Chuyển tới nội dung
Home » Download Driver Arduino Windows 10 | Download Arduino And Install Arduino Driver

Download Driver Arduino Windows 10 | Download Arduino And Install Arduino Driver

Install Arduino driver on Windows 10

Arduino Uno Drivers Download

 • Driver Version: 1.0.0.0
 • Release Date: 2013-01-04
 • File Size: 2.14M
 • Supported OS: Windows 10 64 bit, Windows 8.1 64bit, Windows 7 64bit, Windows Vista 64bit, Windows XP 64bit

Please enter verification code, then click the download button.

 • Driver Version: 1.0.0.0
 • Release Date: 2013-01-01
 • File Size: 8.49K
 • Supported OS: Windows 10 32 & 64bit, Windows 8.1 32 & 64bit, Windows 7 32 & 64bit, Windows Vista 32 & 64bit, Windows XP

Please enter verification code, then click the download button.

Arduino IDE 1 Installation (Windows)

Install the Arduino Software (IDE) on Windows

This document explains how to install the Arduino Software (IDE) on Windows machines.

Hướng dẫn cài đặt Driver cho Arduino Uno R3 (Mới nhất 2023)

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Driver cho Arduino IDE. Một sự cố mà các bạn hay thực hành trên các bo Arduino. Trong các sự cố mà các bạn thường hay gặp phải là không kết nối được cổng COM làm cho các bạn không thể giao tiếp được với board mạch chủ. Để có thể hiểu rõ hơn cách giao tiếp ra sao các bạn đọc ngay bài viết bên dưới để hiểu rõ hơn nhé.

 • Đọc ngay: Giao tiếp Arduino với máy tính thông qua Serial (UART) (Cập nhật 2023)
 • Đọc ngay: Mạch Arduino Uno là gì? Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng
Install Arduino driver on Windows 10
Install Arduino driver on Windows 10

Một số lỗi khi nạp trên Arduino

Chưa chọn đúng Board

Trong trường hợp bạn đang sử dụng Arduino Uno R3 để triển khai cho dự án của mình nhưng lại chọn sai bo arduino khi nạp.

Chọn sai cổng COM

Trong quá trình làm việc bạn có thể cắm rất nhiều thiết bị giao tiếp với máy tính nên thường xuất hiện nhiều cổng COM làm bạn bối rối và chọn sai.

Chọn sai Processor trên Board Arduino Nano

Đa phần các bạn đều sử dụng các bo mạch arduino được sản xuất tại trung nên cần chọn đúng bootloader của hãng sản xuất.

Lỗi “error compiling for board arduino/genuino uno”

Một lỗi cũng hay thường gặp trên arduino uno r3 là lỗi biên dịch chương trình. Để khắc phục vấn đề này các bạn vào phần Sketch > Include Library > Manage Libraries.

Ở phần này các bạn gõ vào thanh tìm kiếm trên phần mềm arduino “u8glib” kéo xuống phía dưới nhấn INSTALL. Như vậy là đã xong rồi nhé.

Manually Install Drivers on Windows

Learn how to install Arduino drivers manually on Windows 7, Vista & 10.

The following instructions are for Windows 7, Vista and 10. They are valid also for Windows XP, with small differences in the dialog windows. In the following instruction only the Leonardo board will be mentioned, but the same procedure is valid for all the Arduino boards.

Plug in your board and wait for Windows to begin its driver installation process. If the installer does not launch automatically, navigate to the Windows Device Manager (Start>Control Panel>Hardware) and find the Arduino Leonardo listing. Right click and choose Update driver.

At the next screen, choose “Browse my computer for driver software”, and click Next.

Click the Browse… button. Another dialog appears: navigate to the folder with the Arduino software that you just downloaded. Select the drivers folder an click OK, then click Next.

You will receive a notification that the board has not passed Windows Logo testing. Click on the button Continue Anyway.

After a few moments, a window will tell you the wizard has finished installing software for Arduino Leonardo. Press the Close button.

The text of the Arduino getting started guide is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. Code samples in the guide are released into the public domain.

Suggested changes

The content on docs.arduino.cc is facilitated through a public GitHub repository. You can read more on how to contribute in the contribution policy.

License

The Arduino documentation is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 license.

Để lập trình được cho các board Arduino, các bạn cần phải có một công cụ gọi là Intergrated Development Environment (IDE). Công cụ này được đội ngũ kĩ sư của Arduino phát triển và có thể chạy trên Windows, MAC OS X và Linux. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt nó trên Windows. Các bạn cũng làm tương tự các bước này cho các nền tảng khác.

Bước 1: Truy cập địa chỉ http://arduino.cc/en/Main/Software/… . Đây là nơi lưu trữ cũng như cập nhật các bản IDE của Arduino. Bấm vào mục Windows ZIP file for non admin install như hình minh họa.

Bạn sẽ được chuyển đến một trang mời quyền góp tiền để phát triển phần mềm cho Arduino, tiếp tục bấm JUST DOWNLOAD để bắt đầu tải.

Bước 2: Sau khi download xong, các bạn giải nén và chạy file arduino.exe để khởi động Arduino IDE.

Để máy tính của bạn và board Arduino giao tiếp được với nhau, chúng ta cần phải cài đặt driver trước tiên.

Đầu tiên, các bạn chạy file arduino-1.8.4\drivers\dpinst-x86.exe (Windows x86) hoặc arduino-1.8.4\drivers\dpinst-amd64.exe (Windows x64). Cửa sổ “Device Driver Installation Wizard” hiện ra, các bạn chọn Next để tiếp tục.

Khi có yêu cầu xác nhận cài đặt driver, chọn “Install”

Đợi khoảng 10 giây trong lúc quá trình cài đặt diễn ra …

Quá trình cài đặt đã hoàn tất. Bấm “Finish” để thoát.

– Nguồn: Arduino.vn –

Bước đầy tiên để làm quen với arduino là tải về IDE( phần mềm lập trình, nạp code và giao tiếm serial port với arduino) ngay sau khi cài đặt chúng ta sẽ bắt tay vào việc tìm hiểu các bài code mẫu trong IDE. Với phương châm là giúp cho bất cứ ai cũng có thể tiếp cận với arduino nên bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết nhất có thể.

Install the driver

Installing drivers for the Seeeduino with window7

 • Plug in your board and wait for Windows to begin its driver installation process. After a few moments, the process will fail.
 • Open the Device Manager by right clicking “My computer” and selecting control panel.
 • Look under Ports (COM & LPT). You should see an open port named “USB Serial Port” Right click on the “USB Serial Port” and choose the “Update Driver Software” option.
 • Next, choose the “Browse my computer for Driver software” option.
 • Finally, select the driver file named “FTDI USB Drivers”, located in the “Drivers” folder of the Arduino Software download.

Note: the FTDI USB Drivers are from Arduino. But when you install drivers for other Controllers, such as Xadow Main Board, Seeeduino Clio, Seeeduino Lite,
you need to download corresponding driver file and save it. And select the driver file you have downloaded.

 • The below dialog boxes automatically appears if you have installed driver successfully.
 • You can check that the drivers have been installed by opening the Windows Device Manager. Look for a “USB Serial Port” in the Ports section.
 • You can also see the serial port in Arduino environment.

Installing drivers for the Seeeduino with window8

You should save these files which you are editing before installing driver with window8,because there will several power off during operating.

 • Press “Windows Key” +”R”
 • Enter shutdown.exe /r /o /f /t 00
 • Click the “OK” button.
 • System will restart to a “Choose an option” screen
 • Select “Troubleshoot” from “Choose an option” screen
 • Select “Advanced options” from “Troubleshoot” screen
 • Select “Windows Startup Settings” from “Advanced options” screen
 • Click “Restart” button
 • System will restart to “Advanced Boot Options” screen
 • Select “Disable Driver Signature Enforcement”
 • Once the system starts, you can install the Arduino drivers as same as Windows

Installing drivers for the Seeeduino with Mac OS

 • Download Driver for the Mac OS X version, named 2.2.18 (32bit)
 • Open the driver file which you just download, and double click FTDIUSBSerialDriver_10_4_10_5_10_6_10_7.mpkg
 • After double click, you will see an installer window.
 • You can see the below dialog boxes if you have installed driver successfully.

Copyright (c) 2008-2016 Seeed Development Limited (

www.seeedstudio.comwww.seeed.cc

This static html page was created from http://www.seeedstudio.com/wiki
Home

» &nbspArduino Uno

Use the links on this page to download the latest version of Arduino Uno drivers. All drivers available for download have been scanned by antivirus program. Please choose the relevant version according to your computer’s operating system and click the download button.

System Information

Your machine is currently running: Windows (Detect)

How To Install Arduino IDE 2.0 On Windows 10/11 [ 2023 Update ] Arduino Uno Complete Guide
How To Install Arduino IDE 2.0 On Windows 10/11 [ 2023 Update ] Arduino Uno Complete Guide

Download the Arduino Software (IDE)

Get the latest version from the download page. You can choose between the Installer (.exe) and the Zip packages. We suggest you use the first one that installs directly everything you need to use the Arduino Software (IDE), including the drivers. With the Zip package you need to install the drivers manually. The Zip file is also useful if you want to create a portable installation.

When the download finishes, proceed with the installation and please allow the driver installation process when you get a warning from the operating system.

The process will extract and install all the required files to execute properly the Arduino Software (IDE)

The text of the Arduino getting started guide is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. Code samples in the guide are released into the public domain.

Suggested changes

The content on docs.arduino.cc is facilitated through a public GitHub repository. You can read more on how to contribute in the contribution policy.

License

The Arduino documentation is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 license.

The best way to fix your PC to run at peak performance is to update your drivers. If your system is slow, unresponsive or crashes often, the problem may be with your drivers. Sometimes, after upgrading to a newer operating system such as Windows 11, problems can occur because your current driver may only work with an older version of Windows. To download and update your drivers, follow the instructions below.

Arduino CH340 Driver Install the driver automatically Download driver
Arduino Due Driver Install the driver automatically Download driver
Arduino Leonardo Driver Install the driver automatically Download driver
Arduino Mega 2560 r3 Driver Install the driver automatically Download driver
Arduino Mega 2560 R3 (COM3) Driver Install the driver automatically Download driver
Arduino Micro Driver Install the driver automatically Download driver
Arduino Uno r3 Driver Install the driver automatically Download driver
Arduino UNO R3 (COM5) Driver Install the driver automatically Download driver

Tech Tip: Updating drivers manually requires some computer skills and patience. A faster and easier option is to use the Driver Update Utility for Arduino to scan your system for free. The utility tells you which specific drivers are out-of-date for all of your devices.

To get the latest driver, including Windows 11 drivers, you can choose from the above list of most popular Arduino downloads. Click the “Download driver” button next to the matching model name. After you complete your download, move on to Step 2.

If your driver is not listed and you know the model name or number of your Arduino device, you can use it to search our driver archive for your Arduino device model. Simply type the model name and/or number into the search box and click the Search button. You may see different versions in the results. Choose the best match for your PC and operating system.

If you don’t know the model name or number, you can start to narrow your search down by choosing which category of Arduino device you have (such as Printer, Scanner, Video, Network, etc.). Start by selecting the correct category from our list of Arduino Device Drivers by Category above.

We employ a team from around the world. They add hundreds of new drivers to our site every day.

Tech Tip: If you are having trouble deciding which is the right driver, try the Driver Update Utility for Arduino. It is a software utility that will find the right driver for you – automatically.

Once you download your new driver, then you need to install it. To install a driver in Windows, you will need to use a built-in utility called Device Manager. It allows you to see all of the devices recognized by your system, and the drivers associated with them.

In Windows 11, Windows 10 & Windows 8.1, right-click the Start menu and select Device Manager

In Windows 8, swipe up from the bottom, or right-click anywhere on the desktop and choose “All Apps” -> swipe or scroll right and choose “Control Panel” (under Windows System section) -> Hardware and Sound -> Device Manager

In Windows 7, click Start -> Control Panel -> Hardware and Sound -> Device Manager

In Windows Vista, click Start -> Control Panel -> System and Maintenance -> Device Manager

In Windows XP, click Start -> Control Panel -> Performance and Maintenance -> System -> Hardware tab -> Device Manager button

Locate the device and model that is having the issue and double-click on it to open the Properties dialog box.

Select the Driver tab.

Click the Update Driver button and follow the instructions.

In most cases, you will need to reboot your computer in order for the driver update to take effect.

Tech Tip: Driver downloads and updates come in a variety of file formats with different file extensions. For example, you may have downloaded an EXE, INF, ZIP, or SYS file. Each file type has a slighty different installation procedure to follow.

If you are having trouble installing your driver, you should use the Driver Update Utility for Arduino. It is a software utility that automatically finds, downloads and installs the right driver for your system. You can even backup your drivers before making any changes, and revert back in case there were any problems. You can safely update all of your drivers in just a few clicks. Once you download and run the utility, it will scan for out-of-date or missing drivers:

When the scan is complete, the driver update utility will display a results page showing which drivers are missing or out-of-date. You can update individual drivers, or all of the necessary drivers with one click.

For more help, visit our Driver Support Page for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

Network Testing and Emulation Solutions
LANforge CT70x attenuators require recently signed Arduino drivers. The automatic driver install process for Windows 10 might automatically install a Microsoft Windows version of the Arduino Mega driver. This is not the driver LANforge expects. These instructions will guide you how through uninstalling an old driver and installing the new driver from the Arduino website.

If you have recently removed a driver, you might need to reboot your Windows system for it to complete the driver installation process.

For more information see Installing LANforge Server on Windows

II.Cài đặt

Chọn Start Menu, click chuột phải “Computer”, và chọn “Manage”.

Chọn “Device Manager” phía bên trái, tìm dòng “Unknown device” hoặc “Arduino *Board Name*” phía dưới “Other devices”

Click chuột phải vào “Unknown device” hoặc “Arduino *Board Name*” và chọn “Update Driver Software”.

Sau đó chọn “Browse my computer for Driver software”

Cuối cùng chon Browse và tìm đến thư mục chứ file cài driver trong thư muc arduino( ví dụ trên máy của tôi là F:Program Filesarduino-1.8.2drivers)

Nếu windows hiện thông báo này hãy chọn “Install this driver software anyway”.

Như vậy là máy tính đã nhận mạch Arduino , ta có thể sử dụng mạch được rồi .

Chúc các bạn thành công!

Download Arduino and install Arduino driver

How To Install Arduino On Windows 10/11 [ 2022 Update ] Complete Step by Step Guide
How To Install Arduino On Windows 10/11 [ 2022 Update ] Complete Step by Step Guide

Keywords searched by users: download driver arduino windows 10

Install Arduino Driver On Windows 10 - Youtube
Install Arduino Driver On Windows 10 – Youtube
Arduino Ide 1 Installation (Windows) | Arduino Documentation
Arduino Ide 1 Installation (Windows) | Arduino Documentation
Install Arduino Driver On Windows 10 - Youtube
Install Arduino Driver On Windows 10 – Youtube
How To Install Arduino Software And Drivers On Windows 10
How To Install Arduino Software And Drivers On Windows 10
Download Arduino Ide And Install Driver - Keyestudio Wiki
Download Arduino Ide And Install Driver – Keyestudio Wiki
Arduino Usb Driver Update For Windows - Driver Easy
Arduino Usb Driver Update For Windows – Driver Easy
Bài 1: Cài Đặt Phần Mềm Arduino Ide Và Driver | Điện Tử Dat
Bài 1: Cài Đặt Phần Mềm Arduino Ide Và Driver | Điện Tử Dat
How To Install Arduino Software And Drivers On Windows 10
How To Install Arduino Software And Drivers On Windows 10
Usb Serial Driver Quick Install - Sparkfun Learn
Usb Serial Driver Quick Install – Sparkfun Learn
Hướng Dẫn Cài Đặt Driver Cho Arduino Uno R3 (Mới Nhất 2023) | Arduino Kit
Hướng Dẫn Cài Đặt Driver Cho Arduino Uno R3 (Mới Nhất 2023) | Arduino Kit
Manually Install Drivers On Windows | Arduino Documentation
Manually Install Drivers On Windows | Arduino Documentation
Fix Arduino Uno Driver Issue On Windows - Driver Easy
Fix Arduino Uno Driver Issue On Windows – Driver Easy
Manually Install Drivers On Windows | Arduino Documentation
Manually Install Drivers On Windows | Arduino Documentation
Sparkfun Education - How To Install Arduino Ide
Sparkfun Education – How To Install Arduino Ide
How To Install Ch340 Driver In Windows [4 Steps With Pictures]
How To Install Ch340 Driver In Windows [4 Steps With Pictures]
How To Download And Install Arduino Nano Driver In Windows
How To Download And Install Arduino Nano Driver In Windows
Arduino Ide Usb Driver Install For Windows 10 | Esp8266 And More - Youtube
Arduino Ide Usb Driver Install For Windows 10 | Esp8266 And More – Youtube
Download Arduino Ide And Install Driver - Keyestudio Wiki
Download Arduino Ide And Install Driver – Keyestudio Wiki
Ch340 Windows 10 Driver Download | Arduined.Eu
Ch340 Windows 10 Driver Download | Arduined.Eu
Arduino Nano Driver Installation | Robosumo Cookbook
Arduino Nano Driver Installation | Robosumo Cookbook
Download, Install & Update Arduino Nano Driver For Windows 10/8/7
Download, Install & Update Arduino Nano Driver For Windows 10/8/7
Cannot Install Arduino Drivers Windows 10 - Ide 1.X - Arduino Forum
Cannot Install Arduino Drivers Windows 10 – Ide 1.X – Arduino Forum
Download, Install & Update Arduino Nano Driver For Windows 10, 11
Download, Install & Update Arduino Nano Driver For Windows 10, 11
Download & Install Arduino Nano Driver For Windows 11/10/8/7 (2023 Updated) - Youtube
Download & Install Arduino Nano Driver For Windows 11/10/8/7 (2023 Updated) – Youtube
Cài Đặt Driver Và Arduino Ide | Cộng Đồng Arduino Việt Nam
Cài Đặt Driver Và Arduino Ide | Cộng Đồng Arduino Việt Nam
สำเนาของ สำเนาของ Arduino Uno R3 Driver Windows 10 64 Bit Download - Colaboratory | Pdf | Arduino | Software Engineering
สำเนาของ สำเนาของ Arduino Uno R3 Driver Windows 10 64 Bit Download – Colaboratory | Pdf | Arduino | Software Engineering
Hướng Dẫn Cài Đặt Driver Cho Arduino Uno R3 (Mới Nhất 2023) | Arduino Kit
Hướng Dẫn Cài Đặt Driver Cho Arduino Uno R3 (Mới Nhất 2023) | Arduino Kit

See more here: kientrucannam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *