Chuyển tới nội dung
Home » Dht11 4 Pin Arduino | 3 Pin Dht11 Connections With Arduino Uno

Dht11 4 Pin Arduino | 3 Pin Dht11 Connections With Arduino Uno

4 Pin DHT11 Temperature and Humidity Sensor with Arduino UNO | Tutorial | Hindi

Display Humidity and Temperature on an LCD

A nice way to display the humidity and temperature readings is on a 16X2 LCD. To do this, first follow our tutorial on How to Set Up an LCD Display on an Arduino, then upload this code to the Arduino:


#include

#include LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); dht DHT; #define DHT11_PIN 7 void setup(){ lcd.begin(16, 2); } void loop(){ int chk = DHT.read11(DHT11_PIN); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Temp: "); lcd.print(DHT.temperature); lcd.print((char)223); lcd.print("C"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Humidity: "); lcd.print(DHT.humidity); lcd.print("%"); delay(1000); }

Code mẫu

#include “DHT.h” const int DHTPIN = 4; const int DHTTYPE = DHT11; DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); void setup() { Serial.begin(9600); dht.begin(); } void loop() { float h = dht.readHumidity(); float t = dht.readTemperature(); Serial.print(“Nhiet do: “); Serial.println(t); Serial.print(“Do am: “); Serial.println(h); Serial.println(); delay(1000); }

Giải thích code

Khai báo chân kết nối cho cảm biến DHT ở đây mình dùng chân D4 trên Arduino Uno.

const int DHTPIN = 4; const int DHTTYPE = DHT11;

Thư viện DHT.h được khai báo sử dụng cho 2 loại cảm biến là DHT11 và DHT22.

Trong bài viết mình giới thiệu cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11, nên chúng ta cần phải khai báo là DHTTYPE là DHT11.

float h = dht.readHumidity(); // Đọc giá trị nhiệt độ từ cảm biến float t = dht.readTemperature(); // Đọc giá trị độ ẩm từ cảm biến

Ở trên là hai biến đọc giá trị nhiệt độ và độ ẩm.

Serial.print(“Nhiet do: “); Serial.println(t); Serial.print(“Do am: “); Serial.println(h);

In giá trị nhiệt độ, độ ẩm lên màn hình (Serial Monitor).

 • Để hiểu hơn về hàm Serial.print() và Serial.println() các bạn xem bài viết ở đây nhé:Xem ngay.

Chúng ta tiến hành Upload chương trình và bật Serial Monitor lên để xem kết quả nhé.

4 Pin DHT11 Temperature and Humidity Sensor with Arduino UNO | Tutorial | Hindi
4 Pin DHT11 Temperature and Humidity Sensor with Arduino UNO | Tutorial | Hindi

Using the Data in Other Programs

What if you don’t want to output the actual humidity and temperature readings, but need them to calculate or control other things? The code below is the bare minimum needed to initialize the sensor. You can add this to existing programs and use

DHT.humidity

and

DHT.temperature

as variables in any function.


#include

dht DHT; #define DHT11_PIN 7 void setup(){ } void loop(){ int chk = DHT.read11(DHT11_PIN); delay(1000); }

To see an example of using the DHT11 sensor outputs as variables in other functions, check out our article How to Set Up an Ultrasonic Range Finder on an Arduino, where we use the

DHT.humidity

and

DHT.temperature

variables in a formula that improves the accuracy of an ultrasonic range finder.

You can watch how to set up the DHT11 and see how it works in this video:

If you have any questions about how to set up the DHT11 humidity and temperature sensor on your Arduino, just leave a comment below and I will try to answer it… And if you like our tutorials, please subscribe! Also, feel free to share this if you know anyone else that might find it helpful!

Components and supplies

DHT22 Temperature Sensor

DHT11 Temperature & Humidity Sensor (4 pins)

DHT11 Temperature & Humidity Sensor (3 pins)

Jumper wires (generic)

Arduino UNO

Breadboard (generic)

Apps and platforms

Arduino IDE

Project description

Code

DHT11 Library

Don’t forget to add this library to the Arduino IDE.

DHT11.ino

arduino

The code for receiving the data from the DHT11 and printing it out on the serial monitor.

DHT11 Library

Don’t forget to add this library to the Arduino IDE.

Downloadable files

Schematics

Schematics

Schematics

Schematics

Comments

Only logged in users can leave comments

arcaegecengiz

0 Followers

0 Projects

Table of contents

Intro

59

  • Tổng tiền thanh toán:

Đo nhiệt độ, độ ẩm (DHT11) bằng Arduino Uno và hiển thị lên Oled 0.96 Inch

06/08/2020 Đăng bởi: Hiệp

Linh Kiện Cần Cho Dự Án

Màn hình Oled 0.96 Inch Giao Tiếp I2C. >>>>>Xem sản phẩm tại đây

Module Cảm Biến Nhiệt Độ và Độ Ẩm DHT11. >>>>>>Xem sản phẩm tại đây.

Arduino UNO R3. >>>>>Xem sản phẩm tại đây.

Giới Thiệu Linh Kiện

3 PIN DHT11 CONNECTIONS WITH ARDUINO UNO

Pin configuration of the dht11 sensor is, the leftmost pin is 3.3V(VCC), the middle pin is output, the rightmost pin is Ground.In the following code, I declared Digital pin 4 to get data from the sensor. So, we need to connect output pin of the dht11 sensor to the digital pin 4 of Arduino. If you have any confusion, you can find the connections in above circuit.

DHT11 Temperature & Humidity sensor with Arduino - Tutorial
DHT11 Temperature & Humidity sensor with Arduino – Tutorial

What is Relative Humidity?

The DHT11 measures relative humidity. Relative humidity is the amount of water vapor in air vs. the saturation point of water vapor in air. At the saturation point, water vapor starts to condense and accumulate on surfaces forming dew.

The saturation point changes with air temperature. Cold air can hold less water vapor before it becomes saturated, and hot air can hold more water vapor before it becomes saturated.

The formula to calculate relative humidity is:

Relative humidity is expressed as a percentage. At 100% RH, condensation occurs, and at 0% RH, the air is completely dry.

Sơ đồ đấu nối

Arduino Uno Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11
5V VCC
GND GND
D4 DATA

Các linh kiện cần thiết cho dự án:

Tên linh kiện Số lượng Shopee
Arduino Uno R3 Mua ngay
Dây cáp nạp Mua ngay
Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11 Mua ngay
Breadboard (Board Test) Mua ngay
Dây cắm (Đực – Đực) Mua ngay

Bạn sẽ học được gì

 • Có kiến thức cơ bản về Robotics
 • Chế tạo Robot dò đường thông minh
 • Đánh thức nhà khoa học bên trong bạn
 • Tìm hiểu thêm về Robotics, các thuật toán Robot tự động
 • Kiến thức nền tảng để chế tạo các máy móc tự động phục vụ đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất
 • Kiến thức để chế tạo sản phẩm, tham gia các cuộc thi khoa học công nghệ trong nước và quốc tế
How to Use a DHT11 Humidity Sensor on the Arduino - Ultimate Guide to the Arduino #38
How to Use a DHT11 Humidity Sensor on the Arduino – Ultimate Guide to the Arduino #38

Display Humidity and Temperature on the Serial Monitor

Before you can use the DHT11 on the Arduino, you’ll need to install the DHTLib library. It has all the functions needed to get the humidity and temperature readings from the sensor. It’s easy to install, just download the DHTLib.zip file below and open up the Arduino IDE. Then go to Sketch>Include Library>Add .ZIP Library and select the DHTLib.zip file.

After it’s installed, upload this example program to the Arduino and open the serial monitor:


#include

dht DHT; #define DHT11_PIN 7 void setup(){ Serial.begin(9600); } void loop(){ int chk = DHT.read11(DHT11_PIN); Serial.print("Temperature = "); Serial.println(DHT.temperature); Serial.print("Humidity = "); Serial.println(DHT.humidity); delay(1000); }

You should see the humidity and temperature readings displayed at one second intervals.

If you don’t want to use pin 7 for the data signal, you can change the pin number in line 5 where it says

#define DHT11_PIN 7

.

Màn hình Oled 0.96 Inch Giao tiếp I2C

Đó là một màn hình rất nhỏ với 128 x 64 pixel OLED riêng lẻ và không cần đèn nền. Màn hình OLED là đơn sắc (màu trắng), nhưng có những mẫu khác với nhiều màu.

Kết nối chân Oled với Arduino Uno

Oled Arduino Uno
5V 5V
GND GND
SCL A5
SDA A4

Nếu board Arduino bạn đang sử dụng không phải là Arduino Uno thì chân SCL và SDA như sau:

 • Nano: SDA (A4); SCL (A5);
 • MEGA: SDA (20); SCL (21);
 • Leonardo: SDA (20); SCL (21);

Sử dụng thư viên: Adafruit_SSD1306, Adafruit-GFX-Library

Các hàm dùng để tương tác với Oled

 • clearDisplay () – tất cả các pixel đều tắt
 • drawPixel (x, y, color) – vẽ một pixel theo tọa độ x, y
 • setTextSize (n) – đặt kích thước phông chữ, hỗ trợ kích thước từ 1 đến 8
 • setCoder (x, y) – đặt tọa độ để bắt đầu viết văn bản
 • print (in trực tiếp) – in các ký tự ở vị trí x, y
dht11 temperature & humidity sensor with arduino
dht11 temperature & humidity sensor with arduino

Lời kết

Qua bài hôm nay các bạn biết cách làm thế nào để đọc một cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11, và hiểu hơn về cách giao tiếp của chúng.

Để nhận được nhiều kiến thức mới các bạn Đăng ký để nhận được thông báo sớm nhất.

Tham gia Cộng đồng Arduino KIT để cùng nhau thảo luận và chia sẽ kiến thức về lập trình Arduino.

Nếu các bạn thấy bài viết bổ ích nhớ Like và Share cho mọi người cùng đọc nhé.

Chúc các bạn thành công.

Trân trọng.

Hướng dẫn hoàn chỉnh cho cảm biến độ ẩm và nhiệt độ DHT11 / DHT22 với Arduino

Bài viết này là hướng dẫn cho các cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11 và DHT22 phổ biến với Arduino. Chúng tôi sẽ giải thích cách nó hoạt động, hiển thị một số tính năng của nó và chia sẻ một ví dụ về dự án Arduino mà bạn có thể sửa đổi để sử dụng trong các dự án của riêng mình.

Giới thiệu cảm biến DHT11 và DHT22 Cảm biến

DHT11 và DHT22 được sử dụng để đo nhiệt độ và độ ẩm tương đối. Những cảm biến này rất phổ biến trong giới sản xuất và những người yêu thích đồ điện tử.

Các cảm biến này chứa một con chip thực hiện chuyển đổi tương tự sang kỹ thuật số và phát ra tín hiệu kỹ thuật số với nhiệt độ và độ ẩm. Điều này làm cho chúng rất dễ sử dụng với bất kỳ bộ vi điều khiển nào.

DHT11 vs DHT22

DHT11 và DHT22 rất giống nhau, nhưng khác nhau về thông số kỹ thuật. Bảng sau đây so sánh một số thông số kỹ thuật quan trọng nhất của cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11 và DHT22. Để có phân tích sâu hơn về các cảm biến này, vui lòng kiểm tra biểu dữ liệu của các cảm biến.

DHT11

DHT22

Phạm vi nhiệt độ

0 đến 50 ºC+/- 2 ºC

-40 đến 80 ºC+/- 0,5ºC

Phạm vi độ ẩm

20 đến 90%+/- 5%

0 đến 100%+/- 2%

Độ phân giải

Độ ẩm: 1%

Độ ẩm: 0,1%

Điện áp hoạt động

3 – 5,5 V DC

3 – 6 V DC Nguồn

cung cấp dòng điện

0,5 – 2,5 mA

1 – 1,5 mA

Thời gian lấy mẫu

1 giây

2 giây

Giá

Nơi mua

Cảm biến DHT22 có độ phân giải tốt hơn và phạm vi đo nhiệt độ và độ ẩm rộng hơn. Tuy nhiên, nó đắt hơn một chút và bạn chỉ có thể lấy mẫu với khoảng thời gian 2 giây.

DHT11 có phạm vi nhỏ hơn và nó kém chính xác hơn. Tuy nhiên, bạn có thể lấy mẫu cảm biến mỗi giây. Nó cũng rẻ hơn một chút!

Bất chấp sự khác biệt của chúng, chúng hoạt động theo cách tương tự và bạn có thể sử dụng cùng một mã để đọc nhiệt độ và độ ẩm. Bạn chỉ cần chọn trong mã loại cảm biến bạn đang sử dụng.

Sơ đồ chân của cảm biến

Cảm biến DHT có bốn chân như trong hình sau. Tuy nhiên, nếu bạn có cảm biến DHT nó chỉ có ba chân và với một điện trở kéo lên bên trong trên chân 2.

Bảng sau đây cho thấy sơ đồ chân DHT22 và DHT11. Khi cảm biến hướng về phía bạn, việc đánh số chân bắt đầu từ 1 từ trái sang phải

Chân DHT

Kết nối với

5V

Kết nối một điện trở kéo lên 10k Ohm

Không kết nối

GND

Trong phần này, chúng tôi sẽ xây dựng một dự án đơn giản với Arduino đọc nhiệt độ và độ ẩm và hiển thị kết quả trên Màn hình nối tiếp.

Các bộ phận cần thiết

Để hoàn thành hướng dẫn này, bạn cần có các thành phần sau:

 • Arduino UNO R3

 • DHT11 cảm biến nhiệt độ và độ ẩm

 • Breadboard

 • 4.7k Ohm điện trở

 • Dây

Sơ đồ đấu dây

Thực hiện theo sơ đồ tiếp theo để nối cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11 (hoặc DHT22) với Arduino.

Đây là các kết nối (từ trái sang phải):

Pin DHT Pin

Arduino

5V

Pin 2

D2 hoặc bất kỳ chân kỹ thuật số nào khác

Pin 3

không kết nối

Pin 4

GND

Lưu ý:nếu bạn đang sử dụng mô-đun có cảm biến DHT thì bình thường chỉ đi kèm với ba chân. Các ghim phải được dán nhãn để bạn biết cách đấu dây chúng. Ngoài ra, nhiều mô-đun này đã đi kèm với một điện trở kéo lên bên trong, vì vậy bạn không cần phải thêm một điện trở vào mạch.

Cài đặt Thư viện

Để đọc từ cảm biến DHT, chúng tôi sẽ sử dụng thư viện DHT từ Adafruit. Để sử dụng thư viện này, bạn cũng cần cài đặt thư viện Adafruit Unified Sensor. Làm theo các bước tiếp theo để cài đặt các thư viện đó.

Tìm kiếm “DHT” trên hộp Tìm kiếm và cài đặt thư viện DHT từ Adafruit.

Sau khi cài đặt thư viện DHT từ Adafruit, hãy nhập “Adafruit Unified Sensor” vào hộp tìm kiếm. Cuộn xuống hết cỡ để tìm thư viện và cài đặt nó.

Code Chương Trình:

Chương Trình hoạt động như thế nào?

Bạn bắt đầu bằng cách đưa vào thư viện DHT:

Sau đó, bạn xác định chân cắm mà cảm biến DHT được kết nối. Trong trường hợp này, nó được kết nối với chân số 2.

Sau đó, bạn cần xác định loại cảm biến DHT mà bạn đang sử dụng. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi đang sử dụng DHT11.

Nếu bạn đang sử dụng một cảm biến DHT khác, bạn cần nhận xét dòng trước đó và bỏ ghi chú một trong những điều sau:

Sau đó, khởi tạo đối tượng DHT được gọi là dht với mã pin và kiểu bạn đã xác định trước đó:

Trong setup (), khởi chạy Serial Monitor ở tốc độ truyền 9600 cho mục đích gỡ lỗi.

Khởi tạo cảm biến DHT bằng phương thức .begin ().

Trong vòng lặp loop() ở phần đầu, có độ trễ là 2 giây. Độ trễ này là cần thiết để cung cấp đủ thời gian cho cảm biến để đọc các kết quả. Tốc độ lấy mẫu tối đa là hai giây đối với DHT22 và một giây đối với DHT11.

Đọc nhiệt độ và độ ẩm rất đơn giản. Để lấy độ ẩm, bạn chỉ cần sử dụng phương thức readHumidity () trên đối tượng dht. Trong trường hợp này, chúng tôi đang lưu độ ẩm trong biến h. Lưu ý rằng phương thức readHumidity () trả về một giá trị kiểu float.

Tương tự, để đọc nhiệt độ, hãy sử dụng phương thức

readTemperature().

Để có nhiệt độ theo độ F, chỉ cần chuyển true cho phương thức

readTemperature

() như sau:

Thư viện này cũng đi kèm với các phương pháp tính toán chỉ số nhiệt theo độ F và độ C:

Cuối cùng, tất cả các bài đọc được hiển thị trên Serial Monitor.

Khắc phục sự cố – Không đọc được từ cảm biến DHT

Nếu bạn đang cố đọc nhiệt độ và độ ẩm từ cảm biến DHT11 / DHT22 và bạn nhận được thông báo lỗi trong Màn hình serial, hãy làm theo các bước tiếp theo để xem liệu bạn có thể làm cho cảm biến của mình hoạt động hay không.

“Không đọc được từ cảm biến DHT!” hoặc NAN

Nếu cảm biến DHT của bạn trả về thông báo lỗi “Không đọc được từ cảm biến DHT!” hoặc các bài đọc DHT trả về “Nan”:

Hãy thử một trong các mẹo khắc phục sự cố sau:

 • Dây cắm: bạn cần kiểm tra kỹ việc cắm dây hoặc ghim. Sau khi kiểm tra và kiểm tra xem mạch của bạn đã được kết nối đúng cách chưa, nếu nó vẫn không hoạt động, hãy tiếp tục đọc các mẹo khắc phục sự cố tiếp theo.

 • Nguồn: Cảm biến DHT có phạm vi hoạt động từ 3V đến 5.5V (DHT11) hoặc 3V đến 6V (DHT22). Nếu bạn cấp nguồn cho cảm biến từ chân 3.3V, trong một số trường hợp, cấp nguồn cho DHT với 5V sẽ giải quyết được vấn đề.

 • Cổng USB hoặc cáp USB kém: đôi khi cấp nguồn trực tiếp cho Arduino từ cổng USB của PC là không đủ. Cố gắng cắm nó vào một bộ chia USB được cấp nguồn bằng nguồn điện bên ngoài. Nó cũng có thể giúp thay thế cáp USB bằng cáp tốt hơn hoặc ngắn hơn. Có cổng USB cung cấp đủ năng lượng hoặc sử dụng cáp USB tốt thường khắc phục được sự cố này.

 • Nguồn điện: như đã đề cập trong mẹo trước, Arduino của bạn có thể không cung cấp đủ nguồn để đọc đúng cách từ cảm biến DHT. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần cấp nguồn cho Arduino bằng nguồn điện cung cấp nhiều dòng điện hơn.

 • Loại cảm biến: kiểm tra kỹ để đảm bảo rằng bạn đã bỏ ghi chú / nhận xét trong mã của mình là cảm biến phù hợp cho dự án của bạn.

 • Tỷ lệ lấy mẫu: Cảm biến DHT nhận kết quả rất chậm (quá trình đọc cảm biến có thể mất đến 2 giây). Trong một số trường hợp, việc tăng thời gian giữa các lần đọc sẽ giải quyết được vấn đề.

 • Cảm biến DHT bị cháy hoặc bị hỏng: thật không may, những cảm biến này đôi khi trông hoàn toàn ổn, nhưng chúng đã bị cháy / hỏng. Vì vậy, mặc dù bạn đã lắp ráp đúng mạch và code, nó vẫn sẽ không đạt được kết quả đọc. Hãy thử sử dụng một cảm biến khác để xem liệu nó có khắc phục được sự cố của bạn hay không.

 • Tốc độ truyền sai hoặc không thể tải mã lên: nếu bạn không thấy bất kỳ thứ gì trong Arduino IDE Serial Monitor của mình, hãy kiểm tra kỹ xem bạn đã chọn đúng tốc độ truyền, cổng COM hoặc bạn đã tải mã lên thành công chưa.

Trong khi xây dựng các dự án của mình, chúng tôi đã gặp phải các vấn đề tương tự với DHT và nó luôn được giải quyết bằng cách làm theo một trong các phương pháp được mô tả trước đó.

Kết Luận

Các cảm biến DHT11 và DHT22 cung cấp một cách dễ dàng và không tốn kém để đo nhiệt độ và độ ẩm với Arduino.

Việc đấu dây rất đơn giản – bạn chỉ cần kết nối chân dữ liệu DHT với chân kỹ thuật số Arduino. Việc viết mã để lấy nhiệt độ và độ ẩm cũng đơn giản nhờ DHT thư viện.

The DHT11 humidity and temperature sensor makes it really easy to add humidity and temperature data to your DIY electronics projects. It’s perfect for remote weather stations, home environmental control systems, and farm or garden monitoring systems.

In this tutorial, I’ll first go into a little background about humidity, then I’ll explain how the DHT11 measures humidity. After that, I’ll show you how to connect the DHT11 to an Arduino and give you some example code so you can use the DHT11 in your own projects.

Watch the video for this tutorial here:

Here are the ranges and accuracy of the DHT11:

 • Humidity Range: 20-90% RH
 • Humidity Accuracy: ±5% RH
 • Temperature Range: 0-50 °C
 • Temperature Accuracy: ±2% °C
 • Operating Voltage: 3V to 5.5V

The DHT11 Datasheet:

DHT11 temperature and humidity sensor with Arduino [code explained] | Arduino tutorial 15
DHT11 temperature and humidity sensor with Arduino [code explained] | Arduino tutorial 15

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11

Cảm biến độ ẩm và nhiệt độ DHT11 là cảm biến rất thông dụng hiện nay vì chi phí rẻ và rất dễ lấy dữ liệu thông qua chuẩn giao tiếp 1 wire.

Chuẩn giao tiếp 1 wire là dùng 1 chân Digital để truyền dữ liệu.

Bộ tiền xử lý tín hiệu được tích hợp trong cảm biến giúp bạn có thể đọc dữ liệu chính xác mà không phải qua bất kỳ tính toán nào.

Thông số kỹ thuật của cảm biến:

 • Điện áp hoạt động: 3V – 5V (DC)
 • Dãi độ ẩm hoạt động: 20% – 90% RH, sai số ±5%RH
 • Dãi nhiệt độ hoạt động: 0°C ~ 50°C, sai số ±2°C
 • Khoảng cách truyển tối đa: 20m

Các bạn download và cài đặt thư viện hỗ trợ sử dụng DHT11: Tại đây

How the DHT11 Measures Humidity and Temperature

The DHT11 detects water vapor by measuring the electrical resistance between two electrodes. The humidity sensing component is a moisture holding substrate with electrodes applied to the surface. When water vapor is absorbed by the substrate, ions are released by the substrate which increases the conductivity between the electrodes. The change in resistance between the two electrodes is proportional to the relative humidity. Higher relative humidity decreases the resistance between the electrodes, while lower relative humidity increases the resistance between the electrodes.

The DHT11 measures temperature with a surface mounted NTC temperature sensor (thermistor) built into the unit. To learn more about how thermistors work and how to use them on the Arduino, check out our Arduino Thermistor Temperature Sensor Tutorial.

With the plastic housing removed, you can see the electrodes applied to the substrate:

An IC mounted on the back of the unit converts the resistance measurement to relative humidity. It also stores the calibration coefficients, and controls the data signal transmission between the DHT11 and the Arduino:

The DHT11 uses just one signal wire to transmit data to the Arduino. Power comes from separate 5V and ground wires. A 10K Ohm pull-up resistor is needed between the signal line and 5V line to make sure the signal level stays high by default (see the datasheet for more info).

There are two different versions of the DHT11 you might come across. One type has four pins, and the other type has three pins and is mounted to a small PCB. The PCB mounted version is nice because it includes a surface mounted 10K Ohm pull up resistor for the signal line. Here are the pin outs for both versions:

DHT11 / DHT22 TEMPERATURE AND HUMIDITY SENSOR - Arduino tutorial #13
DHT11 / DHT22 TEMPERATURE AND HUMIDITY SENSOR – Arduino tutorial #13

DHT11

DHT11 is a humidity and temperature sensor. It can be used as humidity sensor as well as the temperature sensor. You can find the dht11 sensor of 2 types in the market. One is with 4 pins and another is with 3 pins. In 3 pin dht11 sensor already 10k Ohm resistor is added inside the module. The operating voltage of this module is 3.3V

Get DHT11 Sensor for Cheap Here

4 PIN DHT11 CONNECTIONS WITH ARDUINO UNO

You need a 10K Ohm pull up resistor to get the proper data from 4 pin dht11 sensor. Pin configuration of this sensor, Left most pin is 3.3V (VCC), the second leftmost pin is output and the right most pin is ground. In the following code the I declared the pin to get reading from the sensor is Digital pin 4 . You need to add 10K Ohm pull up resistor between VCC and Output. You can find the connections in above circuit.

ESP32 Tutorial - DHT11/DHT22 (Temperature and Humidity Sensor)
ESP32 Tutorial – DHT11/DHT22 (Temperature and Humidity Sensor)

Module Cảm Biến Nhiệt Độ Và Độ Ẩm DHT11

Module cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11 là cảm biến rất thông dụng hiện nay vì chi phí rẻ và rất dễ lấy dữ liệu thông qua chuẩn giao tiếp 1 wire.

Chuẩn giao tiếp 1 wire là dùng 1 chân Digital để truyền dữ liệu.

Bộ tiền xử lý tín hiệu được tích hợp trong cảm biến giúp bạn có thể đọc dữ liệu chính xác mà không phải qua bất kỳ tính toán nào.

Nhiệt độ và độ ẩm được tính toán như sau:

Dữ liệu truyền về của DHT11 gồm 40bit dữ liệu theo thứ tự: 8 bit biểu thị phần nguyên của độ ẩm + 8 bit biểu thị phần thập phân của độ ẩm + 8 bit biểu thị phần nguyên của nhiệt độ + 8 bit biểu thị phần thập phân của nhiệt độ + 8 bit check sum.

Ví dụ: ta nhận được 40 bit dữ liệu như sau:

0011 0101 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0100 1101

Tính toán:

8 bit checksum: 0011 0101 + 0000 0000 + 0001 1000 + 0000 0000 = 0100 1101

Độ ẩm: 0011 0101 = 35H = 53% (ở đây do phần thập phân có giá trị 0000 0000, nên ta bỏ qua không tính phần thập phân)

Nhiệt độ: 0001 1000 = 18H = 24°C (ở đây do phần thập phân có giá trị 0000 0000, nên ta bỏ qua không tính phần thập phân)

Thông số kỹ thuật của cảm biến:

 • Điện áp hoạt động: 3V – 5V (DC)

 • Dãi độ ẩm hoạt động: 20% – 90% RH, sai số ±5%RH

 • Dãi nhiệt độ hoạt động: 0°C ~ 50°C, sai số ±2°C

 • Khoảng cách truyển tối đa: 20m

Các bạn download và cài đặt thư viện hỗ trợ sử dụng DHT11: Tại đây

Sơ Đồ Kết Nối

Arduino Uno DHT11 Oled 0.96 Inch
5V 5V 5V
GND GND GND
Sig
A4 SCL
A5 SDA

Code Mẫu

#include

#include

#include

#include

#define DHTPIN 2 // what pin we’re connected to

#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11

#define OLED_RESET 4

Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);

// Initialize DHT sensor for normal 16mhz Arduino

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup()

Wire.begin();

dht.begin(); // initialize dht

display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);// initialize with the I2C addr 0x3C (for the 128×32)(initializing the display)

Serial.begin(9600);

void displayTempHumid(){

delay(2000);

// Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!

// Sensor readings may also be up to 2 seconds ‘old’ (its a very slow sensor)

float h = dht.readHumidity();

// Read temperature as Celsius

float t = dht.readTemperature();

// Read temperature as Fahrenheit

float f = dht.readTemperature(true);

// Check if any reads failed and exit early (to try again).

if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {

display.clearDisplay(); // clearing the display

display.setTextColor(WHITE); //setting the color

display.setTextSize(1); //set the font size

display.setCursor(5,0); //set the cursor coordinates

display.print(“Failed to read from DHT sensor!”);

return;

display.clearDisplay();

display.setTextColor(WHITE);

display.setTextSize(1);

display.setCursor(0,0);

display.print(“Humidity: “);

display.print(h);

display.print(” %\t”);

display.setCursor(0,10);

display.print(“Temperature: “);

display.print(t);

display.print(” C”);

display.setCursor(0,20);

display.print(“Temperature: “);

display.print(f);

display.print(” F”);

void loop()

displayTempHumid();

display.display();

——————————————————Điện Tử HTE-HCM chúc các bạn thành công——————————————————-

The DHT11 Temperature sensor is one of the low cost and small-sized sensors of its types. It is lab calibrated, stable and its signal output is digital – best for DIY electronics project. It is highly reliable when it comes to temperature & humidity sensing technology. This sensor includes a resistive-type humidity measurement component and an NTC temperature measurement component and can connect to a high-performance 8-bit microcontroller. It’s single-wire serial interface and 4-pin single row pin package makes system integration easy and the best choice for various applications. The sensor converts the resistance measurement to humidity on the IC mounted to the back of the unit and transmits the readings directly to the Arduino.

Technical specifications:
 • Humidity Measurement Range: 20-90%RH
 • Temperature Measurement Range: 0-50 ̊C
 • Humidity Accuracy: ±5%RH
 • Temperature Accuracy: ±2 ̊C

How the DHT11 measures the humidity and temperature:

The relative humidity is measured by the electrical resistance between two electrodes. The humidity sensing component of the DHT11 is a moisture holding substrate (usually a salt or conductive plastic polymer) with the electrodes applied to the surface. The ions are released by the substrate as water vapor is absorbed by it, which in turn increases the conductivity between the electrodes. The change in resistance between the two electrodes is proportional to the relative humidity. The below figure shows the electrodes applied to a substrate on the front of the chip.

The sensor converts the resistance measurement to humidity on the IC mounted to the back of the unit and transmits the readings directly to the Arduino. The temperature readings from the DHT11 come from a surface mounted NTC temperature sensor (thermistor) built into the unit. The DHT11 uses one signal wire to transmit sensor readings to the Arduino digitally. The power comes from separate 5V and ground wires.

There are two different variations of the DHT11 sensor you might come across. One type has four pins, and the other type is mounted to a small PCB that has three pins. The PCB mounted version with three pins is nice since it includes a surface mounted 10K Ohm pull up resistor for the signal line:

Setting up Arduino with DHT11:

 • DHT11 pin-1 is connected to 5v power supply pin on Arduino Uno
 • DHT11 pin-2 is connected to digital pin-A0 on Arduino Uno
 • DHT11 pin-3 is NC
 • DHT11 pin-4 is connected to GND (Ground) pin on Arduino Uno

If the connection doesn’t work out you can add a 5K-10K Ohm resistor between 1st and 2nd pin of the sensor.

Now open “Arduino IDE” which you can download from Arduino.cc. From this website, you can download the IDE as per your Operating System.

The IDE will look like this:

Next,

Later on,

Finally, go to Tools > Serial Monitor —- It will show the below output.

The output:

For any queries contact us: Learn to build End-to-End solutions for the IoT.

Keywords searched by users: dht11 4 pin arduino

Arduino Dht11 Sensor Interfacing With Arduino Uno | Arduino
Arduino Dht11 Sensor Interfacing With Arduino Uno | Arduino
In-Depth: Interfacing Dht11 And Dht22 Sensors With Arduino
In-Depth: Interfacing Dht11 And Dht22 Sensors With Arduino
How To Use A Dht11 Humidity Sensor On The Arduino - Ultimate Guide To The Arduino #38 - Youtube
How To Use A Dht11 Humidity Sensor On The Arduino – Ultimate Guide To The Arduino #38 – Youtube
Interface Dht11 Using Arduino : 4 Steps - Instructables
Interface Dht11 Using Arduino : 4 Steps – Instructables
Dht11 Arduino Interfacing - The Engineering Projects
Dht11 Arduino Interfacing – The Engineering Projects
How To Interface Dht11/Dht22 With Arduino Uno
How To Interface Dht11/Dht22 With Arduino Uno
Introduction To Dht11 - The Engineering Projects
Introduction To Dht11 – The Engineering Projects
Measure Temperature/Humidity Using Dht11 + Lcd I2C + Arduino – Surtr Technology
Measure Temperature/Humidity Using Dht11 + Lcd I2C + Arduino – Surtr Technology
Arduino Dht11 Sensor Interfacing With Arduino Uno | Arduino
Arduino Dht11 Sensor Interfacing With Arduino Uno | Arduino
Humidity And Temperature Sensor Dht 11 With Arduino Tutorial
Humidity And Temperature Sensor Dht 11 With Arduino Tutorial

See more here: kientrucannam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *