Chuyển tới nội dung
Home » Arduino Uno R3 Board | Giới Thiệu Về Arduino Uno R3

Arduino Uno R3 Board | Giới Thiệu Về Arduino Uno R3

Real Arduino UNO vs. Clone UNO R3 - Is the Genuine a Genu-Win??

Overview

Arduino Uno is a microcontroller board based on the ATmega328P (datasheet). It has 14 digital input/output pins (of which 6 can be used as PWM outputs), 6 analog inputs, a 16 MHz ceramic resonator (CSTCE16M0V53-R0), a USB connection, a power jack, an ICSP header and a reset button. It contains everything needed to support the microcontroller; simply connect it to a computer with a USB cable or power it with a AC-to-DC adapter or battery to get started.. You can tinker with your Uno without worrying too much about doing something wrong, worst case scenario you can replace the chip for a few dollars and start over again.

“Uno” means one in Italian and was chosen to mark the release of Arduino Software (IDE) 1.0. The Uno board and version 1.0 of Arduino Software (IDE) were the reference versions of Arduino, now evolved to newer releases. The Uno board is the first in a series of USB Arduino boards, and the reference model for the Arduino platform; for an extensive list of current, past or outdated boards see the Arduino index of boards.

Related Boards

If you are interested in boards with similar functionality, at Arduino you can find:

Getting started

The Getting Started with Arduino Uno page contains all the information you need to configure your board, use the Arduino Software (IDE), and start tinkering with coding and electronics.

From the Tutorials section you can find examples from libraries and built-in sketches as well other useful information to expand your knowledge of the Arduino hardware and software.

Find inspiration for your Uno projects from our tutorial platform Project Hub.

Need Help?

Check the Arduino Forum for questions about the Arduino Language, or how to make your own Projects with Arduino. Need any help with your board please get in touch with the official Arduino User Support as explained in our Contact Us page.

Warranty

You can find here your board warranty information.

Thông số kỹ thuật Arduino Uno R3

Arduino Uno R3 Datasheet

Datasheet Arduino Uno R3 là tài liệu chính thức cung cấp các thông số kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng cho bo mạch phát triển Arduino Uno. Tài liệu này cung cấp thông tin về các tính năng của bo mạch, cấu hình phần cứng, các chân kết nối, giao thức kết nối, phần mềm hỗ trợ và các thông tin khác liên quan đến việc sử dụng Arduino Uno R3. Các thông tin trong datasheet giúp người dùng hiểu rõ hơn về bo mạch và có thể sử dụng Arduino Uno một cách hiệu quả.

Chip điều khiển ATmega328P
Điện áp hoạt động 5V
Điện áp đầu vào(khuyên dùng) 7-12V
Điện áp đầu vào (giới hạn) 6-20V
Số chân Digital 14 (of which 6 provide PWM output)
Số chân PWM Digital
Số chân Analog
Dòng điện DC trên mỗi chân I/O 20 mA
Dòng điện DC trên chân 3.3V 50 mA
Flash Memory 32 KB (ATmega328P) of which 0.5 KB used by bootloader
SRAM 2 KB (ATmega328P)
EEPROM 1 KB (ATmega328P)
Tốc độ thạch anh 16 MHz
LED_BUILTIN 13
Chiều dài 68.6 mm
Chiều rộng 53.4 mm
Cân nặng 25 g

Power

 • LED: Có 1 LED được tích hợp trên bảng mạch và được nối vào chân D13. Khi chân có giá trị mức cao (HIGH) thì LED sẽ sáng và LED tắt khi ở mức thấp (LOW).
 • VIN: Chân này dùng để cấp nguồn ngoài (điện áp cấp từ 7-12VDC).
 • 5V: Điện áp ra 5V (dòng điện trên mỗi chân này tối đa là 500mA).
 • 3V3: Điện áp ra 3.3V (dòng điện trên mỗi chân này tối đa là 50mA).
 • GND: Là chân mang điện cực âm trên board.
 • IOREF: Điệp áp hoạt động của vi điều khiển trên Arduino UNO và có thể đọc điện áp trên chân IOREF. Chân IOREF không dùng để làm chân cấp nguồn.

Bộ nhớ

Vi điều khiển ATmega328:

 • 32 KB bộ nhớ Plash: trong đó bootloader chiếm 0.5KB.
 • 2 KB cho SRAM: (Static Random Access Menory): giá trị các biến khai báo sẽ được lưu ở đây. Khai báo càng nhiều biến thì càng tốn nhiều bộ nhớ RAM. Khi mất nguồn dữ liệu trên SRAM sẽ bị mất.
 • 1 KB cho EEPROM: (Electrically Eraseble Programmable Read Only Memory): Là nơi có thể đọc và ghi dữ liệu vào đây và không bị mất dữ liệu khi mất nguồn.

Các chân đầu vào và đầu ra

Trên Board Arduino Uno R3 có 14 chân Digital được sử dụng để làm chân đầu vào và đầu ra và chúng sử dụng các hàm pinMode(), digitalWrite(), digitalRead(). Giá trị điện áp trên mỗi chân là 5V, dòng trên mỗi chân là 20mA và bên trong có điện trở kéo lên là 20-50 ohm. Dòng tối đa trên mỗi chân I/O không vượt quá 40mA để tránh trường hợp gây hỏng board mạch.

Ngoài ra, một số chân Digital có chức năng đặt biệt:

 • Serial: 0 (RX) và 1 (TX): Được sử dụng để nhận dữ liệu (RX) và truyền dữ liệu (TX) TTL.
 • Ngắt ngoài: Chân 2 và 3.
 • PWM: 3, 5, 6, 9 và 11 Cung cấp đầu ra xung PWM với độ phân giải 8 bit bằng hàm analogWrite ().
 • SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Các chân này hỗ trợ giao tiếp SPI bằng thư viện SPI.
 • LED: Có 1 LED được tích hợp trên bảng mạch và được nối vào chân D13. Khi chân có giá trị mức cao (HIGH) thì LED sẽ sáng và LED tắt khi ở mức thấp (LOW).
 • TWI/I2C: A4 (SDA) và A5 (SCL) hỗ trợ giao tiếp I2C/TWI với các thiết bị khác.

Arduino Uno R3 có 6 chân Analog từ A0 đến A5, đầu vào cung cấp độ phân giải là 10 bit.

Real Arduino UNO vs. Clone UNO R3 - Is the Genuine a Genu-Win??
Real Arduino UNO vs. Clone UNO R3 – Is the Genuine a Genu-Win??

Giới thiệu về Arduino Uno R3

Arduino Uno R3 được sử dụng vi điều khiển ATmega328, tương thích với hầu hết các loại Arduino Shield trên thị trường, có thể gắn thêm các module mở rộng để thực hiện thêm các chức năng như điều khiển motor, kết nối wifi hay các chức năng khác.

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C,C++ hoặc Arudino, một ngôn ngữ bắt nguồn từ C,C++ trên phần mềm riêng cho lập trình Arduino IDE.

Các chân nguồn

Arduino Uno R3 được cấp nguồn 5V qua cáp usb hoặc cấp nguồn ngoài thông qua Adaptor chuyển đổi , với điện áp khuyên dùng là khoảng 6-9V. Có thể cấp nguồn từ máy tính qua cổng usb về.

 • Các chân 5V, 3.3V là chân dùng để cấp nguồn đầu ra cho các thiết bị chứ không phải chân cấp nguồn vào.
 • Vin(Voltage Input): Dùng để cấp nguồn ngoài cho Arduino Uno, nối dương cực vào chân nà và cực âm vào chân GND.
 • GND(Ground): Cực âm của nguồn điện cấp cho Arduino Uno. Khi sử dụng các thiết bị sử dụng những nguồn điện riêng biệt thì phải nối các chân này.
 • IOREF: Điện áp hoạt động của Arduino, có mức điện áp là 5V. Không được sử dụng để lấy nguồn từ chân này.
 • RESET: Việc nhấn nút RESET trên mạch arduino tương tự như khi nối chân RESET với GND qua điện trở 10KΩ.

Các chân vào/ra của Arduino Uno R3

Arduino Uno R3 có 14 chân digital dùng để đọc ghi dữ liệu. Chúng chỉ hoạt động ở 2 mức điện áp 0V và 5V với các dòng vào/ra tối đa trên mỗi chân là 40 mA.

Một số chân digital có chức năng đặc biệt như:

2 chân Serial: 0(RX) và 1(TX): dùng để gửi (transmit – TX) và nhận (Receive – RX) dữ liệu TTL Serial. Arduino Uno có thể giao tiếp với các thiết bị khác thông qua 2 chân này, như gắn thêm màn hình LCD để hiển thị.

Chân PWM: 3, 5,6,9, 10 và 11: Cho phép bạn xuất xung PWM với độ phân giải 8 bit( giá trị từ 0 -> 28-1 tương ứng với 0 – 5V.

Chân giao tiếp SPI: 10(SS), 11(MOSI), 12(MISO), 13(SCK). Ngoài chức năng thông thường, 4 chân này có thể truyền phát dữ liệu bằng giao thức SPI tới các thiết bị khác.

LED 13: Trên arduino có 1 đèn led, khi bấm nút reset thì đèn led này sẽ nhấp nháy để báo hiệu. Nó được nối với chân số 13. Khi chân này được sử dụng, đèn led sẽ sáng.

Arduino Uno R3 có 6 chân analog(A0 -> A5) cung cấp độ phân giải 10 bit(0 → 210-1) để đọc giá trị điện áp trong khoảng 0 -> 5V.

Arduino Uno còn có 2 chân A4(SDA) và A5(SCL) để hỗ trợ giao tiếp I2C/TWI với các thiết bị khác.

Ứng dụng của Arduino Uno R3

Aruino Uno R3 được sử dụng phổ biến trong việc tự thiết kế ra các mạch điện tử như điều khiển led, gửi dữ liệu lên lcd, điều khiển motor,… hay được gắn thêm các Shield để kết nối nhiều module cảm biến khác để thực hiện thêm nhiều chức năng mở rộng như gửi dữ liệu qua wifi.

Ngoài ra, trên thị trường còn có nhiều biến thể của Arduino Uno để thực hiện thêm các tính năng chuyên dụng, ví dụ như mCore, Orion trên mBot được chuyên dụng với việc dễ dàng phân biệt các loại module nào có thể sử dụng cắm vào trên các cổng để trẻ dễ dàng sử dụng.

Vi điều khiển ATmega328
Điện áp hoạt động 5V(cấp qua cổng usb)
Điện áp khuyến nghị 6-9V
Số chân digital I/O 14 chân( 6 chân PWM)
Số chân analog 6 chân
Dòng ra tối đa trên mỗi chân I/O 30 mA
Dòng ra tối đa (5V) 500 mA
Dòng ra tối đa(3.3V) 50 mA
Bộ nhớ Flash 32 KB (ATmega328) với 0.5 KB dùng bởi bootloader
SRAM 2 KB(ATmega328)
EEPROM 1 KB(ATmega328)
Giao động của thạch anh 16 MHz

Arduino Uno R3 Chính Hãng MADE IN ITALY có chất lượng, độ thẩm mỹ cao nên có giá cao hơn rất nhiều các loại Arduino Uno R3 fake khác trên thị trường. Thích hợp cho những dự án hoặc đồ án cần loại Arduino Uno R3 độ bền cao.

Thông số kỹ thuật:

Điện áp làm việc: 5V

Điện áp đầu vào: Không cung cấp điện bên ngoài hoặc khi kết nối với một 7V USB bên ngoài ~ 12V DC đầu vào

Điện áp ra: đầu ra 5V DC và 3.3V DC đầu ra và đầu vào điện bên ngoài

Bộ vi xử lý: ATmega328

Bootloader: Arduino Uno

Đồng hồ tần số: 16 MHz

Điện áp đầu vào (đề nghị): 7-12V

Điện áp đầu vào (giới hạn): 6-20V

giao thức hỗ trợ giao diện USB và cung cấp điện (không có nguồn điện bên ngoài)

Hỗ trợ chức năng tải về ISP

Kỹ thuật số cổng vào / O: 14 (4 kết quả đầu ra PWM)

Đầu vào Analog: 6

DC hiện I / O port: 40mA

Dòng ra trên chân 3.3V: 50mA

Bộ nhớ Flash: 32 KB (ATmega328) (0.5 KB sử dụng cho các bộ nạp khởi động)

SRAM: 2 KB (ATmega328)

EEPROM: 1 KB (ATmega328)

Kích thước: 75x55x15mm

Cước phí thu hộ COD được tính như sau:

Đối với đơn hàng có giá trị <1.000.000đ ( Sản Phẩm <1kg )

+ Tuyến thành phố: thu thêm 16.500đ

+ Tuyến huyện: thu thêm 22.000đ

Đối với đơn hàng có giá trị > 1.000.000đ ( Sản Phẩm <1kg )

+ Tuyến thành phố : thu thêm số tiền= (tiền hàng+Phí CPN)*0.8%

+ Tuyến huyện: thu thêm số tiền=(tiền hàng+phí CPN)*1,5%Khách hàng thanh toán theo hình thức COD khi nhận hàng phải thanh toán số tiền là

– Quý khách chuyển khoản với Nội dung:+ Đối với khách hàng đặt hàng qua Email:- Tên + Địa Chỉ + Tên Hàng+ Đối với khách hàng đặt hàng trên Website:- Mã Số Của Đơn Hàng + Tên + Địa Chỉ

( VD: Quý khách có mã đơn hàng ” #E1354 ” => QK Điền Nội Dung khi chuyển : “1354 + Tên + Đia Chỉ ” )

– Quý khách chuyển khoản vào các tài khoản sau:

Ngân Hàng MBBANK

STK: 0000 10891 8888

Chi nhánh: MBBank Nam Thăng Long, Hà Nội

Chủ TK: ĐINH THỊ YẾN

– Sau khi chuyển khoản, quý khách vui lòng nt vào số điện thoại : 0868 306 306 với nội dung: Quý khách có thể chuyển tiền vào tài khoản của chúng tôi bằng nhiều cách: Qua thẻ ATM, ra ngân hàng chuyển tiền, chuyển khoản trên internetBanking…

+ TênKH + Địa Chỉ + Tên Đơn Hàng. ( Liên hệ cửa hàng)+ Số Cuối Mã Đơn Hàng ( Mua trực tiếp trên website)( VD: #1354 => QK chỉ cần nhắn tin: 1354 _Tên_Số tiền chuyển )Chúng tôi sẽ liên hệ xác minh và xếp hàng gửi quý khách.

– Khách hàng có yêu cầu chuyển hàng qua bên thứ 3 khác như nhà xe, người quen, hoặc đơn vị vận chuyển không ký hợp đồng trực tiếp với Điện tử 360… Chi phí và mọi rủi ro trong quá trình vận chuyển do khách hàng chịu. Khi nhân viên giao hàng Điện tử bàn giao sản phẩm cho bên thứ 3, thì khách hàng và đối tác vận chuyển của khách hàng cần xác nhận bằng điện thoại, tin nhắn SMS hoặc trên phiếu xuất hàng của Điện tử 360.

Quý khách hàng có thể qua trực tiếp showroom của công ty để xem hàng và kiểm tra hàng tại địa chỉ: ( Số 62, ngõ 61 Phạm Tuấn Tài, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội ).

Bước 1: Chọn Sản Phẩm

Bước 2: Thanh Toán Trên Giỏ Hàng

Ở bước này khách hàng có thể chọn vào thanh toán khi đã chắc chắn sản phẩm mình đã lựa chọn hoặc bấm vào giỏ hàng để xem lại sản phẩm mình đã chọn.

Nếu còn thiếu sản phẩm khách hàng có thể tiếp tục chọn sản phẩm cho vào giỏ hàng trước khi nhấn thanh toán.

Bước 3: Điền Thông Tin Khách Hàng

Quý khách hàng điền đầy đủ thông tin liên hệ cũng như địa chỉ nhận hàng để tránh sai xót trong quá trình chuyển hàng.

>Bước 4: Chọn Phương Thức Thanh Toán Và Nhận Hàng

Bước 4: Khách Hàng Lựa Chọn Phương Thức Thanh Toán Và Nhận Hàng

Bước 5: Xác Nhận Hoàn Tất Việc Đặt Hàng

Sau khi hoàn thành các thủ tục trên, quý khách hàng bấm vào nút Đặt Hàng để hoàn thiện việc đặt hàng. Nhân viên của Dientu360 sẽ liên hệ và xác nhận đơn hàng của quý khách.

IoT – Internet of Things

Artificial Intelligence

Single Board Computer

STEM EDUCATION

Mạch điện – Module

 • Mạch thu phát sóng RF
 • Màn hình LCD
 • Mạch điều khiển động cơ
 • Điều khiển & Bàn phím & Joystick
 • Dimmer & phát xung PWM
 • Giao tiếp & Chuyển đổi
 • Âm thanh & Khuếch đại Amply
 • Đóng ngắt & Relay
 • Nguồn xung & Giảm, tăng áp & Sạc pin
 • Thời gian & Hiển thị & Còi, Buzzer
 • Kit phát triển & Mạch nạp
 • Đế chuyển Adapter

Cảm biến – Sensor

 • Ánh sáng & Âm thanh & Màu sắc
 • Chuyển động & Rung
 • Đo Dòng điện & Điện thế
 • Dò line & Encoder & Vận tốc
 • Gia tốc & Góc nghiêng & La bàn
 • Sinh học & Môi trường
 • Hình ảnh & Barcode, QR
 • Từ trường & Kim loại & Điện dung
 • Nhiệt độ & Độ ẩm & Mưa
 • Áp suất & Lưu lượng & Cân nặng
 • Khoảng cách & Vật cản & Radar
 • Sò nóng lạnh Peltier

Robot – Điều khiển

 • Khung Robot
 • Phụ kiện Robot
 • Bánh xe
 • Động cơ
 • Động cơ bơm, thổi & Van điện từ
 • Mạch điều khiển Động cơ
 • Pin & Sạc
 • Pin Năng Lượng Mặt Trời Solar Panel
 • Máy in 3D & CNC Mini

Phụ kiện và dụng cụ

Thương hiệu phân phối

  • Tổng tiền thanh toán:

Nhắc tới dòng mạch Arduino dùng để lập trình, cái đầu tiên mà người ta thường nói tới chính là dòng Arduino UNO. Hiện dòng mạch này đã phát triển tới thế hệ thứ 3 (R3). Bạn sẽ bắt đầu đến với Arduino qua thứ này. Bạn có thể dùng Arduino Nano cũng được nhưng mình khuyên bạn nên dùng cái này

Nhắc tới dòng mạch Arduino dùng để lập trình, cái đầu tiên mà người ta thường nói tới chính là dòng Arduino UNO. Hiện dòng mạch này đã phát triển tới thế hệ thứ 3 (R3). Bạn sẽ bắt đầu đến với Arduino qua thứ này. Bạn có thể dùng Arduino Nano cũng được nhưng mình khuyên bạn nên dùng cái này.

Arduino UNO có thể sử dụng 3 vi điều khiển họ 8bit AVR là ATmega8, ATmega168, ATmega328. Bộ não này có thể xử lí những tác vụ đơn giản như điều khiển đèn LED nhấp nháy, xử lí tín hiệu cho xe điều khiển từ xa, làm một trạm đo nhiệt độ – độ ẩm và hiển thị lên màn hình LCD,… hay những ứng dụng khác.

Arduino Uno được xây dựng với phân nhân là vi điều khiển ATmega328P sử dụng thạch anh có chu kì dao động là 16 MHz. Với vi điều khiển này, ta có tổng cộng 14 pin (ngõ) ra / vào được đánh số từ 0 tới 13 (trong đó có 6 pin PWM, được đánh dấu ~ trước mã số của pin). Song song đó, ta có thêm 6 pin nhận tín hiệu analog được đánh kí hiệu từ A0 – A5, 6 pin này cũng có thể sử dụng được như các pin ra / vào bình thường (như pin 0 – 13). Ở các pin được đề cập, pin 13 là pin đặc biệt vì nối trực tiếp với LED trạng thái trên board.

Trên board còn có 1 nút reset, 1 ngõ kết nối với máy tính qua cổng USB và 1 ngõ cấp nguồn sử dụng jack 2.1mm lấy năng lượng trực tiếp từ AC-DC adapter hay thông qua ắc-quy nguồn.

Khi làm việc với Arduino board, một số thuật ngữ sau cần được lưu ý:

Ngoài ra, board Arduino còn cung cấp cho ta các pin khác nhau như pin cấp nguồn 3.3V, pin cấp nguồn 5V, pin GND…

Thông số kỹ thuật của Arduino board được tóm tắt trong bảng sau:

Vi điều khiển ATmega328P
Điện áp hoạt động 5V
Điện áp vào khuyên dùng 7-12V
Điện ápo vào giới hạn 6-20V
Digital I/O pin 14 (6 chân PWM)
PWM digital I/O Pin
Ngõ vào Analog
Cường độ dòng điện trên mỗi I/O pin (5V) 20mA
Cường độ dòng điện trên mỗi I/O pin (3.3V) 50mA
Flash Memory 32KB trong đó 0.5KB được

sử dụng bởi bootloader

SRAM 2KB
EEPROM 2KB
Tốc độ 16MHz
Kích thước 68.6 x 53.4mm
Trọng lượng 25g

Arduino Uno R3 không có bảo vệ cắm ngược nguồn vào. Do đó bạn phải hết sức cẩn thận, kiểm tra các cực âm – dương của nguồn trước khi cấp cho Arduino Uno R3.Lưu ý:

Nhằm tri ân cũng như hỗ trợ một phần chi phí đối với đơn hàng của quý khách, điện tử DAT gửi đến quý khách chương trình như sau:

Thời gian áp dụng: chương trình có hiệu lực kể từ ngày 23/05/2020 đến khi có thông báo mới.

Trân trọng cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của điện tử DAT. Vì chúng tôi hiểu bạn đã có rất nhiều lựa chọn!

EBOOK ARDUINO CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Lập trình Arduino ngày càng được phổ biến để phục vụ tốt hơn cho quá trình code, Arduino Uno R3 là phần cứng được sử dụng nhiều và xuyên suốt trong quá trình học tập và nghiên cứu.

Trong nội dung bài viết hôm này mình sẽ đi vào giới thiệu cho các bạn chi tiết các thành phần và chức năng của board mạch Arduino Uno.

Xem ngay: Maker Uno là gì? Bo mạch học lập trình Arduino TỐT NHẤT hiện nay

ARDUINO UNO R3 Board Unboxing & Brief Explanation
ARDUINO UNO R3 Board Unboxing & Brief Explanation

Documentation

OSH: Schematics

Arduino Uno is open-source hardware! You can build your own board using the following files:

EAGLE FILES IN .ZIP SCHEMATICS IN .PDF BOARD SIZE IN .DXFDATASHEET IN .PDF

Pinout Diagram

Download the full pinout diagram as PDF here.

Interactive Board Viewer

Learn more

Get Inspired

Kết luận

Tổng kết lại, Arduino Uno R3 là một mạch vi điều khiển được phát triển bởi Arduino.cc. Mạch được thiết kế để dễ dàng sử dụng và lập trình cho các dự án điện tử. Nó bao gồm nhiều tính năng hữu ích, bao gồm một bộ vi xử lý AVR 8-bit, các chân input/output kỹ thuật số và analog, kết nối USB và ICSP, và các chân PWM và UART. Với sự linh hoạt và dễ dàng sử dụng của nó, Arduino Uno đã trở thành một trong những mạch điện tử phổ biến nhất trong cộng đồng DIY và học tập. Với các hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng, các tài liệu hướng dẫn và ví dụ minh họa có sẵn trên Internet, bạn có thể dễ dàng học và sử dụng cho các dự án của riêng bạn.

Arduino Uno R3

Dòng Arduino Uno là dòng phổ thông nhất trong các mạch arduino, hiện nay thế hệ thứ 3(R3) đang là mạch được sử dụng phổ biến, được sử dụng để tự thiết kế các mạch điện tử như điều khiển led, đo nhiệt độ – độ ẩm hiển thị lên lcd hay các ứng dụng khác.

Arduino Uno R3 Microcontroller Board - Unboxing & Basic Testing w/IDE & mBlock
Arduino Uno R3 Microcontroller Board – Unboxing & Basic Testing w/IDE & mBlock

Chi tiết sản phẩm

Arduino Uno R3 DIP là dòng Arduino thế hệ thứ 3 cũng giống như các phiên bản trước đây giúp người dùng dễ dàng tiếp cận với lập trình để tạo ra phần cứng có những tính năng mong muốn một cách nhanh chóng với chi phí hợp lý.

Hiện nay nó đã được biết đến một cách quen thuộc tại Việt Nam và sức mạnh của chúng ngày càng được chứng tỏ theo thời gian với vô vàn các ứng dụng mở (open source) độc đáo được chia sẻ rộng rãi.

Ứng dụng của Arduino Uno R3 DIP

Arduino Uno R3 DIP bạn có thể ứng dụng vào những mạch đơn giản như mạch cảm biến ánh sáng bật tắt đèn, mạch điều khiển động cơ,… hoặc cao hơn nữa bạn có thể làm những sản phẩm như: máy in 3D, Robot, khinh khí cầu, máy bay không người lái, và các ứng dụng lớn khác.

Bo mạch Arduino sử dụng dòng vi xử lý 8-bit mega AVR của Atmel với hai chip phổ biến nhất là ATmega328 và ATmega2560. Các dòng vi xử lý này cho phép lập trình các ứng dụng điều khiển phức tạp do được trang bị cấu hình mạnh với các loại bộ nhớ ROM, RAM và Flash, các ngõ vào ra digital I/O trong đó có nhiều ngõ có khả năng xuất tín hiệu PWM, các ngõ đọc tín hiệu analog và các chuẩn giao tiếp đa dạng như UART, SPI, TWI (I2C).

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Vi điều khiển ATmega328 họ 8bit
Điện áp hoạt động 5~12V DC (khuyên dùng)
Tần số hoạt động 16 MHz
Dòng tiêu thụ Khoảng 30mA
Điện áp vào giới hạn 19V DC
Số chân Digital I/O 14 (6 chân PWM)
Số chân Analog 6 (độ phân giải 10bit)
Dòng tối đa trên mỗi chân I/O 30 mA
Dòng ra tối đa (5V) 500 mA
Dòng ra tối đa (3.3V) 50 mA
Bộ nhớ flash 32 KB (ATmega328) với 0.5KB dùng bởi bootloader
SRAM 2 KB (ATmega328)
EEPROM 1 KB (ATmega328)
Khối lượng 25 gram

Lưu ý : Cấp điệp áp trên 5.5V vào các chân Digital hoặc Analog của Arduino UNO sẽ làm hỏng vi điều khiển.

Arduino UNO không có bảo vệ cắm ngược nguồn vào. Do đó bạn phải hết sức cẩn thận, kiểm tra các cực âm – dương của nguồn trước khi cấp cho Arduino UNO. Việc làm chập mạch nguồn vào của Arduino UNO sẽ biến nó thành một miếng nhựa chặn giấy!!!. Tôi khuyên bạn nên dùng nguồn từ cổng USB nếu có thể.

Sơ đồ nguyên lý & Mạch In ( sử dụng phần mềm thiết kết PCB EAGLE):

File Eagle: http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino_Uno_Rev3-02-TH.zip

File PDF: https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf

Sơ đồ chân

HÌNH ẢNH THỰC TẾ

—————————-CODE THAM KHẢO—————————–

void setup() { pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); delay(1000); digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); delay(1000); }

Nshopvn.com · 07/03/2019 10:43 AM

Arduino UNO R3 DIP giá chỉ 224.000₫

Mạch Arduino Uno R3 là gì? Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng

Arduino Uno R3 là gì?

Arduino Uno R3 là một bảng mạch vi điều khiển nguồn mở dựa trên vi điều khiển Microchip ATmega328 được phát triển bởi Arduino.cc. Bảng mạch được trang bị các bộ chân đầu vào/ đầu ra Digital và Analog có thể giao tiếp với các bảng mạch mở rộng khác nhau. Mạch Arduino Uno thích hợp cho những bạn mới tiếp cận và đam mê về điện tử, lập trình…Dựa trên nền tảng mở do Arduino.cc cung cấp các bạn dễ dàng xây dựng cho mình một dự án nhanh nhất ( lập trình Robot, xe tự hành, điều khiển bật tắt led…).

[Arduino 2] Giới thiệu phần cứng Arduino Uno R3 | Các chân chức năng cơ bản
[Arduino 2] Giới thiệu phần cứng Arduino Uno R3 | Các chân chức năng cơ bản

Tech specs

Microcontroller ATmega328P
Operating Voltage 5V
Input Voltage (recommended) 7-12V
Input Voltage (limit) 6-20V
Digital I/O Pins 14 (of which 6 provide PWM output)
PWM Digital I/O Pins
Analog Input Pins
DC Current per I/O Pin 20 mA
DC Current for 3.3V Pin 50 mA
Flash Memory 32 KB (ATmega328P) of which 0.5 KB used by bootloader
SRAM 2 KB (ATmega328P)
EEPROM 1 KB (ATmega328P)
Clock Speed 16 MHz
LED_BUILTIN 13
Length 68.6 mm
Width 53.4 mm
Weight 25 g

FAQs

Programming

The Arduino Uno can be programmed with the (Arduino Software (IDE)). Select “Arduino Uno from the Tools > Board menu (according to the microcontroller on your board). For details, see the reference and tutorials.

The ATmega328 on the Arduino Uno comes preprogrammed with a bootloader that allows you to upload new code to it without the use of an external hardware programmer. It communicates using the original STK500 protocol (reference, C header files).

You can also bypass the bootloader and program the microcontroller through the ICSP (In-Circuit Serial Programming) header using Arduino ISP or similar; see these instructions for details.

The ATmega16U2 (or 8U2 in the rev1 and rev2 boards) firmware source code is available in the Arduino repository. The ATmega16U2/8U2 is loaded with a DFU bootloader, which can be activated by:

 • On Rev1 boards: connecting the solder jumper on the back of the board (near the map of Italy) and then resetting the 8U2.
 • On Rev2 or later boards: there is a resistor that pulling the 8U2/16U2 HWB line to ground, making it easier to put into DFU mode.

You can then use Atmel’s FLIP software (Windows) or the DFU programmer (Mac OS X and Linux) to load a new firmware. Or you can use the ISP header with an external programmer (overwriting the DFU bootloader). See this user-contributed tutorial for more information.

Warnings

The Arduino Uno has a resettable polyfuse that protects your computer’s USB ports from shorts and overcurrent. Although most computers provide their own internal protection, the fuse provides an extra layer of protection. If more than 500 mA is applied to the USB port, the fuse will automatically break the connection until the short or overload is removed.

Differences with other boards

The Uno differs from all preceding boards in that it does not use the FTDI USB-to-serial driver chip. Instead, it features the Atmega16U2 (Atmega8U2 up to version R2) programmed as a USB-to-serial converter.

Power

The Arduino Uno board can be powered via the USB connection or with an external power supply. The power source is selected automatically.

External (non-USB) power can come either from an AC-to-DC adapter (wall-wart) or battery. The adapter can be connected by plugging a 2.1mm center-positive plug into the board’s power jack. Leads from a battery can be inserted in the GND and Vin pin headers of the POWER connector.

The board can operate on an external supply from 6 to 20 volts. If supplied with less than 7V, however, the 5V pin may supply less than five volts and the board may become unstable. If using more than 12V, the voltage regulator may overheat and damage the board. The recommended range is 7 to 12 volts.

The power pins are as follows:

 • Vin. The input voltage to the Arduino board when it’s using an external power source (as opposed to 5 volts from the USB connection or other regulated power source). You can supply voltage through this pin, or, if supplying voltage via the power jack, access it through this pin.
 • 5V.This pin outputs a regulated 5V from the regulator on the board. The board can be supplied with power either from the DC power jack (7 – 12V), the USB connector (5V), or the VIN pin of the board (7-12V). Supplying voltage via the 5V or 3.3V pins bypasses the regulator, and can damage your board. We don’t advise it.
 • 3V3. A 3.3 volt supply generated by the on-board regulator. Maximum current draw is 50 mA.
 • GND. Ground pins.
 • IOREF. This pin on the Arduino board provides the voltage reference with which the microcontroller operates. A properly configured shield can read the IOREF pin voltage and select the appropriate power source or enable voltage translators on the outputs to work with the 5V or 3.3V.

Memory

The ATmega328 has 32 KB (with 0.5 KB occupied by the bootloader). It also has 2 KB of SRAM and 1 KB of EEPROM (which can be read and written with the EEPROM library).

Input and Output

See the mapping between Arduino pins and ATmega328P ports. The mapping for the Atmega8, 168, and 328 is identical.

Each of the 14 digital pins on the Uno can be used as an input or output, using pinMode(),digitalWrite(), and digitalRead() functions. They operate at 5 volts. Each pin can provide or receive 20 mA as recommended operating condition and has an internal pull-up resistor (disconnected by default) of 20-50k ohm. A maximum of 40mA is the value that must not be exceeded on any I/O pin to avoid permanent damage to the microcontroller.

In addition, some pins have specialized functions:

 • Serial: 0 (RX) and 1 (TX). Used to receive (RX) and transmit (TX) TTL serial data. These pins are connected to the corresponding pins of the ATmega8U2 USB-to-TTL Serial chip.
 • External Interrupts: 2 and 3. These pins can be configured to trigger an interrupt on a low value, a rising or falling edge, or a change in value. See the attachInterrupt() function for details.
 • PWM: 3, 5, 6, 9, 10, and 11. Provide 8-bit PWM output with the analogWrite() function.
 • SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). These pins support SPI communication using the SPI library.
 • LED: 13. There is a built-in LED driven by digital pin 13. When the pin is HIGH value, the LED is on, when the pin is LOW, it’s off.
 • TWI: A4 or SDA pin and A5 or SCL pin. Support TWI communication using the Wire library.

The Uno has 6 analog inputs, labeled A0 through A5, each of which provide 10 bits of resolution (i.e. 1024 different values). By default they measure from ground to 5 volts, though is it possible to change the upper end of their range using the AREF pin and the analogReference() function. There are a couple of other pins on the board:

 • AREF. Reference voltage for the analog inputs. Used with analogReference().
 • Reset. Bring this line LOW to reset the microcontroller. Typically used to add a reset button to shields which block the one on the board.

Communication

The Arduino Uno has a number of facilities for communicating with a computer, another Arduino board, or other microcontrollers. The ATmega328 provides UART TTL (5V) serial communication, which is available on digital pins 0 (RX) and 1 (TX). An ATmega16U2 on the board channels this serial communication over USB and appears as a virtual com port to software on the computer. The 16U2 firmware uses the standard USB COM drivers, and no external driver is needed. However, on Windows, a .inf file is required. The Arduino Software (IDE) includes a serial monitor which allows simple textual data to be sent to and from the board. The RX and TX LEDs on the board will flash when data is being transmitted via the USB-to-serial chip and USB connection to the computer (but not for serial communication on pins 0 and 1).

A SoftwareSerial library allows serial communication on any of the Uno’s digital pins.

The ATmega328 also supports I2C (TWI) and SPI communication. The Arduino Software (IDE) includes a Wire library to simplify use of the I2C bus; see the documentation for details. For SPI communication, use the SPI library.

Automatic (Software) Reset

Rather than requiring a physical press of the reset button before an upload, the Arduino Uno board is designed in a way that allows it to be reset by software running on a connected computer. One of the hardware flow control lines (DTR) of the ATmega8U2/16U2 is connected to the reset line of the ATmega328 via a 100 nanofarad capacitor. When this line is asserted (taken low), the reset line drops long enough to reset the chip. The Arduino Software (IDE) uses this capability to allow you to upload code by simply pressing the upload button in the interface toolbar. This means that the bootloader can have a shorter timeout, as the lowering of DTR can be well-coordinated with the start of the upload.

This setup has other implications. When the Uno is connected to either a computer running Mac OS X or Linux, it resets each time a connection is made to it from software (via USB). For the following half-second or so, the bootloader is running on the Uno. While it is programmed to ignore malformed data (i.e. anything besides an upload of new code), it will intercept the first few bytes of data sent to the board after a connection is opened. If a sketch running on the board receives one-time configuration or other data when it first starts, make sure that the software with which it communicates waits a second after opening the connection and before sending this data.

The Uno board contains a trace that can be cut to disable the auto-reset. The pads on either side of the trace can be soldered together to re-enable it. It’s labeled “RESET-EN”. You may also be able to disable the auto-reset by connecting a 110 ohm resistor from 5V to the reset line; see this forum thread for details.

Revisions

Revision 3 of the board has the following new features:

 • 1.0 pinout: added SDA and SCL pins that are near to the AREF pin and two other new pins placed near to the RESET pin, the IOREF that allow the shields to adapt to the voltage provided from the board. In future, shields will be compatible with both the board that uses the AVR, which operates with 5V and with the Arduino Due that operates with 3.3V. The second one is a not connected pin, that is reserved for future purposes.
 • Stronger RESET circuit.
 • Atmega 16U2 replace the 8U2.

Arduino UNO R3 DIP

Arduino UNO R3 DIP (with cable)

Arduino Uno R3 DIP (kèm cáp) Điện áp hoạt động: 5~12VDC, Dòng tiêu thụ: Khoảng 30mA, Khối lượng: 25 gram

So Sánh Arduino Uno R3 chíp cắm và chíp dán
So Sánh Arduino Uno R3 chíp cắm và chíp dán

Keywords searched by users: arduino uno r3 board

Arduino Uno R3 Dip - Nshop
Arduino Uno R3 Dip – Nshop
Arduino Uno R3 Là Gì? | Cộng Đồng Arduino Việt Nam
Arduino Uno R3 Là Gì? | Cộng Đồng Arduino Việt Nam
Arduino Uno R3 Vircontroller | Bộ Điều Khiển Bộ Truyền Động
Arduino Uno R3 Vircontroller | Bộ Điều Khiển Bộ Truyền Động
Arduino Uno R3 Là Gì? | Cộng Đồng Arduino Việt Nam
Arduino Uno R3 Là Gì? | Cộng Đồng Arduino Việt Nam
Arduino Uno R3 | Điện Tử Dat
Arduino Uno R3 | Điện Tử Dat
Arduino Uno R3 Chính Hãng Điện Tử 360(E360)
Arduino Uno R3 Chính Hãng Điện Tử 360(E360)
Board Mạch Arduino Uno R3 Chíp Dán Bảo Hành Chính Hãng
Board Mạch Arduino Uno R3 Chíp Dán Bảo Hành Chính Hãng
Arduino Uno R3 -Chíp Cắm | Giải Pháp Chung
Arduino Uno R3 -Chíp Cắm | Giải Pháp Chung
Arduino Uno R3 – Tdhshop
Arduino Uno R3 – Tdhshop
Buy Arduino Uno Rev3 [A000066] Online Vietnam | Ubuy
Buy Arduino Uno Rev3 [A000066] Online Vietnam | Ubuy
Bo Mạch Arduino Uno R3 Kèm Cáp Usb - Gia Dụng Nhà Việt
Bo Mạch Arduino Uno R3 Kèm Cáp Usb – Gia Dụng Nhà Việt
Arduino Uno R3 Smd (Chip Dán) | Điện Tử Dat
Arduino Uno R3 Smd (Chip Dán) | Điện Tử Dat
Board Arduino Uno R3 Chip Cắm + Kèm Cáp Nạp Usb | Shopee Việt Nam
Board Arduino Uno R3 Chip Cắm + Kèm Cáp Nạp Usb | Shopee Việt Nam
Arduino Uno R3 Chip Smd Linh Kiện Cầu Giấy
Arduino Uno R3 Chip Smd Linh Kiện Cầu Giấy
Arduino Uno R3 Điện Tử 360(E360)
Arduino Uno R3 Điện Tử 360(E360)
Kit Arduino Uno R3 Ch340G
Kit Arduino Uno R3 Ch340G
Arduino Uno Rev3 — Arduino Official Store
Arduino Uno Rev3 — Arduino Official Store
Arduino Uno R3 Dip - Nshop
Arduino Uno R3 Dip – Nshop
Board Mạch Arduino Uno R3 Chíp Dán Bảo Hành Chính Hãng
Board Mạch Arduino Uno R3 Chíp Dán Bảo Hành Chính Hãng
Arduino Uno R3 Kèm Cáp Usb | Điện Tử Proe
Arduino Uno R3 Kèm Cáp Usb | Điện Tử Proe
Bo Mạch Arduino Uno R3 Kèm Cáp Usb - Gia Dụng Nhà Việt
Bo Mạch Arduino Uno R3 Kèm Cáp Usb – Gia Dụng Nhà Việt
Arduino Uno R3 - Chip Dán Smd Kèm Cáp
Arduino Uno R3 – Chip Dán Smd Kèm Cáp
Arduino Uno R3 - Arduino | Linhkiendientu.Vn - Fukidi
Arduino Uno R3 – Arduino | Linhkiendientu.Vn – Fukidi
Arduino Uno Rev3 — Arduino Official Store
Arduino Uno Rev3 — Arduino Official Store
Arduino Uno R3 Dip - Nshop
Arduino Uno R3 Dip – Nshop
Arduino Uno R3 Development Board, Atmega328P Board Compatible Model | Myinnovation
Arduino Uno R3 Development Board, Atmega328P Board Compatible Model | Myinnovation
Kit Arduino Uno R3 Dip - I1H1 | Công Ty Cổ Phần Linh Kiện Việt Nam
Kit Arduino Uno R3 Dip – I1H1 | Công Ty Cổ Phần Linh Kiện Việt Nam
Arduino Uno R3 (Chíp Dán) Kèm Cáp
Arduino Uno R3 (Chíp Dán) Kèm Cáp
Buy Arduino Uno R3 Development Board Online – Quartzcomponents
Buy Arduino Uno R3 Development Board Online – Quartzcomponents
Buy Arduino Uno Rev3 [A000066] Online Vietnam | Ubuy
Buy Arduino Uno Rev3 [A000066] Online Vietnam | Ubuy
Arduino Uno R3 - Linh Kiện Stem
Arduino Uno R3 – Linh Kiện Stem
Mạch Vietduino Uno Usb-B (Arduino Uno Compatible) – Hshop.Vn
Mạch Vietduino Uno Usb-B (Arduino Uno Compatible) – Hshop.Vn
Mạch Arduino Uno R3 (Chíp Cắm) - Linh Kiện Điện Tử Tphcm Giá Rẻ
Mạch Arduino Uno R3 (Chíp Cắm) – Linh Kiện Điện Tử Tphcm Giá Rẻ
Arduino Uno R3 Chip Chân Cắm Linh Kiện Cầu Giấy
Arduino Uno R3 Chip Chân Cắm Linh Kiện Cầu Giấy
Arduino Uno R3 | Shopee Việt Nam
Arduino Uno R3 | Shopee Việt Nam
Arduino Uno R3 Dip
Arduino Uno R3 Dip
Bo Mạch Arduino Uno R3 Kèm Cáp Usb - Gia Dụng Nhà Việt
Bo Mạch Arduino Uno R3 Kèm Cáp Usb – Gia Dụng Nhà Việt
Arduino Uno R3 Atmega328 Ic Atmega328, Ic Atmega16U2 Giao Tiếp Usb
Arduino Uno R3 Atmega328 Ic Atmega328, Ic Atmega16U2 Giao Tiếp Usb
Kit Arduino Uno R3 Chíp Cắm - Tặng Cáp Kết Nối Trị Giá 15K | Linh Kiện Điện Tử 3M
Kit Arduino Uno R3 Chíp Cắm – Tặng Cáp Kết Nối Trị Giá 15K | Linh Kiện Điện Tử 3M
Arduino Uno R3 Dip - Nshop
Arduino Uno R3 Dip – Nshop
Arduino Uno R3 Italy – Makerlab Electronics
Arduino Uno R3 Italy – Makerlab Electronics
Mạch Arduino Uno R3 Ch340G
Mạch Arduino Uno R3 Ch340G
Mạch Arduino Uno R3-G- Atmega328-Htc
Mạch Arduino Uno R3-G- Atmega328-Htc
Arduino Uno-R3 (Chíp Dán) | Giải Pháp Chung
Arduino Uno-R3 (Chíp Dán) | Giải Pháp Chung
Arduino Uno R3 Smd (Chip Dán) + Cáp Usb Linh Kiện Mạch Điện
Arduino Uno R3 Smd (Chip Dán) + Cáp Usb Linh Kiện Mạch Điện
Arduino Uno R3 Ch340G Atmega328(Smd)
Arduino Uno R3 Ch340G Atmega328(Smd)
Kit Vi Điều Khiển Arduino Uno R3 Atmega328P Chip Cắm - Hoằng Long | Linh Kiện Điện Tử Hoằng Long
Kit Vi Điều Khiển Arduino Uno R3 Atmega328P Chip Cắm – Hoằng Long | Linh Kiện Điện Tử Hoằng Long
Arduino Uno R3 – Original Made In Italy | Nutty Engineer
Arduino Uno R3 – Original Made In Italy | Nutty Engineer
Uno R3 Ch340 Arduino Compatible Philippines | Circuitrocks – Circuitrocks
Uno R3 Ch340 Arduino Compatible Philippines | Circuitrocks – Circuitrocks
Arduino Uno R3 Smd Ch340 - Storelinhkien.Com
Arduino Uno R3 Smd Ch340 – Storelinhkien.Com
Mạch Arduino Uno R3 Chíp Cắm Atmega328P Kèm Cáp – Lemon Robotics
Mạch Arduino Uno R3 Chíp Cắm Atmega328P Kèm Cáp – Lemon Robotics
Arduino Uno R3 Microcontroller Board | Original - Unboxing, Software Installation & Blink Led Code - Youtube
Arduino Uno R3 Microcontroller Board | Original – Unboxing, Software Installation & Blink Led Code – Youtube
Arduino Uno R3 – Tdhshop
Arduino Uno R3 – Tdhshop

See more here: kientrucannam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *