Arduino/ Nodemcu - Iotedu
Installing Dht11/ Dht22 Libraries For Arduino/ Nodemcu – Iotedu
Github - Adidax/Dht11: Dht11 Library For Arduino
Github – Adidax/Dht11: Dht11 Library For Arduino
Dht11 Arduino Interfacing - The Engineering Projects
Dht11 Arduino Interfacing – The Engineering Projects
How To Install DHT Sensor Library for Arduino IDE | DHT11 / DHT22 Sensor Library | Arduino
How To Install Dht Sensor Library For Arduino Ide | Dht11 / Dht22 Sensor Library | Arduino – Youtube
Github - Adafruit/Dht-Sensor-Library: Arduino Library For Dht11, Dht22, Etc Temperature & Humidity Sensors
Github – Adafruit/Dht-Sensor-Library: Arduino Library For Dht11, Dht22, Etc Temperature & Humidity Sensors
Lesson 11: What Is Arduino Library And How To Use Dht11 Temperature And Humidity Sensor | Sunfounder - Youtube
Lesson 11: What Is Arduino Library And How To Use Dht11 Temperature And Humidity Sensor | Sunfounder – Youtube
Downloads | Dht11, Dht22 And Am2302 Sensors | Adafruit Learning System
Downloads | Dht11, Dht22 And Am2302 Sensors | Adafruit Learning System
Interface Dht11 Module With Arduino Uno
Interface Dht11 Module With Arduino Uno
Dht11/Dht22 Temperature Humidity Sensor - Arduino Tutorial
Dht11/Dht22 Temperature Humidity Sensor – Arduino Tutorial
Dht11 Arduino Library And Thingspeak - Hackster.Io
Dht11 Arduino Library And Thingspeak – Hackster.Io
Interface Dht11 Sensor With Arduino And Lcd - Iot Projects Ideas
Interface Dht11 Sensor With Arduino And Lcd – Iot Projects Ideas
How To Set Up The Dht11 Humidity Sensor On An Arduino
How To Set Up The Dht11 Humidity Sensor On An Arduino
Measure Temperature/Humidity Using Dht11 + Lcd I2C + Arduino – Surtr Technology
Measure Temperature/Humidity Using Dht11 + Lcd I2C + Arduino – Surtr Technology
Dht11 Proteus Library Download|Dht11 Simulation In Proteus - Youtube
Dht11 Proteus Library Download|Dht11 Simulation In Proteus – Youtube
Dht11/Dht22 Sensor With Arduino | Random Nerd Tutorials
Dht11/Dht22 Sensor With Arduino | Random Nerd Tutorials
Error With Dht.H Library - Ide 1.X - Arduino Forum
Error With Dht.H Library – Ide 1.X – Arduino Forum
Dht11 With Arduino | Arduino Temperature Sensor Interfacing
Dht11 With Arduino | Arduino Temperature Sensor Interfacing
Dht11 On Arduino Without A Library – Alain'S Projects
Dht11 On Arduino Without A Library – Alain’S Projects
Dht11 + Due Error Compile - Arduino Due - Arduino Forum
Dht11 + Due Error Compile – Arduino Due – Arduino Forum

See more here: kientrucannam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *