Chuyển tới nội dung
Home » Arduino Code For Esp8266 Wifi | Esp8266 Là Gì?

Arduino Code For Esp8266 Wifi | Esp8266 Là Gì?

Arduino UNO & ESP8266 and control using smartphone

Hướng dẫn nạp code cho ESP8266 NodeMCU

Để có thể nạp code cho ESP8266 NodeMCU bạn cần tải phần mềm Arduino IDE về. Thông thường phần mềm mới tải về thì chưa có board esp822 nên các bạn cần làm theo các bước dưới đây.

Bước 1: Mở Arduino IDE lên, click vào File trên thanh công cụ chọn Preferences(Ctrl+Comma).

Bước 2: Copy đường Link bên dưới bỏ vào ô tô màu vàng và nhấn OK là xong.

 • Copy Link tại đây: http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

Bước 3: Vào Tools > Board > Boards Manager

Bước 4: Cửa sổ mở lên ta Seach “Esp8266” để tải danh mục của các Board về. Nhấn Install để tiến hành cài đặt.

Như vậy, là mình vừa xong phần thiết lập cho board, bây giờ các bạn chỉ cần viết code và nhấn Upload chương trình xuống là xong.

Lưu ý: Chọn đúng PORT và Board nhé, ở đây mình dùng ESP822 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)

Diagnostics¶

There are several techniques available to diagnose and troubleshoot issues with getting connected to Wi-Fi and keeping connection alive.

Check Return Codes¶

Almost each function described in chapters above returns some diagnostic information.

Such diagnostic may be provided as a simple

boolean

type

true

or

false

to indicate operation result. You may check this result as described in examples, for instance:

Serial.printf(“Wi-Fi mode set to WIFI_STA %s\n”, WiFi.mode(WIFI_STA) ? “” : “Failed!”);

Some functions provide more than just a binary status information. A good example is

WiFi.status()

.

Serial.printf(“Connection status: %d\n”, WiFi.status());

This function returns following codes to describe what is going on with Wi-Fi connection:

 • 0 :


  WL_IDLE_STATUS

  when Wi-Fi is in process of changing between statuses

 • 1 :


  WL_NO_SSID_AVAIL

  in case configured SSID cannot be reached

 • 3 :


  WL_CONNECTED

  after successful connection is established

 • 4 :


  WL_CONNECT_FAILED

  if connection failed

 • 6 :


  WL_CONNECT_WRONG_PASSWORD

  if password is incorrect

 • 7 :


  WL_DISCONNECTED

  if module is not configured in station mode

It is a good practice to display and check information returned by functions. Application development and troubleshooting will be easier with that.

Use printDiag¶

There is a specific function available to print out key Wi-Fi diagnostic information:

WiFi.printDiag(Serial);

A sample output of this function looks as follows:

Mode: STA+AP PHY mode: N Channel: 11 AP id: 0 Status: 5 Auto connect: 1 SSID (10): sensor-net Passphrase (12): 123!$#0&*esP BSSID set: 0

Use this function to provide snapshot of Wi-Fi status in these parts of application code, that you suspect may be failing.

Enable Wi-Fi Diagnostic¶

By default the diagnostic output from Wi-Fi libraries is disabled when you call

Serial.begin

. To enable debug output again, call

Serial.setDebugOutput(true)

. To redirect debug output to

Serial1

instead, call

Serial1.setDebugOutput(true)

. For additional details regarding diagnostics using serial ports please refer to the documentation.

Below is an example of output for sample sketch discussed in Quick Start above with

Serial.setDebugOutput(true)

:

Connectingscandone state: 0 -> 2 (b0) state: 2 -> 3 (0) state: 3 -> 5 (10) add 0 aid 1 cnt connected with sensor-net, channel 6 dhcp client start… chg_B1:-40 …ip:192.168.1.10,mask:255.255.255.0,gw:192.168.1.9 . Connected, IP address: 192.168.1.10

The same sketch without

Serial.setDebugOutput(true)

will print out only the following:

Connecting…. Connected, IP address: 192.168.1.10

Enable Debugging in IDE¶

Arduino IDE provides convenient method to enable debugging for specific libraries.

Arduino UNO & ESP8266 and control using smartphone
Arduino UNO & ESP8266 and control using smartphone

ESP8266 WiFi station mode example

The ESP8266 can communicate over WiFi in two different modes. It can connect to an existing wireless hot spot, or access point, similar to the way you connect your phone or computer to the Internet. This is called “station” mode. In station mode the ESP8266 board can reach out to the internet and may also communicate with other devices connected to the same network, including other ESP8266 modules. Here is a simple example. Remember to replace the values for the ssid and password variables with the name and password for your wireless network!

Once you load the code on your ESP8266 module, open the serial monitor and restart the module (pressing the reset button on the NodeMCU board will do the trick). All of the code executes in the set-up function, so it will only run once. You should see something like this, if all is well:

If you have access to your router admin screen, you should see the ESP8266 module in the list of connected devices.

Output

Once you upload the program, you should be able to see the WiFi networks available at your place. If you don’t have one, what will you connect your ESP too?

Trong dự án này, bạn sẽ học cách giao tiếp mô-đun wi-fi esp8266 với arduino và cách gửi dữ liệu từ arduino đến server bằng mô-đun esp8266 wi-fi.

Trong hướng dẫn hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu cách giao tiếp mô-đun Wi-Fi với Arduino và xem cách Wi-Fi hoạt động như thế nào. Chúng ta sẽ truyền dữ liệu đến một thế giới thực và hiển thị nó dưới dạng đồ thị.

Chúng tôi sẽ truyền dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm của không khí đến server bằng cách sử dụng cảm biến DHT11 và mô-đun Wi-Fi ESP8266.

Wifi Fidelity là một thuật ngữ được sử dụng cho các sản phẩm sử dụng loại công nghệ 802.11. Mạng Wi-Fi hoạt động với tốc độ dữ liệu 11 Mbps hoặc 54 Mbps ở băng tần vô tuyến không được cấp phép 2.4 GHz và 5 GHz.

Các thiết bị đã bật Wi-Fi có thể gửi và nhận dữ liệu không dây từ các vị trí có truy cập không dây. Các điểm truy cập được đặt ở vị trí có Wi-Fi sẽ truyền tín hiệu RF cho các thiết bị có hỗ trợ Wi-Fi.

Các thiết bị có hỗ trợ Wi-Fi này có thể nhận tín hiệu nếu chúng nằm trong phạm vi điểm truy cập. Tốc độ truyền dữ liệu phụ thuộc vào tốc độ của đường truyền của điểm truy cập.

Tín hiệu vô tuyến là nguyên lý hoạt động cơ bản của Wi-Fi. Nó được tạo thành từ ba yếu tố cần thiết.

Các tín hiệu vô tuyến được truyền bởi ăng-ten và bộ định tuyến và chúng được nhận bởi bộ thu Wi-Fi chẳng hạn như máy tính.

Mô-đun Wi-Fi có 8 chân cắm được sắp xếp thành 2 hàng. Để các chân gần đầu vào thiết bị nhất. Hàng dưới từ trái sang phải là

Hàng trên từ trái sang phải có

Mô-đun DHT11:

Mô-đun DHT có 3 chân đầu ra.

Giao tiếp mô-đun Wi-Fi ESP8266 với Arduino

Kết nối mạch như sau:

Kết nối DHT11 với Arduino như sau:

Toàn bộ mạch sẽ là sự kết hợp của cả hai bước đấu nối trên.

Sau khi hoàn thành các mạch làm theo như đã cho. Chúng ta xem kết quả trên server. Bạn sẽ thấy kết quả trong phần “Public preview” của trang web.

1. Trước hết, người dùng cần tạo một tài khoản trên ThingSpeak.com, sau đó Đăng nhập và nhấp vào Bắt đầu.

2. Bây giờ, hãy chuyển đến menu ‘Channels’ và nhấp vào lựa chọn New channel trên cùng một trang để tiếp tục xử lý.

Bây giờ bạn sẽ thấy một biểu mẫu để tạo kênh, hãy điền Name và Description theo của bạn. Sau đó điền vào ‘Humidity’ và ‘Temparature’ ở các nhãn 1 và 2, đánh dấu vào checkbox 2 nhãn này và cả checkbox ‘Make public’ trong biểu mẫu bên dưới và cuối cùng là Save kênh. Bây giờ kênh mới của bạn đã được tạo.

Bây giờ hãy nhấp vào tab ‘Khóa API’ và lưu các key Write and Read API, ở đây chúng tôi chỉ sử dụng key Read. Bạn cần Sao chép key này vào char * api_key trong code.

Code có thể giao tiếp để hiển thị trên LCD. Bạn có thể kết nối với LCD như trong code và tất cả các kết quả hiển thị trên LCD và cũng có thể được hiển thị trên màn hình monitor của arduino.

Ưu điểm

Nhược điểm

>>> 100+ Mã Sản Phẩm Dây Rút: https://mecsu.vn/san-pham/day-rut-nhua.5op

>>> 1000+ Mã Sản Phẩm Đầu Cosse: https://mecsu.vn/san-pham/dau-cosse.Q1j

>> Mời anh em xem thêm

ESP8266 Wi-Fi tutorial and examples using the Arduino IDE

In the following examples, I will be using the NodeMCU development board and will program it with the Arduino software. Hopefully you have already set-up your ESP8266 development environment and were able to load the blink sketch. If not please follow this tutorial first.

How to Setup and Program NodeMCU ESP8266–Complete Guide
How to Setup and Program NodeMCU ESP8266–Complete Guide

What’s Inside?¶

If you like to analyze in detail what is inside of the ESP8266WiFi library, go directly to the ESP8266WiFi folder of esp8266 / Arduino repository on the GitHub.

To make the analysis easier, rather than looking into individual header or source files, use one of free tools to automatically generate documentation. The class index in chapter Class Description above has been prepared in no time using great Doxygen, that is the de facto standard tool for generating documentation from annotated C++ sources.

The tool crawls through all header and source files collecting information from formatted comment blocks. If developer of particular class annotated the code, you will see it like in examples below.

If code is not annotated, you will still see the function prototype including types of arguments, and can use provided links to jump straight to the source code to check it out on your own. Doxygen provides really excellent navigation between members of library.

Several classes of ESP8266WiFi are not annotated. When preparing this document, Doxygen has been tremendous help to quickly navigate through almost 30 files that make this library.

Arduino Support for ESP8266 with simple test code

ESP8266 packs a lot of punch. It is not just a WiFi module, it also has a decent micro-controller in built. Now the best part is the community has made programming this inbuilt micro-controller extremely easy by adding Arduino support. In this small tutorial, I will show you how easy it is to add Arduino Support

Thư viện ESP8266

ESP8266 arduino là một vi điều khiển phổ biến trong các ứng dụng IoT, nó hỗ trợ Wi-Fi và có thể được lập trình để kết nối với các thiết bị trên internet. Các thư viện ESP8266 cung cấp các hàm để thực hiện các chức năng liên quan đến Wi-Fi, TCP/IP, MQTT và nhiều chức năng khác.

Dưới đây là các thư viện phổ biến cho ESP8266 bao gồm:

 • ESP8266WiFi: Thư viện này cung cấp các chức năng để kết nối với mạng Wi-Fi và thực hiện các hoạt động như phát hiện mạng, kết nối đến mạng, ngắt kết nối và kiểm tra kết nối.
 • ESP8266HTTPClient: Thư viện này cung cấp các chức năng để thực hiện các yêu cầu HTTP, bao gồm cả GET, POST, PUT, DELETE và PATCH.
 • PubSubClient: Thư viện này cung cấp các chức năng để kết nối và giao tiếp với một máy chủ MQTT, cho phép truyền tải dữ liệu giữa ESP8266 và máy chủ.
 • ESPAsyncWebServer: Thư viện này cung cấp các chức năng để tạo và quản lý một máy chủ web, cho phép truy cập và điều khiển ESP8266 thông qua trình duyệt web.
 • ArduinoJson: Thư viện này cung cấp các chức năng để xử lý JSON, cho phép ESP8266 đọc và ghi dữ liệu dưới định dạng JSON.
 • Adafruit MQTT Library: Thư viện này cung cấp các chức năng để kết nối và giao tiếp với một máy chủ MQTT, cho phép truyền tải dữ liệu giữa ESP8266 và máy chủ.
MODUL WIFI UNTUK ARDUINO - ESP8266 (ESP01)
MODUL WIFI UNTUK ARDUINO – ESP8266 (ESP01)

ESP8266 là gì?

ESP8266 là một module Wi-Fi với khả năng kết nối Internet và được tích hợp sẵn trên một số board nhúng như NodeMCU, Wemos, và ESP-01. ESP8266 có thể hoạt động như một điểm truy cập (access point), một client kết nối đến một điểm truy cập khác, hoặc cả hai đều được. Nó được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng IoT (Internet of Things) như cảm biến thông minh, hệ thống kiểm soát thiết bị, hoặc các ứng dụng điều khiển từ xa. Module này có giá thành rẻ và rất dễ sử dụng, cùng với đó là khả năng tương thích với nhiều loại vi điều khiển khác nhau.

Các phiên bản phổ biến của ESP8266 trên thị trường

Board Mua hàng
ESP-01 Shopee
ESP-12E Shopee
ESP8266 NodeMCU Shopee
Wemos D1 Mini Shopee
NodeMCU ESP32 Shopee

ESP8266 WIFI ESP-01

ESP8266 ESP-01 là một module IoT được thiết kế dựa trên vi điều khiển ESP8266 của công ty Espressif Systems. Đây là phiên bản module nhỏ gọn nhất trong các phiên bản của ESP8266 với kích thước chỉ 24mm x 14mm.

ESP-01 có tích hợp sẵn một bộ phát WiFi, đủ để kết nối với mạng internet và truyền dữ liệu. Module này còn được tích hợp một cổng giao tiếp chuẩn UART, cho phép truyền dữ liệu giữa ESP8266 và các thiết bị khác như Arduino, Raspberry Pi, hoặc máy tính thông qua cổng COM. ESP8266 01 cũng có khả năng lập trình và nạp firmware thông qua cổng UART, giúp cho việc phát triển ứng dụng IoT trở nên đơn giản hơn.

Thông số kỹ thuật của Module Wifi ESP8266 ESP-01:
 • Chip Wi-Fi: ESP8266EX
 • Nguồn cấp: 3.0V ~ 3.6V DC
 • Tiêu thụ dòng điện:

  • Chế độ hoạt động: 80mA ~ 170mA
  • Chế độ chờ: < 1.0mA
 • Chuẩn giao tiếp: Wi-Fi 802.11 b/g/n
 • Tốc độ truyền dữ liệu: 110 ~ 460800bps (tùy chọn)
 • Điện áp: 3.3V DC
 • Kích thước: 24mm x 14mm x 3mm
 • Anten: PCB Anten hoặc IPEX anten ngoài (tùy chọn)
Sơ đồ chân ESP8266 ESP-01

ESP8266 WIFI ESP-12E

ESP-12E là một trong những phiên bản nâng cấp của ESP8266, có tích hợp thêm bộ khuếch đại công suất (PA) và bộ lọc tín hiệu RF (LNA), giúp tăng cường khả năng thu phát sóng Wi-Fi. Ngoài ra, ESP-12E còn tích hợp nhiều chân IO (Input/Output) và hỗ trợ giao tiếp SPI, I2C, UART, ADC, PWM và các tính năng GPIO. Với các tính năng này, ESP8266 12E rất phổ biến trong các ứng dụng IoT và các dự án điện tử thông minh.

Thông số kỹ thuật của Module Wifi ESP-12E
 • SoC: ESP8266EX
 • CPU: Tensilica L106 32-bit RISC
 • Tần số hoạt động: 80 MHz
 • Điện áp hoạt động: 3.0 – 3.6 V
 • Flash: 4 MB
 • SRAM: 80 KB
 • WiFi: 802.11 b/g/n 2.4 GHz, hỗ trợ WPA/WPA2
 • Anten: PCB anten tích hợp
 • GPIO: 16 GPIO được gán số, hỗ trợ chức năng GPIO, PWM, I2C, SPI, ADC
 • Kích thước: 24.8 x 14.3 x 3mm
Sơ đồ chân Module Wifi ESP8266-12E

ESP8266 WIFI NodeMCU

ESP8266 NodeMCU là một nền tảng IoT mã nguồn mở, được phát triển bởi một nhóm kỹ sư tại Trung Quốc. Nền tảng này được xây dựng trên ESP8266, một vi điều khiển Wi-Fi SoC (System on a Chip) được sản xuất bởi Espressif Systems. NodeMCU cung cấp một bộ SDK để lập trình cho ESP8266 bằng ngôn ngữ Lua hoặc C++. Với các tính năng như Wi-Fi, GPIO, ADC, I2C, SPI, PWM và một số tính năng khác, NodeMCU ESP 8266 được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng IoT như kiểm soát thiết bị, thu thập dữ liệu và giao tiếp với các thiết bị khác.

Thông số kỹ thuật của NodeMCU
 • Microcontroller: ESP8266EX
 • Điện áp hoạt động: 3.3V DC
 • Số chân I/O: 17 chân GPIO
 • Kết nối mạng: WiFi 802.11 b/g/n
 • Giao diện mạng: TCP/IP
 • Đồng hồ thời gian thực (RTC): không tích hợp
 • Bộ nhớ trong: 4MB
 • RAM: 80KB
 • Cổng nạp: Micro-USB
 • Hỗ trợ các giao thức: MQTT, CoAP, HTTP/HTTPS
 • Kích thước: 49 x 24.5 x 13mm
Sơ đồ chân ESP8266 NodeMCU

Xem ngay: Sơ đồ chân ESP8266 NodeMCU

Wemos D1 Mini

Wemos D1 Mini là một board phát triển IoT nhỏ gọn, dựa trên module wifi ESP8266EX. Nó được thiết kế để dễ dàng sử dụng và lập trình thông qua cổng micro USB và trình biên dịch Arduino IDE. Wemos D1 Mini có đầy đủ các tính năng cần thiết cho các ứng dụng IoT, bao gồm kết nối wifi, GPIO, ADC, SPI, I2C…, và rất thích hợp cho các dự án DIY IoT.

Thông số kỹ thuật của Wemos D1 Mini:
 • MCU: ESP8266EX
 • Kích thước: 34.2mm x 25.6mm
 • Điện áp hoạt động: 3.3V
 • Pin đầu vào tối đa: 3.3V
 • Điện áp USB: 5V DC
 • Pin đầu ra tối đa: 3.3V/1A
 • GPIO: 11 GPIO (đều hỗ trợ PWM, I2C, 1-Wire)
 • ADC: 1 (10 bit)
 • Tốc độ xung nhịp: 80MHz/160MHz
 • Bộ nhớ trong: 4MB
 • Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n
 • Kết nối USB: Micro-USB
 • Hỗ trợ OTA (Over The Air) để nạp chương trình không cần dây cáp.
Sơ đồ chân Wemos D1 Mini

NodeMCU ESP32

NodeMCU ESP32 là một module IoT (Internet of Things) với khả năng kết nối Wi-Fi và Bluetooth. Nó là phiên bản nâng cấp của ESP8266 với nhiều tính năng mới và cải tiến, bao gồm hai nhân xử lý Tensilica Xtensa LX6, bộ nhớ Flash lên đến 4MB, RAM lên đến 520KB, tốc độ xử lý lên đến 240 MHz và hỗ trợ nhiều giao tiếp như SPI, I2C, UART, CAN và Ethernet. ESP32 được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng IoT, bao gồm điều khiển thiết bị, cảm biến, hệ thống đo lường và giám sát.

Thông số kỹ thuật của NodeMCU ESP32:
 • Vi xử lý: Tensilica Xtensa LX6, hai nhân, lên đến 240 MHz
 • Bộ nhớ trong: 520 KB SRAM
 • Bộ nhớ ngoài: 4MB Flash Memory
 • Wi-Fi: 802.11 b/g/n/e/i (2,4 GHz)
 • Bluetooth: v4.2 BR/EDR và BLE
 • GPIO: 36
 • UART, SPI, I2C, I2S, DAC, ADC, PWM, GPIO
 • Cổng kết nối: micro USB
 • Nguồn điện: 2.2V – 3.6V DC
 • Kích thước: 18 x 25.5 mm
Sơ đồ chân của NodeMCU ESP32
Hướng dẫn giao tiếp uart giữa board arduino với kít wifi esp8266 - Tự học lập trình IOT
Hướng dẫn giao tiếp uart giữa board arduino với kít wifi esp8266 – Tự học lập trình IOT

Introduction¶

The Wi-Fi library for ESP8266 has been developed based on ESP8266 SDK, using the naming conventions and overall functionality philosophy of the Arduino WiFi library. Over time, the wealth of Wi-Fi features ported from ESP8266 SDK to esp8266 / Arduino outgrew Arduino WiFi library and it became apparent that we would need to provide separate documentation on what is new and extra.

This documentation will walk you through several classes, methods and properties of the ESP8266WiFi library. If you are new to C++ and Arduino, don’t worry. We will start from general concepts and then move to detailed description of members of each particular class including usage examples.

The scope of functionality offered by the ESP8266WiFi library is quite extensive and therefore this description has been broken up into separate documents marked with :arrow_right:.

Quick Start¶

Hopefully, you are already familiar how to load the Blink.ino sketch to an ESP8266 module and get the LED blinking. If not, please use this tutorial by Adafruit or another great tutorial developed by Sparkfun.

To hook up the ESP module to Wi-Fi (like hooking up a mobile phone to a hot spot), you need only a couple of lines of code:

#include

void setup() { Serial.begin(115200); Serial.println(); WiFi.begin(“network-name”, “pass-to-network”); Serial.print(“Connecting”); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print(“.”); } Serial.println(); Serial.print(“Connected, IP address: “); Serial.println(WiFi.localIP()); } void loop() {}

In the line

WiFi.begin("network-name", "pass-to-network")

replace

network-name

and

pass-to-network

with the name and password of the Wi-Fi network you would like to connect to. Then, upload this sketch to ESP module and open the serial monitor. You should see something like:

How does it work? In the first line of the sketch,

#include

we are including the ESP8266WiFi library. This library provides ESP8266 specific Wi-Fi routines that we are calling to connect to the network.

The actual connection to Wi-Fi is initialized by calling:

WiFi.begin(“network-name”, “pass-to-network”);

The connection process can take couple of seconds and we are checking for whether this has completed in the following loop:

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print(“.”); }

The

while()

loop will keep looping as long as

WiFi.status()

is other than

WL_CONNECTED

. The loop will exit only if the status changes to

WL_CONNECTED

.

The last line will then print out the IP address assigned to the ESP module by DHCP:

Serial.println(WiFi.localIP());

If you don’t see the last line but just more and more dots

.........

, then likely name or password to the Wi-Fi network is entered incorrectly in the sketch. Verify the name and password by connecting from scratch to this Wi-Fi network with a PC or a mobile phone.

Note: if connection is established, and then lost for some reason, ESP will automatically reconnect to the last used access point once it is again back on-line. This will be done automatically by Wi-Fi library, without any user intervention.

That’s all you need to connect ESP8266 to Wi-Fi. In the following chapters we will explain what cool things can be done by the ESP once it’s connected.

Who is Who¶

Devices that connect to Wi-Fi networks are called stations (STA). Connection to Wi-Fi is provided by an access point (AP), that acts as a hub for one or more stations. The access point on the other end is connected to a wired network. An access point is usually integrated with a router to provide access from a Wi-Fi network to the internet. Each access point is recognized by a SSID (Service Set IDentifier), that essentially is the name of network you select when connecting a device (station) to the Wi-Fi.

ESP8266 modules can operate as a station, so we can connect it to the Wi-Fi network. It can also operate as a soft access point (soft-AP), to establish its own Wi-Fi network. When the ESP8266 module is operating as a soft access point, we can connect other stations to the ESP module. ESP8266 is also able to operate as both a station and a soft access point mode. This provides the possibility of building e.g. mesh networks.

The ESP8266WiFi library provides a wide collection of C++ methods (functions) and properties to configure and operate an ESP8266 module in station and / or soft access point mode. They are described in the following chapters.

Contents

 • 1 Arduino support for ESP8266

  • 1.1 Download Arduino IDE from Arduino.cc ( 1.6.4 or greater)
  • 1.2 Install the ESP8266 Board Package’

   • 1.2.1 Select the Preferences under File.
   • 1.2.2 Enter http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json into Additional Boards Manager URL’s field under preferences as shown below.
   • 1.2.3 Next, Select the Board manager under Tools.
   • 1.2.4 Next, use the Board manager to install the ESP8266 package.
   • 1.2.5 Restart the Arduino IDE and Select the specific Board.
 • 2 Test Example

Arduino support for ESP8266

Arduino Tutorial: First look at the WeMos D1 Arduino compatible ESP8266 Wifi Board from Banggood.com
Arduino Tutorial: First look at the WeMos D1 Arduino compatible ESP8266 Wifi Board from Banggood.com

Class Description¶

The ESP8266WiFi library is broken up into several classes. In most of cases, when writing the code, the user is not concerned with this classification. We are using it to break up description of this library into more manageable pieces.

Chapters below describe all function calls (methods and properties in C++ terms) listed in particular classes of ESP8266WiFi. The description is illustrated with application examples and code snippets to show how to use functions in practice. This information is broken up into the following documents.

Station¶

Station (STA) mode is used to get the ESP module connected to a Wi-Fi network established by an access point.

Station class has several features to facilitate the management of a Wi-Fi connection. In case the connection is lost, the ESP8266 will automatically reconnect to the last used access point, once it is available again. The same happens on module reboot. This is possible since ESP saves the credentials to the last used access point in flash (non-volatile) memory. Using the saved data ESP will also reconnect if sketch has been changed but code does not alter the Wi-Fi mode or credentials.

Check out separate section with examples.

Soft Access Point¶

An access point (AP) is a device that provides access to a Wi-Fi network to other devices (stations) and connects them to a wired network. The ESP8266 can provide similar functionality, except it does not have interface to a wired network. Such mode of operation is called soft access point (soft-AP). The maximum number of stations that can simultaneously be connected to the soft-AP can be set from 0 to 8, but defaults to 4.

The soft-AP mode is often used and an intermediate step before connecting ESP to a Wi-Fi in a station mode. This is when SSID and password to such network is not known upfront. ESP first boots in soft-AP mode, so we can connect to it using a laptop or a mobile phone. Then we are able to provide credentials to the target network. Then, the ESP is switched to the station mode and can connect to the target Wi-Fi.

Another handy application of soft-AP mode is to set up mesh networks. The ESP can operate in both soft-AP and Station mode so it can act as a node of a mesh network.

Soft Access Point Class documentation

Check out the separate section with examples.

Scan¶

To connect a mobile phone to a hot spot, you typically open Wi-Fi settings app, list available networks and pick the hot spot you need. Then enter a password (or not) and you are in. You can do the same with the ESP. Functionality of scanning for, and listing of available networks in range is implemented by the Scan Class.

Check out the separate section with examples.

Client¶

The Client class creates clients that can access services provided by servers in order to send, receive and process data.

Check out the separate section with list of functions

WiFi Multi¶

ESP8266WiFiMulti.h can be used to connect to a WiFi network with strongest WiFi signal (RSSI). This requires registering one or more access points with SSID and password. It automatically switches to another WiFi network when the WiFi connection is lost.

Example:

#include

ESP8266WiFiMulti wifiMulti; // WiFi connect timeout per AP. Increase when connecting takes longer. const uint32_t connectTimeoutMs = 5000; void setup() { // Set in station mode WiFi.mode(WIFI_STA); // Register multi WiFi networks wifiMulti.addAP(“ssid_from_AP_1”, “your_password_for_AP_1”); wifiMulti.addAP(“ssid_from_AP_2”, “your_password_for_AP_2”); wifiMulti.addAP(“ssid_from_AP_3”, “your_password_for_AP_3”); } void loop() { // Maintain WiFi connection if (wifiMulti.run(connectTimeoutMs) == WL_CONNECTED) { … } }

BearSSL Client Secure and Server Secure¶

BearSSL::WiFiClientSecure and BearSSL::WiFiServerSecure are extensions of the standard Client and Server classes where connection and data exchange with servers and clients using secure protocol. It supports TLS 1.2 using a wide variety of modern ciphers, hashes, and key types.

Secure clients and servers require significant amounts of additional memory and processing to enable their cryptographic algorithms. In general, only a single secure client or server connection at a time can be processed given the little RAM present on the ESP8266, but there are methods of reducing this RAM requirement detailed in the relevant sections.

BearSSL::WiFiClientSecure contains more information on using and configuring TLS connections.

BearSSL::WiFiServerSecure discusses the TLS server mode available. Please read and understand the BearSSL::WiFiClientSecure first as the server uses most of the same concepts.

Check out the separate section with examples .

Server¶

The Server Class creates servers that provide functionality to other programs or devices, called clients.

Clients connect to sever to send and receive data and access provided functionality.

Check out separate section with examples / list of functions.

UDP¶

The UDP Class enables the User Datagram Protocol (UDP) messages to be sent and received. The UDP uses a simple “fire and forget” transmission model with no guarantee of delivery, ordering, or duplicate protection. UDP provides checksums for data integrity, and port numbers for addressing different functions at the source and destination of the datagram.

Check out separate section with examples / list of functions.

Generic¶

There are several functions offered by ESP8266’s SDK and not present in Arduino WiFi library. If such function does not fit into one of classes discussed above, it will likely be in Generic Class. Among them is handler to manage Wi-Fi events like connection, disconnection or obtaining an IP, Wi-Fi mode changes, functions to manage module sleep mode, hostname to an IP address resolution, etc.

Check out separate section with examples / list of functions.

ESP8266 WiFi Soft Access Point (Soft AP) example

Wi-Fi access points (AP) act as a hub for one or more stations (like your phone, or PC). An access point is connected to a wired network and often integrated with a router to provide access to stations connected to it to the Internet. If an access point is not connected to the Internet through a wired network, it is called a soft access point

ESP8266 module can operate as a soft access point (Soft AP) and support up to 5 Wi-Fi client devices, or stations, connected to it. Here is basic example code to turn the ESP8266 into a Soft Access Point:

When you load this script to the ESP8266 module, you should see the following serial output:

Now if you open the Wi-Fi connection menu of your phone and check the available networks, you should see a new one in the list. If you left the default settings in the sketch above, it will be called ESP8266. Connect to it, using the password in the same sketch and check the serial output again – you should see the count for devices connected increment.

That is all! The ESP8266 is also able to operate both in station and soft access point mode at the same time.

If you have two ESP8266 devices, you can make one be a station and the other an access point and they will be able to communicate with each other.

In the next tutorial, we will set-up a basic web-server on the ESP8266 module and serve HTML pages that will allow us to

– read data from the ESP8266 GPIO pins and display it in a browser window on your phone, or computer– control the pins of the ESP8266 (turn an LED on and off) from a mobile phone, over Wi-Fi

Install the ESP8266 Board in Arduino IDE in less than 1 minute (Windows, Mac OS X, and Linux)
Install the ESP8266 Board in Arduino IDE in less than 1 minute (Windows, Mac OS X, and Linux)

Test Code

I have used the sample code below to scan and display the available WiFi Networks.

/* * This sketch demonstrates how to scan WiFi networks. * The API is almost the same as with the WiFi Shield library, * the most obvious difference being the different file you need to include: */ #include “ESP8266WiFi.h” void setup() { Serial.begin(115200); // Set WiFi to station mode and disconnect from an AP if it was previously connected WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.disconnect(); delay(100); Serial.println(“Setup done”); } void loop() { Serial.println(“scan start”); // WiFi.scanNetworks will return the number of networks found int n = WiFi.scanNetworks(); Serial.println(“scan done”); if (n == 0) Serial.println(“no networks found”); else { Serial.print(n); Serial.println(” networks found”); for (int i = 0; i < n; ++i) { // Print SSID and RSSI for each network found Serial.print(i + 1); Serial.print(“: “); Serial.print(WiFi.SSID(i)); Serial.print(” (“); Serial.print(WiFi.RSSI(i)); Serial.print(“)”); Serial.println((WiFi.encryptionType(i) == ENC_TYPE_NONE)?” “:”*”); delay(10); } } Serial.println(“”); // Wait a bit before scanning again delay(5000); }

ESP8266 là gì? Hướng dẫn lập trình ESP8266 bằng Arduino IDE

ESP8266 là gì?, ESP Wifi là gì? và ESP8266 dùng để làm gì? là những câu hỏi được rất nhiều bạn mới tiếp cận với ESP8266 hỏi mình, để giải thích cho những câu hỏi trên. Trong bài viết ngày hôm nay, hãy cùng tìm mình hiểu về ESP8266 và hướng dẫn cách lập trình bằng Arduino IDE. Nếu bạn đang quan tâm đến việc phát triển các ứng dụng IoT, đây chắc chắn là một bài viết bạn không nên bỏ qua!

ESP8266EX Fun With Relay Module, Home Assistant & MQTT
ESP8266EX Fun With Relay Module, Home Assistant & MQTT

Kết luận

Như vậy, thông qua bài viết trên, các bạn đã hiểu rõ hơn ESP8266 là gì? và esp8266 dùng để làm gì? – nó một module esp8266 mạnh mẽ và được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng IoT. Bên cạnh đó, chúng ta cũng đã được hướng dẫn chi tiết về cách lập trình ESP8266 bằng Arduino IDE, từ cách cài đặt thư viện, đến cách kết nối và nạp code esp8266 nodemcu. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp các bạn có thể bắt đầu tìm hiểu và sử dụng ESP8266 cho các dự án của mình một cách dễ dàng và hiệu quả.

CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT MODULE WIFI ESP8266

(Chu ý: Bước này chỉ làm một lần trước khi sử dụng module )

Bước 1: TÁCH RỜI VI ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM ATMEGA328P RA KHỎI BOARD ARDUINO UNO:

Bước 2: KẾT NỐI BOARD ARDUINO UNO (không có vi điều khiển ATMEGA328p) VỚI MODULE ESP8266 THEO SƠ ĐỒ PHẦN CỨNG SAU:

ESP8266 Board Arduino uno

3.3V, RST, CH-PD (EN), GPIO2———3.3V

GND, GPIO0———————————GND

Rx—————————————–Rx

Tx——————————————Tx

Bước 2: CẤP NGUỒN CHO BOARD ARDUINO UNO

Bước 2: MỞ CHƯƠNG TRÌNH ARDUINO IDE.

////////////////////////////////Code cho cài đặt thông số Module ESP8266////////////////////////////

#include

const char* ssid = “Dieukhientuxa”; //tên host wifi muốn truy cập

const char* password = “12345678”; //pass wifi muốn truy cập

WiFiServer server(80); //Mặc định port luôn là 80

void setup()

Serial.begin(9600);

delay(10);

pinMode(2,OUTPUT);

Serial.print(“Connecting to “);

Serial.println(ssid);

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)

delay(300);

Serial.print(“*”);

digitalWrite(2,!digitalRead(2));

Serial.println(“ ”);

Serial.println(“WiFi connected. IP address: “);

Serial.println(WiFi.localIP());

server.begin();

void loop()

WiFiClient client = server.available();

if(!client)

return;

while(!client.available())

delay(1);

String request = client.readStringUntil(‘\r’);

Serial.println(request);

client.flush();

delay(1);

/////////////////////////////////////////////The end////////////////////////////

Installing ESP8266 Board in Arduino IDE (Windows, Mac OS X, Linux)

Nạp chương trình thành công khi xuất hiện :

Bước 3: NGẮT NGUỒN ĐIỆN CHO BOARD ARDUINO (rút cáp USB từ máy tính kết nối với board Arduino), NGẮT KẾT NỐI CÁC CHÂN gpio0, gpio2, Rst, CH-PD.

Kết nối lại nguồn cho board Arduino Uno, khi đó sẽ thấy led (thường màu xanh) trên board ESP8266 chớp tắt với tần số 1 giây, trong tường hợp này là board ESP8266 đã được cài đặt, và đang dò tìm wifi với tên và pass giống trong code ở bước 2.

Ngắt kết nối nguồn cho board arduino (rút cáp USB), để chuẩn bị bước tiếp theo.

Bước 4: CÀI ĐẶT HOST WIFI CHO ĐIỆN THOẠI VÀ CÀI PHẦN MỀM WIFI TỪ ĐIỆN THOẠI.

Cài đặt host wifi cho điện thoại :

Cài phần mềm Wifi cho điện thoại: tải app “Wifi RC Car ESP8266” cho điện thoại di động.

Bước 5: KIỂM TRA TRUYỀN NHẬN GIỮA ĐIỆN THOẠI VỚI MODULE ESP8266.

Tắt Wifi hotspot trên điện thoại di động.

Kết nối board Arduino Uno với máy tính, vào Arduino IDE mở Serial Monitor sẽ thấy ESP8266 truyền kí tự “*” lên máy tính do chưa tìm được Host Wifi tương ứng.

Sau đó mở Wifi hotspot trên điện thoại di động, tức điện thoại di động trở thành bộ phận phát wifi với tên và pass đã đặt ở bước 4. Khi đó màn hình serial monitor sẽ chỉ ra địa chỉ IP của board ESP8266, và cố gắng nhớ IP này (chú ý: mỗi board khác nhau sẽ có địa chỉ khác nhau). Khi đó led trên ESP8266 không còn chớp tắt nữa báo hiệu điện thoại di động và board ESP8266 đã kết nối.

Mở phần mềm wifi RC car đã cài đặt ở bước 4 và nhập địa chỉ IP vào và tiến hành điều khiển, sẽ thấy kí tự tương ứng trên Serial Monotor.

——————————CHÚC THÀNH CÔNG !!!!!!!———————————-

Arduino core for ESP8266 WiFi chip

Quick links

Arduino on ESP8266

This project brings support for the ESP8266 chip to the Arduino environment. It lets you write sketches, using familiar Arduino functions and libraries, and run them directly on ESP8266, with no external microcontroller required.

ESP8266 Arduino core comes with libraries to communicate over WiFi using TCP and UDP, set up HTTP, mDNS, SSDP, and DNS servers, do OTA updates, use a file system in flash memory, and work with SD cards, servos, SPI and I2C peripherals.

Contents

 • Installing options:
 • Documentation
 • Issues and support
 • Contributing
 • License and credits

Installing with Boards Manager

Starting with 1.6.4, Arduino allows installation of third-party platform packages using Boards Manager. We have packages available for Windows, Mac OS, and Linux (32 and 64 bit).

 • Download and install Arduino IDE 1.x or 2.x
 • Start Arduino and open the Preferences window
 • Enter

  https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

  into the File>Preferences>Additional Boards Manager URLs field of the Arduino IDE. You can add multiple URLs, separating them with commas.
 • Open Boards Manager from Tools > Board menu and install esp8266 platform (and don’t forget to select your ESP8266 board from Tools > Board menu after installation).

Boards manager link:

https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

Documentation: https://arduino-esp8266.readthedocs.io/en/3.1.2/

Using git version

Also known as latest git or master branch.

 • When using Arduino IDE, follow our instructions here.
 • When using PlatformIO, refer to platformio/espressif8266 platform documentation.

Using PlatformIO

PlatformIO is an open source ecosystem for IoT development with a cross-platform build system, a library manager, and full support for Espressif (ESP8266) development. It works on the following popular host operating systems: macOS, Windows, Linux 32/64, and Linux ARM (like Raspberry Pi, BeagleBone, CubieBoard).

 • What is PlatformIO?
 • PlatformIO IDE
 • PlatformIO Core (command line tool)
 • Advanced usage – custom settings, uploading to SPIFFS, Over-the-Air (OTA), staging version
 • Integration with Cloud and Standalone IDEs – Cloud9, Codeanywhere, Eclipse Che (Codenvy), Atom, CLion, Eclipse, Emacs, NetBeans, Qt Creator, Sublime Text, VIM, Visual Studio, and VSCode
 • Project Examples

Building with make

makeEspArduino is a generic makefile for any ESP8266 Arduino project. Using make instead of the Arduino IDE makes it easier to do automated and production builds.

Documentation

Documentation for latest development version: https://arduino-esp8266.readthedocs.io/en/latest/

Issues and support

ESP8266 Community Forum is a well-established community for questions and answers about Arduino for ESP8266. Stackoverflow is also an alternative. If you need help, have a “How do I…” type question, have a problem with a 3rd party library not hosted in this repo, or just want to discuss how to approach a problem, please ask there.

If you find the forum useful, please consider supporting it with a donation.

If you encounter an issue which you think is a bug in the ESP8266 Arduino Core or the associated libraries, or if you want to propose an enhancement, you are welcome to submit it here on Github: https://github.com/esp8266/Arduino/issues.

Please provide as much context as possible, as well as the information requested in the issue template:

 • ESP8266 Arduino core version which you are using (you can check it in Boards Manager)
 • your sketch code; please wrap it into a code block, see Github markdown manual
 • when encountering an issue that happens at run time, attach the serial output. Wrap it into a code block, just like the code.
 • for issues that happen at compile time, enable verbose compiler output in the IDE preferences, and attach that output (also inside a code block)
 • ESP8266 development board model
 • IDE settings (board choice, flash size)
 • etc

Contributing

For minor fixes of code and documentation, please go ahead and submit a pull request. A gentle introduction to the process can be found here.

Check out the list of issues that are easy to fix — easy issues pending. Working on them is a great way to move the project forward.

Larger changes (rewriting parts of existing code from scratch, adding new functions to the core, adding new libraries) should generally be discussed by opening an issue first. PRs with such changes require testing and approval.

Feature branches with lots of small commits (especially titled “oops”, “fix typo”, “forgot to add file”, etc.) should be squashed before opening a pull request. At the same time, please refrain from putting multiple unrelated changes into a single pull request.

License and credits

Arduino IDE is developed and maintained by the Arduino team. The IDE is licensed under GPL.

ESP8266 core includes an xtensa gcc toolchain, which is also under GPL.

Esptool.py was initially created by Fredrik Ahlberg (@themadinventor, @kongo), and is currently maintained by Angus Gratton (@projectgus) under GPL 2.0 license.

Espressif’s NONOS SDK included in this build is under Espressif MIT License.

ESP8266 core files are licensed under LGPL.

SPI Flash File System (SPIFFS) written by Peter Andersson is used in this project. It is distributed under the MIT license.

umm_malloc memory management library written by Ralph Hempel is used in this project. It is distributed under the MIT license.

SoftwareSerial library and examples written by Peter Lerup. Distributed under LGPL 2.1.

BearSSL library written by Thomas Pornin, built from https://github.com/earlephilhower/bearssl-esp8266, is used in this project. It is distributed under the MIT License.

LittleFS library written by ARM Limited and released under the BSD 3-clause license.

uzlib library written and (c) 2014-2018 Paul Sokolovsky, licensed under the ZLib license (https://www.zlib.net/zlib_license.html). uzlib is based on: tinf library by Joergen Ibsen (Deflate decompression); Deflate Static Huffman tree routines by Simon Tatham; LZ77 compressor by Paul Sokolovsky; with library integrated and maintained by Paul Sokolovsky.

Other useful links

Serial Monitor Arduino IDE plugin Original discussion here, quick download there.

ESP8266WiFi library¶

ESP8266 is all about Wi-Fi. If you are eager to connect your new ESP8266 module to a Wi-Fi network to start sending and receiving data, this is a good place to start. If you are looking for more in depth details of how to program specific Wi-Fi networking functionality, you are also in the right place.

Install the ESP8266 Board Package’

Select the Preferences under File.

Next, Select the Board manager under Tools.

Next, use the Board manager to install the ESP8266 package.

Restart the Arduino IDE and Select the specific Board.

Test Example

To program ESP8266, you need a USB to serial converter. Image below shows connections made from Explore USB to Serial and Explore Wifi boards. Note that the Explore Wifi board has on board 3.3v regulator and circuitry to reset the board and put it in programming mode.

How To Make a WiFi Jammer With NODEMCU | ESP8266 Deauther | TFK
How To Make a WiFi Jammer With NODEMCU | ESP8266 Deauther | TFK

Keywords searched by users: arduino code for esp8266 wifi

See more here: kientrucannam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *