Chuyển tới nội dung
Home » Amway Vietnam.Com.Vn Đăng Nhập | Sản Phẩm Mới Của Chúng Tôi

Amway Vietnam.Com.Vn Đăng Nhập | Sản Phẩm Mới Của Chúng Tôi

Tạo tài khoản Amway ID trên website amway.com.vn
 • 1Người Đứng Đơn Chính
 • 2Người Đứng Đơn Vợ/ Chồng
 • 3XEM TRƯỚC

Tất cả các trường là bắt buộc trừ khi được ghi chú “Không bắt buộc”.

Thông tin người bảo trợ

{{localSponsorName}}

Nếu bạn chưa có thông tin bảo trợ,
bấm vào đây để chọn bảo trợ phù hợp.

THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN CHÍNH

Hướng dẫn chụp ảnh:

 • Hết hạn

 • Mờ

 • Lóa sáng

 • Đen

 • Cắt góc/ cạnh

TẢI THÔNG TIN ĐÍNH KÈM

{{primaryFrontOfIdCardFileName}}

{{primaryBackOfIdCardFileName}}

BỔ SUNG THÔNG TIN CMND

TẢI ẢNH CMND

Để xem chi tiết hướng dẫn, vui lòng nhấn vào biểu tượng bên dưới.

{{primaryPIDFrontOfIdCardFileName}}

{{primaryPIDBackOfIdCardFileName}}

ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC & GIAO HÀNG MẶC ĐỊNH

Địa chỉ liên lạc giống ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ

THÔNG TIN NGÂN HÀNG

*Thông tin Chủ tài khoản sẽ tự động chuyển thành tiếng Việt không dấu để đảm bảo việc chuyển khoản thành công sau này.

{{errorsBankInfo.account_holder_error}}

LỰA CHỌN TRUNG TÂM PHÂN PHỐI ĐỂ XỬ LÝ HỒ SƠ

{{errorsBankInfo.location_entry_error}}

TẢI LÊN TÀI LIỆU (KHÔNG BẮT BUỘC)

LOẠI TÀI LIỆU:
Thông tin tài khoản ngân hàng/ Sổ hộ khẩu/Giấy phép lái xe/ Hộ chiếu. Định dạng chỉ nên là PNG, JPG, JPEG hoặc PDF.

Thông tin Vợ/ Chồng(KHÔNG BẮT BUỘC)

THÊM thông tin vợ/ chồng

 • 1Người Đứng Đơn Chính
 • 2Người Đứng Đơn Vợ/ Chồng
 • 3XEM TRƯỚC

Thêm Người đứng đơn vợ/chồng

Bản sao/ bản chụp Giấy chứng nhận kết hôn là bắt buộc trong trường hợp 2 vợ chồng cùng đăng ký. Định dạng tài liệu cho phép: PNG, JPG, JPEG hoặc PDF.

 • Người Đứng Đơn Chính
 • 2Người Đứng Đơn Vợ/ Chồng
 • 3THÔNG TIN NGÂN HÀNG
 • 4XEM TRƯỚC

THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN CHÍNH

TẢI LÊN TÀI LIỆU (KHÔNG BẮT BUỘC)

Kích thước tệp không quá 5mb. Định dạng chỉ nên là PNG, JPG, PDF và JPEG.

{{errorsBankInfo.upload_document_error}}

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG SỔ HỘ KHẨU GIẤY PHÉP LÁI XE GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN HỘ CHIẾU ẢNH CHÍNH DIỆN ỨNG VIÊN NPP CÙNG VỚI CMND/CCCD {{doc.fileName}} {{doc.date}} Xóa
 • 1Người Đứng Đơn Chính
 • 2Người Đứng Đơn Vợ/ Chồng
 • 3XEM TRƯỚC

Đây chỉ là bản Xem Trước Đăng Ký Vai trò Khách Hàng Nhà Phân Phối Của bạn

Để hoàn tất đăng ký, xem lại thông tin và sau đó nhấp vào nút “Gửi” bên dưới.

Đây chỉ là bản Xem Trước Đăng Ký Vai trò Nhà Phân Phối Của bạn

Để hoàn tất đăng ký, xem lại thông tin và sau đó nhấp vào nút “Gửi” bên dưới.

Người Đứng Đơn Chính

Sửa

{{accountInfo.sponsor.acctSponsorAboNum}}

{{localSponsorName}}

{{accountInfo.partyList[0].nameList[0].localeName.familyName}}

NAM

NỮ

{{accountInfo.partyList[0].partyMst.birthDate | convertDate}}

CMND

CCCD

CMND Quân Đội

{{accountInfo.partyList[0].personalIdList[0].personalId}}

{{accountInfo.partyList[0].personalIdList[0].effectiveDate | convertDate}}

{{accountInfo.partyList[0].personalIdList[0].placeOfIssue}}

{{accountInfo.partyList[0].personalIdList[0].expirationDate | convertDate}}

Độc thân

Đã kết hôn

{{accountInfo.partyList[0].phoneList[0].phoneAreaCd}}{{accountInfo.partyList[0].phoneList[0].phoneLocalNum}}

ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ

{{accountInfo.partyList[0].addressList[0].addrStreet}}

{{accountInfo.partyList[0].addressList[0].stateCd | displayProvinceName}}

{{accountInfo.partyList[0].addressList[0].districtNm}}

{{accountInfo.partyList[0].addressList[0].subDistrictNm}}

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC & GIAO HÀNG MẶC ĐỊNH

{{accountInfo.partyList[0].addressList[1].addrStreet}}

{{accountInfo.partyList[0].addressList[1].stateCd | displayProvinceName}}

{{accountInfo.partyList[0].addressList[1].districtNm}}

{{accountInfo.partyList[0].addressList[1].subDistrictNm}}

{{primaryFrontOfIdCardFileName}}

{{primaryBackOfIdCardFileName}}

{{primaryFaceImageFileName}}

{{primarySelfieImageFileName}}

LỰA CHỌN TRUNG TÂM PHÂN PHỐI ĐỂ XỬ LÝ HỒ SƠ

{{accountInfo.locationOfEntry | displayPreferredRDCName}}

THÔNG TIN BỔ SUNG

Trong trường hợp thông tin đăng ký có thể đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu của Amway hoặc cần kiểm tra thêm

Sửa

CMND

{{accountInfo.partyList[0].personalIdList[1].personalId}}

{{accountInfo.partyList[0].personalIdList[1].effectiveDate | convertDate}}

{{accountInfo.partyList[0].personalIdList[1].placeOfIssue}}

{{accountInfo.partyList[0].personalIdList[1].expirationDate | convertDate}}

{{primaryPIDFrontOfIdCardFileName}}

{{primaryPIDBackOfIdCardFileName}}

Thông tin Vợ/ Chồng

Sửa

{{accountInfo.partyList[1].nameList[0].localeName.familyName}}

NAM

NỮ

{{accountInfo.partyList[1].partyMst.birthDate | convertDate}}

CMND

CCCD

CMND Quân Đội

{{accountInfo.partyList[1].personalIdList[0].personalId}}

{{accountInfo.partyList[1].personalIdList[0].effectiveDate | convertDate}}

{{accountInfo.partyList[1].personalIdList[0].placeOfIssue}}

{{accountInfo.partyList[1].personalIdList[0].expirationDate | convertDate}}

{{accountInfo.partyList[1].phoneList[0].phoneAreaCd}}{{accountInfo.partyList[1].phoneList[0].phoneLocalNum}}

ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ

{{accountInfo.partyList[1].addressList[0].addrStreet}}

{{accountInfo.partyList[1].addressList[0].stateCd | displayProvinceName}}

{{accountInfo.partyList[1].addressList[0].districtNm}}

{{accountInfo.partyList[1].addressList[0].subDistrictNm}}

{{coApplicantFrontOfIdCardFileName}}

{{coApplicantBackOfIdCardFileName}}

{{coApplicantFaceImageFileName}}

{{coApplicantSelfieImageFileName}}

 • 1Người Đứng Đơn Chính
 • 2Người Đứng Đơn Vợ/ Chồng
 • 3THÔNG TIN NGÂN HÀNG
 • 4XEM TRƯỚC

XÂY DỰNG BỘ SẢN PHẨM CỦA BẠN (BYOK)

Chọn 1 hoặc nhiều sản phẩm từ danh sách sản phẩm dẫn đầu của Amway để bắt đầu xây dựng bộ đăng kí của bạn. Những sản phẩm dẫn đầu này nên có giá trị từ 99$ hoặc hơn để có thể tiếp tục. Nếu bạn biết mã số sản phẩm mà bạn cần, và muốn chuyển sang tính năng mua sắm nhanh, vui lòng bấm “Tiếp tục giỏ hàng”

Chọn 1 hoặc nhiều sản phẩm từ danh sách sản phẩm dẫn đầu của Amway để bắt đầu xây dựng bộ đăng kí của bạn. Những sản phẩm dẫn đầu này nên có giá trị từ 119$ hoặc hơn để có thể tiếp tục. Nếu bạn biết mã số sản phẩm mà bạn cần, và muốn chuyển sang tính năng mua sắm nhanh, vui lòng bấm “Tiếp tục giỏ hàng”

Tổng sản phẩm bán chạy

Tổng PV của đơn hàng

Tổng sản phẩm bổ sung

Đơn hàng tạm tính

 • 1Người Đứng Đơn Chính
 • 2Người Đứng Đơn Vợ/ Chồng
 • 3THÔNG TIN NGÂN HÀNG
 • 4XEM TRƯỚC

Chào mừng đến giỏ hàng! Bạn có thể quản lý và hoàn thành đơn hàng của bạn bên dưới.

Tổng sản phẩm bán chạy

Tổng PV của đơn hàng

Tổng sản phẩm bổ sung

Đơn hàng tạm tính

Vận chuyển và giao hàng

Tìm kiếm

{{accountInfo.partyList[0].nameList[0].localeName.givenName}} {{accountInfo.partyList[0].nameList[0].localeName.familyName}}

{{accountInfo.partyList[0].addressList[0].addrStreet}}, {{accountInfo.partyList[0].addressList[0].addrLineTwo}},
{{accountInfo.partyList[0].addressList[0].addrLineThree}} {{accountInfo.partyList[0].addressList[0].stateCd | displayProvinceName}}{{accountInfo.partyList[0].addressList[0].cityName}}, {{accountInfo.partyList[0].addressList[0].postalCd}} {{accountInfo.partyList[0].addressList[0].cntryCd | displayCountryName}}

cart.orderpickup.header

cart.orderpickup.body

{{selectedPickupStore.address.line1}}
{{selectedPickupStore.address.line2}}, {{selectedPickupStore.address.line3}}{{selectedPickupStore.address.region.isocode | displayProvinceName}} {{selectedPickupStore.address.postalCode}}

{{selectedPickupStore.storeContent}}

Mua hàng nhanh
 • Chi tiết sản phẩmSố lượngtuỳ chọnGiá bánTổng cộng
 • Sản phẩm nổi bật{{entry.product.categories[0].name}}Mã hàng hóa{{entry.aliasCode}}Mã hàng hóa {{entry.product.alias}} | số SKU: {{entry.product.code}}PV/BV: {{entry.kitProductValue.pointValue / entry.quantity | formatPvBv}}/{{entry.kitProductValue.businessVolume / entry.quantity | formatPvBv}}PV/BV: {{entry.product.price.amwayValue.pointValue}}/{{entry.product.price.amwayValue.businessVolume}}HÀNG HÓA NGUY HIỂMCHỮ KÝ BẮT BUỘC{{entry.product.stock.stockLevelStatusName}} Số lượng có hạn Còn hàng {{entry.product.stock.stockLevelStatusName}} {{entry.product.stock.stockLevelStatusName}}{{bundleKitEntry.name}}{{bundleKitEntry.quantity}}₫ {{(bundleKitEntry.price * bundleKitEntry.quantity) | formatPvBv}}{{bundleKitEntry.stockStatus.stockLevelStatusName}} Số lượng có hạn Còn hàng {{bundleKitEntry.stockStatus.stockLevelStatusName}}Hết hàng:{{bundleKitEntry.name}}{{bundleKitEntry.quantity}}{{bundleKitEntry.stockStatus.stockLevelStatusName}}{{bundleMinorItem.name}}{{bundleMinorItem.quantity}}Tạm thời hết hàng{{bundleMinorItem.stockStatus.stockLevelStatusName}}Giá bán{{entry.basePrice.formattedValue}}{{entry.kitProductBasePrice.formattedValue}} MIỄN PHÍTổng cộngmiễn phí

  {{entry.basePrice.formattedValue}}

  < {{entry.totalPriceInclTax.formattedValue}}PV {{entry.kitProductValue.pointValue | formatPvBv}}BV {{entry.kitProductValue.businessVolume | formatPvBv}} PV {{(entry.product.price.amwayValue.pointValue * entry.quantity) | formatPvBv}}BV {{(entry.product.price.amwayValue.businessVolume * entry.quantity) | formatPvBv}}
 • Giá bán lẻ:: {{updateProduct.price.formattedValue}}

{{updateProduct.name}}

Item #: {{updateProduct.alias}}

{{updateProduct.aboPriceValue.formattedValue}} Giá bán Nhà phân phối:

 • Tổng số mặt hàng {{cartDto.totalUnitCount}}
 • Tạm tính {{cartDto.subTotal.formattedValue}}
 • Chiết khấu/Giảm giá -{{cartDto.orderDiscounts.formattedValue}}
 • Tổng cộng đơn hàng {{cartDto.subTotalWithoutQuoteDiscounts.formattedValue}}
 • Phí giao hàng {{cartDto.deliveryCost.formattedValue}}
 • Tổng cộng PV {{cartDto.value.pointValue | formatPvBv}}

  Tổng cộng BV {{cartDto.value.businessVolume | formatPvBv}}

 • Tiền thuế GTGT {{cartDto.totalTax.formattedValue}}
 • TỔNG TIỀN {{cartDto.totalPriceWithTax.formattedValue}}
 • CASH USED {{cashTransactionAmount}}
 • TỔNG GIÁ TRỊ CÒN LẠI {{effPendingAmount}}
 • 1Người Đứng Đơn Chính
 • 2Người Đứng Đơn Vợ/ Chồng
 • 3THÔNG TIN NGÂN HÀNG
 • 4XEM TRƯỚC

Vận chuyển & Giao hàng

Giao hàng

Nhận hàng

{{accountInfo.partyList[0].nameList[0].localeName.givenName}} {{accountInfo.partyList[0].nameList[0].localeName.familyName}}

{{accountInfo.partyList[0].addressList[0].addrStreet}}, {{accountInfo.partyList[0].addressList[0].addrLineTwo}},
{{accountInfo.partyList[0].addressList[0].addrLineThree}} {{accountInfo.partyList[0].addressList[0].stateCd | displayProvinceName}}{{accountInfo.partyList[0].addressList[0].cityName}}, {{accountInfo.partyList[0].addressList[0].postalCd}} {{accountInfo.partyList[0].addressList[0].cntryCd | displayCountryName}}

{{selectedPickupStore.displayName}}

{{selectedPickupStore.address.line1}} {{selectedPickupStore.address.line2}},
{{selectedPickupStore.address.line3}}{{selectedPickupStore.address.region.isocode | displayProvinceName}} {{selectedPickupStore.address.postalCode}}

{{selectedPickupStore.storeContent}}

Hướng dẫn giao hàng

Phương thức giao hàng

 • Tổng số mặt hàng {{cartDto.totalUnitCount}}
 • Tạm tính {{cartDto.subTotal.formattedValue}}
 • Chiết khấu/Giảm giá -{{cartDto.orderDiscounts.formattedValue}}
 • Tổng cộng đơn hàng {{cartDto.subTotalWithoutQuoteDiscounts.formattedValue}}
 • Phí giao hàng {{cartDto.deliveryCost.formattedValue}}
 • Tổng cộng PV {{cartDto.value.pointValue | formatPvBv}}

  Tổng cộng BV {{cartDto.value.businessVolume | formatPvBv}}

 • Tiền thuế GTGT {{cartDto.totalTax.formattedValue}}
 • TỔNG TIỀN {{cartDto.totalPriceWithTax.formattedValue}}
 • CASH USED {{cashTransactionAmount}}
 • TỔNG GIÁ TRỊ CÒN LẠI {{effPendingAmount}}
 • CHI TIẾT SẢN PHẨMSỐ LƯỢNGGIÁ BÁNTHÀNH TIỀNTỔNG PV/BV
 • {{entry.product.name}}Mã hàng hóa{{entry.aliasCode}}Mã hàng hóa {{entry.product.alias}} | số SKU: {{entry.product.code}}PV/BV: {{entry.kitProductValue.pointValue / entry.quantity | formatPvBv}}/{{entry.kitProductValue.businessVolume / entry.quantity | formatPvBv}}PV/BV: {{entry.product.price.amwayValue.pointValue}}/{{entry.product.price.amwayValue.businessVolume}}HÀNG HÓA NGUY HIỂMCHỮ KÝ BẮT BUỘC{{entry.product.stock.stockLevelStatusName}} Số lượng có hạn Còn hàng {{entry.product.stock.stockLevelStatusName}} {{entry.product.stock.stockLevelStatusName}}Số lượng{{entry.quantity}}Giá bán{{entry.basePrice.formattedValue}}{{entry.kitProductBasePrice.formattedValue}} MIỄN PHÍTổng cộng miễn phí

  {{entry.kitProductBasePrice.formattedValue}} {{entry.basePrice.formattedValue}}

  {{entry.kitProductTotalPriceInclTax.formattedValue}} {{entry.totalPriceInclTax.formattedValue}} {{entry.kitProductTotalPriceInclTax.formattedValue}} {{entry.totalPriceInclTax.formattedValue}} {{entry.kitProductTotalPriceInclTax.formattedValue}} {{entry.totalPriceInclTax.formattedValue}}PV {{entry.kitProductValue.pointValue | formatPvBv}}BV {{entry.kitProductValue.businessVolume | formatPvBv}} PV {{(entry.product.price.amwayValue.pointValue * entry.quantity) | formatPvBv}}BV {{(entry.product.price.amwayValue.businessVolume * entry.quantity) | formatPvBv}}{{bundleKitEntry.name}}{{bundleKitEntry.quantity}}₫ {{(bundleKitEntry.price * bundleKitEntry.quantity) | formatPvBv}}{{bundleKitEntry.stockStatus.stockLevelStatusName}} Số lượng có hạn Còn hàng {{bundleKitEntry.stockStatus.stockLevelStatusName}}Hết hàng:{{bundleKitEntry.name}}{{bundleKitEntry.quantity}}{{bundleKitEntry.stockStatus.stockLevelStatusName}}{{bundleMinorItem.name}}{{bundleMinorItem.quantity}}Tạm thời hết hàng{{bundleMinorItem.stockStatus.stockLevelStatusName}}
 • Người Đứng Đơn Chính
 • Người Đứng Đơn Vợ/ Chồng
 • 3ĐẶT HÀNG
 • 4Thanh toán

Lựa chọn thanh toán

 • Tổng số mặt hàng {{cartDto.totalUnitCount}}
 • Tạm tính {{cartDto.subTotal.formattedValue}}
 • Chiết khấu/Giảm giá -{{cartDto.orderDiscounts.formattedValue}}
 • Tổng cộng đơn hàng {{cartDto.subTotalWithoutQuoteDiscounts.formattedValue}}
 • Phí giao hàng {{cartDto.deliveryCost.formattedValue}}
 • Tổng cộng PV {{cartDto.value.pointValue | formatPvBv}}

  Tổng cộng BV {{cartDto.value.businessVolume | formatPvBv}}

 • Tiền thuế GTGT {{cartDto.totalTax.formattedValue}}
 • TỔNG TIỀN {{cartDto.totalPriceWithTax.formattedValue}}
 • CASH USED {{cashTransactionAmount}}
 • TỔNG GIÁ TRỊ CÒN LẠI {{effPendingAmount}}
 • CHI TIẾT SẢN PHẨMSỐ LƯỢNGGIÁ BÁNTHÀNH TIỀNTỔNG PV/BV
 • {{entry.product.name}}Mã hàng hóa{{entry.aliasCode}}Mã hàng hóa {{entry.product.alias}} | số SKU: {{entry.product.code}}PV/BV: {{entry.kitProductValue.pointValue / entry.quantity | formatPvBv}}/{{entry.kitProductValue.businessVolume / entry.quantity | formatPvBv}}PV/BV: {{entry.product.price.amwayValue.pointValue}}/{{entry.product.price.amwayValue.businessVolume}}HÀNG HÓA NGUY HIỂMCHỮ KÝ BẮT BUỘC{{entry.product.stock.stockLevelStatusName}} Số lượng có hạn Còn hàng {{entry.product.stock.stockLevelStatusName}} {{entry.product.stock.stockLevelStatusName}}Số lượng{{entry.quantity}}Giá bán{{entry.basePrice.formattedValue}}{{entry.kitProductBasePrice.formattedValue}} MIỄN PHÍTổng cộng miễn phí

  {{entry.kitProductBasePrice.formattedValue}} {{entry.basePrice.formattedValue}}

  {{entry.kitProductTotalPriceInclTax.formattedValue}} {{entry.totalPriceInclTax.formattedValue}} {{entry.kitProductTotalPriceInclTax.formattedValue}} {{entry.totalPriceInclTax.formattedValue}} {{entry.kitProductTotalPriceInclTax.formattedValue}} {{entry.totalPriceInclTax.formattedValue}}PV {{entry.kitProductValue.pointValue | formatPvBv}}BV {{entry.kitProductValue.businessVolume | formatPvBv}} PV {{(entry.product.price.amwayValue.pointValue * entry.quantity) | formatPvBv}}BV {{(entry.product.price.amwayValue.businessVolume * entry.quantity) | formatPvBv}}{{bundleKitEntry.name}}{{bundleKitEntry.quantity}}₫ {{(bundleKitEntry.price * bundleKitEntry.quantity) | formatPvBv}}{{bundleKitEntry.stockStatus.stockLevelStatusName}} Số lượng có hạn Còn hàng {{bundleKitEntry.stockStatus.stockLevelStatusName}}Hết hàng:{{bundleKitEntry.name}}{{bundleKitEntry.quantity}}{{bundleKitEntry.stockStatus.stockLevelStatusName}}{{bundleMinorItem.name}}{{bundleMinorItem.quantity}}Tạm thời hết hàng{{bundleMinorItem.stockStatus.stockLevelStatusName}}

Chúc mừng bạn đã đăng ký với Amway. Bây giờ tiến hành tạo tài khoản AmwayID của bạn để truy cập trang web.

Chúc mừng bạn đã đăng ký với Amway. Bước tiếp theo, vui lòng tiến hành tạo tài khoản đăng nhập Amway ID ngay dưới đây để có thể đặt hàng và trải nghiệm sản phẩm Amway.

Vui lòng kiểm tra tin nhắn điện thoại để thiết lập AmwayID cho người đứng đơn vợ/chồng

{{aboNum}}

{{aboName}}

{{aboPhoneNumber}}

{{multiProduct.name}}

Mã hàng hóa {{multiProduct.alias}}

{{multiProduct.aboPriceValue.formattedValue}} Giá Nhà phân phối

 • Giá bán lẻ: {{multiProduct.price.formattedValue}}
 • PV / BV: {{multiProduct.price.amwayValue.pointValue}} / {{multiProduct.price.amwayValue.businessVolume}}

{{multiProduct.name}}

Mã hàng hóa {{multiProduct.alias}} | SKU #: {{multiProduct.code}}

{{multiProduct.aboPriceValue.formattedValue}} Giá Nhà phân phối

 • Giá bán lẻ: {{multiProduct.retailPrice.formattedValue}}
 • PV / BV: {{multiProduct.price.amwayValue.pointValue}} / {{multiProduct.price.amwayValue.businessVolume}}

{{addToCartSuccess.entry.product.name}}

Mã hàng hóa {{addToCartSuccess.entry.aliasCode}}

Mã hàng hóa {{addToCartSuccess.entry.product.alias}} | SKU #: {{addToCartSuccess.entry.product.code}}

{{addToCartSuccess.entry.product.aboPriceValue.formattedValue}} Giá Nhà phân phối

 • Giá bán lẻ khuyến nghị: {{addToCartSuccess.entry.product.retailPrice.formattedValue}}
 • PV / BV: {{addToCartSuccess.entry.product.price.amwayValue.pointValue}} / {{addToCartSuccess.entry.product.price.amwayValue.businessVolume}}

Tất cả các trường là bắt buộc trừ khi được ghi chú “Không bắt buộc”.

THÔNG TIN NHÀ PHÂN PHỐI HỖ TRỢ

{{localSponsorName}}

Nếu bạn chưa có thông tin Nhà Phân Phối Hỗ Trợ,
bấm vào đây để chọn Nhà Phân Phối Hỗ Trợ phù hợp.

THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN CHÍNH

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC & GIAO HÀNG MẶC ĐỊNH

 • 1Người Đứng Đơn Chính
 • 2XEM TRƯỚC

Đây chỉ là bản Xem Trước Đăng Ký Vai trò Khách Hàng Nhà Phân Phối Của bạn

Để hoàn tất đăng ký, xem lại thông tin và sau đó nhấp vào nút “Gửi” bên dưới.

Đây chỉ là bản Xem Trước Đăng Ký Vai trò Nhà Phân Phối Của bạn

Để hoàn tất đăng ký, xem lại thông tin và sau đó nhấp vào nút “Gửi” bên dưới.

Người Đứng Đơn Chính

Sửa

{{accountInfo.sponsor.acctSponsorAboNum}}

{{localSponsorName}}

{{accountInfo.partyList[0].nameList[0].localeName.familyName}}

NAM

NỮ

{{accountInfo.partyList[0].partyMst.birthDate | convertDate}}

Độc thân

Đã kết hôn

{{accountInfo.partyList[0].phoneList[0].phoneAreaCd}}{{accountInfo.partyList[0].phoneList[0].phoneLocalNum}}

ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ

{{accountInfo.partyList[0].addressList[0].addrStreet}}

{{accountInfo.partyList[0].addressList[0].stateCd | displayProvinceName}}

{{accountInfo.partyList[0].addressList[0].districtNm}}

{{accountInfo.partyList[0].addressList[0].subDistrictNm}}

LỰA CHỌN TRUNG TÂM PHÂN PHỐI ĐỂ XỬ LÝ HỒ SƠ

{{accountInfo.locationOfEntry | displayPreferredRDCName}}

Thông tin Vợ/ Chồng

Sửa

{{accountInfo.partyList[1].nameList[0].localeName.familyName}}

NAM

NỮ

{{accountInfo.partyList[1].partyMst.birthDate | convertDate}}

CMND

CCCD

CMND Quân Đội

{{accountInfo.partyList[1].personalIdList[0].personalId}}

{{accountInfo.partyList[1].personalIdList[0].effectiveDate | convertDate}}

{{accountInfo.partyList[1].personalIdList[0].placeOfIssue}}

{{accountInfo.partyList[1].personalIdList[0].expirationDate | convertDate}}

{{accountInfo.partyList[1].phoneList[0].phoneAreaCd}}{{accountInfo.partyList[1].phoneList[0].phoneLocalNum}}

ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ

{{accountInfo.partyList[1].addressList[0].addrStreet}}

{{accountInfo.partyList[1].addressList[0].stateCd | displayProvinceName}}

{{accountInfo.partyList[1].addressList[0].districtNm}}

{{accountInfo.partyList[1].addressList[0].subDistrictNm}}

{{coApplicantFrontOfIdCardFileName}}

{{coApplicantBackOfIdCardFileName}}

{{coApplicantFaceImageFileName}}

 • 1Người Đứng Đơn Chính
 • 2Người Đứng Đơn Vợ/ Chồng
 • 3THÔNG TIN NGÂN HÀNG
 • 4XEM TRƯỚC
 • HỢP ĐỒNG THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP (HỢP ĐỒNG NHÀ PHÂN PHỐI)

  Amway và Nhà Phân Phối đồng ý ký kết Hợp Đồng với những điều kiện và điều khoản bên dưới:

  CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HỢP ĐỒNG
 • Điều 1-3

  Điều 1: Các Định nghĩa và Tham chiếu

  1.1. Trừ trường hợp được quy định khác, các thuật ngữ được sử dụng trong Hợp Đồng này sẽ mang ý nghĩa giống như các thuật ngữ được định nghĩa trong Quy Tắc Hoạt Động (bao gồm Các Quy Tắc Ứng Xử và Các Quy Trình Hoạt Động), Kế Hoạch Trả Thưởng, Danh Mục Hàng Hóa Kinh Doanh Theo Phương Thức Đa Cấp, Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản và các tài liệu thông báo chính thức khác của Amway Việt Nam.• Quy Tắc Hoạt Động: bao gồm Các Quy Tắc Ứng Xử nhằm điều chỉnh hành vi của Nhà Phân Phối khi hoạt động kinh doanh cùng Amway Việt Nam và Các Quy Trình Hoạt Động quy định các quy trình và thủ tục thực hiện các hoạt động bán hàng đa cấp;• Kế Hoạch Trả Thưởng: là Chương trình được Amway Việt Nam sử dụng để tính các mức Hoa Hồng, tiền thưởng, các lợi ích kinh tế khác và các loại danh hiệu dành cho các Nhà Phân Phối được hưởng từ kết quả của hoạt động bán hàng của mình và của những người khác trong mạng lưới.• Danh Mục Hàng Hóa Kinh Doanh Theo Phương Thức Đa Cấp (Danh Mục Hàng Hóa Kinh Doanh): là danh sách Hàng Hóa của Amway Việt Nam được phép kinh doanh theo phương thức đa cấp đã được thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.• Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản: là chương trình đào tạo bắt buộc dành cho Nhà Phân Phối được tổ chức giảng dạy bởi Amway Việt Nam nhằm trang bị cho Nhà Phân Phối những kiến thức cơ bản về tổng quan chương trình đào tạo cơ bản, pháp luật bán hàng đa cấp và hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, kế hoạch trả thưởng, đạo đức kinh doanh & quy tắc ứng xử, quy tắc hoạt động của Amway Việt Nam và cơ chế đánh giá việc hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản.• Tài liệu thông báo chính thức khác: là văn bản được người đại diện theo pháp luật, hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của Amway Việt Nam phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật.1.2. Trừ trường hợp được quy định khác, Quy Tắc Hoạt Động, Kế Hoạch Trả Thưởng, Danh Mục Hàng Hóa Kinh Doanh, Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản và các tài liệu thông báo chính thức khác của Amway Việt Nam được xem là “Các Tài Liệu Liên Quan”. Các tài liệu này là một phần không tách rời của Hợp Đồng và được tham chiếu để đưa vào Hợp Đồng này. Bản sao của mẫu Hợp đồng và Các Tài Liệu Liên Quan hiện hành được công bố công khai tại trụ sở của Amway Việt Nam và có thể được tham khảo trong giờ làm việc và được đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của Amway Việt Nam.1.3. Để đảm bảo cho mục đích và mục tiêu trong chính sách kinh doanh, Amway Việt Nam có toàn quyền sửa đổi bổ sung một phần hoặc toàn bộ Các Tài Liệu Liên Quan và Hợp Đồng khi cần thiết và sẽ được công bố qua các phương tiện truyền thông chính thức của Amway Việt Nam sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Những sửa đổi, bổ sung này sẽ có hiệu lực ngay khi được phê duyệt. Nếu Nhà Phân Phối không đồng ý với những sửa đổi bổ sung này, Nhà Phân Phối có quyền yêu cầu chấm dứt Hợp Đồng trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày công bố. Việc chấm dứt và thanh lý Hợp Đồng theo yêu cầu của Nhà Phân Phối sẽ được áp dụng theo các quy định trước khi sửa đổi bổ sung. Sau thời hạn này, nếu không nhận được yêu cầu chấm dứt Hợp Đồng từ Nhà Phân Phối, các sửa đổi bổ sung này mặc nhiên được coi là đã được Nhà Phân Phối chấp thuận.1.4. Các Tài Liệu Liên Quan được xem là có mối tương quan với nhau và mang ý nghĩa bổ sung cho nhau. Tuy nhiên, trong trường hợp có sự khác biệt giữa Các Tài Liệu Liên Quan và Hợp Đồng thì Các Tài Liệu Liên Quan sẽ được áp dụng.1.5. Người Bảo Trợ: là người có thể có một trong các mối quan hệ dưới đây:• Bảo Trợ Trực Tiếp: Là nhà phân phối tuyến trên trực tiếp giới thiệu cơ hội kinh doanh Amway Việt Nam cho nhà phân phối tuyến dưới của họ và thực hiện các nghĩa vụ bảo trợ cho một Nhà Phân Phối tuyến dưới xây dựng hoạt động kinh doanh.• Hỗ Trợ Bảo Trợ: là nhà phân phối tuyến trên không trực tiếp giới thiệu cơ hội kinh doanh Amway Việt Nam nhưng vẫn thực hiện các nghĩa vụ bảo trợ cho một Nhà Phân Phối tuyến dưới xây dựng hoạt động kinh doanh.

  Điều 2: Nhà Phân Phối của Amway

  Nhà Phân Phối của Amway Việt Nam là người ký Hợp Đồng để trở thành một nhà phân phối không độc quyền nhằm mục đích bán Hàng Hóa của Amway Việt Nam tại Việt Nam theo các điều kiện và điều khoản của Hợp Đồng.

  Điều 3: Điều Kiện Đối Với Nhà Phân Phối

  Nhà Phân Phối KHÔNG thuộc những trường hợp sau:3.1. Là cán bộ công chức theo quy định của pháp luật Việt Nam;3.2. Đang chấp hành hình phạt tù hoặc có tiền án về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả, sản xuất, buôn bán hàng cấm, quảng cáo gian dối, lừa dối khách hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, chiếm giữ trái phép tài sản, tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp;3.3. Từng bị xử phạt do vi phạm các quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 5 Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính Phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và Nghị định 18/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 40/2018/NĐ-CP (“Nghị định 40/2018/NĐ-CP và Nghị định 18/2023/NĐ-CP”) mà chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính;3.4. Là thành viên đối với công ty hợp danh, chủ sở hữu đối với doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên, cổ đông đối với công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không bao gồm tổ chức hoặc cá nhân từng giữ một trong các chức vụ nêu trên tại doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Nghị định 40/2018/NĐ-CP và Nghị định 18/2023/NĐ-CP trong thời gian doanh nghiệp đó đang hoạt động bán hàng đa cấp.3.5. Từng bị chấm dứt Hợp Đồng với Amway Việt Nam trước đây do vi phạm Hợp Đồng Nhà Phân Phối với Amway Việt Nam hoặc với Amway tại một quốc gia khác.3.6. Từng là Nhà Phân Phối của Amway Việt Nam và đang trong thời hạn ngừng hoạt động theo quy định tại Quy tắc 6 – Các Quy tắc ứng xử thuộc Quy Tắc Hoạt Động của Amway Việt Nam.3.7. Chưa đủ 18 tuổi hoặc không đáp ứng điều kiện về năng lực pháp luật để tham gia bán hàng đa cấp tại Việt Nam theo quy định của Chính Phủ về “Quản lý Hoạt Động Kinh Doanh Theo Phương Thức Đa Cấp”.3.8. Là nhân viên của một công ty bán hàng đa cấp tại thời điểm ký Hợp Đồng này.

 • Điều 4-5

  Điều 4: Hàng Hóa – Chủng Loại, Chất Lượng, Công Dụng và Cách Sử dụng4.1. Hàng Hóa của Amway Việt Nam là các dòng sản phẩm được sản xuất và/hoặc cung cấp bởi Amway Việt Nam bao gồm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân, chăm sóc đồ gia dụng, và các hàng hóa khác (“Hàng Hóa”).4.2. Thông tin chi tiết về Hàng Hóa bao gồm: Tên, chủng loại, xuất xứ, quy cách đóng gói, chế độ bảo hành (nếu có), giá bán và số điểm thưởng quy đổi tương ứng với giá bán được thể hiện tại Danh Mục Hàng Hóa Kinh Doanh. Các thông tin khác về công dụng và cách sử dụng của Hàng Hóa được quy định trong tài liệu giới thiệu Hàng Hóa hoặc trên trang thông tin điện tử chính thức của Amway Việt Nam.Điều 5: Giá và Phương Thức Thanh Toán5.1. Giá của mỗi Hàng Hóa, bao gồm Giá Bán cho Nhà Phân Phối và Giá Bán Lẻ Khuyến Nghị cho người tiêu dùng sẽ được thể hiện trong Danh Mục Hàng Hóa Kinh Doanh.5.2. Amway Việt Nam đưa ra Giá Bán Lẻ Khuyến Nghị cho người tiêu dùng, Nhà Phân Phối bán lại Hàng Hóa cho người tiêu dùng theo giá bán không được cao hơn Giá Bán Lẻ Khuyến Nghị cho người tiêu dùng hoặc không thấp hơn Giá Bán cho Nhà Phân Phối quy định trong Danh Mục Hàng Hóa Kinh Doanh và Các Tài Liệu Liên Quan của Amway Việt Nam.5.3. Tại thời điểm mua hàng, Nhà Phân Phối có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ toàn bộ khoản tiền mua Hàng Hóa cho Amway Việt Nam bằng tiền mặt hoặc bằng phương thức thanh toán khác nếu được Amway Việt Nam cho phép.

 • Điều 6

  Điều 6: Hoa Hồng, Tiền Thưởng Và Các Lợi Ích Kinh Tế Khác6.1. Hoa Hồng, Tiền Thưởng và các lợi ích kinh tế khác cho Nhà Phân Phối sẽ được Amway Việt Nam tính trên Doanh Số Bán Hàng (BV) của Nhà Phân Phối theo quy định tại Kế Hoạch Trả Thưởng của Amway Việt Nam.6.2. Amway Việt Nam sẽ trả toàn bộ Hoa Hồng, Tiền Thưởng và các lợi ích kinh tế khác bằng tiền cho Nhà Phân Phối bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Nhà Phân Phối đã cung cấp cho Amway Việt Nam.6.3. Danh hiệu và tưởng thưởng được tính theo công thức quy định trong Kế Hoạch Trả Thưởng của Amway Việt Nam.

 • Điều 7

  Điều 7: Quyền và Nghĩa Vụ của Nhà Phân Phối7.1. Nhà Phân Phối sẽ có các quyền và nghĩa vụ như được quy định trong Hợp Đồng và Các Tài Liệu Liên Quan. Ngay khi được Amway Việt Nam yêu cầu, Nhà Phân Phối phải cung cấp cho Amway Việt Nam bằng chứng để chứng minh rằng Nhà Phân Phối đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình, nếu có, theo quy định tại Điều này.7.2. Nhà Phân Phối có trách nhiệm tuân thủ theo quy định tại Hợp Đồng và Các Tài Liệu Liên Quan cũng như bất kỳ việc thay thế, sửa đổi, bổ sung nào đối với các tài liệu này, trừ khi Nhà Phân Phối yêu cầu chấm dứt Hợp Đồng theo quy định tại Điều 1.3 của Hợp Đồng này;7.3. Nhà Phân Phối có trách nhiệm điền chính xác thông tin Người Bảo Trợ của Nhà Phân Phối như được nêu trên;7.4. Trong vòng 14 ngày kể từ ngày Hợp Đồng có hiệu lực Nhà Phân Phối có nghĩa vụ tham gia Chương trình đào tạo cơ bản, ký mẫu cam kết theo quy định pháp luật. Nếu Nhà Phân Phối không hoàn thành khóa học trong thời hạn nêu trên, Hợp Đồng sẽ mặc nhiên chấm dứt hiệu lực và tự động thanh lý. Trường hợp Nhà Phân Phối đã hoàn thành khóa học và ký mẫu cam kết, Amway Việt Nam sẽ cấp Chứng chỉ xác nhận về việc hoàn thành nội dung, thời lượng chương trình đào tạo cơ bản, và Thẻ Thành Viên cho Nhà Phân Phối trực tiếp tại các cơ sở của Amway Việt Nam hoặc theo đường bưu điện. Sau khi được cấp Thẻ Thành Viên, Nhà Phân Phối mới được quyền mua hàng, bán hàng và tuyển dụng.7.5. Nhà Phân Phối tự quản lý công việc kinh doanh của mình với Amway Việt Nam, tự quyết định việc mua và bán Hàng Hóa của Amway Việt Nam bằng Mã số Thành Viên.7.6.Nhà Phân Phối có thể bảo trợ cho những người khác trở thành Nhà Phân Phối của Amway Việt Nam. Nhà Phân Phối không được phép đưa ra bất cứ trình bày, phát ngôn hoặc tuyên bố nào về Amway Việt Nam hoặc các Hàng Hóa của Amway Việt Nam ngoại trừ những thông tin đã được đề cập trong Các Tài Liệu Liên Quan của Amway Việt Nam.7.7. Nhà Phân Phối chỉ được phép giới thiệu, phổ biến các nội dung thuộc Các Tài Liệu Liên Quan của Amway Việt Nam. Nhà Phân Phối phải chịu mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc đưa ra các trình bày, phát ngôn, tuyên bố, cung cấp nằm ngoài phạm vi cho phép tại Điều này.7.8. Nhà Phân Phối chịu trách nhiệm giới thiệu, tư vấn Hàng Hóa, hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng Hàng Hóa của Amway Việt Nam. Nhà Phân Phối ủy quyền cho Amway Việt Nam thực hiện đơn hàng, xuất Biên Nhận Giao Hàng và giao Hàng Hóa cho khách hàng Nhà Phân Phối. Căn cứ vào hóa đơn mua hàng, khách hàng Nhà Phân Phối có quyền khiếu nại trực tiếp với Amway Việt Nam về chất lượng Hàng Hóa, đổi, mua lại, bảo hành Hàng Hóa.7.9. Nhà Phân Phối chịu trách nhiệm giới thiệu, tư vấn Hàng Hóa, hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng Hàng Hóa của Amway Việt Nam. Amway Việt Nam sẽ hỗ trợ Nhà Phân Phối để thực hiện đơn hàng, xuất hóa đơn và giao Hàng Hóa cho khách hàng Nhà Phân Phối. Căn cứ vào hóa đơn mua hàng, khách hàng Nhà Phân Phối có quyền khiếu nại trực tiếp với Amway Việt Nam về chất lượng Hàng Hóa, đổi, mua lại, bảo hành Hàng Hóa.7.10. Nhà Phân Phối có trách nhiệm cung cấp thông tin trong Hợp Đồng một cách trung thực và chính xác.7.11. Sẽ không trở thành nhân viên của một công ty bán hàng đa cấp khác trong suốt quá trình là Nhà Phân Phối của Amway Việt Nam.

 • Điều 8

  Điều 8: Quyền và Nghĩa Vụ Của Amway Việt Nam

  8.1.Amway Việt Nam sẽ có các quyền và nghĩa vụ như được quy định trong Hợp Đồng và Các Tài Liệu Liên Quan.

  8.2.Amway Việt Nam sẽ thu thập và xử lý thông tin của Nhà phân phối theo Chính sách về Quyền riêng tư của Nhà phân phối có tại www.amway.com.vn và Nhà Phân Phối đồng ý cho phép Amway Việt Nam thu thập và xử lý những thông tin cá nhân của Nhà Phân Phối được cung cấp tại Hợp Đồng để gửi thông tin bằng đường bưu điện, gọi điện thoại, gửi tin nhắn điện thoại, và/hoặc gửi tin nhắn Zalo nhằm cập nhật, cung cấp, phản hồi thông tin về hoạt động kinh doanh của Amway Việt Nam và hoạt động kinh doanh của Nhà Phân Phối, hoặc để thực hiện Hợp đồng này.8.3.Trong quá trình hoạt động kinh doanh cùng Amway Việt Nam, Nhà Phân Phối đồng ý cho phép Amway Việt Nam có toàn quyền sử dụng tên của Nhà Phân Phối, hình ảnh hoặc đoạn phim có sự xuất hiện của Nhà Phân Phối được chụp hoặc quay lại trong các sự kiện do Amway Việt Nam tổ chức, hoặc hình ảnh hoặc đoạn phim do Nhà Phân Phối cung cấp nhằm mục đích quảng bá cho các sự kiện này và hoặc hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Nhà Phân Phối. Tên, hình ảnh hoặc đoạn phim này sẽ được sử dụng trong bản tin nội bộ Amagram, tài liệu hỗ trợ kinh doanh và các kênh truyền thông chính thức khác của Amway Việt Nam như website, facebook, ứng dụng trên thiết bị di động, áp phích….. nhằm phục vụ cho mục đích kinh doanh của Amway Việt Nam.8.4.Amway Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật cho bất cứ thiệt hại thực tế nào gây ra cho người tiêu dùng do lỗi Hàng Hóa, miễn là có sự liên quan giữa thiệt hại và lỗi Hàng Hóa được chứng minh và bằng chứng thiệt hại được cung cấp bởi người tiêu dùng. Amway Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại nào gây ra cho người tiêu dùng do lỗi của Nhà Phân Phối.8.5.Amway Việt Nam được quyền lưu trữ và chuyển tải các thông tin Nhà Phân Phối đã cung cấp cho Amway Việt Nam bằng các phương tiện điện tử.

 • Điều 9

  Điều 9: Nguyên Tắc Mua Lại Hàng HóaKhi chấm dứt Hợp đồng, hay khi Nhà Phân Phối có yêu cầu, Nhà Phân Phối có thể hoàn trả Amway Việt Nam hàng hóa trong vòng 45 ngày kể từ ngày người mua nhận hàng với điều kiện: a) Hàng Hóa phải còn mới, chưa sử dụng và còn nguyên bao bì, tem, nhãn; b) kèm theo Hóa đơn mua hàng tương ứng số Hàng Hóa được yêu cầu mua lại. Nhà Phân Phối có quyền lựa chọn: a) Ghi nợ toàn bộ số tiền để mua Hàng Hóa khác; số tiền ghi nợ tương đương với số tiền mua ban đầu trừ đi 10% chi phí; hoặc b) Amway Việt Nam sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, số tiền hoàn trả tương đương với số tiền mua hàng ban đầu trừ đi Hoa Hồng đã nhận (nếu có), trừ đi 10% chi phí. Nhà Phân Phối tuyến trên sẽ bị khấu trừ hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác (nếu có) phát sinh từ việc mua Hàng Hóa đó. Trình tự và thủ tục sẽ được thực hiện theo Quy trình Mua Lại Hàng Hóa thuộc Quy Tắc Hoạt Động.

 • Điều 10

  Điều 10: Thuế (Thuế Giá Trị Gia Tăng và Thuế Thu nhập)10.1. Mỗi bên tự chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ thuế của mình trước cơ quan thuế của Việt Nam theo quy định của pháp luật. Khi được Amway Việt Nam yêu cầu, Nhà Phân Phối sẽ phải cung cấp các bằng chứng chứng minh mình đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế (nếu có). Nhà Phân Phối sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nghĩa vụ thuế đối với các khoản thu nhập mà Nhà Phân Phối không nhận trực tiếp từ Amway Việt Nam.10.2. Nhà Phân Phối đồng ý rằng Amway Việt Nam có quyền:10.2.1 Thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam mọi thông tin liên quan đến việc bán hàng giữa Amway Việt Nam và Nhà Phân Phối theo quy định của pháp luật;10.2.2 Amway Việt Nam sẽ thực hiện khấu trừ các loại thuế theo quy định của pháp luật trên các khoản hoa hồng và các khoản thu nhập khác mà Amway Việt Nam trực tiếp chi trả cho Nhà Phân Phối theo Hợp Đồng này và trực tiếp nộp các khoản thuế đó cho các cơ quan thuế của Việt Nam. Trong trường hợp pháp luật về thuế có thay đổi về nghĩa vụ của Amway Việt Nam về việc kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay Nhà Phân Phối, Amway Việt Nam có quyền thực hiện theo các quy định của pháp luật tại từng thời điểm.

 • Điều 11-12

  Điều 11: Hiệu Lực, Thời Hạn Hợp Đồng

  11.1. Hợp Đồng sẽ có hiệu lực kể từ ngày Amway duyệt và ký Hợp đồng (“Ngày Hiệu Lực”).

  11.2. Hợp Đồng có thời hạn kể từ Ngày Hiệu Lực đến ngày cuối cùng của tháng thứ 12 của Ngày Hiệu Lực. Trong trường hợp được gia hạn theo Quy tắc 3.4 và Quy tắc 3.8 trong Các Quy Tắc Ứng Xử thuộc Quy Tắc Hoạt Động, Hợp Đồng sẽ được gia hạn 12 tháng tiếp theo theo từng năm.

  Điều 12: Chấm dứt Hợp Đồng

  12.1. Các trường hợp chấm dứt Hợp Đồng:

  12.1.1.Nhà Phân Phối có quyền chấm dứt Hợp Đồng bằng việc gửi thông báo bằng văn bản cho Amway Việt Nam trước khi chấm dứt hợp đồng ít nhất là 10 ngày làm việc;12.1.2.Hợp Đồng Nhà Phân Phối đã hết thời hạn mà Nhà Phân Phối không tiến hành gia hạn;12.1.3.Amway Việt Nam sẽ chấm dứt Hợp Đồng với Nhà Phân Phối khi Nhà Phân Phối không tuân thủ quy định pháp luật về quản lý bán hàng đa cấp hoặc không tuân thủ Hợp đồng Nhà Phân Phối, Quy Tắc Hoạt Động của Amway Việt Nam.12.2. Khi chấm dứt Hợp đồng Nhà Phân Phối, Nhà Phân Phối có thể hoàn trả Amway Việt Nam số lượng Hàng Hóa chưa bán hết theo Nguyên Tắc Mua Lại Hàng Hóa.12.3. Amway Việt Nam có nghĩa vụ phải thanh toán tất cả các khoản tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà Nhà Phân Phối có quyền được hưởng từ hoạt động phân phối của mình trong mạng lưới bán hàng đa cấp của Amway Việt Nam (nếu có). Đồng thời, Nhà Phân Phối có nghĩa vụ phải hoàn thành các khoản nợ của Nhà Phân Phối đối với Amway Việt Nam (nếu có), và tất cả các vấn đề khác có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của hai Bên (nếu có). Sau khi chấm dứt Hợp đồng, Nhà Phân Phối không được quyền tiếp tục tuyển dụng và bán hàng. Trình tự và thủ tục sẽ được thực hiện theo Quy trình chấm dứt Hợp Đồng thuộc Quy Tắc Hoạt Động.

 • Điều 13

  Điều 13: Các Điều Khoản Chung

  13.1.Mọi thông báo liên quan đến Hợp Đồng và Các Tài Liệu Liên Quan (bao gồm thông báo công nhận hay từ chối danh hiệu, thông báo thay đổi Tuyến Bảo Trợ, thông báo chuyển giao vai trò phân phối, v.v) được Amway Việt Nam hoặc Nhà Phân Phối gửi cho bên còn lại, phải được thực hiện bằng văn bản hoặc thư điện tử. Trong trường hợp gửi bằng văn bản, thông báo sẽ được giao trực tiếp hoặc gửi thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh, thư bảo đảm. Thông báo được xem là đã nhận vào ngày giao (trong trường hợp được giao trực tiếp) hoặc ngày nhận ghi trên bưu gửi (trong trường hợp gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh hay thư bảo đảm). Trong trường hợp gửi bằng thư điện tử, thông báo sẽ được gửi đến địa chỉ họp thư của bên còn lại như xác định tại phần đầu của Hợp Đồng và được xem là đã nhận vào ngày gửi.

  13.2.Hợp Đồng này được giải thích theo pháp luật Việt Nam. Trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên sẽ nỗ lực giải quyết bằng đàm phán trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày một bên có thông báo về việc tranh chấp. Nếu Nhà Phân Phối không đồng ý với một trong những nội dung theo quyết định mà Amway Việt Nam đã ban hành, Nhà Phân Phối có thể yêu cầu Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.13.3.Hợp Đồng này sẽ được lập thành hai (2) bản. Mỗi bên giữ một (1) bản để thực hiện.

 • ĐIỀU KHOẢN CHUNG
 • Điều 1

  Điều 1:

  Người đăng ký làm Khách Hàng Nhà Phân Phối phải là công dân Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên (hoặc các trường hợp khác theo quyền quyết định cuối cùng của Amway).

 • Điều 2

  Điều 2:

  Khách Hàng Nhà Phân Phối phải xuất trình thẻ Khách Hàng Nhà Phân Phối khi đặt đơn hàng gắn dưới mã số Nhà Phân Phối Hỗ Trợ để đảm bảo quyền lợi của mình. Hóa đơn giá trị gia tăng sẽ được xuất dưới tên và mã số của Khách Hàng Nhà Phân Phối theo đúng giá trị đã mua. Toàn bộ doanh số mua hàng của Khách Hàng Nhà Phân Phối sẽ được tính vào Doanh Số Bán Hàng của Nhà Phân Phối Hỗ Trợ.

 • Điều 3

  Điều 3: Nguyên Tắc Mua Lại và Chính sách Bảo Hành Hàng hóa:

  • Nguyên Tắc Mua Lại Hàng Hóa: : Khi chấm dứt Hợp đồng Nhà Phân Phối, hay khi Nhà Phân Phối/ Khách Hàng có yêu cầu mua lại hàng hóa thì Amway Việt Nam sẽ mua lại hàng hóa trong vòng 45 ngày kể từ ngày người mua nhận hàng với điều kiện: a) hàng hóa phải còn mới, chưa sử dụng và còn nguyên bao bì, tem, nhãn; b) kèm theo Hóa đơn mua hàng tương ứng số hàng hóa được yêu cầu mua lại. Nhà Phân Phối/ Khách Hàng có quyền lựa chọn: a) Ghi nợ toàn bộ số tiền để mua hàng hóa khác dưới hình thức chi phiếu mua hàng, số tiền ghi nợ tương đương với số tiền mua ban đầu trừ đi 10% chi phí; hoặc b) Amway Việt Nam sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, số tiền hoàn trả tương đương với số tiền mua hàng ban đầu trừ đi Hoa Hồng đã nhận (nếu có), trừ đi 10% chi phí. Trình tự và thủ tục sẽ được thực hiện theo Quy trình Mua Lại Hàng Hóa. Nhà Phân Phối tuyến trên sẽ bị khấu trừ hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác (nếu có) phát sinh từ việc mua Hàng hóa đó.
  • Chính Sách Bảo Hành: Đối với sản phẩm có Phiếu bảo hành khi mua hàng và các thiết bị điện tử do Amway Việt Nam cung cấp, Amway Việt Nam áp dụng chế độ Bảo Hành đối với các sản phẩm lỗi từ nhà sản xuất, còn đầy đủ phụ kiện, còn trong thời hạn bảo hành. Các điều khoản không bảo hành sẽ được công bố công khai tại các cơ sở của Amway Việt Nam và có thể được tham khảo trong giờ làm việc, đồng thời được đăng tải trên Trang thông tin điện tử chính thức của Amway Việt Nam. Trình tự và thủ tục sẽ được thực hiện theo Quy trình Bảo Hành.
  • Lưu ý:

   • 1. Amway Việt Nam không chấp nhận việc đổi trả tài liệu hỗ trợ, mẫu đơn, phụ kiện, các mặt hàng quảng cáo, tài liệu hỗ trợ bán hàng và các mặt hàng không được tính vào Doanh Số Bán Hàng (BV).
   • 2. Trong trường hợp hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất nhưng hết thời gian thực hiện bảo hành mà Amway Việt Nam không thể giải quyết chế độ bảo hành như đã cam kết, trừ trường hợp được sự đồng ý của Nhà Phân Phối/Khách Hàng, Amway Việt Nam sẽ mua lại hàng hóa đó từ Nhà Phân Phối/Khách hàng theo Nguyên tắc Mua Lại Hàng Hóa. Amway Việt Nam sẽ không khấu trừ 10% chi phí trong trường hợp hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất.
   • 3. Amway Việt Nam sẽ chịu chi phí vận chuyển hàng hóa đến nơi bảo hành và từ nơi bảo hành đến nơi cư trú của Nhà Phân Phối/ Khách Hàng nếu hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất.
 • Điều 4

  Điều 4:

  Khách Hàng Nhà Phân Phối không được phép bán lại sản phẩm Amway cho bất kỳ ai khác. Nếu phát hiện Khách Hàng Nhà Phân Phối vi phạm điều kiện tham gia, Công ty có quyền chấm dứt vai trò Khách Hàng Nhà Phân Phối và vô hiệu hóa thẻ Khách Hàng Nhà Phân Phối.

 • Điều 5

  Điều 5:

  Khách Hàng Nhà Phân Phối có thể đăng ký trở thành Nhà Phân Phối với Tuyến Nhà Phân Phối Hỗ Trợ hiện tại hoặc Tuyến Nhà Phân Phối Hỗ Trợ khác. Nếu Khách Hàng Nhà Phân Phối đã từng là Nhà Phân Phối Amway sẽ áp dụng quy tắc 06 tháng 02 năm.

 • Điều 6

  Điều 6:

  Vai trò Khách Hàng Nhà Phân Phối có thời hạn 06 tháng kể từ ngày đăng ký hoặc gia hạn gần nhất. Trong 06 tháng này, nếu có phát sinh đơn hàng, vai trò Khách Hàng Nhà Phân Phối sẽ được tự động gia hạn thêm 06 tháng. Nếu không có đơn hàng, vai trò Khách Hàng Nhà Phân Phối sẽ tự động chấm dứt. Khách Hàng Nhà Phân Phối sẽ đăng ký lại khi có nhu cầu tham gia.

  Amway được quyền lưu trữ và chuyển tải các thông tin Khách Hàng Nhà Phân Phối đã cung cấp cho Amway Việt Nam bằng các phương tiện điện tử.

 • Điều 7

  Điều 7:

  Vai trò Khách Hàng Nhà Phân Phối có thời hạn 06 tháng kể từ ngày đăng ký hoặc ngày gia hạn gần nhất. Trong 06 tháng này, nếu có phát sinh đơn hàng, vai trò Khách Hàng Nhà Phân Phối sẽ được tự động gia hạn thêm 06 tháng. Nếu không có đơn hàng, vai trò Khách Hàng Nhà Phân Phối sẽ tự động chấm dứt. Khách Hàng Nhà Phân Phối sẽ đăng ký lại khi có nhu cầu tham gia.

 • 1Người Đứng Đơn Chính
 • 2Người Đứng Đơn Vợ/ Chồng
 • 3THÔNG TIN NGÂN HÀNG
 • 4XEM TRƯỚC
 • QUY TẮC HOẠT ĐỘNG Gồm Các Quy Tắc Ứng Xử và Các Quy Trình Hoạt Động
  CAM KẾT CỦA NHÀ PHÂN PHỐI

  Tôi đồng ý cho phép Khách Hàng sử dụng mã số Thành Viên của tôi để mua sản phẩm của Amway.

  Tôi sẽ thực hiện việc giới thiệu sản phẩm, tư vấn sản phẩm, hỗ trợ Khách Hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm của Amway.Tôi ủy quyền cho Amway thực hiện đơn hàng, xuất Biên Nhận Giao Hàng cho Khách Hàng và hoàn tất đơn hàng theo địa chỉ giao hàng đã đăng ký của Khách Hàng.Tôi ủy quyền cho Khách Hàng ký thay hóa đơn giá trị gia tăng của đơn hàng.

 • KẾ HOẠCH TRẢ THƯỞNG CỦA CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM
  CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG NHÀ PHÂN PHỐI
  • Tôi xác nhận: (i) những thông tin được cung cấp ở trên là có thật và chính xác và sẽ tự chịu trách nhiệm về những thông tin đã đăng ký; (ii) đồng ý với các điều khoản chung của Phiếu đăng ký này cũng như các quy định pháp luật Việt Nam có liên quan; (iii) cho phép Công ty sử dụng những thông tin cá nhân mà tôi cung cấp để gửi thông tin bằng đường bưu điện, gọi điện thoại, gửi tin nhắn điện thoại, và/hoặc gửi tin nhắn Zalo.
  • Tôi đồng ý gắn mã số Thành viên của Nhà Phân Phối tại mục I nêu trên (“Nhà Phân Phối Hỗ Trợ”) để mua sản phẩm của Amway.
  • Tôi đã đọc và đồng ý với tất cả điều khoản trong Chính sách Amway.
  • Trong trường hợp Nhà Phân Phối Hỗ Trợ tại mục I nêu trên không còn hoạt động tại Amway, tôi đồng ý gắn mã số Thành viên của tuyến trên của Nhà Phân Phối này để mua sản phẩm của Amway.
 • 1Người Đứng Đơn Chính
 • 2Người Đứng Đơn Vợ/ Chồng
 • 3THÔNG TIN NGÂN HÀNG
 • 4XEM TRƯỚC

XÂY DỰNG BỘ SẢN PHẨM CỦA BẠN (BYOK)

Chọn 1 hoặc nhiều sản phẩm từ danh sách sản phẩm dẫn đầu của Amway để bắt đầu xây dựng bộ đăng kí của bạn. Những sản phẩm dẫn đầu này nên có giá trị từ 99$ hoặc hơn để có thể tiếp tục. Nếu bạn biết mã số sản phẩm mà bạn cần, và muốn chuyển sang tính năng mua sắm nhanh, vui lòng bấm “Tiếp tục giỏ hàng”

Chọn 1 hoặc nhiều sản phẩm từ danh sách sản phẩm dẫn đầu của Amway để bắt đầu xây dựng bộ đăng kí của bạn. Những sản phẩm dẫn đầu này nên có giá trị từ 119$ hoặc hơn để có thể tiếp tục. Nếu bạn biết mã số sản phẩm mà bạn cần, và muốn chuyển sang tính năng mua sắm nhanh, vui lòng bấm “Tiếp tục giỏ hàng”

Tổng sản phẩm bán chạy

Tổng PV của đơn hàng

Tổng sản phẩm bổ sung

Đơn hàng tạm tính

 • 1Người Đứng Đơn Chính
 • 2Người Đứng Đơn Vợ/ Chồng
 • 3THÔNG TIN NGÂN HÀNG
 • 4XEM TRƯỚC

Chào mừng đến giỏ hàng! Bạn có thể quản lý và hoàn thành đơn hàng của bạn bên dưới.

Tổng sản phẩm bán chạy

Tổng PV của đơn hàng

Tổng sản phẩm bổ sung

Đơn hàng tạm tính

Vận chuyển và giao hàng

Tìm kiếm

{{accountInfo.partyList[0].nameList[0].localeName.givenName}} {{accountInfo.partyList[0].nameList[0].localeName.familyName}}

{{accountInfo.partyList[0].addressList[0].addrStreet}}, {{accountInfo.partyList[0].addressList[0].addrLineTwo}},
{{accountInfo.partyList[0].addressList[0].addrLineThree}} {{accountInfo.partyList[0].addressList[0].stateCd | displayProvinceName}}{{accountInfo.partyList[0].addressList[0].cityName}}, {{accountInfo.partyList[0].addressList[0].postalCd}} {{accountInfo.partyList[0].addressList[0].cntryCd | displayCountryName}}

cart.orderpickup.header

cart.orderpickup.body

{{selectedPickupStore.address.line1}}
{{selectedPickupStore.address.line2}}, {{selectedPickupStore.address.line3}}{{selectedPickupStore.address.region.isocode | displayProvinceName}} {{selectedPickupStore.address.postalCode}}

{{selectedPickupStore.storeContent}}

Mua hàng nhanh
 • Chi tiết sản phẩmSố lượngtuỳ chọnGiá bánTổng cộng
 • Sản phẩm nổi bật{{entry.product.categories[0].name}}Mã hàng hóa{{entry.aliasCode}}Mã hàng hóa {{entry.product.alias}} | số SKU: {{entry.product.code}}PV/BV: {{entry.kitProductValue.pointValue / entry.quantity | formatPvBv}}/{{entry.kitProductValue.businessVolume / entry.quantity | formatPvBv}}PV/BV: {{entry.product.price.amwayValue.pointValue}}/{{entry.product.price.amwayValue.businessVolume}}HÀNG HÓA NGUY HIỂMCHỮ KÝ BẮT BUỘC{{entry.product.stock.stockLevelStatusName}} Số lượng có hạn Còn hàng {{entry.product.stock.stockLevelStatusName}} {{entry.product.stock.stockLevelStatusName}}{{bundleKitEntry.name}}{{bundleKitEntry.quantity}}₫ {{(bundleKitEntry.price * bundleKitEntry.quantity) | formatPvBv}}{{bundleKitEntry.stockStatus.stockLevelStatusName}} Số lượng có hạn Còn hàng {{bundleKitEntry.stockStatus.stockLevelStatusName}}Hết hàng:{{bundleKitEntry.name}}{{bundleKitEntry.quantity}}{{bundleKitEntry.stockStatus.stockLevelStatusName}}{{bundleMinorItem.name}}{{bundleMinorItem.quantity}}Tạm thời hết hàng{{bundleMinorItem.stockStatus.stockLevelStatusName}}Giá bán{{entry.basePrice.formattedValue}}{{entry.kitProductBasePrice.formattedValue}} MIỄN PHÍTổng cộngmiễn phí

  {{entry.basePrice.formattedValue}}

  < {{entry.totalPriceInclTax.formattedValue}}PV {{entry.kitProductValue.pointValue | formatPvBv}}BV {{entry.kitProductValue.businessVolume | formatPvBv}} PV {{(entry.product.price.amwayValue.pointValue * entry.quantity) | formatPvBv}}BV {{(entry.product.price.amwayValue.businessVolume * entry.quantity) | formatPvBv}}
 • Giá bán lẻ:: {{updateProduct.price.formattedValue}}

{{updateProduct.name}}

Item #: {{updateProduct.alias}}

{{updateProduct.aboPriceValue.formattedValue}} Giá bán Nhà phân phối:

 • Tổng số mặt hàng {{cartDto.totalUnitCount}}
 • Tạm tính {{cartDto.subTotal.formattedValue}}
 • Chiết khấu/Giảm giá -{{cartDto.orderDiscounts.formattedValue}}
 • Tổng cộng đơn hàng {{cartDto.subTotalWithoutQuoteDiscounts.formattedValue}}
 • Phí giao hàng {{cartDto.deliveryCost.formattedValue}}
 • Tổng cộng PV {{cartDto.value.pointValue | formatPvBv}}

  Tổng cộng BV {{cartDto.value.businessVolume | formatPvBv}}

 • Tiền thuế GTGT {{cartDto.totalTax.formattedValue}}
 • TỔNG TIỀN {{cartDto.totalPriceWithTax.formattedValue}}
 • CASH USED {{cashTransactionAmount}}
 • TỔNG GIÁ TRỊ CÒN LẠI {{effPendingAmount}}
 • 1Người Đứng Đơn Chính
 • 2Người Đứng Đơn Vợ/ Chồng
 • 3THÔNG TIN NGÂN HÀNG
 • 4XEM TRƯỚC

Vận chuyển & Giao hàng

Giao hàng

Nhận hàng

{{accountInfo.partyList[0].nameList[0].localeName.givenName}} {{accountInfo.partyList[0].nameList[0].localeName.familyName}}

{{accountInfo.partyList[0].addressList[0].addrStreet}}, {{accountInfo.partyList[0].addressList[0].addrLineTwo}},
{{accountInfo.partyList[0].addressList[0].addrLineThree}} {{accountInfo.partyList[0].addressList[0].stateCd | displayProvinceName}}{{accountInfo.partyList[0].addressList[0].cityName}}, {{accountInfo.partyList[0].addressList[0].postalCd}} {{accountInfo.partyList[0].addressList[0].cntryCd | displayCountryName}}

{{selectedPickupStore.displayName}}

{{selectedPickupStore.address.line1}} {{selectedPickupStore.address.line2}},
{{selectedPickupStore.address.line3}}{{selectedPickupStore.address.region.isocode | displayProvinceName}} {{selectedPickupStore.address.postalCode}}

{{selectedPickupStore.storeContent}}

Hướng dẫn giao hàng

Phương thức giao hàng

 • Tổng số mặt hàng {{cartDto.totalUnitCount}}
 • Tạm tính {{cartDto.subTotal.formattedValue}}
 • Chiết khấu/Giảm giá -{{cartDto.orderDiscounts.formattedValue}}
 • Tổng cộng đơn hàng {{cartDto.subTotalWithoutQuoteDiscounts.formattedValue}}
 • Phí giao hàng {{cartDto.deliveryCost.formattedValue}}
 • Tổng cộng PV {{cartDto.value.pointValue | formatPvBv}}

  Tổng cộng BV {{cartDto.value.businessVolume | formatPvBv}}

 • Tiền thuế GTGT {{cartDto.totalTax.formattedValue}}
 • TỔNG TIỀN {{cartDto.totalPriceWithTax.formattedValue}}
 • CASH USED {{cashTransactionAmount}}
 • TỔNG GIÁ TRỊ CÒN LẠI {{effPendingAmount}}
 • CHI TIẾT SẢN PHẨMSỐ LƯỢNGGIÁ BÁNTHÀNH TIỀNTỔNG PV/BV
 • {{entry.product.name}}Mã hàng hóa{{entry.aliasCode}}Mã hàng hóa {{entry.product.alias}} | số SKU: {{entry.product.code}}PV/BV: {{entry.kitProductValue.pointValue / entry.quantity | formatPvBv}}/{{entry.kitProductValue.businessVolume / entry.quantity | formatPvBv}}PV/BV: {{entry.product.price.amwayValue.pointValue}}/{{entry.product.price.amwayValue.businessVolume}}HÀNG HÓA NGUY HIỂMCHỮ KÝ BẮT BUỘC{{entry.product.stock.stockLevelStatusName}} Số lượng có hạn Còn hàng {{entry.product.stock.stockLevelStatusName}} {{entry.product.stock.stockLevelStatusName}}Số lượng{{entry.quantity}}Giá bán{{entry.basePrice.formattedValue}}{{entry.kitProductBasePrice.formattedValue}} MIỄN PHÍTổng cộng miễn phí

  {{entry.kitProductBasePrice.formattedValue}} {{entry.basePrice.formattedValue}}

  {{entry.kitProductTotalPriceInclTax.formattedValue}} {{entry.totalPriceInclTax.formattedValue}} {{entry.kitProductTotalPriceInclTax.formattedValue}} {{entry.totalPriceInclTax.formattedValue}} {{entry.kitProductTotalPriceInclTax.formattedValue}} {{entry.totalPriceInclTax.formattedValue}}PV {{entry.kitProductValue.pointValue | formatPvBv}}BV {{entry.kitProductValue.businessVolume | formatPvBv}} PV {{(entry.product.price.amwayValue.pointValue * entry.quantity) | formatPvBv}}BV {{(entry.product.price.amwayValue.businessVolume * entry.quantity) | formatPvBv}}{{bundleKitEntry.name}}{{bundleKitEntry.quantity}}₫ {{(bundleKitEntry.price * bundleKitEntry.quantity) | formatPvBv}}{{bundleKitEntry.stockStatus.stockLevelStatusName}} Số lượng có hạn Còn hàng {{bundleKitEntry.stockStatus.stockLevelStatusName}}Hết hàng:{{bundleKitEntry.name}}{{bundleKitEntry.quantity}}{{bundleKitEntry.stockStatus.stockLevelStatusName}}{{bundleMinorItem.name}}{{bundleMinorItem.quantity}}Tạm thời hết hàng{{bundleMinorItem.stockStatus.stockLevelStatusName}}
 • Người Đứng Đơn Chính
 • Người Đứng Đơn Vợ/ Chồng
 • 3ĐẶT HÀNG
 • 4Thanh toán

Lựa chọn thanh toán

 • Tổng số mặt hàng {{cartDto.totalUnitCount}}
 • Tạm tính {{cartDto.subTotal.formattedValue}}
 • Chiết khấu/Giảm giá -{{cartDto.orderDiscounts.formattedValue}}
 • Tổng cộng đơn hàng {{cartDto.subTotalWithoutQuoteDiscounts.formattedValue}}
 • Phí giao hàng {{cartDto.deliveryCost.formattedValue}}
 • Tổng cộng PV {{cartDto.value.pointValue | formatPvBv}}

  Tổng cộng BV {{cartDto.value.businessVolume | formatPvBv}}

 • Tiền thuế GTGT {{cartDto.totalTax.formattedValue}}
 • TỔNG TIỀN {{cartDto.totalPriceWithTax.formattedValue}}
 • CASH USED {{cashTransactionAmount}}
 • TỔNG GIÁ TRỊ CÒN LẠI {{effPendingAmount}}
 • CHI TIẾT SẢN PHẨMSỐ LƯỢNGGIÁ BÁNTHÀNH TIỀNTỔNG PV/BV
 • {{entry.product.name}}Mã hàng hóa{{entry.aliasCode}}Mã hàng hóa {{entry.product.alias}} | số SKU: {{entry.product.code}}PV/BV: {{entry.kitProductValue.pointValue / entry.quantity | formatPvBv}}/{{entry.kitProductValue.businessVolume / entry.quantity | formatPvBv}}PV/BV: {{entry.product.price.amwayValue.pointValue}}/{{entry.product.price.amwayValue.businessVolume}}HÀNG HÓA NGUY HIỂMCHỮ KÝ BẮT BUỘC{{entry.product.stock.stockLevelStatusName}} Số lượng có hạn Còn hàng {{entry.product.stock.stockLevelStatusName}} {{entry.product.stock.stockLevelStatusName}}Số lượng{{entry.quantity}}Giá bán{{entry.basePrice.formattedValue}}{{entry.kitProductBasePrice.formattedValue}} MIỄN PHÍTổng cộng miễn phí

  {{entry.kitProductBasePrice.formattedValue}} {{entry.basePrice.formattedValue}}

  {{entry.kitProductTotalPriceInclTax.formattedValue}} {{entry.totalPriceInclTax.formattedValue}} {{entry.kitProductTotalPriceInclTax.formattedValue}} {{entry.totalPriceInclTax.formattedValue}} {{entry.kitProductTotalPriceInclTax.formattedValue}} {{entry.totalPriceInclTax.formattedValue}}PV {{entry.kitProductValue.pointValue | formatPvBv}}BV {{entry.kitProductValue.businessVolume | formatPvBv}} PV {{(entry.product.price.amwayValue.pointValue * entry.quantity) | formatPvBv}}BV {{(entry.product.price.amwayValue.businessVolume * entry.quantity) | formatPvBv}}{{bundleKitEntry.name}}{{bundleKitEntry.quantity}}₫ {{(bundleKitEntry.price * bundleKitEntry.quantity) | formatPvBv}}{{bundleKitEntry.stockStatus.stockLevelStatusName}} Số lượng có hạn Còn hàng {{bundleKitEntry.stockStatus.stockLevelStatusName}}Hết hàng:{{bundleKitEntry.name}}{{bundleKitEntry.quantity}}{{bundleKitEntry.stockStatus.stockLevelStatusName}}{{bundleMinorItem.name}}{{bundleMinorItem.quantity}}Tạm thời hết hàng{{bundleMinorItem.stockStatus.stockLevelStatusName}}

Chúc mừng bạn đã đăng ký với Amway. Bây giờ tiến hành tạo tài khoản AmwayID của bạn để truy cập trang web.

Chúc mừng bạn đã đăng ký với Amway. Bước tiếp theo, vui lòng tiến hành tạo tài khoản đăng nhập Amway ID ngay dưới đây để có thể đặt hàng và trải nghiệm sản phẩm Amway.

Vui lòng kiểm tra tin nhắn điện thoại để thiết lập AmwayID cho người đứng đơn vợ/chồng

{{aboNum}}

{{aboName}}

{{aboPhoneNumber}}

{{multiProduct.name}}

Mã hàng hóa {{multiProduct.alias}}

{{multiProduct.aboPriceValue.formattedValue}} Giá Nhà phân phối

 • Giá bán lẻ: {{multiProduct.price.formattedValue}}
 • PV / BV: {{multiProduct.price.amwayValue.pointValue}} / {{multiProduct.price.amwayValue.businessVolume}}

{{multiProduct.name}}

Mã hàng hóa {{multiProduct.alias}} | SKU #: {{multiProduct.code}}

{{multiProduct.aboPriceValue.formattedValue}} Giá Nhà phân phối

 • Giá bán lẻ: {{multiProduct.retailPrice.formattedValue}}
 • PV / BV: {{multiProduct.price.amwayValue.pointValue}} / {{multiProduct.price.amwayValue.businessVolume}}

{{addToCartSuccess.entry.product.name}}

Mã hàng hóa {{addToCartSuccess.entry.aliasCode}}

Mã hàng hóa {{addToCartSuccess.entry.product.alias}} | SKU #: {{addToCartSuccess.entry.product.code}}

{{addToCartSuccess.entry.product.aboPriceValue.formattedValue}} Giá Nhà phân phối

 • Giá bán lẻ khuyến nghị: {{addToCartSuccess.entry.product.retailPrice.formattedValue}}
 • PV / BV: {{addToCartSuccess.entry.product.price.amwayValue.pointValue}} / {{addToCartSuccess.entry.product.price.amwayValue.businessVolume}}

Nutrilite & Wellness

SẢN PHẨM MỚI CỦA CHÚNG TÔI

GIẢI PHÁP HỖ TRỢ QUẢN LÝ CÂN NẶNG

Chương trình BodyKey là giải pháp quản lý cân nặng lành mạnh, khoa học, mang tính toàn diện và cá nhân hóa, giúp bạn sở hữu vóc dáng thon gọn, lâu dài và hướng tới lối sống tốt hơn thông qua hành trình quản lý cân nặng dễ mà vui

ARTISTRY SKIN NUTRITION

Như cơ thể cần dinh dưỡng để khỏe mạnh, làn da cũng thế – dòng sản phẩm Artistry Skin Nutrition™ sẽ cung cấp các dưỡng chất thiết yếu nuôi dưỡng làn da của bạn khỏe mạnh căng tràn sức sống

DÒNG SẢN PHẨM TRANG ĐIỂM ARTISTRY

Tự tin khỏe đẹp rạng rỡ với công thức trang điểm chứa các dưỡng chất từ thực vật kết hợp cùng các phức hợp Vitamin, lên màu chuẩn sắc, chống nước và lâu trôi.

Tạo tài khoản Amway ID trên website amway.com.vn
Tạo tài khoản Amway ID trên website amway.com.vn

TIN TỨC AMWAY MỚI NHẤT

NUTRILITE THƯỞNG NÓNG 1 TỶ ĐỒNG CHO NGHỆ SĨ XIẾC QUỐC CƠ – QUỐC NGHIỆP

Dinh Dưỡng Và Sức Khỏe

Chăm Sóc Sắc Đẹp

Chăm Sóc Cá Nhân

Chăm Sóc Gia Dụng

Thiết bị gia dụng

{{customerBasicData.name}}

Mục tiêu GTĐ nhóm

{{previousGPVValue | formatPvBv}} GPV / {{nextGPVValue | formatPvBv}} GPV
(+ {{nextGPVPercentage}}%)

{{order.volumeABOAccount.name}}({{order.volumeABOAccount.code}})

Đã thêm{{order.totalUnitCount}} (Các) sản phẩm

Michael Robertson

120 Twelfth Ave, Home Hill, Qld 4806, Australia

Amway Vietnam Store – Bandung

Jl. Martanegara No. 28, Jawa Barat, Bandung, 40264

Amway Vietnam Store – Batam

Komplek Nagoya Hill Superblock, Ruko Blok E No 3 A,
Kepulauan Riau, Batam, 29444

Amway Vietnam Store – Jambi

Jl. Gajah Mada No 293B, Jelutung Kec Jelutung, Jambi,
Jambi, 36133

Amway Vietnam Store – Makassar

Pettani Business Center, Petak No. 2, Jl. AP
Pettarani ,
Sulawesi Selatan, Makassar …

Amway Vietnam Store – Malang

Jalan Arjuna No. 7, Jawa Timur, Malang, 65119

Facebook

Twitter

Viber

Whatsapp

Line

Email

Sao chép liên kết

0/60

Đăng ký ngay!

Khi trở thành Nhà Phân Phối

Bạn muốn tìm kiếm một cơ hội kinh doanh tự do?Hãy trở thành Nhà Phân Phối.

 • Có lợi nhuận khi bán lẻ

  sản phẩm cho Khách Hàng

 • Phát triển bản thân với

  lộ trình đào tạo của Amway

 • Kinh doanh hiệu quả, tiện lợi

  cùng các công cụ hỗ trợtừ Amway

 • Tiềm năng thu nhập

  & tưởng thưởng

Khi trở thành Khách Hàng Nhà Phân Phối

Bạn muốn trải nghiệm các sảnphẩm chất lượng cao của Amway? Hãy trở thành Khách HàngNhà Phân Phối.

 • Quy trình đăng ký

  nhanh chóng, đơn giản

 • Mua sản phẩm dễ dàng

  với giá Nhà Phân Phối

 • Trải nghiệm dịch vụ đặt hàng,

  giao hàng & các ưu đãitừ Amway

 • Chính sách đổi trả sản phẩm

  rõ ràng, đảm bảo quyền lợingười tiêu dùng

CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM

Địa chỉ

: Số 18 VSIP II-A, Đường số 30, Khu Công nghiệp Việt Nam–Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thành phố Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Số GCNĐKDN

: 3600817381 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu 28/06/2006

Số GPBHĐC

: 002/QLCT-GCN do Cục Cạnh Tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cấp ngày 17/10/2014, gia hạn lần 1 ngày 06/06/2019, sửa đổi lần 13 ngày 04/12/2023

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 9/2022/ATTP-CNGMP do Cục An Toàn Thực Phẩm – Bộ Y Tế cấp ngày 28/3/2022

Số GPKD

: 3600817381/KD-0058 do Sở Công thương tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 05/7/2017

Loại hình kinh doanh

: Bán hàng đa cấp

Tổng đài

: 1800 1700

[email protected]

© Bản quyền 2022 AMWAY VIETNAM LTD,CO. | All rights reserved.

Điều kiện trở thành Nhà phân phối của Amway Việt Nam• Nhà Phân Phối phải là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên.• Chưa từng bị chấm dứt do vi phạm Hợp Đồng Nhà Phân Phối trước đây với Amway Việt Nam hoặc với Amway tại một quốc gia khác; và• Phải tuân thủ các yêu cầu trong phần 6.4 của Các Quy Tắc Ứng Xử này nếu trước đây ứng viên từng hoạt động theo Hợp Đồng Nhà Phân Phối đã chấm dứt hoạt động hoặc hết hạn (và không được gia hạn).• Không phải là nhân viên của một công ty bán hàng đa cấp khác trong thời điểm bắt đầu đăng ký trở thành Nhà Phân Phối hoặc trong suốt thời gian là Nhà Phân Phối của Amway Việt Nam.• Không phải là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không có chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân (còn hiệu lực) do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.• Không phải là cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật Việt Nam về cán bộ, công chức.• Không thuộc những trường hợp không được tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.• Không phải là người đang chấp hành hình phạt tù hoặc có tiền án về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả, sản xuất, buôn bán hàng cấm, quảng cáo gian dối, lừa dối khách hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, chiếm giữ trái phép tài sản, tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp.• Người đang cư trú tại Việt Nam phải mở mã số thành viên tại Việt Nam và không được tham gia hoạt động bảo trợ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

• Nhà Phân Phối phải là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên.

• Chưa từng bị chấm dứt do vi phạm Hợp Đồng Nhà Phân Phối trước đây với Amway Việt Nam hoặc với Amway tại một quốc gia khác; và

• Phải tuân thủ các yêu cầu trong phần 6.4 của Các Quy Tắc Ứng Xử này nếu trước đây ứng viên từng hoạt động theo Hợp Đồng Nhà Phân Phối đã chấm dứt hoạt động hoặc hết hạn (và không được gia hạn).

• Không phải là nhân viên của một công ty bán hàng đa cấp khác trong thời điểm bắt đầu đăng ký trở thành Nhà Phân Phối hoặc trong suốt thời gian là Nhà Phân Phối của Amway Việt Nam.

• Không phải là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không có chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân (còn hiệu lực) do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

• Không phải là cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật Việt Nam về cán bộ, công chức.

• Không thuộc những trường hợp không được tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

• Không phải là người đang chấp hành hình phạt tù hoặc có tiền án về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả, sản xuất, buôn bán hàng cấm, quảng cáo gian dối, lừa dối khách hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, chiếm giữ trái phép tài sản, tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp.

• Người đang cư trú tại Việt Nam phải mở mã số thành viên tại Việt Nam và không được tham gia hoạt động bảo trợ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Keywords searched by users: amway vietnam.com.vn đăng nhập

Amway Vietnam | Trang Chủ
Amway Vietnam | Trang Chủ
Amway Vietnam | Trang Chủ
Amway Vietnam | Trang Chủ
Amway Vietnam | Trang Chủ
Amway Vietnam | Trang Chủ
Amway Vietnam | Trang Chủ
Amway Vietnam | Trang Chủ
Amway Vietnam | Trang Chủ
Amway Vietnam | Trang Chủ
Amway Việt Nam | Amway Vietnam
Amway Việt Nam | Amway Vietnam
Amwaynow | Tài Khoản Đăng Nhập - Amway Id | Amway Việt Nam
Amwaynow | Tài Khoản Đăng Nhập – Amway Id | Amway Việt Nam
Amway Vietnam
Amway Vietnam
Amway Vietnam
Amway Vietnam
Amwaynow | Trang Chủ | Amway Việt Nam
Amwaynow | Trang Chủ | Amway Việt Nam
Hướng Dẫn Học Kiến Thức Cơ Bản 8 Tiếng
Hướng Dẫn Học Kiến Thức Cơ Bản 8 Tiếng
Amway Việt Nam Lần Thứ 4 Nhận Giải Thưởng “Nơi Làm Việc Tốt Nhất Châu Á 2023”
Amway Việt Nam Lần Thứ 4 Nhận Giải Thưởng “Nơi Làm Việc Tốt Nhất Châu Á 2023”
Amway Vietnam | Trang Chủ
Amway Vietnam | Trang Chủ
Amway Vietnam - Itjobs.Com.Vn
Amway Vietnam – Itjobs.Com.Vn
Amwaynow | Trang Chủ | Amway Việt Nam
Amwaynow | Trang Chủ | Amway Việt Nam
Amway Việt Nam Lần Thứ 11 Vinh Dự Nhận Giải Thưởng Sản Phẩm Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
Amway Việt Nam Lần Thứ 11 Vinh Dự Nhận Giải Thưởng Sản Phẩm Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
Tập Đoàn Amway: 10 Năm Liên Tiếp Giữ Vị Trí Số 1 Trong Ngành Bán Hàng Trực Tiếp
Tập Đoàn Amway: 10 Năm Liên Tiếp Giữ Vị Trí Số 1 Trong Ngành Bán Hàng Trực Tiếp
Amwaynow | Sản Phẩm & Kỹ Năng Trang Điểm | Amway Việt Nam
Amwaynow | Sản Phẩm & Kỹ Năng Trang Điểm | Amway Việt Nam

See more here: kientrucannam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *